Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
Publicitate


Date speţă
Instanţă:
Judecătoria CORABIA
Materie juridică:
Minori şi familie
Stadiu procesual:
Fond
Obiect dosar:
Pensie întreţinere
Număr hotarâre:
412/2013 din 27 februarie 2013
Sursa:
Rolii.ro

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA CORABIA

__________________ NR. 53

Dosar nr. XXXXXXXXXXX - majorare pensie intretinere -

SENTINTA CIVILA NR. 412

Ședința publică din data de 27.02.2013

Instanta constituita din :

Judecător : L____ E____ – președinte instanță

Grefier: C_____ H______

Pe rol se afla judecarea actiunii civile formulata de reclamanta D____ C_______, domiciliata in Corabia, __________________, _________________________, in contradictoriu cu paratul C_____ F_____, domiciliat in _____________________, avand ca obiect „majorare pensie intretinere”.

La apelul nominal făcut în sedinta publica au raspuns părtile.

Procedura de citare a fost legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, in cadrul caruia se invedereaza ca s-a depus la dosar de catre parat intampinare in doua exemplare, la care sunt atasate un set de inscrisuri. Se invedereaza de asemenea ca s-a procedat la comunicarea intampinarii catre reclamanta, la data de 18.02.2013.

Constatandu-se cauza in stare de judecata, s-a retinut spre solutionare.

J U D E C Ă T O R I A

Prin cererea inregistrata sub nr. XXXXXXXXXXX din 10.01.2013 reclamanta D____ C_______, in calitate de reprezentant legal al minorei C_____ M____ L______, a chemat in judecata pe paratul C_____ F_____, solicitandinstantei ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna majorarea pensiei de intretinere stabilita in favoarea minorei, si obligarea paratului la plta unei pensii de intretinere, in cote procentuale, dispunand poprire din oficiu pe veniturile paratului, pensionar MAI. S-a solicitat de catre reclamata ca in situatia in care nu se impune majorarea pensiei, sa se stabileasca ca pensia de intretinere stabilita in prezent sa fie in cote procentuale, pentru a se evita formularea de actiuni repetate in justitie.

In motivarea in fapt a cererii reclamanta a aratat ca prin sentinta civila nr. 725/30.04.2009 a Judecatoriei Corabia, pronuntata in dosarul nr. XXXXXXXXXXXX s-a dispus obligarea paratului la plata unei pensii de intretinere in cuantum de 310 lei lunar, cu incepere de la 06.04.2009 si pana la intervenirea unei cauze legale de modificare sau stingere a obligatiei de intretinere.

S-a aratat de asemenea ca paratul a solicitat micșorarea pensiei de intretinere stabilita in favoarea minorei, cerere care a fost respinsa prin sentinta civila nr. 509/2012 a Judecatoriei Corabia, iar prin decizia civila nr. 774/2012 a Tribunalului O__ a fost admis recursul, modificata sentinta, admisa actiunea reclamantului si redusa pensia de la 310 lei lunar la 250 lei lunar.

A mentionat de asemenea reclamanta ca paratul nu s-a interesat niciodata de minora, partile s-au despartit in fapt cand reclamanta era insarcinata, iar veniturile realizate de parat sunt mult mai mari, acesta avand in proprietate doua imobile tip vilă in _________________ apartament in Corabia.

De asemenea reclamanta a aratat ca in prezent minora este eleva, cheltuielile cu scoala si intretinerea acesteia au crescut, iar reclamanta are un salariu destul de mic. A precizat de asemenea reclamanta ca paratul orimeste pensie de intretinere in favoarea fiului sau C_____ E______ de la fosta sotie B___ V_______, in cote procentuale.

In drept cererea a fost intemeiata pe disp. art. 525, 531, 529 N. C. Civil.

In dovedirea cererii reclamanta a depus la dosar copia sentintei civile nr. 725/30.04.2009 a Judecatoriei Corabia, decizia civila nr. 774/2012 a Tribunalului O__.

La solicitarea instantei s-a depus la dosar referat de ancheta sociala efectuat la domiciliul paratului, si de asemenea s-a depus de catre Ministerul Administratiei si Internelor – Casa de Pensii Sectoriala, adeverinta nr. xxxxxxx/24.01.2013 privind veniturile realizate de parat.

Legal citat, paratul a depus la dosar intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii ca nefondata.

In motvarea intampinarii paratul a aratat ca la diminuarea pensiei de intretinere s-a tinut cont de veniturle sale, care s-au diminuat in urma pensionarii, si fata de acea situatie nu a mai intervenit nici o cauza de marire a venitului sau net, si nu are alte activitati care sa creeze venituri.

A mentionat de asemenea paratul ca locuieste impreuna cu fiul sau in cssa parintilor sai, in _____________________, iar cu privire la apartamentul din Corabia a arata ca acesta este detinut de sora sa, numita C_____ F______. A invederat de asemenea paratul ca nu primeste pensie de intretinere pentru fiul sau C_____ E______, acesta fiind student in anul II la Facultatea de Jurnalism a Universitatii Hyperion, paratul fiind cel care achita toate taxele de scolarizare si cheltuielile de intretinere ale acestuia, si de asemenea are contractate imprumuturi bancare pentru care plateste rate lunare in cuantum de 761 lei.

Totodata paratul a solicitat judecarea in lipsa.

In dovedirea intampinarii paratul a depus la dosar urmatoarele inscrisuri: sentinta civila nr. 509/10.04.2012, a Judecatoriei Corabia, decizia civila nr. 774/2012 a Tribunalului O__, decizia nr. xxxxxx/18.01.2012, contract de vanzare-cunmparare autentificat la data de 06.12.1996, doua grafice rambursare credite, adeverinta nr. 172/23.01.2013 privind pe C_____ E______, copie act identitate parat, certificat de nastere privind pe C_____ E______, cupon pensie parat.

Analizând actele si lucrările dosarului, instanța reține că :

În fapt, prin sentinta civila nr. 725/30.04.2009 a Judecatoriei Corabia, pronuntata in dosarul nr. XXXXXXXXXXXX s-a dispus obligarea paratului la plata unei pensii de intretinere in cuantum de 310 lei lunar in favoarea minorei C_____ M____ L______, cu incepere de la 06.04.2009 si pana la intervenirea unei cauze legale de modificare sau stingere a obligatiei de intretinere.

Prin sentinta civila nr. 509/10.04.2012 a Judecatoriei Corabia s-a respins cererea fomulata de paratul C_____ F_____ privind reducerea poensiei de intretinere la care a fost obligat in favoarea minorei, iar prin decizia civila nr. 774/2012 a Tribunalului O__ a fost admis recursul, a fost modificata sentinta, admisa actiunea si redusa pensia de la 310 lei lunar la 250 lei lunar.

Din adeverinta nr. xxxxxxx/24.01.2013 emisa de Ministerul Administratiei si Internelor – Casa de Pensii Sectoriala (fila 16) instanta retine ca in prezent paratul este pensionar, cu o pensie lunara de 1596 lei.

De asemenea, instanta retine ca paratul mai are in intretinere copilul C_____ E______ rezultat dintr-o relatie anterioara, care in prezent este student in anul II, cursuri de zi la facultatea de Jurnalism din cadrul Universitatii Hyperion – Bucuresti (fila 32).

In drept, art. 6, alin.2 din Legea 71 privind punerea în aplicare a noului Cod Civil prevede că « Dispozițiile Codului civil sunt aplicabile și efectelor viitoare ale situațiilor juridice născute anterior intrării în vigoare a acestuia derivate din starea și capacitatea persoanelor, din căsătorie, filiație, adopție și obligația legală de întreținere, din raporturile de proprietate, inclusiv regimul general al bunurilor și din raporturile de vecinătate, dacă aceste situații juridice subzistă după _____________________ Codului civil ».

Potrivit art. 39 din Legea 71 privind punerea în aplicare a noului Cod Civil 1 »Dispozițiile Codului civil privind divorțul se aplică fără a se deosebi între căsătoriile încheiate înainte sau după ______________________. Divorțul pronunțat anterior intrării în vigoare a Codului civil produce efectele stabilite de legea în vigoare la data când s-a pronunțat hotărârea rămasă irevocabilă.

In ceea ce priveste obligatia de intretinere a minorei, instanta va avea in vedere disp. art. 499 N.C. Civil potrivit carora „tatăl și mama sunt obligați, în solidar, să dea întreținere copilului lor minor, asigurându-i cele necesare traiului, precum și educația, învățătura și pregătirea sa profesională. (...) În caz de neînțelegere, întinderea obligației de întreținere, felul și modalitățile executării, precum și contribuția fiecăruia dintre părinți se stabilesc de instanța de tutelă pe baza raportului de anchetă psihosocială” precum si disp. art. 529 N.C. Civil potrivit caruia „Întreținerea este datorată potrivit cu nevoia celui care o cere și cu mijloacele celui care urmează a o plăti. Când întreținerea este datorată de părinte, ea se stabilește până la o pătrime din venitul său lunar net pentru un copil, o treime pentru 2 copii și o jumătate pentru 3 sau mai mulți copii. Cuantumul întreținerii datorate copiilor, împreună cu întreținerea datorată altor persoane, potrivit legii, nu poate depăși jumătate din venitul net lunar al celui obligat.”

De asemenea potrivit art. 530 N.C. Civil „Obligația de întreținere se execută în natură, prin asigurarea celor necesare traiului și, după caz, a cheltuielilor pentru educare, învățătură și pregătire profesională. Dacă obligația de întreținere nu se execută de bunăvoie, în natură, instanța de tutelă dispune executarea ei prin plata unei pensii de întreținere, stabilită în bani. Pensia de întreținere se poate stabili sub forma unei sume fixe sau într-o cotă procentuală din venitul net lunar al celui care datorează întreținere.”

F___ de aceste dispozitii legale, instanta va admite in parte actiunea reclamantei si va obliga paratul la o pensie de intretinere in favoarea minorei C_____ M____ L______, in cota procentuala de 16,5% lunar din venitul net realizat de acesta, cu incepere de la 10.01.2013 si pana la intervenirea unei cauze legale de modificare sau stingere a obligatiei de intretinere, dar nu mai mult de implinirea varstei de 26 de ani, si va dispune poprire din oficiu pe veniturile realizate de parat, care este pensionar MAI.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

Admite in parte actiunea civilă formulată de reclamanta D____ C_______, domiciliata in Corabia, __________________, ___________. 23, jud. O__, in contradictoriu cu paratul C_____ F_____, domiciliat in _____________________.

Dispune stabilirea pensiei de intretinere in favoarea minorei C_____ M____ L______, nascuta la data de 05.03.2003 in cota procentuala de 16,5% din venitul net al paratului, cu incepere de la 10.01.2013 si pana la pana la intervenirea unei cauze legale de modificare sau stingere a obligatiei de intretinere, dar nu mai mult de implinirea varstei de 26 de ani de catre C_____ M____ L______.

Dispune poprire din oficiu pe veniturile paratului.

Cu recurs.

Pronuntata in sedinta publica azi 27.02.2013, la Judecatoria Corabia.

Președinte, Grefier,

L____ E____ C_____ H______

Red. Jud. LE

Tehnored CH

Ex. 4/28.03.2013

Publicitate

Alte spețe similare

Contacte

Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

0743.087.930

office@avocatura.com

Urmărește-ne în social media

Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020