Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
Analiză
facebook

Măsuri fiscale șI modificări ale codului fiscal

Din cauza noilor realități socio-economice și fiscal-bugetare, Executivul României a intervenit prin intermediul O.U.G. nr. 69 cu mai multe măsuri în domeniul fiscal, modificând și unele dispoziții legale din legea ce reglementează acest domeniu, Codul fiscal.

Sintetizând, din preambulul ordonanței reiese, în esență, că în antecedența cauzală a adoptării acestui act normativ a stat grija instituției Guvernului de a contrabalansa pe cât posibil efectele dezastruase pe care pandemia COVID-19 le-a produs și încă le mai produce în rândul participanților la viața socio-economică.

În cele ce urmează vor fi prezentate pe scurt principalele măsuri luate prin intermediul actului normativ.

  1. Modificări și completări aduse Codului fiscal

Începând cu anul 2021 se poate acorda o bonificație de 10% în condițiile și termenele stabilite prin legea anuală a bugetului de stat.

Actul normativ mai prevede că, începând cu anul 2021, se poate acorda o bonificație de până la 10% din contribuția de asigurări sociale. Termenele și condițiile de acordare se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat.

Persoanele juridice care au calitate de angajatori sau sunt asimilate acestora, sunt obligate să plătească asigurările sociale de sănătate și pentru perioada în care personalul angajat a fost suspendat din funcție. Baza lunară de calcul pentru plata acestor contribuții sociale de sănătate o reprezintă salariul minim brut pe țară garantat în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția. Aceasta se plătește până pe data de 25 inclusiv a lunii urmatoare pentru care se datorează. Acest termen se aplică doar în situația în care persoanele fizice angajate nu au realizat în cursul lunii venituri din salarii sau asimilate salariilor.

  1. Bonificații în cazul impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale obligatorii

Actul normativ stabilește că, în cazul  impozitului pe venit, contribuției de asigurări sociale și al contribuției de asigurări sociale de sănătate, datorate pentru veniturile realizate în anul 2019 pentru care există obligația depunerii declarației unice, se acordă o bonificatie, dacă declarația unică se depune pâna la 30 iunie (se observă că a fost modificat acest termen care inainte de intrarea in vigoare a prezentei ordonanțe era 15 martie) inclusiv, de: a) 5% din valoarea impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate, reprezentând obligații fiscale anuale pentru anul 2019, dacă acestea se sting prin plată sau compensație, integral până la data de 30 iunie inclusiv (astfel, se observă că și termenul de plată pentru aceste contribuții nu mai este 15 martie, ordonanța modificândul inlclusiv pe acesta); b) 5% din aceleași obligații fiscale dacă declarația unică aferentă impozitului de venit și contribuției de asigurări sociale se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță. Această bonificație se acordă doar dacă este indeplinită și condiția de la litera a), situație în care se vor acorda ambele bonificații. Deci, pentru a beneficia de această a doua bonificatie, contribuabilul trebuie sa platească/compenseze contribuțiile datorate în termenul arătat mai sus.

Bonificaţia se determină de contribuabil şi se evidenţiază în mod distinct în declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoane fizice, sub rezerva verificării ulterioare. Obligaţiile fiscale de plată se determină prin diminuarea obligaţiilor fiscale datorate cu valoarea bonificaţiei.

Pentru sumele achitate în plus față de obilgațiile de plată aferente anului 2019, contribuabilul poate cere restituirea sau compensarea potrivit dispozițiile Codului de procedură fiscală.

  1. Facilități fiscale pentru premii și stimulente

Actul normativ prevede că, sumele reprezentând premii/stimulente acordate de angajator din fondul de salarii, pentru perioada stării de urgență, ca urmare a desfășurării de activități care presupun contactul direct cu cetățenii și sunt supuse riscului de infectare cu SARS-CoV-2, nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale, asigurări sociale de sănătate, respectiv al contribuției asiguratorie pentru muncă. Aceste dispoziții se aplică pentru sumele acordate de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, pe perioada stării de urgență, plătite pâna la data de 30 iunie inclusiv.

Persoanele fizice beneficiare ale acestor sume, precum și activitățile desfășurate de către acestea care presupun contactul direct cu cetățenii, se stabilesc prin decizia angajatorului. Aceeasi decizie reprezină document justificativ pentru aplicarea regimului fiscal detaliat mai sus.

 

  1. Facilități fiscale pentru impozitul anual pe clădiri și taxa lunară pe clădiri

Actul normativ prevede că impozitul anual și taxa lunară pe clădiri se vor diminua cu până la 50%, în condițiile stabilite de acesta, daca activitatea economică a fost intreruptă pe perioada stării de urgență.

  1. Anularea unor obligații accesorii (amnistie fiscală)

Ordonanța prevede că, tuturor categoriilor de debitori, fie ei persoane fizice sau juridice, li se vor anula obligațiile accesorii aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 dacă sunt indeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) toate obligațiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, se sting prin orice modalitate prevăzută de Codul de procedură fiscală, până la data depunerii cereri de anulare a accesoriilor inclusiv;

b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de Codul de procedură fiscală, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate obligațiile bugetare principale și accesorii cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

c) debitorul să aibă depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condiţiilor prevăzute la lit. a) -c), dar nu mai târziu de data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancţiunea decăderii.

Actul normativ mai prevede că dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv şi individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecţii fiscale sau verificării situaţiei fiscale personale în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) toate diferenţele de obligaţii bugetare principale individualizate în decizia de impunere sunt stinse prin orice modalitate prevăzută Codul de procedură fiscală, până la termenul de plată prevăzut de același cod;

b) cererea de anulare a accesoriilor se depune în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere, sub sancţiunea decăderii.


Cuvinte cheie: codul fiscal, oug 69, Cosma & Asociatii
COMENTEAZA

ALTE TITLURI
Urmărește-ți dosarele

cu notificări
la fiecare termen

Contacte

Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

0743.087.930

office@avocatura.com

Urmărește-ne în social media

Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020