Avocatura Com
Sfatul expertului
Avocatul Denisa Benga, Partner, Head of Competition la `Duncea, Ștefănescu & Associates`, a explicat pe Avocatura.com în ce condiții se pot face investițiile ca business angel, care sunt reglementările juridice pentru beneficiari, dar și facilitățile de care se bucură părțile
facebook

Cum să devii "business angel". Avocatul Denisa Benga publică un articol de specialitate pe Avocatura.com despre Legea privind stimularea investitorilor individuali

Avocatul Denisa Benga, Partener la SCA "Duncea, Ștefănescu & Associates", publică pe Avocatura.com un articol de interes despre Legea nr. 120 / 29.05.2015 privind stimularea investitorilor individuali - "Legea Business Angels", publicată marți în Monitorul Oficial. Denisa Benga are 34 de ani, este Head of Competition, iar aria ei de competenţă se concentrează pe domeniul Dreptului Concurenței. Avocatul are o experiență de peste 10 ani în acordarea de consultanță privind arii de competență conexe - M&A, litigii și arbitraj.

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 382 / 02.06.2015, a fost publicată Legea  nr. 120 / 29.05.2015 privind stimularea investitorilor individuali – business angels (denumită în continuare "Legea Business Angels").

Legea Business Angels se adresează persoanelor fizice, care doresc să devină investitori individuali - business angels ai unei afaceri aflate în fază incipientă de dezvoltare sau care necesită susținere financiară, în vederea relansării sau dezvoltării acesteia. Investitorii - business angels vor beneficia de anumite facilități fiscale, urmare a dobândirii de părți sociale, prin investiții în microîntreprinderi și întreprinderi mici.  

Pentru a beneficia de statutul juridic al unui business angel, investitorul trebuie să să se conformeze / îndeplinească cumulativ anumite condiții:

 • deține calitatea de terț față de societate şi dobândește calitatea de asociat al acesteia prin aportul său în numerar la capitalul social al societăţii, rezultând emiterea de noi părți sociale în favoarea sa;
 • investește o sumă cuprinsă între 3.000 euro şi 200.000 euro (suma investită va fi plătită prin intermediul sistemului bancar din România şi va fi înregistrată în contabilitatea societăţii);
 • investiția este efectuată strict în vederea îndeplinirii obiectului principal de activitate al societății și planului de afaceri pentru care investitorul individual – business angel va investi;
 • nu poate deține, ca urmare a investiției, în nume propriu sau prin persoane interpuse, mai mult de 49% din capitalul social al societății în cauză;
 • dacă mai multe persoane devin investitori business angels, facilitățile fiscale pot fi acordate pentru maxim 49% din capitalul social al societății în cauză, proporțional cu procentul părților sociale deținute;
 • nu are fapte înscrise în cazierul fiscal eliberat de autoritățile competente la data efectuării investiției;
 • nu este incapabil și nu a fost condamnat pentru infracțiuni contra patrimoniului.

Beneficiarii unor astfel de investiții trebuie să îndeplinească, la rândul lor, următoarele condiții constitutive și de funcționare:

 • să fie societăți cu răspundere limitată, în condițiile art. 2 din Legea Societăţilor nr. 31/1990;
 • să fie întreprinderi autonome în sensul Legii nr. 346/2004, privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii;
 • să se încadreze în categoria microîntreprinderilor și întreprinderilor mici;
 • să nu se afle în incapacitate de plată, stare de insolvență / faliment, să nu fi fost deschisă procedura concordatului preventiv sau lichidării societății.

   Legea Business Angels se adresează persoanelor fizice, care doresc să devină investitori individuali - business angels ai unei afaceri aflate în fază incipientă de dezvoltare sau care necesită susținere financiară

Având în vedere spectrul limitat al societăților beneficiare, prezenta lege nu acoperă investițiile realizate în societăți care activează în domeniul bancar, asigurări și reasigurări, al pieței de capital, intermedieri financiare sau orice activități în domeniul financiar, tranzacții imobiliare, închiriere active imobiliare, intermediere în domeniul imobiliar, dezvoltare imobiliară, jocuri de noroc și pariuri, producție sau comercializare de oțel, producție sau comercializare de cărbune, construcții de nave maritime și fluviale, producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, consultanță în orice domeniu

Facilitățile de care beneficiază un business angel sunt de ordin fiscal și vizează:

 • scutirea de la impozitul pe veniturile sub formă de dividende, pentru o perioadă de 3 ani, din momentul dobândirii părţilor sociale, pentru dividendele aferente părţilor sociale dobândite;
 • scutirea de la impozitul pentru câştigul stabilit din transferul părților sociale, dacă înstrăinarea are loc după cel puţin 3 ani de la dobândire.

Valoarea totală cumulată a sumelor pentru care se aplică facilitățile acordate nu poate depăși valoarea investiției efectuate de către toți investitorii individuali. 

Investiția unui business angel va face obiectul unui acord de contribuție, în care se va menționa obligatoriu majorarea de capital social, prin emiterea de părți sociale și prima de emisiune, urmând ca investitorul să înregistreze acordul la registrul comerțului, conform legii.

Legea Business Angel intră în vigoare după 45 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.

 

Avocatul Denisa Benga, Partener la SCA "Duncea, Ștefănescu & Associates"


Cuvinte cheie: lege noua, monitorul oficial, legea 120/2015, stimulare investitori, business angels, afacere, investitie, sustinere financiara, relansare, dezvoltare, facilitati fiscale, microintreprinderi, intreprinderi mici, capital social, impozit pe venit, avocat Benga Z. Denisa
COMENTEAZA
Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC AVOCATURA COM SRL. Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor. © Copyright SC Avocatura COM SRL și SC ADVO VALUE SRL | 2003-2019
Avocatura Com