Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
Publicitate


Date speţă
Instanţă:
Judecătoria FOCŞANI
Materie juridică:
Civil
Stadiu procesual:
Fond
Obiect dosar:
Acţiune în constatare
Număr hotarâre:
4806/2014 din 17 noiembrie 2014
Sursa:
Rolii.ro

Dosar nr. XXXXXXXXXXXX

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA FOCSANI-JUDETUL V______

SENTINTA CIVILĂ NR. 4806

SEDINTA PUBLICĂ DE LA 17 NOIEMBRIE 2014

P_________ - FRĂSINA M________

GREFIER- G_______ L_____

La ordine pe rol fiind judecarea actiunii civile în constatare formulată de reclamanta N______ A_____,domiciliată în comuna Urechesti _____________________________ în contradictoriu cu pîrîta __________________________________ primar.

La apelul nominal făcut în sedinta publică au răspuns reclamanta personal și asistată de av.A________ G___ cu delegatie la dosar si martorul B_____ I____,lipsă fiind pîrîta.

Procedura completă.

S-a făcut referatul cauzei, după care:

S-a audiat martorul prezent sub prestare de jurămînt,depozitie consemnată si atasată la dosar.

Reclamanta prin apărător, arată că își majorează obiectul actiunii la suprafata de teren din raportul de expertiză ,sens în care depune la dosar chitanta privind diferenta de taxă de timbru în cuantum de 50 lei.Arată că nu are alte probe de solicitat.

Instanta constată terminată cercetarea judecătorească si stabileste judecarea în fond a cauzei pentru astăzi,17 noiembrie 2014.

Reclamanta prin apărător, solicită admiterea actiunii asa cum a fost precizată la termenul de astăzi, în sensul să se constate că este proprietara si a diferentei de teren în suprafată de 926 mp si că stăpîneste în total suprafata de 3026 mp,fără cheltuieli de judecată.

I N S T A N T A

Prin cererea înreg.la data de 15 ianuarie 2014 reclamanta N______ A_____ a formulat în contradictoriu cu UAT ___________________________________ primar, cerere ca prin hotărîre judecătorească să se constate că este proprietara si pentru suprafata de 894 mp teren intravilan ____________________________ tarlaua 33, _________________________ :N-drum comunal,E- S___ T_____, S- C_______ I____,V-vie.

In motivarea cererii sale, reclamanta a arătat că prin TP nr. xxxxx/ martie 1004 tatălui său C_______ M____ i s-a reconstituit suprafata de 2100 mp teren intravilan în ______________________ urma măsurătorilor efectuate pentru cartea funciară s-a constatat că suprafata terenului din t 33 p 1579 este de 2994 mp în loc de 2100 mp,asa cum este trecut în titlu.

In dovedirea cererii a depus TP nr. 2599/1994, CM nr.59/2008, certificat fiscal, certificat de la OCPI,planul de amplasament al terenului,a propus audierea martorei B_____ I____ si a solicitat proba cu expertiză topo de identificare si măsurare a terenului.

Pîrîta a depus întîmpinare, prin care a arătat reconstituirea dreptului de proprietate de pe urma autorului reclamantei s-a făcut prim emiterea TP nr.2599/1994,si prin care acestuia i s-a reconstituit în intravilanul satului Urechesti dreptul de proprietate pentru suprafata de 2100 mp.

Instanta,coroborînd actele depuse la dosar cu declaratia martorei B_____ I____ si expertiza tehnică efectuată în cauză, retine că potrivit CM nr.59/2008, reclamanta este unica mostenitoare a def.său tată C_______ M____ ,că potrivit TP nr. 2599/1994 acestuia i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafata de 2100 mp intravilan în _____________________ 33 p 1579.Din declaratia martorei B_____ I____, instanta retine că atît reclamanta cît si tatăl său au stăpînit terenul în limitele împrejmuirii care există si astăzi, că reclamanta nu a avut litigii cu vecinii terenului , stăpînind întreaga suprafată în calitate de proprietari si netulburati de nimeni.Din expertiza tehnică efectuată de expertul tot,instanta retine că la măsurătorile efectuate acesta a găsit în t 33 suprafata de teren pe care în fapt o stăpîneste reclamanta este în suprafată totală de 3026 mp ,din care 780 mp curti constructii în p 1579,463 mp arabil în p 1578-1579,798 mp vie în p 1578,985 mp arabil în p 1577.Expertul a arătat că la fata locului a constatat că terenul este împrejmuit cu gard pe laturile de N-E-S si partial pe latura de V ,iar pe teren este edificată o locuintă.

Fată de cele retinute mai sus si avînd în vedere disp. art.930 si Urm din Codul Civil,instanta urmează să admită actiunea asa cum a fost precizată la termenul din 17 noiembrie 2014,în sensul că urmează să constate că reclamanta este proprietara si asupra suprafetei de 926 mp teren intravilan, si că în total aceasta detine suprafata de 3026 mp.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E

Admite actiunea civilă în constatare formulată de reclamanta N______ A_____,domiciliată în comuna Urechesti _____________________________ în contradictoriu cu pîrîta __________________________________ primar.

Constată în patrimoniul reclamantei un drept de proprietate asupra suprafetei de 926 mp teren intravilan sat Urechesti ____________________ ,t 33,pc 1579,1578-1579,1578,1577,în total aceasta detinînd suprafata totală de 3026 mp,cu vecinii:N-drum,E-T_____ S___,,S-C_______ I__,V- alee.

Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cerere care urmează a fi formulată în scris la Judecătoria Focsani.

Pronuntată în sedinta publică azi,17 noiembrie 2014.

P_________,Grefier,

RED FM/GL

4 EX.

21.11.2014

Publicitate

Alte spețe similare

Contacte

Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

0743.087.930

office@avocatura.com

Urmărește-ne în social media

Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020