Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
Publicitate


Date speţă
Instanţă:
Curtea de Apel ORADEA
Materie juridică:
Litigii de muncă
Stadiu procesual:
Contestaţie în anulare - Recurs
Obiect dosar:
Nulitate act
Număr hotarâre:
167/2013 din 15 ianuarie 2013
Sursa:
Rolii.ro

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL ORADEA

- SECȚIA I CIVILĂ –

Număr operator de date cu caracter personal 3159

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXX

DECIZIA CIVILĂ NR. 167/2013 - R

Ședința publică 15 ianuarie 2013

PREȘEDINTE: P_______ C_____ – judecător

JUDECĂTOR: G____ M____

JUDECĂTOR: P___ A_____

GREFIER: P________ L______

Pe rol fiind soluționarea contestației în anulare formulată de contestatorul S_______ C_____ JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ORADEA cu sediul în Oradea, _______________________, jud. Bihor, în contradictoriu cu intimata B_____ G_____ M_____ N______ din Oradea, ____________________, ___________________________________, împotriva deciziei civile nr. 2362/2012-R din 30 mai 2012 pronunțată de C____ de Apel Oradea, în dosar nr. XXXXXXXXXXXXX, având ca obiect: litigiu de muncă – nulitate act.

La apelul nominal făcut în ședința publică de azi, se prezintă pentru intimata B_____ G_____ M_____ N______ – lipsă, reprezentantul acesteia avocat G______ A________, în baza împuternicirii avocațiale din 15.01.2013 eliberată de Baroul Bihor – Cabinet individual, lipsă fiind contestatorul S_______ C_____ Județean de Urgență Oradea.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei învederându-se instanței că prezenta contestație în anulare este scutită de plata taxei de timbru și timbru judiciar, precum și faptul că la data de 13 decembrie 2012, prin registratura instanței, contestatorul S_______ C_____ Județean de Urgență Oradea a depus la dosar cerere de renunțare la judecată, după care:

Reprezentantul intimatei B_____ G_____ M_____ N______ solicită a se lua act de cererea de renunțare la judecată, cu obligarea contestatoarei la plata cheltuielilor de judecată.

CURTEA DE APEL

DELIBERÂND:

Asupra contestației în anulare de față, reține următoarele:

Prin decizia civilă nr. 2362/2012-R din 30 mai 2012 pronunțată de Curtea de Apel Oradea, în dosar nr. XXXXXXXXXXXXX, s-a respins ca nefondat recursul civil declarat de recurentul reclamant S_______ C_____ JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ORADEA, cu sediul în Oradea, _______________________, județul Bihor, în contradictoriu cu intimata pârâtă B_____ GHETI M_____ N______, domiciliată în Oradea, ____________________, ______________, _____________________, împotriva sentinței civile nr. 862/LM din 4 iulie 2011 pronunțată de Tribunalul Bihor, pe care a menținuto în întregime; fără cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunța în acest mod, instanța de recurs a reținut următoarele:

Principalul argument al recurentului este acela că în cazul intimatei a avut loc o promovare în funcție, și nu una în grade ori trepte, astfel încât nu sunt incidente prevederile art. 26 din Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului și examenului pentru ocuparea posturilor vacante și temporar vacante, precum și stabilirea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar, aprobat prin HG nr. 497/2010.

Potrivit alin. 1 al art. 13 din Legea nr. 330/2009 salariile de bază se diferențiază pe funcții în raport cu nivelul pregătirii profesionale, experiența și răspunderea în muncă, precum și cu nivelul de complexitate a activității specifice fiecărui post, iar potrivit alineatului 2 al aceluiași articol în cadrul fiecărei funcții, salariile de bază se diferențiază pe grade în cazul studiilor superioare, studiilor superioare de scurtă durată și pe trepte profesionale în cazul studiilor medii, astfel încât să se asigure posibilitatea diferențierii salariilor de bază individuale în raport cu nivelul pregătirii profesionale a fiecărei persoane și cu experiența acesteia în muncă. Analizând acest text, se ajunge la concluzia că funcția ocupată de intimată este cea de asistent medical, în cadrul acestei funcții existând grade diferențiate prin nivelul studiilor superioare absolvite de titular.

Deci, făcând aplicarea dispozițiilor art. 13 alin. 2 din Legea nr. 330/2009, în cazul intimatei B_____ G_____ M_____ N______ s-a realizat o trecere din gradul studii superioare de scurtă durată în gradul studii superioare de lungă durată, funcția rămânând neschimbată, aceea de asistent medical.

Fiind o promovare în grad, în mod corect recurentul a făcut aplicabilitatea art. 26 din Regulamentul aprobat prin HG nr. 497/2010, potrivit căruia prevederile privind promovarea nu se aplică la promovarea în grade și trepte profesionale a asistenților medicali.

H.G. nr. 497/2010 a fost emisă în temeiul art. 7 și art. 8 alin. 6 din Anexa I la Legea cadru nr. 330/2009, iar ca act normativ este superioară oricărui Ordin emis de Ministrul Sănătății, motiv pentru care, sub acest aspect, actul adițional încheiat de recurent cu intimata se bucură de deplină legalitate.

În ceea ce privește problema aplicabilității prevederilor art. 8 alin. 8 din Anexa I la Legea cadru nr. 330/2009, se constată că acesta se referă la trecerea titularului dintr-o funcție în alta, corespunzătoare studiilor superioare absolvite, ori după cum s-a arătat deja în speța de față nu a avut loc o astfel de trecere într-o altă funcție, intimata rămânând în aceeași funcție de asistent medical. Așa fiind, ea păstrează toate beneficiile examenelor anterioare, inclusiv pe acela de a putea ocupa o funcție de asistent șef de secție, drept câștigat care nu îi poate fi negat.

Aspectul legat de modificarea fișei postului cade strict în sarcina recurentului, neputând să i se impute intimatei această scăpare a reprezentanților Spitalului cărora le revenea sarcina de a rezolva această problemă și care nu poate atrage nulitatea actului adițional.

Față de cele reținute, instanța a constatat că nu sunt întemeiate criticile formulate de recurent astfel încât, făcând aplicarea dispozițiilor art. 312 alin. 1 Cod procedură civilă, a respins recursul, menținând în totalitate hotărârea instanței de fond.

În temeiul art. 274 Cod procedură civilă, instanța a obligat pe recurent în favoarea intimatei la 500 lei cheltuieli de judecată reprezentând onorariul de avocat.

Împotriva acestei decizii, în termen legal, scutită de plata taxei de timbru, a declarat contestație în anulare, contestatorul S_______ C_____ Județean de Urgență Oradea.

Prin înscrisul depus la dosar, în data de 13 decembrie 2012 (fila 8 dosar recurs) contestatorul S_______ C_____ Județan de Urgență Oradea a formulat o cerere de renunțare la judecarea contestației în anulare.

Examinând decizia atacată prin prisma cererii de renunțare la judecarea contestației în anulare, Curtea constată următoarele:

Potrivit art. 246 Cod procedură civilă, contestatorul poate oricând să renunțe la judecată fie verbal în ședință, fie prin cerere scrisă.

Având în vedere dispozițiile legale mai sus menționate coroborat cu faptul că la data de 13 decembrie 2013 s-a depus la dosar cererea de renunțare la judecată formulată de contestatorul S_______ C_____ Județean de Urgență Oradea, instanța în baza art. 246 Cod procedură civilă va lua act de renunțarea la judecarea contestației în anulare și în consecință va menține în întregime decizia recurată ca fiind legală și temeinică.

Ca urmare a faptului că intimatul a solicitat cheltuieli de judecată, în baza art. 274 Cod procedură civilă, coroborat cu art. 246 al. 3 Cod procedură civilă, contestatorul va fi obligat în favoarea intimatei la 500 lei cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocațial, conform chitanței nr. 357/20.12.2012 (fila 10 dosar recurs).

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

În baza art. 246 Cod procedură civilă, ia act de renunțarea la judecarea contestației în anulare formulată de contestatorul S_______ C_____ JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ORADEA cu sediul în Oradea, _______________________, jud. Bihor, în contradictoriu cu intimata B_____ G_____ M_____ N______ din Oradea, ____________________, ____________. 7, __________________, împotriva deciziei civile nr. 2362/R din 30 mai 2012 pronunțată de C____ de Apel Oradea pe care o menține în întregime.

Obligă contestatorul să plătească părții intimate suma de 500 lei cheltuieli de judecată în contestația în anulare.

I R E V O C A B I L Ă.

Pronunțată în ședința publică din 15 ianuarie 2013.

PREȘEDINTE, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR, GREFIER,

P_______ C_____ G____ M____ P___ A_____ P________ L______

Red.dec.P_______ C./25.01.2013

Jud. recurs: M_____ D.-T_____ F.-P_____ V.

Dact.P.L./25.01.2013;

Ex.2

Publicitate

Alte spețe similare

Contacte

Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

0743.087.930

office@avocatura.com

Urmărește-ne în social media

Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020