Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
Avocatul Poporului
Prevederile legale privind dosarul electronic de sănătate ar trebui modificate
facebook

Avocatul Poporului atrage atenţia asupra neconstituţionalităţii unor prevederi din Legea privind reforma în sănătate, privind dosarul electronic de sănătate al pacienţilor

Săptămâna trecută, Avocatul Poporului a înaintat Curţii Constituţionale o excepţie care vizează două articole din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Potrivit documentului, "dispoziţiile articolului 30 alineatele 2 şi 3 şi articolul 280 alineatul 2 din Legea privind reforma în domeniul sănătăţii sunt neconstituţionale (...) întrucât permit restrângerea exerciţiului dreptului la viaţa intimă, familială şi privată prin acte normative de nivel inferior legii, ce nu întrunesc cerinţele de previzibilitate, certitudine şi transparenţă care caracterizează o lege adoptată de Parlament sau de către Guvern, ca legiuitor delegat".

Avocatul Poporului consideră că, în acest moment, "cadrul legal în materia asigurării asistenţei medicale" nu este reglementat suficient de bine astfel încât "să nu vină în coliziune cu drepturile fundamentale reglementate de articolul 26 din Constituţie".

Şi, concluzia AvP vizavi de articolul 30 alineatele 2 şi 3 şi articolul 280 alineatul 2 din Legea privind reforma în domeniul sănătăţii este aceea că "dispoziţiile care fac obiectul criticii de neconstituţionalitate nu sunt în concordanţă cu respectarea dreptului la viaţă intimă, familială şi privată şi cu dreptul la protecţia datelor cu caracter personal". De aici şi excepţia de neconstituţionalitate ridicată de instituţie, documentul fiind publicat pe pagina AvP.

"Examinând cadrul normativ de reglementare al dosarului electronic de sănătate al pacientului, observăm că dispoziţiile incidente prezintă un grad mare de generalitate, deşi legiferează într-un domeniu atât de sensibil precum datele personale de natură medicală cuprinse în dosarul electronic al pacienţilor.

Legiuitorul s-a limitat la a enunţa în mod generic obligativitatea utilizării dosarului electronic de sănătate al pacientului, fără a stabili în concret garanţii adecvate menite să asigure protecţia datelor cu caracter personal cuprinse în dosarul electronic de sănătate al pacienţilor.

Totodată, s-a rezumat la a reglementa faptul că modalitatea de utilizare şi completare a dosarului electronic de sănătate al pacientului va fi stabilită prin norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la dosarul electronic de sănătate al pacientului, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Astfel, dispoziţiile Legii 95/2006 fac trimitere la acte normative cu forţă juridică inferioară legii.

(...) Apreciem că simpla trimitere la o legislaţie infralegală, respectiv hotărâri de Guvern care la rândul lor trimit la ordine, acte normative caracterizate printr-un grad sporit de instabilitate, pentru reglementarea condiţiilor de utilizare şi completare a datelor cu caracter personal cuprinse în dosarul electronic de sănătate încalcă principiul constituţional al legalităţii.

(...) Prin două articole din întreaga lege se fac trimiteri la acte normative elaborate de Guvern, de Ministerul Sănătăţii şi de un organ de specialitate al administraţiei publice centrale (Casa Naţională de Asigurări de Sănătate) ceea ce face ca, în final, cerinţele articolului 26 din Constituţie să nu fie realizate prin lege, (...) norme de sorginte ministerială sau guvernamentală, deci prin acte administrative normative.

(...) Considerăm că nu poate fi ignorat viciul de constituţionalitate existent, deoarece tocmai această omisiune este cea care generează încălcarea Constituţiei. Este evident că legea relativizează în mod nepermis reglementarea dosarul electronic de sănătate, lăsând la latitudinea Ministerului Sănătăţii şi Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate stabilirea unor elemente esenţiale ale utilizării şi completării acestuia cum ar fi accesul la datele reţinute.

Fără a contesta importanţa constituirii şi utilizării dosarului electronic de sănătate ca instrument modern şi eficient necesar asigurării unei asistenţe medicale continue şi de calitate prin accesul la date şi informaţii medicale relevante, furnizarea de date şi informaţii statistice necesare politicilor de sănătate, observăm că asociaţiile medicilor şi cele ale pacienţilor au expus în spaţiul public o serie de temeri cu privire la implicaţiile pe care aplicarea dosarului electronic de sănătate le-ar putea avea asupra vieţii intime, familiale şi private ale persoanelor fizice, precum şi asupra vieţii profesionale a acestora, în condiţiile în care legiuitorul primar nu prevede o serie de garanţii menite să preîntâmpine diseminarea datelor personale cu caracter medical.

De asemenea, se susţine că aceste informaţii sunt accesibile oricând oricărui medic din sistemul public şi privat, care e autentificat în sistemul DES, precum şi faptul că farmaciile, laboratoarele medicale, stomatologii şi orice alt furnizor de servicii medicale din România, autentificat obligatoriu în sistemul DES, poate avea acces oricând la aceste informaţii din dosarul oricărui pacient din această ţară. (...) Observăm că accesul la datele personale medicale ale pacienţilor este permis unei categorii definite mult prea exhaustiv.

Garanţiile legale privind utilizarea în concret a datelor reţinute nu sunt suficiente şi adecvate pentru a îndepărta teama că drepturile personale, de natură intimă, sunt violate, aşa încât manifestarea acestora să aibă loc într-o manieră acceptabilă. Necesitatea existenţei unor prevederi legale concrete care să dispună limitarea la strictul necesar a numărului de persoane care să aibă acces la datele personale cu caracter medical a fost subliniată şi de jurisprudenţa Curţii Constituţionale.

(...) Documentele internaţionale stabilesc ca principiu necesitatea existenţei unui echilibru între asigurarea continuităţii asistenţei medicale, posibilă prin intermediul dosarului electronic de sănătate al pacienţilor, şi protecţia drepturilor acestora, implicit al dreptului la viaţă intimă, familială şi privată.

Prin urmare, se impune reglementarea unor garanţii adecvate pentru utilizarea datelor medicale existente în dosarul electronic de sănătate la nivelul legislaţiei primare, care să preîntâmpine orice abuz în utilizarea acestora şi orice accesare sau utilizare ilicită.

(...) Reţinem că ingerinţa în dreptul la viaţă intimă, familială şi privată generată de utilizarea şi completarea dosarului electronic de sănătate nu este reglementată prin lege, contravenind astfel exigenţelor articolului 53 din Constituţie", se arată în excepţia ridicată de AvP.


Cuvinte cheie: neconstitutionalitate avp, legea reformei in sanatate, incalcare drepturi constitutie, dosar sanatate pacient, dosar electronic, avocatul poporului, garantii constitutie, curtea constitutionala
COMENTEAZA

ALTE TITLURI
Urmărește-ți dosarele

cu notificări
la fiecare termen

Contacte

Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

0743.087.930

office@avocatura.com

Urmărește-ne în social media

Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021