Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
Noutăţi legislative
Conducerea persoanei la sediul poliţiei este justificată dacă există suspiciunea că persoana vizată pregăteşte sau că a comis o faptă ilegală
facebook

Polițiștii te pot legitima doar dacă există indicii că ai comis sau urmează să comiți o faptă ilegală

Cele mai frecvente proceduri care privesc direct interacţiunea cu cetăţenii - legitimarea, încătuşarea, conducerea la sediul poliţiei - se introduc în Legea privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, pentru a fi cunoscute de toţi cetăţenii şi pentru a elimina arbitrariul, subiectivismul şi comportamentul abuziv. Cetăţeanul va cunoaşte care îi sunt drepturile, căror obligaţii trebuie să se conformeze, precum şi care sunt limitele de acţiune ale poliţistului.

Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică un proiect de lege care modică şi completează unele acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice, printre care şi Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române.

Legitimarea şi stabilirea identităţii

Legea în vigoare stabileşte că poliţistul are dreptul să legitimeze şi să stabilească identitatea persoanelor care încalcă dispoziţiile legale ori sunt indicii că acestea pregătesc sau au comis o faptă ilegală.

Proiectul de lege enumeră modalităţile în care poliţistul poate acţiona:

- verificarea unui act de identitate, a unui act prevăzut cu fotografie;

- ascultarea declaraţiilor persoanei;

- verificarea, pe loc, în bazele electronice de date la care are acces poliţistul;

- fotografierea, procesarea amprentelor, semnalmentelor şi semnelor particulare ale persoanei, măsuri realizate la sediul poliţiei;

- publicarea unei fotografii, înregistrări, schiţe sau descrieri a persoanei, dacă există o convingere rezonabilă că această măsură va ajuta la stabilirea identităţii persoanei.

Textul de lege va permite ca ultimele două activităţi să se poată realiza chiar fără consimţământul persoanei, câtă vreme acestea se circumscriu scopului identicării persoanei.

De asemenea, publicitatea unor date ale persoanei va circumscrisă exclusiv scopului identicării persoanei, cu respectarea prezumţiei de nevinovăţie, se precizează în expunerea de motive.

Conducerea la sediul poliţiei

Potrivit proiectului de lege, conducerea persoanei la sediul poliţiei este justicată dacă:

- există suspiciunea că persoana vizată pregăteşte sau că a comis o faptă ilegală; această suspiciune poate generată de elemente precum: locul în care se află, momentul (se găseşte la locul sau în

apropierea locului unei infracţiuni, la scurt timp după săvârşirea acesteia), comportamentul acesteia, bunurile pe care le are asupra sa;

- prin acţiunile sale, periclitează viaţa, sănătatea sau integritatea corporală, a sa ori a altei persoane, ordinea publică sau alte valori sociale;

- este autorul unei infracţiuni agrante;

- face obiectul dării în urmărire sau al unui mandat de executare;

- a evadat din starea legală de reţinere sau deţinere, ori a fugit dintr-un centru educativ, centru de detenţie sau din unitatea în care executa măsura internării medicale;

- persoana vizată nu respectă măsura luării în custodie publică, stabilită şi aplicată potrivit O.U.G. nr.194/2002 privind regimul străinilor în România.

De asemenea, conducerea la sediul poliţiei este justificată, ca decizie de protecţie a persoanei, atunci când luarea unor măsuri legale, pe loc, ar putea crea un pericol pentru aceasta sau pentru ordinea publică.

Întrucât conducerea la sediul poliţiei afectează libertatea individuală, se instituie obligaţia poliţistului de a raporta despre aplicarea acestei măsuri.

Persoana condusă la sediul poliţiei are următoarele drepturi:

- de a informată cu privire la motivele conducerii (înainte de iniţierea măsurii) şi la drepturile ce-i revin (la ajungerea la sediul poliţiei);

- de a asistată de un avocat, potrivit legii, precum şi de a nu da nici o declaraţie fără prezenţa acestuia, cu excepţia comunicării datelor de identicare, ori a unor informaţii necesare înlăturării unei stări de pericol iminent la adresa vieţii, sănătăţii sau integrităţii corporale a unei persoane;

- de a solicita informarea unui membru de familie sau a altei persoane desemnate de aceasta cu privire la măsura luată;

- de a solicita informarea reprezentanţilor diplomatici ai statului de provenienţă, în cazul cetăţenilor străini; de a consultat de un medic, la alegere, pe cheltuiala sa; de a comunica prin interpret sau prin intermediul unei persoane cu aptitudini de comunicare, în situaţia în care nu vorbeşte sau nu înţelege limba română ori nu se poate exprima.

În cazul minorului sau al persoanei lipsite de capacitate de exerciţiu, poliţistul va avea obligaţia:

- de a informa, cu privire la măsura luată, reprezentantul legal al acesteia sau autoritatea tutelară, dacă reprezentantul legal nu poate contactat sau nu se prezintă;

- de nu lua declaraţii de la aceasta sau de a nu îi solicita semnarea unor înscrisuri, în lipsa persoanelor care-l reprezintă, cu excepţia comunicării datelor de identicare.

Dacă persoana condusă la sediul poliţiei prezintă simptome vizibile care necesită asistenţă medicală de urgenţă, în cel mai scurt timp, poliţistul solicită serviciilor specializate acordarea acestei asistenţe.

Verificarea situaţiei persoanei conduse la sediul poliţiei şi luarea măsurilor legale se realizează în cel mult 24 de ore, ca măsură administrativă. Odată realizată identicarea persoanei, poliţistul are

obligaţia de a permite acesteia să părăsească sediul poliţiei; la împlinirea termenului de 24 de ore, persoana are dreptul să părăsească sediul poliţiei, chiar dacă identitatea sa nu a putut stabilită.

Excepţie vor face situaţiile în care se dispune reţinerea ori arestarea preventivă sau în care persoana face obiectul unei măsuri legale care justifică reţinerea sa (când devin incidente normele de

procedură penală).

via Legal Land


Cuvinte cheie: politia romana, justitiabili, noutati legislative, infractiuni, legitimare, incatusare, reprezentanti diplomatici, act de identitate, fotografie, legea nr. 218/2002
COMENTEAZA

ALTE TITLURI
Urmărește-ți dosarele

cu notificări
la fiecare termen

Contacte

Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

0743.087.930

office@avocatura.com

Urmărește-ne în social media

Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020