17.08.2017 | Avocatura.com
Pe 20 iulie, Guvernul a aprobat unele măsuri pentru asigurarea plății de către angajator a contribuției pentru pensii și sănătate la nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată
Avocatul Poporului a cerut lămuriri privind ordonanța referitoare la contractele de muncă part-time
Avocatul Poporului precizează joi, 17 august, că a solicitat încă din data de 4 august atât punctul de vedere al autorităților publice implicate în adoptarea Ordonanței 4/2017 pentru modificarea Codului fiscal, cât și pe cel al organizațiilor patronale și sindicale naționale.

Avocatul Poporului menționează că scopul acestui demers a fost obținerea unei imagini de ansamblu asupra impactului social, economic, de politică fiscală și, în special, a îndeplinirii condițiilor de constituționalitate de către actul normativ în cauză.

"Demersul Avocatului Poporului este urmarea numeroaselor petiții prin care persoane fizice, persoane juridice, uniuni sindicale, patronale și un partid politic au solicitat ridicarea directă a excepției de neconstituționalitate a Ordonanței Guvernului nr. 4/2017", se arată în comunicat.

Potrivit Avocatului Poporului, actul normativ prevede modificarea bazei de calcul a contribuției de asigurări sociale, respectiv a contribuției de asigurări sociale de sănătate, datorate de angajatori sau persoane asimilate acestora, în cazurile în care câștigul lunar brut realizat în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial este sub nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului.

"În aceste situații, venitul luat în calcul la determinarea bazei lunare de calcul al contribuțiilor sus-menționate datorate de angajatori sau persoanele asimilate acestora este salariul minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ", precizează sursa citată.

Conform comunicatului, autoritățile și organizațiile patronale și sindicale cărora le-a fost solicitat punctul de vedere sunt: Ministerul Muncii, Ministerul Finanțelor, Secretariatul General al Guvernului, CNSLR - FRĂȚIA, CNS Cartel ALFA, Blocul Național Sindical, Confederația "MERIDIAN", Confederația Sindicatelor Democratice din România, Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, Patronatul Național Român, Confederația Patronală din Industria României, Uniunea Națională a Patronatului Român, Confederația Patronală a Industriei, Serviciilor și Comerțului, Confederația "CONCORDIA", Confederația Patronatul Român, Confederația Națională a Patronatului Român, Uniunea Generală a Industriașilor din România.

Pe 20 iulie, Guvernul a aprobat unele măsuri pentru asigurarea plății de către angajator a contribuției pentru pensii și sănătate la nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată, pentru toți salariații, inclusiv pentru persoanele care au încheiate contracte de muncă cu timp parțial și pentru cei cu plata în acord. Conform Executivului, excepție fac salariații elevi, studenți, persoane cu dizabilități, pensionari și cei care cumulează venituri de cel puțin nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată.

SURSA: https://www.avocatura.com/stire/16593/avocatul-poporului-a-cerut-lamuriri-privind-ordonanta-referitoare-la-contractele.html