Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
Exclusiv
facebook

PASIONAȚI DE DREPT (XXXIIII): Cauțiunea - zăgazul dinaintea suspendării executării silite

Potrivit art. 719 NCPC, partea interesată poate solicita suspendarea executării silite, numai pentru motive temeinice și cu depunerea în prealabil a unei cauțiuni. Modalitatea de calcul este prezentată în alin. (2) al aceluiași text de lege, păstrându-se calculul progresiv, prin simetrie cu art. 3 din OUG 80/2013 în ceea ce privește taxa judiciară de timbru. Dacă pe hârtie rândurile s-au așternut armonios înaintea ochilor fiecărui specialist al dreptului, practica împinge către suprafață o mulțime de situații anevoioase pe care nu teoreticienii sunt chemați să le gestioneze.

Este acea situație când un debitor împrumută suma de 600 de lei de la un IFN și după mai bine de 3 ani de la ultima plată voluntară, această entitate declanșează o executare silită pentru suma de 30.000 de lei.

Este acea altă situație în care, până se stabilește prin hotărâre definitivă că acea creanță în baza căreia a fost începută executarea silită nu este una certă, debitorului i se popresc sume importante de bani, i se pune sechestru pe mașină și, eventual, i se adjudecă și imobilul - casă de locuit.

Așa se întâmplă când creditorul are tot interesul să-și îndestuleze creanța, iar legea nu-i pune opreliște nici când dreptul său de a obține executarea silită e prescris. În schimb, parcă de conivență cu creditorul, legiuitorul instituie o manieră de a socoti cuantumul cauțiunii proporțional cu valoarea obiectului contestației... lucru departe de a fi ortodox, am spune, din moment ce, așa cum jurisprudența a relevat, nu puține au fost dățile când creditorii au pretins din stilou sume colosale.

Stăvilirea relei-credințe (deja!) clișeizate a debitorului este un demers pentru care legea nu instituie nicio contrapondere. Nu una accesibilă și imediată, în același timp, cel puțin. Punând la adăpost creditorul de un debitor, chipurile, necinstit, legea pierde din vizor abuzurile imediate ale primului, sancționarea retroactivă a acestora diminuând eficacitatea măsurii.

În contextul în care debitorul este actorul proscris al executării silite și în care în practică s-au emis diverse opinii cu privire la cererile de suspendare ale executării silite din prisma necesității achitării cauțiunii, CEDO și-a întărit jurisprudența prin analiza făcută în cauza S.C. ECO INVEST S.R.L. și Ilie Bolmadar c. României (Decizie din 6 decembrie 2016).

Astfel, în ciuda soluției de inadmisibilitate pronunțate strictamente în legătură cu particularitățile cauzei deduse judecății, prin examenul pe care îl face, Curtea face referire la art. 6 din Convenție și este consecventă în propria-i practică. Sub rezerva analizării situației financiare concrete a solicitantului, respingerea unei cereri de suspendare a executării silite - fie și provizorie - pentru motivul neplății cauțiunii constituie o ingerință în dreptul de acces al solicitantului la instanță.

O parte a instanțelor române, în înțelepciunea sa, a admis cererile de ajutor public judiciar, arătând că, în ciuda faptului că OUG 51/2008 nu prevede expres posibilitatea acordării de facilități la plata cauțiunii, rațiunea legiuitorului prin edictarea acestui act normativ a fost evitarea procesomanilor, fără a aduce atingere justițiabililor de bună-credință pentru care costurile acestei proceduri ar fi excesive.

Această opinie este nu doar una judicioasă, ci și umană, demonstrând că există judecători, chemați să soluționeze aceste cereri, care nu rămân încapsulați într-o mentalitate rigidă, jenant de protocolară și departe de a fi îndreptată către om.

Această orientare jurisprudențială a primit o autorizată dezlegare din partea Curții de la Strasbourg. Într-o procedură preliminară, astfel cum este soluționarea suspendării executării condiționată de plata cauțiunii, întrucât nu se soluționează în mod direct fondul drepturilor și al obligațiilor de natură civilă, este evident că ar trebui să se dea eficiență art. 6 din Convenție.

Prin urmare, față de preeminența dreptului comunitar și de prevederile constituționale, se impune asigurarea contrabalansării nevoii de protejare a drepturilor creditorului cu necesitatea asigurării dreptului de acces la instanță.

 

Un articol semnat de către Cristina-Mihaela Drăghici, avocat Baroul București, pasionată de Drept pentru Avocatura.com!


Cuvinte cheie: pasionati de drept, dosare avocati, cautiune, executare silita, munca unui avocat, drept national, drept european, creditori, debitori, rea credinta
COMENTEAZA

ALTE TITLURI
Urmărește-ți dosarele

cu notificări
la fiecare termen

Contacte

Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

0743.087.930

office@avocatura.com

Urmărește-ne în social media

Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020