Vand carti vechi de drept (perioada 1890 - 1985)

Mai stie cineva ceva despre cineva cumva?
Kristina87

Vand carti vechi de drept (perioada 1890 - 1985)

Mesaj de Kristina87 » 08 Mar 2017, 14:47

Vechi (1890 - 1947)

Codicele civil - C. Christescu,1894,cartonată
Codul financiar al României - M. B. Silișteanu,1895, cartonată
Charta muncei - D. R. Ioanițescu, 1920, Cartea Românească, cartonată
Procedura penală română - Vasile M. Dimitriu, Vasile P. Pastia, 1925, Tipografia fondul cărților funduare, Cluj,cartonată
Tratat de drept civil român (vol. I) - C. Hamangiu, I. Rosetti Bălănescu, Al. Băicoianu,1928,Editura națională, S.Ciornei București, cartonată
Codul penal adnotat: *Partea generală art. 1-183 (vol. I) *Partea generală art. 184 - 442 (vol. II - incomplet) *Partea specială art. 443-603 (vol.III) - Constantin G. Rătescu, H. Aznavorian, I. Ionescu-Dolj, Traian Pop, I. Gr. Periețeanu, Mihai I. Papadopolu, Vintilă Dongoroz, N. Pavelescu, 1937 Socec & Co. S.A., București, cartonată
Codul penal adnotat - Mihai I. Papadopolu,1930 Editura națională, S.Ciornei București, cartonată
Codul legilor penale române adnotate, Mihai I. Papadopolu, 1932,Tipografiile române unite
Manualul Curților cu jurați Constantin G. Rătescu, 1929, Tipografia și legătoria închisorii centrale Văcărești
Contribuții la cunoașterea societăței națiunilor, George Sofronie,1927, Tipografia Bucovina
Codul justiţiei militare - Carol al II-lea, 1939, Monitorul oficial
Recursul în materie penală - I. N. Lungulescu, Ilie M. Dragomirescu,1946, Editura Librărie și Anticărie Juridică, București
Codul de procedură penală - Adnotat (vol. I) - Ioan Vagner, G. V. Protopopescu, 1947 Editura Librărie și Anticărie, București
Codul civil român - Salvator A. Brădeanu, George N. Luțescu, 1947, București
Colecțiune de legi și regulamente, tomul XXIV - Consiliul legislativ, 1947, Monitorul Oficial și imprimeriile statului, București


Perioada 1948 - 1965

Codul de procedură penală al Republicii Populare Române - Adnotat - Ilie Stoenescu, Mihail Zeleș, Petre Sârbulescu, Ion Bogdan, 1948, Editura de Stat exemplar dublu
Drept penal - partea generală (vol. I) - I. Oancea, 1957, Litografia și tipografia învățământului, București
Modificările codului penal, ale codului de procedură penală şi ale codului de procedură civilă - Min. Justiției, 1959, Ed. Științifică
Procesul civil în R.P.R - Arthur Hilsenrad, Ilie Stoenescu,1957, Ed. Științifică, cartonată
Principii de drept - Gh. Penculescu, Vasile Papadopol, Arthur Hilsenrad, Dumitru Rizeanu, 1959, Ed. Științifică, cartonată
Manual juridic - Gh. Penculescu, Vasile Papadopol, Arthur Hilsenrad, Dumitru Rizeanu, 1957, Ed. Științifică
Manualul juridic al lui Andronachi Donici (ed. critică) - Andrei Radulescu, 1959, Ed. Academiei RPR
Criminalistică - partea I -A. I. Vinberg, S. M. Mitricev,1953, București
Bazele evidenţei contabile şi expertiza judiciar-contabilă -S. Ostroumov, S. Fortinski, 1955, Ed. de stat pt. lit. econ. si juridica
Procuratura R.P.R - organ de apărare a legalităţii populare - G. Ripeanu, C. Manescu, M. Popovici, 1956, Ed. de stat pt. lit. econ. si juridica
Teoria generală a conţinutului infracţiunii - A. N. Trainin, 1959, Ed. Științifică
Legislaţia uzuală a muncii - L. Miller, 1960, Ed. Științifică
Codul familiei - comentat şi adnotat, Scarlat Serbanescu, 1963, Ed. Științifică
Rolul procurorului în procesul civil - Emil Poenaru, 1964, Ed. Științifică


1965 - 1985 (Drept penal)

Noul cod penal şi codul penal anterior - prezentare comparativă Vintila Dongoroz, Gh.Daringa, Siegfired Kahane, Dtru Lucinescu, Aurel Nemes 1968 Ed. Politică
Raportul de cauzalitate în dreptul penal George Antoniu 1968 Ed. Științifică
Căile extraordinare de atac în procesul penal D.V.Mihaescu, V.Ramureanu 1970 Ed. Științifică
Explicaţii teoretice ale Codului Penal Român (vol. I-IV) Vintila Dongoroz, Siegfried Kahane, Ion Oancea, Iosif Fodor, Nicoleta Iliescu, Ctin Bulai, Rodica Stanoiu 1970 Ed. Academiei RSR
Codul penal comentat şi adnotat - partea specială (vol. I-II) Teodor Vasiliu, Doru Pavel, George Antoniu. Dumitru Lucinescu, Vasile Papadopol, Virgil Ramureanu 1975 Ed. Științifică si enciclopedică
Drept penal - partea generală (vol. I) Aurel Dincu 1975 Univ. din București, fac. de drept
Drept procesual penal N. Volonciu 1972 Ed. didactică și pedagogică
Cauzele de nulitate în procesul penal Narcis Giurgiu 1974 Ed. Științifică


1965 - 1985 (Drept civil, privat)

Transmisiunea şi împărțeala moştenirii în dreptul RSR Mihail Eliescu 1966 Ed. Academiei RSR
Dreptul de proprietate personală Dumitru Lupulescu 1967 Ed. Științifică
Drept civil - Teoria contractelor speciale Fr. Deak 1963 Ed. didactică si pedagogică
Teoria generală a obligaţiilor Tudor R.Popescu, Petre Anca 1968 Ed. Științifică
Infracţiuni contra demnității persoanei Corneliu Turianu 1974 Ed. Științifică
Răspunderea civilă Ion M. Anghel, Francisc Deak, Marin F. Popa 1970 Ed. Științifică
Răspunderea penală şi civilă pentru încălcarea regulilor de circulaţie pe drumurile publice Mircea N. Costin 1978 Dacia
Marile instituţii ale dreptului civil român Mircea N. Costin 1984 Dacia
Participarea părților în procesul civil Ioan Les 1982 Dacia
Dicţionar de drept procesual civil 1983 Ed. științifică și enciclopedică
Recuperarea daunelor aduse avutului obştesc Ioan N. Dobrin 1983 Ed. Politică
Îndrumar pt. prevenirea, constatarea şi recuperarea pagubelor la unităţile cooperatiste Min. agriculturii și industriei alimentare 1985 București


1965 - 1985 (Drept international)

Drept internaţional penal şi infracţiunile contemporane Grigore Geamanu 1977 Ed. Academiei RSR
Drept internaţional contemporan, ed. a II-a (vol. I-II) Grigore Geamanu 1975 Ed. didactică și pedagogică
Dreptul comerţului internaţional (tratat) Tudor R. Popescu 1976 Ed. didactică și pedagogică
Drept internaţional privat Ion P. Filipescu 1979 Ed. didactică și pedagogică
Restructurarea relaţiilor economice internaţionale Sorica Sava 1978 Ed. Academiei RSR
Principii şi instituţii în dreptul comerţului internaţional Ion Dogaru, Ctin Mocanu, Tudor Popescu, Maria Rusu 1980 Scrisul Romanesc, Craiova
Relaţii internaţionale în acte şi documente (vol.II) (1939-1945) Alex. Vianu, Const. Buse, Zorin Zamfir, Gh. Badescu 1976 Ed. didactică și pedagogică
Mijloacele juridice prin care statele devin părți la tratate Alexandru Bolintineanu, Dumitra Popescu 1967 Ed. Academiei RSR
Interpolul şi criminalitatea internaţională Gh. Pele, Ioan Hurdubaie 1983 Serviciul editiorial si cinematografic
Regulament de navigaţie pe Dunăre în sectorul RSR Ministerul Transporturilor 1970 Inspectoratul de navigatie civila
Navigaţia în Marea Neagră prin strâmtori şi pe Dunăre G. G. Florescu 1975 Ed. Academiei RSR


1975 - 1985 (Drept economic)

Regimul juridic al cooperaţiei meşteşugăreşti în RSR Salvator Bradeanu, Marilena Uliescu, Virgil Economu, Petre Marica, Lucan Stangu 1972 Ed. Academiei RSR
Contractele economice speciale şi rolul lor în îndeplinirea sarcinilor de plan 1978 Ed. Academiei RSR
Enciclopedia conducerii întreprinderii Mihai Dumitrescu 1981 Ed.științifică si enciclopedică
Reglementarea juridică a protecţiei muncii în sectorul viti-vinicol Ioan Dobrin, Elvir Iliescu 1975 Ceres


Criminalistică şi medicină legală

Conferinţa naţională de medicină judiciară (program) Uniunea soc. de științe medicale din RSR nov. 1966 București
Expertiza criminalistică a scrisului Lucian Ionescu 1973 Junimea
Criminalistică Camil Suciu 1972 Ed. didactică și pedagogică
Criminalistică Ion Mircea 1978 Ed. didactică și pedagogică
Medicină legală I. Moraru 1967 Editura medicală
Probleme de medicină legală şi criminalistică (vol.7-8) I. Moraru, S. Georgescu 1969 Editura medicala
Ghid de toxicologie Gh. Dănilă, M. Cotrău, M. Nechifor 1984 Editura medicală

Diverse

Istoria statului şi dreptului românesc Dumitru Firoiu 1976 Ed. didactică și pedagogică
Pledoarii celebre (antologie de oratorie judiciară) Yolanda Eminescu 1973 Ed. Academiei RSR
Invenţii şi inovaţii Yolanda Eminescu 1977 Ed. științifică si enciclopedică
Comportamentul uman în procesul judiciar Tiberiu Bogdan, Ioan Santea, Rodica Dragan Cornianu 1983 Serviciul editorial si cinematografic


Legislatie si acte normative

Îndrumar legislativ în problemele de drepturi de personal, state de funcţiuni şi cheltuieli gospodăreşti (vol. I) 1965 Revista Evidența Contabilă
Legislaţia muncii şi ocrotirii sociale: legea privind ocrotirea unor categorii de minori (3/1970) 1972 Consiliul de stat
Legislaţie civilă uzuală: legea cetăţeniei române (24/1971) 1972 Consiliul de stat
Codul de procedură penală al RSR 1973 Consiliul de stat
Codul penal al RSR 1973 Consiliul de stat
Legislaţie economică şi financiară 1977 Consiliul de stat
Culegere de acte normative uzuale (vol. II-III) Gh. Navroi, E. Iscrulescu, Gh. Daringa 1975 Procuratura RSR
Legislaţia RSR privind navigaţia civilă (vol. I-IV) Mihai Georgescu, Paulina Teodorov, Gh. Parausanu, George Dornescu 1982 București


Culegeri de decizii ale Tribunalului Suprem (anii: 1952 -1954, 1959, 1961, 1964, 1965, 1966, 1967, 1969, 1970, 1971, 1976, 1977, 1978)

Repertorii de practica judiciara

Repertoriu de practică judiciară în materie civilă a tribunalului suprem şi a altor instanţe jud. pe anii 1975-1980 Ioan Mihuta 1982 Ed. Științifică și enciclopedică
Repertoriul legislaţiei RSR Consiliul legislativ 1980 Intrep. poligrafica 'Buletinul oficial'
Repertoriu de practică judiciară Camil Gall, Nicolae Hogas 1963 Ed. Științifică

Cursuri

Curs de drept (vol. I-II) Prof. Constantin Stegaroiu 1973 Univ. din Timisoara, Fac. de studii econ.
Drept civil: drepturile de creaţie intelectuală Stanciu D. Carpenaru 1971 Univ. din București, Fac. de drept
Curs de drept internaţional privat (ed. a V-a) Prof. Tudor Popescu 1977 Univ. din București, Fac. de drept
Drept internaţional privat Prof. dr. Ion Filipescu 1977 Univ. din București, Fac. de drept
Curs de drept penal - partea specială (vol.I) C. Bulai 1975 Univ. din București, Fac. de drept
Drept penal - partea specială: speţe şi probleme din practică judiciară Lucia Moldovan, Valer Suian 1983 Univ. Babes Bolyai, Cluj Napoca, Fac. de Drept


Limba franceza:

Traite de l'instruction criminelle (vol.III),1866, Henri Plon, Paris
Elements de droit penal, V-eme edition (vol. I, II), J. Ortolan, 1886, Librairie Plon, Paris
Manuel elementaire de droit romain; Rene Foignet; 1922; Librairie Arthur Rousseau
Premier congres international de droit penal tenu a Bruxelles - rapports preparatoires, M. Louis Hugueney, 1926 Marchal at Billard, Paris
Revue de la commision internationale de juristes -II-eme partie - numero special 1968, iun.68, Comission internationale de juristes, Geneve

Vizitator

Re: Vand carti vechi de drept (perioada 1890 - 1985)

Mesaj de Vizitator » 08 Mar 2017, 14:50

Preturi si detalii in privat. Tel. 0727625449.

cristinnan

Re: Vand carti vechi de drept (perioada 1890 - 1985)

Mesaj de cristinnan » 12 Iul 2017, 09:22

Ma intereseaza "Transmisiunea şi împărțeala moştenirii în dreptul RSR" Mihail Eliescu 1966 Ed. Academiei RSR
cristina.nedelcu@delfinus.ro

Kristina

Re: Vand carti vechi de drept (perioada 1890 - 1985)

Mesaj de Kristina » 20 Noi 2017, 15:12

S-au vandut:

Codul penal comentat şi adnotat - partea specială (vol. I-II) - Teodor Vasiliu, Doru Pavel, George Antoniu. Dumitru Lucinescu, Vasile Papadopol, Virgil Ramureanu,1975
Transmisiunea şi împărțeala moştenirii în dreptul RSR - Mihail Eliescu, 1966
Cauzele de nulitate în procesul penal - Narcis Giurgiu,1974

Kristina

Re: Vand carti vechi de drept (perioada 1890 - 1985)

Mesaj de Kristina » 10 Sep 2018, 23:18

S-au mai vandut:

Manualul Curților cu jurați Constantin G. Rătescu, 1929
Codul de procedură penală al Republicii Populare Române - Adnotat - Ilie Stoenescu, Mihail Zeleș, Petre Sârbulescu, Ion Bogdan, 1948
Recursul în materie penală - I. N. Lungulescu, Ilie M. Dragomirescu, 1946

serban
Curios
Curios
Mesaje: 1
Membru din: 27 Sep 2019, 11:05

Re: Vand carti vechi de drept (perioada 1890 - 1985)

Mesaj de serban » 27 Sep 2019, 11:14

Buna ziua,
As dori sa cumpar Grigore Geamănu, (1977). Dreptul international penal și infracțiunile internaționale, Editura Academiei Române. Multumesc! Mailul meu fario33@yahoo.com

Scrie răspuns

Cine este conectat

Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 1 vizitator