Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
Publicitate


Date speţă
Instanţă:
Judecătoria TÂRNAVENI
Materie juridică:
Civil
Stadiu procesual:
Fond
Obiect dosar:
Reexaminarea sanctiunii contraventionale
Număr hotarâre:
49/2016 din 14 ianuarie 2016
Sursa:
Rolii.ro

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRNĂVENI

JUDETUL M____
CIVIL

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX (Număr în format vechi XXXXXXXXX)


SENTINȚĂ CIVILĂ NR. 49 /2016

Ședința publică de la 14 ianuarie 2016

Completul compus din:

Judecator : V_______ T_____

Grefier : C______ M_______


Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe petentul ___________________________, în contradictoriu cu intimatul C______ D_______, având ca obiect reexaminare sancțiunii contravenționale.

La apelul nominal făcut în ședința publică se constată lipsa părtilor.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință , care învederează faptul că s-a depus la dosar din partea Biroului Arhivă-Registratură din cadrul Judecătoriei Târnăveni, referatul întocmit conform art. 95 alin.1 din Hot. nr. 829 a CSM, precum și referatul întocmit de grefiera de ședință, conform art. 103 alin.1 din Hot. CSM nr. 829, prin care s-a constatat că pe rolul instanței nu a mai fost înregistrat un alt dosar având același obiect și aceleași părti.

În baza art. 241 alin.3 NCPC, instanța din oficiu verifică legalitatea procedurii de citare și constată că aceasta este legal îndeplinită cu ambele părți.

Instanța, constatând că pricina se află la primul termen de judecată, la care părțile sunt legal citate, în fața primei instanțe, în temeiul art. 131 alin. 1 C.pr.civ. procedează din oficiu la verificarea și stabilirea competenței în soluționarea pricinii și în baza art. 39 indice 1 alin.1 din OG nr.2/2001, constată că este competentă general, material și teritorial să judece pricina .

În baza art. 244 N.C.P.C. instanța declară încheiată faza procedurii probatorii și reține cauza în pronunțare.


INSTANȚA


Deliberând asupra cauzei civile:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 13.11.2015 sub nr. XXXXXXXXXXXXX petentul __________________________, a solicitat instanței să dispună înlocuirea sancțiunii amenzii contravenționale aplicata intimatului C______ D_______, cu prestarea unei activități în folosul comunității.

În motivarea cererii petentul a arătat că intimatul contravenient nu are bunuri urmăribile, nu realizează venituri și nu există posibilitatea executării silite a amenzii contravenționale în cuantum de 500 lei aplicata intimatului contravenient prin procesul verbal de constatare a contravenției _________ nr. xxxxxx din 27.02.2014.

În drept, au fost invocate dispozițiile art. 9 coroborat cu art. 39 alin.1 din OG nr. 2/2001.

Cererea este scutită de plata taxei judiciare de timbru și a timbrului judiciar.

Alăturat cererii formulate a fost anexată titlul executoriu, somatia și procesul verbal de contravenție.

Intimatul, legal citat, nu a depus întâmpinare conform art. 201 alin.1 NCPC si nu a depus dovada achitării debitului.

Analizând actele dosarului de față, instanța reține următoarele:

Prin procesul verbal de contravenție __________ nr. xxxxxx din 27.02.2014, s-a dispus sancționarea intimatului contravenient cu amendă contravențională in cuantum de 500 lei.

Petentul menționează faptul că intimatul contravenient nu are bunuri urmăribile, nu realizează venituri și nu există posibilitatea executării silite a amenzii contravenționale, astfel încât a formulat prezenta cerere, solicitând înlocuirea amenzii cu muncă în folosul comunității.

Potrivit prevederilor art.39 indice 1 din OG 2/2001 modificată prin Legea 352/2006, articol cuprins în cap. V din OG 2/2001 referitor la executarea sancțiunii contravenționale,in cazul în care contravenientul nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancțiunii și nu există posibilitatea executării silite, acesta va sesiza instanța în circumscripția căreia s-a săvârșit contravenția, în vederea înlocuirii amenzii cu sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității, ținându-se seama, după caz, și de partea din amendă care a fost achitată.

Potrivit alin.2 al aceluiași articol, în cazul în care contravenientul, citat de instanță, nu a achitat amenda în termenul prevăzut la alin. (1), instanța procedează la înlocuirea amenzii cu sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității pe o durată maximă de 50 de ore, iar pentru minori începând cu vârsta de 16 ani, de 25 de ore.

Prevederile art. 39 indice 1 din O.G.2/2001 se coroborează cu prevederile art.9 alin.3 din același act normativ.

Instanța reține că înlocuirea sancțiunii amenzii cu prestarea unei activități dispusă în baza art.9 al.3 și art.39 indice 1 din O.G 2/2001 ține de executarea contravențiilor și poate fi dispusă de instanță indiferent dacă sancțiunea prestării activității în folosul comunității este sau nu prevăzută ca și sancțiune alternativă cu amenda în actul normativ care sancționează fapta reținută în sarcina contravenientului,dacă sunt îndeplinite condițiile prev. de art.39 indice 1 din acest act normativ.

În speță, instanța constată că intimatul nu a făcut dovada achitării amenzii, acesta nu are bunuri urmăribile, nu realizează venituri și ca atare nu există posibilitatea executării silite a acestuia.

Față de cele arătate, avându-se în vedere cuantumul amenzii aplicate și limita maximă de ore de muncă în folosul comunității stabilită de art. 39 indice 1 alin.2 din OG 2/2001 modificată prin Legea 352/2006, instanța va admite cererea petentului și va dispune înlocuirea sancțiunii amenzii în cuantum de 500 lei aplicata intimatului contravenient prin procesul verbal de constatare a contravenției amintit anterior cu 20 ore de munca in folosul comunității pe raza comunei S_____, județul M____.

Potrivit prevederilor art.39 indice 1 alin.4 din O.G.2/2001 sancțiunea va fi executată prin serviciul specializat al Primăriei S_____, prin efectuarea de către intimatul contravenient a activităților aprobate prin Hotărârea Consiliului Local S_____.PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE


Admite cererea formulată de ___________________________ cu sediul în ______________________, jud. M____, împotriva intimatului C______ D_______, CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul în comuna S_____, __________________. 41, jud. M____.

Dispune înlocuirea sancțiunii amenzii în cuantum de 500 lei aplicata intimatului contravenient prin procesul verbal de constatare a contravenției _________ nr. xxxxxx din 27.02.2014, cu prestarea unei activități în folosul comunității pe durata a 20 ore, pe raza comunei S_____, jud. M____

Sancțiunea va fi executată prin serviciul specializat al Primăriei comunei S_____, prin efectuarea de către intimatul contravenient a activităților aprobate prin Hotărârea Consiliului Local S_____.

Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare, la Judecătoria Târnăveni.

Pronunțată în ședință publică,azi, 14 ianuarie 2016.

Judecator, Grefier,

V_______ T_____ C______ M_______


Red. V.T./Tehn.red.C.M

4 ex./19.01.2016Publicitate

Alte spețe similare

Contacte

Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

0743.087.930

office@avocatura.com

Urmărește-ne în social media

Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020