Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
Publicitate


Date speţă
Instanţă:
Tribunalul MARAMUREŞ
Materie juridică:
Penal
Stadiu procesual:
Recurs
Obiect dosar:
Propunere de arestare preventivă a inculpatului (art. 149 ind 1. C.p.p.)
Număr hotarâre:
179/2013 din 23 iulie 2013
Sursa:
Rolii.ro

Cod operator 2618

R O M Â N I A

TRIBUNALUL MARAMUREȘ

SECȚIA PENALĂ

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX

ÎNCHEIEREA PENALĂ NR. 179/R

Ședința publică din 23 iulie 2013

Instanța constituită din:

PREȘEDINTE: G_____ O_____ M______ - președintele Secției penale

JUDECĂTORI: B_____ C______

S____-F___ A___

GREFIER: CIRȚIU M_____

Ministerul Public reprezentat prin procuror:B____ I___ V_____ de la P________ de pe lângă Tribunalul Maramureș

Pe rol este soluționarea recursului declarat de inculpatul F___ I___ (fiul lui I___ și M____, născut la data de 02 iulie 1988 în Sighetu Marmației, județul Maramureș, CNP xxxxxxxxxxxx7domiciliat în Sighetu Marmației, ________________________. 52/B, județul Maramureș, fără forme legale în Sighetu Marmației ________________________. 52/B, județul Maramureș, arestat preventiv, aflat în Arestul I.P.J. Maramureș) împotriva încheierii penale nr. 352 din 16 iulie 2013 a Judecătoriei Sighetu Marmației pronunțată în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX având ca obiect propunere de arestare preventivă.

La apelul nominal făcut în ședință publică se prezintă recurentul-inculpat F___ I___ asistat de av.desemnat din oficiu I____ D____.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei după care:

Instanța procedează la identificarea inculpatului care arată că își menține recursul declarat. A formulat recurs întrucât dorește să fie cercetat în stare de libertate, are un copil minor, concubina sa este bolnavă la pat.

Întrebat fiind dacă dorește să dea declarație, recurentul-inculpat F___ I___ arată că dorește să dea declarație.

Instanța procedează la audierea recurentului-inculpat F___ I___, declarația acestuia fiind consemnată într-un proces-verbal și atașată la dosar.

Constatând că nu s-au formulat alte cereri, instanța acordă cuvântul asupra recursului.

Apărătorul recurentului-inculpat F___ I___, avocat I____ D____, olicită admiterea recursului formulat împotriva încheierii nr. 352 din 16 iulie 2013 a Judecătoriei Sighetu Marmației, casarea acesteia și rejudecând, punerea în libertate a inculpatului. Măsura arestării preventive este una excepțională care se ia pentru buna desfășurare a procesului penal, pentru ca inculpatul să nu se sustragă cercetării. În acest caz scopul procesului penal poate fi atins și prin cercetarea inculpatului în stare de libertate. Solicită a se avea în vedere atitudinea sinceră a inculpatului atât în fața instanței de fond cât și în fața tribunalului și faptul că în acest moment beneficiază de prezumția de nevinovăție care nu a fost răsturnată. Solicită a se avea în vedere situația personală a inculpatului care are un copil minor, este muncitor necalificat.

Reprezentantul parchetului solicită respingerea recursului ca nefondat și menținerea sentinței ca legală și temeinică. Temeiurile prevăzute de art. 148 lit. d și f C.pr.pen. sunt incidente. În ce privește temeiul prev. de art. 148 lit.d C.pr.pen. arată că la data de 17.06.2013 față de inculpat a început urmărirea penală, iar acesta a comis cele două fapte după această dată (8 iulie și 13/14 iulie 2013), iar temeiul prev. de art. 148 lit. f C.pr.pen. subzistă având în vedere predispoziția inculpatului în a comite infracțiuni, a fost liberat la data de 08.02.2013 astfel că sunt îndeplinite condițiile pericolului concret pentru ordinea publică.

Recurentul-inculpat F___ I___, la ultimul cuvânt arată că nu prezintă pericol concret, a recunoscut, s-a prezentat. Concubina sa este bolnavă, imobilizată la pat pentru următoarele 4 luni, nu lucrează. A greșit.

TRIBUNALUL

Prin încheierea penală nr. 352 din 16 iulie 2013 a Judecătoriei Sighetu Marmației s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului F___ I___ pe o perioadă de 29 de zile (16 iulie 2013 – 13 august 2013 inclusiv), în temeiul art. 136, 143, 148 lit.d, f și 1491 C.pr.pen.

S-a respins cererea de luare a măsurii obligării de a nu părăsi localitatea sau țara formulată de apărătorul inculpatului.

Onorariul avocatului numit din oficiu Skerhak L______ D______ în sumă de 100 lei s-a dispus a se avansa din fondurile Ministerului Justiției.

În considerentele încheierii s-a reținut faptul că potrivit art.1491 C.pr.pen.

măsura arestării preventive poate fi luată numai cu îndeplinirea cumulativă a condițiilor de fond prevăzute de art. 143 C.pr.pen. respectiv să existe probe sau indicii temeinice privind savârșirea unei fapte prevăzute de legea penală și să fie prezent alternativ cel puțin unul dintre temeiurile de arestare expres și limitativ prevăzute de art. 148 C.pr.pen., în speță fiind invocat art. 148 lit.d și f C.pr.pen.

În privința condiției prevăzute de art. 143 C.pr.pen. instanța a apreciat că există indicii temeinice cu privire la săvârșirea de către inculpați a unor fapte prevăzute de legea penală.

În acest sens sunt relevante plângerea și declarațiile părților vătămate Lupcei Lucreția - administrator _______________, Cirț D__ M_____ - director tehnic la E Maramureș Media și H________ I___ ce se coroborează cu procesele-verbale de cercetare la fața locului, fotografiile judiciare efectuate și cu declarațiile inculpatului de recunoaștere a comiterii faptelor.

De pe cutiile de carton din depozitul aparținând _______________ au fost prelevate mai multe fragmente de urme digitale ce au fost create de degetele mijlociu, inelar și mic de la mâna stângă a inculpatului, conform raportului de constatare tehnico-științifică dactiloscopică întocmit de Laboratorului de expertize și CTS din cadrul Serviciului criminalistic al IPJ Maramureș.

De asemenea, la data de 17.06.2013 de la numitul V____ R____ D____ au fost ridicate mai multe obiecte de îmbrăcăminte, recunoscute de către administratoarea Lupcei Lucreția, cu privire la care acesta declară că le-a achiziționat de la inculpat contra sumei de 2700 lei, iar uneltele sustrase de la H________ I___ au fost ridicate la data de 15.07.2013 de la inculpat și au fost predate părții vătămate.

Potrivit dispozițiile art. 681 C.pr.pen. și jurisprudenței C.E.D.O., la momentul propunerii de arestare nu este necesar ca probele să fie suficiente pentru a formula o acuzare completă (hotărâre C.E.D.O. în cauza Murray contra Marii Britanii, 1994), însă materialul probator prezentat de parchet în susținerea propunerii de arestare preventivă trebuie să determine un observator obiectiv că este posibil ca persoana în cauză să fi săvârșit fapta (hotărârea C.E.D.O. în cauza Fox, Campbell si Hartley contra Marii Britanii, 1990).

În ceea ce privește temeiul prevăzut de art. 148 lit. d C.pr.pen. instanța a constatat că inculpatul a săvârșit cu intenție la data de 8.07.2013 și 13/14.07.2013 fapte prevăzute de legea penală după ce la data de 17.06.2013 s-a dispus începerea urmăririi penale pentru fapta comisă la începutul lunii mai 2013.

De asemenea, s-a constatat că sunt îndeplinite și condițiile prevăzute de art. 148 lit. f C.pr.pen. Astfel pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea de furt calificat este închisoarea mai mare de 4 ani. Totodată s-a apreciat că lăsarea în libertate a inculpatului prezintă pericol concret pentru ordinea publică ce rezidă din modalitatea concretă de săvârșire a faptelor, respectiv pe timp de noapte, prin efracție, acțiunile fiind comise la intervale scurte de timp împotriva patrimoniului mai multor persoane, iar prejudicial cauzat este unul semnificativ.

În ceea ce privește circumstanțele personale ale inculpatului acesta are mai multe condamnări pentru comiterea unor fapte similare și alte infracțiuni cu violență. Toate aceste aspecte demonstrează o perseverență pe tărâmul penal a inculpatului la care se adaugă un mod de viață dezorganizat, acesta declarând că a comis faptele infracționale pentru a face rost de bani sens în care a invocat probleme de sănătate ale concubinei, iar alteori motivația era dată de faptul că nu era mulțumit de plata primită pentru munca depusă. Instanța a apreciat că aspectele învederate de inculpate pot determina oricând o recidivă a acestuia în plan infracțional, antecedentele sale susținând această concluzie.

Pentru toate aceste considerente legate de circumstanțele reale ale săvârșirii faptelor, dar și de cele personale ale inculpatului judecătoria a reținut că lăsarea lui în libertate prezintă un pericol concret pentru ordinea publică. În acest context măsurile preventive alternative la detenție sunt insuficiente pentru a înlătura această stare de pericol, buna desfășurare a procesului penal impunând luarea unei măsuri preventive privative de libertate, conform art. 136 C.pr.pen.

Raportat la considerentele anterioare, în baza art. 143, 148 lit.d și f și 1491 C.pr.pen., instanța a admis propunerea formulată de P________ de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmației și a dispus arestarea preventivă a inculpatului pe timp de 29 de zile de la data de 16.07.2013 până la data de 13 august 2013 inclusiv.

Față de motivarea expusă mai sus, instanța a respins cererea formulată de către apărătorul inculpatului privind luarea măsurii preventive a obligării de a nu părăsi localitatea sau țara.

Împotriva acestei încheieri a declarat recurs inculpatul fără a și-l motiva în scris, însă în ședința publică din 23 iulie 2013 acesta a arătat că solicită a fi pus în libertate cu motivarea că măsura arestării preventive este una excepțională, că scopul poate fi atins și prin cercetarea în stare de libertate, a avut o atitudine sinceră, beneficiază de prezumția de nevinovăție, are un copil minor și lucrează ca muncitor necalificat, nu prezintă pericol public, concubina sa nu lucrează și timp de 4 luni este imobilizată la pat.

Examinând încheierea penală recurată, tribunalul reține următoarele:

Din probele administrate până în prezent în cauză rezultă existența unor indicii care să justifice presupunerea că recurentul-inculpat a sustras în luna mai 2013 de la S.C. Fyall Fal” SRL din Sighetu Marmației mai multe bunuri în valoare totală de 57.532 lei. De asemenea, se presupune că în data de 8 iulie 2013 acesta a sustras de la releul aparținând E Maramureș situat în Sighetu Marmației pe dealul Solovan un cablu de alimentare în lungime de 20 m, iar în data de 13/14 iulie 2013 a sustras din locuința situată în Sighetu Marmației pe _________________. 71 două rotopercutoare, o drujbă aparținând părții vătămate H________ I___. Există, în consecință, indicii în sensul celor prev. de art. 143 C.pr.pen.

Întrucât se presupune că recurentul-inculpat a comis trei infracțiuni de furt calificat în concurs real se justifică reținerea în sarcina sa a prevederilor art. 148 lit. d C.pr.pen.

Pedeapsa prevăzută de lege este închisoare mai mare de 4 ani și lăsarea în libertate a recurentului-inculpat prezintă pericol concret pentru ordinea publică, acesta rezultând din natura, gravitatea presupuselor fapte și din perseverența infracțională a acestuia (se prezumă că a comis trei infracțiuni de furt calificat, iar anterior a suferit multiple condamnări pentru alte infracțiuni de furt calificat, infracțiuni la regimul silvic, ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea ordinii și a liniștii publice, încăierare, distrugere, tăinuire, lovire) chiar dacă a recunoscut comiterea presupuselor fapte. Problemele familiale la care acesta a făcut trimitere nu justifică punerea sa în libertate dat fiind pericolul social ridicat pe care recurentul-inculpat îl prezintă pentru ordinea publică.

Pentru toate aceste considerente recursul inculpatului este nefondat, urmând a fi respins ca atare.

În baza art. 192 alin.2 C.pr.pen, acesta va fi obligat la plata către stat a sumei de 150 lei – cheltuieli judiciare în recurs din care suma de 100 lei – onorariul avocatului numit din oficiu se va avansa din fondurile Ministerului Justiției.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE:

În temeiul art. xxxxx pct. 1 lit. b Cod procedură penală respinge ca nefondat recursul declarat de inculpatul F___ I___, (fiul lui I___ și M____, născut la data de 02 iulie 1988 în Sighetu Marmației, județul Maramureș, CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliat în Sighetu Marmației, ________________________. 52/B, județul Maramureș, fără forme legale în Sighetu Marmației ________________________. 52/B, județul Maramureș), arestat preventiv, aflat în Arestul I.P.J. Maramureș împotriva încheierii penale nr. 352 din 16 iulie 2013 a Judecătoriei Sighetu Marmației, pronunțată în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, pe care o menține.

În temeiul art.192 alin.2 Cod procedură penală obligă pe recurentul-inculpat să plătească statului 150 lei cheltuieli judiciare în recurs, din care suma de 100 lei ce reprezintă onorariul apărătorului desemnat din oficiu – avocat I____ D____ - va fi suportată în avans din fondurile Ministerului Justiției.

Definitivă.

Pronunțată în ședința publică din 23.07.2013.

PREȘEDINTE JUDECĂTORI GREFIER

G_____ O_____ M______ S____-F___ A___ B_____ C______ Cirțiu M_____

Red. B.C./T-red.C.M.

29.07.2013; Ex.3

Judecător la fond:I___ C______

Tribunalul Maramureș cod operator 2618

Dosar penal nr. XXXXXXXXXXXXX Minută

Înch. pen. nr. 179/R/23.07.2013

Dispune:

În temeiul art. xxxxx pct. 1 lit. b Cod procedură penală respinge ca nefondat recursul declarat de inculpatul F___ I___, (fiul lui I___ și M____, născut la data de 02 iulie 1988 în Sighetu Marmației, județul Maramureș, CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliat în Sighetu Marmației, ________________________. 52/B, județul Maramureș, fără forme legale în Sighetu Marmației ________________________. 52/B, județul Maramureș), arestat preventiv, aflat în Arestul I.P.J. Maramureș împotriva încheierii penale nr. 352 din 16 iulie 2013 a Judecătoriei Sighetu Marmației, pronunțată în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, pe care o menține.

În temeiul art.192 alin.2 Cod procedură penală obligă pe recurentul-inculpat să plătească statului 150 lei cheltuieli judiciare în recurs, din care suma de 100 lei ce reprezintă onorariul apărătorului desemnat din oficiu – avocat I____ D____ - va fi suportată în avans din fondurile Ministerului Justiției.

Definitivă.

Pronunțată în ședința publică din 23.07.2013.

PREȘEDINTE JUDECĂTORI

Tribunalul Maramureș cod operator 2618

Dosar penal nr. XXXXXXXXXXXXX Minută

C____ Înch. pen. nr. 179/R/23.07.2013

Dispune:

În temeiul art. xxxxx pct. 1 lit. b Cod procedură penală respinge ca nefondat recursul declarat de inculpatul F___ I___, (fiul lui I___ și M____, născut la data de 02 iulie 1988 în Sighetu Marmației, județul Maramureș, CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliat în Sighetu Marmației, ________________________. 52/B, județul Maramureș, fără forme legale în Sighetu Marmației ________________________. 52/B, județul Maramureș), arestat preventiv, aflat în Arestul I.P.J. Maramureș împotriva încheierii penale nr. 352 din 16 iulie 2013 a Judecătoriei Sighetu Marmației, pronunțată în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, pe care o menține.

În temeiul art.192 alin.2 Cod procedură penală obligă pe recurentul-inculpat să plătească statului 150 lei cheltuieli judiciare în recurs, din care suma de 100 lei ce reprezintă onorariul apărătorului desemnat din oficiu – avocat I____ D____ - va fi suportată în avans din fondurile Ministerului Justiției.

Definitivă.

Pronunțată în ședința publică din 23.07.2013.

PREȘEDINTE JUDECĂTORI

s.s. indescifr. s.s. indescifr. s.s. indescifr.

pt. conf.

2618

ROMÂNIA - TRIBUNALUL MARAMUREȘ

DOSAR NR. XXXXXXXXXXXXX

Din 09.07.2013

Către,

Tribunalul Maramureș

Biroul financiar-contabil

Alăturat prezentei, vă trimitem copia dispozitivului încheierii penale nr. 179/R/23.07.2013 privind plata onorariului avocatului desemnat din oficiu pentru inculpatul F___ I___, avocat I____ D____ în cuantum de 100 lei.

PREȘEDINTEGREFIER

G_____ O_____ M______ Cirțiu M_____

2618

R O M Â N I A - TRIBUNALUL MARAMUREȘ

DOSAR NR. XXXXXXXXXXXXX

Din 23.07.2013

C Ă T R E

ARESTUL I.P.J. MARAMUREȘ

Vă comunicăm alăturat copia dispozitivului încheierii penale nr. 179/R/23.07.2013 pronunțată de Tribunalul Maramureș în dosar nr. de mai sus, privind pe inculpatul F___ I___ (fiul lui I___ și M____, născut la data de 02 iulie 1988 în Sighetu Marmației, județul Maramureș, CNP xxxxxxxxxxxxx), arestat preventiv, aflat în Arestul I.P.J. Maramureș.

PREȘEDINTE, GREFIER,

G_____ O_____ M______ Cirțiu M_____

Publicitate

Alte spețe similare

 • Hotărârea 175/2013 - Propunere de arestare preventivă a inculpatului (art. 149 ind 1. C.p.p.) - Recurs
 • Hotărârea - Propunere de arestare preventivă a inculpatului (art. 149 ind 1. C.p.p.) - Recurs
 • Hotărârea 1/2014 - Propunere de arestare preventivă a inculpatului (art. 149 ind 1. C.p.p.) - Recurs
 • Hotărârea 665/2013 - Propunere de arestare preventivă a inculpatului (art. 149 ind 1. C.p.p.) - Recurs
 • Hotărârea 66/2013 - Propunere de arestare preventivă a inculpatului (art. 149 ind 1. C.p.p.) - Recurs
 • Hotărârea 1351/2013 - Propunere de arestare preventivă a inculpatului (art. 149 ind 1. C.p.p.) - Recurs
 • Hotărârea 696/2013 - Propunere de arestare preventivă a inculpatului (art. 149 ind 1. C.p.p.) - Recurs
 • Hotărârea 186/2013 - Propunere de arestare preventivă a inculpatului (art. 149 ind 1. C.p.p.) - Recurs
 • Hotărârea 549/2013 - Propunere de arestare preventivă a inculpatului (art. 149 ind 1. C.p.p.) - Recurs
 • Hotărârea 130/2013 - Propunere de arestare preventivă a inculpatului (art. 149 ind 1. C.p.p.) - Recurs
 • Hotărârea 273/2013 - Propunere de arestare preventivă a inculpatului (art. 149 ind 1. C.p.p.) - Recurs
 • Hotărârea 387/2012 - Propunere de arestare preventivă a inculpatului (art. 149 ind 1. C.p.p.) - Recurs
 • Hotărârea 632/2013 - Propunere de arestare preventivă a inculpatului (art. 149 ind 1. C.p.p.) - Recurs
 • Hotărârea 2/2013 - Propunere de arestare preventivă a inculpatului (art. 149 ind 1. C.p.p.) - Fond
 • Hotărârea 527/2013 - Propunere de arestare preventivă a inculpatului (art. 149 ind 1. C.p.p.) - Recurs
 • Hotărârea 110/2013 - Propunere de arestare preventivă a inculpatului (art. 149 ind 1. C.p.p.) - Recurs
 • Hotărârea 10/2013 - Propunere de arestare preventivă a inculpatului (art. 149 ind 1. C.p.p.) - Recurs
 • Hotărârea 325/2013 - Propunere de arestare preventivă a inculpatului (art. 149 ind 1. C.p.p.) - Recurs
 • Hotărârea 165/2013 - Propunere de arestare preventivă a inculpatului (art. 149 ind 1. C.p.p.) - Recurs
 • Hotărârea 122/2013 - Propunere de arestare preventivă a inculpatului (art. 149 ind 1. C.p.p.) - Recurs
 • Hotărârea 114/2013 - Propunere de arestare preventivă a inculpatului (art. 149 ind 1. C.p.p.) - Recurs
 • Hotărârea 394/2013 - Propunere de arestare preventivă a inculpatului (art. 149 ind 1. C.p.p.) - Fond
 • Hotărârea - Propunere de arestare preventivă a inculpatului (art. 149 ind 1. C.p.p.) - Recurs
 • Hotărârea 1271/2012 - Propunere de arestare preventivă a inculpatului (art. 149 ind 1. C.p.p.) - Recurs
 • Hotărârea 664/2013 - Propunere de arestare preventivă a inculpatului (art. 149 ind 1. C.p.p.) - Recurs
 • Hotărârea 373/2013 - Propunere de arestare preventivă a inculpatului (art. 149 ind 1. C.p.p.) - Recurs
 • Hotărârea 1497/2013 - Propunere de arestare preventivă a inculpatului (art. 149 ind 1. C.p.p.) - Recurs
 • Hotărârea 112/2013 - Propunere de arestare preventivă a inculpatului (art. 149 ind 1. C.p.p.) - Recurs
 • Hotărârea 87/2014 - Propunere de arestare preventivă a inculpatului (art. 149 ind 1. C.p.p.) - Recurs
 • Hotărârea 150/2013 - Propunere de arestare preventivă a inculpatului (art. 149 ind 1. C.p.p.) - Recurs
 • Hotărârea 149/2013 - Propunere de arestare preventivă a inculpatului (art. 149 ind 1. C.p.p.) - Fond
 • Hotărârea 19/2013 - Propunere de arestare preventivă a inculpatului (art. 149 ind 1. C.p.p.) - Recurs
 • Hotărârea 604/2013 - Propunere de arestare preventivă a inculpatului (art. 149 ind 1. C.p.p.) - Recurs
 • Hotărârea 122/2013 - Propunere de arestare preventivă a inculpatului (art. 149 ind 1. C.p.p.) - Recurs
 • Hotărârea 88/2014 - Propunere de arestare preventivă a inculpatului (art. 149 ind 1. C.p.p.) - Recurs
 • Hotărârea 348/2013 - Propunere de arestare preventivă a inculpatului (art. 149 ind 1. C.p.p.) - Recurs
 • Hotărârea 811/2013 - Propunere de arestare preventivă a inculpatului (art. 149 ind 1. C.p.p.) - Recurs
 • Hotărârea 814/2013 - Propunere de arestare preventivă a inculpatului (art. 149 ind 1. C.p.p.) - Recurs
 • Hotărârea 191/2013 - Propunere de arestare preventivă a inculpatului (art. 149 ind 1. C.p.p.) - Recurs
 • Hotărârea 108/2013 - Propunere de arestare preventivă a inculpatului (art. 149 ind 1. C.p.p.) - Recurs
 • Hotărârea 1484/2013 - Propunere de arestare preventivă a inculpatului (art. 149 ind 1. C.p.p.) - Recurs
 • Hotărârea 267/2013 - Propunere de arestare preventivă a inculpatului (art. 149 ind 1. C.p.p.) - Recurs
 • Hotărârea 100/2013 - Propunere de arestare preventivă a inculpatului (art. 149 ind 1. C.p.p.) - Recurs
 • Hotărârea 448/2013 - Propunere de arestare preventivă a inculpatului (art. 149 ind 1. C.p.p.) - Recurs
 • Hotărârea 389/2013 - Propunere de arestare preventivă a inculpatului (art. 149 ind 1. C.p.p.) - Recurs
 • Hotărârea 1642/2013 - Propunere de arestare preventivă a inculpatului (art. 149 ind 1. C.p.p.) - Recurs
 • Hotărârea 682/2013 - Propunere de arestare preventivă a inculpatului (art. 149 ind 1. C.p.p.) - Fond
 • Hotărârea 223/2013 - Propunere de arestare preventivă a inculpatului (art. 149 ind 1. C.p.p.) - Recurs
 • Hotărârea 569/2013 - Propunere de arestare preventivă a inculpatului (art. 149 ind 1. C.p.p.) - Recurs
 • Hotărârea 1547/2013 - Propunere de arestare preventivă a inculpatului (art. 149 ind 1. C.p.p.) - Recurs
 • Hotărârea 1011/2013 - Propunere de arestare preventivă a inculpatului (art. 149 ind 1. C.p.p.) - Recurs
 • Hotărârea 716/2013 - Propunere de arestare preventivă a inculpatului (art. 149 ind 1. C.p.p.) - Recurs
 • Hotărârea 204/2013 - Propunere de arestare preventivă a inculpatului (art. 149 ind 1. C.p.p.) - Recurs
 • Hotărârea 962/2013 - Propunere de arestare preventivă a inculpatului (art. 149 ind 1. C.p.p.) - Recurs
 • Hotărârea 7/2013 - Propunere de arestare preventivă a inculpatului (art. 149 ind 1. C.p.p.) - Recurs
 • Hotărârea 296/2013 - Propunere de arestare preventivă a inculpatului (art. 149 ind 1. C.p.p.) - Recurs
 • Hotărârea 470/2013 - Propunere de arestare preventivă a inculpatului (art. 149 ind 1. C.p.p.) - Recurs
 • Hotărârea 601/2013 - Propunere de arestare preventivă a inculpatului (art. 149 ind 1. C.p.p.) - Recurs
 • Hotărârea 657/2013 - Propunere de arestare preventivă a inculpatului (art. 149 ind 1. C.p.p.) - Recurs
 • Hotărârea 424/2013 - Propunere de arestare preventivă a inculpatului (art. 149 ind 1. C.p.p.) - Recurs
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020