Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
Publicitate


Date speţă
Instanţă:
Tribunalul ARGEŞ
Materie juridică:
Penal
Stadiu procesual:
Fond
Obiect dosar:
Reabilitarea judecătorească (art.527 NCPP)
Număr hotarâre:
883/2014 din 24 aprilie 2014
Sursa:
Rolii.ro

Dosar nr. XXXXXXXXXXXX

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ARGEȘ

SECȚIA PENALĂ

SENTINȚA PENALĂ NR. 883

Ședința nepublică de la 24 Aprilie 2014

Completul compus din:

PREȘEDINTE I____ M______ L____

Grefier A_____ T______

P________ de pe lângă Tribunalul Argeș este reprezentat prin procuror S_____ Țuca.

S-a luat în examinare, spre soluționare în primă instanță, cererea de reabilitare formulată de petentul – condamnat I__ I____ C_____, fiul lui R___ și E____, născut la data de 04.08.1978 în Câmpulung, jud. Argeș, domiciliat în municipiul Câmpulung, ___________________, nr. 3, _______________, _________________________, CNP - xxxxxxxxxxxxx.

La apelul nominal făcut în ședință nepublică a răspuns petentul – condamnat I__ I____ C_____ în stare de libertate, personal și asistat de avocat A__ Z______, în baza împuternicirii avocațiale aflată la dosar.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, care învederează instanței că s-au depus la dosar relațiile solicitate de la Tribunalul D___ – Biroul Executări Penale și înscrisurile prin care condamnatul face dovada achitării cheltuielilor la care a fost obligat prin sentința de condamnare.

S-a procedat la înregistrarea cauzei cu mijloace tehnice, potrivit dispozițiilor art. 369 Cod procedură penală.

Apărătorul petentului – condamnat, în baza art. 533 din Noul Cod de procedură penală, solicită ca ședința să fie nepublică și să se dispună evacuarea din sală a părților care nu au legătură cu această cază.

Reprezentanta Parchetului arată că este de acord ca ședința să fie declarată nepublică.

Instanța declară ședința nepublică și dispune evacuarea din sală a tuturor părților care nu au legătură ncu această cauză.

Apărătorul petentului – condamnat arată că a luat la cunoștință despre relațiile comunicate de Tribunalul D___, de înscrisurile depuse de condamnat prin care face dovada achitării cheltuielilor la care a fost obligat prin sentința de condamnare și arată că nu mai are alte cereri de formulat în cauză, solicitând cuvântul pe fond.

Reprezentanta Parchetului arată că nu mai are alte cereri de formulat în cauză și solicită cuvântul pe fond.

Instanța în raport de această împrejurare, constată cererea în stare de judecată și acordă cuvântul asupra acesteia.

Apărătorul petentului – condamnat, având cuvântul, solicită admiterea cererii așa cum a fost formulată și reabilitarea judecătorească a condamnatului I__ I____, cu consecința încetării tuturor interdicțiilor și consecințelor care au fost produse prin hotărârea de condamnare, respectiv radierea din cazierul judiciar al condamnării care a fost de natură să împieteze asupra anumitor activități pe care petentul le-a desfășurat.

Reprezentanta Parchetului, solicită admiterea cererii de reabilitare judecătorească privind pedeapsa de 4 ani aplicată condamnatului prin sentința penală nr. 206/01.03.2004 pronunțată de Tribunalul D___, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 4164/17.08.2004, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, considerând că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 166 Noul Cod penal.

Petentul – condamnat I__ I____ C_____, având ultimul cuvânt, solicită admiterea cererii în sensul de a se dispune reabilitarea sa judecătorească.

TRIBUNALUL

Deliberând, constată:

La data de 27.02.2014, a fost înregistrată la această instanță cererea de reabilitare judecătorească formulată de petentul I__ I____ C_____, față de pedeapsa rezultantă de 4 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev.de art. 64 lit. a și b C.p, aplicată prin sentința penală nr. 206/01.03.2004 a Tribunalului D___, definitivă prin decizia penală nr. 4164/17.08.2004 a I.C.C.J.

În motivarea cererii petentul a invocat că sunt îndeplinite condițiile prev.de art.135 NCP.

Pentru soluționarea cauzei au fost depuse copii de pe sentința penală nr. 206/01.03.2004 a Tribunalului D___, minuta deciziei penale nr. 4164/17.08.2004 a I.C.C.J , minuta deciziei penale nr. 328/ 30.06.2004 a Curții de Apel C______, cartea de identitate, adeverința nr.36/28.11.2013, cazierul judiciar, adeverința nr. M1020/06.03.2014 emisă de Penitenciarul Spital Colibași, contract individual de muncă.

S-au solicitat relații de la tribunalul D___ – Biroul Executări penale privind perioada încercării condamnatului.

Coroborând actele de la dosar instanța constată că petentul a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 4 ani închisoare, prin sentința penală nr. 206/01.03.2004 a Tribunalului D___, definitivă prin decizia penală nr. 4164/17.08.2004 a I.C.C.J.

Acesta a început executarea pedepsei la data de 26.11.2003 și a expirat pedeapsa la data de 25.11.2007.

Nu a mai suferit nici o condamnare, a achitat cheltuielile judiciare, are un loc de muncă stabil.

Față de aceste considerente, tribunalul apreciază că sunt îndeplinite condițiile prev.de art.166 alin.1 lit.a C.p, rap.la art. 167 alin.1 C.p. și art.168 C.p , motiv pentru care urmează a se admite cererea și a se dispune reabilitarea judecătorească a condamnatului pentru pedeapsa rezultantă de 4 ani închisoare.

Văzând și disp.art.275 alin. 2 C.p.p.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

Admite cererea de reabilitare formulată de petentul – condamnat I__ I____ C_____, fiul lui R___ și E____, născut la data de 04.08.1978 în Câmpulung, jud. Argeș, domiciliat în municipiul Câmpulung, ___________________, nr. 3, _______________, _____________, jud. Argeș, CNP - xxxxxxxxxxxxx.

Dispune reabilitarea judecătorească a inculpatului I__ I____ C_____, fiul lui R___ și E____, născut la data de 04.08.1978 în Câmpulung, jud. Argeș, domiciliat în municipiul Câmpulung, ___________________, nr. 3, _______________, _____________, jud. Argeș, CNP – xxxxxxxxxxxxx pentru pedeapsa rezultantă de 4 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a, b Cod penal, aplicată prin sentința penală nr. 206/01.03.2004 pronunțată de Tribunalul D___, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 4164/17.08.2004, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina statului .

Cu drept de contestație în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședința publică de la 24 Aprilie 2014, la Tribunalul Argeș Secția penală.

Președinte,

I____ M______ L____

Grefier,

A_____ T______

Red.I.M.L

Dact. NE/2 ex

29.04.2014

Publicitate

Alte spețe similare

 • Hotărârea 57/2015 - Reabilitarea judecătorească (art.527 NCPP) - Fond
 • Hotărârea 433/2015 - Reabilitarea judecătorească (art.527 NCPP) - Contestaţie(NCPP)
 • Hotărârea 1710/2015 - Reabilitarea judecătorească (art.527 NCPP) - Fond
 • Hotărârea 380/2015 - Reabilitarea judecătorească (art.527 NCPP) - Fond
 • Hotărârea 23/2014 - Reabilitarea judecătorească (art.527 NCPP) - Fond
 • Hotărârea 2 - Reabilitarea judecătorească (art.527 NCPP) - Fond
 • Hotărârea 57/2015 - Reabilitarea judecătorească (art.527 NCPP) - Fond
 • Hotărârea 1382/2014 - Reabilitarea judecătorească (art.527 NCPP) - Fond
 • Hotărârea 288/2015 - Reabilitarea judecătorească (art.527 NCPP) - Fond
 • Hotărârea 425/2014 - Reabilitarea judecătorească (art.527 NCPP) - Fond
 • Hotărârea 63/2014 - Reabilitarea judecătorească (art.527 NCPP) - Fond
 • Hotărârea 50/2015 - Reabilitarea judecătorească (art.527 NCPP) - Fond
 • Hotărârea 1720/2015 - Reabilitarea judecătorească (art.527 NCPP) - Fond
 • Hotărârea 71/2014 - Reabilitarea judecătorească (art.527 NCPP) - Fond
 • Hotărârea 320/2014 - Reabilitarea judecătorească (art.527 NCPP) - Fond
 • Hotărârea 103/2015 - Reabilitarea judecătorească (art.527 NCPP) - Fond
 • Hotărârea 334/2014 - Reabilitarea judecătorească (art.527 NCPP) - Fond
 • Hotărârea 62/2015 - Reabilitarea judecătorească (art.527 NCPP) - Fond
 • Hotărârea 108/2014 - Reabilitarea judecătorească (art.527 NCPP) - Fond
 • Hotărârea 1350/2014 - Reabilitarea judecătorească (art.527 NCPP) - Fond
 • Hotărârea 98/2015 - Reabilitarea judecătorească (art.527 NCPP) - Fond
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020