Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
Publicitate


Date speţă
Instanţă:
Tribunalul GIURGIU
Materie juridică:
Penal
Stadiu procesual:
Fond
Obiect dosar:
Alte modificări ale pedepsei (art.585 NCPP)
Număr hotarâre:
511/2015 din 28 septembrie 2015
Sursa:
Rolii.ro

Operator de date cu caracter personal nr.3727

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX

R O M Â N I A

TRIBUNALUL G______

SECȚIA PENALĂ - CAUZE GENERALE

Sentința penală Nr. 511

Ședința publică de la 28 Septembrie 2015

Completul compus din:

PREȘEDINTE Oița G____

Grefier L______ T____


Ministerul Public - P________ de pe lângă Tribunalul G______ a fost reprezentat de procuror C_______ T_____


Pe rol judecarea cauzei penale privind pe petent I_____ E____, având ca obiect alte modificări ale pedepsei (art.585 NCPP) .

La apelul nominal făcut în ședința publică a răspuns pentru petentul–condamnat I_____ E____ avocat din oficiu Ț___ L______, cu delegație la dosar, lipsă fiind petentul-condamnat I_____ E____.

Procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Grefierul de ședință expune referatul cauzei, în cadrul căruia învederează că Penitenciarul G______ a depus la dosar declarația petentului prin care acesta nu își menține cererea, nu și-o însușește și solicită judecarea cauzei în lipsa sa conform art. 364 alin.4 Cod procedură penală.

Nemaifiind cereri de formulat sau excepții de ridicat, tribunalul constată cauza în stare de judecată și acordă cuvântul asupra contestației formulată de condamnat.

Avocat Ț___ L______ pentru petentul-condamnat, având cuvântul, solicită să se constate nulitatea cererii formulate de petentul –condamnat I_____ E____.

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, solicită respingerea cererii ca inadmisibilă.

INSTANȚA

Asupra cauzei penale de față;

Prin sentința penală nr.1523/21.05.2015 Judecătoria G______, în baza art.47 Cod procedură penală a admis excepția de necompetență materială a Judecătoriei G______, invocată din oficiu de instanță.

În baza art. 50 Cod procedură penală rap. la art. 585 alin. 2 C proc pen,a declinat competența de soluționare a cererii de contopire a pedepselor formulata de condamnatul I_____ E____ – fiul lui C_________ si L_______, născut la data de 25.02.1974,CNP xxxxxxxxxxxxx, în prezent deținut în Penitenciarul G______, în favoarea Tribunalului G______.

În baza art. 275 alin (3) din Codul de procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat au rămas în sarcina acestuia.

Pentru a hotărî astfel, Judecătoria G______ a reținut următoarele:

La data de 06.02.2015 pe rolul acestei instanțe a fost înregistrată sub nr. XXXXXXXXXXXXX, cererea formulata de condamnatul I_____ E____,prin care a solicitat contopirea pedepselor la care a fost condamnat.

Pentru justa solutinare a cauzei,instanta din oficiu a dispus atasarea la dosarul cauzei a mandatelor de executare a pedepsei si a sentintelor penale de condamnare.

La termenul de judecată din data de 21.05.2015,instanta din oficiu a ridicat exceptia de necompetenta materiala si a retinut cauza spre solutionare asupra exceptiei.

Analizând cauza, prin prisma exceptiei de necompetenta materiala invocata,instanta a retinut :

Prin sentinta penală nr. 39/15.02.2013 a Judecatoriei Bolinitiv V___,definitiva prin decizia penala nr. 858/15.02.2013,inculpatul S______ M_____ a fost condamnat la o pedeapsa rezultanta de 9 ani inchisoare.

În baza acestei sentințe a fost emis MEPI nr. 66/16.05.2013.

Prin sentința penală nr. 1547/20.11.2001 a Judecătoriei G______,definitiva prin neapelare,inculpatul I_____ E____ a fost condamnat la o pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare.

În baza acestei sentinte a fost emis MEPI nr. 2439/21.01.2002.

Prin sentința penală nr. 526/02.05.2006 a Tribunalului București,definitiva prin decizia penala nr. 452/02.06.2006 a Curtii de Apel București,inculpatul I_____ E____ a fost condamnat la o pedeapsa rezultanta de 17 ani închisoare. A fost emis MEPI nr. 604/07.06.2006.

În ceea ce privește competența materială de soluționare a cererii de contopire a pedepselor formulata de condamnat,instanta a reținut ca potrivit art. 585 alin. 2 C proc pen,instanta competenta sa dispună asupra modificării pedepsei este instanța de executare a ultimei hotărâri,sau in cazul in care persoana condamnata se află în stare de detinere ,instanța corespunzătoare în a cărei circumscriptie se află locul de detinere.

Se observă că instanța de executare a ultimei hotărâri este Tribunalul Bucuresti, iar instanta corespunzătoare în grad in a cărei circumscriptie se afla locul de detinere este Tribunalul G______, întrucât petentul executa pedepsele in Penitenciarul G______.

Având în vedere considerentele de fapt și de drept expuse mai sus, în baza art. 50 din Codul de procedură penală rap. la art. 585 alin. 2 din Codul de procedură penală,instanța a declinat competența de soluționare a cauzei privind pe condamnatul I_____ E____, în favoarea Tribunalului G______.

La data de 09.06.2015, cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului G______, sub același număr, fixându-se termen de judecată la data de 13.07.2015.

La termenul de judecată din data de 13.07.2015 și termenul din data de 30.07.2015 tribunalul, a dispus emiterea unei adrese către Judecătoria G______ pentru a înainta o copie a mandatului de executare a pedepsei închisorii din data de 21.01.2002 emis în dosarul nr. 2688/2001 și totodată o copie a sentinței pronunțată de acest dosar, având în vedere că, copiile mandatului și a sentinței aflate la dosar conțin ștersături în ceea ce privește numărul mandatului de executare, numărul sentinței și pedeapsa și a fixat termen de judecată la data de 28.09.2015, pentru când au fost atașate relațiile solicitate.

La dosar s-a depus cererea înaintată prin Administrația locului de deținere al petentului, respectiv Penitenciarul G______, prin care condamnatul I_____ E____, a declarat că cererea nu este formulată de el, nu și-o însușește, și a solicitat judecarea cauzei în lipsa sa conform art. 364 alin.4 Cod procedură penală.

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:

Potrivit art. 200 alin. (1) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, instanța este datoare să verifice dacă cererea de chemare în judecată îndeplinește condițiile prevăzute în art. 194-197, deci inclusiv existența semnăturii, iar în situația în care aceste obligații nu sunt îndeplinite, potrivit alin. (3) al aceluiași text de lege, se dispune anularea cererii.

Potrivit art. 2 alin. (2) din același act normativ, dispozițiile Codului de procedură civilă se aplică și în alte materii, în măsura în care legile care le reglementează nu cuprind dispoziții contrare.

Față de aceste considerente instanța asimilează declarația petentului cu o lipsă a semnăturii acestora de pe cererea formulată în condițiile completării dispozițiilor Codului de procedură penală cu dispozițiile art. 200 alin. (2) și art. 194 lit. f) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă , republicată cu modificările și completările ulterioare

D____ urmare, atâta timp cât petentul nu este autorul cererii aflate la dosarul cauzei, instanța nu poate fi în mod legal învestită cu judecarea acesteia, astfel că, se va constata nulitatea cererii contestație la executare formulară în numele condamnatului I_____ E____, fiul lui C_________ și L_______, născut la data de 25.02.1974 - în prezent deținut în Penitenciarul G______.

În baza art.275 alin.3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului.

Onorariul apărătorului din oficiu în cuantum de 130 de lei se va avansa din fondurile Ministerului Justiției.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

În temeiul art. 2 alin. (2) rap. la art. 200 alin. (3) cu aplicarea art. 194 lit. f) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 372 din Codul de procedură penală;

Constată nulitatea cererii de contestație la executare formulară în numele condamnatului I_____ E____, fiul lui C_________ și L_______, născut la data de 25.02.1974 - în prezent deținut în Penitenciarul G______.

În baza art.275 alin.3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Onorariul apărătorului din oficiu în cuantum de 130 de lei se va avansa din fondurile Ministerului Justiției.

Cu drept de contestație în 3 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședința publică de la 28 Septembrie 2015.

Președinte,

Oița G____

Grefier,

L______ T____


Red. Jud. O.G

Dact. L.T / 4ex/2com./07.10.2015

Publicitate

Alte spețe similare

 • Hotărârea 1611/2015 - Alte modificări ale pedepsei (art.585 NCPP) - Fond
 • Hotărârea 560/2015 - Alte modificări ale pedepsei (art.585 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 56/2016 - Alte modificări ale pedepsei (art.585 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 2674/2015 - Alte modificări ale pedepsei (art.585 NCPP) - Fond
 • Hotărârea 230/2015 - Alte modificări ale pedepsei (art.585 NCPP) - Fond
 • Hotărârea 397/2015 - Alte modificări ale pedepsei (art.585 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 1060/2015 - Alte modificări ale pedepsei (art.585 NCPP) - Fond
 • Hotărârea 87/2016 - Alte modificări ale pedepsei (art.585 NCPP) - Fond
 • Hotărârea 292/2015 - Alte modificări ale pedepsei (art.585 NCPP) - Fond
 • Hotărârea 203/2015 - Alte modificări ale pedepsei (art.585 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 125/2015 - Alte modificări ale pedepsei (art.585 NCPP) - Fond
 • Hotărârea 2647/2015 - Alte modificări ale pedepsei (art.585 NCPP) - Fond
 • Hotărârea 114/2015 - Alte modificări ale pedepsei (art.585 NCPP) - Fond
 • Hotărârea 107/2014 - Alte modificări ale pedepsei (art.585 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 744/2015 - Alte modificări ale pedepsei (art.585 NCPP) - Fond
 • Hotărârea 256/2015 - Alte modificări ale pedepsei (art.585 NCPP) - Fond
 • Hotărârea 237/2015 - Alte modificări ale pedepsei (art.585 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 155/2016 - Alte modificări ale pedepsei (art.585 NCPP) - Revizuire - Fond
 • Hotărârea 5/2015 - Alte modificări ale pedepsei (art.585 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 221 - Alte modificări ale pedepsei (art.585 NCPP) - Fond
 • Hotărârea 3805/2014 - Alte modificări ale pedepsei (art.585 NCPP) - Fond
 • Hotărârea 401/2015 - Alte modificări ale pedepsei (art.585 NCPP) - Fond
 • Hotărârea 577/2015 - Alte modificări ale pedepsei (art.585 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 266/2015 - Alte modificări ale pedepsei (art.585 NCPP) - Fond
 • Hotărârea 447/2015 - Alte modificări ale pedepsei (art.585 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 1370/2014 - Alte modificări ale pedepsei (art.585 NCPP) - Revizuire - Fond
 • Hotărârea 1301/2015 - Alte modificări ale pedepsei (art.585 NCPP) - Fond
 • Hotărârea 660/2014 - Alte modificări ale pedepsei (art.585 NCPP) - Fond
 • Hotărârea 427/2015 - Alte modificări ale pedepsei (art.585 NCPP) - Fond
 • Hotărârea 78/2014 - Alte modificări ale pedepsei (art.585 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 59/2016 - Alte modificări ale pedepsei (art.585 NCPP) - Fond
 • Hotărârea 1643/2015 - Alte modificări ale pedepsei (art.585 NCPP) - Fond
 • Hotărârea 210/2015 - Alte modificări ale pedepsei (art.585 NCPP) - Fond
 • Hotărârea 40/2015 - Alte modificări ale pedepsei (art.585 NCPP) - Fond
 • Hotărârea 440/2015 - Alte modificări ale pedepsei (art.585 NCPP) - Fond
 • Hotărârea 536/2014 - Alte modificări ale pedepsei (art.585 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 153/2015 - Alte modificări ale pedepsei (art.585 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 26/2015 - Alte modificări ale pedepsei (art.585 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 201/2015 - Alte modificări ale pedepsei (art.585 NCPP) - Fond
 • Hotărârea 539/2015 - Alte modificări ale pedepsei (art.585 NCPP) - Fond
 • Hotărârea 57 - Alte modificări ale pedepsei (art.585 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 87/2015 - Alte modificări ale pedepsei (art.585 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 115/2015 - Alte modificări ale pedepsei (art.585 NCPP) - Fond
 • Hotărârea 158/2015 - Alte modificări ale pedepsei (art.585 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 237/2015 - Alte modificări ale pedepsei (art.585 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 188/2014 - Alte modificări ale pedepsei (art.585 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 121/2015 - Alte modificări ale pedepsei (art.585 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 59/2015 - Alte modificări ale pedepsei (art.585 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 627/2015 - Alte modificări ale pedepsei (art.585 NCPP) - Fond
 • Hotărârea 12/2015 - Alte modificări ale pedepsei (art.585 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 199/2015 - Alte modificări ale pedepsei (art.585 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 17/2016 - Alte modificări ale pedepsei (art.585 NCPP) - Fond
 • Hotărârea 902/2015 - Alte modificări ale pedepsei (art.585 NCPP) - Fond
 • Hotărârea 42/2016 - Alte modificări ale pedepsei (art.585 NCPP) - Fond
 • Hotărârea 189/2015 - Alte modificări ale pedepsei (art.585 NCPP) - Fond
 • Hotărârea 1294/2015 - Alte modificări ale pedepsei (art.585 NCPP) - Fond
 • Hotărârea 336/2015 - Alte modificări ale pedepsei (art.585 NCPP) - Fond
 • Hotărârea 190/2015 - Alte modificări ale pedepsei (art.585 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 246/2015 - Alte modificări ale pedepsei (art.585 NCPP) - Fond
 • Hotărârea 129/2016 - Alte modificări ale pedepsei (art.585 NCPP) - Fond
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020