Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
Publicitate


Date speţă
Instanţă:
Judecătoria TECUCI
Materie juridică:
Civil
Stadiu procesual:
Fond
Obiect dosar:
Reexaminarea sanctiunii contraventionale
Număr hotarâre:
2769/2015 din 12 noiembrie 2015
Sursa:
Rolii.ro

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA T_____ JUDEȚUL G_____

ȘEDINȚA PUBLICĂ DIN 12.11.2015

SENTINȚA CIVILĂ NR. 2769/2015

PREȘEDINTE – JUDECĂTOR G_______ A__ M____

GREFIER – O____ L_______ E____Pe rol este judecarea sesizării de reexaminare sancțiune contravențională – înlocuirea amenzii contravenționale cu sancțiunea prestării unei munci în folosul comunității în principal formulată, în temeiul O.G. 2/2001 modific., de către petenta U_______ A____________ - Teritorială _________________________, prin primar, cu sediul în _______________________, în contradictoriu cu intimatul (contravenient) N______ I_____ (cnp xxxxxxxxxxxxx) domiciliat în _________________________ .

La apelul nominal lipsesc părțile .

Procedura de citare este legal îndeplinită .

Se face referatul cauzei de grefierul de ședință care învederează instanței următoarele :

în urma verificărilor efectuate, nu a fost depistată pe rolul instanței, în prezent, altă sesizare având aceleași obiect, cauză, părți; sesizarea este scutită de plata taxei judiciare de timbru; este primul termen de judecată stabilit con fart 201 NCPC prin rezoluția din 20 10 2015; intimatul nu a formulat întâmpinare; nu s-a achitat amenda contravențională; petenta a solicitat judecarea și în lipsă .

Instanța :

- potrivit art. 131 NCPC raportat la art. 9 alin. 3 din OG 55/2002 se declară competentă general , material și teritorial să judece cauza de față ;

- potrivit art. 258 NCPC încuviințează petentei proba cu înscrisurile depuse la dosar, ca fiind pertinentă și concludentă cauzei;

- potrivit art. 208 alin.2 rap.la art. 254 alin.1 NCPC constată decăzut intimatul din dreptul de a mai propune probe și de a mai invoca excepții de ordine privată, având în vedere că nu a formulat întâmpinare;

- nemai fiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, apreciază cauza în stare de judecată și o reține în pronunțare pe actele existente la dosar .


I N S T A N T A:


Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei T_____ sub nr.3439/2015 la data de 07.08.2015 UAT ______________________ referitor la contravenientul N______ I_____ înlocuirea sancțiunii amenzii contravenționale de 5.000.000 lei vechi stabilită prin p-v de contravenție ________ nr.xxxxxxx/11.01.2005 cu sancțiunea obligării contravenientului la prestarea unei activități în folosul comunității.

În fapt, se arată în motivarea cererii că se solicită înlocuirea amenzii cu sancțiunea obligării la prestarea unei activități în folosul comunității, întrucât nu există posibilitatea executării silite a debitorului.

În aceste condiții se solicită a se face aplicarea dispoz. art.9 din OG 2/2001 modificată prin OG 352/21.07.2006.

La dosarul cauzei s-au depus înscrisuri în dovedirea sesizării formulate, ce au fost atașate la f.4-8,14-28.

În baza art.411 alin.1 pct.2 NCPC, petentul a solicitat judecarea cauzei în lipsă.

Instanța constată că cererea de transformare a amenzii contravenționale cu muncă în folosul comunității este scutită de taxa judiciară de timbru, conform art.36 din O.G. nr.2/2001.

Intimatul, legal citat nu a formulat întâmpinare și nu s-a prezentat în fața instanței pentru a-și formula apărări.

În baza art.255 alin.1 NCPC, instanța a încuviințat proba cu înscrisurile aflate la dosarul cauzei, apreciindu-le admisibile si concludente soluționării cauzei.

Analizând ansamblul materialului probator administrat în cauză, instanța retine următoarele:

În fapt, prin procesul verbal de contravenție ________ nr.xxxxxxx/11.01.2005 intimatul N______ I_____ a fost sancționat contravențional cu amenda în cuantum de câte 5.000.000 lei vechi pentru săvârșirea unei contravenții prev.de Legea nr.61/1991.

În cauză este aplicabilă instituția executării sancțiunii contravenționale, în sensul că amenda a fost aplicată de agentul constatator, iar procesul verbal de constatare a contravenției a devenit titlu executoriu ce urmează să fie executat conform dispozițiilor art.37 din OG nr.2/2001, iar în situația în care contravenientul nu a achitat de bună voie amenda în termen de 30 zile de la rămânerea definitivă a sancțiunii și nu există posibilitatea executării silite, conform dispozițiilor art.9 alin.3-6 din OG nr.2/2001, organul din care face parte agentul constatator este obligat să sesizeze instanța de judecată pe a cărei rază teritorială s-a săvârșit contravenția, în vederea înlocuirii amenzii cu sancțiunea obligării contravenientului la prestarea unei activități în folosul comunității, ținându-se seama de partea din amendă care a fost achitată.

Instanța reține că, în conformitate cu dispoz. art.131 din OG nr.92/2003 „dreptul de a cere executarea silită a creanțelor fiscale se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naștere acest drept. Termenul de prescripție prevăzut la alin.(1) se aplică și creanțelor provenind din amenzi contravenționale.”

Or, având în vedere că procesul verbal de contravenție prin care s-a aplicat amenda a cărei înlocuire se solicită cu sancțiunea obligării contravenientului la prestarea unei activități în folosul comunității a fost încheiat la data de 11.01.2005 se observă că termenul de prescripție a creanțelor fiscale de 5 ani s-a împlinit la data de 31.12.2010, până la data sesizării instanței (07.08.2015), astfel încât instanța va constata ca fiind prescris dreptul de a solicita înlocuirea sancțiunii contravenționale cu prestarea unei activități în folosul comunității.

Instanța reține, de asemenea, că termenul de prescripție de 5 ani prev.de art.131 nu a fost întrerupt prin îndeplinirea în cursul executării silite a vreunui act de executare silită, potrivit art.133 lit.c din OG nr.92/2003.

Pentru toate motivele de fapt și de drept mai sus menționate, instanța urmează să respingă sesizarea având ca obiect înlocuire amenda – reexaminare sancțiune contravențională - și să constate ca fiind prescrisă amenda aplicată prin procesul verbal de constatare și sancționare a contravențiilor ________ nr.xxxxxxx/11.01.2005.


PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:


Respinge sesizarea având ca obiect înlocuirea sancțiunii amenzii cu obligarea la prestarea unei activități in folosul comunității formulata de petenta U_______ A____________ - Teritorială _________________________, prin primar, cu sediul în _______________________, împotriva intimatului N______ I_____ (cnp xxxxxxxxxxxxx) domiciliat în _________________________.

Constată ca fiind prescrisă amenda aplicată prin procesul verbal de constatare și sancționare a contravențiilor ________ nr.xxxxxxx/11.01.2005.

Cu apel la Tribunalul G_____ în termen de 30 zile de la comunicare, apel ce se va depune la Judecătoria T_____.

Pronunțată în ședință publică, azi, 12.11.2015.

Președinte,Grefier,

Judecător G_______ A__ M____ O____ L_______ E____


Red.GAM

Tehnored.ML

4 ex.//19.11.2015


___________________.2015Publicitate

Alte spețe similare

Contacte

Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

0743.087.930

office@avocatura.com

Urmărește-ne în social media

Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020