Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
Publicitate


Date speţă
Instanţă:
Tribunalul DOLJ
Materie juridică:
Minori şi familie
Stadiu procesual:
Apel
Obiect dosar:
Ordin de protecţie
Număr hotarâre:
790/2015 din 05 mai 2015
Sursa:
Rolii.ro

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXX

R O M Â N I A

TRIBUNALUL D___

SECȚIA I CIVILĂ

DECIZIE Nr. 790/2015

Ședința publică de la 05 mai 2015

Completul constituit din:

PREȘEDINTE A____ M______ M________

Judecător I__ C_____ D_________

Grefier A________ D______

Ministerul Public – P________ de pe lângă Tribunalul D___ a fost reprezentat de procuror C_____ R______

Pe rol judecarea apelului civil formulat de apelanta reclamantă A_________ C______ împotriva sentinței civile nr. 3164/10.03.2015 pronunțată de Judecătoria Caraiova în dosarul cu nr. XXXXXXXXXXXXXX în contradictoriu cu intimații B_____ A_____ și A_________ A________, având ca obiect ordin de protecție.

La apelul nominal făcut în ședința publică a răspuns apelanta A_________ C______, precum și intimații B_____ A_____ și A_________ A________, cauza fiind lăsată la a doua strigare în vederea prezentării apărătorului din oficiu al intimatului.

La apelul nominal făcut în ședința publică la a doua strigare a cauzei, a răspuns apelanta A_________ C______, precum și intimații B_____ A_____ asistat de avocat D_____ E_______ și A_________ A________.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier după care,

Instanța pune în discuție calificarea căii de atac.

Apelanta reclamantă arată că, calea de atac este recursul.

Avocat D_____ E_______ arată că sentința apelată este supusă apelului.

Instanța în raport de obiectul pricinii și de prevederile art. 7 alin.2 din Legea nr.76/2012, califică calea de atac ca fiind apel.

Apărătorul din oficiu al intimatului B_____ A_____ depune la dosarul cauzei caracterizare, certificat medico-legal însoțit de planșă foto și proces verbal de clasare a armei.

Apelanta A_________ C______ solicită amânarea cauzei pentru a lua la cunoștință despre aceste înscrisuri.

Avocat D_____ E_______ arată că se opune acestei cereri, prin aceasta urmărindu-se tergiversarea procesului, nu sunt înscrisuri noi, certificatul medico-legal se află depus la dosarul cauzei.

Reprezentantul Ministerului Public se opune cererii de amânare.

Instanța prezintă apelantei înscrisurile depuse la dosar, acordându-i posibilitatea de a le observa.

Nemaifiind cereri prealabile de formulat sau excepții de invocat, instanța acordă părților cuvântul cu privire la probe.

Apelanta A_________ C______ arată că nu are de propus probe și se opune probei cu înscrisuri solicitată de intimat.

Avocat D_____ E_______ solicită încuviințarea probei cu înscrisurile depuse la dosar.

Instanța în temeiul art. 258 raporta la art. 255 C__ încuviințează pentru intimatul B_____ A_____ proba cu înscrisuri ca fiind admisibilă, pertinentă și utilă soluționării cauzei.

Nemaifiind cereri prealabile de formulat, excepții de invocat, sau probe de administrat, instanța, potrivit dispozițiilor art. 244 alin. 3 C__ declară cercetarea procesului încheiată și cu acordul părților, în temeiul dispozițiilor art. 392 C__ constată deschise dezbaterile, acordând cuvântul asupra apelului.

Apelanta A_________ C______ solicită admiterea apelului și emiterea ordinului de protecție întrucât intimatul B_____ A_____ este un om foarte periculos.

Intimatul reclamant A_________ A________ lasă la aprecierea instanței.

Avocat D_____ E_______ solicită respingerea apelului și menținerea sentinței pronunțată de instanța de fond ca legală și temeinică.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea apelului.

T R I B U N A L U L

Asupra apelului civil de față:

Prin sentința civilă nr.3164/10.03.2015, pronunțată de Judecătoria C______, în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXXX, a fost respinsă cererea având ca obiect instituire ordin de protecție, formulată de reclamanții A_________ C______ și A_________ A________, în contradictoriu cu pârâtul B_____ A_____., urmând ca onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru pârâtul B_____ A_____, în cuantum de 200 lei, să rămână în sarcina statului.

Pentru a se pronunța astfel, instanța a reținut că la data de 2 decembrie 2014 s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei C______ sub nr. 42.XXXXXXXXXXXX, cererea de emitere a unui ordin de protecție formulată de reclamanții A_________ C______ și A_________ A________ împotriva pârâtului B_____ A_____.

Prin prezenta cerere, reclamanții au solicitat obligarea pârâtului să păstreze o distanță minim determinată de 100 metri față de reclamanta – victimă și față de tatăl acesteia, interzicerea pârâtului de a avea contacte telefonice, prin corespondență sau orice alt mod cu reclamanta victimă sau tatăl acesteia, în vederea prevenirii și combaterii oricăror alte forme de violență din partea acestuia, asupra sa.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că părțile au întreținut relații de concubinaj o perioadă, care s-au deteriorat în timp, deoarece pârâtul îi ascundea petentei că era cercetat într-un dosar penal pentru complicitate la înșelăciune, aflat pe rolul Judecătoriei Focșani( dosarul nr. XXXXXXXXXXXX), că deținea fără drept un pistol neletal, că lua diverse medicamente pentru afecțiuni medicale de ordin psihic.

Petenta a mai învederat că după despărțirea de pârât, acesta a continuat să o caute în mod insistent, mai ales noaptea, proferând diverse injurii și amenințări la adresa ei, iar la data de 1 aprilie 2014 acesta chiar a agresat-o; pentru că i s-a interzis să mai poarte armă, pârâtul umblă înarmat cu un aparat cu electroșocuri.

În continuarea motivării cererii sale, petenta a mai declarat că alteori pârâtul a venit la ușa apartamentului său, unde locuiește împreună cu tatăl acesteia și a provocat scandal, tatăl ei suferind din acest motiv un atac cerebral; alteori, reclamanta l-a văzut pe pârât în preajma locuinței sale urmărind-o, mai ales după lăsarea întunericului, fapt ce i-a provocat un disconfort psihic și o puternică stare de teamă.

De câte ori reclamanta a solicitat ajutorul organelor de Poliție, acestea s-au limitat la a-i atrage atenția să aibă un comportament decent; pârâtul folosește diverse mesaje de amenințare și pe conturi de socializare – faceboock, împotriva reclamantei sau a persoanelor apropiate acestora.

În drept, reclamanții au invocat dispozițiile Legii 217/2003, așa cum a fost modificată prin Legea 25/2012.

Reclamanții au atașat cererii și formularul anexă la Legea 25/2012 bifat cu măsurile solicitate.

În scop probator s-au depus la dosar xerocopii de pe cartea de identitate a petentei, certificate medico-legale nr. 15/A 2/6.01.2014( referitoare la reclamantă), nr. 2245/A 2/24.11.2014( referitor la pârât), emise de Institutul de Medicină Legală C______, bilet de externare nr. 691/17.01.2014 emis de Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie C______ – Neurologie I, adresa nr. xxxxxx/5.12.2014 emisă de Secția 3 Poliție C______ – Poliția Mun. C______, delegație avocațială.

În scop probatoriu, în conformitate cu prevederile art. 311 și urm. c.proc.civ., la solicitarea reclamantei, instanța a încuviințat la termenul din 13.01.2015 administrarea probei testimoniale, fiind audiați la termenele din 17.02.2015, respectiv 10.03.2015, martorii P____ V_____ C_________ propus de reclamantă și D__ A________ C_____, propus de pârât, ale căror declarații au fost consemnate și depuse la dosar.

Instanța a reținut că reclamanta și pârâtul au întreținut relații de concubinaj, ei nu au copii minori, ulterior despărțindu-se în fapt.

În ceea ce privește declarația martorului P____ V_____ C_________ propus de reclamantă, audiat în cauză, instanța reține următoarele:

Martorul, în calitate de vecin cu petenta, a declarat că într-o zi aceasta i-a spus că îi este teamă să plece în oraș, pentru că fostul ei prieten, pârâtul, ar putea deveni violent cu ea.

Niciodată martorul nu l-a văzut pe pârât venind în locuința reclamantei și nici la blocul ei, ca să o amenințe; de asemenea niciodată el nu a văzut-o pe reclamantă lovită de pârât.

Martorul a apreciat că nu consideră că pârâtul este un pericol pentru integritatea fizică sau pentru viața reclamantei; ea a auzit că între părți au existat niște discuții contradictorii pe faceboock și personal a văzut unele cuvinte neadecvate adresate de pârât reclamantei, probabil din cauză că este supărat că reclamanta s-a despărțit de el; de fapt martorul nu poate confirma dacă cel care a trimis mesajele de amenințare este pârâtul.

A mai declarat martorul că nu a auzit ca vreodată pârâtul să fie violent verbal cu reclamanta, direct sau prin telefon sau calculator,de asemenea pârâtul nu l-a agresat pe tatăl reclamantei.

Martorul a mai învederat că știe de la reclamantă că părțile au locuit împreună.

Martorul D__ A________ C_____, propus de pârât, audiat fiind la acest termen, a declarat că este văr cu acesta și știe că părțile au întreținut relații de concubinaj de la începutul anului 2014, ulterior, s-au despărțit în fapt prin luna noiembrie 2014, de atunci fiecare locuind la casa lui; de atunci pârâtul nu a venit vreodată să o amenințe pe reclamantă, și nici pe tatăl său.

De mai multe ori, pârâtul a vrut să se împace cu reclamanta, lui i-a părut rău de despărțire, însă nu a venit să se împace cu forța; martorul nu a auzit ca între părți să fi existat discuții contradictorii pe vreo rețea de socializare sau prin telefon.

Când pârâtul a vorbit la telefon cu reclamanta în prezența martorului, el a fost politicos cu aceasta; de altfel pârâtul nu este o persoană violentă în anturajul lui social.

În prezent, pârâtul nu mai dorește să se împace cu reclamanta.

Martorul a mai învederat că pârâtul nu s-a dus să o amenințe pe reclamantă, în ultima perioadă; în urmă cu un an, el a încercat să vorbească cu reclamanta despre o sumă de bani pe care aceasta urma să i-o remită, părțile s-au certat și a fost chemată Poliția la fața locului; de atunci, nu au mai fost astfel de incidente.

Niciodată pârâtul nu a fost violent față de reclamantă, ei au locuit o perioadă acasă la martor - două zile și el a observat comportamentul lor.

Periodic martorul vorbea la telefon cu pârâtul și acesta i-a confirmat cele afirmate anterior.

Martorul a concluzionat că nici un caz pârâtul nu este un pericol pentru viața sau integritatea reclamantei.

Potrivit prevederilor art. 2, așa cum a fost modificat prin pct. 3 al art. I, din Legea nr. 25/2012 de modificare a Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie „ Violenta in familie reprezintă orice actiune sau inactiune intentionată, cu exceptia actiunilor de autoaparare ori de aparare, manifestată fizic sau verbal, savarsită de catre un membru de familie impotriva altui membru al aceleiasi familii, care provoaca ori poate cauza un prejudiciu sau suferinte fizice, psihice, sexuale, emotionale ori psihologice, inclusiv amenintarea cu asemenea acte, constrangerea sau privarea arbitrara de libertate.

(2) Constituie, de asemenea, violență in familie împiedicarea femeii de a-si exercita drepturile si libertatile fundamentale ”.

În conformitate cu prevederile art. 2(1) din legea nr. 217/2003 modificată prin Legea nr. 25/2012, pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, „ Violenta in familie se manifesta sub următoarele forme:

a) violenta verbala - adresarea printr-un limbaj jignitor, brutal, precum utilizarea de insulte, amenințări, cuvinte si expresii degradante sau umilitoare;

b) violenta psihologica - impunerea vointei sau a controlului personal, provocarea de stari de tensiune si de suferinta psihica in orice mod si prin orice mijloace, violenta demonstrativa asupra obiectelor si animalelor, prin amenintari verbale, afisare ostentativa a armelor, neglijare, controlul vietii personale, acte de gelozie, constrangerile de orice fel, precum si alte actiuni cu efect similar;

c) violenta fizica - vatamarea corporala ori a sanatatii prin lovire, imbrancire, trantire, tragere de par, intepare, taiere, ardere, strangulare, muscare, in orice forma si de orice intensitate, inclusiv mascate ca fiind rezultatul unor accidente, prin otravire, intoxicare, precum si alte actiuni cu efect similar;

d) violenta sexuala - agresiune sexuala, impunere de acte degradante, hartuire, intimidare, manipulare, brutalitate in vederea intretinerii unor relatii sexuale fortate, viol conjugal;

e) violenta economica - interzicerea activitatii profesionale, privare de mijloace economice, inclusiv lipsire de mijloace de existenta primara, cum ar fi hrana, medicamente, obiecte de prima necesitate, actiunea de sustragere intentionata a bunurilor persoanei, interzicerea dreptului de a poseda, folosi si dispune de bunurile comune, control inechitabil asupra bunurilor si resurselor comune, refuzul de a sustine familia, impunerea de munci grele si nocive in detrimentul sanatatii, inclusiv unui membru de familie minor, precum si alte actiuni cu efect similar;

f) violenta sociala - impunerea izolarii persoanei de familie, de comunitate si de prieteni, interzicerea frecventarii institutiei de invatamant, impunerea izolarii prin detentie, inclusiv in locuinta familiala, privare intentionata de acces la informatie, precum si alte actiuni cu efect similar;

g) violenta spirituala - subestimarea sau diminuarea importantei satisfacerii necesităților moral-spirituale prin interzicere, limitare, ridiculizare, penalizare a aspiratiilor membrilor de familie, a accesului la valorile culturale, etnice, lingvistice sau religioase, impunerea aderarii la credinte si practici spirituale si religioase inacceptabile, precum si alte actiuni cu efect similar sau cu repercusiuni similare ”.

Așa cum se menționează în cuprinsul art. 2(3) din legea nr. 217/2003, așa cum a fost modificat prin introducerea pct. 4 al art. I din Legea nr. 25/2012, „ Victima violentei in familie are dreptul:

a) la respectarea personalitatii, demnitatii si a vietii sale private;

b) la informarea cu privire la exercitarea drepturilor sale;

c) la protectie speciala, adecvata situatiei si nevoilor sale;

d) la servicii de consiliere, reabilitare, reintegrare sociala, precum si la asistenta medicala gratuita, in conditiile prezentei legi;

e) la consiliere si asistenta juridica gratuita, in conditiile legii ”.

Prin dispozițiile art. 23 din Legea nr. 217/2003 republicată, se stipulează că „ (1) Persoana a carei viata, integritate fizica sau psihica ori libertate este pusa in pericol printr-un act de violenta din partea unui membru al familiei poate solicita instantei ca, in scopul inlaturarii starii de pericol, sa emita un ordin de protectie, prin care sa se dispuna, cu caracter provizoriu, una sau mai multe dintre urmatoarele masuri - obligatii sau interdictii:

a) evacuarea temporara a agresorului din locuinta familiei, indiferent daca acesta este titularul dreptului de proprietate;

b) reintegrarea victimei si, dupa caz, a copiilor, in locuinta familiei;

c) limitarea dreptului de folosinta al agresorului numai asupra unei parti a locuintei comune atunci cand aceasta poate fi astfel partajata incat agresorul sa nu vina in contact cu victima;

d) obligarea agresorului la pastrarea unei distante minime determinate fata de victima, fata de copiii acesteia sau fata de alte rude ale acesteia ori fata de resedinta, locul de munca sau unitatea de invatamant a persoanei protejate;

e) interdictia pentru agresor de a se deplasa in anumite localitati sau zone determinate pe care persoana protejata le frecventeaza sau le viziteaza periodic;

f) interzicerea oricarui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenta sau in orice alt mod, cu victima;

g) obligarea agresorului de a preda politiei armele detinute;

h) incredintarea copiilor minori sau stabilirea resedintei acestora.

(2) Prin aceeasi hotarare, instanta poate dispune si suportarea de catre agresor a chiriei si/sau a intretinerii pentru locuinta temporara unde victima, copiii minori sau alti membri de familie locuiesc sau urmeaza sa locuiasca din cauza imposibilitatii de a ramane in locuinta familiala.

(3) Pe langa oricare dintre masurile dispuse potrivit alin. (1), instanta poate dispune si obligarea agresorului de a urma consiliere psihologica, psihoterapie sau poate recomanda luarea unor masuri de control, efectuarea unui tratament ori a unor forme de îngrijire, in special in scopul dezintoxicarii ”.

După cum se știe, fapta este o manifestare a individului în sfera realității, în cadrul relațiilor sociale, iar pericol social prezintă orice activitate contrară normelor în vigoare, deoarece împiedică normala desfășurare a relațiilor sociale.

În speța de față, în urma analizării probelor administrate, instanța a constatat că asupra reclamantei au fost exercitate de către pârât acte de violență psihică și fizică, însă acestea nu au fost de o gravitate atât de mare încât să pună în pericol viața și integritatea fizică ori psihică sau libertatea persoanei, în sensul dispozițiilor legale anterior enumerate.

Astfel, martorul D__ A________ C_____, propus de pârât, audiat fiind, a declarat că din luna noiembrie 2014 părțile nu mai locuiesc în același domiciliu, de atunci el nu a amenințat-o pe reclamantă, nu a fost agresiv cu ea, doar a încercat să se împace cu aceasta, iar martorul P____ V_____ C_________, propus de reclamantă, a declarat că între părți au existat discuții contradictorii, dar el nu a fost violent față de reclamantă.

De altfel, ambii martori audiați au declarat că pârâtul nu constituie un pericol pentru viața sau integritatea reclamantei.

Din cuprinsul certificatelor medico-legale nr. 15/A 2/6.01.2014( referitoare la reclamantă), nr. 2245/A 2/24.11.2014( referitor la pârât), rezultă că ambele părți au suferit leziuni, însă din aceste probe nu rezultă că pârâtul ar fi fost cel care ar fi agresat-o pe reclamantă.

De asemenea planșele fotografice depuse de reclamantă la dosar nu au dovedit că pârâtul este cel care a transmis mesaje de amenințare la adresa reclamantei, aceasta cu atât mai mult cu cât autorul cuvintelor menționate în acele mesaje pe faceboock este o altă persoană( I____ R_____ C_____ C_____).

Instanța a constatat din probele administrate că din luna noiembrie 2014 reclamanta și pârâtul s-au despărțit în fapt, iar de atunci pârâtul nu a pus în pericol viața sau integritatea fizică a reclamantei sau a tatălui său.

Așadar, instanța a constatat că, deși este evidentă starea de tensiune între părți, din ansamblul probelor administrate în cauză nu a rezultat iminența producerii unor infracțiuni privitoare la viața și integritatea reclamantei sau a tatălui său, care să justifice adoptarea măsurii de obligare a pârâtului să păstreze o distanță corespunzătoare față de reclamanți și nici interzicerea oricărui contact telefonic sau prin corespondență al pârâtului față de aceștia.

Având în vedere aceste considerente de fapt și de drept precum și faptul că nu s-a dovedit starea de pericol actuală pentru integritatea fizică și psihică a reclamantei și tatălui său, în sensul prevederilor art. 23-27 din legea nr. 217/2003 republicată, pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, instanța a respins cererea acestora ca fiind neîntemeiată.

Instanța a dispus ca onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru pârâtul B_____ A_____, în cuantum de 200 lei, va rămâne în sarcina statului.

Împotriva acestei sentințe a declarat recurs reclamanta A_________ C______, criticând-o pentru netemeinicie și nelegalitate.

Arată că instanța de fond nu a reținut și analizat probele din dosarul cauzei, deși intimatul reprezintă un real pericol în ceea ce privește persoana reclamantei, deoarece o urmărește, o hărțuiește și o amenință de câtre ori se întâlnesc.

Reclamanta arată că a depus două plângeri penale împotriva intimatului.

Mai arată că are nenumărate amenințări și injurii pe mai multe rețele de socializare de pe conturile altor persoane prin care o amenință și îi adresează injurii.

În drept, au fost invocate dispozițiile art.483 și urm. C.pr.civ.

Solicită admiterea recursului, schimbarea sentinței, iar pe fond admiterea acțiunii.

Intimatul B_____ A_____ nu a formulat întâmpinare.

La termenul de azi, instanța, în raport de obiectul pricinii și de prevederile art. 7 alin.2 din Legea nr.76/2012, a calificat calea de atac ca fiind apel.

Analizând apelul prin prisma motivelor invocate și a dispozițiilor legale în vigoare, instanța urmează să îl respingă pentru cele ce succed:

Violența domestică reprezintă modelul comportamental abuziv al unuia sau al ambilor parteneri dintr-o relație intimă precum mariajul, concubinajul, familia, prietenia sau conviețuirea. Violența domestică îmbracă mai multe forme precum __________ fizică (efectivă sau sub formă de amenințare), abuzurile sexuale, abuzurile emoționale, controlul excesiv, dominarea, intimidarea, urmărirea, abuzurile pasive/ascunse (de exemplu, neglijența) și privarea economică.

În speță, apelanta a reclamant faptul că a fost victima unei agresiuni din partea intimatului B_____ A_____ cu care întreținea o relație de concubinaj, motiv pentru care a solicitat emiterea unui ordin de protecție împotriva acestuia.

În mod judicios instanța de fond a apreciat că nu se impune emiterea unui astfel de ordin de protecție împotriva intimatului, neexistând nicio dovadă a unui comportament abuziv în vreuna din formele mai sus arătate, din partea intimatului, comportament de natură să îi aducă o vătămare a integrității fizice, psihice sau emoționale a reclamantei.

Astfel, din depoziția martorului P____ V_____ C_________ (fila 52 dosar fond), propus de reclamantă, a reieșit faptul că acesta, în calitate de vecin al reclamantei nu l-a văzut niciodată pe intimat venind la locuința reclamantei și nici la blocul ei să o amenințe. De asemenea martorul propus de reclamantă a relatat faptul că nu a văzut-o niciodată pe reclamantă lovită de către pârât. Singurele aspecte pe care le-a perceput martorul au fost unele discuțiile contradictorii dintre părți purtate pe o rețea de socializare, datorită probabil despărțirii, fără însă a putea confirma martorul că expeditorul mesajelor este pârâtul.

Faptul că intimatul pârât deținea în mod legal o armă nu reprezintă un pericol în sine pentru siguranța reclamantei, la interogatoriu pârâtul recunoscând că are în posesie o armă, dar nu a folosit-o niciodată pentru a o amenința pe reclamantă. De altfel, această armă a fost casată datorită stării tehnice de funcționare, defecțiunile nemaiputând fi remediate, astfel cum rezultă din procesul verbal din 24.02.2015 întocmit la sediul IPJ D___.

Așadar, instanța de control judiciar nu poate reține existența unei alte situații de fapt față de cea constatată de instanța de fond, apelanta reclamantă neproducând nicio probă din care să rezulte că intimatul B_____ A_____ a avut un comportament violent la adresa acesteia în sensul prevăzut de art. 2, așa cum a fost modificat prin pct. 3 al art. I, din Legea nr. 25/2012 de modificare a Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie.

Pentru considerentele mai sus expuse, în temeiul art. 480 alin. 1 C__ instanța urmează să respingă apelul ca nefondat.

Fiind în culpă procesuală, apelanta va fi obligată la plata sumei de 200 lei către stat reprezentând onorariu avocat oficiu, ce va fi avansat din fondurile Ministerului Justiției.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

Respinge apelul declarat de reclamanta A_________ C______, domiciliată în C______,______________, ____________.1, __________, județul D___, împotriva sentinței civile nr.3164/10.03.2015, pronunțată de Judecătoria C______, în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXXX, în contradictoriu cu intimatul-reclamant A_________ A________, domiciliată în C______,______________, ____________.1, __________, județul D___, și intimatul-pârât B_____ A_____, cu domiciliul în __________________________

Obliga apelanta la plata sumei de 200 lei către stat reprezentând onorariu avocat oficiu, ce va fi avansat din fondurile Ministerului Justiției.

Definitivă.

Pronunțată în ședința publică de la 05 mai 2015.

Președinte,

A____ M______ M________

Judecător,

I__ C_____ D_________

Grefier,

A________ D______

Red.jud.A.M.M________

Tehn.F.M./4 ex.

Jud.fond.R.B_____

Publicitate

Alte spețe similare

Contacte

Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

0743.087.930

office@avocatura.com

Urmărește-ne în social media

Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020