Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
Publicitate


Date speţă
Instanţă:
Tribunalul BOTOŞANI
Materie juridică:
Civil
Stadiu procesual:
Recurs
Obiect dosar:
Anulare act
Număr hotarâre:
310/2015 din 19 noiembrie 2015
Sursa:
Rolii.ro

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXX anulare act - recurs


R O M Â N I A

TRIBUNALUL B_______ – SECȚIA I CIVILĂ

Ședința publică de la 19 noiembrie 2015

Completul compus din:

PREȘEDINTE - A__________ M____

Judecător - C_________ M____

Judecător – A__________ C_______

Grefier - C______ R_____


DECIZIA CIVILĂ NR. 310 R


La ordine judecarea cererii de recurs formulată de recurentul-reclamant M____ I___, CNP – xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul în B_______, ___________________, ____________, județul B_______ împotriva sentinței civile nr. xxxxx/08.12.2014 a Judecătoriei B_______, în contradictoriu cu intimata pârâtă R_______ A_____, cu domiciliul în B_______, ____________________, județul B_______ și intimata reclamantă M____ E____, cu domiciliul în B_______, Al. Griviței nr. 7, ___________. 3, _______________________, având ca obiect anulare act.

La apelul nominal făcut în ședința publică, se prezintă recurentul M____ I___ și intimata – pârâtă R_______ A_____, asistată de av. B_______ S_____, lipsă intimata – reclamantă M____ E____.

Procedura de citare completă.

Se face referatul cauzei de către grefierul de ședință, care arată că prezentul dosar se află la al doilea termen de judecată, stadiu procesual și obiect: „recurs-anulare act”;

Av. B_______ S_____, pentru intimata-pârâtă R_______ A_____, depune la dosar delegația de reprezentare juridică.

Nemaifiind alte cereri de solicitat sau excepții de invocat, instanța constată recursul în stare de judecată și acordă cuvântul la dezbateri.

Recurentul M____ I___, având cuvântul, solicită admiterea recursului așa cum a fost formulat.

Av. B_______ S_____, pentru intimata-pârâtă R_______ A_____, solicită respingerea recursului, ca neîntemeiat, având în vedere că terenul în litigiu care i-a fost donat de M____ I___ și M____ E____ a fost dobândit de aceștia din banii tatălui său, fiind cea mai mică dintre copii și nu i-a dat zestre. La data când a primit terenul, intimata era divorțată și în același an a obținut autorizație de construcție pentru o casă, în care locuiește în prezent împreună cu copiii. Actul de donație a fost încheiat în anul 2001, iar recurentul, fără nici un interes, a formulat după 11 ani acțiune de anulare a donației pentru a-l favoriza pe fostul ei soț , acesta fiind interesul real al acțiunii.

Instanța închide dezbaterile și reține cauza spre soluționare.


T R I B U N A L U L,


Asupra recursului, de față;

Prin acțiunea înregistrată la data de 21.11.2012 pe rolul Judecătoriei B_______, reclamanții M____ I___ și M____ E____ au chemat în judecată pe pârâta R_______ A_____, solicitând instanței ca prin hotărârea ce se va pronunța să se constate nulitatea absolută a contractului de donație autentificat sub nr. 2666/01.06.2011 încheiat între reclamanți și pârâta R_______ A_____.

În motivarea acțiunii, reclamanții au arătat că în anul 2001, soții R_______ A_____ și R_______ I___, forțați de împrejurări, întrucât numitul R_______ I___ era executat silit, au divorțat, însă în realitate au menținut aceleași relații de familie. Întrucât numitul R_______ I___ dorea să cumpere suprafața de 500 mp teren situat în B_______, ____________________ și pentru că acest imobil să nu facă obiectul executării silite începute împotriva acestuia, în contractul de vânzare - cumpărare nr. 427/31.01.2011 a figurat ca și cumpărător reclamantul M____ I__, în realitate terenul fiind cumpărat de R_______ I___, el fiind cel care a plătit pentru acest teren.

Deoarece reclamantul a dorit să înapoieze acest teren care în fapt nu îi aparținea, având în vedere faptul că numitul R_______ I___ nu putea figura cu bunuri în acea perioadă, și mai ales având în vedere relațiile bune dintre cei doi foști soți la acea vreme, a încheiat un contract de donație autentificat sub nr. 2666/01.06.2001 doar cu pârâta R_______ A_____, prin care a donat dreptul acestora de proprietate asupra suprafeței de 500 mp teren situat în intravilanul mun. B_______, ____________________, jud. B_______. Prin încheierea acestui contract, intenția reclamanților a fost de a-1 gratifica în primul rând pe numitul R_______ I___, întrucât terenul a fost achiziționat cu banii acestuia.

Ulterior, relațiile dintre cei doi soți au degenerat iar la momentul actual cei doi se află în proces de partaj, fără ca acest teren să fie inclus în masa de partaj tocmai datorită acestui contract de donație. Reclamanții au considerat că este injust ca acest teren să revină pârâtei R_______ A_____, deoarece intenția reclamanților a fost de a dona acest teren numitului R_______ I___, arătând că atât aceștia cât și numitul R_______ I___ au considerat că pârâta este și va fi de bună-credință și nu va avea pretenții la această suprafață de teren.

Reclamanții au arătat faptul că, deși pârâta nu le este rudă foarte apropiată, fiind cumnată respectiv soră, au considerat că față de numitul R_______ I___ se săvârșește o nedreptate având în vedere pretențiile pârâtei cu privire la acest bun, astfel, au apreciat că actul de donație nu a avut la bază animus-donandi, care trebuie să constituie cauza juridică a liberalității realizate, voința reclamanților reală, voință ce trebuie ocrotită cu precădere, întrucât donația este opera dispunătorului, fiind de a-1 gratifica pe numitul R_______ I___, încheierea contractului de donație doar cu numita R_______ A_____ facându-se cu scopul de a evita executarea silită asupra imobilului în cauză. Prin urmare, în absența cauzei imediate, contractul de donație este lovit de nulitate absolută.

În drept, au fost invocate dispozițiile art. 966 Cod civil.

În susținerea acțiunii, reclamanții a depus înscrisuri filele 4-9.

Reclamanții au depus dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 340 lei.

Pârâta, a formulat întâmpinare prin care a invocat excepția lipsei de interes a reclamanților.

În motivarea excepției, pârâta a arătat că reclamanții nu justifică un interes legitim în formularea acestei acțiuni.

Pârâta a precizat că reclamanții pentru a justifica sesizarea instanței de judecată, interesul trebuie să fie legitim, juridic născut și actual, personal și direct.

A mai arătat că prezenta acțiune se datorează fostului ei soț, care la partajul casei a dorit partajarea în natură a casei și întrucât acest fapt nu a fost posibil l-a determinat pe fostul său cumnat să ceară nulitatea contractului de donație, iar în ce o privește pe sora acesteia, aceasta este bolnavă de mai multă vreme de diverse afecțiuni psihice și i-a spus că este terorizată de soțul ei și a semnat acțiunea forțată fiind de soțul acesteia.

Pârâta a menționat că prezenta acțiune nu urmărește interesul direct al reclamanților, pentru că se invocă un interes care i-ar aparține fostului său soț R_______ I___.

Pe de altă parte, prin anularea acestui contract de donație, terenul cu casa pârâtei construită ar ajunge în proprietatea reclamanților, urmând ca aceasta să fie la dispoziția acestora care să doneze terenul fostului său soț, datorită prieteniei pe care o au.

Pârâta a arătat că dacă actul de donație nu ar fi fost corect și dacă nu ar fi reprezentat voința reclamanților și respectiv a tatălui său, cu siguranță ar fi fost de multă vreme anulat. Și nu după 12 ani de zile, reclamanții s-au gândit să solicite nulitatea actului de donație pentru ca această strategie să-l favorizeze pe fostul său soț la partaj.

S-a mai arătat că la data de 11.01.2001 pârâta a depus acțiune de divorț ce a format obiectul dosarului nr. 568/2001 al Judecătoriei B_______, iar prin Sentința civilă nr. 2403/16.03.2001, Judecătoria B_______ a dispus desfacerea căsătoriei din vina exclusivă a pârâtului R_______ I___ și i-au fost încredințați spre creștere și educare cei doi copii minori.

Pârâta a menționat că la începutul anului 2001, tatăl său a vrut să-i cumpere o bucată de teren pe care să-și construiască o casă pentru aceasta și pentru copiii săi, în acest sens, tatăl său a dat reclamanților, respectiv sora și cumnatul său, suma de 30.000.000 lei vechi, pentru ca aceștia să găsească un teren de vânzare, liber de construcții, teren pe care tatăl său dorea să-1 cumpere pe numele său și apoi să fie donat pârâtei, împreună cu sora sa a văzut mai multe suprafețe de teren și inclusiv o suprafață de 500 m.p. teren din ________________________________> S-a mai precizat de către pârâtă că sora sa a discutat cu proprietara terenului asupra prețului, hotărând să-1 cumpere, însă în loc să îl cheme pe tatăl său la notariat în vederea încheierea actului, au încheiat actul pe numele acestora în calitate de cumpărători, în aceste împrejurări, au încheiat la 30.01.2001 Contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub. nr. 427.

Ulterior tatăl pârâtei a aflat ce au făcut reclamanții și le-a cerut să-îi doneze terenul, pentru că acest lucru urma să-1 facă și acesta, această intenția fiind determinată de faptul că din toți copiii, în afară de pârâtă le-a dat zestre, iar când a văzut că a rămas singură cu doi copii de crescut, a hotărât să o ajute, donându-i un teren.

Pârâta a arătat că după mai multe discuții, reclamanții au acceptat să respecte voința tatălui său și să îi doneze cei 500 m.p. încheind Contractul de donație nr. 2666/01.06.2001, iar la data când aceasta a primit acest teren era deja divorțată, nu mai locuia cu fostul soț și în același an a obținut autorizație de construcție pentru o casă, însă după un an, văzând că nu s-a apucat de casă, fostul său soț s-a oferit să o ajute, nefiind adevărate susținerile reclamanților cu privire la faptul că acest teren ar fi fost cumpărat din banii lui R_______ I___.

Pârâta a precizat că fostul său soț nu era urmărit silit la acea dată și nu avea bani nici pentru pensia copiilor, nu să investească în terenuri, nefiind urmărit silit nu avea niciun interes să ascundă dobândirea unui bun.

În susținerea întâmpinării, pârâta a depus înscrisuri .

La comunicarea de către instanță, reclamanților, a răspunsului pârâtei, aceștia au depus un răspuns la apărările pârâtei, prin care au solicitat respingerea excepției lipsei de interes invocată de către pârâtă prin întâmpinare ca neîntemeiată.

Reclamanții au precizat că interesul acestora este legitim, juridic născut și actual, personal și direct, învederând că obiectul cererii de chemare în judecată, îl reprezintă "constatarea nulității contractului de donație" încheiat între reclamanți și pârâtă, prin care i-au donat un teren în suprafața de 500 de metri pătrați, situat în municipiul B_______.

Reclamanții au menționat că voința acestora a fost de a-l gratifica pe fostul soț al pârâtei, iar interesul acestora este să stabilească situația juridică reală.

S-a mai arătat de către reclamanți că sunt foștii proprietari ai terenului, și câtă vreme au pus în discuție valabilitatea contractului de donație, consideră că au un interes pe deplin justificat.

În cuprinsului răspunsului la întâmpinare, reclamanții au reiterat aspectele de fapt și de drept expuse în cererea introductivă.

Au fost formulate două cereri de intervenție, una din partea numitului R_______ I___ (în interesul reclamanților) și una din partea numitului I_____ T_____ (în interesul pârâtei), însă prin încheierea de ședință din data de 17.03.2014 ambele cereri au fost respinse ca inadmisibile.

Instanța a administrat proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei și proba testimonială.

Prin sentința civilă xxxxx din 08.12.2014 Judecătoria B_______ a respins excepția lipsei de interes și respectiv a respins acțiunea ca nefondată. Pentru a pronunța această soluție a reținut prima instanță că reclamanții justifică un interes în promovarea acestei acțiuni, interesul fiind legitim, născut și actual, personal și direct, deoarece reclamanții urmăresc anularea contractului și întoarcerea bunului în patrimoniul lor. Nu pot fi reținute susținerile pârâtei precum că acțiunea ar profita fostului soț, deoarece prin anularea contractului de donație bunul nu ar intra în patrimoniul acestuia. Faptul că, ulterior pronunțării unei eventuale soluții favorabile, reclamanții ar putea să-l gratifice pe fostul soț al pârâtei nu are relevanță juridică în cauză, fiind vorba despre un eveniment viitor și incert.

Pe fondul cauzei, prima instanță a reținut că prin actul de donație autentificat sub nr. 2666 din 01.06.2001 de B.N.P.A. „C_______ A_____ - S______ A_____” (filele 6 - 7 dosar), reclamanții M____ I___ și M____ E____ au donat pârâtei R_______ A_____ dreptul de proprietate asupra suprafeței de 500 m.p. teren situat în intravilanul mun. B_______, ____________________, jud. B_______. Așa cum rezultă din conținutul contractului, dreptul de proprietate asupra terenului a fost dobândit de vânzători conform contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 427 din 30.01.2001 de B.N.P.A. „C_______ A_____ - S______ A_____”.

Potrivit actului de vânzare - cumpărare menționat anterior (filele 8 - 9 dosar) reclamantul M____ I___ a dobândit prin cumpărare de la vânzătorii Macriniuc F______, Dervariuc N______, C________ Juny, Macriniuc C_____ și Macriniuc E____ F_________ suprafața de 500 m.p. teren situat în intravilanul mun. B_______, ____________________, jud. B_______, pentru prețul de 30.000.000 lei.

Reclamanții au învestit instanța cu o cerere prin care solicită nulitatea absolută a contractului de donație autentificat sub nr. 2666 din 01.06.2001 de B.N.P.A. „C_______ A_____ - S______ A_____”, pe motiv că actul de donație nu a avut la bază animus-donandi, care trebuie să constituie cauza juridică a liberalității realizate.

Instanța a apreciat că actului respectiv îi sunt aplicabile dispozițiile în vigoare la momentul încheierii contractului, față de dispozițiile art. 102 alin. 1 din Legea nr. 71/2011, conform cărora „contractul este supus dispozițiilor legii în vigoare la data când a fost încheiat în tot ceea ce privește încheierea, interpretarea, efectele, executarea și încetarea sa”.

Nulitatea este acea sancțiune de drept civil, care lipsește actul juridic de efectele contrarii normelor juridice edictate pentru încheierea sa valabilă, intervenind așadar în cazul în care nu se respectă condițiile de valabilitate ale actului juridic civil. G______, efectul nulității constă în desființarea raportului juridic generat de actul juridic civil lovit de nulitate și prin aceasta, restabilirea legalității.

Prin actul juridic se înțelege manifestarea de voință făcută cu intenția de a produce efecte juridice, adică de a naște, modifica sau stinge un raport juridic civil concret. Din definiția evocată, se degajă concluzia că, voința juridică reprezintă un element primordial al actului juridic civil. Unul din elementele care compun voința juridică - determinant pentru încheierea actului - este consimțământul, adică manifestarea hotărârii de a încheia actul juridic. Actul a cărui desființare tinde reclamantul să obțină pe această cale este un act autentic care, potrivit dispozițiilor art. 1173 C.civ. face dovada deplină până la înscrierea în fals în privința dispozițiilor și convențiilor ce constată. Conform art. 1171 C.civ., actul autentic este acela care s-a făcut cu solemnitățile cerute de lege astfel încât, în raport de reglementările menționate, înscrisul autentic din punct de vedere al forței probante se bucură de prezumția de autenticitate și validitate, revenindu-i celui care îl contestă sarcina probei contrare.

Dispozițiile art. 801 C.civ. stipulează că donațiunea este un act de liberalitate prin care donatorele dă irevocabil un lucru donatarului care-l primește, iar potrivit art. 948 C.civ.: Condițiile esențiale pentru validitatea unei convenții sunt: capacitatea de a contracta; consimțământul valabil al părții ce se obligă; un obiect determinat; o cauză licită, în timp ce art. 966 C.civ. arată că Obligația fără cauză sau fondată pe o cauza falsă, sau nelicită, nu poate avea nici un efect.

Contract fiind, validitatea donației este examinată în raport cu îndeplinirea celor patru condiții esențiale prevăzute în art. 948 Cod civil, printre care este înscrisă cea privitoare la cauza licită. Cauza, în cazul contractului de donație, cuprinde, așadar, în primul rând, voința de a dărui, animus-donandi, și apoi motivul care a hotărât pe dispunător să facă liberalitatea, fără însă ca aceste elemente să poată fi separate și examinate apoi izolat, ele formând un tot. În concluzie, voința de a dărui, manifestată prin actul aparent al donației, nu poate ea singură să justifice o liberalitate întemeiată pe un motiv sau o cauza de natura a o vicia, de a determina donatorul la a dispune în acest sens.

În speță, reclamanții susțin că în anul 2001, soții R_______ A_____ și R_______ I___, forțați de împrejurări, întrucât numitul R_______ I___ era executat silit, au divorțat, însă în realitate au menținut aceleași relații de familie. Reclamanții mai susțin că numitul R_______ I___ dorea să cumpere suprafața de 500 mp teren situat în B_______, ____________________ și pentru că acest imobil să nu facă obiectul executării silite începute împotriva acestuia, în contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 427 din 30.01.2001 a figurat ca și cumpărător reclamantul M____ I__.

Cu toate că pe parcursul judecății au susținut că R_______ I___ era executat silit, reclamanții nu au adus nici o probă în acest sens, iar potrivit art. 1169 C.civ.: Cel ce face o propunere înaintea judecății trebuie să o dovedească.

Mai mult decât atât, martorul propus de reclamanți (Dervariuc N______, unul din cei care au vândut suprafața de teren de 500 m.p. către M____ I___ - declarație fila 112 dosar), cu toate că a afirmat că R_______ I___ a fost cel care a plătit suma de bani pentru achiziționarea terenului, a mai susținut (în mod greșit și contrar documentelor de la dosar) că R_______ I___ a semnat contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 427 din 31.01.2001 și că nu l-a văzut niciodată pe reclamantul M____ I___. Prin astfel de afirmații, neconforme cu realitatea, instanța poate aprecia că declarația martorului cuprinde relatări nesincere.

În schimb, martorii propuși de pârâtă au susținut că suprafața de teren a fost achiziționată din banii proveniți de la tatăl pârâtei, care dorea să o ajute, pârâta fiind la acel moment în proces de divorț, având în grijă și pe cei doi copii minori rezultați din căsătoria cu R_______ I___.

Instanța mai constată că acțiunea de divorț a fost introdusă de R_______ A_____ pe rolul Judecătoriei B_______ la data de 11.01.2001, sentința nr. 2403 din dosarul nr. 568/2001 fiind pronunțată la data de 16.03.2001.

Astfel, la data întocmirii actului de donație autentificat sub nr. 2666 din 01.06.2001 reclamanții cunoșteau care este situația familială a pârâtei R_______ A_____ (divorțată), cu atât mai mult cu cât reclamanta M____ E____ este sora pârâtei. În acest sens, nu ar fi existat nici un impediment pentru ca părțile să încheie un eventual contract de vânzare - cumpărare, deoarece la data de 01.06.2001 pârâta era divorțată, bunul achiziționat dobândind oricum calitatea de bun propriu.

În lipsa unor elemente sau probe clare din care să rezulte că suma de bani achitată pentru contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 427 din 30.01.2001 nu provine de la reclamanți, ci de la fostul soț al pârâtei sau de la tatăl pârâtei, instanța a apreciat că M____ I___ și M____ E____ au dobândit din bani proprii suprafața de 500 m.p. teren situat în intravilanul mun. B_______, ____________________, jud. B_______, pe care ulterior au donat-o pârâtei. În plus, în prezenta cauză nu s-a solicitat constatarea nulității contractului de vânzare - cumpărare, iar instanța nu poate încălca principiul disponibilității, pronunțându-se plus petitia.

Pornind de la această situație de fapt și de drept, s-a constatat că actul de donație autentificat sub nr. 2666 din 01.06.2001 de B.N.P.A. „C_______ A_____ - S______ A_____” a fost încheiat cu respectarea condițiilor prevăzute de art. 948 C.civ.

Împotriva acestei sentințe a declarat recurs M____ I___ în termen legal solicitând desființarea hotărârii pronunțate de prima instanță și în rejudecarea admiterea acțiunii formulate în sensul anulării actului de donație .

În motivare a arătat că terenul ce reprezintă obiectul donației a fost cumpărat de către R_______ I___ prin contribuție exclusivă , așa cum a declarat martorul Dervariuc N______. Acesta era vânzător și a recunoscut că a vândut suprafata de 500 de metri patrati numitului Răileani I___, acesta din urmă fiind cel care a semnat contractul de vânzare cumpărare . Din declarațiile martorilor și înscrisurile depuse la dosar nu rezultă cu certitudine cine a semnat contractul de vânzare cumpărare si nici dacă voința părților a fost de a dona cat timp acestea au afirmat că în realitatea a fost vorba despre o vânzare.Instanța motivează că nu există probe clare din care să rezulte că suma de bani achitată pentru contractul de vanzare cumparare 427 din 2001 nu provine de la reclamanți ci de la fostul soț al pârâtei respectiv R_______ I____ . Aceasta conduce la pronunțarea unei sentințe netemeinice și nelegale intrucat în contradicție cu cele arătate de prima instanta trebuia avută în vedere declarația vânzătorului care a încasat banii de reclamantul R_______ I___ . Voința părțlor contractante precum și scopul urmărit a fost cel de încheiere unui contract de vânzare cumpărare cu numitul Răileani I___ și nu o donație . A invocat în drept prevederile art. 483 din Codul de procedură civilă.

A propus proba testimonială cu martori și înscrisuri .

Recursul a fost legal timbrat cu suma de 100 de lei .

Împotriva acestui recurs a formulat întâmpinare R_______ A_____ prin care a arătat că suprafața de 500 m.p. situată în intravilanul municipiului B_______, ce i-a fost donată de M____ I___ și M____ E____ (cumnatul și sora ei) a fost dobândită de aceștia cu banii dați de tatăl ei care dorea să o ajute să-și cumpere după divorț o suprafață de teren pe care să-și construiască o casă pentru ea și pentru copiii ei.

Împreună cu sora ei a văzut mai multe suprafețe de teren și inclusiv o suprafață de 500 m.p. teren din ________________________________> S___ ei a discutat cu proprietara terenului asupra prețului, hotărând să-l cumpere, însă în loc să îl cheme pe tatăl meu la notariat în vederea încheierea actului, au încheiat actul pe numele lot în calitate de cumpărători.

Ulterior tatăl ei a aflat ce au făcut reclamanții și le-a cerut să-i doneze terenul,
pentru că acest lucru urma să-l facă și el.

La data când eu a primit acest teren era deja divorțată, nu mai locuia cu fostul soț și în același an a obținut autorizație de construcție pentru o casă.

De altfel, această acțiune a fost promovată de cumnatul ei care a s-a apropiat extrem de mult de fostul ei soț. S___ ei nu a fost de acord cu anularea actului de donație, dovadă fiind faptul că nici nu a declarat recurs.

Tribunalul arată în primul rând în ceea ce privește recursul declarat de M____ I___ că nu sunt aplicabile prevederile art 483 din Noul Cod de Procedură Civilă(NCPC) . Are în vedere instanța faptul că acțiunea a fost introdusă la data de 21 noiembrie 2012 iar prevederile NCPC au intrat în vigoare la data de 15 februarie 2013. Sub acest aspect prin Legea 76 din 2012 art. 3 s-a stabilit că procesele și cererile introduse anterior intrării în vigoare a NCPC urmează să fie soluționate conform regulilor de procedură în vigoare la momentul înregistrării acțiunii la instanță . Rezultă așadar că tribunalul va avea în vedere prevederile Vechiului Cod de Procedură Civilă .

În ceea ce privește motivele invocate de către recurent acestea se încadrează în prevederile art 304 punctul 9 și respectiv 304 indice 1 din Vechiul Cod de Procedură Civilă .Potrivit acestor texte modificarea unei hotărâri se poate cere în următoarele situații, numai pentru motive de nelegalitate:

9. când hotărârea pronunțată este lipsită de temei legal ori a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greșită a legii. Recursul declarat împotriva unei hotărâri care, potrivit legii, nu poate fi atacată cu apel nu este limitat la motivele de casare prevăzute în art. 304, instanța putând să examineze cauza sub toate aspectele.

Tribunalul contrar celor susținute de către recurent prin cererea de recurs formulată arată că nu sunt aplicabile prevederile indicate mai sus ce ar conduce la modificarea hotărârii primei instanțe.

În primul rând arată tribunalul că în recurs nu pot fi administrate probe noi cu excepția înscrisurilor conform articolului 305 din Vechiul Cod de Procedură Civilă .

În al doilea rând observă instanța că în recursul formulat numitul M____ I___ a precizat că este necesară anularea contractului de donație întrucât contractul de vânzare cumpărare inițial a fost încheiat de către Răileani I___ și nu de către el și soția lui. A făcut referire în acest sens la declarația martorului Dervariu N______ . Ca și instanța de fond , instanța de recurs constată că la dosarul cauzei a fost depus contractul de vânzare cumpărare numărul 427 din 30 ianuarie 2001 . Din aceasta rezultă că numitul Dervariu N______ a înstrăinat terenul numitului M____ I___ si nu lui R_______ I___ . În actul autentificat aflat in copie la filele 8-9 dosar fond rezultă că la notariatul public s-au prezenta atât vânzătorii cât și si cumpărătorii. Astfel este lipsită de sens susținerea martorului cum că nu l-a văzut niciodată până la instanță pe numitul M____ I___ întrucât notarul a atestat prezența celor doi la semnarea actului.

În al treilea rând din cererea de recurs formulată rezulta ca numitul M____ I___ nu a mai susținut teza conform căreia actul de donație a fost încheiat cu R_______ A_____ întrucât R_______ I___ ar fi fost supus unei executări silite ci că acesta din urmă ar fi fost cel care a cumpărat terenul în fapt la data de 30 ianuarie 2001 .Acest aspect demonstrează însă că recurentul a avut o poziție oscilantă pe parcursul soluționării cauzei și deci în fapt interesul manifest este cel al revocării actului de donație . Or potrivit articolului 829-830 din Vechiul Cod Civil actul de donație nu poate fi revocat din simpla manifestare de voință a donatorului în cazul în care acesta s-a răzgândit .

În al patrulea rând din acțiunea formulată și din poziția exprimată pe parcursul soluționării cauzei ,inclusiv în recurs, nu a rezultat de ce soții M____ I___ și M____ E____ ar fi înțeles să-l gratifice pe numitul R_______ I___ în condițiile in care R_______ A_____ era sora numitei M____ E____ , nu exista nicio procedură de executare silită în curs în privința lui R_______ I___ iar la data încheierii contractului de donație R_______ I___ și R_______ A_____ erau divorțați . De regulă la încheierea unui contract de donație ca și act de liberalitate este manifestată voința unei persoane de a gratifica o altă persoană apropiată sau chiar rudă datorită relațiilor speciale existente între ele . Nu a rezultat însă de ce soții M____ ar fi înțeles să-l gratifice pe numitul R_______ I___ și nu pe sora numitei M____ E____.

În raport cu cele consemnate tribunalul stabilește că recursul este nefondat motiv pentru care îl va respinge ca atare.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

D E C I D E:


Respinge, ca nefondat, recursul declarat de recurentul M____ I___, CNP – xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul în B_______, ___________________, ____________, județul B_______ împotriva sentinței civile nr. xxxxx/08.12.2014 a Judecătoriei B_______, în contradictoriu cu intimata pârâtă R_______ A_____, cu domiciliul în B_______, ____________________, județul B_______ și intimata reclamantă M____ E____, cu domiciliul în B_______, Al. Griviței nr. 7, ___________. 3, _______________________, pe care o menține.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședința publică din 19 noiembrie 2015.


Președinte, Judecători, Grefier,

A__________ M____ C_________ M____, A__________ C_______ C______ R_____Red.C.M./18.12.2015

Tehnored.C.R/18.12.2015

Jud.fond M____ C_________-C______

2 ex.Publicitate

Alte spețe similare

Contacte

Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

0743.087.930

office@avocatura.com

Urmărește-ne în social media

Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020