Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
Publicitate


Date speţă
Instanţă:
Judecătoria LEHLIU-GARA
Materie juridică:
Penal
Stadiu procesual:
Fond
Obiect dosar:
Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 NCP)
Număr hotarâre:
12/2015 din 16 februarie 2015
Sursa:
Rolii.ro

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA L_____-GARĂ

SENTINȚA PENALĂ NR.12

Ședința publică din 16.02.2015

PREȘEDINTE- M______ A____-E______

GREFIER- P_______ M____ M________

MINISTERUL PUBLIC - P________ de pe lângă Judecătoria L_____-Gară a fost reprezentat de PROCUROR - D______ C_____

Pe rol, pronunțarea cauzei penale privindu-l pe inculpatul P_________ V_____, trimis în judecată prin rechizitoriul nr.483/P/2014 din 20.11.2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria L_____-Gară, pentru săvârșirea infracțiunii de „conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care la momentul prelevării mostrelor biologice are o alcoolemie mai mare de 0,80g/l alcool pur în sânge” prev. și ped. de art. 336 alin. 1 din noul C.pen.

Dezbaterile au avut loc în ședința publică din 02.02.2015, fiind consemnate în încheierea de ședință din aceeași zi, ce face parte integrantă din prezenta, când instanța, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunțarea la data de 16.02.2015, iar în urma deliberării a pronunțat următoarea sentință:

I N S T A N Ț A:

Deliberând asupra cauzei penale de față:

Prin rechizitoriul nr.483/P/2014 din 20.11.2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria L_____-Gară, inculpatul P_________ V_____ (fiul lui P_________ G_______ și G_____ M____, născut la data de 21.01.1979 în ___________________________, cu domiciliul în orașul F_______, _______________________, județul Călărași, studii 5 clase, fără ocupație, fără antecedente penale, CNP-xxxxxxxxxxxxx) a fost trimis în judecată în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunii de „conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care la momentul prelevării mostrelor biologice are o alcoolemie mai mare de 0,80g/l alcool pur în sânge”, faptă prev. și ped. de art. 336 alin. 1 din noul C.pen.

În actul de sesizare a instanței s-a reținut, în esență, că la data de 21.03.2014 inculpatul P_________ V_____ a condus pe drumurile publice (DN3) de pe raza orașului F_______ autoturismul marca Renault cu numărul BQ570ZH, în condițiile în care consumase băuturi alcoolice, respectiv având la momentul prelevării mostrelor biologice o alcoolemie mai mare de 0,80 g/l alcool pur în sânge, faptă ce întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prev. și ped. de art. 336 alin. 1 din noul C.pen.

S-a reținut că situația de fapt expusă mai sus se dovedește cu următoarele mijloace de probă: proces-verbal de constatare; declarațiile inculpatului P_________ V_____; declarațiile martorilor G____ I_____ M_____ și C_____ I____; dovada testării cu aparatul alcooltest a inculpatului P_________ V_____; dovada prelevării mostrelor biologice necesare stabilirii alcoolemiei; buletin de analiză toxicologico-alcoolemie nr. 252/A12/150 emis de către SML Călărași; proces-verbal de aducere la cunoștință a alcoolemiei; fișa de cazier judiciar a inculpatului.

Audiat cu ocazia urmăririi penale, inculpatul a recunoscut săvârșirea faptei, descriind amănunțit modalitatea și împrejurările în care a săvârșit-o.

Prin încheierea din data de 12.01.2015, întrucât inculpatul nu a formulat cereri și excepții cu privire la legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire penală și nici din oficiu nu s-a impus a fi invocate, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul nr. 483/P/2014 din 20.11.2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria L_____-Gară, a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală.

În ședința publică din 02.02.2015 inculpatul și-a menținut poziția de de recunoaștere în totalitate a faptei, astfel cum a fost reținută în rechizitoriu, solicitând ca judecarea cauzei să se facă în baza art. 374 C.proc.pen.

Analizând întregul material probator administrat în cauză, instanța reține următoarele:

La data de 21.03.2014, ora 1010, cu ocazia desfășurării activității de supraveghere a traficului rutier pe DN3, pe raza orașului F_______, organele de poliție au oprit pentru verificare autoturismul marca Renault cu nr. de înmatriculare BQ570 ZH condus de inculpatul P_________ V_____.

Constatându-se că acesta prezenta halenă alcoolică, la ora 1014 s-a procedat la testarea sa cu aparatul alcooltest, valoarea rezultată fiind de 0,49 mg/l alcool în aerul expirat.

Cum inculpatul a recunoscut că înainte de a urca la volanul autoturismului a consumat băuturi alcoolice, a fost condus la Spitalul L_____ Gară, unde la ora 1045 i s-au prelevat mostre biologice necesare stabilirii alcoolemiei, acesta precizând ca nu dorește recoltarea celei de-a doua probe.

Așa cum rezultă din buletinul de analiză toxicologică-alcoolemie nr. 252/A12/150 emis de către SML Călărași la data de 24.03.2014, la momentul prelevării mostrelor biologice, în ziua de 21.03.2014 la ora 1045, inculpatul avea o alcoolemie de 0,95 g o/oo alcool în sânge, rezultat pe care nu l-a contestat.

Instanța, analizând actele și lucrările dosarului, constată că situația de fapt este cea reținută în rechizitoriu.

În ceea ce privește infracțiunea prevăzută de art. 336 alin.1 din noul Cod penal, instanța reține următoarele:

La data de 01.02. 2014 a intrat în vigoare noul Cod penal (Legea nr. 286/2009).

Potrivit art. 336 alin.1 noul C.penal „Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere de către o persoană care, la momentul prelevării mostrelor biologice, are o îmbibație alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă”.

În Monitorul Oficial nr. 69 din data de 27.01.2015 a fost publicată Decizia nr.732 din 16 decembrie 2014 a Curții Constituționale potrivit căreia, sintagma „la momentul prelevării mostrelor biologice” din cuprinsul dispozițiilor art. 336 alin.1 din Codul penal este neconstituțională „întrucât aduce atingere prevederilor constituționale ale art. 1 alin. (5) referitor la principiul respectării legilor și ale art. 20 referitor la preeminența tratatelor internaționale privind drepturile omului asupra legilor interne, raportate la prevederile art. 7 paragraful 1 referitor la legalitatea incriminării din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Sintagma menționată lipsește de previzibilitate norma de incriminare, în condițiile în care principiul respectării legilor și cel al legalității incriminării impun legiuitorului să legifereze prin texte suficient de clare și precise pentru a putea fi aplicate, inclusiv prin asigurarea posibilității persoanelor interesate de a se conforma prescripției legale” (paragraf 24).

De asemenea, în considerentele Deciziei nr.732 din 16 decembrie 2014 a Curții Constituționale s-a reținut că „Destinatarii normei penale de incriminare trebuie să aibă o reprezentare clară a elementelor constitutive, de natură obiectivă și subiectivă, ale infracțiunii, astfel încât să poată să prevadă consecințele ce decurg din nerespectarea normei și să își adapteze conduita potrivit acesteia. Elementul material al laturii obiective a infracțiunii reglementate de art. 336 alin. (1) din Codul penal se realizează prin acțiunea de conducere pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere de către o persoană care, la momentul prelevării mostrelor biologice, are o îmbibație alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge. Îmbibația alcoolică este procesul de pătrundere a alcoolului în sânge, consecința fiind provocarea unei stări de intoxicație (alcoolică). Sub aspectul urmării imediate este vorba de o infracțiune de pericol, acțiunea săvârșită punând în primejdie siguranța circulației pe drumurile publice. Fiind o infracțiune de pericol, legătura de cauzalitate dintre acțiunea ce constituie elementul material al laturii obiective și urmarea imediată rezultă din însăși materialitatea faptei și nu trebuie dovedită” (paragraf 25).

Așadar, condiția ca îmbibația alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge la momentul prelevării mostrelor biologice plasează consumarea acestei infracțiuni de pericol la un moment ulterior săvârșirii ei „în condițiile în care de esența infracțiunilor de pericol este faptul că acestea se consumă la momentul săvârșirii lor”, ceea ce se constituie într-un „criteriu aleatoriu și exterior conduitei făptuitorului în vederea tragerii la răspundere penală, în contradicție cu normele constituționale și convenționale mai sus menționate” (paragraf 26).

Sub aspectul laturii subiective instanța de contencios constituțional a reținut (paragraf 27) că „Latura subiectivă a infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului presupune vinovăția sub formă de intenție, care poate fi directă sau indirect. … Or, modalitatea de incriminare prin acordarea de relevanță penală valorii alcoolemiei din momentul prelevării mostrelor biologice nu permite destinatarilor normei penale să prevadă consecințele nerespectării acesteia”(subl. inst.).

În considerentele Deciziei nr.732 din 16 decembrie 2014 Curtea Constituțională a mai reținut că trăsătura esențială a statului de drept o constituie supremația Constituției și obligativitatea respectării legii și că statul de drept asigură supremația Constituției, corelarea tuturor legilor și tuturor actelor normative cu aceasta, ceea ce înseamnă că acesta implică, prioritar, respectarea legii, iar statul democratic este prin excelență un stat în care se manifestă domnia legii iar una dintre cerințele principiului respectării legilor vizează calitatea actelor normative și că, de principiu, orice act normativ trebuie să îndeplinească anumite condiții calitative, printre acestea numărându-se previzibilitatea, ceea ce presupune că acesta trebuie să fie suficient de clar și precis pentru a putea fi aplicat, formularea cu o precizie suficientă a actului normativ permițând persoanelor interesate - care pot apela, la nevoie, la sfatul unui specialist - să prevadă într-o măsură rezonabilă, în circumstanțele speței, consecințele care pot rezulta dintr-un act determinat (paragraf 29).

De asemenea, cu referire la principiului legalității incriminării și pedepsei „nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege”, s-a reținut că în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului s-a statuat că garanțiile consacrate de art. 7 paragraful 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale reprezintă o componentă esențială a supremației legii și ocupă un loc primordial în cadrul sistemului de protecție a drepturilor omului, după cum atestă faptul că art. 15 din Convenție nu permite nicio derogare de la aceste garanții în caz de război sau de alt pericol public ce amenință viața națiunii. Așa cum rezultă din obiectul și scopul său, art. 7 paragraful 1 trebuie interpretat și aplicat în așa fel încât să se asigure o protecție efectivă împotriva urmăririlor și a condamnărilor penale arbitrare. Noțiunea de „drept” utilizată în art. 7 paragraful 1, ce corespunde celei de „lege” din cuprinsul altor articole din Convenție, înglobează atât prevederile legale, cât și practica judiciară și presupune cerințe calitative, îndeosebi cele cu privire la accesibilitate și previzibilitate. Aceste cerințe calitative trebuie întrunite atât în ceea ce privește definiția unei infracțiuni, cât și cu privire la pedeapsa aplicabilă. Curtea de la Strasbourg consideră că este îndeplinită cerința ca legea să definească în mod clar infracțiunile și pedepsele atunci când un justițiabil are posibilitatea de a cunoaște, din însuși textul normei juridice pertinente, la nevoie cu ajutorul interpretării date acesteia de către instanțe și, dacă este cazul, în urma obținerii unei asistențe juridice adecvate, care sunt actele și omisiunile ce pot angaja răspunderea sa penală și care este pedeapsa aplicabilă. În acest sens sunt, se exemplifică, Hotărârea din 24 mai 2007, pronunțată în Cauza D_________ și M_______-Pidhorni împotriva României, paragrafele 33 și 34, Hotărârea din 24 ianuarie 2012, pronunțată în Cauza M____ T___ împotriva României, paragraful 26, și Hotărârea din 21 octombrie 2013, pronunțată în Cauza Del Rio Prada împotriva Spaniei, paragrafele 77, 79 și 91 (paragraf 30).

Revenind la speță, instanța constată că mostrele biologice au fost prelevate de la inculpat la data de 21.03.2014 ora 1045, or infracțiunea de conducere sub influența alcoolului, infracțiune de pericol, se consumase la momentul opririi inculpatului în trafic de către organele de poliție, respectiv 21.03.2014 ora 1010.

Conform art. 31 alin. 1 și 3 din Legea nr. 47/1992 R, privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale „Decizia prin care se constată neconstituționalitatea unei legi sau ordonanțe ori a unei dispoziții dintr-o lege sau dintr-o ordonanță în vigoare este definitivă și obligatorie” (alin.1). Dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare constatate ca fiind neconstituționale își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale, dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pune de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept” (alin.3).

Așadar, de la data de 27.01.2015 sintagma "la momentul prelevării mostrelor biologice" din cuprinsul art. 336 alin.1 C.pen. este suspendată de drept.

Conform art. 5 din noul C.pen. „În cazul în care de la săvârșirea infracțiunii până la judecarea definitivă a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplică legea mai favorabilă (alin.1). Dispozițiile alin. (1) se aplică și actelor normative ori prevederilor din acestea declarate neconstituționale, precum și ordonanțelor de urgență aprobate de Parlament cu modificări sau completări ori respinse, dacă în timpul când acestea s-au aflat în vigoare au cuprins dispoziții penale mai favorabile” (alin.2).

În aceste condiții, față de speța dedusă judecății, instanța constată că între momentul săvârșirii faptei (21.03.2014), când în vigoarea era textul art. 336 alin.1 C.pen. ce conținea sintagma „la momentul prelevării mostrelor biologice” și momentul judecării definitive a acesteia, când sintagma „la momentul prelevării mostrelor biologice” din cuprinsul art. 336 alin.1 C.pen. este suspendată de drept, a existat o succesiune de legi în sensul art.5 din noul C. pen.

Cum prin caracterul său incert norma incriminatoare, art. 336 alin.1 noul C.pen., nu întrunește cerințele calitative ale accesibilității și previzibilității pentru a fi considerată „drept” în sensul art.7 paragraf 1 din Convenția EDO, consecința fiind imposibilitatea angajării răspunderii penale în baza acesteia, întrucât la data săvârșirii faptei inculpatul nu avea „posibilitatea de a cunoaște, din însuși textul normei juridice pertinente, la nevoie cu ajutorul interpretării date acesteia de către instanțe și, dacă este cazul, în urma obținerii unei asistențe juridice adecvate, care sunt actele și omisiunile ce pot angaja răspunderea sa penală și care este pedeapsa aplicabilă”, urmează, în baza art. 396 alin.5 rap. la art. 16 alin.1 lit. b) C.proc.pen., a-l achita pe inculpatul P_________ V_____ pentru săvârșirea infracțiunii de „conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care la momentul prelevării mostrelor biologice are o alcoolemie mai mare de 0,80g/l alcool pur în sânge” prev. de art. 336 alin. 1 C.pen.

Față de toate considerațiile de mai sus, vizând neîndeplinirea cerințelor calitative ale accesibilității și previzibilității normei pentru a fi considerată „drept”, instanța nu poate primi cererea de achitare a inculpatului în baza art. 16 alin.1 lit. c) din noul C.proc.pen. (lipsa de probe).

Văzând dispozițiile art. 275 alin.3, precum și pe cele ale art. 408 alin.1 C.proc.pen.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

În baza art. 396 alin.5 rap. la art. 16 alin.1 lit. b) C.proc.pen., achită pe inculpatul P_________ V_____ (fiul lui P_________ G_______ și G_____ M____, născut la data de 21.01.1979 în ___________________________, cu domiciliul în orașul F_______, _______________________, județul Călărași, studii 5 clase, fără ocupație, fără antecedente penale, CNP-xxxxxxxxxxxxx), pentru săvârșirea infracțiunii de „conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care la momentul prelevării mostrelor biologice are o alcoolemie mai mare de 0,80g/l alcool pur în sânge” prev. de art. 336 alin. 1 C.pen.

În baza art. 275 alin.3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare în sumă de 230 lei, din care suma de 130 lei aferentă urmăririi penale, rămân în sarcina statului.

Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședință publică, astăzi 16.02.2015.

PREȘEDINTEGREFIER

M______ A____-E______ P_______ M____ M________

Red.MAE

Tehnored. MAE/PMM

Exp.4 /31.03.2015

Publicitate

Alte spețe similare

 • Hotărârea 472/2015 - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 NCP) - Apel
 • Hotărârea 1455/2015 - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 NCP) - Apel
 • Hotărârea 952/2015 - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 NCP) - Fond
 • Hotărârea 86/2016 - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 NCP) - Fond
 • Hotărârea 99/2016 - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 NCP) - Apel
 • Hotărârea 68/2015 - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 NCP) - Fond
 • Hotărârea 194/2015 - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 NCP) - Apel
 • Hotărârea 404/2015 - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 NCP) - Apel
 • Hotărârea 526/2015 - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 NCP) - Fond
 • Hotărârea 1998/2014 - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 NCP) - Fond
 • Hotărârea 333/2015 - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 NCP) - Apel
 • Hotărârea 567/2015 - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 NCP) - Fond
 • Hotărârea 684/2014 - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 NCP) - Apel
 • Hotărârea 68/2014 - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 NCP) - Apel
 • Hotărârea 842/2014 - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 NCP) - Apel
 • Hotărârea 69/2015 - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 NCP) - Fond
 • Hotărârea 141/2015 - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 NCP) - Apel
 • Hotărârea 275/2015 - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 NCP) - Apel
 • Hotărârea 459/2014 - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 NCP) - Fond
 • Hotărârea 37/2016 - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 NCP) - Fond
 • Hotărârea 1963/2015 - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 NCP) - Fond
 • Hotărârea 2569/2015 - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 NCP) - Fond
 • Hotărârea 699/2015 - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 NCP) - Apel
 • Hotărârea 172/2016 - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 NCP) - Apel
 • Hotărârea 664/2014 - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 NCP) - Apel
 • Hotărârea 164/2015 - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 NCP) - Fond
 • Hotărârea 1183/2015 - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 NCP) - Fond
 • Hotărârea 621/2015 - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 NCP) - Apel
 • Hotărârea 77/2016 - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 NCP) - Apel
 • Hotărârea 368/2015 - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 NCP) - Fond
 • Hotărârea 286/2014 - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 NCP) - Apel
 • Hotărârea 3383/2015 - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 NCP) - Fond
 • Hotărârea 374/2015 - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 NCP) - Fond
 • Hotărârea 363/2015 - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 NCP) - Fond
 • Hotărârea 22/2016 - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 NCP) - Fond
 • Hotărârea 290/2015 - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 NCP) - Fond
 • Hotărârea 2111/2015 - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 NCP) - Fond
 • Hotărârea 1021/2014 - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 NCP) - Apel
 • Hotărârea 579/2015 - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 NCP) - Apel
 • Hotărârea 2019/2014 - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 NCP) - Fond
 • Hotărârea 174/2015 - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 NCP) - Fond
 • Hotărârea - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 NCP) - Apel
 • Hotărârea 958/2014 - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 NCP) - Fond
 • Hotărârea 127/2015 - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 NCP) - Fond
 • Hotărârea 166/2015 - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 NCP) - Fond
 • Hotărârea 124/2015 - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 NCP) - Apel
 • Hotărârea 1189/2014 - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 NCP) - Apel
 • Hotărârea 535/2015 - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 NCP) - Fond
 • Hotărârea 333/2015 - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 NCP) - Apel
 • Hotărârea 897/2015 - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 NCP) - Apel
 • Hotărârea 305/2016 - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 NCP) - Fond
 • Hotărârea 1560/2014 - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 NCP) - Fond
 • Hotărârea 266/2015 - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 NCP) - Apel
 • Hotărârea 1570/2014 - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 NCP) - Fond
 • Hotărârea 306/2015 - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 NCP) - Apel
 • Hotărârea 866/2015 - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 NCP) - Fond
 • Hotărârea 21/2015 - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 NCP) - Fond
 • Hotărârea 1977/2015 - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 NCP) - Fond
 • Hotărârea 928/2015 - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 NCP) - Apel
 • Hotărârea 273/2015 - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 NCP) - Fond
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020