Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
Publicitate


Date speţă
Instanţă:
Curtea de Apel CRAIOVA
Materie juridică:
Penal
Stadiu procesual:
Apel
Obiect dosar:
Conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP)
Număr hotarâre:
944/2014 din 04 iulie 2014
Sursa:
Rolii.ro

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX- contestație -

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL C______

SECȚIA PENALĂ ȘI PENTRU CAUZE CU MINORI

INSTANTA DE APEL

DECIZIA PENALĂ NR.944

Ședința publică de la 04 Iulie 2014

PREȘEDINTE C______ Lăutarujudecător

O____ Dumitrujudecător

Grefier D_____ L________

Ministerul Public reprezentat de procuror C_____ N________

din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel C______

c.c.c.

Pe rol, judecarea apelului declarat de inculpatul D__ C_________ D_____, împotriva sentinței penale nr.270 din 19 martie 2014, pronunțată de Judecătoria Slatina, în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX.

La apelul nominal făcut în ședință publică, a lipsit inculpatul.

Procedura completă.

S-a făcut referatul oral al cauzei, după care, constatându-se cauza în stare de judecată, s-a acordat cuvântul.

Reprezentantul parchetului solicită admiterea apelului formulat de inculpat, desființarea sentinței penale, în senul de a se înlătura mențiunea privind schimbarea încadrării juridice, întrucât actualul cod penal nu constituie lege penală mai favorabilă pentru inculpat, dat fiind că potrivit actualui cod penal se impunea ca la pedeapsa aplicată să se adauge restul de pedeapsă rămas neexecutat ca efect al revocării liberării condiționate. În consecință se impunea să se constate că vechiul cod penal constituia lege mai favorabilă și să se dispună condamnarea inculpatului în baza art 86 alin.1 din OUG 195/2002 cu aplicarea art.396 alin.10, art.37 lit.a Cod pr.penală., să se mențină dispoziția de revocare a liberării condiționate, urmând ca inculpatul să execute în final restul de pedeapsă rămas neexecutat de 584 zile închisoare.

C U R T E A

Asupra apelului de față;

D__ actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin sentința penală nr.270 din 19 martie 2014, Judecătoria Slatina, în baza art. 386 C.p.p. a schimbat încadrarea juridică a faptei pentru care a fost trimis în judecată inculpatul D__ C_________ D_____ din infracțiunea prevăzuta de art. 86 alin 1 din OUG 195/2002 rep cu aplic art 37 alin 1 lit a Cod penal in infractiunea prev de art 335 alin 1 din N. Cod penal cu aplic art 37 alin 1 lit a V. Cod penal.

In baza art 335 alin 1 din N. Cod penal cu aplic art 37 alin 1 lit a V. Cod penal, art 5 N. Cod penal si art 374 alin 4 N. Cod de procedura penala, a fpst condamnat inculpatul D__ C_________ D_____, fiul lui C_________ si M____, nascut la 09.06.1976 in mun Slatina, jud O__, domiciliat in mun Slatina, _____________________ 49, _____________, ______________ CNP xxxxxxxxxxxxx, la pedeapsa de 1 an închisoare.

In baza art. 61 alin. 1 V. cod penal, s-a revocat liberarea condiționata privind restul de 584 de zile neexecutat din pedeapsa de 5 ani închisoare aplicata prin s.p. 509/23.02.2010 a Judecătoriei C______, definitivă prin nerecurare si s-a contopit acest rest cu pedeapsa nou aplicata, urmând ca inculpatul sa execute pedeapsa cea mai grea de 584 zile închisoare in regim de detenție.

A fost obligat inculpatul la 700 lei cheltuieli judiciare statului.

Pentru a pronunța această sentință, s-a reținut că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina 252/P/2013 din 28.08.2013, s-a dispus trimiterea in judecata in stare de libertate a inculpatului D__ C_________ D_____ pentru savirsirea infracțiunilor prev. de art. 86 alin 1 din OUG 195/2002, cu aplic art 37 alin 1 lit a Cod penal.

Analizând materialul probator administrat in cauza instanța a reținut următoarele:

In data de 25.12.2012 in jurul orei 18.20 in timp ce conducea un autoturism marca Citroen cu nr de înmatriculare OT xxxxxx pe raza ______________________ inculpatul D__ C_________ D_____ a pierdut controlul asupra direcției de mers intrând cu autovehiculul ___________________ pe marginea drumului.

In urma deplasării la fata locului a organelor de politie inculpatul a fost testat cu un aparat etilotest rezultând o concentrație de alcool in aerul expirat de 0,20 mg/l in aerul expirat.

D__ buletinul de analiza toxicologica alcoolemie nr 28/29/07.01.2013 emis de Serviciul de Medicina Legala O__ a rezultat ca inculpatul a avut la ora 20.05 o alcoolemie de 0,35 g/‰ iar la ora 21.01 o alcoolemie de 0,20 g/‰.

In cursul urmăririi penale s-a stabilit ca inculpatul nu poseda permis de conducere auto.

In timpul conducerii autoturismului pe raza _______________________ inculpat anterior producerii evenimentului rutier in mașina cu acesta se afla si martora F___ Filomita G_______ care insa nu a formulat plângere împotriva inculpatului si nici nu a solicitat eliberarea unui certificat medico legal care sa ateste daca a suferit leziuni traumatice ce presupun acordarea unui nr de zile de îngrijiri medicale.

In declarațiile date in cursul urmăririi penale inculpatul a recunoscut savarsirea faptelor reținute in sarcina sa, aceeași atitudine de recunoaștere având-o si in cursul cercetării judecătorești.

Inculpatul a solicitat ca judecata sa aiba loc numai in baza probelor administrate in faza de urmarire penala, recunoscând in totalitate faptele savarsite asa cum au fost reținute in actul de sesizare al instanței si nu a solicitat administrarea de probe.

Analizând conținutul dosarului de urmărire penala pentru soluționarea laturii penale instanța a constatat ca din probele administrate rezulta ca faptele inculpatului sunt stabilite si sunt suficiente date cu privire la persoana sa pentru a permite stabilirea unei pedepse.

Instanța a apreciat că fapta inculpatului D__ C_________ D_____ de a conduce pe drumurile publice un autoturism fara a poseda permis de conducere auto, întrunește elementele constitutive ale infractiunii prev de art 335 alin 1 din N. Cod penal.

Astfel, in baza art 386 Cod de procedura penala a fost schimbata încadrarea juridica din infracțiunea prevăzuta de art. 86 alin 1 din OUG 195/2002 rep cu aplic art 37 alin 1 lit a Cod penal in infracțiunea prev de art 335 alin 1 din N. Cod penal cu aplic art 37 alin 1 lit a V. Cod penal.

S-a apreciat ca acționând in acest mod inculpatul a prevăzut rezultatul faptelor sale si a urmărit producerea lui reținându-se ca forma de vinovatie intenția directa.

S-a reținut că vinovatia inculpatului a fost dovedita prin următoarele mijloace de probe: proces verbal de depistare, adrese IPJ O__ – Serviciul Rutier, declarații inculpat, declarații martori.

La individualizarea pedepsei, instanța a avut in vedere criteriile generale de individualizare prev de art 74 N Cod penal respectiv dispozițiile parții generale limitele de pedeapsa fixate in partea speciala, împrejurările si modul de comitere a infractiunii precum si mijloacele folosite, starea de pericol creata pentru valoarea ocrotita de lege, natura si gravitatea rezultatului produs ori a altor consecințe ale infractiunii, motivul savarsirii infractiunii si scopul urmărit, natura si frecventa infracțiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita după savarsirea infractiunii si in cursul procesului penal, nivelul de educatei, varsta, starea de sănătate, situatia familiala, sociala.

Având in vedere aceste argumente respectiv atitudinea sincera a inculpatului în cursul urmăririi penale si a cercetării judecătorești, varsta inculpatului, distanta parcursa de inculpat fara permis de conducere, ținând seama si de antecedentele penale ale inculpatului, respectiv starea de recidiva posctondamnatorie, dar si de condamnările suferite in timpul minoritatii care desi nu atrag starea de recidiva denota o perseverenta infracționala sporita pentru inculpat, s-a dispus condamnarea acestuia la pedeapsa închisorii, aceasta fiind de natura sa realizeze scopul educativ si preventiv al pedepsei.

Instanța a dat eficienta dispozițiilor art 374 alin 4 N. Cod de procedura penala in sensul ca va pronunța condamnarea inculpatului care va beneficia de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsa prevăzute de lege in cazul pedepsei închisorii, întrucât acesta a recunoscut in totalitate fapta reținuta in sarcina sa si a solicitat ca judecata sa aiba loc numai pe baza probelor administrate in cursul urmăririi penale.

Întrucât inculpatul a savarsit faptele deduse judecatii in timpul liberării condiționate instanța a dat eficienta dispozițiilor art 61 alin 1 Cod penal in sensul ca a revocat beneficiul liberarii condiționate privind restul de 584 de zile neexecutat din pedeapsa de 5 ani închisoare aplicata prin s.p. 509/23.02.2010 a Judecătoriei C______, definitivă prin nerecurare si a contopit acest rest cu pedeapsa nou aplicata, urmând ca inculpatul sa execute pedeapsa cea mai grea de 584 zile închisoare in regim de detenție.

Instanța a facut aplicarea dispozițiilor art 61 alin 1 si art 37 alin 1 lit a V. Cod penal apreciind ca aceste dispoziții constituie legea mai favorabila pentru inculpat.

In sarcina inculpatului, instanța nu a reținut disp art 75 si 76 N Cod penal referitoare la circumstanțele atenuante, având drept efect reducerea limitelor pedepsei prevăzute de lege cu o treime neexistând suficiente date in acest sens.

Împotriva acestei sentințe a declarat apel inculpatul D__ C_________ D_____, fără a expune motivele de apel.

Examinând hotărârea atacată, în raport de dispozițiile legale aplicabile, cât și din oficiu, conform dispozițiilor art 417 alin.2 Cod procedură penală, Curtea constată că apelul inculpatului este întemeiat, urmând a fi admis, pentru următoarele considerente:

Instanța de fond a reținut în mod corect situația de fapt și a stabilit vinovăția inculpatului pe baza probelor administrate la urmărirea penală, care nu au fost contestate, respectiv proces verbal de depistare, adrese IPJ O__ – Serviciul Rutier, declarații inculpat, declarații martori, judecata deesfășurându-se în procedură simplificată, potrivit dispoițiilor art 320/1 Cpp anterior, fiind reținut în mod corect căîn data de 25 12 2012, în jurul orei 18. 20, inculpatul a fost depistat pe raza ________________________, în timp ce conducea un autoturism, fiind implicat într-un accident rutier, după ce consumase băuturi alcoolice (fără însă a depăși limita legală, alcoolemia fiind de 0, 35- 0, 20 gr %0), inculpatul conducând autoturismul fără a poseda permis de conducere.

Analizând încadrarea juridică a faptei, din prisma dispozițiilor art 5 Cpen actual privind aplicarea legii penale mai favorabile, în mod greșit prima instanță a constatat că actualul cod penal constituie lege penală mai favorabilă pentru inculpat.

În aprecierea globală a legii mai favorabile – astfel cum a statuat Curtea Constituțională prin decizia nr. 265 din 6 mai 2014, se constată că actualul cod penal nu constituie lege penală mai favorabilă întrucât regimului sancționator aplicabil în caz de recidivă postcondamnatorie este mai sever în actuala reglementare. Astfel, având în vedere că în speță inculpatul a comis fapta în cursul liberării condiționate din pedeapsa de 4 ani și 6 luni închisoare aplicată prin sp 917/2008 a Judecătoriei Slatina, definitivă prin dp 419/22 04 2009 a Curții de Apel C______, potrivit dispozițiilor art 43 alin 1 Cpen actual, se impunea ca restul de pedeapsă rămas neexecutat de 584 zile închisoare să fie adăugat la pedeapsa aplicabilă în speță. Codul penal din 1969 prevedea într-o astfel de situație în primul rând că revocarea restului de pedeapsă rămas neexecutat era facultativă și nu obligatorie, iar dacă se opta totuși pentru revocarea liberării condiționate, urma să se contopească restul de pedeapsă cu pedeapasa aplicată în cauză, în final inculpatul urmând să execute pedeapsa cea mai grea, la care se putea adăuga un spor de pedeapsă de până la 5 ani închisoare (art 61 alin 1 Cpen anterior ).

În consecință, pentru aceste considerente se constată că legea mai favorabilă în speță o constituie Codul penal din 1969, apelul inculpatului urmând a fi admis pentru acest aspect, în sensul de a se înlătura dispozițiile din hotărârea apelată privitoare la schimbarea încadrării juridice a faptei, urmând a se dispune condamnarea inculpatului pentru infracțiunea comisă, în raport de dispozițiile codului penal anterior.

Având în vedere gravitatea concretă a faptei comise de inculpat și faptul că este recidivist, dar ținând cont totodată și de conduita procesuală sinceră și de regret a inculpatului, vârsta tânără a acestuia, instanța de apel apreciază că scopul pedepsei se poate realiza prin aplicarea unei pedepse la limita minimă prevăzută de lege, astfel cum a fost redusă ca efect al aplicării dispozițiilor art 396 alin 10 Cpp, respectiv 8 luni închisoare.

Având în vedere gravitatea fapei, care nu este una deosebită se apreciază că scopul pedepsei poate fi realizat și fără revocarea liberării condiționate, motiv pentru care apelul inculpatului va fi admis și în senul de a se dipune menținerea liberării condiționate pentru restul de pedeapsă de 584 zile închisoare, rămas neexecutat din pedeapsa aplicată prin sentința penală nr. 509/2010 a Judecătoriei C______.

Pentru considerentele expuse anterior, constatând că apelul este întemeiat, urmează ca în baza art 421 alin 2 lit a Cpp, să se admită apelul, se va desființa în parte sentința penală și, rejudecând:

Se va descontopi pedeapsa rezultantă de 584 zile închisoare în pedeapsa de 1 an închisoare și restul de pedeapsă de 584 zile închisoare, rămas neexecutat din pedeapsa aplicată prin sentința penală nr. 509/2010 a Judecătoriei C______.

Se va înlătura mențiunea privind schimbarea încadrării juridice din infracțiunea prev. de art. 86 alin. 1 din OUG nr. 195/2002, cu aplic. art. 37 lit. a C.pen. anterior în infracțiunea prev. de art. 335 alin. 1 C.pen. actual, cu aplic. art. 37 alin. 1 lit. a C.pen. anterior și mențiunea privind revocarea liberării condiționate pentru restul de pedeapsă de 584 zile închisoare, rămas neexecutat din pedeapsa aplicată prin sentința penală nr. 509/2010 a Judecătoriei C______

În baza art. 86 alin. 1 din OUG nr. 195/2002, cu aplic. art. 37 lit. a C.pen. anterior, cu aplic. art. 5 C.pen. actual, art. 396 alin. 10 C.pr.pen.

Va fi condamnat inculpatul la pedeapsa de 8 luni închisoare.

În baza art. 61 alin. 1 teza I C.pen. anterior, cu aplic. art. 5 C.pen. actual,

Se va menține liberarea condiționată pentru restul de pedeapsă de 584 zile închisoare, rămas neexecutat din pedeapsa aplicată prin sentința penală nr. 509/2010 a Judecătoriei C______.

Se va menține dispoziția din sentința penală privind obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare către stat.

Cheltuielile j Menține dispoziția din sentința penală privind obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare din apel rămân în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite apelul declarat de inculpatul D__ C_________ D_____, împotriva sentinței penale nr.270 din 19 martie 2014, pronunțată de Judecătoria Slatina, în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX.

Desființează în parte sentința penală și, rejudecând:

Descontopește pedeapsa rezultantă de 584 zile închisoare în pedeapsa de 1 an închisoare și restul de pedeapsă de 584 zile închisoare, rămas neexecutat din pedeapsa aplicată prin sentința penală nr. 509/2010 a Judecătoriei C______.

Înlătură mențiunea privind schimbarea încadrării juridice din infracțiunea prev. de art. 86 alin. 1 din OUG nr. 195/2002, cu aplic. art. 37 lit. a C.pen. anterior în infracțiunea prev. de art. 335 alin. 1 C.pen. actual, cu aplic. art. 37 alin. 1 lit. a C.pen. anterior și mențiunea privind revocarea liberării condiționate pentru restul de pedeapsă de 584 zile închisoare, rămas neexecutat din pedeapsa aplicată prin sentința penală nr. 509/2010 a Judecătoriei C______

În baza art. 86 alin. 1 din OUG nr. 195/2002, cu aplic. art. 37 lit. a C.pen. anterior, cu aplic. art. 5 C.pen. actual, art. 396 alin. 10 C.pr.pen.

Condamnă inculpatul la pedeapsa de 8 luni închisoare.

În baza art. 61 alin. 1 teza I C.pen. anterior, cu aplic. art. 5 C.pen. actual,

Menține liberarea condiționată pentru restul de pedeapsă de 584 zile închisoare, rămas neexecutat din pedeapsa aplicată prin sentința penală nr. 509/2010 a Judecătoriei C______.

Menține dispoziția din sentința penală privind obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare către stat.

Cheltuielile judiciare din apel rămân în sarcina statului.

Definitivă.

Pronunțată în ședință publică, azi, 04 iulie 2014.

C______ LăutaruOnița D______

Grefier,

D_____ L________

Red.jud.CL

j.f.R.P_____

PS/ 30 07 2014

Publicitate

Alte spețe similare

 • Hotărârea 35/2016 - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP) - Fond
 • Hotărârea 84/2015 - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP) - Fond
 • Hotărârea 563/2014 - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP) - Apel
 • Hotărârea 437/2015 - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP) - Apel
 • Hotărârea 2430/2014 - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP) - Fond
 • Hotărârea 233/2015 - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP) - Fond
 • Hotărârea 1377/2014 - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP) - Fond
 • Hotărârea 355/2015 - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP) - Fond
 • Hotărârea 777/2015 - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP) - Fond
 • Hotărârea 5210/2014 - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP) - Fond
 • Hotărârea 281/2015 - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 12/2016 - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP) - Fond
 • Hotărârea 3029/2015 - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP) - Fond
 • Hotărârea - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP) - Fond
 • Hotărârea 1664/2014 - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP) - Fond
 • Hotărârea 5091/2014 - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP) - Fond
 • Hotărârea 158/2015 - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP) - Apel
 • Hotărârea 132/2015 - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP) - Fond
 • Hotărârea 1474/2015 - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP) - Fond
 • Hotărârea 2380/2014 - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP) - Fond
 • Hotărârea 186/2015 - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP) - Fond
 • Hotărârea 808/2015 - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP) - Apel
 • Hotărârea 969/2014 - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP) - Apel
 • Hotărârea 120/2015 - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP) - Apel
 • Hotărârea 1213/2014 - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP) - Fond
 • Hotărârea 1425/2015 - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP) - Apel
 • Hotărârea 1263/2015 - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP) - Apel
 • Hotărârea 86/2015 - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP) - Fond
 • Hotărârea 177/2015 - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP) - Apel
 • Hotărârea 12/2015 - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP) - Fond
 • Hotărârea 50/2015 - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP) - Fond
 • Hotărârea 2721/2014 - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP) - Fond
 • Hotărârea 876/2015 - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP) - Fond
 • Hotărârea 506/2015 - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP) - Apel
 • Hotărârea 1467/2015 - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP) - Fond
 • Hotărârea 1198/2015 - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP) - Fond
 • Hotărârea 206/2015 - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP) - Fond
 • Hotărârea 592/2015 - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP) - Apel
 • Hotărârea 103/2016 - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP) - Apel
 • Hotărârea 75/2016 - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP) - Fond
 • Hotărârea 808/2015 - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP) - Fond
 • Hotărârea 3482/2014 - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP) - Fond
 • Hotărârea 972/2015 - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP) - Fond
 • Hotărârea 221/2016 - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP) - Apel
 • Hotărârea 477/2015 - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP) - Apel
 • Hotărârea 503/2015 - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP) - Apel
 • Hotărârea 909/2014 - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP) - Fond
 • Hotărârea 94/2014 - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP) - Fond
 • Hotărârea 96/2015 - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP) - Fond
 • Hotărârea 171/2015 - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP) - Fond
 • Hotărârea 815/2015 - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP) - Fond
 • Hotărârea 2372/2014 - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP) - Fond
 • Hotărârea 89/2014 - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP) - Fond
 • Hotărârea 41/2015 - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP) - Fond
 • Hotărârea 1554/2014 - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP) - Fond
 • Hotărârea 1518/2015 - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP) - Apel
 • Hotărârea 337/2016 - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP) - Apel
 • Hotărârea 312/2015 - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP) - Fond
 • Hotărârea 102/2016 - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP) - Fond
 • Hotărârea 364/2016 - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP) - Fond
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020