Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
Publicitate


Date speţă
Instanţă:
Tribunalul SIBIU
Materie juridică:
Contencios administrativ şi fiscal
Stadiu procesual:
Fond
Obiect dosar:
Anulare act administrativ
Număr hotarâre:
3180/2013 din 25 iunie 2013
Sursa:
Rolii.ro

Dosar nr. XXXXXXXXXXXX

R O M Â N I A

TRIBUNALUL SIBIU

SECȚIA A II-A CIVILĂ, DE C_________ ADMINISTRATIV ȘI FISCAL

SENTINȚA Nr. 3180/CA/2013

Ședința publică de la 25 Iunie 2013

Completul compus din:

PREȘEDINTE L____ R_____ P___

Grefier S_____ M____ M______

Pentru astăzi fiind amânată pronunțarea asupra cauzei C_________ administrativ și fiscal privind pe reclamant C______ C_________ și pe pârât I____________ de Poliție al Județului Sibiu, pârât I____________ G______ al Poliției Române, având ca obiect anulare act administrativ.

Prezența părților și dezbaterile au fost consemnate în încheierea de ședință din data de 18.06.2013, care face parte integrantă din prezenta sentință, când instanța având nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronunțarea sentinței pentru astăzi, 25.06.2013.

TRIBUNALUL

Deliberând asupra cauzei de față:

Constată că sub nr. XXXXXXXXXXXX s-a înregistrat la Tribunalul Sibiu acțiunea în contencios administrativ formulată de reclamantul C______ C_________ în contradictoriu cu I____________ de Poliție al Județului Sibiu și I____________ G______ al Poliției Române solicitând pronunțarea unei sentințe prin care să se dispună:

- anularea dispoziției nr. 308/16.05.2012- dispoziția de sancționare emisă de intimatul I____________ de Poliție al Județului Sibiu, ca fiind nelegală și netemeinică,

- anularea deciziei nr. 3543/18.06.2012- decizia prin care s-a respins contestația reclamantului. Cu cheltuieli de judecată.

În fapt reclamantul a arătat că la data de 3.05.2012 Consiliul de disciplină al IPJ Sibiu a concluzionat că el a încălcat la data de 21/22.01.2012 dispozițiile art. 7, art. 16 din PRO.PS P__ 12 privind conducerea persoanelor la sediul poliției respectiv înregistrarea acestora în registrul instituit în acest sens, și ale art. 41 lit. b) din Legea nr. 360/2002 modificată și completată ulterior privind Statutul polițistului dispunând sancționarea sa și diminuarea drepturilor salariale cu 5 % pe o perioadă de 2 luni.Prin dispoziția 308/16.05.2012 s-a dispus sancționarea lui, cu sancțiunea prevăzută de art. 58 lit. b) din Legea 360/2002 privind Statutul polițistului, dispoziție atacată de reclamant. I____________ G______ al Poliției Române a dispus prin decizia 3543/2002 respingerea contestației formulate.

În esență reclamantul a invocat că nu poate fi reținută vinovăția sa pentru niciuna din faptele imputate prin dispoziția de sancționare întrucât persoanele conduse la secție au avut o atitudine recalcitrantă față de organele de poliție și s-a impus imobilizarea lor și conducerea la sediul Poliției, măsura fiind justificată și legală neputându-i-se reproșa lipsa de tact.

În ce privește a doua faptă imputată: că nu a consemnat activitatea de conducere la Poliție în registrul special instituit la OSU, reclamantul a arătat că numai ulterior incidentului din 21/22 s-a dispus înființarea unui registru special în care să se consemneze persoanele conduse la secție la Biroul Rutier (nr. 5084/SB din 1.02.2012) și în plus nu a avut cunoștință de înființarea acestui registru și că are obligația completării lui.

În probațiune, reclamantul a depus dispoziția atacată 308/2012 (fila 8), contestația formulată la I____________ G______ al Poliției Române în procedura prealabilă (fila 10), încheierea xxxxx/2012 prin care s-a propus sancțiunea disciplinară a reclamantului.

Pârâtul I____________ de Poliție al Județului Sibiu a depus întâmpinare solicitând respingerea acțiunii pentru următoarele considerente:

Referitor la neconsemnarea în registrul aflat la OSU apărarea ofițerului de poliție sancționat nu poate fi apreciată drept sustenabilă și se impune respingerea ei, motivată în mod concret de invocarea emiterii Dispoziției Zilnice a Șefului Poliției Municipiului Sibiu, nr. 53.168SB din 23.05.2011 în baza prevederilor Procedurii PRO/PS/P__ 12, privind conducerea persoanelor la sediul poliției, CAP. IV, litera C, pct. 16. Obligativitatea respectării dispozițiilor invocate mai sus, îi incumba în mod cert polițistului sancționat, acesta neavând justificări pertinente pentru nerespectarea punctuală a acesteia. Mai mult decât atât, nu-și poate justifica în mod legal nerespectarea unei dispoziții prin invocarea nerespectării ei de către alți colegi, atâta timp cât registrul invocat exista la OSU și putea fi accesat cu ușurință, pe rând, de către membrii echipajului de poliție, neexistând obligativitatea completării acestuia în același timp. Referitoare la a doua acuzație pârâta a susținut că prin întregul său comportament reclamantul a dat dovadă de lipsă de tact în gestionarea situației ivite în teren.

I____________ G______ al Poliției Române a depus întâmpinare solicitând de asemenea respingerea acțiunii motivat de aceea că în cursul cercetării disciplinare au fost administrate toate probele necesare, că reclamantul nu a formulat cereri suplimentare în apărarea sa, nu s-a prezentat la Consiliul de disciplină din 3.05.2012. Referitor la neconsemnarea în registrul special înființat, I____________ G______ al Poliției Române a invocat Dispoziția Zilnică a Șefului Poliției Municipiului Sibiu, nr. 53.168SB din 3.05.2011 "emisă în baza prevederilor Procedurii PRO/PS/P__ 12, privind conducerea persoanelor la sediul poliției, Cap. IV lit. C, pct. 16. Obligativitatea respectării dispozițiilor invocate mai sus, îi incumba în mod cert reclamantului, acesta neavând justificări pertinente pentru nerespectarea acesteia.

Referitor la lipsa de tact a reclamantului, pârâtul a invocat faptul că reclamantul ca ofițer de poliție nu a apreciat în mod corect raportul de forte existent între lucrătorii de poliție și cele două reclamante, nu a gestionat în mod eficient situația creată, respectiv, cunoscând identitatea unei persoane care putea fi citată ulterior, a procedat la smulgerea cheilor din contactul autoturismului condus de reclamantă, fapt ce a degenerat și a condus la iritarea pasagerei aflate pe bancheta dreapta i față în autoturism. De asemenea, reclamantul nu și-a luat toate măsurile necesare asigurării probatoriului (pornirea camerei de luat vederi de pe autospeciala de poliție) și ulterior, deși a ales să conducă persoanele recalcitrante la sediu, nu a întocmit toate formalitățile ce decurg din procedurile specifice de lucru ale activității de politie, respectiv întocmirea raportului de folosire a forței și consemnarea persoanelor conduse la sediul organului de poliție în registrul instituit în acest sens. In concluzie, în baza probatoriului administrat, pârâtul IGPR a susținut în întâmpinare că reclamantul a încălcat cu vinovăție prevederile dispozițiilor menționate în actul administrativ de sancționare, iar aplicarea sancțiunii a avut o justificare obiectivă, întemeiată pe criteriile enunțate în cuprinsul art. 59 alin. (8) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului cu modificările și completările ulterioare.

Stabilirea vinovăției acestuia s-a efectuat după finalizarea cercetării prealabile și a lucrărilor Consiliului de disciplină, pe baza studierii tuturor probelor și mijloacelor de probă existente în dosarul de cercetare prealabilă. La dispunerea sancțiunii au fost luate în considerare prevederile art. 59 alin. (8) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul Polițistului deoarece s-au avut în vedere caracterul și gravitatea faptelor, gradul de vinovăție stabilit de cercetarea disciplinară, activitatea desfășurată anterior.

În probațiune pârâții au depus toate documentele aflate în dosarul de cercetare disciplinară al reclamantului (fila 29-46), raportul întocmit (fila 20-28), declarațiile celor trei persoane de sex feminin cu care a avut loc incidentul, decizia 3543/2012 a Inspectoratului G______ al Poliției Române (fila 61).

Instanța a încuviințat în probațiune audierea celor implicați: doi ofițeri de poliție ce făceau parte din echipaj, a numitelor Ș____ R_____ și Ș____ V_______ și a martorilor oculari la incident C_____ G_______ și C____ D_____ (care a semnat procesul-verbal de contravenție în noaptea respectivă); de asemenea au fost depuse la dosar Procedura PRO.PS/POP11-13 și s-a încercat lămurirea împrejurării dacă reclamantului i-a fost prelucrată această procedură și la ce dată.

Din întregul material probator administrat Tribunalul reține în fapt următoarele:

În data de 21/22.01.2012 reclamantul ca șef de schimb, împreună cu agentul C_______ D_____ și agentul Pânțâr S____ au făcut parte dintr-un echipaj ce a întreprins verificări ale șoferilor auto privind consumul de alcool.

Cu această ocazie a fost oprit în trafic autoturismul cu nr. XXXXXXXXX condus de Ș____ V_______ R_____ și într-un mod inadecvat (așa cum rezultă din declarația conducătoarei auto și ale însoțitoarelor sale Ș____ R_____ și C_____ G_______ – „dă-te tu jos din mașină”), agentul de poliție Pânțâr S____ i-a cerut acesteia să-i prezinte actele. Întrucât conducătoarea auto a refuzat, motivând că nu le are asupra ei, agentul Pânțîr s-a deplasat la mașina de poliție pentru a-i încheia proces-verbal de contravenție, aspect care a deranjat-o pe Ș____ V_______.

Din declarațiile tuturor martorilor și chiar și ale conducătoarei auto instanța a reținut că Ș____ V_______ s-a deplasat la mașina de poliție și a avut o atitudine recalcitrantă față de agentul Pânțîr, moment în care au intervenit și ceilalți membri ai echipajului, agent C_______ și reclamantul.

După întocmirea procesului-verbal de contravenție Ș____ V_______ s-a întors la autoturism, după ce în prealabil smulsese din mâna agentului de poliție P_____ două exemplare din procesul-verbal, moment în care reclamantul a intervenit și fără un motiv întemeiat i-a smuls conducătoarei auto cheile din contact. În acel moment conflictul a escaladat, s-au proferat injurii și amenințări de ambele părți, intervenind în conflict și Ș____ R_____ N_______.

La un anumit moment Ș____ R_____ N_______ a fost dusă la mașina de poliție iar sora sa, Ș____ V_______ a intervenit ca sora ei să fie dusă la mașina de poliție. Cert este că în final ambele surori Ș____ au fost încătușate și introduse în mașina de Polițe iar apoi conduse la sediul Poliției.

Fiecare dintre părțile implicate în conflict a încercat să acrediteze ideea că celălalt nu a avut un comportament corespunzător, însă realitatea este că reclamantul împreună cu ceilalți doi agenți de poliție nu au reușit să gestioneze corespunzător conflictul ivit care a degenerat și s-a ajuns la luarea unor măsuri care nu se impuneau în mod necesar. Dincolo de orice dubiu, s-a dovedit cu certificatele medico-legale depuse la fila 36,38 este că ambele surori Ș____ au prezentat leziuni: la nivelul brațelor – Ș____ V_______ ce s-a putut produce prin compresie cu mâna, necesitând 1-2 zile îngrijiri medicale, iar Ș____ R_____ N_______ leziuni la nivelul feței (ochiul drept), nas și brațelor ce s-a putut produce prin lovire cu corpuri dure și compresie cu mâna ce au necesitat pentru vindecare 4-5 zile, leziuni asupra cărora niciunul din agenții de poliție nu a putut oferi explicații rezonabile în faza cercetării disciplinare și nici în fața instanței, susținând chiar împotriva evidenței că ei nu au lovit cele două persoane.

Comisia de disciplină constituită pentru analizarea situației ivite în urma declarațiilor martorilor prezenți la incident a constatat că există abatere disciplinară în sensul „neglijenței”.

Urmare a propunerii Comisiei de disciplină, prin Dispoziția Șefului Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, nr. 308 din 16.05.2012, s-a dispus sancționarea ofițerului de poliție analizat în Consiliu cu "diminuarea drepturilor salariale pentru funcția îndeplinită cu 5% pe o perioadă de 2 luni", sancțiune disciplinară prevăzută de art. 17 lit. b din Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr.400/2004.

Analizând cele două acuze aduse reclamantului: că nu a dat dovadă de tact și a luat nejustificat măsura conducerii la sediul poliției, fără a consemna această activitate în registrul special instituit în acest sens la OSU și fără a raporta șefilor ierarhici, instanța reține că acestea sunt reale și justificate.

Așa cum Tribunalul a reținut că s-au desfășurat evenimentele în noaptea de 21/22.01.2012 activitatea agentului de poliție putea și trebuia să înceteze în momentul în care conducătoarei auto i s-a încheiat procesul-verbal de contravenție și nu se impunea folosirea forței. Reclamantul ca ofițer responsabil de conducerea echipajului aflat in teren nu a apreciat in mod corect raportul de forte existent intre lucrătorii de poliție si cele doua persoane de sex feminin, nu a gestionat in mod corect situația creata, respectiv, cunoscând identitatea unei persoane care putea fi citata ulterior, a procedat la smulgerea cheilor din contactul autoturismului condus de Ș____ V_______, fapt ce a degenerat si a condus la iritarea pasagerei aflată pe bancheta dreapta față în autoturism. De asemenea nu si-a luat toate masurile necesare asigurării probatoriului si nu a raportat evenimentul șefilor ierarhici, nu a întocmit toate formalitățile ce decurg din procedurile de lucru ale activității de politie, respectiv întocmirea raportului de folosire a forței și consemnarea persoanelor conduse la sediul organului de politie in registrul instituit in acest sens.

D___ agentul C_______ D_____ a întocmit „raport privind folosirea forței
și a mijloacelor din dotare”, din data de 22.01.2012, orele 04.00 ,în care se menționează că
persoana împotriva căreia s-a folosit forța, Ș____ V_______ R_____ nu prezintă
leziuni corporale vizibile, înainte și după intervenție, fără ca documentul să fie prezentat
conducerii Poliției mun. Sibiu, până la data de 27.01.2012, după prezentarea în audiență a
persoanelor în cauză.

Referitor la acuzația că reclamantul nu a gestionat corespunzător evenimentele, nu există un dubiu față de probele administrate în faza cercetării disciplinare și în fata instanței.

Cu privire la acuzația că el nu a consemnat conducerea persoanelor la sediul poliției în registrul special instituit în acest sens la OSU reținem că apărarea reclamantului în fața Comisiei de disciplină a constat în aceea că ulterior evenimentului din 21/22.01.2012 s-a dat dispoziția înființării unui registru special în care să se consemneze persoanele aduse la sediul Biroului Rutier (nr. 5084 SB din 01.02.2012) registru care se află efectiv în Biroul Rutier. În plus, se susține că nicio persoană care este condusă la Biroul Rutier nu a fost consemnată în registru în condițiile în care la Biroul Rutier sunt conduse zilnic persoane pentru diferite probleme. Niciuna dintre aceste persoane nu au fost trecute în registrul la care se face referire. Apărarea sa a mai fost fondată pe aceea că nu a avut cunoștință de acest registru, motiv pentru care instanța în faza cercetării judecătorești a lămurit acest aspect.

I____________ de Poliție al Județului Sibiu a făcut dovada că prin dispoziția 53168SB din 23.05.2011 (fila 33) s-a dispus înființarea la nivelul Poliției mun. Sibiu a Registrului privind conducerea persoanelor la sediul politiei, instituind obligația Șefilor birourilor poliției municipale și șeful Secției 1 Poliție de a prelucra cu efectivele din subordine, obligativitatea înscrierii persoanelor conduse, în registru, de către polițistul / polițiștii care efectuează conducerea. Registrul va fi păstrat la camera OS Municipiu și se va înregistra în Registrul unic de evidentă â registrelor, condicilor, borderourilor și a caietelor pentru însemnări neclasificate.

Se mai prevedea că la fiecare post de poliție va fi înființat acest registru, prin grija șefilor de post, folosind aceeași procedura.

Această dispoziție zilnică a fost emisă în baza prevederilor procedurii PRO/PS/P__.12 privind conducerea persoanelor la sediul poliției. La cererea instanței o copie de pe acest document a fost depus de I____________ de Poliție al Județului Sibiu (fila 121), procedură care a fost aprobată în 13.10.2008 și intrată în vigoare în 27.10.2008.

Pârâtul I____________ de Poliție al Județului Sibiu a făcut dovada că la data de 13.01.2012 în cadrul unei ședințe de evaluare a Biroului Rutier pe anul 2011 a transmis cadrelor prezente despre existența acestui registru înființat în baza dispoziției xxxxx/SB, și a insistat asupra înregistrării persoanelor conduse la sediu, în acest registru. La această ședință a participat și reclamantul C______ C_________. Și chiar dacă nu există depus la dosar o semnătură de aducere la cunoștință, față de apărările făcute de reclamant pe toată durata cercetăriidisciplinare și în cursul procesului, instanța conchide că acesta avea cunoștință de procedura PRO.PS.P__.12 și de existența acelui registru, ce se află la OSU (ofițerul de serviciu).

Apărarea sa că s-a înființat ulterior nu poate fi reținută pentru că ulterior incidentului, la 1.02.2012 s-a înființat într-adevăr un registru cu nr. xxxxxx ce urma a se ține la Biroul Poliției Rutiere (fila 34), însă faptele, acuzația adusă nu vizează acest registru ci neînscrierea în registrul aflat la OSU a celor două persoane aduse la secție.

Reclamantul avea obligația completării acestui registru, despre care a rezultat cu certitudine că avea cunoștință. Niciun moment reclamantului nu i s-a imputat necompletarea registrului aflat la Biroul Poliției Rutiere, care într-adevăr s-a înființat ulterior.

Concluzionând și în ce privește acuzația nr. 1 din dispoziția 308/2012 reținem că aceasta este fondată întrucât într-adevăr reclamantul a încălcat dispozițiile art. 7 și 16 pct. c) din procedura PRO.PS.P__.12.

A doua acuzație adusă: că a încălcat dispozițiile art. 41 lit. b) din Legea 366/2002 este de asemenea fondată, textul de lege prevăzând că polițistul este dator:” să dovedească solicitudine și respect față de orice persoană, în special față de grupurile vulnerabile, să își consacre activitatea profesională îndeplinirii cu competență, integritate, corectitudine și conștiinciozitate a îndatoririlor specifice de serviciu prevăzute de lege;”și față de modul în care reclamantul a procedat în noaptea respectivă instanța apreciază că într-adevăr acesta a dat dovadă de lipsă de tact, așadar i se poate imputa fapta respectivă.

Așa fiind instanța apreciază că cercetarea disciplinară a fost temeinică, că faptele imputate reclamantului există și constau în aceea că în data de 21/22.01.2012 în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu în calitate de șef de schimb nu a gestionat în mod corespunzător evenimentul în care au fost implicate numitele Ș____ R_____ N_______ și Ș____ V_______ R_____, în sensul că a luat nejustificat măsura conducerii la sediul poliției a susnumitelor, nu a consemnat această activitate în registrul special instituit în acest sens existent la OSU și nu a raportat șefilor ierarhici evenimentul, că ele au fost săvârșite cu vinovăție, că există abaterea disciplinară prevăzută de art. 12 alin. 1 lit. b) din Ordinul MAI 400/2004, așa încât sancțiunea aplicată în baza art. 17 lit. b) din Ordinul MAI 400/2004 este legală și temeinică.

Pe cale de consecință, dispoziția atacată precum și decizia 3543/2012 prin care a fost soluționată contestația sunt legale și ele urmează a fi menținute cu consecința respingerii acțiunii de față.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

Respinge acțiunea civilă formulată de reclamantul C______ C_________ domiciliat în C_______, ______________, cu domiciliul procesual ales în Sibiu, _________________________. 6, _________________ în contradictoriu cu pârâții IPJ Sibiu cu sediul în Sibiu, _____________________-6 și cu IGPR cu sediul în București, Sector 5, ___________________. 4-6.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședință publică din 25.06.2013.

Președinte,

L____ R_____ P___

Grefier,

S_____ M____ M______

RED. L.P. 25.07.2013

TEHNORED. S.M. 26.08.2013

4 Ex.

Publicitate

Alte spețe similare

Contacte

Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

0743.087.930

office@avocatura.com

Urmărește-ne în social media

Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020