Sesizare institutie publica...

Discutii privind alte teme decat cele pentru care exista un forum
sebi77
Membru activ
Membru activ
Mesaje: 484
Membru din: 02 Ian 2005, 13:00
Localitate: Valcea

Sesizare institutie publica...

Mesaj de sebi77 » 02 Sep 2005, 15:22

Prin ianuarie am facut o sesizare prin email la o Institutie publica (universitate) impotriva unui angajat. Sesizarea era adresata conducerii institutiei publice...

Persoana vizata de sesizare a fost informata de o secretara si i s-au pus la dispozitie mailurile mele adresate institutiei... Problema este ca pe baza acestor emailuri persoana respectiva m-a actionat in instanta pentru CALOMNIE si INSULTA.... (persoana respectiva nu neaga ca nu ar fi adevarat ce am afirmat despre ea ci pur si simplu ca ea se simte jignita, am spus ca a fost angajata imoral,ilegal si preferential)

Este normal ca o sesizare sa ajunga la persoana vizata?...Stie cineva vre-o lege privind protectia persoanei care sesizaza incalcari ale legi? ( de exemplu in legea de functionare a ITM-ului, stiu ca scrie undeva ca "este interzis sa se dezvaluie identitatea avertizorului")
Lucrurile din Romania nu merg corectate ci trebuiesc REINVENTANTE

wav
Membru activ
Membru activ
Mesaje: 146
Membru din: 27 Iun 2005, 13:00
Localitate: mun. Bucuresti

Mesaj de wav » 02 Sep 2005, 15:26

Universitatea nu este institutie publica
In principiu nu sunt aratate sesizarile persoanelor vizate insa din cate stiu eu asata este o chestie aplicabila doar pentru organele de control
si nici macar nu stiu daca scrie in vreo lege chestia asta sau e vorba numai de un regulament intern (inclin catre varianta din urma)
Tot ce stiu este ca nu stiu nimic

sebi77
Membru activ
Membru activ
Mesaje: 484
Membru din: 02 Ian 2005, 13:00
Localitate: Valcea

Mesaj de sebi77 » 02 Sep 2005, 17:08

Eu cred ca este....

Am gasit :


Parlamentul Romaniei
Lege nr. 571 din 14/12/2004
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1214 din 17/12/2004

privind protectia personalului din autoritatile publice, institutiile publice si din alte unitati care semnaleaza incalcari ale legii

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - Prezenta lege reglementeaza unele masuri privind protectia persoanelor care au reclamat ori au sesizat incalcari ale legii in cadrul autoritatilor publice, institutiilor publice si al altor unitati, savarsite de catre persoane cu functii de conducere sau de executie din autoritatile, institutiile publice si din celelalte unitati bugetare prevazute la art. 2.
Art. 2. - (1) Dispozitiile prezentei legi se aplica autoritatilor si institutiilor publice din cadrul administratiei publice centrale, administratiei publice locale, aparatului Parlamentului, aparatului de lucru al Administratiei Prezidentiale, aparatului de lucru al Guvernului, autoritatilor administrative autonome, institutiilor publice de cultura, educatie, sanatate si asistenta sociala, companiilor nationale, regiilor autonome de interes national si local, precum si societatilor nationale cu capital de stat.
(2) Prezenta lege se aplica si persoanelor numite in consilii stiintifice si consultative, comisii de specialitate si in alte organe colegiale organizate in structura ori pe langa autoritatile sau institutiile publice.
Art. 3. - In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
a) avertizare in interes public inseamna sesizarea facuta cu buna-credinta cu privire la orice fapta care presupune o incalcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrari, eficientei, eficacitatii, economicitatii si transparentei;
b) avertizor inseamna persoana care face o sesizare potrivit lit. a) si care este incadrata in una dintre autoritatile publice, institutiile publice sau in celelalte unitati prevazute la art. 2;
c) comisie de disciplina inseamna orice organ insarcinat cu atributii de cercetare disciplinara, prevazut de lege sau de regulamentele de organizare si functionare a autoritatilor publice, institutiilor publice sau a celorlalte unitati prevazute la art. 2.

CAPITOLUL II
Principii generale

Art. 4. - Principiile care guverneaza protectia avertizarii in interes public sunt urmatoarele:
a) principiul legalitatii, conform caruia autoritatile publice, institutiile publice si celelalte unitati prevazute la art. 2 au obligatia de a respecta drepturile si libertatile cetatenilor, normele procedurale, libera concurenta si tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor publice, potrivit legii;
b) principiul suprematiei interesului public, conform caruia, in intelesul prezentei legi, ordinea de drept, integritatea, impartialitatea si eficienta autoritatilor publice si institutiilor publice, precum si a celorlalte unitati prevazute la art. 2 sunt ocrotite si promovate de lege;
c) principiul responsabilitatii, conform caruia orice persoana care semnaleaza incalcari ale legii este datoare sa sustina reclamatia cu date sau indicii privind fapta savarsita;
d) principiul nesanctionarii abuzive, conform caruia nu pot fi sanctionate persoanele care reclama ori sesizeaza incalcari ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sanctiuni inechitabile si mai severe pentru alte abateri disciplinare. In cazul avertizarii in interes public, nu sunt aplicabile normele deontologice sau profesionale de natura sa impiedice avertizarea in interes public;
e) principiul bunei administrari, conform caruia autoritatile publice, institutiile publice si celelalte unitati prevazute la art. 2 sunt datoare sa isi desfasoare activitatea in realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, in conditii de eficienta, eficacitate si economicitate a folosirii resurselor;
f) principiul bunei conduite, conform caruia este ocrotit si incurajat actul de avertizare in interes public cu privire la aspectele de integritate publica si buna administrare, cu scopul de a spori capacitatea administrativa si prestigiul autoritatilor publice, institutiilor publice si al celorlalte unitati prevazute la art. 2;
g) principiul echilibrului, conform caruia nici o persoana nu se poate prevala de prevederile prezentei legi pentru a diminua sanctiunea administrativa sau disciplinara pentru o fapta a sa mai grava;
h) principiul bunei-credinte, conform caruia este ocrotita persoana incadrata intr-o autoritate publica, institutie publica sau in alta unitate bugetara dintre cele prevazute la art. 2, care a facut o sesizare, convinsa fiind de realitatea starii de fapt sau ca fapta constituie o incalcare a legii.

CAPITOLUL III
Avertizarea privind fapte de incalcare a legii

Art. 5. - Semnalarea unor fapte de incalcare a legii de catre persoanele mentionate la art. 1 si 2, prevazute de lege ca fiind abateri disciplinare, contraventii sau infractiuni, constituie avertizare in interes public si priveste:
a) infractiuni de coruptie, infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie, infractiuni in legatura directa cu infractiunile de coruptie, infractiunile de fals si infractiunile de serviciu sau in legatura cu serviciul;
b) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Comunitatilor Europene;
c) practici sau tratamente preferentiale ori discriminatorii in exercitarea atributiilor unitatilor prevazute la art. 2;
d) incalcarea prevederilor privind incompatibilitatile si conflictele de interese;
e) folosirea abuziva a resurselor materiale sau umane;
f) partizanatul politic in exercitarea prerogativelor postului, cu exceptia persoanelor alese sau numite politic;
g) incalcari ale legii in privinta accesului la informatii si a transparentei decizionale;
h) incalcarea prevederilor legale privind achizitiile publice si finantarile nerambursabile;
i) incompetenta sau neglijenta in serviciu;
j) evaluari neobiective ale personalului in procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare si eliberare din functie;
k) incalcari ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii;
l) emiterea de acte administrative sau de alta natura care servesc interese de grup sau clientelare;
m) administrarea defectuoasa sau frauduloasa a patrimoniului public si privat al autoritatilor publice, institutiilor publice si al celorlalte unitati prevazute la art. 2;
n) incalcarea altor dispozitii legale care impun respectarea principiului bunei administrari si cel al ocrotirii interesului public.
Art. 6. - Sesizarea privind incalcarea legii sau a normelor deontologice si profesionale, conform art. 4 lit. h), poate fi facuta, alternativ sau cumulativ:
a) sefului ierarhic al persoanei care a incalcat prevederile legale, potrivit art. 5;
b) conducatorului autoritatii publice, institutiei publice sau al unitatii bugetare din care face parte persoana care a incalcat prevederile legale, potrivit art. 5, sau in care se semnaleaza practica ilegala, chiar daca nu se poate identifica exact faptuitorul;
c) comisiilor de disciplina sau altor organisme similare din cadrul autoritatii publice, institutiei publice sau al unitatii prevazute la art. 2, din care face parte persoana care a incalcat legea, conform art. 5;
d) organelor judiciare;
e) organelor insarcinate cu constatarea si cercetarea conflictelor de interese si a incompatibilitatilor;
f) comisiilor parlamentare;
g) mass-media;
h) organizatiilor profesionale, sindicale sau patronale;
i) organizatiilor neguvernamentale.

CAPITOLUL IV
Protectia functionarilor publici, a personalului contractual
si a altor categorii de personal

Art. 7. - (1) In fata comisiei de disciplina sau a altor organe similare, avertizorii beneficiaza de protectie dupa cum urmeaza:
a) avertizorii in interes public beneficiaza de prezumtia de buna-credinta, in conditiile art. 4 lit. h), pana la proba contrara;
b) la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, comisiile de disciplina sau alte organisme similare din cadrul autoritatilor publice, institutiilor publice sau al altor unitati prevazute la art. 2 au obligatia de a invita presa si un reprezentant al sindicatului sau al asociatiei profesionale. Anuntul se face prin comunicat pe pagina de Internet a autoritatii publice, institutiei publice sau a unitatii bugetare, cu cel putin 3 zile lucratoare inaintea sedintei, sub sanctiunea nulitatii raportului si a sanctiunii disciplinare aplicate.
(2) In situatia in care cel reclamat prin avertizarea in interes public este sef ierarhic, direct sau indirect, ori are atributii de control, inspectie si evaluare a avertizorului, comisia de disciplina sau alt organism similar va asigura protectia avertizorului, ascunzandu-i identitatea.
Art. 8. - In cazul avertizarilor in interes public, prevazute la art. 5 lit. a) si b), se vor aplica din oficiu prevederile art. 12 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 682/2002 privind protectia martorilor.
Art. 9. - (1) In litigiile de munca sau in cele privitoare la raporturile de serviciu, instanta poate dispune anularea sanctiunii disciplinare sau administrative aplicate unui avertizor, daca sanctiunea a fost aplicata ca urmare a unei avertizari in interes public, facuta cu buna-credinta.
(2) Instanta verifica proportionalitatea sanctiunii aplicate avertizorului pentru o abatere disciplinara, prin compararea cu practica sanctionarii sau cu alte cazuri similare din cadrul aceleiasi autoritati publice, institutii publice sau unitati bugetare, pentru a inlatura posibilitatea sanctionarii ulterioare si indirecte a actelor de avertizare in interes public, protejate prin prezenta lege.

CAPITOLUL V
Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 10. - Prezenta lege, in privinta protectiei avertizorilor in interes public, se completeaza cu dispozitiile Codului muncii, precum si cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile ulterioare.
Art. 11. - In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, autoritatile publice, institutiile publice si celelalte unitati bugetare prevazute la art. 2 isi vor pune de acord regulamentele de ordine interioara cu prevederile acesteia.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.


PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR PRESEDINTELE SENATULUI
VALER DORNEANU NICOLAE VACAROIU


Bucuresti, 14 decembrie 2004.

Credeti ca s-ar aplica si prevederile acestei legi in cazul unei persoane din afara institutiei publice?
Lucrurile din Romania nu merg corectate ci trebuiesc REINVENTANTE

ainsof

Mesaj de ainsof » 03 Sep 2005, 08:26

wav scrie:Universitatea nu este institutie publica
Daca nu este particulara atunci este institutie publica.
Tare as vrea sa stiu cum definesti tu institutia publica. :?

inconnu

Mesaj de inconnu » 07 Sep 2005, 09:27

Zi-i avocatului sa traga de timp, sa-l amane cateva luni pana se abroga
INFORMATIE DE PRESA privind actele normative incluse pe Agenda de lucru a Sedintei Guvernului Romaniei, din 6 septembrie, ora 14:00

PROIECTE DE LEGE
1. Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Codului penal precum si pentru modificarea altor legi.
2. Proiect de Lege privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal.
3. Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.567/ 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea.


PROIECTE DE ORDONANTA DE URGENTA
1. Proiect de Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie.


Guvernul Romaniei - Biroul de presa - 06.09.2005

justitiaru

Re: Sesizare institutie publica...

Mesaj de justitiaru » 07 Sep 2005, 10:08

sebi77 scrie:Prin ianuarie am facut o sesizare prin email la o Institutie publica (universitate) impotriva unui angajat. Sesizarea era adresata conducerii institutiei publice...

Persoana vizata de sesizare a fost informata de o secretara si i s-au pus la dispozitie mailurile mele adresate institutiei... Problema este ca pe baza acestor emailuri persoana respectiva m-a actionat in instanta pentru CALOMNIE si INSULTA.... (persoana respectiva nu neaga ca nu ar fi adevarat ce am afirmat despre ea ci pur si simplu ca ea se simte jignita, am spus ca a fost angajata imoral,ilegal si preferential)

Este normal ca o sesizare sa ajunga la persoana vizata?...Stie cineva vre-o lege privind protectia persoanei care sesizaza incalcari ale legi? ( de exemplu in legea de functionare a ITM-ului, stiu ca scrie undeva ca "este interzis sa se dezvaluie identitatea avertizorului")

Ce a facut secretara nu a facut bine, deoarece daca nu ma insel in O.U.G. nr. 27/2003 precizeaza ca raspunsul trebuie sa vina la instititia respectiva prin COORDONATORL ACESTEI INSTITUTII si domnia sa decide daca insusi da raspunsul sa il trimite la un departament competent in raspunsuri.

Mi se pare ca exista asa ceva si poti face sa te uiti in acea O.U.G. nr. 27/2003 si sa vezi art. de acolo.
Ca dupa aceea sa sesizezi organul ierarhic superior pentru incalcarea intimitati si violarea corespondentei (mai uita-te si la LEGEA POSTEI ROMANE)

SUCCES :aplauze:

sebi77
Membru activ
Membru activ
Mesaje: 484
Membru din: 02 Ian 2005, 13:00
Localitate: Valcea

Mesaj de sebi77 » 07 Sep 2005, 11:27

Sincer nu stiu ce sa fac...

sa merg pe proba veridicitati

1. Am spus numai adevarul si am documente in acest sens si legi de partea mea

si sa dupa ce sunt achitat sa merg pe "DENUNT CALOMNIOS"

sau

2. Sa trag de timp (avand in vedere ca pana acum nu am solicitat nici o amanare) si mai mult ca sigur la pretentile pe care le are circa 300.000.000 nu va plati taxa de timbru + Expertiza PSIHIATRICA (cica sunt nebun)

Va multumesc pt sfaturi!
Lucrurile din Romania nu merg corectate ci trebuiesc REINVENTANTE

inconnu

Mesaj de inconnu » 07 Sep 2005, 12:29

Cred ca orice ai face tot aia e. Chiar daca incepe procesu, pana se prezinta probe, martori, pledoarii etc... cred ca tot dureaza macar cateva luni si tot la abrogare ajunge.

Si eu am un proces asemanator si face curand vreo 2 ani de cand se tot amana, si n-a inceput inca!

sebi77
Membru activ
Membru activ
Mesaje: 484
Membru din: 02 Ian 2005, 13:00
Localitate: Valcea

Mesaj de sebi77 » 07 Sep 2005, 13:23

Procesul e pe rol din feb 2005. Acum am ajuns la faza de audiat martorii (inclusiv secretara care a comunicat informatiile a citat-o ca martor)...
Lucrurile din Romania nu merg corectate ci trebuiesc REINVENTANTE

inconnu

Mesaj de inconnu » 07 Sep 2005, 13:31

Aha... pai atunci daca ai intrat in hora...

da treaba cu expertiza psihiatrica n-am inteles-o, tu ai pretins ca esti nebun sau ea vrea sa verifice chestiunea??? 8O

sebi77
Membru activ
Membru activ
Mesaje: 484
Membru din: 02 Ian 2005, 13:00
Localitate: Valcea

Mesaj de sebi77 » 07 Sep 2005, 14:53

Ea a cerut expertiza psihiatrica + masura de siguranta !.... Dar i s-a respins ... Asta o sa cantereasca greu la acuzatia de denunt calomnios...
Lucrurile din Romania nu merg corectate ci trebuiesc REINVENTANTE

excalibur

Mesaj de excalibur » 07 Sep 2005, 14:55

Ce masura de siguranta?

sebi77
Membru activ
Membru activ
Mesaje: 484
Membru din: 02 Ian 2005, 13:00
Localitate: Valcea

Mesaj de sebi77 » 07 Sep 2005, 15:12

Internare la nebuni (centru de tratament special asa scrie in plangerea prealabila)
Lucrurile din Romania nu merg corectate ci trebuiesc REINVENTANTE

excalibur

Mesaj de excalibur » 07 Sep 2005, 15:23

Atunci fa si tu plangere pentru denunt calomnios

Scrie răspuns

Cine este conectat

Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 0 vizitatori