Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
Publicitate


Date speţă
Instanţă:
Judecătoria SLATINA
Materie juridică:
Civil
Stadiu procesual:
Fond
Obiect dosar:
Investire cu formulă executorie
Număr hotarâre:
1053/2016 din 03 februarie 2016
Sursa:
Rolii.ro

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA SLATINA

Dosar nr.XXXXXXXXXXXXÎNCHEIERE NR.1053/2016

Ședința din Camera de Consiliu din data de 03.02.2016

Instanța constituită din:

PREȘEDINTE: P___ C________ M_____

GREFIER: M____ C______ G________Pe rol fiind soluționarea cererii formulată de S________ S.a.R.L. prin reprezentant legal S.C. KRUK ROMÂNIA S.R.L. având ca obiect „învestirea cu formulă executorie” a Contractului de credit nr.300002Jxxxxxxxxxx încheiat la data de 17.06.2008 între PUTUREANU O_______ , în calitate de împrumutat și PIRAEUS BANK S.A. în calitate de creditor.

Cauza se soluționează în Camera de Consiliu, fără citarea părților.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care:

În temeiul dispozițiilor art. 131 alin. (1) C.proc.civ. instanța procedează la verificarea competenței sale, iar în baza prevederilor art. 641C.proc.civ., constată că este competentă general, material și teritorial pentru soluționarea cererii.

Instanța având în vedere că nu s-a depus dovada calității de reprezentant pentru S.C. KRUK ROMÂNIA S.R.L, în baza art. 247 alin.1 rap. la art 82 și art. 84 alin.1 C.proc.civ, invocă din oficiu excepția lipsei dovezii calității de reprezentant și rămâne în pronunțare pe excepția invocată.


INSTANȚA


Deliberând asupra cererii de învestire cu formulă executorie, prin prisma disp. art. 248 alin.1 C.proc.civ., reține următoarele:

Conform art. 84 alin.1 C.proc.civ., persoanele juridice pot fi reprezentate convențional în fața instanțelor de judecată numai prin consilier juridic sau avocat, în condițiile legii.

Față de aceste dispoziții legale, în fața instanțelor judecătorești, fără a distinge după cum procedura este contencioasă sa necontencioasă, persoanele juridice nu pot fi reprezentate de alte persoane juridice, indiferent de obiectul de activitate al acestora din urmă ori de suportul unei asemenea reprezentări.

Reprezentarea prin avocat ori consilier juridic, așa cum o impune, limitativ, textul art.84 alin.1 C.proc.civ, este singura modalitate de reprezentare convențională aflată la dispoziția persoanei juridice. Ca atare, instanța apreciază întemeiată aplicarea, în procedura învestirii cu formulă executorie, o procedură esențialmente judiciară, deci desfășurată în fața unei instanțe de judecată, a dispozițiilor art.84 alin.1 C.proc.civ.

Reprezentarea convențională în instanță presupune exercitarea prin intermediul reprezentantului a drepturilor procesuale care decurg din demararea unei acțiuni judiciare și anume: studiul dosarului, al probelor în legătură cu obiectul acestuia, evaluarea poziției părții și propunerea strategiei de urmat, redactarea cererii de chemare în judecată ori promovarea căilor de atac, precum și a tuturor actelor procesuale ce se impun în fiecare dosar.

În cauză, cererea de învestire cu formulă executorie a Contractului de credit nr.300002Jxxxxxxxxxx încheiat la data de 17.06.2008 între PUTUREANU O_______ , în calitate de împrumutat și PIRAEUS BANK S.A. în calitate de creditor, titlu executoriu cesionat către S________ S.a.R.l. prin contractul de cesiune din data de 29.12.2010, fost formulată și semnată de S.C. Kruk România S.R.L, în calitate de reprezentant pentru creditoarea S________ S.a.R.l.

În urma solicitărilor instanței, de a se depune de către creditoare dovada calității de reprezentant pentru S.C. Kruk România S.R.L, creditoarea a înaintat la dosar împuternicire avocațială pentru av. C_____ A________, însă instanța reține că cererea nu a fost formulată și semnată prin avocatul pentru care s-a depus împuternicirea avocațială.

În aceste condiții, constatând că cererea nu a fost formulată și însușită prin semnătură prin reprezentant convențional, avocat C_____ A________, precum și faptul că nu s-a făcut dovada calității de reprezentant pentru S.C. Kruk România S.R.L, în condițiile legii, iar creditoarea nu și-a însușit cererea, personal sau prin reprezentantul convențional, avocat C_____ A________,

Față de faptul că nu s-a făcut dovada calității de reprezentant a mandatarului, conform art. 82 rap. la art. 84 alin.1 C.proc.civ, urmează a dispune admiterea excepției lipsei dovezii calității de reprezentant, cu consecința anulării cererii de chemare în judecată.


PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE


Admite excepția lipsei dovezii calității de reprezentant.

Anulează cererea de învestire cu formulă executorie formulată de S________ S.a.R.L., prin reprezentant S.C. KRUK România S.R.L., cu sediul în București, _________________________, _______________ și sediul procesual ales la B.E.J. C_______ A_____ V_____, __________________, cam.12, Tg-J__, Gorj.

Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare, urmând a se depune la Judecătoria Slatina.

Pronunțată în ședința publică, astăzi, 03.02.2016.


Președinte, Grefier,

P___ C________ M_____ M____ C______ G________

Red. P.C.M.

Tehnored. P.C.M./M.C.G.

3 ex./19.02.2016Publicitate

Alte spețe similare

Contacte

Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

0743.087.930

office@avocatura.com

Urmărește-ne în social media

Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020