Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
Publicitate


Date speţă
Instanţă:
Judecătoria FOCŞANI
Materie juridică:
Litigii cu profesioniştii
Stadiu procesual:
Fond
Obiect dosar:
Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1013 CPC ş.u.
Număr hotarâre:
2319/2013 din 16 septembrie 2013
Sursa:
Rolii.ro

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXX

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA FOCȘANI

SECTIA CIVILA

SENTINȚA CIVILĂ Nr. 2319

Ședința publică de la 16 septembrie 2013

Completul compus din:

PREȘEDINTE M______ C____

Grefier S______ L___

Pe rol judecarea cauzei Litigii cu profesioniștii privind pe reclamant ________________ cu sediul în Focșani, __________________, județul V______ în contradictoriu cu pârât ______________ cu sediul în Focșani, _____________________, județul V______, având ca obiect pretenții.

Dezbaterile orale au avut loc în ședință publică din data de 09.09.2013, note consemnate în încheierea din acea dată, încheiere ce face parte integrantă din prezenta când în vederea deliberării instanța a amânat pronunțarea asupra cauzei pentru astăzi, 16.09.2013.

INSTANTA

Prin acțiunea înregistrată sub nr. XXXXXXXXXXXXXX la Judecătoria Focșani creditoarea ________________ a investit instanța de judecata împotriva debitoarei ______________ pentru ordonanță de plată - OUG 119/2007 / art.1013 C__ ș.u.

În motivarea acțiunii creditoarea a arătat că a efectuat mai multe lucrări de construcții la combinatul de vinificație din punctul de lucru Jariștea aparținând pârâtei, la solicitarea reprezentantului legal al pârâtei, iar ulterior obligația de plată nu a fost onorată, deși debitoarea a fost convocată la conciliere.

Pe cale de consecință creditoarea a solicitat obligarea debitoarei să achite suma de 20.000 lei contravaloarea facturii ___________ nr. xxxxxxxx/28.08.2009, sumă care s-a solicitat a fi actualizată cu indicele de inflație, cu dobânda legală de la scadența la plata efectivă și cu cheltuieli de judecată.

Acțiunea a fost întemeiată în drept pe dispozițiile art. 2 și 5 și urm., OG 119/2007.

În dovedirea acțiunii s-a solicitat proba cu acte.

La termenul din 25 octombrie 2012 creditarea a depus, prin reprezentant legal, precizare scrisă, prin care a solicitat a se lua act că-și modifică obiectul acțiunii pe dreptul comun, pretenții, temei de drept 969 și urm. Cod civil, depunându-se și dovada achitării diferenței de taxa judiciară de timbru la valoare.

S-a precizat în petitul cererii că se solicită proba cu acte, interogatoriu pârâtei și expertiză în funcție de poziția pârâtei.

Pârâta, legal citată a depus întâmpinare, prin care a invocat excepția inadmisibilității acțiunii pentru lipsa proceduri prealabile conf. art. 7201 C.pr.civ.

Pe fond pârâta a arătat că acțiunea reclamantei e neîntemeiată, pârâta nu a indicat în ce au constat lucrările de construcție, arătându-se că înțelegerea cu reclamanta a fost să efectueze anumite lucrări, pentru că pârâta a recunoscut că a semnat factura obiectul acțiunii, ca o garanție a începerii lucrărilor, dar că ulterior reclamanta nu a mai efectuat aceste lucrări. S-a arătat că la dosar nu s-au depus procesul verbal de recepție a lucrărilor efectuate, devizul de lucrări sau contractul ce a stat la baza efectuării lucrărilor, între părți nefiind încheiat un contract.

Întâmpinarea a fost întemeiată în drept pe dispozițiile art. 115 și urm. C.pr.civ.

În dovedirea susținerilor din întâmpinare s-a solicitat proba cu acte și expertiză iar la ultimul termen de judecată pârâta prin apărător nu a mai insistat în administrarea altor probe raportat la nedepunerea de reclamanta a răspunsului la interogator ce i-a fost comunicat.

Cu privire la excepția inadmisibilității reclamanta a depus răspuns la întâmpinare solicitând respingerea acesteia ca neîntemeiată și ca probe reclamanta a solicitat acte, doi martori și expertiză construcții.

Cu privire la excepția inadmisibilității instanța a respins-o ca neîntemeiată la termenul din 15.04.2013. Având în vedere cererea de recuzare formulată la acest termen instanța nu s-a mai putut pronunța în sensul motivării respingerii excepției inadmisibilității, aspect pe care urmează a-l detalia acum, pe fond.

Astfel, asupra excepției inadmisibilității instanța reține că au fost îndeplinite dispozițiile art. 7201 C.pr.civ., de reclamantă, în sensul că aceasta a convocat pârâta la conciliere dovadă în acest sens fiind notificarea, pg. 16, cu dovezile de comunicare, chitanța și procesul verbal de conciliere din dosar pg. 18-21 dosar.

Din analiza actelor si lucrărilor dosarului instanța retine in fapt următoarea situație: prin prezenta acțiune ________________ a chemat în judecată pe pârâta ______________ pentru a fi obligată la plata sumei de 20.000 lei contravaloarea facturii VNCAA nr. xxxxxxxx/28.08.2009, sumă care să fie actualizată cu indicele de inflație și cu dobânda legală de la scadență până la achitarea debitului, cu cheltuieli de judecată.

Prin întâmpinare, pg. 23, pârâta a recunoscut că a semnat această factură dar a menționat că a semnat-o ca o garanție a începerii executării lucrării, dar că ulterior reclamanta nu a executat lucrările.

Citată la interogatoriu reclamanta a depus răspunsul la interogator ce i-a fost comunicat, pg.58 dosar, răspuns ce nu se coroborează cu alte probe.

Mai mult, între părți nu s-a încheiat un contract, un proces verbal de recepție a lucrărilor efectuate, devizul de lucrări ce a stat la baza efectuării acestora.

Pe cale de consecință și-n lipsa altor probe, instanța va respinge acțiunea ca neîntemeiată, luând act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Văzând că acțiunea a fost legal timbrată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

Respinge acțiunea formulată de reclamant ________________ cu sediul în Focșani, __________________, județul V______ în contradictoriu cu pârât ______________ cu sediul în Focșani, _____________________, județul V______ ca neîntemeiată.

Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunțata in ședința publica, astăzi, 16.09.2013.

Președinte, Grefier,

C____ M______ L___ S______

Red/Dact: C.M./L.S.

4 EX/07.10.2013/08.10.2013

Publicitate

Alte spețe similare

 • Hotărârea 1168/2016 - Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1013 CPC ş.u. - Fond
 • Hotărârea 178/2016 - Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1013 CPC ş.u. - Fond
 • Hotărârea 6301/2015 - Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1013 CPC ş.u. - Fond
 • Hotărârea 4307/2015 - Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1013 CPC ş.u. - Fond
 • Hotărârea 5908/2013 - Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1013 CPC ş.u. - Fond
 • Hotărârea 10922/2015 - Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1013 CPC ş.u. - Fond
 • Hotărârea 590/2016 - Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1013 CPC ş.u. - Fond
 • Hotărârea 6833/2012 - Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1013 CPC ş.u. - Fond
 • Hotărârea 3651/2015 - Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1013 CPC ş.u. - Fond
 • Hotărârea 5112/2015 - Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1013 CPC ş.u. - Fond
 • Hotărârea 3270/2015 - Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1013 CPC ş.u. - Fond
 • Hotărârea 3644/2015 - Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1013 CPC ş.u. - Fond
 • Hotărârea 437/2015 - Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1013 CPC ş.u. - Fond
 • Hotărârea 11797/2015 - Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1013 CPC ş.u. - Fond
 • Hotărârea 4/2015 - Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1013 CPC ş.u. - Fond
 • Hotărârea 1937/2014 - Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1013 CPC ş.u. - Fond
 • Hotărârea 272/2013 - Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1013 CPC ş.u. - Fond
 • Hotărârea 8297/2015 - Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1013 CPC ş.u. - Fond
 • Hotărârea 539/2015 - Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1013 CPC ş.u. - Fond
 • Hotărârea 32/2015 - Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1013 CPC ş.u. - Fond
 • Hotărârea 14420/2015 - Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1013 CPC ş.u. - Fond
 • Hotărârea 543/2015 - Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1013 CPC ş.u. - Fond
 • Hotărârea 4995/2015 - Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1013 CPC ş.u. - Fond
 • Hotărârea 4131/2015 - Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1013 CPC ş.u. - Fond
 • Hotărârea 170/2016 - Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1013 CPC ş.u. - Fond
 • Hotărârea 2788/2015 - Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1013 CPC ş.u. - Fond
 • Hotărârea 1127/2014 - Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1013 CPC ş.u. - Fond
 • Hotărârea 6651/2012 - Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1013 CPC ş.u. - Fond
 • Hotărârea 468/2016 - Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1013 CPC ş.u. - Fond
 • Hotărârea 19/2016 - Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1013 CPC ş.u. - Fond
 • Hotărârea 14423/2015 - Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1013 CPC ş.u. - Fond
 • Hotărârea 956/2016 - Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1013 CPC ş.u. - Fond
 • Hotărârea 471/2016 - Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1013 CPC ş.u. - Fond
 • Hotărârea 95/2013 - Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1013 CPC ş.u. - Fond
 • Hotărârea 5994/2012 - Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1013 CPC ş.u. - Fond
 • Hotărârea 5450/2012 - Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1013 CPC ş.u. - Fond
 • Hotărârea 6376/2015 - Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1013 CPC ş.u. - Fond
 • Hotărârea 5243/2012 - Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1013 CPC ş.u. - Fond
 • Hotărârea 12800/2015 - Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1013 CPC ş.u. - Fond
 • Hotărârea 3282/291/2012 - Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1013 CPC ş.u. - Fond
 • Hotărârea 821/2016 - Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1013 CPC ş.u. - Fond
 • Hotărârea 46/2016 - Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1013 CPC ş.u. - Fond
 • Hotărârea 5208/2012 - Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1013 CPC ş.u. - Fond
 • Hotărârea 8324/2015 - Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1013 CPC ş.u. - Fond
 • Hotărârea 20567/2015 - Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1013 CPC ş.u. - Fond
 • Hotărârea 7905/2012 - Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1013 CPC ş.u. - Fond
 • Hotărârea 203/2016 - Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1013 CPC ş.u. - Fond
 • Hotărârea 438/2015 - Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1013 CPC ş.u. - Fond
 • Hotărârea 6820/2012 - Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1013 CPC ş.u. - Fond
 • Hotărârea 778/2015 - Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1013 CPC ş.u. - Fond
 • Hotărârea 8/2012 - Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1013 CPC ş.u. - Fond
 • Hotărârea 10983/2014 - Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1013 CPC ş.u. - Fond
 • Hotărârea 25/2016 - Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1013 CPC ş.u. - Fond
 • Hotărârea 761/2015 - Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1013 CPC ş.u. - Fond
 • Hotărârea 8061/2012 - Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1013 CPC ş.u. - Fond
 • Hotărârea 273/2016 - Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1013 CPC ş.u. - Fond
 • Hotărârea 696/2015 - Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1013 CPC ş.u. - Fond
 • Hotărârea 1423/2016 - Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1013 CPC ş.u. - Fond
 • Hotărârea 950/2016 - Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1013 CPC ş.u. - Fond
 • Hotărârea 12 - Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1013 CPC ş.u. - Fond
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020