Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
Publicitate


Date speţă
Instanţă:
Tribunalul ARAD
Materie juridică:
Penal
Stadiu procesual:
Recurs
Obiect dosar:
Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.)
Număr hotarâre:
323/2013 din 16 octombrie 2013
Sursa:
Rolii.ro

ROMÂNIA

TRIBUNALUL A___ Operator 3207/2504

SECȚIA PENALĂ

DOSAR NR.XXXXXXXXXXXX

DECIZIA PENALĂ NR.323

Ședința publică din 16 octombrie 2013

Președinte C_____ B____ M____

Judecător T_____ D_____

Judecător M______ C_____

Grefier L______ T_____

S-au luat în examinare recursurile declarate de partea vătămată/parte civilă B_____ A__ și asigurătorul E______ R______ Asigurare – Reasigurare SA București împotriva sentinței penale nr. 2196 din 11 septembrie 2013 pronunțată de Judecătoriei A___ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXX..

Ministerul Public este reprezentat de procuror D__ A_______ U___ din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul A___.

La apelul nominal se prezintă apărătorul inculpatului, avocat Baul A____ din Baroul M________, lipsă fiind inculpatul C_____ P____, partea civilă B_____ A__, asiguratorul E______ R______ Asigurare – Reasigurare SA București și partea civilă S_______ C_____ Județean de Urgență A___.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință după care, se constată că recursurile au fost declarate în termen și aflându-se în stare de soluționare se acordă cuvântul.

Apărătorul inculpatului solicită respingerea recursului declarat de partea civilă, întrucât acesta nu a fost motivat. Referitor la recursul declarat de asigurator, solicită respingerea lui și menținerea hotărârii primei instanțe, întrucât inculpatul a recunoscut fapta.

Procurorul solicită respingerea recursurilor declarate și menținerea hotărârii primei instanțe.

T R I B U N A L U L

Deliberând asupra recursului;

Constată că prin sentința penală nr. 2196 din 11 septembrie 2013, pronunțată de Judecătoria A___ în dosar nr. XXXXXXXXXXXX, în baza art. 184 alin. 1 și 3 Cod penal, cu aplicarea art. 3201 Cod procedură penală, a fost condamnat inculpatul C_____ P____, fiul lui P____ și A_____, născut la data de 17.01.1971 în loc. Unțeni, jud. Iași, cetățean român, studii 10 clase, căsătorit, tâmplar la S.C. „Meba Mont Construct” S.R.L. domiciliat în ____________________, jud. A___, posesor a C.I. ________ nr. xxxxxx, CNP 1.71.01.17.xxxxxx, fără antecedente penale, la 6 (șase) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii vătămare corporală din culpă.

Pe durata și în condițiile prevăzute de art. 71 Cod penal, inculpatului i s-a interzis exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a), b) Cod penal, cu excepția dreptului de a alege.

În baza art. 81, 82 Cod Penal s-a suspendat condiționat executarea pedepsei pe un termen de încercare de 2 ani și 6 luni.

În baza art. 71 alin. 5 Cod penal, s-a suspendat executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiționate a pedepsei închisorii.

S-a atras atenția inculpatului asupra prevederilor art. 83 Cod Penal.

În baza art. 346 Cod procedură penală raportat la art.14 alin. 3 lit. b) Cod procedură penală și art. 313 din Legea nr. 95/2006, s-a admis acțiunea civilă exercitată de partea civilă S_______ C_____ Județean de Urgență A___ cu sediul în A___, ________________________. 2-4, jud. A___ și a fost obligat inculpatul să plătească acestei părți civile suma de 2.500,70 lei (douămiicincisuteleișișaptezecibani) cu titlu de cheltuieli de spitalizare și tratament acordate părții vătămate B_____ A__.

În baza art. 346 Cod procedură penală raportat la art.14 alin. 3 lit. b) Cod procedură penală, s-a admis în parte acțiunea civilă exercitată de partea civilă B_____ A__, domiciliată în mun. A___, ____________________, jud. A___ și a fost obligat inculpatul să plătească acestei părți civile suma de: 20.000 (douăzecimii) lei cu titlu de daune morale și s-au respins restul pretențiilor civile.

A fost obligat asiguratorul Societatea de Asigurare „E______ România Asigurare Reasigurare” S.A., cu sediul în localitatea Voluntari, _______________________. 10, jud. Ilfov, la plata sumei indicate mai sus cu titlu de despăgubiri civile către partea civilă B_____ A__, în măsura în care aceste sume nu sunt achitate de inculpat.

În baza art. 191 alin.1 Cod procedură penală a fost obligat inculpatul la plata către stat a sumei de 700 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Pentru a hotărî astfel, prima instanță a reținut că la data de 26.11.2012, în jurul orei 8,30, învinuitul C_____ P____ a condus autovehiculul marca VW Passat cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXX pe banda a doua de mers a Căii Timișorii din municipiul A___, dinspre Podul T_____ spre ______________________________> În același timp, partea vătămată B_____ A__ se afla în zona stației de carburanți Lukoil de pe Calea Timișorii, dorind să traverseze spre Autoservice Dacia.

Ajungând la trecerea de pietoni situată în dreptul stației de carburanți Lukoil, partea vătămată se angajează în traversare, trece de prima bandă, dar este accidentată de autovehiculul condus de învinuit pe a doua bandă, fiind proiectată pe carosabil la câțiva metri de trecerea de pietoni.

Învinuitul a apelat Serviciul de Urgență 112, la fața locului deplasându-se un echipaj al ambulanței care a transportat-o pe partea vătămată la S_______ C_____ Județean de Urgență A___ și un echipaj al Poliției Municipiului A___ – Biroul Rutier, care, în prezența martorului asistent M_____ A________ D__ a efectuat cercetarea la fața locului și fotografiile judiciare.

Părții vătămate i s-a stabilit diagnosticul prezumtiv de TCC acut, comoție cerebrală, plagă contuză frontală, traumatism toracic cu ________ coastelor 3, 5, 6, fractură metatars 1 picior drept, rămânând internată în spital.

Conform Raportului de constatare medico-legală nr.605/A1 din 12.12.2012 efectuat de Serviciul de Medicină Legală A___, leziunile traumatice suferite de partea vătămată s-au putut produce prin lovire cu și de corpuri dure în condițiile unui accident rutier, ele pot data din 26.11.2012 și necesită 35-40 de zile de îngrijiri medicale, dacă nu survin complicații. Partea vătămată a fost internată în perioada 26.11.2012 – 06.12.2012 în Secția Ortopedie-Traumatologie a Spitalului C_____ de Urgență A___.

Pe Calea Timișorii, la locul producerii accidentului, circulația se desfășoară în ambele sensuri pe câte două benzi pe sens, despărțite printr-un marcaj longitudinal continuu. Carosabilul este în aliniament, fără declivități, iar partea carosabilă este acoperită cu material asfaltic. Vizibilitatea la momentul producerii accidentului era specifică traficului pe timp de noapte, iluminatul public era în funcțiune, carosabilul uscat, cerul senin. Pe Calea Timișorii, înainte de trecerea de pietoni din dreptul stației de carburanți Lukoil se află montat indicatorul „Trecere pentru pietoni”.

Nici învinuitul și nici partea vătămată nu se aflau sub influența băuturilor alcoolice.

La data de 22.01.2013 partea vătămată a depus plângere penală prealabilă față de învinuitul C_____ P____ sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă prevăzută de art.184 Cod penal.

Inculpatul s-a prevalat de dispozițiile art.3201 Cod procedură penal, iar prin declarația notarială atașată la fila 35 dosar, acesta a recunoscut săvârșirea faptelor reținute în actul de sesizare a instanței și a solicitat ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală pe care le cunoaște și le-a însușit.

Vinovăția inculpatului a fost dovedită dincolo de orice îndoială rezonabilă din procesul-verbal de cercetare la fața locului de la fila 9-18 dosar urmărire penală, declarațiile părții vătămate de la fila 28-29 dosar urmărire penală, ale martorului M_____ A________ D__ de la fila 41 dosar urmărire penală, imaginile de pe suportul optic de la de la fila 50 dosar urmărire penală, toate coroborate cu declarațiile inculpatului de recunoaștere a săvârșirii faptei din fața instanței și din faza de urmărire penală de la fila 87 și 63-66 dosar urmărire penală.

Instanța a reținut de asemenea că inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale după cum a rezultat din fișa de cazier judiciar de la fila 40 dosar urmărire penală.

În dosar s-a constituit parte civilă S_______ C_____ Județean de Urgență A___, care a solicitat obligarea inculpatului la plata către această parte civilă a sumei de 2.500,70 lei cu titlu de cheltuieli de spitalizare și tratament acordate părții vătămate B_____ A__ (fila 53 dosar urmărire penală).

De asemenea în dosar s-a constituit parte civilă și partea vătămată B_____ A__, care a solicitat obligarea inculpatului la plata sumei de 2.000 lei cu titlu de despăgubiri materiale și suma de 85.000 lei cu titlu de daune morale (fila 34 dosar).

În dosar s-a constituit parte civilă S_______ C_____ Județean de Urgență A___ cu sediul în mun. A___, ________________________. 2-4, jud. A___, care a solicitat obligarea inculpatului la plata către această parte civilă a sumei de 2.500,70 lei cu titlu de cheltuieli de spitalizare și tratament acordate părții vătămate B_____ A__ (fila 53 dosar urmărire penală)..

Instanța a apreciat că prin decontul de cheltuieli la fila 54 dosar urmărire penală, această parte civilă a dovedit integral cheltuielile de spitalizare și tratament acordate părții vătămate B_____ A__.

De asemenea în dosar s-a constituit parte civilă și partea vătămată B_____ A__, care a solicitat obligarea inculpatului la plata sumei de 2.000 lei cu titlu de despăgubiri materiale și suma de 85.000 lei cu titlu de daune morale (fila 34 dosar).

Cu privire la daunele materiale solicitate, prima instanța analizând probele administrate în cursul urmăririi penale și al judecății, a constatat că aceste pretenții nu au fost dovedite de partea civilă prin nici un mijloc de probă și în aceste condiții în opinia instanței aceste daune nu pot fi acordate.

În ceea ce privește daunele morale solicitate, instanța a constatat că acestea sunt parțial întemeiate. Instanța a avut în vedere atât suferința fizică cât și cea psihică la care a fost supusă partea vătămată, suferințe care rezultă din leziunile suferite de partea vătămată așa cu sunt ele descrise în raportul de constatare medico-legală nr. 605/A1 din 12.11.2012 de la fila 27 dosar urmărire penală. În aceste condiții, instanța a apreciat că suma de 500 de lei pentru fiecare zi de îngrijire medicală constatată în raportul medico-legal este suficientă pentru repararea prejudiciului moral și a cuantificat astfel prejudiciul moral suferit de partea vătămată la suma de 20.000 lei.

De asemenea, prima instanță a constatat că autoturismul marca VW Passat cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXX, era asigurat valabil la data producerii accidentului, după cum a rezultat din copia poliței de asigurarea cu ________/16/H16/DV nr. xxxxxxxxxx de la fila 39 dosar urmărire penală. În consecință, instanța a obligat asiguratorul Societatea de Asigurare „E______ România Asigurare Reasigurare” S.A., la plata sumei indicate mai sus cu titlu de despăgubiri civile către partea civilă B_____ A__, în măsura în care aceste sume nu sunt achitate de inculpat.

Împotriva acestei sentinței au declarat recurs partea vătămată/parte civilă B_____ A__ și asigurătorul ____________________________- Reasigurare SA București.

Recursul declarat de partea vătămată /parte civilă B_____ A__ nu a fost motivat în scris și deși legal citată aceasta nu s-a prezentat și nu a depus înscrisuri în susținerea căii de atac promovate.

Prin motivele depuse în scris asigurătorul ____________________________- Reasigurare SA București a solicitat diminuarea despăgubirilor acordate părții civile B_____ A__ reprezentând daune morale potrivit practicii, jurisprudenței și echității din România, pe care le consideră exagerat de mari. S-a susținut că la stabilirea cuantumului acestora instanța trebuie să țină seama de realitatea economică din România la acest moment, dar mai ales de persoane inculpatului și de consecințele pe care le-ar avea asupra sa obligarea la plata unor sume de bani.

Examinând recursurile declarate în cadrul dat de dispozițiile art.385/14 Cod procedură penală prin prisma motivelor invocate dar și din oficiu conform art. 385/6 alin 3 Cod procedură penală tribunalul constată că prima instanță pe baza probelor de la dosar administrate respectiv – proces verbal de sesizare din oficiu, plângere penală prealabilă, proces verbal de cercetare la fața locului, schiță, planșa foto, buletin de analiză toxicologică alcoolemie, proces verbal de prelevare, buletin de examinare clinică, raport de constatare medico- legală, declarațiile părții vătămate B_____ A__, declarațiile martorului M_____ A________ D__, declarațiile inculpatului, în mod corect a reținut vinovăția acestuia în comiterea infracțiunii pentru care l-a condamnat și căreia i-a dat încadrarea juridică legală.

Fapta inculpatului C_____ P____, care la data de 26.11.2012, conducând autovehiculul marca VW Passat cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXX, pe banda a doua de mers de pe Calea Timișorii din A___, dinspre Podul Traina spre _________________________ la trecerea de pietoni situată în dreptul stației de carburanți Lukoil a accidentat pe partea vătămată B_____ A__, care în calitate de pieton era angajată în traversarea carosabilului prin loc special amenajat, marcat și semnalizat și i-a cauzat acesteia leziuni care au avut nevoie de 35-40 zile îngrijiri medicale constituie infracțiunea de vătămare corporală din culpă prevăzută de art. 184 alin.1 și 3 Cod penal.

Tribunalul constată că prima instanță a făcut o justă individualizare a pedepsei aplicate inculpatului, la stabilirea căreia a avut în vedere criteriile generale de individualizare a pedepselor, prin cuantumul și modalitatea de executare fiind aptă să asigure reeducarea inculpatului, prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni dar și o constrângere corespunzătoare încălcării legii penale.

Referitor la acțiunea civilă tribunalul reține că, cuantificarea prejudiciului moral nu este supusă unor criterii legale de determinare, în practica judiciară și literatura de specialitate s-a statuat că daunele morale se stabilesc prin apreciere, ca urmare a aplicării criteriilor referitoare la consecințele negative suferite de cei în cauză, importanța valorilor lezate, măsura în care acestea au fost lezate, intensitatea cu care au fost percepute consecințele vătămării și trebuie să prezinte un raport rezonabil de proporționalitate cu atingerea adusă astfel încât să nu se ajungă la o îmbogățire fără justă cauză a celui care pretinde daunele morale 8 Curtea Europeană a Drepturilor Omului , cauza Tolstoy Miloslovsky vs. Regatul Unit). În speță, instanța de recurs apreciază că daunele morale acordate de prima instanță sunt suficiente dar și necesare reparării prejudiciului moral cauzat părții vătămate B_____ A__ prin activitatea infracțională a inculpatului C_____ P____.

Așa fiind, tribunalul în baza art. 385/15 pct.1 lit. b Cod procedură penală va respinge ca nefondate recursurile declarate.

În baza art. 912 alin.2 Cod procedură penală va obliga recurentele să plătească statului câte 50 lei fiecare cheltuieli judiciare în recurs.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

În baza art. 385/15 pct.1 lit. b Cod procedură penală respinge ca nefondate recursurile declarate de partea vătămată/parte civilă B_____ A__ și asigurătorul E______ R______ Asigurare – Reasigurare SA București împotriva sentinței penale nr. 2196 din 11 septembrie 2013 pronunțată de Judecătoriei A___ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXX.

Obligă recurentele să plătească statului câte 50 lei fiecare cheltuieli judiciare în recurs.

Definitivă.

Pronunțată în ședința publică din 16 octombrie 2013.

Președinte, Judecător, Judecător,

C_____ B____ M____ T_____ D_____ M______ C_____

Grefier

L______ T_____

red. CBM

tehnored L.T.

2 ex/23.10.2013

Jud. prima instanță L. B____

Publicitate

Alte spețe similare

 • Hotărârea 667/2013 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Recurs
 • Hotărârea 133/2014 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Apel
 • Hotărârea 508/2015 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Contestaţie în anulare - Apel
 • Hotărârea 92/2014 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Apel
 • Hotărârea 882/2013 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Recurs
 • Hotărârea 204/2014 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Apel
 • Hotărârea 473/2013 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Recurs
 • Hotărârea 869/2013 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Fond
 • Hotărârea 51/2014 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Fond
 • Hotărârea 88/2014 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Recurs
 • Hotărârea 11/2014 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Recurs
 • Hotărârea 189/2013 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Fond
 • Hotărârea 168/2014 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Apel
 • Hotărârea 751/2014 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Apel
 • Hotărârea 15 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Recurs
 • Hotărârea 631/2015 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Apel
 • Hotărârea 1930/2013 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Fond
 • Hotărârea 190/2015 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Fond
 • Hotărârea 2657/2014 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Fond
 • Hotărârea 41/2014 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Recurs
 • Hotărârea 139/2013 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Fond
 • Hotărârea 2088/2013 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Recurs
 • Hotărârea 56/2013 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Recurs
 • Hotărârea 213/2013 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Recurs
 • Hotărârea 141/2014 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Fond
 • Hotărârea 195/2013 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Recurs
 • Hotărârea 9/2013 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Recurs
 • Hotărârea 95/2014 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Fond
 • Hotărârea 60/2013 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Fond
 • Hotărârea 686/2014 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Apel
 • Hotărârea 1244/2014 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Apel
 • Hotărârea 932/2014 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Apel
 • Hotărârea 9/2013 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Revizuire - Fond
 • Hotărârea 102/2014 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Fond
 • Hotărârea 120/2015 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Apel
 • Hotărârea 27/2013 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Recurs
 • Hotărârea 852/2014 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Apel
 • Hotărârea 234/2014 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Apel
 • Hotărârea 162/2013 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Recurs
 • Hotărârea 67/2014 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Recurs
 • Hotărârea 620/2014 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Fond
 • Hotărârea 143/2014 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Recurs
 • Hotărârea 2062/2013 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Recurs
 • Hotărârea 566/2014 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Apel
 • Hotărârea 647/2015 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Apel
 • Hotărârea 17/2014 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Fond
 • Hotărârea 59/2013 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Recurs
 • Hotărârea 1221/2013 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Recurs
 • Hotărârea 257/2013 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Recurs
 • Hotărârea 683/2013 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Recurs
 • Hotărârea 251/2013 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Fond
 • Hotărârea 25/2013 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Recurs
 • Hotărârea 28/2014 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Fond
 • Hotărârea 362/2013 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Fond
 • Hotărârea 202/2013 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Recurs
 • Hotărârea 1898/2014 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Fond
 • Hotărârea 345/2014 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Apel
 • Hotărârea 2537/2013 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Fond
 • Hotărârea 1235/2013 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Recurs
 • Hotărârea 1002/2014 - Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.) - Fond
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020