Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
Publicitate


Date speţă
Instanţă:
Tribunalul BRAŞOV
Materie juridică:
Penal
Stadiu procesual:
Fond
Obiect dosar:
Infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Număr hotarâre:
186/2015 din 28 iulie 2015
Sursa:
Rolii.ro

R O M Â N I A

TRIBUNALUL B_____

SECȚIA PENALĂ

DOSAR NR. XXXXXXXXXXX

SENTINȚA PENALĂ NR 186/S

Ședința publică din data de 28.07.2015

Completul compus din:

PREȘEDINTE: A____ C______ T______

Grefier M_____ M_____

Cu participare : PROCUROR : A___ I____ din cadrul P________ de pe lângă Tribunalul B_____

Pentru astăzi fiind amânată pronunțarea asupra judecării cauzei penale privind pe inculpatul I___ N______ M____ trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de „evaziune fiscală” prevăzute de art. 6 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal 1969 (14 acte materiale) și art. 9 al. 1 lit. „b” din Legea nr. 241/2005,totul cu aplicarea art. 33 lit. „a” Cod penal 1969 și art. 5 Cod penal.

Dezbaterile în prezenta cauză au fost înregistrate conform art.369 cod procedură penală.

La apelul nominal făcut în ședința publică, la pronunțare, se constată lipsa părților.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care,

Dezbaterile în cauza penală de față au avut loc în ședința publică din data de 22.07.2015, când părțile prezente au pus concluzii în sensul celor consemnate în încheierea de ședință din acea zi, care face parte integrantă din prezenta, iar instanța din lipsă de timp pentru deliberare a amânat pronunțarea cauzei pentru data de 28.07.2015.

TRIBUNALUL

Deliberând asupra cauzei penale de față reține următoarele:

Prin rechizitoriul Ministerul Public P________ de pe lângă Judecătoria B_____ din data de 08.12.2014, întocmit în dosar penal nr.4118/P/2014, a fost trimis în judecată inculpatul I___ MARYCIS M____ (fiul lui D____ și A__, născut la data de 28.01.1974 în mun. B____, jud. B____, cu domiciliul în mun. B_____, ______________________, ________________, jud. B_____, posesor C.I. ________ nr. xxxxxx, C.N.P. – xxxxxxxxxxxxx, cetățean român, studii superioare, ocupație – director vânzări, stagiul militar nesatisfăcut, căsătorit, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 6 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal 1969 (14 acte materiale) și art. 9 al. 1 lit. „b” din Legea nr. 241/2005,totul cu aplicarea art. 33 lit. „a” Cod penal 1969 și art. 5 Cod penal.

În ceea ce privește starea de fapt, în rechizitoriu se arată că în perioada ianuarie 2009 – februarie 2010, în baza aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul I___ N______ M____, în calitate de asociat și administrator al S.C. Narchissos International S.R.L. B_____, a reținut de la angajații societății și nu a vărsat în termenul legal de 30 de zile de la scadență impozitele și contribuțiile cu regim reținere la sursă, prejudiciind astfel bugetul statului cu suma totală de 33.608 lei.

De asemenea, inculpatul I___ N______ C_____, în aceeași calitate, respectiv de administrator al S.C. Narchissos International S.R.L. B_____, nu a întocmit documente justificative care să ateste degradarea calitativă a stocului de mărfuri în sumă de 2.136.281,6 lei (existent scriptic la data de 28.02.2010) și nici nu a putut face dovada că aceste mărfuri au fost distruse efectiv sau furate și că nu au intrat în circuitul economic, prin această omisiune inculpatul sustrăgându-se de la plata obligațiilor fiscale către stat cu suma de 341.078,72 lei, reprezentând T.V.A. și respectiv 162.515,74 lei, reprezentând impozit pe profit.xxxxxx,46.

ISTORICUL CAUZEI

Prin rezoluția organelor de cercetare penală ale poliției judiciare din cadrul I.P.J. B_____ – Serviciul de Investigare a Fraudelor din data de 31.08.2011 (vol.I, fil.3), confirmată în termen legal prin rezoluția procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria B_____ din aceeași dată (vol.I, fil.2), s-a dispus începerea urmăririi penale față de înv. I___ N______ M____, pentru infracțiunile prev. de art. 6 și art. 9 al. 1 lit. „b”din Legea nr. 241/2005.

Prin ordonanța procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria B_____ din data de 30.01.2013 (vol.I, fil.4-5), s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei săvârșite de către înv. I___ N______ M____, din infracțiunile prev. de art. 6 și art. 9 al. 1 lit. „b”din Legea nr. 241/2005, în infracțiunile prev. de art. 6 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal 1969 (14 acte materiale) și art. 9 al. 1 lit. „b” din Legea nr. 241/2005, totul cu aplicarea art. 33 lit. „a” Cod penal 1969.

Potrivit art. 6 și art. 70 din Cod de procedură penală 1968, învinuitului I___ N______ M____ i-au fost aduse la cunoștință faptele pentru care a fost cercetat, încadrarea juridică, dreptul de a fi asistat de un apărător pe tot parcursul procesului penal și dreptul de a nu face nici o declarație, atrăgându-i-se atenția că ceea ce declară poate fi folosit împotriva sa, precum și obligația de a anunța organelor de cercetare penală în termen de 3 zile orice schimbare a locuinței, întocmindu-se în acest sens proces-verbal (vol.I, fil.47).

Potrivit art. 307 și art. 108 din Cod de procedură penală, suspectului I___ N______ M____ i-au fost aduse la cunoștință calitatea de suspect, faptele pentru care a fost cercetat, încadrarea juridică, precum și celelalte drepturi și obligații procesuale prevăzute de lege, întocmindu-se în acest sens proces-verbal (vol.I, fil.46).

Prin ordonanța nr. 4118/P/2010 din data de 03.10.2014, a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria B_____ (vol.I, fil.1), s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de I___ N______ M____, pentru infracțiunile prev. și ped. de art. 6 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal 1969 (14 acte materiale) și art. 9 al. 1 lit. „b” din Legea nr. 241/2005, totul cu aplicarea art. 33 lit. „a” Cod penal 1969 și art. 5 Cod penal.

Potrivit art. 309 al. 2 și art. 108 Cod procedură penală, inculpatului i-au fost aduse la cunoștință punerea în mișcare a acțiunii penale, faptele pentru care a fost cercetat, încadrarea juridică, precum și celelalte drepturi și obligații procesuale prevăzute de lege, întocmindu-se în acest sens proces-verbal (vol.I, fil.45).

Prin ordonanța procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria B_____ din data de 30.09.2014 (fil.326 din vol.II) s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra unui imobil aparținând inculpatului I___ N______ M____ (CNP-xxxxxxxxxxxxx), până la concurența sumei de 843.154 lei.

Sub aspect probator, în cursul urmăririi penale au fost administrate următoarele probe:

plângeri penale (vol. I, fil.8-23, 25-29 dup ), proces-verbal de sesizare din oficiu (vol.I, fil.24 dup),proces-verbal de constatare a efectuării actelor premergătoare (vol. I, fil.34 dup);fișa sintetică totală pe fiecare tip de impozit sau contribuție cu regim reținere la sursă (vol. II, fil.90-156 dup),decizii de plată referitoare la obligațiile de plată accesorii, emise de către A.F.P. B_____ (vol. II, fil.157-247 dup), declarații privind obligațiile de plată la bugetul de stat (vol. II, fil.36-89, 248-272 dup),balanțe de verificare ale S.C. Narchissos International S.R.L. B_____ (vol. I, fil.88-114 dup),raportări contabile S.C. Narchissos International S.R.L. B_____ (vol. II, fil.274-309 dup);informații de la registrul comerțului pentru S.C. Narchissos International S.R.L. B_____ (vol.I, fil.129-139 dup),lista angajaților S.C. Narchissos International S.R.L. B_____ (vol. I, fil.177-195 dup),procură specială autentificată la notarul public cu nr. 317/28.02.2005 (vol.I, fil.115-116 dup),acte adiționale și cesiune de părți sociale (vol.I, fil.117-128 dup),procese-verbale de constatare întocmite de comisarii Gărzii financiare (vol.I, fil.147-174 dup),decizii de impunere și raport de inspecție fiscală nr. 6711/30.06.2010 (vol.II, fil.1-33 dup),declarațiile inculpatului I___ N______ M____ (vol. I, fil.48-51, 66 dup),declarațiile martorilor P____ D______ (vol.I, fil.54-56), B____ G_____ A________ (vol.I, fil.59-60), F_____ E____ (vol.I, fil.61-65), M______ L____ (vol.I, fil.67), Secreianu C_______ (vol.I, fil.68), P_______ C______ (vol.I, fil.69) și A______ M_____ M______ (vol.I, fil.70 dup)

Cauza a fost înregistrată la Tribunalul B_____ la data de 06.01.2015.

Prin încheierea nr.46/cameră preliminară din data de 09.02.2015, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul întocmit în dosar penal nr.4118/P/2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria B_____, a legalității administrării probelor și efectuării actelor procurorului.

CERCETAREA JUDECĂTOREASCĂ

Inculpatul I___ N______ M____ a consimțit a da declarație a arătat că recunoaște în totalitate faptele reținute în sarcina sa și a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate la urmărire penală în condițiile art 374 alin 4 și 375 Cod procedură penală.

Analizând probele administrate în cursul urmăririi penale instanța reține următoarea state de fapt:

1. În perioada ianuarie 2009 – februarie 2010, în baza aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul I___ N______ M____, în calitate de asociat și administrator al S.C. Narchissos International S.R.L. B_____, a reținut de la angajații societății și nu a vărsat în termenul legal de 30 de zile de la scadență impozitele și contribuțiile cu regim reținere la sursă, prejudiciind astfel bugetul statului cu suma totală de 33.608 lei. (calculat la data de 10.04.2012, conform adresei de constituire parte civilă nr. xxxxx/10.04.2012 – fila 35-36, vol.I), defalcat după cum urmează - impozit venit salarii- debit 5.364 lei, dobânzi/majorări -3.165 lei, total- 8.529 lei; CAS asigurați - debit 8.654 lei, dobânzi/majorări - 5.077 lei, total - 13.731 lei; Șomaj asigurați - debit 394 lei, dobânzi/majorări - 252 lei, total - 646 lei; Sănătate asigurați - debit 6.254 lei, dobânzi/majorări = 4.448 lei, total = 10.702 lei.

În ceea ce privește această faptă, deși inculpatul a înțeles să urmeze procedura recunoașterii vinovăției soluția ce va fi adoptată va fi acea a achitării în temeiul art 16 lit b) Cod procedură penală.

Potrivit dispozițiilor art. 5 alin 1 Cod penal dacă de la săvârșirea infracțiunii și până la judecarea definitivă a cauzei au intervenit una sau mai multe legii penale se aplică legea penală mai favorabilă. Conform art. 5 alin 2 Cod penal aceste dispoziții se aplică și actelor normative ori prevederilor acestora declarate neconstituționale.

În speța de față, textul declarat neconstituțional prin decizia nr.363/2015 a Curții Constituțională este art 6 din Legea 241/2005 iar declararea lui neconstituțională atrage efectele unei legii de dezincriminare întrucât legislativul nu a intervenit și nu a modificat textul art 6 din Legea nr.341/2005 în sensul celor expuse în decizia Curții.

Ca urmare instanța constată că deși există o faptă aceasta nu mai este prevăzută de legea penală.

2. Din probele administrate în cauză a rezultat că, inculpatul I___ N______ C_____, în aceeași calitate, respectiv de administrator al S.C. Narchissos International S.R.L. B_____, nu a întocmit documente justificative care să ateste degradarea calitativă a stocului de mărfuri în sumă de 2.136.281,6 lei (existent scriptic la data de 28.02.2010) și nici nu a putut face dovada că aceste mărfuri au fost distruse efectiv sau furate și că nu au intrat în circuitul economic, prin această omisiune inculpatul sustrăgându-se de la plata obligațiilor fiscale către stat cu suma de 341.078,72 lei, reprezentând T.V.A. și respectiv 162.515,74 lei, reprezentând impozit pe profit.

Astfel, în perioada februarie – martie 2010, comisari din cadrul Gărzii financiare B_____ au efectuat un control cu privire la activitatea S.C. Narchissos International S.R.L. B_____, ocazie cu care au constatat, printre altele, faptul că valoarea stocului de marfă existent la data de 22.02.2010 (data cesionării părților sociale către numita F_____ (fostă L___) E____ era în valoare de 2.136.281,60 lei (a se vedea soldul final al contului 371 – „Mărfuri”, fila 112, vol.I).

Prin neînregistrarea lipsei în gestiune a stocului de marfă în valoare de 2.136.281,60 lei, inculpatul I___ N______ M____ s-a sustras de la plata obligațiilor fiscale către stat cu suma totală de 503.594,46 lei, constând în TVA în sumă de 341.078,22 lei și impozit pe profit în sumă de 162.515,74 lei.

De altfel, intenția inculpatului de a se sustrage de la aceste obligații fiscale rezultă și din aceea că, deși scriptic a cedat părțile sale sociale către F_____ (fostă L___) E____, acesta s-a ocupat în continuare de activitatea societății, iar la data de 23.04.2010 a intermediat vânzarea societății către doi cetățeni egipteni, respectiv Sameh Neamat Alla A__ Morsi și Soubhi Salem Salem Shaarawi (fil.124-128, vol.I), care au părăsit teritoriul României la scurt timp după preluarea societății, respectiv în data de 03.06.2010 ( a se vedea fil.142, vol.I).

Din faptul că la data de 28.02.2010, societatea nu mai deținea decât un birou de aproximativ 14 mp, situat în mun. B_____, ______________________, birou 201, rezultă că stocul de marfă, constatat lipsă în gestiune, de 2.136.281,60 lei s-a creat în timp, prin neînregistrarea operațiunilor de vânzare a mărfurilor, din probele administrate rezultând faptul că se vindeau mărfuri fără a fi emis bon fiscal, astfel că toate aceste vânzări au rămas nefiscalizate (a se vedea declarația martorului Secreianu C_______, angajată a societății inculpatului în funcția de șef al unuia dintre magazinele deținute, la fil.68 din vol.I) și nu poate fi vorba despre marfă rămasă în depozit – spațiu care nu exista.

Inculpatul avea obligația de a înregistra în contabilitate lipsa în gestiune, iar corelativ, de a nu lua în calcul cheltuielile cu mărfurile constatate lipsă în gestiune la stabilirea obligațiilor fiscale către stat, în speță TVA și impozit pe profit.

ÎN D____

Fapta inculpatului I___ N_____ M____, care, în calitate, de asociat și administrator al S.C. Narchissos International S.R.L. B_____, nu a înregistrat în contabilitatea societății lipsa în gestiune a unui stoc de mărfuri în valoare de 2.136.281,60 lei, prin aceasta diminuându-și obligațiile fiscale către stat cu suma totală de 503.594,46 lei, constând în TVA în sumă de 341.078,22 lei și impozit pe profit în sumă de 162.515,74 lei, constituie infracțiunea prev. și ped. de art. 9 al. 1 lit. „b” din Legea nr. 241/2005.

Inculpatul a acționat cu vinovăție care în acest caz îmbracă forma intenției acesta prevăzând rezultatul faptei sale și, urmărind producerea acestui rezultat prin săvârșirea faptei , intenție care rezultă și din aceea că a înstrăinat societatea mai întâi către martora F_____ (fostă L___) E____, și mai apoi către doi cetățeni egipteni, cu toate că, cel puțin scriptic, la momentul celei de-a doua cesiuni nu mai avea nicio calitate în societate, scopul său fiind acela de a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale.

La individualizarea judiciară a pedepsei ce urmează a fi aplicată inculpatului instanța va avea în vedere limitele speciale de pedeapsă prevăzute de lege pentru infracțiunea reținută în sarcina inculpatului, împrejurările concrete ale faptei, urmările acesteia care conturează un pericol social moderat al faptelor și diminuează periculozitatea infractorului, circumstanțele personale ale inculpatului așa cum se conturează aceasta în actele dosarului, împrejurarea că acesta este la primul contact cu legea penală, este integrat familial și social, sens în care instanța va da eficiență circumstanței atenuante prev de art 74 al 2 lit b Cod penal 1968. Instanța va da, de asemenea,eficiență circumstanței legale prevăzută de art 396 alin 10 Cod procedură penală întrucât inculpatul a recunoscut săvârșirea faptelor în fața instanței solicitând ca judecata cauzei să se facă potrivit art. 374 Cod procedură penală.

În ceea ce privește modalitatea de executare a pedepsei, instanța va dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare în cadrul căruia va impune inculpatului să se prezinte la Serviciul de Probațiune B_____ la datele fixate de acesta, să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa, să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 8 zile, să comunice schimbarea locului de muncă și să comunice informații de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

LATURA CIVILĂ

S_____ R____ prin A.N.A.F. – Administrația Finanțelor Publice a mun. B_____,s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 843.154 lei (fil.35 din vol.I) reprezentând prejudiciu creat bugetului consolidat al statului prin faptele săvârșite de inculpat.

Constatând îndeplinite condițiile răspunderii civile delictuale, între infracțiunea săvârșită și prejudiciu existând legătură de cauzalitate și ținând seama de faptul că în patrimoniul părții civile trebuie să se realizeze o reparație in integrum, instanța va admite acțiunea civilă în parte și va obliga inculpatul să plătească statului suma de 503.594,46 lei,reprezentând TVA și impozit pe profit aferent sumei de 2.136.281,60 de lei

În temeiul art 25 alin 5 Cod procedură penală raportat la soluția de achitare a inculpatului pentru infracțiunea prev de art 6 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal 1968, în temeiul art 16 lit b) Cod procedură penală, va lăsa nesoluționată acțiunea civilă formulată de partea civilă pentru suma de 33.608 lei reprezentând impoztite și contribuții cu regim de reținere la sursă.

MĂSURI ASIGURATORII

Prin ordonanța procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria B_____ din data de 30.09.2014 (fil.326 din vol.II) s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra imobilului apartament compus din trei camere și dependințe cu cota de 14/376 din părțile de uz comun, înscris în CF a municipiului B_____ nr. xxxxx la nr. top 6762/2/2/24, imobil situat în municipiul B_____ _____________________,_________________________, aparținând inculpatului I___ N______ M____ (CNP-xxxxxxxxxxxxx), măsură pe care instanța o va menține până la concurența sumei de 503.594,46 lei

Instanța, va menține de asemenea măsura sechestrului asupra imobilului mai sus identificat până la concurența sumei de 33.608 lei în condițiile art 398 alin 5 Cod procedură penală potrivit cărora în situația în care instanța lasă nesoluționată acțiunea civilă în condițiile art 25 alin 5 Cod procedură penală, măsurile asiguratorii se mențin, măsuri asiguratorii care încetează de drept dacă, partea vătămată, în termen de 30 de zile nu introduce acțiune la instanța civilă.

CHELTUIELI JUDICIARE

Conform prevederilor art. 274 alin. 1) din Cod Procedură Penală, inculpatul I___ N_____ M____, va fi obligat a plăti statului suma de 1300 de lei, reprezentând cheltuieli judiciare.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRÂȘTE

În baza art 16 lit b) Cod procedură penală achită inculpatul I___ N______ M____ (fiul lui D____ și A__, născut la data de 28.01.1974 în mun. B____, jud. B____, cu domiciliul în mun. B_____, ______________________, ________________, jud. B_____, posesor C.I. ________ nr. xxxxxx, C.N.P. – xxxxxxxxxxxxx) pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală prev de art 6 din Legea nr.241/2005, constatând că fapta nu este prevăzută de legea penală.

În baza art.9 alin 1 lit b) din legea nr.241/2005, cu aplicarea art 5 Cod penal, art 375 Cod procedură penală, art 396 alin 10 Cod procedură penală, art 74 al 2 lit b Cod penal 1968, art 76 alin 1 lit d) Cod penal 1968, condamnă pe inculpatul I___ N______ M____ (fiul lui D____ și A__, născut la data de 28.01.1974 în mun. B____, jud. B____, cu domiciliul în mun. B_____, ______________________, ________________, jud. B_____, posesor C.I. ________ nr. xxxxxx, C.N.P. – xxxxxxxxxxxxx) , pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, la pedeapsa principală de 1 an închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev de art prev de art 64 lit a) teza a II a și lit b) și c) Cod penal 1968 (cu corespondent în art 66 lit a, b și g Cod penal – respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, dreptul de a fi asociat și/sau administrator într-o societate comercială) pe durata a 3 ani după executarea pedepsei.

În baza art 71 Cod penal 1968 aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev de art prev de art 64 lit a) teza a II a și lit b) și c) Cod penal 1968 (cu corespondent în art 66 lit a, b și g Cod penal – respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, dreptul de a fi asociat și/sau administrator într-o societate comercială)

În baza art 86 ind 1 Cod penal suspendă sub supraveghere executarea pedepsei închisorii pe durata unui termen de 3 ani.

În baza art 86 ind 3 alin 1 Cod procedură penală impune inculpatului ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele obligații și măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune B_____ la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunțe, în prealabil, schimbarea de domiciliu, locuință sau reședință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea;

d) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existență.

Atrage atenția inculpatului asupra prevederilor art 86 ind 4 Cod procedură penală relativ la condițiile revocării suspendării sub supraveghere.

În baza art 71 alin 5 Cod penal suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere.

Obliga inculpatul să plătească statului suma de 503.594,46 lei,reprezentând TVA și impozit pe profit aferent sumei de 2.136.281,60 de lei.

În temeiul art 25 alin 5 Cod procedură penală raportat la soluția de achitare a inculpatului pentru infracțiunea prev de art 6 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal 1968, în temeiul art 16 lit b) Cod procedură penală, va lăsa nesoluționată acțiunea civilă formulată de partea civilă pentru suma de 33.608 lei reprezentând impozite și contribuții cu regim de reținere la sursă.

Menține măsura asiguratorie a sechestrului asupra imobilului aparținând inculpatului I___ N______ M____ (CNP-xxxxxxxxxxxxx), compus din trei camere și dependințe cu cota de 14/376 din părțile de uz comun, înscris în CF a municipiului B_____ nr. xxxxx la nr. top 6762/2/2/24, imobil situat în municipiul B_____ _____________________,______________ jud B_____, până la concurența sumei de 503.594,46 lei

Menține măsura sechestrului asupra imobilului mai sus identificat până la concurența sumei de 33.608 lei în condițiile art 398 alin 5 Cod procedură penală.

Prezenta hotărâre se comunică la ONRC și se înscrie în cazierul fiscal.

În baza art 274 alin 1 Cod procedură penală obligă pe inculpat să plătească statului suma de 1300 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședință publică azi 28.07.2015

PREȘEDINTE GREFIER

A____ C______ T______ M_____ M_____

Red A.T./29.07.2015

Tehnored MM/29.07.2015/6 ex

Publicitate

Alte spețe similare

 • Hotărârea 5/2013 - Infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) - Apel
 • Hotărârea 670/2015 - Infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) - Apel
 • Hotărârea 188/2013 - Infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) - Apel
 • Hotărârea 3/2013 - Infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) - Revizuire - Fond
 • Hotărârea 616/2015 - Infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) - Apel
 • Hotărârea 341/2015 - Infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) - Fond
 • Hotărârea 65/2015 - Infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) - Apel
 • Hotărârea 650/2013 - Infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) - Recurs
 • Hotărârea 86/2013 - Infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) - Apel
 • Hotărârea 28/2015 - Infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) - Fond
 • Hotărârea 173/2014 - Infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) - Apel
 • Hotărârea 436/2013 - Infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) - Fond
 • Hotărârea 33/2014 - Infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) - Fond
 • Hotărârea 244/2013 - Infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) - Recurs
 • Hotărârea 132/2014 - Infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) - Fond
 • Hotărârea 873/2014 - Infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) - Apel
 • Hotărârea 912/2015 - Infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) - Fond
 • Hotărârea 247/2014 - Infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) - Apel
 • Hotărârea 362/2015 - Infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) - Contestaţie în anulare - Apel
 • Hotărârea 604/2015 - Infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) - Apel
 • Hotărârea 49/2013 - Infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) - Apel
 • Hotărârea 368/2015 - Infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) - Apel
 • Hotărârea 472/2015 - Infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) - Apel
 • Hotărârea 134/2013 - Infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) - Apel
 • Hotărârea 26/2014 - Infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) - Revizuire - Fond
 • Hotărârea 58/2014 - Infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) - Fond
 • Hotărârea 83/2015 - Infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) - Apel
 • Hotărârea 887/2014 - Infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) - Contestaţie în anulare - Apel
 • Hotărârea 6/2015 - Infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) - Fond
 • Hotărârea 73/2014 - Infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) - Fond
 • Hotărârea 289/2013 - Infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) - Fond
 • Hotărârea 321/2014 - Infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) - Fond
 • Hotărârea 974/2013 - Infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) - Recurs
 • Hotărârea 1892/2013 - Infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) - Fond
 • Hotărârea 335/2015 - Infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) - Apel
 • Hotărârea 275/2014 - Infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) - Fond
 • Hotărârea 555/2014 - Infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) - Apel
 • Hotărârea 535/2013 - Infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) - Fond
 • Hotărârea 279/2013 - Infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) - Fond
 • Hotărârea - Infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) - Apel
 • Hotărârea 323/2014 - Infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) - Fond
 • Hotărârea 2113/2014 - Infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) - Fond
 • Hotărârea 60/2015 - Infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) - Fond
 • Hotărârea 111/2013 - Infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) - Fond
 • Hotărârea 198/2014 - Infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) - Fond
 • Hotărârea 80/2015 - Infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) - Fond
 • Hotărârea 274/2015 - Infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) - Apel
 • Hotărârea 550/2015 - Infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) - Apel
 • Hotărârea 336/2014 - Infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) - Fond
 • Hotărârea 587/2013 - Infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) - Fond
 • Hotărârea 58/2013 - Infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) - Fond
 • Hotărârea 111/2013 - Infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) - Apel
 • Hotărârea 38/2013 - Infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) - Fond
 • Hotărârea 315/2015 - Infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) - Fond
 • Hotărârea 54/2013 - Infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) - Fond
 • Hotărârea 876/2014 - Infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) - Fond
 • Hotărârea 51/2013 - Infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) - Fond
 • Hotărârea 339/2013 - Infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) - Recurs
 • Hotărârea 2007/2013 - Infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) - Fond
 • Hotărârea 223/2015 - Infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) - Fond
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021