Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
Barouri
Avocat Monica Livescu: `Egalitatea în faţa legii, ca şi în faţa autorităţilor publice, reprezintă o condiţie sine-qua-non a funcţionării societăţii democratice`
facebook

Un avocat, în "apărarea" magistraților cercetați disciplinar: "Magistrații nu beneficiază în procedura desfășurată în fața CSM de o judecată în primă instanță în fața unei «instanțe judecătorești» în sens constituțional"

Ziua Europeană a Avocatului a fost sărbătorită în acest an la data de 10 decembrie, simultan cu Ziua Drepturilor Omului. Tema acestui eveniment a fost "Accesul la Justiție". Avocatul Monica Livescu, membru al Comisiei Permanenete a UNBR, a dorit să propună pentru breasla avocaților, și nu numai, o temă care ridică multe semne de întebare: "Este just ca CSM să fie considerat instanță judecătorească?". Motto - ul care a stat la baza acestui articol scris de Monica Livescu a fost "Accesul la Justiție - accesul la drepturile tale". Descoperă o viziune altfel!

Tema Zilei Europene a Avocatului, sărbătorită simultan cu Ziua Drepturilor Omului în data de 10 decembrie, a fost "Accesul la Justiție".

Motto - ul pe care Monica Livescu l-a ales pentru articolul ei a fost: "Accesul la Justiție - accesul la drepturile tale".

"Pornind de la această premisă, vă propun ca temă de reflecție și dezbatere o reglementare care ridică serioase semne de întrebare cu privire la asigurarea standardului de protecție în materia dreptului de acces.

Reglementările actuale din domeniul materiei disciplinarului magistraților comportă o analiză din perspectiva limitării dreptului de acces al acestora la o cale de atac efectivă și chiar la o instanță. Avem în vedere prevederile art. 51 alin. (3) teza 1 din Legea nr. 317/2004, care consacră doar calea de atac a recursului împotriva hotărârilor pronunțate de Consiliul Superior al Magistraturii, și nu o cale de atac devolutivă, care să permită analiza cauzei disciplinare sub toate aspectele de către completul de 5 judecători al Î.C.C.J.

1. Dispoziții legale relevante în analiză

- Art. 51 alin. (3) teza 1 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii Republicată

«Împotriva hotărârilor prevăzute la alin. (1) se poate exercita recurs în termen de 15 zile de la comunicare de către judecătorul sau procurorul sancţionat ori, după caz, de Inspecţia Judiciară sau de către ceilalţi titulari ai acţiunii disciplinare care au exercitat-o. Competenţa soluţionării recursului aparţine Completului de 5 judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie».

- Art. 97 pct. 1 și 4 din Legea nr. 134/2010:

«Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie judecă:

1. recursurile declarate împotriva hotărârilor curţilor de apel, precum şi a altor hotărâri, în cazurile prevăzute de lege;(…)

4. orice alte cereri date prin lege în competenţa sa».

- Art. 7 alin. (1) și (2) din Legea nr. 76/2012:

"(1) Dacă prin prezenta lege nu se prevede altfel, ori de câte ori printr-o lege specială se prevede că hotărârea judecătorească de primă instanţă este "definitivă", de la data intrării în vigoare a Codului de procedură civilă, aceasta va fi supusă numai apelului la instanţa ierarhic superioară.

(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi în cazul în care printr-o lege specială se prevede că hotărârea judecătorească de primă instanţă este «supusă recursului» sau că «poate fi atacată cu recurs» ori, după caz, legea specială foloseşte o altă expresie similară.

Într-o interpretare favorabilă ideii de acces la o cale de atac efectivă împotriva hotărârilor pronunțate de C.S.M. în materie disciplinară, aplicarea art. 7 alin. (1) și (2) din Legea nr. 76/2012 ar trebui să conducă la interpretarea art. 51 alin. (3) teza 1 din Legea nr. 317/2004 ca reglementând o cale de atac devolutivă. În aplicarea principiului legalității căilor de atac, C.S.M. ar trebui să pronunțe hotărâri supuse căii de atac a apelului, care să poată fi supuse procedurii apelului reglementate de cap. II Cod de procedura civilă, art. 466 și următoarele CPC.

Un argument de interpretare sistematică ar fi și prevederile art. 24 din Legea nr. 304/2004 care nu limitează competența Î.C.C.J. doar la recursul în materie disciplinară, ci folosește un termen mult mai cuprinzător și nelimitativ: "cauzele în materie disciplinară."

«Completele de 5 judecători judecă apelurile împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă de Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, soluţionează contestaţiile împotriva încheierilor pronunţate în cursul judecăţii în primă instanţă de Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, soluţionează cauzele în materie disciplinară potrivit legii şi alte cauze date în competenţa lor prin lege».

Aparent forma disp. art. 24 din Legea nr. 304/2004 ar permite interpretarea extensivă, în sensul că va putea judeca și apel sau contestație în materie disciplinară, în raport și de intervenția dispozițiilor noi, respectiv disp. art. 7 alin. (1) și (2) din Legea nr. 76/2012,  precum și în raport de art. 6 și 13 din CEDO, după cum vom explica în continuare.

Calea de atac împotriva hotărârilor pronunțate în materie disciplinară este reglementată prin disp. art. 51 alin. (3) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, aceasta având caracter de lege specială în raport de Codul de procedură civilă.

Tocmai caracterul de lege specială al Legii nr. 317/2004 ar atrage incidența art. 7 alin. (1) și (2) din Legea nr. 76/2012, textul de lege reglementând situațiile tranzitorii privitoare la calea de atac ce urmează a fi exercitată împotriva hotărârilor date în primă instanță (dacă am putea asimila CSM unei prime instanțe) pentru care o lege specială stabilește calea de atac a recursului.

Caracterul special al reglementărilor din procedura cercetării disciplinare nu este însă de natură să înlăture incidența disp. art. 7 alin. (1) și (2) din Legea nr. 76/2012.

Singurele materii exceptate de la aplicarea textului de lege mai sus menționat sunt contenciosul administrativ și fiscal și materia azilului. Aceste excepții sunt expres și limitativ prevăzute în alin. (3) al art. 7 din Legea nr. 76/2012. Pe cale de consecință, datorită caracterului limitativ al enumerării, ne exprimăm opinia că procedura disciplinară reglementată de Legea nr. 317/2004 nu poate fi inclusă, pe cale de interpretare, în rândul materiilor exceptate de la aplicarea textului de lege în discuție. O interpretare extensivă a disp. art. 7 alin. (3) din Legea nr. 76/2012 ar însemna o încălcare a principiului legalității.

În mod evident, sintagma «se poate exercita recurs» din art. 51 alin. (3) din Legea nr. 317/2004, se încadrează exact în ipotezele reglementate de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 76/2012, fiind «o altă expresie similară» prevăzută de o lege specială prin care este consacrată calea de atac a recursului împotriva unei hotărâri de primă instanță.

2. Contraargument pentru interpretarea extensivă a normei și jurisprudența I.C.C.J. în materie

Impedimentul interpretării disp. art. 51 alin. (3) din Legea nr. 317/2004 prin raportare la art. 7 alin. (1) și (2) din Legea nr. 76/2012 ar putea fi disp. art. 97 pct. 1 teza a 2-a din Legea nr. 134/2010 care reglementează competența Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie de a judeca recursurile declarate împotriva «altor hotărâri, în cazurile prevăzute de lege».

Cum prin art. 51 alin. (3) din Legea nr. 317/2004 se consacră calea de atac a recursului și cum nu este reglementată expres posibilitatea ca Î.C.C.J. să judece în materie civilă apelul, atunci ar rezultă că există ori o problemă de reglementare care trebuie corectată de legiuitor, ori o problemă de neconstituționalitate, care poate fi corectată de Curtea Constituțională.

În jurisprudența recentă a Î.C.C.J.[1] Curtea a apreciat că nu poate fi făcută aplicarea art. 7 alin. (1) și (2) din Legea nr. 76/2012 și a respins cererea de recalificare a căii de atac din recurs în apel.

3. Aspectele de neconstituționalitate a normelor ce fac obiectul analizei

3.1. Neconstituționalitatea normelor supuse prezentei analize (citate la pct. 1) ar putea fi abordată în măsura în care ar fi interpretate:

- art. 51 alin. (3) teza 1 din Legea nr. 317/2004 - în sensul că ar reglementa doar calea de atac a recursului și nu o cale de atac devolutivă, care să permită analiza cauzei disciplinare sub toate aspectele ;

- art. 97 pct. 1 si 4 Cod procedură civilă - în masura în care ar fi interpretat în sensul ca niciuna dintre cele ipoteze normative, nu ar permite ICCJ să judece o cale de atac devolutivă împotriva hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii pronunțate în materie disciplinară.

3.2. Normele constituționale relevante în analiza aspectelor de neconstituționalitate

Art. 16 alin. (1) din Constituție

«Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări».

Art. 53 din Constituție

«(1) Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii».

Art. 21 alin. (1)-(3)  din Constituție

«(1) Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.

(3) Părţile au dreptul la un proces echitabil (…)»."

Citește mai multe pe Uniuneabarourilor.ro!


Cuvinte cheie: baroul bucuresti, unbr, avocati, magistratura, csm, abatere disciplinara, instanta judecatoreasca, drepturi, iccj, judecatori, procurori, ziua europeana a avocatului, ziua drepturilor omului
COMENTEAZA

ALTE TITLURI
Urmărește-ți dosarele

cu notificări
la fiecare termen

Contacte

Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

0743.087.930

office@avocatura.com

Urmărește-ne în social media

Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021