Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
Publicitate


Date speţă
Instanţă:
Judecătoria TOPOLOVENI
Materie juridică:
Civil
Stadiu procesual:
Fond
Obiect dosar:
înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii
Număr hotarâre:
65/2016 din 26 ianuarie 2016
Sursa:
Rolii.ro

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TOPOLOVENI

SENTINȚA CIVILĂ Nr. 65/2016

Ședința publică de la 26 Ianuarie 2016

Completul compus din:

PREȘEDINTE: O_____ R_____ F______- judecător

GREFIER: M_____ F_____


Pe rol judecarea cauzei Civil privind pe petent P_______ C______ CĂLINEȘTI-I______ G_______ și pe intimat R_______ I___, C__-xxxxxxxxxxxxx, având ca obiect înlocuire amendă cu muncă în folosul comunității.

La apelul nominal făcut în ședința publică au lipsit părțile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a procedat la înregistrarea cauzei cu mijloace tehnice audio, cf.art.231 C.pr.civ.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care:

Instanța din oficiu verifică și stabilește dacă este competentă general, material și teritorial să judece cauza.

În temeiul disp.art.39 ind.1 din O.G nr.2/2001 instanța constată că este competentă general, material și teritorial să judece cauza, având ca obiect înlocuirea amendă cu muncă în folosul comunității.

În temeiul art.238 C.pr.civ., ținând cont de împrejurările cauzei, estimează durata necesară pentru cercetarea procesului la un singur termen de judecată, astfel încât procesul să fie soluționat într-un termen optim și previzibil.

În temeiul art.258 C.p.c instanța încuviințează petentei proba cu înscrisurile alăturate cererii de chemare în judecată și, constatând că nu sunt alte cereri formulate în cauză, în temeiul disp. art. 244 C.p.c, declară încheiată cercetarea procesului și rămâne în pronunțare asupra fondului.

INSTANȚA


Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe sub nr.XXXXXXXXXXXXX, petentul P_______ C______ CĂLINEȘTI I______ G_______ a solicitat în contradictoriu cu intimatul R_______ I___, să se dispună înlocuirea amenzii contravenționale aplicate acestuia cu sancțiunea obligării prestării unei activități în folosul comunității.

În motivarea cererii, petentul arată că intimatul nu a achitat în termenul legal de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancțiunii amenda aplicată și nu există posibilitatea executării silite, astfel că în raport de prevederile art.9 alin.3 din O.G nr.2/2001 completată prin Legea nr.352/2006 a înțeles să sesizeze instanța competentă și să solicite înlocuirea amenzii aplicate intimatului cu sancțiunea obligării la prestarea unei activități în interesul comunității.

Legal citat intimatul nu s-a prezentat în fața instanței și nu a formulat apărări în scris.

În probațiune, s-a administrat proba cu înscrisurile de la dosar, din aprecierea căreia instanța reține următoarea situație de fapt și de drept:

Potrivit proceselor-verbale de contravenție _________ nr.xxxxxxx/27.05.2015; ________ nr.xxxxxxx/15.09.2013; ________ nr.xxxxxxx/14.09.2013; ________ nr.xxxxxxx/ 23.10.2013, intimatul a fost sancționat cu amendă în valoare totală de xxxxx lei, acesta având obligația de a achita amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancțiunii.

Intimatului i s-a comunicat că datorează bugetului local suma de xxxxx lei cu titlu de creanță fiscală–amendă și a fost somat să achite suma datorată, însă acesta nu s-a conformat obligației de plată.

În faza executării silite declanșată împotriva intimatului, s-a constatat că acesta nu realizează venituri pe raza comunei Călinești, județul Argeș și nu deține în proprietate bunuri mobile sau imobile, aspecte ce fac dovada stării de insolvabilitate a debitorului (filele 3, 4).

Potrivit disp.art.39 ind.1 din O.G.nr.2/2001, în cazul în care contravenientul nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancțiunii și nu există posibilitatea executării silite, acesta va sesiza instanța în circumscripția căreia s-a săvârșit contravenția, în vederea înlocuirii amenzii cu sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității, ținându-se seama, după caz, și de partea din amendă care a fost achitată.

În situația în care contravenientul, citat de instanță, nu a achitat amenda în termenul prevăzut la alin.(1) al art. 39 ind.1 din O.G.nr.2/2001, instanța procedează la înlocuirea amenzii cu sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității pe o durată maximă de 50 de ore.

La stabilirea numărului de ore activitate în folosul comunității, instanța va avea în vedere ca și criteriu de comparație echitabil nivelul salariului minim pe țară, în prezent în sumă de 1050 lei și cuantumul amenzii aplicate.

În acest context, instanța va constata întemeiată cererea petentului, astfel încât în temeiul disp.art.39 ind.1 din O.G.nr.2/2001, va dispune înlocuirea sancțiunii amenzii în sumă totală de xxxxx lei aplicată intimatului prin procesele-verbale de contravenție _________ nr.xxxxxxx/27.05.2015; ________ nr.xxxxxxx/15.09.2013; ________ nr.xxxxxxx/14.09.2013; ________ nr.xxxxxxx/23.10.2013, cu sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității pe raza comunei Călinești, pe o durată de 50 de ore.


PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE:


Admite sesizarea formulată de petentul P_______ C______ CĂLINEȘTI - I______ G_______ cu sediul în comuna Călinești, __________________________, CUI xxxxxxx în contradictoriu cu intimatul R_______ I___ domiciliat în _____________________________________________ Argeș, C__-xxxxxxxxxxxxx.

Dispune înlocuirea sancțiunii amenzii în sumă totală de xxxxx lei aplicată intimatului prin procesele-verbale de contravenție _________ nr.xxxxxxx/27.05.2015; ________ nr.xxxxxxx/15.09.2013; ________ nr.xxxxxxx/14.09.2013; ________ nr.xxxxxxx/23.10.2013, cu sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității pe raza comunei Călinești, pe o durată de 50 de ore.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare.

Cererea de apel se depune la Judecătoria Topoloveni.

Pronunțată în ședința publică, azi, 26.01.2016.

Președinte,

O_____ R_____ F______

Grefier,

M_____ F_____

Red. O.R.F.

Dact.G.S.

4 ex./08.02.2016


Publicitate

Alte spețe similare

 • Hotărârea 77/2016 - înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii - Fond
 • Hotărârea 8599/2015 - înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii - Fond
 • Hotărârea 135/2015 - înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii - Fond
 • Hotărârea 460/2016 - înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii - Fond
 • Hotărârea 3749/2015 - înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii - Fond
 • Hotărârea 213/2016 - înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii - Fond
 • Hotărârea 6278/2015 - înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii - Fond
 • Hotărârea 2660/2015 - înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii - Fond
 • Hotărârea 121/2016 - înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii - Fond
 • Hotărârea 4594/2015 - înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii - Fond
 • Hotărârea 2072/2015 - înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii - Fond
 • Hotărârea 1181/2016 - înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii - Fond
 • Hotărârea 291/2016 - înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii - Fond
 • Hotărârea 364/2016 - înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii - Fond
 • Hotărârea 120/2016 - înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii - Fond
 • Hotărârea 834/2016 - înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii - Fond
 • Hotărârea 627/2016 - înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii - Fond
 • Hotărârea 45/2016 - înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii - Fond
 • Hotărârea 3042/2015 - înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii - Fond
 • Hotărârea 3779/2015 - înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii - Fond
 • Hotărârea 493/2016 - înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii - Fond
 • Hotărârea 12/2016 - înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii - Fond
 • Hotărârea 35/2016 - înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii - Fond
 • Hotărârea 204/2016 - înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii - Fond
 • Hotărârea 1026/2016 - înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii - Fond
 • Hotărârea 55/2015 - înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii - Fond
 • Hotărârea 85/2016 - înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii - Fond
 • Hotărârea 40/2016 - înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii - Fond
 • Hotărârea 173/2016 - înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii - Fond
 • Hotărârea 75/2016 - înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii - Fond
 • Hotărârea 194/2016 - înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii - Fond
 • Hotărârea 45/2016 - înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii - Fond
 • Hotărârea 144/2016 - înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii - Fond
 • Hotărârea 2321/2015 - înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii - Fond
 • Hotărârea 10/2016 - înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii - Fond
 • Hotărârea 59/2016 - înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii - Fond
 • Hotărârea 26/2016 - înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii - Fond
 • Hotărârea 528/2016 - înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii - Fond
 • Hotărârea 1532/2015 - înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii - Fond
 • Hotărârea 1255/2015 - înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii - Fond
 • Hotărârea 66/2016 - înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii - Fond
 • Hotărârea 8260/2014 - înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii - Fond
 • Hotărârea 92/2016 - înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii - Fond
 • Hotărârea 1416/2016 - înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii - Fond
 • Hotărârea 58/2016 - înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii - Fond
 • Hotărârea 1499/2015 - înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii - Fond
 • Hotărârea 9504/2015 - înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii - Fond
 • Hotărârea 7/2016 - înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii - Fond
 • Hotărârea 800/2016 - înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii - Fond
 • Hotărârea 148/2016 - înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii - Fond
 • Hotărârea 1257/2015 - înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii - Fond
 • Hotărârea 48/2016 - înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii - Fond
 • Hotărârea 814/2015 - înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii - Apel
 • Hotărârea 598/2015 - înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii - Fond
 • Hotărârea 21/2016 - înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii - Fond
 • Hotărârea 911/2015 - înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii - Fond
 • Hotărârea 44/2016 - înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii - Fond
 • Hotărârea 1011/2015 - înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii - Fond
 • Hotărârea 207/2016 - înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii - Fond
 • Hotărârea 10369/2015 - înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii - Fond
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020