Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
Justiţie
AvP consideră că a fost suficient de clar în trecut privind funcţionarea mai multor barouri
facebook

Avocatul Poporului: "Interdicţia înfiinţării de barouri cu activitate paralelă cu cea a UNBR este necesară în societatea românească"

Războiul "UNBR-urilor" pare a nu lua niciodată sfârşit, chiar dacă forurile juridice superioare şi-au exprimat opinia referitor la cine şi cum are voie să funcţioneze. Ultima instituţie căreia i s-a solicitat o părere în acest sens este Avocatul Poporului, cererea vizând sesizarea Curţii Constituţionale pe neconstituţionalitatea articolului 113 din Legea 51/1995, precum şi pentru "sesizarea Curţii Constituţionale în legătură cu Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind Recursul în interesul legii vizând interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor articolului 348 din Codul Penal". Răspunsul AvP la numeroasele petiţii în acest sens adresate de către "un cetăţean" a fost însă acela că instituţia îşi menţine aceeaşi opinie ca întotdeauna: "interdicţia înfiinţării de barouri cu activitate paralelă cu cea a UNBR este necesară în societatea românească, având ca finalitate înfăptuirea justiţiei în condiţii de încredere a cetăţenilor în sistemul judiciar"!

Avocatul Poporului şi-a comunicat opinia referitoare la cererile conţinute în mai multe petiţii adresate instituţiei de către "un cetăţean", cereri care aduc în discuţie vechiul "război" dintre UNBR-uri.

Pe scurt, petiţionarul solicita AvP să se aplece asupra neconstituţionalităţii prevederilor din Legea Avocaturii, potrivit cărora "persoanele fizice sau juridice care au fost autorizate în baza altor acte normative ori au fost încuviinţate prin hotărâri judecătoreşti să desfăşoare activităţi de consultanţă, reprezentare sau asistenţă juridică, în orice domenii, îşi încetează de drept activitatea. Continuarea unor asemenea activităţi constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale.

De asemenea, la data intrării în vigoare a prezentei legi încetează de drept efectele oricărui act normativ, administrativ sau jurisdicţional prin care au fost recunoscute ori încuviinţate activităţi de consultanţă, reprezentare şi asis­tenţă juridică contrare dispoziţiilor prezentei legi".

"Avocatul Poporului consideră că nu există temeiuri pentru sesizarea Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a articolului 113 din Legea 51/1995 (actualizată în 2011) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.

Totodată, Avocatul Poporului îşi menţine punctul de vedere privind lipsa temeiurilor pentru sesizarea Curţii Constituţionale în legătură cu Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind Recursul în interesul legii vizând interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor articolului 348 din Codul Penal (corespondent al articolului 281 din Codul Penal anterior), în ipoteza exercitării activităţilor specifice profesiei de avocat de către persoane care nu fac parte din formele de organizare profesională recunoscute de Legea 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare.

Instituţia Avocatul Poporului îşi menţine punctul de vedere şi cu privire la lipsa calităţii în vederea efectuării unei cercetări faţă de Uniunea Naţională a Barourilor din România 2004.

În privinţa solicitării petentului de a sesiza Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a articolului 113 din Legea 51/1995, Avocatul Poporului arată că dispoziţiile articolului 113 alineatul (1) şi alineatul (2) din Legea sus-menţionată au mai fost supuse controlului de constituţionalitate, iar prin Decizia 412/2013, Curtea Constituţională a respins ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor criticate, reţinând, între altele, că, în concepţia legiuitorului, avocatura este un serviciu public, care este organizat şi funcţionează pe baza unei legi speciale, iar profesia de avocat poate fi exercitată de un corp profesional selectat şi funcţionând după reguli stabilite de lege", arată AvP într-un comunicat.

Am analizat, nu se poate!

Totodată, instituţia subliniază în răspuns şi că "CCR a statuat că profesia de avocat se poate exercita numai cu respectarea legii, şi nu împotriva ei, iar faptul că accesul la profesia de avocat este condiţionat de satisfacerea anumitor cerinţe nu poate fi privit ca o îngrădire a dreptului la muncă sau a alegerii libere a profesiei.

Avocatul Poporului şi-a exprimat opinia în Dosarul Curţii Constituţionale 464D/2013, fiind reţinută în Decizia 412/2013. Instituţia Avocatul Poporului a arătat, totodată, că interdicţia înfiinţării de barouri cu activitate paralelă cu cea a UNBR este necesară în societatea românească, având ca finalitate înfăptuirea justiţiei în condiţii de încredere a cetăţenilor în sistemul judiciar.

Faţă de solicitarea petentului privind sesizarea Curţii Constituţionale în vederea declarării neconstituţionalităţii Deciziei ICCJ 15 din 21 septembrie 2015, Avocatul Poporului îşi menţine punctul de vedere în care a arătat, între altele, că prin Decizia 466/2013, Curtea Constituţională a statuat că nu are competenţa de a se pronunţa asupra deciziei ÎCCJ ca act jurisdicţional, dar se poate pronunţa asupra actului de reglementare primară, astfel cum a fost interpretat prin decizia acestei instanţe de judecată.

Astfel, atunci când obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă însăşi decizia instanţei supreme, iar nu o anumită interpretare dată unei norme juridice prin intermediul deciziei pronunţate cu prilejul soluţionării recursului în interesul legii, excepţia de neconstituţionalitate astfel formulată este inadmisibilă, dat fiind faptul că o hotărâre judecătorească nu poate fi supusă unui control de constituţionalitate.

Potrivit articolului 142 alineatul (1) din Constituţie, CCR este garantul supremaţiei Constituţiei, iar în acord cu jurisprudenţa sa, Curtea Constituţională este competentă să analizeze inclusiv deciziile în interesul legii pronunţate de către ÎCCJ, dacă prin acestea s-ar da unui act normativ o interpretare susceptibilă de a intra în coliziune cu prevederile Constituţiei.

Totodată, prin mai multe Decizii, CCR a a stabilit că prevederile articolului 281 din vechiul Codul Penal sunt constituţionale, reţinând că incriminarea şi sancţionarea faptelor de exercitare fără drept a unor profesii sau activităţi, pentru care se cere o anumită pregătire şi, în consecinţă, sunt supuse autorizării, exprimă necesitatea apărării unor valori sociale de o importanţă deosebită, inclusiv viaţa şi integritatea fizică şi psihică ale persoanei, precum şi interesele patrimoniale ale acesteia.

De altfel, în concepţia legiuitorului, avocatura este un serviciu public, care este organizat şi funcţionează pe baza unei legi speciale, iar profesia de avocat poate fi exercitată de un corp profesional selectat şi funcţionând după reguli stabilite de lege.

Asigurarea unei asistenţe juridice calificate este un deziderat al legii speciale, iar normele în baza cărora funcţionează nu contravin principiilor constituţionale, cei care doresc să practice această profesie fiind datori să respecte legea şi să accepte regulile impuse de aceasta.

Profesia de avocat, ca de altfel şi alte profesii reglementate de norme speciale, se poate exercita numai cu respectarea legii, şi nu împotriva ei.

Privitor la solicitarea petentului de efectuare a unei cercetări faţă de UNBR 2004, înfiinţată prin sentinţă definitivă şi irevocabilă, întrucât, prin admiterea recursului în interesul legii din 21 septembrie 2015 membrii baroului din care face parte sunt «hăituiţi» prin instanţe şi trimişi în judecată, Avocatul Poporului precizează că, faţă de decizia pronunţată de ICCJ , situaţia juridică a UNBR 2004 a fost clarificată", mai arată Avocatul Poporului.


Cuvinte cheie: legea 51/1995, unbr 2004, decizie ccr, neconstitutionalitate legea avocaturii, unbr, cod penal, recurs in interesul legii, iccj
COMENTEAZA

ALTE TITLURI
Urmărește-ți dosarele

cu notificări
la fiecare termen

Contacte

Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

0743.087.930

office@avocatura.com

Urmărește-ne în social media

Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

Consultanță juridică online Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright Avocatura.com SRL 2003-2022