Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
Avocatul Poporului
Avocatul Poporului și-a exprimat opinia vizavi de atribuțiile polițiștilor locali
facebook

RIL AvP: "Dacă, la adoptarea Legii 155/2010, intenția legiuitorului ar fi fost ca poliția locală să îndeplinească mai multe atribuții în domeniul rutier, ar fi prevăzut în mod expres acest lucru"

Avocatul Poporului a promovat un Recurs în Interesul Legii în atenția Înaltei Curți de Casație și Justiție, prin care atrage atenția asupra interpretării și aplicării dispozițiilor "articolului 39 raportate la articolul 102 alineatul 1 punctul 14 sau articolul 105 punctul 10 din OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, în sensul stabilirii competenței funcționale a agenților constatatori (din cadrul poliției locale sau poliției rutiere), cu incidența articolului 7 litera h din Legea 155/2010 a poliției locale". Astfel, AvP cere să se constate că problema de drept a primit o interpretare diferită din partea instanțelor, motiv pentru care este nevoie de o decizie obligatorie, care să stabilească modul unitar de interpretare.

În RIL-ul promovat, Avocatul Poporului face referire la normele legale "cuprinse în Ordonanța de Urgență a Guvernului 195/2002, republicată", respectiv la articolele 39, 102 alineatul 1 punctul 14 și articolul 105 punctul 10, în raport de care, "potrivit articolului 7 litera h din Legea 155/2010, în domeniul circulației pe drumurile publice, poliția locală are următoarele atribuții: (...) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar".

În acest context, AvP arată că "unele instanțe au respins plângerile contravenționale formulate în temeiul dispozițiilor articolelor 102 alineatul 1 punctul 14 sau 105 punctul 10 din OUG 195/2002, apreciind că procesele-verbale întocmite de poliția locală respectă dispozițiile legale cu recunoașterea competenței funcționale a polițiștilor locali de a constata contravențiile menționate și a aplica sancțiuni". Aici, AvP dă exemplul soluțiilor pronunțate la Judecătoriile Botoșani și Satu Mare, precum și cele de la Tribunalul Covasna.

"În acest sens, se arată că dispozițiile articolului 7 litera h din Legea 155/2010 trebuie interpretate lato sensu - căci o altfel de interpretare - în urma căreia este exclusă posibilitatea poliției locale de a plica sancțiuni - ar goli de conținut însuși dreptul agenților din cadrul poliției locale de a constata și sancționa contravențiile enumerate....

Referitor la procesul-verbal, s-a reținut, pe de o parte că, fiind întocmit de un agent al statului aflat în exercițiul funcțiunii, se bucură de prezumție de veridicitate în privința constatării de fapt și a încadrării juridice, iar pe de altă parte, solicitarea adresată persoanei fizice de către poliția locală nu trebuie să îmbrace forma cerută de OG 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, întrucât nu constituie proces-verbal de contravenție.

De asemenea, s-a mai susținut că dacă legea îi permite unui agent constatator să sancționeze o persoană care a săvârșit o contravenție în domeniul circulației pe drumurile publice, este firesc să i se permită să procedeze și la identificarea contravenientului, urmând ca, în cazul în care acesta nu se conformează obligației legale ce îi incumbă, să fie sancționat în temeiul articolului 39 din OUG 195/2002.

Din altă perspectivă, în aplicarea principiului ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus, instanțele au apreciat că se impune concluzia că poliția locală are competența de a constata contravențiile (...) săvârșite în materie rutieră, independent de actul normativ prin care acestea au fost reglementate, legiuitorul neînțelegând să facă vreo distincție cu privire la acest aspect, astfel că nu pot fi reținute ca fiind întemeiate susținerile referitoare la faptul că poliția locală ar putea să constate aceste contravenții privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis doar dacă ar fi reglementate printr-o hotărâre de consiliu local".

AvP consideră că polițiștii rutieri sunt cei care trebuie să ia măsuri

În ceea ce privește alte opinii, AvP dă exemplul soluțiilor pronunțate la Tribunalele Constanța, Brăila, sau Arad, instanțe care "consideră că în aplicarea prevederilor, poliția nu are competența funcțională de a solicita datele de identificare ale persoanelor care se fac vinovate de încălcarea normelor legale indicate, apreciindu-se că sancțiunea contravențională poate fi aplicată doar de poliția rutieră din cadrul IGPR.

O asemenea orientare jurisprudențială a fost motivată prin faptul că dispozițiile articolului 7 din Legea 155/2010, care stabilesc o serie de atribuții pentru polițiștii locali privind circulația pe drumurile publice, reprezintă o excepție de la regula potrivit căreia în domeniul circulației competența revine polițiștilor rutieri, astfel că sunt de strictă interpretare și nu pot fi extinse prin analogie și la alte contravenții. S-a mai reținut că Poliția Locală nu are competența funcțională în aplicarea sancțiunii contravenționale la care a fost obligată și că sancțiunea contravențională putea fi aplicată doar de către poliția rutieră din cadrul IGPR".

Totodată, Avocatul Poporului face referire și la o a treia orientare jurisprudențială, unde, "deși instanțele nu s-au pronunțat expres asupra competenței poliției locale de a constatata contravențiile și nu au reținut ca fiind incidente aceste norme legale, au admis, totuși, faptul că procesele-verbale încheiate sunt legal întocmite".

Opinia proprie exprimată de Avocatul Poporului în fața acestor aplicări diferite e aceea că "doar polițiștii rutieri au dreptul de a constatata contravențiile reglementate prin dispozițiile articolului 102 alineatul 1 punctul 14 sau articolului 105 punctul 10, iar față de dispozițiile Legii 155/2010 agenții locali au atribuții limitate privind circulația pe drumurile publice.

 (...) Actul normativ care stabilește și sancționează fapta săvârșită de persoane fizice sau juridice, ce constă în necomunicarea de către proprietarul sau utilizatorul unui vehicul, la solicitarea poliției rutiere, a identității persoanei căreia i-a încredințat vehiculul spre a fi condus, ca fiind contravenție, este OUG 195/2002, care reprezintă cadrul general de reglementare în materia contravențiilor la circulația pe drumurile publice", se arată în Recursul în Interesul legii, subliniindu-se astfel că, pe acest palier, nici această ordonanță, și nici regulamentul de aplicare al acesteia nu cuprind dispoziții referitoare la competența poliției locale.

"Considerăm că, dacă la adoptarea Legii 155/2010, intenția legiuitorului ar fi fost ca poliția locală să îndeplinească mai multe atribuții în domeniul rutier, inclusiv în privința celor cuprinse în OUG 195/2002, ar fi prevăzut în mod expres acest lucru în corpul legii.

Este adevărat că polițiștii locali au anumite atribuții în domeniul rutier, însă sunt limitate, fără posibilitatea ca aceștia să constate și să aplice sancțiuni în temeiul OUG 195/2002. Cu toate acestea, dacă totușui polițiștii locali acționează în domeniul rutier asupra unor fapte care intră sub incidența OUG 195/2002, aceștia ar putea interveni doar împreună cu poliția rutieră, în aplicarea articolului 179 din HG 1391/2006", se mai arată în document.


Cuvinte cheie: recurs in interesul legii, ril avocatul poporului, atributii politia locala, oug 195/2002, lege 155/2010, proces-verbal contraventie, romania, agent constatator, principii, persoane fizice, agent politie
COMENTEAZA

ALTE TITLURI
Urmărește-ți dosarele

cu notificări
la fiecare termen

Contacte

Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

0743.087.930

office@avocatura.com

Urmărește-ne în social media

Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021