Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
Actualitate
Avocatul Florin Ciutacu își dorește o rezolvare pe calea medierii
facebook

Un avocat român ar putea acționa în instanță Camera de Comerț, Industrie și Servicii din Geneva

Avocatul român Florin Ciutacu este pe cale de a acționa în instanță Camera de Comerț, Industrie și Servicii din Geneva pe motivul că partea elvețiană ar fi încălcat dispoziții legale privind executarea obligațiilor contractuale asumate printr-un parteneriat încheiat cu partea română. În discuție se află un contract pentru organizarea, la Geneva, în anul 2013, a unei conferințe tematice privind "Regimul juridic și oportunități de a investi în România". Avocatul profesor Florin Ciutacu își rezervă dreptul de a acționa în justiție partea elvețiană și de a solicita daune materiale și morale, publicarea scuzelor reprezentanților instituției elvețiene într-un ziar din România și obligarea acesteia la organizarea evenimentului.

Prof. Dr. Florin Ciutacu este cadru didactic universitar de Drept civil și desfășoară o activitate practică de avocat în Baroul București specializat în Dreptul comerțului internațional și Drept comercial. Avocatul Ciutacu a fost admis în rândul membrilor arbitrilor de la Curtea de Arbitraj Internațional de la Viena, Curtea de Mediere și de Arbitraj a Organizației Mondiale a Poliției Intelectuale de la Geneva (Elveția) și este, totodată, membru al Curții Internaționale de Arbitraj de la Londra. În plus, domnia sa este membru al Academiei Privatiștilor Europeni din Pavia.

La sfârșitul lunii octombrie 2012, Camera de Comerț, Industrie și Servicii din Geneva și-a exprimat disponibilitatea de a organiza, la sediul său, împreună cu avocatul român prof. Florin Ciutacu, conferința cu tema "Regimul juridic și oportunități de a investi în România". Conferința avea ca scop prezentarea, din punct de vedere juridic și economic, a posibilităților de a investi în România în diferite domenii (agricultură, industrie alimentară, energie, turism, construcții s.a.m.d.), prezentarea cadrului juridic general și al legislației specifice din România și Elveția, precum și a compatibilităților legislative dintre cele două sisteme de drept, alături de corelarea acestora cu norme de drept internațional aplicabile în materia investițiilor și a cooperării internaționale.

Totul se desfășura conform așteptărilor

De asemenea, se intenționa explicitarea nuanțată a oportunităților de afaceri pe care investitorii din Elveția le au în România și prezentarea posibilităților pe care oamenii de afaceri și organismele publice din România le au de a încheia parteneriate economice, reciproc avantajoase, cu organizațiile private și organismele publice similare din Elveția. La acea dată, reprezentanții Camerei de Comerț, Industrie și Servicii din Geneva erau foarte încântați de a fi unul dintre organizatorii acestui eveniment.

Drept urmare, în noiembrie 2012, elvețienii au informat partea română, în speță pe profesorul Florin Ciutacu, că au nevoie de aproximativ două luni pentru a organiza un asemenea eveniment și, în consecință, au propus ca manifestarea să aibă loc cel mai devreme la sfârșitul lunii ianuarie 2013. În urma discuțiilor purtate între cele două părți, s-a stabilit ca data de desfășurare a conferinței să fie 8 februarie 2013. La data de 4 decembrie 2012, Camera de Comerț, Industrie și Sevicii din Geneva, prin unul din membrii Consiliului Director, a informat co-organizatorul român că au fost rezervate sălile de conferințe în vederea desfășurării evenimentului și că acesta urma să aibă loc cu certitudine în data de 8 februarie 2013, potrivit informațiilor furnizate de avocatul Florin Ciutacu pentru Avocatura.com.

Pentru organizarea acestui eveniment, Camera de Comerț, Industrie și Servicii  din Geneva s-a oferit să pună la dispoziție sălile sale de conferințe și să promoveze evenimentul. De asemenea, partea elvețiană și-a exprimat o condiție a participării sale la organizarea acestui seminar și anume ca logo-ul Camerei de Comerț, Industrie și Servicii din Geneva să apară inscripționat pe invitațiile la seminar și, în plus, în toate materialele promoționale ale evenimentului să fie menționat faptul că această instituție este co-organizator al evenimentului. Urma ca profesorul Florin Ciutacu să stabilească programul seminarului și materialele de prezentat în cadrul acestei conferințe.

De asemenea, la propunerea Camerei de Comerț, Industrie și Servicii din Geneva, urma ca în cadrul conferinței să se prezinte experiența unei societăți de elvețieni care își desfășoară  activitatea în România, cu scopul declarat de către partea elvețiană de a sensibiliza publicul țintă, membrii Camerei de Comerț, Industrie și Servicii din Geneva, condiție care a fost îndeplinită de către partea română - după cum susține prof. dr. Florin Ciutacu.

Ca urmare a acordului exprimat de către reprezentanții Camerei de Comerț, Industrie și Servicii din Geneva de a co-organiza această conferință, profesorul Florin Ciutacu a început - în perioada imediat următoare întâlnirii cu partea elvețiană - să facă demersurile necesare pe lângă diverse organizații internaționale și naționale, autorități publice, societăți comerciale, în vederea participării acestora la eveniment. Avocatul român a informat partea elvețiană asupra acestui fapt încă de la începutul stabilirii organizării evenimentului, potrivit declarațiilor făcute de Florin Ciutacu în exclusivitate pentru Avocatura.com.

Evenimentul era de interes pentru autoritățile române

Potrivit declarațiilor avocatului român, în prima jumătate a lunii decembrie 2012, profesorul Florin Ciutacu a obținut sprijinul mai multor instituții în susținerea acestui eveniment și participarea la manifestarea ce urma să aibă loc în data de 8 februarie 2013: Misiunea Permanentă de pe lângă Oficiul ONU de la Geneva; Consulatul Onorific al României la Zurich, prin Consulul său onorific, Excelența sa, prințul Dimitri Sturza; Comunitatea română din Geneva; Centrul Cultural Român din Neuchâtel; Institutul Elvețian de Drept Comparat din Lausanne; Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale; UNCTAD - Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare. De asemenea, pe parcursul perioadei dedicate organizării conferinței, și-au manifestat intenția de a participa la acest eveniment - și au și confirmat participarea - o serie de organizații, autorități române, precum și societăți comerciale interesate de tema propusă de către organizatori, acest fapt fiind prezentat părții elvețiene.

Urmarea a fost că, în data de 11 ianuarie 2013, partea elvețiană  a afirmat că începând cu data de 15 ianuarie 2013 se va face promovarea evenimentului de către Camera de Comerț, Industrie și Servicii din Geneva prin afișarea pe site-ul propriu a informației privind organizarea evenimentului, prin transmiterea unui buletin informativ, publicarea unui text promoțional și prin trimiterea de invitații persoanelor elvețiene interesate, fapt care nu s-a întâmplat. Mai mult, dacă în tot acest timp părțile co-organizatoare au corespondat și s-au informat reciproc asupra demersurilor efectuate de fiecare în vederea organizării conferinței, punând la punct detaliile organizatorice necesare desfășurării acesteia, începând cu data de 16 ianuarie 2013 și până la data de 24 ianuarie 2013, reprezentantul Camerei de Comerț, Industrie și Servicii din Geneva, membru în Consiliul Director al acestei instituții, domnul Philipe Meyer și care era însărcinat cu organizarea evenimentului din partea Camerei de Comerț, Industrie și Servicii din Geneva nu a mai răspuns la solicitările părții române de a comunica în vederea definitivării organizării conferinței, lăsând co-organizatorul român într-o incertitudine totală cu privire la ceea ce se întâmplă în privința organizării evenimentului, potrivit afirmațiilor avocatului român Florin Ciutacu.

În data de 22 ianuarie 2013, având în vedere că se apropia data la care urma să se desfășoare conferința, profesorul Florin Ciutacu a luat hotărârea de a contacta un alt membru al Consiliului Director al Camerei de Comerț, Industrie și Servicii din Geneva, respectiv pe domnul Jacques Jeannerat, pentru a afla ce se întâmplă în realitate și cărui fapt se datorează tăcerea părții elvețiene. De asemenea, co-organizatorul român a informat și pe alți membri ai Consiliului Director, respectiv doamna Nathalie Hardyn, domnul Eric Biesel, domnul Charles Lassauce şi doamna Alexandra Rys despre situația creată.

La această solicitare a avocatului român a răspuns doamna Hélène Glass, colaboratoarea domnului Jacques Jeannerat. Domnia sa l-a informat pe Florin Ciutacu asupra faptului că membrul Consiliului Director care se ocupă cu organizarea seminarului din partea Camerei de Comerț, Industrie și Servicii din Geneva, domnul Philipe Meyer și colaboratoarea sa Geraldine Siegenthaler, sunt absenți până în data de 24 ianuarie 2013 și că, de asemenea, în urma verificărilor făcute, sala de conferința este rezervată pentru data de 8 februarie 2013, între orele 11:00 și 14:30.

În consecință, partea română a solicitat doamnei Helen Glass să transmită lista cu participanții elvețieni, având în vedere faptul că se apropia data la care urma să se desfășoare conferința și participanții români erau interesați să cunoască cine va participa din Elveția la conferință și au adresat această solicitare co-organizatorului român. De asemenea, s-a adresat rugămintea de a se afișa pe site-ul Camerei de Comerț, Industrie și Servicii din Geneva anunțul privind organizarea conferinței, demers care să confirme oficial organizarea acestui eveniment. Nu de alta, dar cei care și-au exprimat intenția de a participa, printre care s-au regăsit autorități ale statului român și reprezentanți ai administrației române, solicitau confirmarea organizării acestui eveniment din partea co-organizatorului elvețian.

Avocatul Florin Ciutacu susține că reprezentanții Camerei de Comerț, Industrie și Servicii din Geneva, prin intermediul doamnei Helen Glass, au fost informați despre dificultățile întâmpinate de către co-organizatorul român în a găsi participanți români care să confirme participarea  la conferința organizată, în lipsa unui anunț pe site-ul CCISG despre organizarea acestui eveniment, așa cum se procedează de obicei în cazul organizării unui asemenea eveniment. Profesorul Ciutacu a mai precizat că, în ciuda acestui fapt și a neîndeplinirii acestei obligații esențiale de către co-organizatorul elvețian, a reușit să găsească un număr suficient de participanți români care așteptau informații suplimentare despre conferință și care nu puteau fi oferite în lipsa unei comunicări cu partea elvețiană și în lipsa anunțării organizării conferinței pe site-ul Camerei de Comerț, Industrie și Servicii din Geneva.

"La aceste solicitări, doamna Helen Glass a răspuns politicos că nu este persoana responsabilă cu organizarea conferințelor internaționale și a recomandat să se aștepte întoarcerea domnului Philipe Meyer și a doamnei Geraldine Siegenthaler, persoanele responsabile din partea Camerei de Comerț, Industrie și Servicii din Geneva cu organizarea acestui eveniment", completează prof. dr. Florin Ciutacu.

Primele nereguli au început să apară

În data de 23 ianuarie 2013, avocatul profesor Florin Ciutacu a încercat din nou să contacteze persoana responsabilă cu organizarea evenimentului din partea Camerei de Comerț, Industrie și Servicii din Geneva, respectiv domnul Philipe Meyer, informându-l cu privire la lista finală a participanților la seminar, precum și despre alte probleme de ordin organizatoric ale evenimentului: rezervări la hotel etc. Totodată, avocatul român a subliniat faptul că participanții români la conferință trebuie informați corect cu privire la evenimentul la care urmau să ia parte și că Ambasada României în Elveția, Misiunea Permanentă de pe lângă Oficiul ONU de la Geneva, organizații românești din Elveția, precum și alți participanți așteptau confirmarea evenimentului din partea Camerei de Comerț, Industrie și Servicii din Geneva și afișarea acestuia pe site-ul propriu.

"Răspunsul primit din partea domnului Philipe Meyer a fost  acela că, întrucât înainte cu două săptămâni până la data la care urma să se desfășoare evenimentul, nici o persoană elvețiană nu s-a înscris în vederea participării la seminar, propun reprogramarea evenimentului sau anularea acestuia. Având în vedere acest răspuns și atitudinea părții elvețiene începând cu data de 16 ianuarie 2013, profesorul Ciutacu a transmis membrilor Consiliului Director al Camerei de Comerț, Industrie și Servicii că aceasta este o obligație care trebuia îndeplinită de către partea elvețiană și că poziția sa este de a nu se anula acest eveniment și de a se reprograma la sfârșitul lunii februarie", explică avocatul Florin Ciutacu.

În data de 24 ianuarie 2013, profesorul Ciutacu a informat Ambasada Elveției la București despre faptul că întâmpina dificultăți în demersul său de a organiza împreună cu Camera de Comerț, Industrie și Servicii din Geneva acest eveniment și a solicitat sprijinul acesteia pentru cooperare cu reprezentanții instituției elvețiene pentru ca evenimentul să nu fie anulat. Punctul de vedere exprimat de către Ambasada Elveției a fost acela că singurul sprijin pe care îl poate acorda părții române este acela de a transmite mai departe mesajul către Camera de Comerț și Industrie Elvețiano-Română.

Ținând cont de poziția părții elvețiene, începând cu data de 16 ianuarie 2013, de eforturile materiale și nu numai făcute de către co-organizatorul român pentru organizarea conferinței asupra căreia s-a convenit cu Camera de Comerț, Industrie și Servicii din Geneva și de faptul că o serie de persoane din România și-au exprimat dorința  de a participa la acest eveniment, profesorul Ciutacu a informat reprezentanții acesteia că în cazul în care intenționează să anuleze acest eveniment va acționa în instanță instituția pe care aceștia o reprezintă.

O zi mai târziu, avocatul profesor Florin Ciutacu a fost informat de către membrul Consiliului Director delegat să se ocupe cu organizarea conferinței, domnul Philipe Meyer, că evenimentul nu poate avea loc, invocând de data aceasta un alt motiv și anume acela că partea română nu și-a îndeplinit obligația de a aduce în cadrul conferinței o societate elvețiană care își desfășoară activitatea în România și care să prezinte experiența sa membrilor Camerei de Comerț Industrie și Servicii din Geneva, dar că evenimentul poate fi reprogramat în cazul în care se îndeplinește această cerință și în cazul în care evenimentul se va desfășura sub coordonarea Ambasadei Romaniei la Berna, condiție surprinzătoare a reprezentantului CCISG, în viziunea avocatului Florin Ciutacu.

De asemenea, reprezentantul CCISG, Philipe Meyer a precizat faptul că, chiar în cazul în care aceste condiții sunt îndeplinite, conferința va fi anulată dacă înainte cu două săptămâni până la data desfășurării evenimentului nu s-au înscris pe lista de participare un "număr minimal" de participanți elvețieni, membri ai Camerei de Comerț Industrie și Servicii din Geneva. Partea română a fost de acord cu reprogramarea evenimentului și cu condiția de a fi prezentă în cadrul conferinței o societate elvețiană care își desfășoară activitatea în România care să prezinte experiența sa, condiție pe care de altfel a îndeplinit-o", subliniază prof. dr. avocat Florin Ciutacu.

Co-organizatorul român a solicitat reprezentanților Camerei de Comerț, Industrie și Servicii din Geneva să precizeze perioada în care doresc să fie reprogramat acest eveniment deoarece participanții români solicită o asemenea informație. În acest sens, avocatul Florin Ciutacu menționează pașii care au urmat: "Răspunsul venit din partea domnului Philipe Meyer, reprezentantul CCISG, a fost că pentru a se fixa data la care urma să aibă loc conferința, co-organizatorul român trebuie să trimită un draft al programului care să îndeplinească condițiile solicitate în data de 25 ianuarie 2013.

Urmare a acestei solicitări co-organizatorul român a trimis un draft al programului conferinței însoțit de lista de participanți și rugămintea de a trimite o listă cu posibili participanți din partea elvețiană, răspunsul domnului Meyer din data de 8 februarie 2013 la acest fapt fiind acela că partea elvețiană nu este însărcinată cu organizarea delegației române, deși niciodată nu se pusese această problemă. Partea română a înștiințat partea elvețiană că, în urma demersurilor făcute la Ambasada României la Berna, aceasta și-a reafirmat susținerea pentru organizarea conferinței și și-a exprimat poziția că va trimite un reprezentant doar în condițiile în care există o invitație comună din partea ambilor co-organizatori".

Potrivit avocatului Ciutacu, începând cu data de 8 februarie 2013, reprezentanții Camerei de Comerț, Industrie și Servicii din Geneva nu au mai răspuns solicitărilor părții române în ceea ce privește organizarea conferinței și nici la rugămintea de a preciza o poziție clară, dacă doresc să reprogrameze evenimentul sau să îl anuleze. Totodată, în această perioadă, consilierul primului-ministru, domnul Dragoș Andrei, și-a exprimat sprijinul pentru acest eveniment, afirmând că din partea Guvernului ar putea participa unul dintre membri, ulterior revenind asupra poziției sale, având în vedere și situația creată.

Se va încerca rezolvarea pe calea medierii

"Astfel, potrivit legii elvețiene și a principiilor de drept, ne aflăm într-o situație vădită de încălcare de către partea elvețiană a dispozițiilor legale privind executarea obligațiilor contractuale pe care aceasta și le-a asumat. Cu privire la atitudinea reprezentanților Camerei de Comerț, Industrie și Servicii din Geneva, care în mod nejustificat au încălcat clauzele contractului încheiat cu co-organizatorul român și au impus o nouă condiție care nu exista la momentul încheierii contractului, în calitate de co-organizator îmi rezerv dreptul de a acționa în justiție partea elvețiană, Camera de Comerț, Industrie și Servicii din Geneva în situația în care aceste neînțelegeri nu vor putea fi soluționate pe cale amiabilă și dreptul de a solicita acestora plata de daune materiale și morale, publicarea scuzelor reprezentanților instituției elvețiene într-un ziar din România și obligarea acestora la organizarea evenimentului", conchide avocatul român Florin Ciutacu.

Întrucât conferința planificată să fie organizată împreună cu Camera de Comerț, Industrie și Servicii din Geneva nu a putut să aibă loc în primăvara anului 2013 și nici după aceea, din motivele expuse mai sus, profesorul Ciutacu a organizat în anul 2014, în perioada 1 - 5 aprilie, la Shanghai, Conferința cu tema "Regimul juridic al investițiilor și oportunități de a investi în România" (a se vedea linkul următor).

Evenimentul din China s-a bucurat de un real interes din partea celor peste 40 de companii chinezești interesate în cooperarea economică cu organizații românești. Cu respectiva ocazie au avut loc întâlniri cu reprezentanți ai mai multor companii chinezești care au fost prezente în cadrul conferinței din 2 aprilie, încheindu-se înțelegeri concrete privind colaborarea cu entități interesate din România sub diverse aspecte: vânzare / cumpărare de diverse produse, proiecte de investiții s.a.m.d.

Avocatul Florin Ciutacu adaugă, la final, ca partea română a obținut o audiență la Ambasadorul Elveției în România, Excelența Sa, Jean - Hubert Lebet, prilej cu care s-a prezentat diplomatului elvețian situația cu pricina: "Domnia sa a încercat să medieze conflictul, însă fără rezultat din cauza rigidității Camerei de Comerț, Industrie și Servicii din Geneva. Oricum, noi ne pregătim să publicăm starea de fapt și într-un ziar din Geneva și apoi vom trimite notificările de rigoare încercând să rezolvăm problema, totuși, pe calea medierii".  


Cuvinte cheie: litigiu, camera de comert, industrie si servicii geneva, mediere, ambasada elvetiei, conferinta, avocat florin ciutacu
COMENTEAZA

ALTE TITLURI
Urmărește-ți dosarele

cu notificări
la fiecare termen

Contacte

Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

0743.087.930

office@avocatura.com

Urmărește-ne în social media

Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021