Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
Publicitate


Date speţă
Instanţă:
Tribunalul HUNEDOARA
Materie juridică:
Penal
Stadiu procesual:
Recurs
Obiect dosar:
Contestaţie la executare (art.461 C.p.p.)
Număr hotarâre:
3/2014 din 07 ianuarie 2014
Sursa:
Rolii.ro

R O M Â N I A

TRIBUNALUL HUNEDOARA – SECȚIA PENALĂ

DECIZIA PENALĂ NR. 3/R/2014DOSAR NR. XXXXXXXXXXXXX

Ședința publică din 07 ianuarie 2014

PREȘEDINTE:V______ D____- președinte secție penală

C_____ M______ T______- judecător

C_______ B_________- judecător

L____ Zena D_____- grefier

P________ de pe lângă Tribunalul Hunedoara a fost reprezentat de către d-na procuror M_____ N_______.

Pe rol fiind judecarea recursului penal declarat de condamnatul B____ T______ împotriva sentinței penale nr. 1744/2013 pronunțată de Judecătoria D___, județul Hunedoara, în dosar nr. XXXXXXXXXXXXX (judecător P______ D______).

La apelul nominal făcut în ședința publică s-a prezentat condamnatul recurent B____ Tiberiur, în stare de deținere, asistat de avocat din oficiu Stretean R_____.

Procedura de citare a fost legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care:

Condamnatul B____ T______, personal, a arătat că menține recursul declarat.

Reprezentanta Parchetului și apărătorul condamnatului, având fiecare cuvântul, au arătat că nu mai au alte cereri de formulat.

Instanța a constatat cauza în stare de judecată și a acordat cuvântul, după cum urmează:

Apărătorul condamnatului, avocat Stretean R_____, a solicitat admiterea recursului, casarea sentinței atacate și, rejudecând cauza, admiterea contestației la executare astfel cum a fost formulată, susținând că sunt îndeplinite condițiile prev. de art. 461 lit. d C.pr.pen.

Reprezentanta Parchetului a solicitat respingerea recursului ca nefondat și menținerea sentinței atacate ca fiind legală și temeinică. A susținut că motivele invocate de către condamnat în cuprinsul contestației la executare nu îndeplinesc condițiile prevăzute de lege.

Condamnatul B____ T______, având ultimul cuvânt, a solicitat admiterea recursului și, în consecință, admiterea contestației la executare astfel cum a fost formulată.

Instanța reține cauza în pronunțare.

TRIBUNALUL,

Prin sentința penală nr. 1744/2013 pronunțată de Judecătoria D___, a fost respinsă cererea formulată de condamnatul B____ T______, deținut în Penitenciarul B_____ M___, pentru contestație la executare împotriva pedepsei de 3 ani și 6 luni închisoare aplicată prin sentința penală nr. 102/2013 a Judecătoriei Sibiu.

A fost obligat condamnatul să plătească în favoarea statului suma de 150 lei cheltuieli judiciare.

Pentru a dispune astfel, prima instanță a reținut că petentul este în executarea unei pedepse de 3 ani și 6 luni închisoare aplicată prin sentința penală nr. 102/13.02.2013 a Judecătoriei Sibiu pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat prev. și ped. de art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. a, g, i Cp cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp, art. 37 lit. b Cp și art. 320/1 alin. 7 Cpp.

Hotărârea a rămas definitivă la data de 8.04.2013, conform Dec. pen. nr. 400/2013 a Curții de Apel A___ I____, când s-a emis mandatul nr. 123/12.04.2013.

Deci, condamnatul a uzat de calea de atac avută la dispoziție.

Stabilirea acestei pedepse este însă rezultatul procesului de individualizare prev. de art. 72 Cp, ocazie cu care s-a ținut cont de limitele de pedeapsă fixate în partea specială, de gradul de pericol social concret al faptei, de persoana inculpatului, de împrejurările care agravează ori atenuează răspunderea penală.

Cuantumul pedepsei stabilit pentru infracțiunea săvârșită este justificat și trebuie să corespundă necesității reale de reeducare a făptuitorului.

Întrucât fapta dedusă judecății a fost comisă (la data de 11/12.12.2012) după executarea pedepsei de 4 ani și 6 luni închisoare aplicată acestuia prin sp. nr. 610/2007 a Judecătoriei Sibiu (a fost liberat condiționat la data de 19.10.2010 cu un rest rămas neexecutat de 444 zile închisoare), fapta nu este concurentă, ci comisă în condițiile recidivei postexecutorii prev. de art. 37 lit. b Cp, astfel că nu poate fi dedusă din pedeapsa aplicată.

În temeiul art. 461 al. 1 lit. d Cpp, pe calea contestației la executare poate fi invocată orice cauză de micșorare a pedepsei, cu condiția ca aceasta să se ivească în cursul executării pedepsei, ceea ce nu este cazul în speță.

Față de cele arătate, instanța a apreciat că pedeapsa aplicată se înscrie în limitele legale și, pe cale de consecință a fost respinsă cererea condamnatului B____ T______ ca fiind neîntemeiată.

Împotriva acestei sentințe, în termen și motivat a declarat recurs contestatorul, criticând sentința atacată pentru netemeinicie.

În dezvoltarea motivelor de recurs, oral, s-a susținut că cererea formulată de petent este admisibilă, fiind îndeplinite condițiile prev. de art. 461 alin. 1 lit. d) C.proc.pen., cu consecința deducerii perioadei executate.

Analizând sentința atacată prin prisma motivelor invocate cât și sub toate aspectele, potrivit disp. art. 385/6 al. 3 C.proc. pen., Tribunalul constată că recursul este nefondat pentru considerentele ce succed:

Petentul recurent se află în executarea unei pedepse de 3 ani și 6 luni închisoare aplicată prin sentința penală nr. 102/13.02.2013 a Judecătoriei Sibiu pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat prev. și ped. de art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. a, g, i Cp cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp, art. 37 lit. b Cp și art. 320/1 alin. 7 C.p.p..

Hotărârea a rămas definitivă la data de 8.04.2013, prin dec. pen. nr. 400/2013 a Curții de Apel A___ I____, când s-a emis mandatul nr. 123/12.04.2013.

Cele 4 acte materiale care au făcut obiectul judecății au fost săvârșite în perioada dec. 2012-iaunuarie 2013.

Prin sent. pen. nr. 610/2007 a Judecătoriei Sibiu contestatorul a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 4 ani și 6 luni închisoare pentru infracțiunea de furt calificat pentru acte materiale săvârșite în perioada iunie-iulie 2007. Condamnatul a fost liberat condiționat din executarea aceste pedepse la data de 19.10.2010 cu un rest rămas neexecutat de 444 zile închisoare, pedeapsa fiind considerată executată la data de 19.01.2012. În aceste condiții cele două fapte nu sunt concurente, fapta pentru care execută prezenta pedeapsă fiind comisă în condițiile recidivei postexecutorii prev. de art. 37 lit. b) C.pen., astfel că nu poate fi dedusă din pedeapsa aplicată, cum corect a reținut și prima instanță.

Cum la examinarea din oficiu nu au fost decelate motive de casare a sentinței atacate, recursul condamnatului B____ T______ se va privi ca nefondat și, potrivit disp. art. 385/15 pct. 1 lit.”b” C. proc.pen. se va respinge.

Văzând și disp. art. 192 al.2 C.p.p.:

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge ca nefondat recursul declarat de condamnatul B____ T______ împotriva sentinței penale nr. 1774/2013 a Judecătoriei D___, județul Hunedoara.

Obligă pe recurent să plătească statului suma de 150 lei cheltuieli judiciare în recurs.

Onorariul cuvenit apărătorului din oficiu pentru condamnat, în sumă de 100 lei, va fi avansat din fondul Ministerului Justiției.

DEFINITIVĂ.

Pronunțată în ședința publică astăzi, 07.01.2014.

PREȘEDINTE,JUDECĂTOR,JUDECĂTOR,

V______ D____ C_____ M______ T______ C_______ B_________

GREFIER,

L____ Zena D_____

CB/DLZ/3 ex.

10.01.2014

Publicitate

Alte spețe similare

 • Hotărârea 171/2013 - Contestaţie la executare (art.461 C.p.p.) - Fond
 • Hotărârea 1395/2013 - Contestaţie la executare (art.461 C.p.p.) - Fond
 • Hotărârea 151/2013 - Contestaţie la executare (art.461 C.p.p.) - Fond
 • Hotărârea 3/2013 - Contestaţie la executare (art.461 C.p.p.) - Fond
 • Hotărârea 61/2015 - Contestaţie la executare (art.461 C.p.p.) - Fond
 • Hotărârea 764/2012 - Contestaţie la executare (art.461 C.p.p.) - Fond
 • Hotărârea 495/2013 - Contestaţie la executare (art.461 C.p.p.) - Recurs
 • Hotărârea 1245/2013 - Contestaţie la executare (art.461 C.p.p.) - Fond
 • Hotărârea 30/2013 - Contestaţie la executare (art.461 C.p.p.) - Fond
 • Hotărârea 854/2013 - Contestaţie la executare (art.461 C.p.p.) - Fond
 • Hotărârea 194/2013 - Contestaţie la executare (art.461 C.p.p.) - Fond
 • Hotărârea 94/2012 - Contestaţie la executare (art.461 C.p.p.) - Fond
 • Hotărârea 422/2013 - Contestaţie la executare (art.461 C.p.p.) - Fond
 • Hotărârea 77/2014 - Contestaţie la executare (art.461 C.p.p.) - Fond
 • Hotărârea 2064/2014 - Contestaţie la executare (art.461 C.p.p.) - Fond
 • Hotărârea 2449/2013 - Contestaţie la executare (art.461 C.p.p.) - Fond
 • Hotărârea 590/2013 - Contestaţie la executare (art.461 C.p.p.) - Fond
 • Hotărârea 439/2014 - Contestaţie la executare (art.461 C.p.p.) - Fond
 • Hotărârea 96/2014 - Contestaţie la executare (art.461 C.p.p.) - Apel
 • Hotărârea 1014/2013 - Contestaţie la executare (art.461 C.p.p.) - Fond
 • Hotărârea 28/2014 - Contestaţie la executare (art.461 C.p.p.) - Fond
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020