Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
Publicitate


Date speţă
Instanţă:
Judecătoria IAŞI
Materie juridică:
Minori şi familie
Stadiu procesual:
Fond
Obiect dosar:
înregistrare tardiva a nasterii
Număr hotarâre:
1041/2014 din 27 ianuarie 2014
Sursa:
Rolii.ro

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXX

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA IAȘI

SECȚIA CIVILĂ

Ședința publică de la 27 Ianuarie 2014

Completul constituit din:

PREȘEDINTE I____ Z______

GREFIER N______ Z__________

Ministerul Public a fost reprezentant de

PROCUROR V___ P____

SENTINȚA CIVILĂ NR. 1041/2014

Pe rol se află judecarea cauzei de Minori și familie privind pe reclamant D____ R_____ , având ca obiect înregistrare tardiva a nașterii.

La apelul nominal făcut în ședința publică se prezintă reclamanta asistată de d-nul avocat Gust V___, în calitate de reprezentant convențional.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care relevă instanței faptul că pentru acest termen de judecată procedura este legal îndeplinită, precum și faptul că s-au depus la dosarul cauzei, prin C_____________ Registratură al Judecătoriei Iași, raportul de expertiză medico-legală antropologică întocmit de IML Iași și rezultatul cercetărilor efectuate de Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Iași.

Instanța procedează la legitimarea reclamantei D____ R_____, care prezintă cartea sa de identitate ________. MX, nr. xxxxxx.

Atât reprezentantul convențional al reclamantei cât și reprezentantul Ministerului Public arată că nu mai au de formulat cereri în prezenta cauză.

Nemaifiind probe de administrat și cereri de formulat, instanța constată cercetarea judecătorească încheiată și acordă cuvântul în dezbateri, pe fondul cauzei.

Reprezentantul convențional al reclamantei, având cuvântul, solicită admiterea cererii, în sensul înregistrării în registrul de stare civilă al Primăriei Iași a nașterii minorului.

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, solicită admiterea cererii, având în vedere concluziile raportului de expertiză medico-legală antropologică întocmit de IML Iași și rezultatul cercetărilor efectuate de Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Iași.

Instanța reține cauza spre soluționare.

INSTANȚA,

Deliberând asupra cauzei civile de față constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Iași la data de 10.10.2013 sub numărul XXXXXXXXXXXXXX, reclamanta D____ R_____ a solicitat instanței ca prin hotărârea pe care o va pronunța să dispună înregistrarea tardivă a nașterii minorului D____ NICOLAS, născut la data de 07.12.2006, în localitatea Iasi, județul Iași, de sex masculin, fiul lui D____ R_____ , cu CI ________ nr xxxxxx , CNP xxxxxxxxxxxxx și al lui Natural.

În motivare, reclamanta a susținut că nu s-a înregistrat nașterea minorului ,datorita unei imposibilități survenite ulterior nasterii.

Cererea de chemare în judecată a fost motivată în drept pe prev art 21 din Legea nr 119/1996.

La cererea de chemare în judecată au fost atașate inscrisuri ( filele 3-6 ds).

În prezenta cauză a fost comunicat răspunsul DIRECȚIEI LOCALE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR IAȘI - SERVICIUL DE STARE CIVILĂ A MUNICIPIULUI IAȘI din care rezulta ca minorul nu a fost inregistrat in evidentele lor, efectuându-se in acest sens verificari si in RNEP, precum si Registrele de Stare Civila Curente si Speciale ale mun Iasi aferente perioadei 2006-2014.

De asemenea , s-a atasat si raportul de expertiza medico-legala antropologică pe persoana pentru stabilirea vârstei si sexului ( filele 26-27 ds) .

Instanta a administrat pentru reclamantă proba cu înscrisuri.

Analizând susținerile reclamantei coroborate cu răspunsul DIRECȚIEI LOCALE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR IAȘI - SERVICIUL DE STARE CIVILĂ A MUNICIPIULUI IAȘI și cu probele administrate în prezenta cauză, instanța reține următoarele:

În fapt, la data de 07.12.2006, in urma unei relatii de concubinaj avute de numita D____ R_____ , s-a născut minorul D____ NICOLAS, a cărui naștere nu a fost înregistrată în registrul de stare civilă al Primăriei Iași.

În drept, sunt incidente prevederile art. 21 alin. 1 din Legea nr. 119 din 1996 privind actele de stare civilă, republicată, potrivit cărora când declarația de naștere a fost făcută după trecerea unui an de la data nașterii, întocmirea actului se face în baza hotărârii judecătorești definitive și irevocabile, care trebuie să conțină toate datele necesare întocmirii actului de naștere.

Din certificatul constatator al născutului viu nr. 1587/22.05.2012, coroborat cu concluziile raportului de expertiza medico-legala antropologică pe persoana pentru stabilirea vârstei si sexului, instanța reține că data nașterii minorului D____ NICOLAS poate fi 07.12.2006.

Așadar, având în vedere că de la nașterea minorului a trecut mai mult de 1 an, instanța constată că sunt întrunite condițiile prevăzute de art. 21 alin.1 din Legea nr. 119 din 1996, republicată, motiv pentru care apreciază ca întemeiată prezenta cerere de chemare în judecată, urmând să o admită.

Față de cele arătate mai sus, instanța, în temeiul art. 21 din Legea nr. 119 din 1996 privind actele de stare civilă, republicată, va admite acțiunea civilă exercitată de către reclamanta D____ R_____ și, pe cale de consecință, va dispune înregistrarea în registrul de stare civilă al în registrul de stare civilă al Primăriei Iasi a nașterii numitului D____ NICOLAS , născut la data de 07.12.2006, în localitatea Iasi, județul Iași, de sex masculin, fiul lui D____ R_____ , domiciliata in Iasi, _________________, jud Iasi, cu CI ________ nr xxxxxx , CNP xxxxxxxxxxxxx și al lui Natural .

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

Admite cererea de chemare în judecată formulată de către petenta D____ R_____ , cu domiciliul ales in IASI, LA C__. AV. GUST V___, ___________________ _______________.

Dispune înregistrarea în registrul de stare civilă al Primăriei Iasi a nașterii numitului D____ Nicolas, născut la data de 07.12.2006, în localitatea IASI, județul IASI, de sex masculin, fiul lui D____ R_____, cu CI ________ nr xxxxxx , CNP xxxxxxxxxxxxx și al lui Natural.

Cu drept de apel in termen de 30 zile de la comunicare, apel ce se va depune la Judecătoria Iasi.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 27.01.2014

Președinte,Grefier,

Z______ I____ Z__________ N______

RED ZI/TEHN ZI/27.02.2014

Publicitate

Alte spețe similare

Contacte

Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

0743.087.930

office@avocatura.com

Urmărește-ne în social media

Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020