31.01.2018 | Avocatura.com
Ordinul privind Normele de aplicare a O.U.G. nr. 52/2017 prevede toate procedurile de restituire a taxelor speciale
Normele de aplicare a O.U.G. nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare, taxa pentru emisiile poluante și timbrul de mediu, adoptate și datorită Avocatului Poporului
La nivelul Guvernului a fost emis, în 12 decembrie 2017 (publicat în Monitorul Oficial din 29 decembrie 2017), Ordinul comun al viceprim-ministrului, ministrului mediului şi ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule.

Emiterea Ordinului, ca și adoptarea O.U.G. nr. 52/2017, este rezultatul a două sesizări din oficiu și a demersurilor efectuate, pe tot parcursul anului trecut,  de către Avocatul Poporului, prin Domeniul proprietate, muncă, protecție socială, impozite și taxe, pe lângă Ministerul Mediului, Agenția Națională de Administrare Fiscală și Ministerul Finanțelor Publice.

Avocatul Poporului s-a sesizat inițial din oficiu, în 17 februarie 2017, după ce Executivul a abrogat, la 1 februarie 2017, O.U.G. nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Sesizarea din oficiu a avut în vedere încălcarea dreptului de proprietate privată al contribuabililor în cauză. 

După adoptarea O.U.G. nr. 52/2017, Avocatul Poporului a monitorizat viitoarea aprobare a Normelor metodologice de aplicare a actului normativ, care ar fi trebuit realizată în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a sus-menționatei ordonanțe de urgență (ordonanță ce a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 644 din 7 august 2017).

În condițiile în care termenul de aprobare a Normelor de aplicare a expirat, Avocatul Poporului s-a sesizat din nou, în 20 octombrie 2017, și au fost efectuate demersuri la Ministerul Mediului și la Ministerul Finanțelor Publice. Ca urmare, a fost emis Ordinul privind Normele de aplicare a O.U.G. nr. 52/2017, care prevede:

- procedura de restituire, pe cale administrativă, a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a dobânzilor aferente acestora;

- procedura de restituire a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive, precum şi a cheltuielilor bănești stabilite de aceste instanțe şi a oricăror altor cheltuieli ocazionate de executarea silită;

- procedura de restituire a sumelor prevăzute la art. 5 şi art. 6 din O.U.G. nr. 52/2017 (sumele rămase de restituit, reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, timbrul de mediu pentru care au fost emise decizii de soluţionare a cererii de restituire până la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 52/2017 și dobânzile datorate contribuabililor aferente sumelor menționate, precum și în cazul cererilor depuse conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013, aprobată cu modificări şi completări, pentru care nu au fost emise decizii de soluţionare a cererilor până la intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 52/2017);

- procedura de restituire a taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule, în situaţia în care autovehiculul nu a fost înmatriculat;

- procedura de restituire a taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule, încasate în alt cont al Administraţiei Fondului pentru Mediu decât cel prevăzut de legislaţia în vigoare la momentul efectuării plăţii.

SURSA: https://www.avocatura.com/stire/17076/normele-de-aplicare-a-o-u-g-nr-52-2017-privind-restituirea-sumelor-reprezentand-.html