Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
Publicitate


Date speţă
Instanţă:
Judecătoria GALAŢI
Materie juridică:
Penal
Stadiu procesual:
Fond
Obiect dosar:
Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.)
Număr hotarâre:
1712/2013 din 04 octombrie 2013
Sursa:
Rolii.ro

DOSAR NR. XXXXXXXXXXXXX

R O M A N I A

JUDECĂTORIA GALATI

Operator de date cu caracter personal inreg. nr.8638

SENTINTA PENALĂ NR. 1712

Ședința publică din data de 04.10.2013

Președinte : L______-A_______ O_____

Grefier : E____-M______ B___

Ministerul Public – P________ de pe lângă Judecătoria G_____ a fost reprezentat de procuror -

A____ D____ P___

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

I N S T A N T A

ÎN NUMELE LEGII,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Admite în parte acțiunea civilă formulată de partea vătămată/civilă T____ E____.

În baza art. 55 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România, obligă asigurătorul S.C. Asigurare – Reasigurare A____ S.A. București la plata sumelor de 8.000 lei cu titlu de despăgubiri materiale și de 150.000 lei, cu titlu de despăgubiri morale către partea vătămată/civilă T____ E____.

Respinge ca nefondate restul pretențiile civile formulate de către partea vătămată/civilă T____ E____.

Potrivit art. 14 Cod proc. pen., a art. 346 Cod proc. pen și a art. 313 alin. 1 din Legea nr. 95/2006 cu modificările survenite, obligă asigurătorul S.C. Asigurare – Reasigurare A____ S.A. București, la plata sumei de 5.827,7 lei cu titlu de despăgubiri materiale către partea civilă S_______ C_____ Județean de Urgență „Sf. A______ A_____” G_____.

În temeiul art. 193 alin. 1 Cod de procedură penală, în referire la art. 50 alin. 1 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România, obligă asigurătorul S.C. Asigurare – Reasigurare A____ S.A. București, la plata sumei de 4.101 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare, către partea vătămată/civilă T____ E____, reprezentând contravaloarea constatării și examinării medico – legale, în sumă de 101 lei și onorariul apărătorului ales, în sumă de 4.000 lei.

În temeiul art. 191 alin. 1 Cod de procedură penală, obligă pe inculpata S___ G_______ la plata sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Cu drept de recurs in termen de 10 zile de la pronunțare pentru partea civilă T____ E____ (cu domiciliul in mun. G_____, ___________________________, ______________, CNP-xxxxxxxxxxxxx) si pentru asigurătorul A____ SA – S________ DE ASIGURARE – REASIGURARE (cu sediul in București, sector 3, _____________________. 3, _____________ de la comunicare pentru inculpata S___ G_______ (fiica lui E____ si V_______ E____, născută la data de 07.06.1956 in Târgu N____, jud. N____, CNP-xxxxxxxxxxxxx, domiciliată in G_____, ____________________________, _____________, ___________________) si pentru partea civilă S_______ C_____ Județean de Urgență „Sf. _____________________> (cu sediul in mun. G_____, _____________________, jud. G_____).

Pronunțată în ședință publică astăzi, 04.10.2013.

Președinte, Grefier,


DOSAR NR. XXXXXXXXXXXXX

R O M A N I A

JUDECĂTORIA GALATI

Operator de date cu caracter personal inreg. nr.8638

SENTINTA PENALĂ NR. 1712

Ședința publică din data de 04.10.2013

Președinte : L______-A_______ O_____

Grefier : E____-M______ B___

Ministerul Public – P________ de pe lângă Judecătoria G_____ a fost reprezentat de procuror -

A____ D____ P___

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Pentru astăzi fiind amânată soluționarea laturii civile a cauzei penale privind pe inculpata S___ G_______, pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, prevăzută de art. 184 alin. 2 și 4 Cod penal.

Dezbaterile au avut loc în ședința publică din data de 25.09.2013, fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanța, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunțarea pentru astăzi, 04.10.2013, când a hotărât următoarele:

I N S T A N T A

Deliberând asupra acțiunii civile de față:

Prin rechizitoriul nr. 5458/P/2012 din data de 10.12.2012 al Parchetului de pe lângă Judecătoria G_____, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și trimiterea în judecată a inculpatei S___ G_______, pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, prevăzută de art. 184 alin. 2 și 4 Cod penal.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei G_____ sub nr. xxxxx/233/2012 din data de 18.12.2012.

Prin încheierea de ședință din data de 17.04.2013, instanța a reținut cererea formulată de inculpată în cauză, de aplicare a dispozițiilor art. 3201 C.proc.pen., referitoare la recunoașterea vinovăției, și prin încheierea de ședință din data de 17.04.2013 a dispus disjungerea acțiunii civile, în vederea administrării de probe, formându-se astfel dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX.

Prin sentința penală nr. 795/24.04.2013 a Judecătoriei G_____, fiind soluționată acțiunea penală privind pe inculpata S___ G_______, s-a dispus condamnarea acesteia la o pedeapsă de 1000 lei amendă penală, pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă prevăzută de art. 184 alin. 2 și 4 Cod penal cu aplicarea art. 320¹ alin. 7 Cod procedură penală, cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. a și c Cod penal , în referire la art. 76 alin. 1 lit. e teza I Cod penal și la art. 63 alin. 4 Cod penal. (faptă săvârșită la data de 24.07.2012).

În fapt, s-a reținut că la data de 24.07.2012 inculpata S___ G_______ conducea autoturismul marca Hyundai cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXX pe ____________________. G_____, dinspre zona centrală a orașului spre cartierul, pe banda a doua a sensului său de rulare. Ajunsă la trecerea de pietoni aflată în apropierea intersecției ___________________. gen. Al. C_____, a accidentat-o pe partea vătămată T____ E____ care traversa ____________________ regulamentar, pe marcajul pietonal, dinspre partea stângă a direcției de rulare a autoturismului condus de inculpată.

În urma impactului, partea vătămată a fost proiectată pe carosabil, la scurt timp fiind transportată la S_______ C_____ Județean de Urgență „Sf. A______ A_____” G_____ unde a fost internată, în secția Ortopedie cu diagnosticul politraumatism prin accident rutier, fractură cotil drept cu deplasare, fractură subcapitală humerus stâng, TCC acut deschis cu plagă parieto – frontală dreapta, fractură ram ischio-ilio-pubian stâng.

În urma examinării medico – legale a părții vătămate, la data de 22.08.2012, s-a stabilit că aceasta prezenta leziuni traumatice posibil produse prin lovire cu corp dur și de plan dur, posibil în accident de trafic și care au necesitat 80 - 90 zile îngrijiri medicale pentru vindecare dacă nu survin complicații (raport de constatare medico – legală nr. 458/A1 – D/22.08.2012 fila 18 dosar u.p.).

Față de împrejurările concrete în care a fost produs accidentul de circulație, instanța a apreciat ca inculpata S___ G_______ a încălcat prevederile art. 35 alin. 1 din O.U.G. 195/2002 republicată și ale art. 135 alin. 1 lit. h din H.G. 1391/2006 privind regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 rep., și a produs un accident de circulație soldat cu rănirea părții vătămate T____ E____ care a suferit leziuni traumatice pentru a căror vindecare au fost necesare un număr de 80 – 90 de zile de îngrijiri medicale.

Fapta astfel cum a fost reținută întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de vătămare corporală din culpă, prevăzută de art. 184 alin. 2 și 4 Cod penal.

În referire la latura civilă a cauzei, instanța observă că partea vătămată T____ E____ s-a constituit parte civilă pentru suma totală de 613.000 lei, din care 13.000 lei despăgubiri materiale și 600.000 lei despăgubiri morale (250.000 lei – reprezentând „prețul durerii”, 100.000 lei – prejudiciul estetic și 250.000 lei – prejudiciul de agrement).

Instanța apreciază ca fiind întemeiată în parte acțiunea civilă formulată în cauză de către partea civilă T____ E____, motiv pentru care o va admite în consecință.

În speță, este în afara oricărei îndoieli că, prin acțiunea ilicită, culpabilă a inculpatei S___ G_______, s-a cauzat părții civile T____ E____ un prejudiciu de ordin moral și material, fiind întrunite condițiile cumulative cerute de art. 1357 din NCC referitoare la răspunderea civilă delictuală pentru fapta proprie.

Despăgubirile materiale pretinse de partea civilă constau în contravaloarea tratamentelor medicale și medicamentoase necesitate, a diferitelor materiale medicale folosite la intervențiile chirurgicale practicate, a hranei suplimentare, a scutecelor de unică folosință pe care partea civilă a fost nevoită să le poarte în perioada imobilizării la pat (în spital), precum și alte cheltuieli inevitabile perioadei spitalizării, în sumă de 5.000 lei. În ceea ce privește aceste cheltuieli, partea civilă a precizat că a beneficiat de împrumuturi în sumă totală de 2.500 lei, din partea numitelor P_______ Carmenuța și M___ M_______. Diferența de 8.000 lei, a fost cheltuită în perioada ulterioară externării (de la data de 24.08.2012). Partea civilă a susținut că până la data de 10.12.2012 a fost deasemeni imobilizată la pat, impunându-se achiziționarea de scutece de unică folosință, de medicamente, precum și ajutorul permanent a două persoane, respectiv numitele P_______ Carmenuța și M___ M_______ (declarație parte civilă – fila 20 dosar).

Instanța observă că partea vătămată/civilă a depus la dosarul cauzei mai multe înscrisuri din care rezultă mai multe sume certe, care au fost plătite pentru achiziționarea de medicamente și materiale sanitare și scutece de unică folosință în sumă de 840 lei, precum și contravaloarea efectuarii constatării medico - legale (38 lei) și costul examinării medico – legale (63 lei).

În cauză au fost audiați, la solicitarea părții civile T____ E____, martorele M___ M_______ și C_____ Frosa, în dovedirea pretențiilor civile.

Din declarația martorelor M___ M_______ și C_____ Frosa (care se coroborează cu declarația părții vătămate/civile T____ E____), rezultă că partea vătămată/civilă a efectuat în cursul spitalizării cheltuieli necesare datorate deficiențelor notorii ale sistemului de sănătate publică.

Cu privire la perioada ulterioară externării din spital, din declarația martorei M___ M_______ se reține că suma cheltuită de partea civilă ar fi fost cea de 2.000 lei, astfel cum i-a fost precizat de fiica părții civile (declarație fila 21).

Din declarația martorei C_____ Frosa se reține faptul că timp de trei luni de la data externării, a mers zilnic la partea civilă pentru a o ajuta, în prima lună aceasta fiind imobilizată complet la pat. Pentru ajutorul acordat, martora a primit de la partea civilă suma de 1.500 lei.

Raportat la mijloacele de probă ce atestă existența unor cheltuieli efective în legătură cu vătămările produse părții civile prin accidentul rutier din data de 24.07.2012 precum și la gravitatea leziunilor suferite, respectiv politraumatism cu traumatism cranio – cerebral minor cu plagă frontală dreapta, fractură cotil drept, fractură ram ischio – ilio – publian stâng, fractură subcapitală humerus stâng, instanța apreciază că partea civilă a efectuat o ________ cheltuieli directe, dovedite prin depoziția martorilor audiați și a înscrisurilor prezentate, în sumă totală de 8.000 lei (suma de 5.000 lei cheltuită în perioada spitalizării și suma de 3.000 lei, cheltuită n perioada ulterioară externării), și reține că în astfel de situații este aproape imposibil a se face dovada tuturor cheltuielilor efectuate prin dovezi preconstituite în acest sens.

Față de probele administrate, instanța va admite în parte pretențiile civile solicitate de partea civilă, apreciind ca fiind dovedite în parte, în cuantum de 8.000 lei, restul pretențiilor civile materiale urmând a fi respinse ca nefondate.

Referitor la prejudiciul moral creat, instanța apreciază că prin fapta săvârșită a fost creat părții civile E_____ E____ M____ un prejudiciu nepatrimonial constând în suferințele fizice îndurate inclusiv în perioada de recuperare medicală, apreciat de instanță într-un cuantum stabilit în funcție de vătămarea produsa, de atingerea adusa integrității corporale a parții civile si de privațiunile suferite de aceasta pe parcursul perioadei cât i-a fost afectată libertatea de mișcare.

Instanța va avea însă in vedere ca suma acordata cu titlu de daune morale parții civile sa nu constituie pentru aceasta o îmbogățire fara just temei, in disproporție cu fapta de vătămare corporală din culpă săvarsita și să asigure o reparare integrală a prejudiciului nepatrimonial produs. Astfel, instanța apreciază că suma de 150.000 lei este în măsura să asigure o justă și integrală reparație a prejudiciului moral suferit. La stabilirea acestui cuantum, în lipsa unor criterii obiective, instanța are în vedere împrejurările concrete ale cauzei, natura și gravitatea leziunilor suferite în urma accidentului, respectiv multiplele fracturi care au necesitat intervenții chirurgicale și imobilizarea la pat a părții civile cu ajutorul unor dispozitive traumatizante. Deasemeni se va avea în vedere că perioada ulterioară de refacere, anevoioasă și plină de privațiuni, i-a afectat părții civile traiul de zi cu zi, inclusiv în activitățile vitale, anihilându-i practic libertatea de mișcare și făcând-o dependentă de ajutorul altor persoane.

În ceea ce privește sumele suportate de partea civilă reprezentând contravaloarea efectuarii constatării medico - legale (38 lei) și costul examinării medico – legale (63 lei), instanța apreciază că acestea reprezintă cheltuieli judiciare și vor fi acordate cu acest titlu, chiar dacă partea civilă le-a intitulat daune materiale.

Cu privire la prejudiciul estetic pretins a fi suferit, prin cicatricea frontală rămas în urma traumatismului cranio – cerebral minor cu plagă frontală dreapta, instanța apreciază ca acesta nu generează, în situația de față necesitatea acordării unor despăgubiri.

Prin prejudiciu estetic se înțelege o modificare a aspectului fizic al persoanei, in integralitatea sa corporala, care atrage după sine numeroase suferințe, cu ample consecințe in plan social si/sau economic. În practica judecătorească s-a apreciat că elementul obiectiv al prejudiciului estetic trebuie să fie observabil, fiind constatat in cadrul unei expertize si poate exista sub aspectul unor cicatrici de forme si dimensiuni variate, cu dispunere oriunde pe suprafața corporala, pierderi dentare, anchiloze, amputații de segmente sau membre, orice alte tipuri de leziuni care influenteaza in mod șocant și permanent aspectul fizic al persoanei. Ca element subiectiv, suferintele psihice sunt generate de procesul de constituire al cicatricilor, care inevitabil determina o schimbare a fizionomiei sau si mai mult decat atat, modifica percepția estetica asupra propriului corp, care depinde de modul in care victima insasi este influentata de schimbările intervenite, dar si de raportarea acesteia la reactiile persoanelor din anturaj.

Partea civilă T____ E____ a indicat numai necesitatea modificării tunsorii, fără a indica alte elemente care să justifice existența prejudiciului estetic și justificarea acordării unor despăgubiri bănești, astfel că pretențiile formulate cu acest titlu vor fi respinse.

Pe de altă parte, S_______ C_____ Județean „Sf. A______ A_____” G_____ s-a constituit parte civilă în cauză pentru suma reprezentând cheltuielile ocazionate de spitalizarea părții vătămate T____ E____. Apreciind ca fiind întrunite condițiile răspunderii civile delictuale, instanța va admite – în temeiul art. 14, a art. 346 Cod procedură penală și a art. 313 alin. 1 din Legea nr. 95/2006, astfel cum a fost modificată – acțiunea civilă introdusă de S_______ C_____ Județean de Urgență „Sf. A______ A_____” G_____, astfel cum aceasta a fost formulată (fila 17 dosar u.p.).

Din înscrisul aflat la fila 12 dosar u.p. reiese că autoturismul marca Hyunday Accent înmatriculat sub nr. XXXXXXXXX condus de inculpata S___ G_______ figura, la data producerii accidentului, ca fiind asigurat la S.C. Asigurare – Reasigurare A____ S.A.

Dintr-o abordare sistematica a dispozițiilor cap. III al legii nr. 136/1995, referitor la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule (art. 48 – 58), în varianta de reglementare modificată prin adoptarea O.U.G. 61/2005, aprobată prin Legea nr. 283/2005 se deduce că răspunderea civilă contractuală a asiguratorului pentru plata despăgubirilor cuvenite persoanelor păgubite prin vătămare corporală sau deces, ori prin avarierea sau distrugerea de bunuri, are un caracter prioritar in raport cu răspunderea civilă delictuală a celui asigurat de răspundere civilă în temeiul unui contract de asigurare.

Astfel, atunci când, în lipsa unei convenții între asigurat, asigurător și persoana păgubită, se pune problema stabilirii despăgubirilor pe calea unei hotărâri judecătorești, drepturile persoanelor păgubite prin accidente produse de autovehicule proprietatea persoanelor asigurate în România, se exercită direct împotriva asigurătorului de răspundere civilă, în limitele obligației acestuia și numai în subsidiar și în mod excepțional, dacă întinderea răspunderii asigurătorului, determinată în conformitate cu clauzele contractului de asigurare și cu normele speciale care stabilesc, conform art. 53 din lege, limita maximă a despăgubirilor de asigurare excede nivelului despăgubirilor stabilite de instanța ca fiind dovedite și cuvenite, poate fi angajată răspunderea civilă delictuală a asiguratului, pentru diferența dintre limita maximă a despăgubirilor de asigurare stabilită prin Ordin al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și nivelul despăgubirilor în concret determinat de instanță.

Potrivit art. 54 alin. 1 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România, cu modificările și completările ulterioare, în cazul stabilirii despăgubirii prin hotărâre judecătorească, drepturile persoanelor păgubite prin accidente produse de vehicule aflate în proprietatea persoanelor asigurate în România se exercită împotriva asigurătorului de răspundere civilă, în limitele obligației acestuia, iar potrivit art. 55 alin. 1 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România, cu modificările și completările ulterioare, despăgubirile se plătesc de către asigurător persoanelor fizice sau juridice păgubite.

Așadar, atâta vreme cât dispozițiile legale în materie stabilesc că acțiunea civilă se exercită împotriva asigurătorului de răspundere civilă, care este obligat să achite despăgubirile stabilite de instanță, prin hotărâre judecătorească, către persoanele fizice sau juridice păgubite, nu mai apare necesar a se dispune obligarea și a inculpatei la plata acelorași despăgubiri, către partea vătămată/civilă.

În condițiile art. 193 alin. 1 Cod procedură penală în referire la art. 50 alin. 1 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România, asigurătorul va fi obligat și la plata cheltuielilor judiciare efectuate de către partea vătămată/civilă T____ E____, respectiv contravaloarea efectuării constatării medico - legale (38 lei) și costul examinării medico – legale (63 lei) – chitanțe nr. xxxxxxx/22.08.2012 și nr. xxxxxxx/12.06.2013 precum și onorariul apărătorului ales, în sumă de 4.000 lei – chitanță nr. 091/12.06.2013 eliberată de C__. Av. B__ E_____.

Potrivit art. 191 alin. 1 Cod procedură penală, instanța va obliga inculpata la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Admite în parte acțiunea civilă formulată de partea vătămată/civilă T____ E____.

În baza art. 55 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România, obligă asigurătorul S.C. Asigurare – Reasigurare A____ S.A. București la plata sumelor de 8.000 lei cu titlu de despăgubiri materiale și de 150.000 lei, cu titlu de despăgubiri morale către partea vătămată/civilă T____ E____.

Respinge ca nefondate restul pretențiile civile formulate de către partea vătămată/civilă T____ E____.

Potrivit art. 14 Cod proc. pen., a art. 346 Cod proc. pen și a art. 313 alin. 1 din Legea nr. 95/2006 cu modificările survenite, obligă asigurătorul S.C. Asigurare – Reasigurare A____ S.A. București, la plata sumei de 5.827,7 lei cu titlu de despăgubiri materiale către partea civilă S_______ C_____ Județean de Urgență „Sf. A______ A_____” G_____.

În temeiul art. 193 alin. 1 Cod de procedură penală, în referire la art. 50 alin. 1 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România, obligă asigurătorul S.C. Asigurare – Reasigurare A____ S.A. București, la plata sumei de 4.101 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare, către partea vătămată/civilă T____ E____, reprezentând contravaloarea constatării și examinării medico – legale, în sumă de 101 lei și onorariul apărătorului ales, în sumă de 4.000 lei.

În temeiul art. 191 alin. 1 Cod de procedură penală, obligă pe inculpata S___ G_______ la plata sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Cu drept de recurs in termen de 10 zile de la pronunțare pentru partea civilă T____ E____ (cu domiciliul in mun. G_____, ___________________________, ______________, CNP-xxxxxxxxxxxxx) si pentru asigurătorul A____ SA – S________ DE ASIGURARE – REASIGURARE (cu sediul in București, sector 3, _____________________. 3, _____________ de la comunicare pentru inculpata S___ G_______ (fiica lui E____ si V_______ E____, născută la data de 07.06.1956 in Târgu N____, jud. N____, CNP-xxxxxxxxxxxxx, domiciliată in G_____, ____________________________, _____________, ___________________) si pentru partea civilă S_______ C_____ Județean de Urgență „Sf. _____________________> (cu sediul in mun. G_____, _____________________, jud. G_____).

Pronunțată în ședință publică astăzi, 04.10.2013.

Președinte, Grefier,

Red. L.A.O_____

Tehnored. E.M.B___

2 ex /08.10.2013

Publicitate

Alte spețe similare

 • Hotărârea 9/2013 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Recurs
 • Hotărârea 173/2013 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Recurs
 • Hotărârea 131/2013 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Recurs
 • Hotărârea 129/2015 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Apel
 • Hotărârea 25/2013 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Fond
 • Hotărârea 17/2014 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Apel
 • Hotărârea 139/2014 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Apel
 • Hotărârea 18/2014 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Fond
 • Hotărârea 7/2014 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Fond
 • Hotărârea 168/2014 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Apel
 • Hotărârea 2381/2013 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Fond
 • Hotărârea 67/2013 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Fond
 • Hotărârea 33/2014 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Fond
 • Hotărârea 71/2015 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Fond
 • Hotărârea 416/2015 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Apel
 • Hotărârea 48/2014 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Apel
 • Hotărârea 859/2014 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Apel
 • Hotărârea 77/2016 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Fond
 • Hotărârea 463/2014 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Apel
 • Hotărârea 177/2013 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Recurs
 • Hotărârea 16/2016 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Apel
 • Hotărârea 1090/2013 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Recurs
 • Hotărârea 1151/2014 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Contestaţie în anulare - Apel
 • Hotărârea 625/2013 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Recurs
 • Hotărârea 1026/2013 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Recurs
 • Hotărârea 162/2013 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Recurs
 • Hotărârea - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Apel
 • Hotărârea 32/2012 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Fond
 • Hotărârea 215/2013 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Fond
 • Hotărârea 2011/2013 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Fond
 • Hotărârea 665/2015 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Apel
 • Hotărârea 667/2013 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Recurs
 • Hotărârea 234/2014 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Apel
 • Hotărârea 2096/2013 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Fond
 • Hotărârea 1189/2013 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Recurs
 • Hotărârea 1039/2015 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Apel
 • Hotărârea 931/2012 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Recurs
 • Hotărârea 446/2015 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Apel
 • Hotărârea 2018/2013 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Fond
 • Hotărârea 114/2016 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Apel
 • Hotărârea 9 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Recurs
 • Hotărârea 984/2014 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Fond
 • Hotărârea 4/2013 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Recurs
 • Hotărârea 2020/2013 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Fond
 • Hotărârea 986/2013 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Recurs
 • Hotărârea 1488/2013 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Recurs
 • Hotărârea 907/2014 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Apel
 • Hotărârea 1274/2014 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Fond
 • Hotărârea 366/2014 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Apel
 • Hotărârea 493/2013 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Recurs
 • Hotărârea 311/2013 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Recurs
 • Hotărârea 587/2013 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Recurs
 • Hotărârea 548/2013 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Recurs
 • Hotărârea 2699/2014 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Fond
 • Hotărârea 463/2013 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Fond
 • Hotărârea 639/2013 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Fond
 • Hotărârea 649/2013 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Fond
 • Hotărârea 136/2014 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Apel
 • Hotărârea 455/2013 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Fond
 • Hotărârea 919/2013 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Recurs
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020