Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
Publicitate


Date speţă
Instanţă:
Tribunalul IALOMIŢA
Materie juridică:
Litigii de muncă
Stadiu procesual:
Fond
Obiect dosar:
Drepturi băneşti
Număr hotarâre:
255/2016 din 10 februarie 2016
Sursa:
Rolii.ro

Cod ECLI ECLI:RO:TBILM:2016:004.xxxxxx

Dosar nr. XXXXXXXXXXX

R O M Â N I A


TRIBUNALUL IALOMIȚA-SECȚIA CIVILĂ


Sentința civilă Nr. 255/2016

Ședința publică de la 10 Februarie 2016

Completul compus din:

PREȘEDINTE D______ R______

Asistent Judiciar S_____ A_________

Asistent Judiciar A_______ L_______

Grefier Enuța D___


Pe rol judecarea litigiului de muncă promovat de reclamanții acțiuni formulate de reclamanții Ș_____ G___ V_______, M_______ M______, B___ L____, S________ M______, S____ Z____, B________ C_______, B______ O___, C______ M_____, C_______ A____, D_______ M____, I_____ D____, L________ Grațiela, M_______ C_______, M_________ R_____, M________ A________, M_____ I______, Scăețeanu C_____, Ș_____ B_______, V________ A____ în contradictoriu cu pârâții M_________ P_____ - P________ DE PE L____ Î.C.C.J. BUCUREȘTI, P________ DE PE L____ CURTEA DE APEL C________, P________ DE PE L____ TRIBUNALUL C________, DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE - S________ CENTRALĂ, D.I.I.C.O.T. - S________ CENTRALĂ, M_________ FINANȚELOR PUBLICE BUCUREȘTI, având ca obiect drepturi bănești.

La apelul nominal făcut în ședința publică au lipsit reclamanții și pârâții :

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează instanței că dosarul a rămas în nelucrare un an de zile de la suspendare, iar în conformitate cu dispozițiile art. 416-422 Cod procedură civilă a fost repus pe rol, în vederea perimării.

Tribunalul, considerându-se lămurit, rămâne în pronunțare.

După deliberare,


INSTANȚA


Cu privire la litigiul de muncă de față, tribunalul constată următoarele :

Prin cererea înregistrată la această instanță la data de 18.02.2015 sub nr. unic de dosar XXXXXXXXXXX reclamanții Ș_____ G___ V_______, M_______ M______, B___ L____, S________ M______, S____ Z____, B________ C_______, B______ O___, C______ M_____, C_______ A____, D_______ M____, I_____ D____, L________ Grațiela, M_______ C_______, M_________ R_____, M________ A________, M_____ I______, Scăețeanu C_____, Ș_____ B_______, V________ A____ toți cu adresa de primirea corespondenței - C________, _________________________ DE PE L____ TRIB. C________, nr. 34A, J____ C________, au solicitat în contradictoriu cu pârâții M_________ P_____ - P________ DE PE L____ Î.C.C.J. BUCUREȘTI sector 5, București, ______________________, P________ DE PE L____ CURTEA DE APEL C________, C________, ____________________, J____ C________ P________ DE PE L____ TRIBUNALUL C________ C________, _________________. 34A, J____ C________, DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE - S________ CENTRALĂ sector 1, București, _____________________. 79 - 81, D.I.I.C.O.T. - S________ CENTRALĂ sector 1, București, CALEA GRIVIȚEI, nr. 24, M_________ FINANȚELOR PUBLICE BUCUREȘTI sector 5, București, _____________________.

- obligarea pârâtelor la acordarea diferenței de salariu reprezentând includerea premiului anual în salariul lunar, începând cu data de 01.01.2011 și în continuare, până la includerea acestuia în salariu, reactualizat în funcție de indicele de inflație la data plății efective

- obligarea pârâților la plata de daune interese moratorii, respectiv dobânzii legale începând cu data de 01.01.2011, potrivit cu OG nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligații bănești în vigoare până la data de 01.09.2011, când a devenit aplicabilă OG nr. 13/2001 privind dobânda legală

- obligarea pârâtului M_________ Finanțelor Publice să asigure pârâtului M_________ P_____ sumele necesare acordării acestor drepturi salariale.

Reclamanții arată că dreptul la premiul anual este un drept câștigat, menținut și după abrogarea art. 25 din Legea nr. 330/2009, începând cu luna ianuarie 2011. În acest sens, reclamanții invocă decizia ÎCCJ în soluționarea unui recurs în interesul legii a statuat „ dreptul la acordarea premiului anual nu a fost înlăturat prin abrogarea art. 25 din Legea-cadru nr. 330/2009 ci reprezintă, în continuare, a creanță certă, lichidă și exigibilă a angajatului asupra angajatorului său, modificată fiind, în concret, numai modalitatea de acordare, și anume eșalonat și succesiv, în cursul anului 2011, respectiv prin creșterea, în mod corespunzător, a cuantumului salariului/soldei/indemnizației de bază.

În dovedirea cererii sale reclamanții indică art. 272 Codul Muncii, sarcina probei revenind angajatorului.

În drept reclamanții și-au întemeiat cererea sa pe dispozițiile art. 25 din Legea nr. 330/2009, Legea nr. 284/2010, art. 1 din Codul Civil, art. 15, 20. 41, 44, 124, 125 din Constituție, art. 1 din Primul Protocol la Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului, Legea nr. 47/1992 și Decizia nr. 2/2014 a ÎCCJ.

Pârâții au formulat întâmpinare invocând mai multe excepții: nulitatea în temeiul art. 196 Cpr. Civ, autoritatea de lucru judecat pentru pretențiile majorității reclamanților, lipsa calității procesuale pasive, inadmisibilitatea acțiunii, prescripția dreptului material la acțiune, necompetența teritorială, tardivitatea acțiunii, etc.

Cererea este legal scutită de taxa de timbru potrivit art. 272 din Codul muncii.

Analizând actele și lucrările dosarului instanța reține următoarele :

Prin încheierea de ședință din 17 iunie 2015 instanța a dispus suspendarea judecării cauzei, față de dispozițiile art. 242 alin.1 C. p. civ., din vina reclamanților care nu au înaintat la dosar următoarele precizări : - Pentru fiecare reclamant, în vederea stabilirii competentei instanței și a calității procesuale active indicați locul de muncă, funcția deținută și unitatea angajatoare, CNP-ul, adresa de domiciliu de fapt; - Temeiul de drept prin indicarea articolului/alin. pentru pretențiile solicitate; - Punct de vedere, argumentate în fapt și în drept, asupra tuturor excepțiilor invocate de pârâți prin întâmpinările depuse la dosar și comunicate acestora, prin persoana desemnată cu primirea corespondenței – S________ M______; - Referitor la primul capăt de cerere, să precizeze clar, fără echivoc, elementele de cuantificare ale acestor diferențe pentru fiecare reclamant; - Referitor la capătul doi al cererii care este valoarea creanței principale la care s-ar calcula daunele interese privind dobânzile legale, potrivit OG 9/2000; - Să precizeze la ce dobândă legală face referire și cuantumul acesteia;

De la data suspendării cauzei, cererea formulată de reclamanți a rămas în nelucrare mai mult de 6 luni.

Din actele dosarului, instanța constată că nu sunt motive de întrerupere sau suspendare a cursului perimării, cerințele art. 416-422 Cod procedura civila fiind îndeplinite.

Pentru considerentele expuse, tribunalul urmează sa constate, din oficiu, perimarea cererii formulate de reclamanții Ș_____ G___ V_______, M_______ M______, B___ L____, S________ M______, S____ Z____, B________ C_______, B______ O___, C______ M_____, C_______ A____, D_______ M____, I_____ D____, L________ Grațiela, M_______ C_______, M_________ R_____, M________ A________, M_____ I______, Scăețeanu C_____, Ș_____ B_______, V________ A____ (date) în contradictoriu cu pârâții M_________ P_____ - P________ DE PE L____ Î.C.C.J. BUCUREȘTI, P________ DE PE L____ CURTEA DE APEL C________, P________ DE PE L____ TRIBUNALUL C________, DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE - S________ CENTRALĂ, D.I.I.C.O.T. - S________ CENTRALĂ, M_________ FINANȚELOR PUBLICE BUCUREȘTI, având ca obiect drepturi bănești.

Văzând si dispozițiile art. 421 al. 2 Cod procedura civila.


PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE


În baza art. 416-422 Cod procedură civilă constată din oficiu perimată acțiunea formulată de reclamanții Ș_____ G___ V_______, M_______ M______, B___ L____, S________ M______, S____ Z____, B________ C_______, B______ O___, C______ M_____, C_______ A____, D_______ M____, I_____ D____, L________ Grațiela, M_______ C_______, M_________ R_____, M________ A________, M_____ I______, Scăețeanu C_____, Ș_____ B_______, V________ A____ toți cu adresa de primirea corespondenței - C________, _________________________ DE PE L____ TRIB. C________, nr. 34A, J____ C________, în contradictoriu cu pârâții M_________ P_____ - P________ DE PE L____ Î.C.C.J. BUCUREȘTI sector 5, București, ______________________, P________ DE PE L____ CURTEA DE APEL C________, C________, ____________________, J____ C________ P________ DE PE L____ TRIBUNALUL C________ C________, _________________. 34A, J____ C________, DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE - S________ CENTRALĂ sector 1, București, _____________________. 79 - 81, D.I.I.C.O.T. - S________ CENTRALĂ sector 1, București, CALEA GRIVIȚEI, nr. 24, M_________ FINANȚELOR PUBLICE BUCUREȘTI sector 5, București, _____________________, având ca obiect drepturi bănești.

Cu recurs în 5 zile de la pronunțare. Cererea de recurs se depune la Tribunalul Ialomița.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 10.02.2016.

Președinte,

D______ R______

Asistent Judiciar,

S_____ A_________

Asistent Judiciar,

A_______ L_______

Grefier,

Enuța D___


Red./tehnored.R.D

7 ex/16.02.2016

Publicitate

Alte spețe similare

Contacte

Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

0743.087.930

office@avocatura.com

Urmărește-ne în social media

Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020