Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
Analiză
`Dacă textul este clar și fără ambiguități, legea trebuie să producă efecte - nu însă și atunci când interpretarea literală ar conduce la consecințe absurde sau prejudiciabile ori ar contraveni scopului manifest`
facebook

SFATUL EXPERTULUI: Interpretarea legilor - scurt compendiu

Avocatul Igor Lăcătuș, din cadrul Baroului Timiș, realizează, exclusiv pentru Avocatura.com, o analiză a principalelor reguli de adoptare și interpretare a legilor specifice sistemului de Drept common-law. Multe dintre aceste reguli de tehnică legislativă și de hermeneutică juridică (a jurisprudenței) sunt valabile și pentru sistemul nostru de drept continental - civil - bazat pe legi scrise și codificate.

Identificate încă din vremea studenției, vă prezint mai jos o serie de reguli de adoptare și interpretare a legilor, specifice sistemului de drept common–law (dreptului jurisprudențial). Multe dintre aceste reguli de tehnică legislativă și de hermeneutică juridică (a jurisprudenței) le găsesc valabile și pentru sistemul nostru de drept continental – civil – bazat pe legi scrise și codificate.

§ Legea nu poate fi interpretată dincolo de textul ei – pentru a-și atinge scopul, o lege poate fi extinsă și dincolo de textul ei.

§ Legile care derogă de la dreptul comun nu vor putea fi extinse prin interpretare – astfel de acte vor putea fi interpretate extensiv dacă sunt prin natura lor reparatorii.

§ Atunci când este adoptată o lege străină care posedă deja o anumită interpretare, concomitent trebuie adoptată aceasta interpretare – această interpretare ar putea fi inacceptabilă atunci când contravine sensului evident al legii sau atunci când deciziile judiciare străine nu sunt satisfăcătoare din punct de vedere al motivării lor ori atunci când interpretarea străină nu este în concordanță cu spiritul sau politica juridică a statului de adopție.

§ Atunci când o lege a fost adoptată de către mai multe state, va fi urmată interpretarea adoptată în statul în care a fost elaborată legea – dacă interpretările celorlalte state sunt în dezacord cu acea interpretare, nu mai operează această regulă.

§ Legile in pari materia (care vizează același subiect, aceeași materie – s.n.) trebuie interpretate concordant – o lege nu este considerată lege in pari materia dacă scopul și obiectul ei sunt diferite sau dacă este evidentă voința legislativă de a se depărta de la scopul general inițial sau de la politica legislativă anterioară.

§ O lege care prevede o nouă pedeapsă sau penalitate ori o nouă obligație sau incapacitate ori creează un nou drept la acțiune, nu va putea fi interpretată ca având efect retroactiv – legile cu caracter reparator vor fi interpretate liberal (extensiv), iar atunci când o interpretare retroactivă ar promova scopurile justiției, ar trebui adoptată o astfel de interpretare.

§ Legile cu scop bine definit nu lasă loc de interpretare – instanțele au posibilitatea de a se pronunța asupra scopului real al unei legi, atunci când acesta este distinct de cel aparent.

§ Definițiile și regulile de interpretare într-o clauză de interpretare au valoare normativă și sunt obligatorii – definițiile și regulile de interpretare cuprinse într-o lege nu vor fi extinse dincolo de consecințele necesare și nici nu vor anihila intențiile manifeste. 

Avocatul Igor Lăcătuș, Baroul Timiș

§ O prevedere legală care impune o interpretare liberală nu implică posibilitatea de a eluda imperativul care pretinde ca legea să fie univocă – atunci când o regulă de interpretare este prevăzută în textul legii, ea trebuie aplicată.

§ Titlurile nu influențează sensul textului; preambulul nu extinde scopul; titlurile de secțiuni nu trebuie să utilizeze alți termeni decât cei utilizați în text – titlul poate servi drept ghid atunci când planează dubii sau există obscuritate în text; preambulul poate fi consultat pentru a determina scopul și, cu ajutorul lui, semnificația exactă a termenilor; titlurilor de secțiuni pot fi considerate părți ale legii înseși.

§ Dacă textul este clar și fără ambiguități, legea trebuie să producă efecte – nu însă și atunci când interpretarea literală ar conduce la consecințe absurde sau prejudiciabile ori ar contraveni scopului manifest.

§ Cuvintele și sintagmele care înainte de adoptarea legii posedă o interpretare juridică consacrată vor păstra sensul stabilit conform acelei interpretări – nu însă și atunci când legea pretinde în mod clar că ele posedă un înțeles diferit.

§ După adoptarea legii, interpretarea termenilor și a frazelor se face practic prin deciziile instanțelor – interpretarea care rezultă din practica administrativă constituie o dovadă a sensului corect.

§ Cuvintele se interpretează în sensul lor obișnuit, mai puțin termenii tehnici sau termenii de specialitate – termenii obișnuiți pot primi un înțeles tehnic, iar termenii tehnici pot avea o semnificație obișnuită; ei trebuie interpretați astfel încât să fie în concordanță cu scopul manifest al legii sau astfel încât să asigure efectivitatea legii.

§ Fiecare cuvânt și fiecare propoziție trebuie interpretate în sensul în care ar produce un efect – atunci când sunt inserate greșit sau când contravin textului legii, cuvintele și propozițiile pot fi ignorate.

§ Același limbaj repetat în același context se prezumă că are același înțeles în tot cuprinsul legii – această prezumție nu poate produce efecte atunci când, din rațiuni de coerență a textului, este necesar să se confere un înțeles diferit acelorași termeni.

§ Cuvintele se interpretează conform valorii gramaticale pe care o posedă potrivit poziționării lor în text – interpretarea se îndepărtează de la regulile gramaticale, acolo unde o aplicare strictă a acestora ar contraveni scopului legii.

§ Excepțiile care nu sunt enunțate nu pot fi subînțelese – litera legii este doar un ‚strigăt’. În lege trebuie să subînțelegem tot ceea ce este cuprins în rațiunea legii.

§ Formularea explicită a unei ipoteze le exclude pe celelalte – textul poate implica mai multe ipoteze, din care numai unele sunt menționate expres, cu titlu de exemplu.

§ Termenii generali trebuie să primească o interpretare generală – aceștia pot fi limitați prin termenii specifici cu care sunt asociați sau de scopul și de obiectul legii.

§ O regulă generală de interpretare este aceea că, acolo unde termenii generali urmează după o enumerare, acești termeni se aplică doar persoanelor și lucrurilor aparținând aceleiași clase sau categorii specificate - termenii generali trebuie să poată fi aplicați în situații concrete. Ejusdem generis (de același fel, natură sau clasă - s.n.) este doar un suport pentru înțelegerea sensului și nu justifică restrângerea ariei de aplicare a legii între limite mai înguste decât s-a intenționat.

§ Cuvintele sau sintagmele care califică sau limitează se raportează la antecedentul imediat – nu însă și atunci când sensul sau înțelesul evident pretind o interpretare diferită.

§ Semnele de punctuație vor fi determinante atunci când legea permite două interpretări – semnele de punctuație nu vor influența sensul și înțelesul obișnuit și evident al limbajului.

§ Trebuie să presupunem că regulile gramaticale au fost avute în vedere atunci când a fost stabilit textul și că termenii nu sunt interșanjabili în baza unei simple supoziții – ‚și’ ‚sau’ vor putea fi considerați interșanjabili ori de câte ori acest lucru este necesar pentru a da sens și efect legii.

§ Termenii dispozitivi trebuie diferențiați în mod clar de cei imperativi – termenii care implică în mod direct o permisiune pot fi interpretați ca fiind imperativi, iar termenii care indică în mod direct un imperativ pot fi interpretați ca fiind permisivi, atunci când o astfel de interpretare este impusă de voința manifestă a legislatorului.

§ Condiția califică prevederea care se află înainte în mod nemijlocit – poate să rezulte în mod clar că a fost în intenția legislatorului ca acea prevedere să aibă o arie de aplicare mai largă.

§ Atunci când norma care se găsește înaintea condiției care o califică este formulată în termeni generali, condiția trebuie interpretată în mod strict – nu însă și atunci când, din rațiuni de echitate este necesar să se extindă condiția la persoane sau la situații, altele decât cele la care ar conduce o interpretare strictă a condiției.

 

Un articol semnat de către avocatul Igor Lăcătuș, Baroul Timiș!
igor.lacatus@avocatmotec.ro 
+40743.209.000
Experiență profesională: avocat din 2010
Coordonator Departamentul de Litigii din cadrul MOȚEC ȘTEFAN - Cabinet de avocat, Timișoara
Recomandat de Global Law Experts ca specialist în litigii


Cuvinte cheie: sfatul expertului, analiza avocaturacom, avocat baroul timis, interpretarea legilor, aplicarea legii, adoptare legi, cuvinte, sintagme, intelesul legii, norme de drept, avocat Lacatus Igor
COMENTEAZA

ALTE TITLURI
Urmărește-ți dosarele

cu notificări
la fiecare termen

Contacte

Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

0743.087.930

office@avocatura.com

Urmărește-ne în social media

Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021