Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
Publicitate


Date speţă
Instanţă:
Tribunalul CONSTANŢA
Materie juridică:
Penal
Stadiu procesual:
Contestaţie(NCPP)
Obiect dosar:
înlocuire măsură preventivă (art.242 NCPP)
Număr hotarâre:
206/2015 din 27 mai 2015
Sursa:
Rolii.ro

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXXXX

R O M Â N I A

TRIBUNALUL C________

SECȚIA PENALĂ

DECIZIA PENALĂ NR. 206

Ședința publică din data de 27 mai 2015

PREȘEDINTE – M______ V________

GREFIER – A__-M____ G______

Cu participare PROCUROR – M______ C______ S________

S-a luat în examinare contestația formulată de inculpatul C_______ I____ D_____ (fiul lui I_____ și G_______ L_______, născut la data de 30.06.1997, în mun. C________, jud. C________, CNP xxxxxxxxxxxxx, deținut în P____________ de Minori și Tineri Tichilești) împotriva încheierii pronunțată la data de 22.05.2015 de către Judecătoria C________ în dosarul nr. XXXXXXXXXXX15.

La apelul nominal făcut în ședința publică cu respectarea disp.art.358 cod pr.penală, se constată lipsa contestatorului inculpat C_______ I____ D_____, pentru care răspunde apărătorul ales Stamule M______, în baza delegației avocațiale depusă la dosarul cauzei.

Procedura de citare este legal îndeplinită, citarea fiind efectuată cu respectarea disp.art.257 – 263 cod pr.penală.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință care învederează părților prezente părților prezente obiectul cauzei, stadiul procesual, modalitatea de îndeplinire a procedurii de citare, împrejurarea că inculpatul contestator se află în prezent în P____________ de Minori și Tineri Tichilești, unitatea de deținere care a înaintat instanței declarația contestatorului în care precizează că nu dorește să fie adus la termenul de astăzi, cunoscând faptul că va fi reprezentat de către apărătorul său ales.

Apărătorul contestatorului inculpat și procurorul având pe rând cuvântul precizează că nu au de formulat cereri, excepții, chestiuni prealabile, împrejurare față de care instanța constată cauza în stare de judecată și acordă cuvântul în susținerea contestațiilor.

Apărătorul contestatorului inculpat C_______ I____ D_____, avocat Stamule M______, având cuvântul, solicită admiterea contestației formulată de inculpat cu consecința de a se dispune înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu.

Apreciază că judecarea în stare de libertate a inculpatului nu ar aduce vreun prejudiciu ordinii publice și nici nu ar impieta în vreun fel buna desfășurare a procesului penal, având în vedere atitudinea de recunoaștere a inculpatului, împrejurarea că toate faptele au fost comise pe fondul teribilismului specific vârstei.

Consideră că este firesc să existe o reacție particulară, o indignare din partea opiniei publice având în vedere natura infracțiunii săvârșite, însă, chiar și în aceste condiții legiuitorul a înțeles să instituie regula judecării inculpatului în stare de libertate și, numai în cazuri excepționale, judecarea inculpatul în stare de arest preventiv. Totodată, cazurile în care minorii sunt judecați în stare de arest preventiv sunt rare și consideră că astfel de măsuri ar trebui dispuse cu titlu de excepție, având în vedere că aceștia se află în plin proces de formare, iar mediul penitenciar nu face decât să le sporească conduita deviantă. Menționează că au trecut aproximativ 4 luni de când inculpatul se află în arest preventiv, perioadă suficientă ca inculpatul să conștientizeze consecințele faptelor sale și consideră că menținerea sa în arest preventiv nu ar duce decât la o specializare a inculpatului în comiterea de infracțiuni, iar nu al îndreptarea conduitei acestuia.

Solicită a se constata că inculpatul conștientizat gravitatea faptelor sale și le regretă, iar cu ajutorul familiei sale, care a fost prezentă la fiecare termen de judecată, inculpatul se va putea reintegra în societate.

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, solicită respingerea contestației formulată de inculpatul C_______ I____ D_____ ca fiind nefondată, apreciind că încheierea contestată este una legală și temeinică.

Solicită a se constata că în mod corect s-a dispus de către judecătorul fondului respingerea cererii de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu, având în vedere că temeiurile care au determinat luarea acestei măsuri subzistă și nu au intervenit în cauză noi temeiuri care să justifice a fi înlocuită măsura arestării preventive cu o măsură preventivă mai blândă, având în vedere natura și gravitatea faptelor, numărul mare al actelor materiale reținute în sarcina inculpatului.

Concluzionând, solicită respingerea contestației formulată de către inculpatul C_______ I____ D_____.

Contestatorul inculpat C_______ I____ D_____, în ultim cuvânt, menționează că este de acord cu concluziile apărătorului său.

Dezbaterile declarându-se închise, instanța rămâne în pronunțare.

După deliberare,

TRIBUNALUL

Asupra contestației penale de față;

Prin încheierea de ședință din data de 22 mai 2015 pronunțată de Judecătoria C________ în dosarul penal nr. XXXXXXXXXXX15, în baza art. 242 alin. 2 c.p.p., s-a respins, ca neîntemeiată, cererea formulată de inculpatul CĂPĂȚÎNA I____ D_____ (fiul lui I_____ și G_______ L_______, născut la data de 30.06.1997, în mun. C________, jud. C________, domiciliat în com. M_____ K___________, ___________________________. LI3, _____________, jud. C________, posesor al CI. ________ nr. xxxxxx eliberată la data de 14.09.2011 de SPCLEP O_____, CNP xxxxxxxxxxxxx), de înlocuire a măsurii arestării preventive, cu o măsură preventivă mai ușoară.

Măsurile dispuse au fost comunicate administrației locului de deținere.

În baza art. 275 alin. (2) C. proc. pen., a fost obligat inculpatul la plata sumei de 100 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Cu drept de contestație în termen de 48 ore de la comunicare.

Pronunțată în ședință publică, azi, 22.05.2015, ora 09.13.

Pentru a pronunța această încheiere, prima instanță a reținut următoarele:

La data de 04.03.2015, prin rechizitoriul nr. 3058/P/2014, P________ de pe lângă Judecătoria C________ l-a trimis în judecată, alături de alți 5 inculpați, în stare de arest preventiv, pe inculpatul CĂPĂȚÎNA I____ D_____ sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fară permis de conducere, prev. de art. 335 alin. 1 Cp. cu aplic. art. 113 alin. 2 Cp. (faptă din 09.10.2012), conducerea unui vehicul fară permis de conducere, prev. de art. 335 alin. 1 Cp. cu aplic. art. 113 alin. 3 Cp. (faptă din 28.06.2014), furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1 - 229 alin. 1 lit. b și d și alin. 2 lit. b Cp., cu aplic. art. 113 alin. 3 Cp. (faptă din 22/23.02.2014, pers. văt. PFA PALICARI, prin reprezentant PALICARI G_______); furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1 - 229 alin. 1 lit. b și d și alin. 2 lit. b Cp., cu aplic. art. 113 alin. 3 Cp. și aplic. art. 77 lit. a Cp. (faptă din 28/29.05.2014, pers. văt. BĂRBĂTAȘ M______); furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1 - 229 alin. 1 lit. b și d și alin. 2 lit. b Cp., cu aplic. art. 113 alin. 3 Cp. (faptă din 01/02.06.2014, pers. văt. S.C. L____ A____ S.R.L., prin reprezentant B_____ L____); furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1 - 229 alin. 1 lit. b și d Cp., cu aplic. art. 113 alin. 3 Cp. (faptă din 18/19.06.2014, pers. văt. MOGOȘESCUIOAN); furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1 - 229 alin. 1 lit. b și d și alin. 2 lit. b Cp., cu aplic. art. 113 alin. 3 Cp. și aplic. art. 77 lit. a Cp. (faptă din 19-21.06.2014, pers. văt. L________ F______); furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1 - 229 alin. 1 lit. b și d și alin. 2 lit. b Cp., cu aplic. art. 113 alin. 3 Cp. (faptă din 29/30.06.2014, pers. văt. S.C HEDER TOP S.R.L.); tentativă la furt calificat, prev. de art. 32 alin. 1 Cp. rap. la art. 228 alin. 1 -229 alin. 1 lit. b și d Cp., cu aplic. art. 113 alin. 3 Cp. și aplic. art. 77 lit. a Cp. (faptă din 13/14.07.2014, pers. văt. S.C. L____ A____ S.R.L.); furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1 - 229 alin. 1 lit. b și d și alin. 2 lit. b Cp., cu aplic. art. 113 alin. 3 Cp. și aplic. art. 77 lit. a Cp. (faptă din 20/21.07.2014, pers. văt. S.C. S_____ BLUE S.R.L., prin reprezentant E______ C______); furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1 - 229 alin. 1 lit. b și d Cp., cu aplic. art. 113 alin. 3 Cp. (faptă din 09/10.09.2014, pers. văt. S____ V_______); furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1 - 229 alin. 1 lit. b și d și alin. 2 lit. b Cp., cu aplic. art. 113 alin. 3 Cp. și aplic. art. 77 lit. a (faptă din 18/19.11.2014, pers. văt. S.C. L____ A____ S.R.L., prin reprezentant B_____ L____); tentativă la furt calificat, prev. de art. 32 Cp. rap. la art. 228 alin. 1 - 229 alin. 1 lit. b și d Cp., cu aplic. art. 113 alin. 3 Cp. (faptă din 04/05.12.2014, pers. văt. S.C. OROIANU TRANS S.R.L., prin reprezentant OROIANU I__); furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1 - 229 alin. 1 lit. b și d Cp., cu aplic. art. 113 alin. 3 Cp. (faptă din 10/11.12.2014, pers. văt. P____ A__); furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1 - 229 alin. 1 lit. b, c și d și alin. 2 lit. b Cp., cu aplic. art. 113 alin. 3 Cp. (faptă din 13/14.12.2014, pers. văt. _________________., prin reprezentant C___ D______); lâ.furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1 - 229 alin. 1 lit. b și d Cp., cu aplic. art. 113 alin. 3 Cp. și aplic. art. 77 lit. a Cp. (faptă din 03/04.01.2015, pers. văt. SMĂDU M______); furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1 - 229 alin. 1 lit. b și d Cp., cu aplic. art. 113 alin. 3 Cp. și aplic. art. 77 lit. a Cp. (faptă din 03/04.01.2015, pers. văt. G_________ V_____); tentativă la furt calificat în formă continuată, prev. de art. 32 Cp. rap. la art. 228 alin. 1 - 229 alin. 1 lit. b și d Cp., cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp. și aplic. art. 113 alin. 3 Cp. (2 acte materiale, fapte din 04/05.01.2015 și 06/07.01.2015, pers. văt. _________________., prin reprezentant C____ R_____); toate cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal

Prin încheierea nr. 85 din data de 06.02.2015, emisă de Judecătoria C________ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului C_______ I____ D_____ pentru 30 de zile, de la 06.02.2015 la 07.03.2015, inclusiv. Soluția a rămas definitivă prin încheierea nr. 108 din data de 10.02.2015 pronunțată de Tribunalul C________ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX.

Pentru a pronunța această soluție, judecătorul de drepturi și libertăți a reținut că în cauză sunt îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute de lege pentru luarea măsurii arestării preventive a inculpatului.

Astfel, în ceea ce privește existența probelor sau indiciilor temeinice din care rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpatul C_______ I____ D_____ ar fi săvârșit infracțiunile reținute în sarcina sa, s-a reținut că acestea rezultă din mijloacele de probă administrate în cauză până la acel moment (enumerate și totodată pe larg analizate de judecătorul de drepturi și libertăți).

Față de infracțiunile pentru care este cercetat inculpatul, judecătorul de drepturi și libertăți a constatat că este îndeplinită și condiția privind limitele de pedeapsă de 5 ani sau mai mare, astfel cum impune art. 223 alin. 2 C. proc. pen.

Judecătorul de drepturi și libertăți a reținut că sunt îndeplinite și condițiile vizând necesitatea și proporționalitatea acestei măsuri, în raport de circumstanțele reale ale cauzei și cele personale ale inculpatului.

La 05.03.2015, 26.03.2015 și la 22.04.2015, măsura a fost verificată și menținută în baza art. 348 c.p.p. rap. la art. 207 c.p.p.

La 23.04.2015, în baza art. 346 alin. (2) C. proc. pen., judecătorul de camera preliminară a constatat legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul nr. 3058/P/2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria C________ și a dispus începerea judecății cauzei privind pe inculpații CĂPĂȚÎNA I____ D_____, IACOBLEF N______ A_____, ROLOSCHI M____, R____ P___, B_____ C______ ADELIN și G___ M_____.

La 13.05.2015, cu ocazia verificării legalității și temeiniciei măsurii arestării preventive, prima instanță a dispus înlocuirea măsurii arestării preventive a inculpatului CĂPĂȚÎNA I____ D_____ cu măsura preventivă a arestului la domiciliu. Tribunalul C________, prin Încheierea nr. 106/18.05.2015, a admis contestația formulată de P________ de pe lângă Judecătoria C________ și a menținut față de inculpat măsura arestării preventive.

Examinând cererea de înlocuire a măsurii arestării preventive, formulată de inculpat la termenul din 20.05.2015, întemeiată pe disp. art. 242 alin. 2 c.p.p., se constată că nu sunt invocate elemente noi, care să fi survenit în cele doar două zile, care au trecut de data la care s-a pronunțat instanța de control judiciar în privința măsurii necesare și proporționale ce se impune a fi luată față de inculpat.

În acest context, a reevalua aspectele personale ale inculpatului și pe cele reale ale cauzei, prin raportare doar la cele preexistente datei de 18.05.2015, ar însemna să se aducă atingere autorității de lucru judecat pe care o are încheierea nr. 106/18.05.2015 a Tribunalului C________.

Împotriva încheierii mai sus menționate, în termen legal a declarat contestație inculpatul C_______ I____ D_____, criticând-o pentru nelegalitate și netemeinicie, motivele promovării căii de atac fiind dezbătute la termenul de judecată din data de 27.05.2015 și redate în partea introductivă a prezentei încheieri.

Verificând legalitatea și temeinicia încheierii contestate, instanța de control judiciar apreciază că, în cauză, sunt îndeplinite în continuare condițiile necesare menținerii stării de arest preventiv. Astfel:

În ceea ce privește existența probelor sau indiciilor temeinice din care rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpatul ar fi săvârșit infracțiunile reținute în sarcina acestuia, condiție impusă de art.223 alin.1 C.p.p., se constată că față de momentul luării arestării preventive acestea nu s-au schimbat în mod favorabil inculpatului.

În ceea ce privește prima condiție prev. de art.223 alin.2 teza a doua, se constată că infracțiunile pentru care este trimis în judecată inculpatul prevăd limitele de pedeapsă cerute de dispozițiile procedurale.

Referitor la cea de-a doua condiție impusă de art. 223 alin. 2, se constată că este de asemenea îndeplinită, raportat la gravitatea faptelor de comiterea cărora este bănuit inculpatul, la valorile sociale ocrotite de lege prin incriminarea acestora și care au fost lezate, la modalitatea concretă de comitere a faptelor, la împrejurările în care inculpatul a acționat, la caracterul de repetabilitate și la întinderea în timp a activității infracționale, elemente ce denotă pericolul ridicat al reiterării comportamentului infracțional, acest pericol fiind reflectat inclusiv de circumstanțele personale ale inculpatului care nu are un loc de muncă ori o ocupație care să-i permită obținerea mijloacelor de trai în mod licit și este cunoscut cu antecedente penale.

Luând în considerare posibilitatea luării față de inculpat a altor măsuri preventive mai puțin intruzive în libertatea acestuia, față de circumstanțele cauzei, de stadiul procesului penal, față de caracterul rezonabil al duratei măsurii, de caracterul necesar al măsurii arestării preventive pentru protejarea ordinii publice împotriva pericolului de repetare a faptelor de natura celor față de care se desfășoară procesul penal și pentru asigurarea bunei desfășurări a procesului penal, precum și față de caracterul proporțional al măsurii cu gravitatea acuzațiilor penale formulate împotriva inculpatului, o măsură preventivă mai ușoară ar fi inaptă pentru realizarea scopului prev. de art.202 alin.1 C.p.p..

Din perspectiva dispozițiilor art.202 alin.1 C.p.p., măsura arestării preventive a inculpatului este necesară atât în vederea înlăturării riscului de săvârșire a unor noi infracțiuni cât și în vederea desfășurării în bune condiții a procesului penal, dată fiind conduita procesuală oscilantă a inculpatului din cursul urmăririi penale.

Față de considerentele exprimate, încheierea pronunțată de către prima instanțe este apreciată ca fiind legală și temeinică, motiv pentru care contestația formulată va fi respinsă, ca nefondată, cu consecința obligării inculpatului la plata cheltuielilor judiciare avansate de către stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE:

În baza art.425 ind.1 alin.7 pct.1 lit.b C.p.p., art.206 C.p.p.:

Respinge, ca nefondată, contestația formulată de către inculpatul C_______ I____ D_____ împotriva încheierii pronunțate la data de 22.05.2015 de către Judecătoria C________ în dosarul nr.XXXXXXXXXXXXXXXX.

În baza art.275 alin.2 C.p.p.:

Obligă pe contestatorul-inculpat la plata sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat.

Definitivă.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 27.05.2015.

Președinte, Grefier,

M______ V________ A__-M____ G______

Red.jud.fond M.N_______;

Tehnored.jud.contest.M.V________/3 ex/29.05.2005.;

Publicitate

Alte spețe similare

 • Hotărârea 487/2014 - înlocuire măsură preventivă (art.242 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 40/2014 - înlocuire măsură preventivă (art.242 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 27/2016 - înlocuire măsură preventivă (art.242 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 484/2014 - înlocuire măsură preventivă (art.242 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 238/2015 - înlocuire măsură preventivă (art.242 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 670/2014 - înlocuire măsură preventivă (art.242 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 291/2014 - înlocuire măsură preventivă (art.242 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 903/2014 - înlocuire măsură preventivă (art.242 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 220/2014 - înlocuire măsură preventivă (art.242 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 639/2015 - înlocuire măsură preventivă (art.242 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 9/2014 - înlocuire măsură preventivă (art.242 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 57 - înlocuire măsură preventivă (art.242 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea - înlocuire măsură preventivă (art.242 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 168/2014 - înlocuire măsură preventivă (art.242 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 681/2014 - înlocuire măsură preventivă (art.242 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 432/2014 - înlocuire măsură preventivă (art.242 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 245/2015 - înlocuire măsură preventivă (art.242 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 170/2014 - înlocuire măsură preventivă (art.242 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 7/2014 - înlocuire măsură preventivă (art.242 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 13/CJ - înlocuire măsură preventivă (art.242 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 38/2014 - înlocuire măsură preventivă (art.242 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 275/2015 - înlocuire măsură preventivă (art.242 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 570/2014 - înlocuire măsură preventivă (art.242 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 286/2014 - înlocuire măsură preventivă (art.242 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 205/2015 - înlocuire măsură preventivă (art.242 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 349/2015 - înlocuire măsură preventivă (art.242 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 159/2014 - înlocuire măsură preventivă (art.242 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 146/2014 - înlocuire măsură preventivă (art.242 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 8/2014 - înlocuire măsură preventivă (art.242 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 470/2014 - înlocuire măsură preventivă (art.242 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 70/2014 - înlocuire măsură preventivă (art.242 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 521/2014 - înlocuire măsură preventivă (art.242 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 384/2014 - înlocuire măsură preventivă (art.242 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea - înlocuire măsură preventivă (art.242 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 22/2014 - înlocuire măsură preventivă (art.242 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 268/2015 - înlocuire măsură preventivă (art.242 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 82/2014 - înlocuire măsură preventivă (art.242 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 40/2015 - înlocuire măsură preventivă (art.242 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 74/2015 - înlocuire măsură preventivă (art.242 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 308/2015 - înlocuire măsură preventivă (art.242 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea - înlocuire măsură preventivă (art.242 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 10/2016 - înlocuire măsură preventivă (art.242 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 283/2014 - înlocuire măsură preventivă (art.242 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 167/2015 - înlocuire măsură preventivă (art.242 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 202/2014 - înlocuire măsură preventivă (art.242 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 121/2015 - înlocuire măsură preventivă (art.242 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 192/2014 - înlocuire măsură preventivă (art.242 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 518/2014 - înlocuire măsură preventivă (art.242 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 2/2014 - înlocuire măsură preventivă (art.242 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 165/2014 - înlocuire măsură preventivă (art.242 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 283/2015 - înlocuire măsură preventivă (art.242 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea - înlocuire măsură preventivă (art.242 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 128/2015 - înlocuire măsură preventivă (art.242 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 85/2015 - înlocuire măsură preventivă (art.242 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 92/2015 - înlocuire măsură preventivă (art.242 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 51/2015 - înlocuire măsură preventivă (art.242 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 90/2014 - înlocuire măsură preventivă (art.242 NCPP) - Fond
 • Hotărârea 78/2014 - înlocuire măsură preventivă (art.242 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 116/2015 - înlocuire măsură preventivă (art.242 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 94/2014 - înlocuire măsură preventivă (art.242 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020