Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 120 din 15 iunie 2011 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009, precum şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2009
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 22 iunie 2011 -
LEGE nr. 120 din 15 iunie 2011pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009, precum şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2009 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 22 iunie 2011

Preşedintele României adoptă prezenta lege. Articolul 1 (1) Se aprobă contul general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009, cuprinzând venituri în sumă de 40.638,9 milioane lei, cheltuieli în sumă de 40.390,8 milioane lei şi un excedent în sumă de 248,1 milioane lei. (2) Structura contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009 este prevăzută în anexa nr. 1. Articolul 2 (1) Se aprobă contul general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2009, cuprinzând venituri în sumă de 1.481,0 milioane lei, cheltuieli în sumă de 2.722,5 milioane lei şi un deficit în sumă de 1.241,5 milioane lei. (2) Structura contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2009 este prevăzută în anexa nr. 2. Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,IOAN OLTEANPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 15 iunie 2011.Nr. 120. Anexa 1 Anexa 1/03MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEISOCIALE (ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT)CONTUL DE EXECUŢIEal bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009- Sinteza -
*Font 7*
                                                                                                            - lei -
Capi- tol Sub- capi- tol Para- graf Grupa/ Titlu Arti- col Ali- neat Denumire indicator Prevederi/ Credite bugetare iniţiale Prevederi/ Credite bugetare definitive Încasări realizate / Plăţi efectuate 3/2 %
A B 1 2 3 4
0001 03 0002 2000 2003 01 01 02 04 01 02 2103 01 04 05 06 07 08 2900 03 3000 3003 07 3103 05 3103 06 3300 03 3303 08 11 50 3603 50 4100 03 4200 4203 24 4703 02 4903 01 02 5003 01 10 20 30 51 55 56 57 70 71 84 85 6800 03 01 10 20 30 51 55 56 57 70 71 84 85 01 6803 01 10 20 30 56 57 70 71 84 85 6803 03 04 09 50 02 03 6903 01 10 20 51 55 57 70 71 84 85 6903 05 01 02 07 09 15 50 50 03 9903 10 9903 11 VENITURI - TOTAL I. VENITURI CURENTE B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de angajatori Contribuţii pentru asigurări sociale datorate de angajatori Contribuţii pentru asigurări sociale datorate de persoanele aflate în şomaj Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate de angajatori Contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate de angajatori Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale pentru şomeri pe durata practicii profesionale CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de asiguraţi Contribuţia altor persoane asigurate Contribuţii facultative ale asiguraţilor Contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate de alte persoane fizice care încheie asigurare Contribuţia la fondul de pensii, administrat privat (se scade) Restituiri de contribuţii de asigurări sociale de stat (se scad) C. VENITURI NEFISCALE C1. VENITURI DIN PROPRIETATE VENITURI DIN PROPRIETATE Alte venituri pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale Venituri din dobânzi Venituri din dobânzi din bugetul asigurărilor sociale de stat Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de accidente de muncă şi boli profesionale C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI Venituri din prestări de servicii Contribuţia pentru bilete de tratament şi odihnă Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi DIVERSE VENITURI Alte venituri IV. SUBVENŢII SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT Subvenţii primite dc bugetul asigurărilor sociale de stat Sume în curs de distribuire Contribuţii către bugetul de asigurări sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în contul unic în curs de distribuire Venituri sistem public de pensii Venituri sistem accidente de muncă şi boli profesionale CHELTUIELI - BUGET ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT TITLUL XVII PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT TITLUL XVII PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI R ECUPERATE ÎN ANUL CURENT TITLUL XVII PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe Asistenţa acordată persoanelor în varstă Ajutoare pentru urmaşi Alte cheltuieli în domeniul asiguraţilor şi asistenţei sociale Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor Alte cheltuieli de administrare fond ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT TITLUL XVII PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT Asistenţa socială în caz de boli şi invalidităţi Asistenţa socială în caz de boli Asistenţa socială în caz de invaliditate Asigurări pentru şomaj Ajutoare pentru urmaşi Prevenirea excluderii sociale Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale Alte cheltuieli în domeniuli asigurărilor şi asistenţei sociale Alte cheltuieli dc administrare fond EXCEDENT/DEFICIT Excedent/deficit sistem public de pensii Excedent/deficit sistem accidente de muncă şi boli profesionale 40.424.522.000 40.424.522.000 40.305.526.000 28.148.658.000 27.868.620.000 280.038.000 12.156.868.000 12.624.189.000 454.858.000 10.000.000 2.000 -932.181.000 118.996.000 13.818.000 1.000.000 1.000.000 12.818.000 12.818.000 105.178.000 75.178.000 75.178.000 30.000.000 30.000.000 40.130.664.000 293.858.000 39.963.350.000 39.956.247.000 151.082.000 455.493.000 12.000.000 1.590.000 947.000 4.237.000 39.330.898.000 7.103.000 7.103.000 39.963.350.000 39.956.247.000 151.082.000 455.493.000 12.000.000 1.590.000 947.000 4.237.000 39.330.898.000 7.103.000 7.103.000 39.909.257.000 39.902.254.000 146.192.000 454.669.000 12.000.000 4.237.000 39.285.156.000 7.003.000 7.003.000 38.394.532.000 360.490.000 330.134.000 624.101.000 397.524.000 226.577.000 54.093.000 53.993.000 4.890.000 824.000 1.590.000 947.000 45.742.000 100.000 100.000 43.597.000 26.529.000 17.068.000 1.204.000 2.627.000 947.000 947.000 5.718.000 5.718.000 461.172.000 221.407.000 239.765.000 40.689.504.000 33.801.089.000 33.682.093.000 23.485.183.000 23.214.589.000 270.594.000 10.196.910.000 11.140.091.000 454.858.000 10.000.000 2.000 -1.408.041.000 118.996.000 13.818.000 1.000.000 1.000.000 12.818.000 12.818.000 105.178.000 75.178.000 75.178.000 30.000.000 30.000.000 6.888.415.000 6.888.415.000 6.888.415.000 6.888.415.000 40.405.090.000 284.414.000 40.459.183.000 40.452.080.000 134.863.000 405.023.000 33.100.000 1.590.000 447.000 4.237.000 39.872.820.000 7.103.000 7.103.000 40.459.183.000 40.452.080.000 134.863.000 405.023.000 33.100.000 1.590.000 447.000 4.237.000 39.872.820.000 7.103.000 7.103.000 40.405.090.000 40.398.087.000 129.473.000 404.199.000 33.100.000 4.237.000 39.827.078.000 7.003.000 7.003.000 39.136.171.000 328.221.000 362.686.000 578.012.000 351.787.000 226.225.000 54.093.000 53.993.000 5.390.000 824.000 1.590.000 447.000 45.742.000 100.000 100.000 43.597.000 26.529.000 17.068.000 1.108.000 2.627.000 447.000 447.000 6.314.000 6.314.000 230.321.000 230.321.000 40.638.879.421 33.180.501.265 33.066.594.282 22.885.189.522 22.561.166.859 22.113.578.642 447.588.217 324.022.663 323.915.506 107.157 10.181.404.760 11.112.075.915 383.515.019 11.049.014 41.390 -1.324.924.385 -352.193 113.906.983 15.088.958 28.420 28.420 15.060.538 52.487 15.008.051 98.818.025 80.693.740 36.294 80.243.798 413.648 18.124.285 18.124.285 6.397.515.000 6.397.515.000 6.397.515.000 6.397.515.000 1.060.863.156 1.060.863.156 40.299.778.897 339.100.524 40.390.756.937 40.410.490.097 129.515.842 395.791.795 33.099.999 534.376 39.851.548.085 4.735.110 4.735.110 -24.468.270 -24.468.270 40.390.756.937 40.410.490.097 129.515.842 395.791.795 33.099.999 534.376 39.851.548.085 4.735.110 4.735.110 -24.468.270 -24.468.270 -24.468.270 40.360.603.357 40.379.581.196 124.691.222 394.998.489 33.099.999 39.826.791.486 4.735.110 4.735.110 -23.712.949 -23.712.949 39.135.885.450 328.220.036 362.686.000 533.811.871 348.962.991 184.848.880 30.153.580 30.908.901 4.824.620 793.306 534.376 24.756.599 -755.321 -755.321 23.022.315 10.699.671 12.322.644 2.268.660 4.862.605 4.862.605 248.122.484 -60.824.460 308.946.944 *)99,8 98,1 98,1 97,4 97,1 119,7 99.8 99,7 84,3 110,4 2069,5 94,0 95,7 109,1 2,8 2,8 117,4 117,0 93,9 107,3 106,7 60,4 60,4 92,8 92,8 92,8 92,8 99,7 119,2 99,8 99,8 96,0 97,7 100,0 33,6 99,9 66,6 66,6 99,8 99,8 96,0 97,7 100,0 33,6 99,9 66,6 66,6 99,8 99,9 96,3 97,7 100,0 99,9 67,6 67,6 99,9 99,9 100,0 92,3 99,1 81,7 55,7 57,2 89,5 96,2 33,6 54,1 52,8 40,3 72,1 86,3 77,0 77,0 107,7 134,1
Notă *) Menţionăm că, suma de 1.206,4 milioane lei, înregistrata la data de 31 decembrie 2008 în contul de disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi ale fondurilor speciale, în curs de distribuire, a fost inclusă în veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat la începutul anului 2009 şi a fost distribuită pe bugete de către organele fiscale competente, potrivit reglementarilor legale în vigoare.Anexa 2/03MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEISOCIALE (ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT)CONTUL DE EXECUŢIEal bugetului asigurărilor sociale de stat- Sinteza -cheltuielilor pe surse de finanţare, capitole, subcapitole, paragrafe,titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz pe anul 2009
*Font 7*
                                                                                                              - lei -
Capi- tol Sub- capi- tol Para- graf Grupă/ Titlu Arti- col Ali- neat Denumire indicator Credite bugetare iniţiale Credite bugetare definitive Plăţi efectuate 3/2 %
A B 1 2 3 4
5000 01 10 20 30 51 55 56 57 70 71 84 85 6800 01 10 20 30 56 57 70 71 84 85 6900 01 10 20 51 55 57 70 71 84 85 5003 01 10 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 10 01 13 30 03 01 10 03 02 03 10 03 04 10 03 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 20 01 09 20 01 30 20 02 03 01 04 01 02 05 03 30 06 01 02 11 20 12 13 14 24 20 24 01 20 30 02 04 06 20 30 09 30 30 03 02 51 51 01 21 51 01 44 55 01 17 56 56 01 57 01 02 01 02 70 71 01 01 02 71 01 03 71 01 30 03 84 85 85 01 6803 01 10 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 10 01 13 30 03 01 10 03 02 03 10 03 04 10 03 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 20 01 09 20 01 30 20 02 03 01 04 01 02 05 03 30 06 01 02 11 20 12 13 14 24 20 24 01 20 30 02 04 06 20 30 09 30 30 03 02 56 56 01 57 01 02 01 02 70 71 01 01 02 71 01 03 71 01 30 03 84 85 85 01 6803 03 04 09 50 02 03 6903 01 10 01 01 02 03 04 05 07 08 09 13 30 03 01 10 03 02 03 10 03 04 10 03 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 20 01 30 20 05 30 06 01 02 11 20 13 30 02 30 51 51 01 21 51 01 44 55 01 17 57 02 01 02 70 71 01 03 84 85 85 01 6903 05 01 02 07 09 15 50 50 03 5006 01 20 05 30 13 70 71 01 03 71 01 30 6806 01 20 05 30 13 70 71 01 03 71 01 30 TOTAL GENERAL 39.973,050.000 CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSTERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT TITLUL XVII PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT TITLUL XVII PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT TITLUL XVII PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT CHELTUIELI - BUGET ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Prima de vacanţă Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţă motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Transport Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrana Hrana pentru oameni Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Bunuri de natura obiectelor de inventar Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinatate Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiză Pregătire profesională Proiecţia muncii Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe Alte cheltuieli Protocol şi reprezentare Chirii Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor Executarea silită a creanţelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBÂNZI Alte dobânzi Dobânda datorată trezoreriei statului TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu medical din cauza de accident de muncă sau boala profesională Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boii profesionale, către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru concedii şi indemnizaţii datorate persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă din cauza de accident de muncă sau boală prof. TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Transferuri pentru programe şi proiecte de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ Asigurări sociale Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natura CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT TITLUL XVII PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Prima de vacanţă Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţă motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Transport Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrana Hrana pentru oameni Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Bunuri de natura obiectelor de inventar Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiză Pregătire profesională Proiecţia muncii Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe Alte cheltuieli Protocol şi reprezentare Chirii Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor Executarea silită a creanţelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBÂNZI Alte dobândă Dobândă datorată trezoreriei statului TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ Asigurări sociale Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natură CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT TITLUL XVII PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe Asistenţa acordată persoanelor în vârstă Ajutoare pentru urmaşi Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor Alte cheltuieli de administrare fond ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Ore suplimentare Fond de premii Prima de vacanţă Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţă motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Transport Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Pregătire profesională Alte cheltuieli Protocol şi reprezentare Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri din sumele alocate siste- mului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, repre- zentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu medical din cauza de accident de muncă sau boala profesională Transferuri din sumele alocate siste- mului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru concedii şi indemnizaţii datorate persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă din cauza de accident de muncă sau boală prof. TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Transferuri pentru programe şi proiecte de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natură CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT TITLUL XVII PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi Asistenţă socială în caz de boli Asistenţă socială în caz de invaliditate Asigurări pentru şomaj Ajutoare pentru urmaşi Prevenirea excluderii sociale Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale Alte cheltuieli dc administrare fond CREDITE EXTERNE ---------------------- CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Pregătire profesională CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERViCiI Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Pregătire profesională CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe 40.467.883.000 39.956.467.000 151.082.000 455.713.000 12.000.000 1.590.000 947.000 4.237.000 39.330.898.000 16.583.000 16.583.000 39.918.957.000 39.902.474.000 146.192.000 454.889.000 12.000.000 4.237.000 39.285.156.000 16.483.000 16.483.000 54.093.000 53.993.000 4.890.000 824.000 1.590.000 947.000 45.742.000 100.000 100.000 39.963.350.000 39.956.247.000 151.082.000 117.577.000 70.651 000 203.000 3.124.000 12.610.000 5.604 000 160.000 102.000 7.700.000 5.840.000 470.000 221.000 10.892.000 33.505.000 25.630.000 587.000 6.112.000 177.000 999.000 455.493.000 32.510.000 3.150.000 209.000 4.366.000 847.000 1.370.000 306.000 55.000 9.691.000 250.000 12.266.000 3.500.000 232.000 232.000 545.000 320.000 225.000 1.514.000 103.000 1.411.000 1.707.000 1.507.000 200.000 127.000 43.000 1.045.000 20.000 15.000 15.000 414.235.000 22.000 2.613.000 397.524.000 10.000 14.066.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 1.590.000 1.590.000 1.377.000 213.000 947.000 947.000 947.000 4.237.000 4.237.000 39.330.898.000 38.594.532.000 736.366.000 362.612.000 373.754.000 7.103.000 7.103.000 4.953.000 2.634.000 500.000 1.819.000 2.150.000 39.909.257.000 39.902.254.000 146.192.000 113.773.000 67.718.000 200.000 3.115.000 12.400 000 5.500.000 160.000 100.000 7.500.000 5.650.000 470.000 220.000 10.740.000 32.419.000 24.800.000 568.000 5.914.000 171.000 966.000 454.669.000 31.828.000 3.100.000 200.000 4.300.000 839.000 1.200.000 300.000 50.000 9.589.000 250.000 12.000.000 3.500.000 232.000 232.000 545.000 320.000 225.000 1.505.000 103.000 1.402.000 1.700.000 1.500.000 200.000 122.000 43.000 1.000.000 20.000 15.000 15.000 414.159.000 20.000 2.613.000 397.524.000 10.000 13.992.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 4.237.000 4.237.000 39.285.156.000 38.594.532.000 690.624.000 330.134.000 360.490.000 7.003.000 7.003.000 4.853.000 2.634.000 400.000 1.819.000 2.150.000 38.594.532.000 360.490.000 330.134.000 624.101.000 397.524.000 226.577.000 54.093.000 53.993.000 4.890.000 3.804.000 2.933.000 3.000 9.000 210.000 104.000 2.000 200.000 190.000 1.000 152.000 1.086.000 830.000 19.000 198.000 6.000 33.000 824.000 682.000 50.000 9.000 66.000 8.000 170.000 6.000 5.000 102.000 266.000 9.000 9.000 7.000 7.000 5.000 45.000 76.000 2.000 74.000 1.590.000 1.590.000 1.377.000 213.000 947.000 947.000 947.000 45.742.000 45.742.000 32.478.000 13.264.000 100.000 100.000 100.000 100.000 43.597.000 26.529.000 17.068.000 1.204.000 2.627.000 947.000 947.000 5.718.000 5.718.000 9.700.000 220.000 220.000 220.000 220.000 9.480.000 9.480.000 9.480.000 3.930.000 5.550.000 9.700.000 220.000 220.000 220.000 220.000 9.480.000 9.480.000 9.480.000 3.930.000 5.550.000 40.399.391.914 40.452.300.000 134.863.000 405.243.000 33.100.000 1.590.000 447.000 4.237.000 39.872.820.000 15.583.000 15.583.000 40.413.790.000 40.398.307.000 129.473.000 404.419.000 33.100.000 4.237.000 39.827.078.000 15.483.000 15.483.000 54.093.000 53.993.000 5.390.000 824.000 1.590.000 447.000 45.742.000 100.000 100.000 40.459.183.000 40.452.080.000 134.863.000 104.076.000 64.021.000 203.000 2.936.000 12.652.000 4.151.000 1.885.000 102.000 5.479.000 4.612.000 470.000 223.000 7.342.000 30.787.000 22.259.000 559.000 5.464.000 200.000 2.305.000 405.023.000 32.587.000 3.888.000 116.000 5.045.000 650.000 703.000 139.000 16.000 6.159.000 250.000 15.621.000 1.010.000 232.000 232.000 545.000 320.000 225.000 307.000 307.000 520.000 405.000 115.000 124.000 43.000 320.000 20.000 369.315.000 21.000 1.613.000 351.787.000 10.000 15.884.000 33.100.000 33.100.000 33.100.000 1.590.000 1.590.000 1.377.000 213.000 447.000 447.000 447.000 4.237.000 4.237.000 39.872.820.000 39.136.171.000 736.649.000 396.564.000 340.085.000 7.103.000 7.103.000 5.153.000 2.434.000 100.000 800.000 1.819.000 1.950.000 40.405.090.000 40.398.087.000 129.473.000 99.941.000 61.218.000 200.000 2.915.000 12.142.000 3.974.000 1.885.000 100.000 5.275.000 4.400.000 470.000 220.000 7.142.000 29.532.000 21.347.000 535.000 5.244.000 190.000 2.216.000 404.199.000 31.858.000 3.850.000 115.000 4.950.000 639.000 600.000 130.000 15.000 6.089.000 250.000 15.220.000 1.010.000 232.000 232.000 545.000 320.000 225.000 305.000 305.000 500.000 400.000 100.000 122.000 43.000 300.000 20.000 369.264.000 20.000 1.613.000 351.787.000 10.000 15.834.000 33.100.000 33.100.000 33.100.000 4.237.000 4.237.000 39.827.078.000 39.136.171.000 690.907.000 362.686.000 328.221.000 7.003.000 7.003.000 5.053.000 2.434.000 100.000 700.000 1.819.000 1.950.000 39.136.171.000 328.221.000 362.686.000 578.012.000 351.787.000 226.225.000 54.093.000 53.993.000 5.390.000 4.135.000 2.803.000 3.000 21.000 510.000 177.000 2.000 204.000 212.000 3.000 200.000 1.255.000 912.000 24.000 220.000 10.000 89.000 824.000 729.000 38.000 1.000 95.000 11.000 103.000 9.000 1.000 70.000 401.000 2.000 2.000 20.000 5.000 15.000 2.000 20.000 51.000 1.000 50.000 1.590.000 1.590.000 1.377.000 213.000 447.000 447.000 447.000 45.742.000 45.742.000 33.878.000 11.864.000 100.000 100.000 100.000 100.000 43.597.000 26.529.000 17.068.000 1.108.000 2.627.000 447.000 447.000 6.314.000 6.314.000 8.700.000 220.000 220.000 220.000 8.480.000 8.480.000 8.480.000 6.260.000 2.220.000 8.700.000 220.000 220.000 220.000 8.480.000 8.480.000 8.480.000 6.260.000 2.220.000 99,8 40.410.668.046 129.515.842 395.969.744 33.099.999 534.376 39.851.548.085 13.192.138 13.192.138 -24.468.270 -24.468.270 40.369.238 334 40.379.759.145 124.691.222 395.176.438 33.099.999 39.826.791.486 13.192.138 13.192.138 -23.712.949 -23.712.949 30.153.580 30.908.901 4.824.620 793.306 534.376 24.756.599 -755.321 -755.321 40.390.756 937 40.410.490.097 129.515.842 100.748.064 62.595.730 182.766 2.537.149 12.647.629 3.403.831 1.884.891 27.178 5.478.318 4.497.309 154.039 44.992 7.294.232 28.767.778 20.618.102 505.985 5.312.550 192.139 2.139.002 395.791.795 31.066.667 3.863.127 113.195 5.007.700 603.220 548.533 127.758 11.714 6.077.705 72.566 14.641.149 695.846 204.136 204.136 228.800 102.674 126.126 191.703 191.703 395.942 340.305 55.637 67.793 208.329 4.464 362.728.115 11.933 1.445.914 348.962.991 12.307.277 33.099.999 33.099.999 33.099.999 534.376 534.376 534.376 39.851.548.085 39.135.885.450 715.662.635 380.477.382 335.185.253 4.735.110 4.735.110 2.832.193 673.759 19.727 390.903 1.747.804 1.902.917 -24.468.270 -24.468.270 -24.468.270 40.360.603.357 40.379.581.196 124.691.222 96.976.278 60.080.089 181.807 2.516.537 12.141.926 3.244.742 1.884.891 27.034 5.274.892 4.286.813 154.039 42.571 7.140.937 27.714.944 19.849.962 487.171 5.115.002 185.544 2.077.265 394.998.489 30.353.886 3.825.350 112.459 4.913.242 592.787 445.845 119.554 11.443 6.007.988 72.566 14.252.652 695.846 204.136 204.136 228.800 102.674 126.126 190.355 190.355 382.357 335.919 46.438 66.702 193.625 4.464 362.678.318 11.375 1.445.914 348.962.991 12.258.038 33.099.999 33.099.999 33.099.999 39.826.791.486 39.135.885.450 690.906.036 362.686.000 328.220.036 4.735.110 4.735.110 2.832.193 673.759 19.727 390.903 1.747.804 1.902.917 -23.712.949 -23.712.949 -23.712.949 39.135.885.450 328.220.036 362.686.000 533.811.871 348.962.991 184.848.880 30.153.580 30.908.901 4.824.620 3.771.786 2.515.641 959 20.612 505.703 159.089 144 203.426 210.496 2.421 153.295 1.052.834 768.140 18.814 197.548 6.595 61.737 793.306 712.781 37.777 736 94.458 10.433 102.688 8.204 271 69.717 388.497 1.348 1.348 13.585 4.386 9.199 1.091 14.704 49.797 558 49.239 534.376 534.376 534.376 24.756.599 24.756.599 17.791.382 6.965.217 -755.321 -755.321 -755.321 23.022.315 10.699.671 12.322.644 2.268.660 4.862.605 4.862.605 8.634.977 177.949 177.949 177.949 8.457.028 8.457.028 8.457.028 6.258.046 2.198.982 8.634.977 177.949 177.949 177.949 8.457.028 8.457.028 8.457.028 6.258.046 2.198.982 99,8 96,0 97,7 100,0 33,6 99,9 84,6 84,6 99,8 99,9 96,3 97,7 100,0 99,9 85,2 85,2 55,7 57,2 89,5 96,2 33,6 54,1 99,8 99,8 96,0 96,8 97,7 90,0 86,4 99,9 82,0 99,9 26,6 99,9 97,5 32,7 20,1 99,3 93,4 92,6 90,5 97,2 96,0 92,7 97,7 95,3 99,3 97,5 99,2 92,8 78,0 91,9 73,2 98,6 29,0 93,7 68,8 87,9 87,9 41,9 32,0 56,0 62,4 62,4 76,1 84,0 48,3 54,6 65,1 22,3 98,2 56,8 89,6 99,1 77,4 100,0 100,0 100,0 33,6 33,6 38,8 99,9 99,9 97,1 95,9 98,5 66,6 66,6 54,9 27,6 19,7 48,8 96,0 97,5 99,8 99,9 96,3 97,0 98,1 90,9 86,3 99,9 81,6 99,9 27,0 99,9 97,4 32,7 19,3 99,9 93,8 92,9 91,0 97,5 97,6 93,7 97,7 95,2 99,3 97,7 99,2 92,7 74,3 91,9 76,2 98,6 29,0 93,6 68,8 87,9 87,9 41,9 32,0 56,0 62,4 62,4 76,4 83,9 46,4 54,6 64,5 22,3 98,2 56,8 89,6 99,1 77,4 100,0 100,0 100,0 99,9 99,9 99,9 100,0 99,9 67,6 67,6 56,0 27,6 19,7 55,8 96,0 97,5 99,9 99,9 100,0 92,3 99,1 81,7 55,7 57,2 89,5 91,2 89,7 31,9 98,1 99,1 89,8 7,2 99,7 99,2 80,7 76,6 83,8 84,2 78,3 89,7 65,9 69,3 96,2 97,7 99,4 73,6 99,4 94,8 99,6 91,1 27,1 99,5 96,8 67,4 67,4 67,9 87,7 61,3 54,5 73,5 97,6 55,8 98,4 33,6 33,6 38,8 54.1 54,1 52,5 58,7 52,8 40,3 72,1 86,3 77,0 77,0 99,2 80,8 80,8 80.8 99,7 99,7 99,7 99,9 99,0 99,2 80.8 80,8 80.8 99,7 99,7 99,7 99,9 99,0
Anexa 2 Anexa 1/04MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE (ŞOMAJ)CONTUL GENERAL ANUAL DE EXECUŢIEal bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2009- Sinteza -
*Font 7*
                                                                                                                      - lei -
Capi- Sub- tol capi- tol Para- graf Grupa/ Titlu Arti- col Ali- neat Denumire indicator Prevederi/ Credite bugetare iniţiale Prevederi/ Credite bugetare definitive Încasări realizate/ Plăţi efectuate 3/2 %
A B 1 2 3 4
0001 04 0002 2000 2004 02 01 02 06 2104 02 01 02 2900 04 3000 3104 03 04 3600 3604 12 50 4004 03 4504 02 01 4904 01 02 5004 01 10 20 30 40 51 55 56 57 59 70 71 79 80 84 85 6400 04 01 10 20 30 40 51 57 59 70 71 84 6400 85 01 6404 01 10 20 59 6404 01 02 01 02 6504 01 10 20 40 51 57 70 71 84 85 6504 07 01 50 6804 01 10 20 30 51 57 70 71 84 85 6804 07 15 50 50 02 03 8000 04 8004 01 20 40 51 55 56 57 79 80 84 85 8004 02 04 05 30 8904 01 02 9904 10 11 VENITURI - TOTAL I. VENITURI CURENTE B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR Contribuţii de asigurări pentru şomaj datorate de angajatori Contribuţii ale angajatorului şi ale persoanelor juridice asimilate angajatorului Cota din contribuţii de la agenţii economici Contribuţia angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR Contribuţii de asigurări pentru şomaj datorate de asiguraţi Contribuţii individuale Contribuţii datorate de persoanele care încheie contract de asigurare pentru şomaj C. VENITURI NEFISCALE C1. VENITURI DIN PROPRIETĂŢI VENITURI DIN DOBÂNZI Alte venituri din dobânzi Venituri din dobândă la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII DIVERSE VENITURI Alte venituri la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale Alte venituri ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii SUME PRIMITE DE LA UE/ALŢI DONATORI ÎN CONTUL PLĂŢILOR EFECTUATE ŞI PREFINANŢĂRI Fondul Social European Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent Venituri sistem asigurări pentru şomaj Venituri fond garantare pentru plata creanţelor salariale CHELTUIELI - BUGET ASIGURĂRI PENTRU ŞOMAJ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XV ÎMPRUMUTURI PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT TITLUL XVII PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT Partea III ACŢIUNI SOCIAL-CULTURALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT TITLUL XVII PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PLATA CREANŢELOR SALARIALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL X ALTE CHELTUIELI Asigurări pentru plata creanţelor salariale Cheltuieli de gestionare ale Fondului de garantare a creanţelor salariale Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturi lor Alte cheltuieli de administrare fond ÎNVĂŢĂMÂNT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢIl ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT TITLUL XVII PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT Învăţământ nedefinibil prin nivel Centre de specializare, perfecţionare, calificare şi recalificare Alte cheltuieli în domeniul învăţământuiui ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT TITLUL XVII PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT Asigurări pentru şomaj Prevenirea excluderii sociale Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor Alte cheltuieli de administrare fond Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XV ÎMPRUMUTURI PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT TITLUL XVII PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT Acţiuni generale de muncă Măsuri active pentru combaterea şomajului Stimularea creării de locuri de muncă Alte acţiuni generale de muncă Cheltuieli pentru asigurări pentru şomaj Cheltuieli fond garantare pentru plata creanţelor salariale EXCEDENT/DEFICIT Excedent/deficit sistem asigurări pentru şomaj Excedent/deficit fond garantare pentru plata creanţelor salariale 1.677.477.000 1.607.477.000 1.578.093.000 899.472.000 677.552.000 677.552.000 221.920.000 678.621.000 678.621.000 644.349.000 34.272.000 29.384.000 21.816.000 21.816.000 20.558.000 1.258.000 7.568.000 7.568.000 757.000 6.811.000 70.000.000 70.000.000 1.453.542.000 223.935.000 1.620.803.000 1.589.921.000 119.098.000 62.145.000 4.388.000 331.404.000 2.200.000 12.391.000 960.829.000 97.466.000 10.282.000 10.282.000 20.600.000 20.600.000 1.426.916.000 1.416.634.000 119.098.000 61.055.000 581.000 287.023.000 851.411.000 97.466.000 10.282.000 10.282.000 99.666.000 99.666.000 751.000 1.449.000 97.466.000 97.466.000 2.200.000 1.004.000 1.196.000 29.874.000 26.736.000 395.000 11.073.000 581.000 12.456.000 2.231.000 3.138.000 3.138.000 12.456.000 12.456.000 17.418.000 1.297.376.000 1.290.232.000 117.952.000 48.533.000 274.567.000 849.180.000 7.144.000 7.144.000 1.108.593.000 15.154.000 15.154.000 173.629.000 8.449.000 165.180.000 193.887.000 193.887.000 173.287.000 1.090.000 3.807.000 44.381.000 2.200.000 12.391.000 109.418.000 20.600.000 20.600.000 193.887.000 45.471.000 113.225.000 35.191.000 1.521.137.000 99.666.000 56.674.000 -67.595.000 124.269.000 1.371.001.000 1.263.728.000 1.234.344.000 726.623.000 541.596.000 541.596.000 185.027.000 507.721.000 507.721.000 473.449.000 34.272.000 29.384.000 21.816.000 21.816.000 20.558.000 1.258.000 7.568.000 7.568.000 757.000 6.811.000 70.000.000 70.000.000 37.273.000 37.273.000 37.273.000 1.183.959.000 187.042.000 2.874.258.000 2.871.082.000 108.755.000 53.099.000 12.001.000 1.554.000 606.093.000 2.200.000 49.664.000 1.940.250.000 97.466.000 3.176.000 3.176.000 2.641.043.000 2.637.867.000 108.755.000 52.306.000 12.001.000 136.000 572.562.000 1.794.641.000 97.466.000 3.176.000 3.176.000 99.666.000 99.666.000 751.000 1.449.000 97.466.000 97.466 000 2.200.000 1.004.000 1.196.000 22.579.000 21.167.000 395.000 8.345.000 136.000 10.912.000 1.379.000 1.412.000 1.412.000 10.912.000 10.912.000 11.667.000 2.518.798.000 2.517.034.000 107.609.000 42.512.000 12.001.000 561.650.000 1.793.262.000 1.764.000 1.764.000 2.341.684.000 13.228.000 13.228.000 163.886.000 15.632.000 148.254.000 233.215.000 233.215.000 233.215.000 793.000 1.418.000 33.531.000 2.200.000 49.664.000 145.609.000 233.215.000 34.324.000 147.027.000 51.864.000 2.774.592.000 99.666.000 -1.503.257.000 -1.590.633.000 87.376.000 1.481.003.685 1.471.297.173 1.295.337.476 765.769.202 569.297.353 569.297.310 43 196.471.849 529.568.274 529.568.274 529.249.595 318.679 175.959.697 170.908.603 170.908.603 159.171.754 11.736.849 5.051.094 5.051.094 601 5.050.493 9.454.609 9.454.609 251.903 251.903 251.903 1.272.794.386 208.209.299 2.722.522.739 2.724.145.264 103.629.916 51.432.715 12.001.000 1.540.580 600.676.920 229.316 13.527.078 1.936.151.482 4.956.257 3.117.521 3.117.521 -4.740.046 -4.740.046 2.529.904.653 2.530.408.934 103.629.916 50.664.798 12.001.000 127.785 568.443.841 1.790.585.337 4.956.257 3.117.521 3.117.521 -3.621.802 -3.621.802 -3.621.802 5.022.366 5.022.366 54.436 11.673 4.956.257 4.956.257 66.109 993 65.116 22.193.316 20.916.157 334.000 8.266.708 127.785 10.820.276 1.367.388 1.364.179 1.364.179 -87.020 -87.020 10.820.276 10.820.276 11.373.040 2.502.688.971 2.504.470.411 103.241.480 42.386.417 12.001.000 557.623.565 1.789.217.949 1.753.342 1.753.342 -3.534.782 -3.534.782 2.333.634.627 13.206.887 13.206.887 155.847.457 15.631.019 140.216.438 192.618.086 192.618.086 193.736.330 767.917 1.412.795 32.233.079 229.316 13.527.078 145.566.145 -1.118.244 -1.118.244 192.618.086 33.000.996 146.978.940 12.638.150 2.717.500.373 5.022.366 -1.241.519.054 -1.444.705.987 203.186.933 108,0 116.4 104,9 105,3 105,1 105,1 106,1 104,3 104,3 111,7 0,9 598,8 783,4 783,4 774,2 932,9 66,7 66,7 0,0 74,1 13,5 13,5 0,6 0,6 0,6 107,5 111,3 94,7 94,8 95,2 96,8 100,0 99,1 99,1 10,4 27,2 99,7 5,0 98,1 98,1 95,7 95,9 95,2 96,8 100,0 93,9 99,2 99,7 5,0 98,1 98,1 5,0 5,0 7,2 0,8 5,0 5,0 3,0 0,0 5,4 98,2 98,8 84,5 99,0 93,9 99,1 99,1 96,6 96,6 99,1 99,1 97,4 99,3 99,5 95,9 99,7 100,0 99,2 99,7 99,3 99,3 99,6 99,8 99,8 95,0 99,9 94,5 82,5 82,5 83,0 96,8 99,6 96,1 10,4 27,2 99,9 82,5 96,1 99,9 24,3 97,9 5,0 82,5 90,8 232,5
Anexa 2/04MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE (ŞOMAJ)CONTUL DE EXECUŢIEal bugetului asigurărilor pentru şomaj- Sinteza -cheltuielilor pe surse de finanţare, capitole, subcapitole,paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz pe anul 2009
  - lei -
  CapitolSubcapitolParagrafGrupa/TitluArticolAlineatDenumire indicatorCredite  bugetare initialeCredite bugetare definitivePlăţi efectuate3/2  %
              B1234
  5000           TOTAL GENERAL        
              ---------------------1.622.593.0002.875.578.0002.723.787.83994,7
        01     CHELTUIELI CURENTE1.590.461.0002.871.582.0002.724.639.31094,8
        10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL119.098.000108.755.000103.629.91695,2
        20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII62.685.00053.599.00051.926.76196,8
        30     TITLUL III DOBÂNZI   12.001.00012.001.000100,0
        40     TITLUL IV SUBVENŢII4.388.0001.554.0001.540.58099,1
        51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE331.404.000606.093.000600.676.92099,1
        55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI2.200.0002.200,000229.31610,4
        56     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE12.391.00049.664.00013.527.07827,2
        57     TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ960.829.0001.940.250.0001.936.151.48299,7
        59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI97.466.00097.466.0004.956.2575,0
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL11.532.0003.996.0003.888.57597,3
        71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE11.532.0003.996.0003.888.57597,3
        79     OPERAŢIUNI FINANCIARE20.600.000      
        80     TITLUL XV ÎMPRUMUTURI20.600.000      
        84     PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT     -4.740.046  
        85     TITLUL XVII PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT     -4.740.046  
  6400           CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PLATA CREANŢELOR SALARIALE99.666.00099.666.0005.022.3665,0
        01     CHELTUIELI CURENTE99.666.00099.666,0005.022.3665,0
        10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL751.000751.00054.4367,2
        20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII1.449.0001.449.00011.6730,8
        59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI97.466.00097.466.0004.956.2575,0
  6500           ÎNVĂŢĂMÂNT29.874.00022.579.00022.193.31698,2
        01     CHELTUIELI CURENTE26.736.00021.167.00020.916.15798,8
        10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL395.000395.000334.00084,5
        20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII11.073.0008.345.0008.266.70899,0
        40     TITLUL IV SUBVENŢII581.000136.000127.78593,9
        51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE12.456.00010.912.00010.820.27699,1
        57     TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ2.231.0001.379.0001.367.38899,1
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL3.138.0001.412.0001.364.17996,6
        71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCTARE3.138.0001.412.0001.364.17996,6
        84     PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT     -87.020  
        85     TITLUL XVII PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT     -87.020  
  6800           ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ1.299,096.0002.520.118.0002.503.954.07199,3
        01     CHELTUIELI CURENTE1.290.702.0002.517.534.0002.504.964.45799,5
        10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL117.952.000107.609.000103.241.48095,9
        20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII49.003.00043.012.00042.880.46399,6
        30     TITLUL III DOBÂNZI   12.001.00012.001.000100,0
        51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE274.567.000561.650.000557.623.56599,2
        57     TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ849.180.0001.793.262.0001.789.217.94999,7
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL8.394.0002.584.0002.524.39697,6
        71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE8.394.0002.584.0002.524.39697,6
        84     PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT     -3.534.782  
        85     TITLUL XVII PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT     -3.534.782  
  8000           ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ193.957.000233.215.000192.618.08682,5
        01     CHELTUIELI CURENTE173.357.000233.215.000193.736.33083,0
        20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII1.160.000793.000767.91796,8
        40     TITLUL IV SUBVENŢII3.807.0001.418.0001.412.79599,6
        51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE44.381.00033.531.00032.233.07996,1
        55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI2.200.0002.200.000229.31610,4
        56     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE12.391.00049.664.00013.527.07827,2
        57     TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ109.418.000145.609.000145.566.14599,9
        79     OPERAŢIUNI FINANCIARE20.600.000      
        80     TITLUL XV ÎMPRUMUTURI20.600.000      
        84     PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT     -1.118.244  
        85     TITLUL XVII PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT     -1.118.244  
  5004           CHELTUIELI - BUGET ASIGURĂRI PENTRU ŞOMAJ1.620.803.0002.874.258.0002.722.522.73994,7
        01     CHELTUIELI CURENTE1.589.921.0002.871.082.0002.724.145.26494,8
        10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL119.098.000108.755.000103.629.91695,2
          01   Cheltuieli salariale în bani94.772.00084.521.00080.806.24595,6
            01Salarii de bază52.496.00046.839.00045.458.80797,0
            02Salarii de merit287.000161.000129.06180,1
            03Indemnizaţie de conducere3.720.0002.832.0002.531.32189,3
            04Spor de vechime10.254.0009.397.0008.605.39091,5
            06Alte sporuri746.0001.119.000673.62860,1
            08Fond de premii5.520.0004.183.0004.154.15299,3
            09Prima de vacanţă6.500.0003.751.0003.656.54097,4
            12Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii2.918.0001.639.0001.458.49088,9
        100113Indemnizaţii de delegare486.000344.00068.03519,7
            30Alte drepturi salariale în bani11.845.00014.256.00014.070.82198,7
          02   Cheltuieli salariale în natura100.000100.00057.98757,9
            04Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia sa80.00080.00057.98772,4
        100205Transportul la şi de la locui de muncă20.00020.000    
          03   Contribuţii24.226.00024.134.00022.765.68494,3
            01Contribuţii de asigurări sociale de stat17.649.00017.421.00016.645.78695,5
        100302Contribuţii de asigurări de şomaj503.000503.000402.03879,9
            03Contribuţii de asigurări sociale de sănătate4.969.0004.471.0004.264.17895,3
        100304Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale202.000231.000155.61267,3
        100306Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii903.0001.508.0001.298.07086,0
        20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII62.145.00053.099.00051.432.71596,8
          01   Bunuri şi servicii37.813.00025.300.00024.909.58498,4
            01Furnituri de birou541.000522.000510.10797,7
            02Materiale pentru curăţenie54.00039.00034.48388,4
            03Încălzit, iluminat şi forţă motrică2.904.0003.293.0003.256.38798,8
            04Apă, canal şi salubritate249.000317.000302.96495,5
            05Carburanţi şi lubrifianţi518.000472.000469.99299,5
            06Piese de schimb224.000144.000141.42598,2
            08Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet1.977.0002.098.0002.089.41499,5
        200109Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional27.451.00015.413.00015.156.75698,3
        200130Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare3.895.0003.002.0002.948.05698,2
        2002   Reparaţii curente1.060.000295.000293.34999,4
          05   Bunuri de natura obiectelor de inventar720.000247.000223.78590,6
            30Alte obiecte de inventar720.000247.000223.78590,6
          06   Deplasări, detaşări, transferări960.000621.000619.23299,7
            01Deplasări interne, detaşări, transferări760.000532.000531.12799,8
            02Deplasări în străinatate200.00089.00088.10598,9
          11   Cărţi, publicaţii şi materiale documentare134.00064.00058.88992,0
        2012   Consultanţă şi expertiză40.000      
          13   Pregătire profesională266.00039.00030.29377,6
          14   Protecţia muncii59.00013.00012.51996,3
          30   Alte cheltuieli21.093.00026.520.00025.285.06495,3
            02Protocol şi reprezentare20.0007.0006.03286,1
            04Chirii6.700.0006.921.0006.918.93899,9
            06Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor9.453.00016.636.00015.632.01293,9
        203009Executarea silită a creanţelor bugetare20.00011.00010.74397,6
            30Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii4.900.0002.945.0002.717.33992,2
        30     TITLUL III DOBÂNZI   12.001.00012.001.000100,0
          03   Alte dobânzi   12.001.00012.001.000100,0
            02Dobandă datorată trezoreriei statului   12.001.00012.001.000100,0
        40     TITLUL IV SUBVENŢII4.388.0001.554.0001.540.58099,1
          09   Plăţi către angajatori pentru formarea profesională a angajaţilor581.000136.000127.78593,9
        4019   Plăţi pentru stimularea creerii de locuri de muncă3.807.0001.418.0001.412.79599,6
        51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE331.404.000606.093.000600.676.92099,1
        5101   Transferuri curente331.404.000606.093.000600.676.92099,1
            01Transferuri către instituţii publice12.456.00010.912.00010.820.27699,1
            17Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat223.549.000459.640.000459.090.12599,8
        510118Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale pt. finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă şi subvenţionarea locurilor de muncă44.381.00033.531.00032.233.07996,1
        510119Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate50.759.000101.651.00098.439.76796,8
        510120Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat reprezentând asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pentru şomeri pe durata practicii profesionale259.000359.00093.67326,0
        55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI2.200.0002.200.000229.31610,4
          01   A. Transferuri interne2.000.0002.010.000206.11410,2
            08Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă2.000.0001.960.000206.11410,5
        550111Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană   50.000    
        5502   B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale)200.000190.00023.20212,2
        550201Contribuţii şi cotizatii la organisme internaţionale200.000190.00023.20212,2
        56     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURi EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE12.391.00049.664.00013.527.07827,2
        5602   Programe din Fondul Social European (FSE)12.391.00049.664.00013.527.07827,2
            01Finanţarea naţionala*)   10.251.4243.093.91430,1
            02Finanţarea de la Uniunea Europeană*)   37.061.05010.001.43326,9
            03Cheltuieli neeligibile*)   2.351.526431.73118,3
        57     TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ960.829.0001.940.250.0001.936.151.48299,7
          01   Asigurări sociale834.026.0001.780.034.0001.776.011.06299,7
          02   Ajutoare sociale126.803.000160.216.000160.140.42099,9
            01Ajutoare sociale în numerar124.572.000158.837.000158.773.03299,9
            02Ajutoare sociale în natură2.231.0001.379.0001.367.38899,1
        59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI97.466.00097.466.0004.956.2575,0
          25   Sume aferente plăţii creanţelor salariale97.466.00097.466.0004.956.2575,0
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL10.282.0003.176.0003.117.52198,1
        71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE10.282.0003.176.0003.117.52198,1
          01   Active fixe5.002.000630.000619.95298,4
            01Construcţii1.220.00053.00052.90499,8
            02Maşini, echipamente şi mijloace de transport1.945.000117.000115.87899,0
        710103Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale283.0008.000    
        710130Alte active fixe1.554.000452.000451.17099,8
          03   Reparaţii capitale aferente activelor fixe5.280.0002.546.0002.497.56998,0
        79     OPERAŢIUNI FINANCIARE20.600.000      
        80     TITLUL XV ÎMPRUMUTURI20.600.000      
          04   Împrumuturi din bugetul asigurărilor pentru şomaj20.600.000      
        84     PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT     -4.740.046  
        85     TiTLUL XVII PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT     -4.740.046  
        8501   Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent     -4.740.046  
  6404           CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PLATA CREANŢELOR SALARIALE99.666.00099.666.0005.022.3665,0
        01     CHELTUIELI CURENTE99.666.00099.666.0005.022.3665,0
        10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL751.000751.00054.4367,2
          01   Cheltuieli salariale în bani703.000703.00043.8296,2
            01Salarii de bază703.000596.00043.8297,3
            02Salarii de merit   3.000    
            04Spor de vechime   100.000    
            08Fond de premii   3.000    
            30Alte drepturi salariale în bani   1.000    
          03   Contribuţii48.00048.00010.60722,0
            01Contribuţii de asigurări sociale de stat43.00043.00010.60724,6
        100302Contribuţii de asigurări de şomaj1.0001.000    
            03Contribuţii de asigurări sociale de sănătate2.0002.000    
        100304Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale1.0001.000    
        100306Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii1.0001.000    
        20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII1.449.0001.449.00011.6730,8
          01   Bunuri şi servicii218.000218.00010.0004,5
            01Furnituri de birou11.00011.0001.0009,0
            02Materiale pentru curăţenie4.0004.000    
            03Încălzit, iluminat şi forţă motrică25.00025.0001.0004.0
            04Apă, canal şi salubritate5.0005.000    
            09Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional128.000128.0007.0005,4
        200130Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare45.00045.0001.0002,2
        2005   Bunuri de natura obiectelor de inventar20.00020.000    
            30Alte obiecte de inventar20.00020.000    
          13   Pregătire profesională7.0007.000    
          30   Alte cheltuieli1.204.0001.204.0001.6730,1
            06Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor1.004.0001.004.0009930,0
        203030Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii200.000200.0006800,3
        59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI97.466.00097.466.0004.956.2575,0
          25   Sume aferente plăţii creanţelor salariale97.466.00097.466.0004.956.2575,0
  640401         Asigurări pentru plata creanţelor salariale97.466.00097.466.0004.956.2575,0
    02         Cheltuieli de gestionare ale Fondului de garantare a creanţelor salariale2.200.0002.200.00066.1093,0
      01       Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor1.004.0001.004.0009930,0
      02       Alte cheltuieli de administrare fond1.196.0001.196.00065.1165,4
  6504           ÎNVĂŢĂMÂNT29.874.00022.579.00022.193.31698,2
        01     CHELTUIELI CURENTE26.736.00021.167.00020.916.15798,8
        10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL395.000395.000334.00084,5
          01   Cheltuieli salariale în bani317.000306.000253.77282,9
            01Salarii de baza214.000186.000171.58892,2
            02Salarii de merit2.0002.000    
            03Indemnizaţie de conducere18.00018.00012.40768,9
            04Spor de vechime40.00040.00032.76181,9
            06Alte sporuri10.00010.0006.49864,9
            08Fond de premii20.00020.00015.67178,3
            09Prima de vacanţă   16.00014.60091,2
            13Indemnizaţii de delegare   1.00024724,7
            30Alte drepturi salariale în bani13.00013.000    
          03   Contribuţii78.00089.00080.22890,1
            01Contribuţii de asigurări sociale de stat56.00056.00052.18593,1
        100302Contribuţii de asigurări de şomaj2.0002.0001.26463,2
            03Contribuţii de asigurări sociale de sănătate17.00017.00013.12377,1
        100304Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale1.0001.00079679,6
        100306Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii2.00013.00012.86098,9
        20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII11.073.0008.345.0008.266.70899,0
          01   Bunuri şi servicii10.169.0007.886.0007.819.63499,1
            01Furnituri de birou14.0009.0007.30981,2
            03Încălzit, iluminat şi forţă motrică443.000466.000454.47197,5
            04Apă, canal şi salubritate36.00044.00035.43580,5
            05Carburanţi şi lubrifianţi24.00015.00014.10394,0
            06Piese de schimb24.00016.00014.19988,7
            08Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet142.000129.000120.68993,5
        200109Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional8.386.0006.524.0006.499.50099,6
        200130Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare1.100.000683.000673.92898,6
        2002   Reparaţii curente150.00047.00046.38398,6
          05   Bunuri de natura obiectelor de inventar250.00048.00045.04093,8
            30Alte obiecte de inventar250.00048.00045.04093,8
          06   Deplasări, detaşări, transferări10.0003.0002.92697,5
            01Deplasări interne, detaşări, transferări10.0003.0002.92697,5
          11   Cărţi, publicaţii şi materiale documentare75.00014.00010.23873,1
        2013   Pregătire profesională109.00021.00020.29696,6
          30   Alte cheltuieli310.000326.000322.19198,8
            04Chirii200.000263.000261.43999.4
            30Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii110.00063.00060.75296,4
        40     TITLUL IV SUBVENŢII581.000136.000127.78593,9
          09   Plăţi către angajatori pentru formarea profesională a angajaţilor581.000136.000127.78593,9
        51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE12.456.00010.912.00010.820.27699,1
        5101   Transferuri curente12.456.00010.912.00010.820.27699,1
            01Transferuri către instituţii publice12.456.00010.912.00010.820.27699,1
        57     TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ2.231.0001.379.0001.367.38899,1
          02   Ajutoare sociale2.231 0001.379.0001.367.38899,1
            02Ajutoare sociale în natură2.231.0001.379.0001.367.38899,1
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL3.138.0001.412.0001.364.17996,6
        71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE3.138.0001.412.0001.364.17996,6
          01   Active fixe638.000113.000104.32992,3
            02Maşini, echipamente şi mijloace de transport445.00089.00088.75499,7
        710103Mobilier, aparatură birotica şi alte active corporale98.0008.000    
        710130Alte active fixe95.00016.00015.57597,3
          03   Reparaţii capitale aferente activelor fixe2.500.0001.299.0001.259.85096,9
        84     PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT     -87.020  
        85     TITLUL XVII PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT     -87.020  
        8501   Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent     -87.020  
  650407         Învăţământ nedefinibil prin nivel12.456.00010.912.00010.820.27699,1
      01       Centre de specializare, perfecţionare, calificare şi recalificare12.456.00010.912.00010.820.27699,1
    50         Alte cheltuieli în domeniul învăţământului17.418.00011.667.00011.373.04097,4
  6804           ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ1.297.376.0002.518.798.0002.502.688.97199,3
        01     CHELTUIELI CURENTE1.290.232.0002.517.034.0002.504.470.41199,5
        10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL117.952.000107.609.000103.241.48095,9
          01   Cheltuieli salariale în bani93.752.00083.512.00080.508.64496,4
            01Salarii de bază51.579.00046.057.00045.243.39098,2
            02Salarii de merit285.000156.000129.06182,7
            03Indemnizaţie de conducere3.702.0002.814.0002.518.91489,5
            04Spor de vechime10.214.0009.257.0008.572.62992,6
            06Alte sporuri736.0001.109.000667.13060,1
            08Fond de premii5.500.0004.160.0004.138.48199,4
            09Prima de vacanţă6.500.0003.735.0003.641.94097,5
            12Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii2.918.0001.639.0001.458.49088,9
        100113Indemnizaţii de delegare486.000343.00067.78819,7
            30Alte drepturi salariale în bani11.832.00014.242.00014.070.82198,7
          02   Cheltuieli salariale în natură100.000100.00057.98757,9
            04Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia sa80.00080.00057.98772,4
        100205Transportul la şi de la locul de muncă20.00020.000    
          03   Contribuţii24.100.00023.997.00022.674.84994,4
            01Contribuţii de asigurări sociale de stat17.550.00017.322.00016.582.99495,7
        100302Contribuţii de asigurări de şomaj500.000500.000400.77480.1
            03Contribuţii de asigurări sociale de sănătate4.950.0004.452.0004.251.05595,4
        100304Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale200.000229.000154.81667,6
        100306Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii900.0001.494.0001.285.21086.0
        20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII48.533.00042.512.00042.386.41799,7
          01   Bunuri şi servicii27.426.00017.196.00017.079.95099,3
            01Furnituri de birou516.000502.000501.79899,9
            02Materiale pentru curăţenie50.00035.00034.48398,5
            03Încălzit, iluminat şi forţă motrică2.436.0002.802.0002.800.91699,9
            04Apă, canal şi salubritate208.000268.000267.52999,8
            05Carburanţi şi lubrifianţi494.000457.000455.88999,7
            06Piese de schimb200.000128.000127.22699,3
            08Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet1.835.0001.969.0001.968.72599,9
        200109Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional18.937.0008.761.0008.650.25698,7
        200130Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare2.750.0002.274.0002.273.12899,9
        2002   Reparaţii curente910.000248.000246.96699,5
          05   Bunuri de natura obiectelor de inventar450.000179.000178.74599,8
            30Alte obiecte de inventar450.000179.000178.74599,8
          06   Deplasări, detaşări, transferări950.000618.000616.30699,7
            01Deplasări interne, detaşări, transferări750.000529.000528.20199,8
            02Deplasări în străinătate200.00089.00088.10598,9
          11   Cărţi, publicaţii şi materiale documentare59.00050.00048.65197,3
        2012   Consultanţă şi expertiză40.000      
          13   Pregătire profesională150.00011.0009.99790,8
          14   Protecţia muncii59.00013.00012.51996,3
          30   Alte cheltuieli18.489.00024.197.00024.193.28399,9
            02Protocol şi reprezentare20.0007.0006.03286,1
            04Chirii6.500.0006.6580006.657.49999,9
            06Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor8.449.00015.632.00015.631.01999,9
        203009Executarea silită a creanţelor bugetare20.00011.00010.74397,6
            30Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii3.500.0001.889.0001.887.99099,9
        30     TITLUL III DOBÂNZI   12.001.00012.001.000100,0
          03   Alte dobânzi   12.001.00012.001.000100,0
            02Dobânda datorată trezoreriei statului   12.001.00012.001.000100,0
        51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITATI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE274.567.000561.650.000557.623,56599,2
        5101   Transferuri curente274.567.000561.650.000557.623.56599,2
            17Transferuri din bugetul asiguraţilor pentru şomaj către bugetul asiguraţilor  sociale de stat223.549.000459.640.000459.090.12599,8
        510119Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sanatate50.759.000101.651.00098.439.76796,8
        510120Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul asiguraţilor sociale de stat reprezentând asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pentru şomeri pe durata practicii profesionale259.000359.00093.67326,0
        57     TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ849.180.0001.793.262.0001.789.217.94999,7
          01   Asigurări sociale834.026.0001.780.034.0001.776.011.06299,7
          02   Ajutoare sociale15.154.00013.228.00013.206.88799,8
            01Ajutoare sociale în numerar15.154 00013.228 00013.206.88799,8
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL7.144.0001 764.0001.753.34299,3
        71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE7.144.0001.764.0001.753.34299,3
          01   Active fixe4.364.000517.000515.62399,7
            01Construetii1.220.00053 00052.90499,8
            02Maşini, echipamente şi mijloace de transport1.500.00028.00027.12496,8
        710103Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale185 000      
        710130Alte active fixe1.459.000436.000435,59599,9
          03   Reparaţii capitale aferente activclor fixe2.780.0001.247.0001.237.71999,2
        84     PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT     -3.534.782  
        85     TITLUL XVII PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT     -3.534.782  
        8501   Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent     -3.534.782  
  680407         Asigurări pentru şomaj1.108.593.0002.341.684.0002.333.634.62799,6
    15         Prevenirea excluderii sociale15.154.00013.228.00013.206.88799,8
      50       Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale15.154.00013.228.00013.206.88799,8
    50         Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale173.629.000163.886.000155.847.45795,0
      02       Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor8.449.00015.632,00015.631.01999,9
      03       Alte cheltuieli de administrare fond165.180.000148.254.000140.216.43894,5
  8004           ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ193.887.000233.215.000192.618.08682,5
        01     CHELTUIELI CURENTE173.287.000233.215.000193.736.33083,0
        20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII1.090.000793.000767.91796,8
          30   Alte cheltuieli1.090.000793.000767.91796,8
            30Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii1.090.000793.000767.91796,8
        40     TITLUL IV SUBVENŢII3.807.0001.418.0001.412.79599,6
          19   Plăţi pentru stimularea creerii de locuri de muncă3.807.0001.418.0001.412.79599,6
        51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE44.381.00033.531.00032.233.07996,1
        5101   Transferuri curente44.381.00033.531.00032.233.07996,1
            18Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale pt. finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă şi subvenţionarea locurilor de muncă44.381.00033.531.00032.233.07996.1
        55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI2.200.0002.200.000229.31610,4
          01   A. Transferuri interne2.000.0002.010.000206.11410,2
            08Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă2.000.0001.960.000206.11410,5
        550111Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile post aderare de la Comunitatea Europeană   50.000    
        5502   B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale)200.000190.00023.20212,2
        550201Contribuţii şi cotizării la organisme internaţionale200.000190.00023.20212,2
        56     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE12.391.00049.664.00013.527.07827,2
        5602   Programe din Fondul Social European (FSE)12.391.00049.664.00013.527.07827,2
            01Finanţarea naţională*)   10.251.4243.093.91430.1
            02Finanţarea de la Uniunea Europeană*)   37.061.05010.001.43326.9
            03Cheltuieli neeligibile*)   2.351.526431.73118,3
        57     TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ109.418.000145.609.000145.566.14599,9
          02   Ajutoare sociale109.418.000145.609.000145.566.14599,9
            01Ajutoare sociale în numerar109.418.000145.609.000145.566.14599,9
        79     OPERAŢIUNI FINANCIARE20.600.000      
        80     TITLUL XV ÎMPRUMUTURI20.600.000      
          04   Împrumuturi din bugetul asiguraţilor pentru şomaj20.600.000      
        84     PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT     -1.118.244  
        85     TITLUL XVII PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT     -1.118.244  
        8501   Plaţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent     -1.118.244  
  800402         Acţiuni generale de muncă193.887.000233.215.000192.618.08682,5
      04       Măsuri active pentru combaterea şomajului45.471.00034.324.00033.000.99696,1
      05       Stimularea creării de locuri de muncă113.225.000147.027.000146.978.94099,9
      30       Alte acţiuni generale de muncă35.191.00051.864.00012.638.15024,3
  5006           CREDITE EXTERNE        
              --------------------------1.790.0001.320.0001.265.10095,8
        01     CHELTUIELI CURENTE540.000500.000494.04698.8
        20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII540.000500.000494.04698,8
          05   Bunuri de natura obiectelor de inventar470.000265.000261.83198,8
            30Alte obiecte de inventar470.000265.000261.83198,8
          12   Consultanţă şi expertiză   235.000232.21598.8
          30   Alte cheltuieli70.000      
            30Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii70.000      
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL1.250.000820.000771.05494,0
        71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE1.250.000820.000771.05494,0
          01   Active fixe1.250.000820.000771.05494,0
            03Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale250.000545.000499.53691,6
        710130Alte active fixe1.000.000275.000271.51898,7
  6806           ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ1.720.0001.320.0001.265.10095,8
        01     CHELTUIELI CURENTE470.000500.000494.04698,8
        20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII470.000500.000494.04698,8
          05   Bunuri de natura obiectelor de inventar470.000265.000261.83198,8
            30Alte obiecte de inventar470.000265.000261.83198,8
          12   Consultanţă şi expertiză   235.000232.21598,8
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL1.250.000820.000771.05494,0
        71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE1.250.000820.000771.05494,0
          01   Active fixe1.250.000820.000771.05494,0
            03Mobilier, aparatura birotică şi alte active corporale250.000545.000499.53691,6
        710130Alte active tixe1.000.000275.000271.51898,7
  680650         Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale1.720.0001.320.0001.265.10095,8
      03       Alte cheltuieli de administrare fond1.720.0001.320.0001.265.10095,8
  8006           ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ70.000      
        01     CHELTUIELI CURENTE70.000      
        20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII70.000      
          30   Alte cheltuieli70.000      
            30Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii70.000      
  800602         Acţiuni generale de muncă70.000      
      04       Măsuri active pentru combaterea şomajului70.000    
Anexa 6/04MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALESINTEZAsumelor alocate pentru instituţii publice finanţate parţialdin venituri proprii pe anul 2009
*Font 7*
                                                                                                           - lei -
Capi- tol Sub- capi- tol Para- graf Grupa/ Titlu Arti- col Ali- neat Denumire indicator Prevederi/ Credite bugetare iniţiale Prevederi/ Credite bugetare definitive Încasări realizate / Plăţi efectuate 3/2 %
A B 1 2 3
0001 10 0002 10 3300 3310 3310 50 4300 10 4310 09 5010 5010 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04 10 01 06 10 01 07 10 01 08 10 01 13 10 01 30 10 03 10 03 01 5010 10 03 02 10 03 03 5010 10 03 04 5010 10 03 06 5010 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 5010 20 01 05 20 01 06 20 01 08 5010 20 01 09 5010 20 01 30 5010 20 02 20 05 20 05 30 20 06 20 06 01 20 11 5010 20 13 20 14 20 30 20 30 04 20 30 30 56 5010 56 02 57 57 02 57 02 02 70 71 71 01 71 01 02 5010 71 03 6510 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 6510 10 01 04 10 01 06 10 01 07 10 01 08 10 01 13 10 01 30 10 03 10 03 01 6510 10 03 02 10 03 03 6510 10 03 04 6510 10 03 06 6510 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 20 01 05 20 01 06 20 01 08 6510 20 01 09 6510 20 01 30 6510 20 02 20 05 20 05 30 20 06 20 06 01 20 11 6510 20 13 20 14 20 30 20 30 04 6510 20 30 30 56 6510 56 02 57 57 02 57 02 02 70 71 71 01 71 01 02 6510 71 03 VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI ------------------------------------ I. VENITURI CURENTE C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi IV. SUBVENŢII SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII Subvenţii pentru instituţii publice VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI ------------------------------------- CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţă motrică Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Poştă, telecomunicaţii, radio, tv. internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 64.000 Pregătire profesională Protecţia muncii Alte cheltuieli Chirii Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul Social European (FSE) 470.000 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ Ajutoare sociale Ajutoare sociale în natură CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport Reparaţii capitale aferente activelor fixe ÎNVĂŢĂMÂNT CHELTUIELI CURENTE TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit iluminat şi forţă motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Pregătire profesională Protecţia muncii Alte cheltuieli Chirii Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul Social European (FSE) 470.000 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ Ajutoare sociale Ajutoare sociale în natură CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport Reparaţii capitale aferente activelor fixe 15.472.000 3.016.000 3.016.000 3.016.000 3.016.000 12.456.000 12.456.000 12.456.000 15.472.000 14.737.000 5.550.000 4.211.000 2.895.000 77.000 172.000 465.000 41.000 162.000 284.000 54.000 61.000 1.339.000 825.000 92.000 312.000 63.000 47.000 8.247.000 7.321.000 60.000 33.000 485.000 65.000 152.000 85.000 210.000 5.411.000 820.000 40.000 131.000 131.000 128.000 128.000 44.000 50.000 90.000 423.000 380.000 43.000 470.000 470.000 470.000 470.000 735.000 735.000 235.000 235.000 500.000 15.472.000 14.737.000 5.550,000 4.211.000 2.895.000 77.000 172.000 465.000 41.000 162.000 284.000 54.000 61.000 1.339.000 825.000 92.000 312.000 63.000 47.000 8.247.000 7.321.000 60.000 33.000 485.000 65.000 152.000 85.000 210.000 5.411.000 820.000 40.000 131.000 131.000 128.000 128.000 64.000 50.000 90.000 423.000 380.000 43.000 470.000 470.000 470.000 470.000 735.000 735.000 235.000 235.000 500.000 13.799.000 2.887.000 2.887.000 2.887.000 2.887.000 10.912.000 10.912.000 10.912.000 13.799.000 13.638.000 4.768.000 3.627.000 2.493.000 48.000 165.000 444.000 32.000 97.000 242.000 50.000 56.000 1.141.000 709.000 75.000 271.000 46.000 40.000 8.488.000 7.860.000 54.000 28.000 445.000 55.000 101.000 55.000 134.000 6.224.000 764.000 30.000 105.000 105.000 102.000 102.000 18.182 35.000 25.000 287.000 260.000 27.000 382.000 382.000 382.000 161.000 161.000 30.000 30.000 131.000 13.799.000 13.638.000 4.768.000 3.627.000 2.493.000 48.000 165.000 444.000 32.000 97.000 242.000 50.000 56.000 1.141.000 709.000 75.000 271.000 46.000 40.000 8.488.000 7.860.000 54.000 28.000 445.000 55.000 101.000 55.000 134.000 6.224.000 764.000 30.000 105.000 105.000 102.000 102.000 44.000 35.000 25.000 287.000 260.000 27.000 382.000 382.000 382.000 161.000 161.000 30.000 30,000 131.000 11.625.067 804.791 804.791 804.791 804.791 10.820.276 10.820.276 10.820.276 11.604.832 11.444.145 3.707.625 2.937.422 2.193.487 3.452 150.367 393.203 16.439 155.444 15.953 9.077 770.203 584.841 14.115 148.867 8.978 13.402 7.357.335 7.047.461 37.228 20.380 322.041 35.862 69.114 35.834 97.473 5.751.667 677.862 29.850 57.129 57.129 25.760 25.760 41,3 2.850 4.093 172.010 163.102 8.908 379.185 379.185 379.185 160.687 160.687 29.838 29.838 130.849 11.604.832 11.444.145 3.707.625 2.937.422 2.193.487 3.452 150.367 393.203 16.439 155.444 15.953 9.077 770.203 584.841 14.115 148.867 8.978 13.402 7.357.335 7.047.461 37.228 20.380 322.041 35.862 69.114 35.834 97.473 5.751.667 677.862 29.850 57.129 57.129 25.760 25.760 18.182 2.850 4.093 172.010 163.102 8.908 379.185 379.185 379.185 160.687 160.687 29.838 29.838 130.849 84,2 27,8 27,8 27,8 27,8 99,1 99,1 99,1 84,0 83,9 77,7 80,9 87,9 7,1 91,1 88,5 51,3 64,2 31,9 16,2 67,5 82,4 18,8 54,9 19,5 33,5 86,6 89,6 68,9 72,7 72,3 65,2 68,4 65,1 72,7 92,4 88,7 99,5 54,4 54,4 25,2 25,2 8,1 16,3 59,9 62,7 32,9 99,2 99,2 99,2 99,8 99,8 99,4 99,4 99,8 84,0 83,9 77,7 80,9 87,9 7,1 91,1 88,5 51,3 64,2 31,9 16,2 67,5 82,4 18,8 54,9 19,5 33,5 86,6 89,6 68,9 72,7 72,3 65,2 68,4 65,1 72,7 92,4 88,7 99,5 54,4 54,4 25,2 25,2 41,3 8,1 16,3 59,9 62,7 32,9 99,2 99,2 99,2 99,8 99,8 99,4 99,4 99,8
Anexa 6/04/01MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALECENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR BRAŞOVCONTUL DE EXECUŢIEa bugetului instituţiilor publice finanţate parţialdin venituri proprii pe anul 2009
*Font 7*
                                                                                                          - lei -
Capi- tol Sub- capi- tol Para- graf Grupa/ Titlu Arti- col Ali- neat Denumire indicator Prevederi/ credite bugetare iniţiale Prevederi/ credite bugetare definitive Încasări realizate / Plăţi efectuate 3/2 %
A B 1 2 3 4
0001 10 0002 10 3300 3310 3310 50 4300 10 4310 09 5010 5010 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04 10 01 06 10 01 07 10 01 08 10 01 13 10 01 30 10 03 10 03 01 5010 10 03 02 10 03 03 5010 10 03 04 5010 10 03 06 5010 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 5010 20 01 05 20 01 06 20 01 08 5010 20 01 09 5010 20 01 30 5010 20 05 20 05 30 20 06 20 06 01 20 11 5010 20 13 20 14 20 30 20 30 04 20 30 30 56 5010 56 02 57 57 02 57 02 02 70 71 71 01 71 01 02 6510 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04 10 01 06 10 01 07 6510 10 01 08 10 01 13 10 01 30 10 03 10 03 01 6510 10 03 02 10 03 03 6510 10 03 04 6510 10 03 06 6510 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 20 01 05 20 01 06 20 01 08 6510 20 01 09 6510 20 01 30 6510 20 05 20 05 30 20 06 20 06 01 20 11 6510 20 13 20 14 20 30 20 30 04 20 30 30 56 6510 56 02 57 57 02 57 02 02 70 71 71 01 71 01 02 6510 07 01 6510 50 VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI ------------------------------------- I. VENITURI CURENTE C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTlVlTĂŢI Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi IV. SUBVENTII SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII Subvenţii pentru instituţii publice VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI -------------------------------------- CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încalzit, iluminat şi forţă motrică Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Pregătire profesională Protecţia muncii Alte cheltuieli Chirii Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul Social European (FSE) 100.000 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ Ajutoare sociale Ajutoare sociale în natură CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport ÎNVĂŢĂMÂNT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţă motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obicete de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Pregătire profesională Protecţia muncii Alte cheltuieli Chirii Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul Social European (FSE) TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ Ajutoare sociale Ajutoare sociale în natură CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport Învăţământ nedefinibil prin nivel Centre de specializare, perfecţionare, calificare şi recalificare Alte cheltuieli în domeniul învăţământului 2.468.000 350.000 350.000 350.000 350.000 2.118.000 2.118.000 2.118.000 2.468.000 2.438.000 750.000 560.000 405.000 11.000 22.000 60.000 5.000 22.000 27.000 3.000 5.000 190.000 120.000 6.000 48.000 10.000 6.000 1.468.000 1.295.000 10.000 5.000 100.000 15.000 25.000 10.000 30.000 900.000 200.000 20.000 20.000 20.000 20.000 10.000 10.000 60.000 53.000 50.000 3.000 100.000 120.000 120.000 120.000 30.000 30.000 30.000 30.000 2.468.000 2.438.000 750.000 560.000 405.000 11.000 22.000 60.000 5.000 22.000 27.000 3.000 5.000 190.000 120.000 6.000 48.000 10.000 6.000 1.468.000 1.295.000 10.000 5.000 100.000 15.000 25.000 10.000 30.000 900.000 200.000 20.000 20.000 20.000 20.000 10.000 10.000 60.000 53.000 50.000 3.000 100.000 100.000 120.000 120.000 120.000 30.000 30.000 30.000 30.000 2.128.000 2.128.000 340.000 2.409.000 391.000 391.000 391.000 391.000 2.018.000 2.018.000 2.018.000 2.409.000 2.409.000 752.000 562.000 405.000 11.000 23.000 72.000 5.000 9.000 29.000 3.000 5.000 190.000 120.000 6.000 48.000 10.000 6.000 1.567.000 1.519.000 10.000 5.000 100.000 8.000 15.000 30.000 1.151.000 200.000 10.000 10.000 20.000 20.000 10.000 5.000 3.000 90.000 90.000 90.000 2.409.000 2.409.000 752.000 562.000 405.000 11.000 23.000 72.000 5.000 9.000 29.000 3.000 5.000 190.000 120.000 6.000 48.000 10.000 6.000 1.567.000 1.519.000 10.000 5.000 100.000 8.000 15.000 30.000 1.151.000 200.000 10.000 10.000 20.000 20.000 10.000 5.000 3.000 90.000 90.000 90.000 2.271.000 2.271.000 138.000 2.078.130 81.030 81.030 81.030 81.030 1.997.100 1.997.100 1.997.100 2.075.122 2.075.122 610.283 479.715 355.252 968 21.609 69.932 2.795 28.002 1.157 130.568 97.760 2.364 24.884 1,494 4.066 1.374.999 1.363.373 8.693 4.511 72.071 4,901 10.013 19.607 1.063.310 180.267 3.759 3.759 4.659 4.659 2.788 420 89.840 89.840 89.840 2.075.122 2.075.122 610.283 479.715 355.252 968 21.609 69.932 2.795 28.002 1.157 130.568 97.760 2.364 24.884 1.494 4.066 1.374.999 1.363.373 8.693 4.511 72.071 4.901 10.013 19.607 1.063.310 180.267 3.759 3.759 4.659 4.659 2.788 420 89.840 89.840 89.840 1.973.656 1.973.656 101.466 86,2 20,7 20,7 20,7 20,7 98,9 98,9 98,9 86,1 86,1 81,1 85,3 87,7 8,8 93,9 97,1 55,9 96,5 38,5 68,7 81,4 39,4 51,8 14,9 67,7 87,7 89,7 86,9 90,2 72,0 61,2 66,7 65,3 92,3 90,1 37,5 37,5 23,2 23,2 27,8 14,0 99,8 99,8 99,8 86,1 86,1 81,1 85,3 87,7 8,8 93,9 97,1 55,9 96,5 38,5 68,7 81,4 39,4 51,8 14,9 67,7 87,7 89,7 86,9 90,2 72,0 61,2 66,7 65,3 92,3 90,1 37,5 37,5 23,2 23,2 27,8 14,0 99,8 99,8 99,8 86,9 86,9 73,5
Anexa 6/04/02MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALECENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR CĂLĂRAŞICONTUL DE EXECUŢIEa bugetului instituţiilor publice finanţate parţialdin venituri proprii pe anul 2009
*Font 7*
                                                                                                                    - lei -
Capi- tol Sub- capi- tol Para- graf Grupa/ Titlu Arti- col Ali- neat Denumire indicator Prevederi/ Credite bugetare iniţiale Prevederi, Credite bugetare definitive Încasări realizate / Plăţi efectuate 3/2 %
A B 1 2 3 4
0001 10 0002 10 3300 3310 3310 50 4300 10 4310 09 5010 5010 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04 10 01 06 10 01 07 10 01 08 10 01 13 10 01 30 10 03 10 03 01 5010 10 03 02 10 03 03 5010 10 03 04 5010 10 03 06 5010 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 5010 20 01 05 20 01 06 20 01 08 5010 20 01 09 5010 20 01 30 5010 20 05 20 05 30 20 06 20 06 01 20 11 5010 20 13 20 14 20 30 20 30 04 20 30 30 56 5010 56 02 57 57 02 57 02 02 70 71 71 01 71 01 02 5010 71 03 6510 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04 6510 10 01 06 10 01 07 10 01 08 10 01 13 10 01 30 10 03 10 03 01 6510 10 03 02 10 03 03 6510 10 03 04 6510 10 03 06 6510 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 20 01 05 20 01 06 20 01 08 6510 20 01 09 6510 20 01 30 6510 20 05 20 05 30 20 06 20 06 01 20 11 6510 20 13 20 14 20 30 20 30 04 20 30 30 56 6510 56 02 57 57 02 57 02 02 70 71 71 01 71 01 02 6510 71 03 6510 07 01 6510 50 VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI ------------------------------------ I. VENITURI CURENTE C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi IV. SUBVENŢIl SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII Subvenţii pentru instituţii publice VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI ----------------------------------- CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţă motrică Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferari Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Pregătire profesională Protecţia muncii Alte cheltuieli Chirii Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul Social European (FSE) TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ Ajutoare sociale Ajutoare sociale în natura CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport Reparaţii capitale aferente activelor fixe ÎNVĂŢĂMÂNT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Pregătire profesională Protecţia muncii Alte cheltuieli Chirii Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul Social European (FSE) TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ Ajutoare sociale Ajutoare sociale în natură CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport Reparaţii capitale aferente activelor fixe Învăţământ nedefinibil prin nivel Centre de specializare, perfecţionare, calificare şi recalificare Alte cheltuieli în domeniul învăţământului 2.044.000 400.000 400.000 400.000 400.000 1.644.000 1.644.000 1.644.000 2.044.000 2.014.000 700.000 510.000 323.000 10.000 23.000 60.000 5.000 29.000 50.000 5.000 5.000 190.000 110.000 17.000 49.000 8.000 6.000 1.144.000 1.061.000 6.000 5.000 100.000 3.000 20.000 6.000 20.000 751.000 150.000 5.000 5.000 18.000 18.000 8.000 10.000 10.000 32.000 25.000 7.000 100.000 100.000 70.000 70.000 70.000 30.000 30.000 30.000 30.000 2.044.000 2.014.000 700.000 510.000 323.000 10.000 23.000 60.000 5.000 29.000 50.000 5.000 5.000 190.000 110.000 17.000 49.000 8.000 6.000 1.144.000 1.061.000 6.000 5.000 100.000 3.000 20.000 6.000 20.000 751.000 150.000 5.000 5.000 18.000 18.000 8.000 10.000 10.000 32.000 25.000 7.000 100.000 100.000 70.000 70.000 70.000 30.000 30.000 30.000 30.000 1.823.000 1.823.000 221.000 2.036.000 529.000 529.000 529.000 529.000 1.507.000 1.507.000 1.507.000 2.036.000 2.003.000 700.000 510.000 323.000 10.000 23.000 60.000 5.000 29.000 50.000 5.000 5.000 190.000 110.000 17.000 49.000 8.000 6.000 1.217.000 1.135.000 6.000 5.000 100.000 7.000 20.000 6.000 20.000 821.000 150.000 5.000 5.000 18.000 18.000 8.000 10.000 10.000 31.000 22.000 9.000 86.000 86.000 86.000 33.000 33.000 30.000 30.000 3.000 2.036.000 2.003.000 700.000 510.000 323.000 10.000 23.000 60.000 5.000 29.000 50.000 5.000 5.000 190.000 110.000 17.000 49.000 8.000 6.000 1.217.000 1.135.000 6.000 5.000 100.000 7.000 20.000 6.000 20.000 821.000 150.000 5.000 5.000 18.000 18.000 8.000 10.000 10.000 31.000 22.000 9.000 86.000 86.000 86.000 33.000 33.000 30.000 30.000 3.000 1.899.000 1.899.000 137.000 1.629.317 143.117 143.117 143.117 143.117 1.486.200 1.486.200 1.486.200 1.622.432 1.589.691 475.253 373.698 268.496 775 19.819 52.787 2.917 23.787 3.016 2.101 101.555 76.167 1.840 19.171 1.165 3.212 1.029.054 1.007.369 5.998 2.536 50.790 3.791 13.475 2.887 15.935 766.122 145.835 4.866 4.866 1.655 1.655 1.716 1.550 11.898 4.566 7.332 85.384 85.384 85.384 32.741 32.741 29.838 29.838 2.903 1.622.432 1.589.691 475.253 373.698 268.496 775 19.819 52.787 2.917 23.787 3.016 2.101 101.555 76.167 1.840 19.171 1.165 3.212 1.029.054 1.007.369 5.998 2.536 50.790 3.791 13.475 2.887 15.935 766.122 145.835 4.866 4.866 1.655 1.655 1.716 1.550 11.898 4.566 7.332 85.384 85.384 85.384 32.741 32.741 29.838 29.838 2.903 1.527.261 1.527.261 95.171 80,0 27,0 27,0 27,0 27,0 98,6 98,6 98,6 79,6 79,3 67,8 73,2 83,1 7,7 86,1 87,9 58,3 47,5 60,3 42,0 53,4 69,2 10,8 39,1 14,5 53,5 84,5 88,7 99,9 50,7 50,7 54,1 67,3 48,1 79,6 93,3 97,2 97,3 97,3 9,1 9,1 21,4 15,5 38,3 20,7 81,4 99,2 99,2 99,2 99,2 99,2 99,4 99,4 96,7 79,6 79,3 67,8 73,2 83,1 7,7 86,1 87,9 58,3 47,5 60,3 42,0 53,4 69,2 10,8 39,1 14,5 53,5 84,5 88,7 99,9 50,7 50,7 54,1 67,3 48,1 79,6 93,3 97,2 97,3 97,3 9,1 9,1 21,4 15,5 38,3 20,7 81,4 99,2 99,2 99,2 99,2 99,2 99,4 99,4 96,7 80,4 80,4 69,4
Anexa 6/04/03MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALECENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR CLUJCONTUL DE EXECUŢIEa bugetului instituţiilor publice finanţate parţialdin venituri proprii pe anul 2009
*Font 7*
                                                                                                                    - lei -
Capi- tol Sub- capi- tol Para- graf Grupa/ Titlu Arti- col Ali- neat Denumire indicator Prevederi/ Credite bugetare iniţiale Prevederi/ Credite bugetare definitive Încasări realizate / Plăţi efectuate 3/2 %
A B 1 2 3 4
0001 10 0002 10 3300 3310 3310 50 4300 10 4310 09 5010 5010 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04 10 01 06 10 01 07 10 01 08 10 01 13 10 01 30 10 03 10 03 01 5010 10 03 02 10 03 03 5010 10 03 04 5010 10 03 06 5010 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 5010 20 01 05 20 01 06 20 01 08 5010 20 01 09 5010 20 01 30 5010 20 02 20 05 20 05 30 20 06 20 06 01 20 11 5010 20 13 20 14 20 30 20 30 04 20 30 30 56 5010 56 02 57 57 02 57 02 02 70 71 71 01 71 01 02 6510 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04 10 01 06 6510 10 01 07 10 01 08 10 01 13 10 01 30 10 03 10 03 01 6510 10 03 02 10 03 03 6510 10 03 04 6510 10 03 06 6510 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 20 01 05 20 01 06 20 01 08 6510 20 01 09 6510 20 01 30 6510 20 02 20 05 20 05 30 20 06 20 06 01 20 11 6510 20 13 20 14 20 30 20 30 04 20 30 30 56 6510 56 02 57 57 02 57 02 02 70 71 71 01 71 01 02 6510 07 01 6510 50 VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI --------------------------------- I. VENITURI CURENTE C2. VÂNZARI DE BUNURI ŞI StRVlCII VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi IV. SUBVENŢII SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII Subvenţii pentru instituţii publice VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asiguraţi sociale de stat Contribuţii de asiguraţi de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţă motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, deplasări, transferări Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 18.000 Pregătire profesională Protecţia muncii Alte cheltuieli Chirii Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul Social European (FSE) TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ Ajutoare sociale Ajutoare sociale în natură CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport ÎNVĂŢĂMÂNT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţă motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Pregătire profesională Protecţia muncii Alte cheltuieli Chirii Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul Social European (FSE) TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ Ajutoare sociale Ajutoare sociale în natură CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport Învăţământ nedefinibil prin nivel Centre de specializare, perfecţionare, calificare şi recalificare Alte cheltuieli în domeniul învăţământului 2.384.000 400.000 400.000 400.000 400.000 1.984.000 1.984.000 1.984.000 2.384.000 2.354.000 700.000 540.000 313.000 15.000 16.000 70.000 10.000 15.000 55.000 17.000 29.000 160.000 95.000 15.000 38.000 7.000 5.000 1.564.000 1.393.000 5.000 2.000 70.000 6.000 15.000 15.000 30.000 1.100.000 150.000 10.000 25.000 25.000 30.000 30.000 3.000 10.000 10.000 68.000 50.000 18.000 20.000 20.000 70.000 70.000 70.000 30.000 30.000 30.000 30.000 2.384.000 2.354.000 700.000 540.000 313.000 15.000 16.000 70.000 10.000 15.000 55.000 17.000 29.000 160.000 95.000 15.000 38.000 7.000 5.000 1.564.000 1.393.000 5.000 2.000 70.000 6.000 15.000 15.000 30.000 1.100.000 150.000 10.000 25.000 25.000 30.000 30.000 18.000 10.000 10.000 68.000 50.000 18.000 20.000 20.000 70.000 70.000 70.000 30.000 30.000 30.000 30.000 2.201.000 2.201.000 183.000 2.472.000 573.000 573.000 573.000 573.000 1.899.000 1.899.000 1.899.000 2.472.000 2.472.000 701.000 541.000 313.000 15.000 22.000 70.000 10.000 10.000 55.000 17.000 29.000 160.000 95.000 15.000 38.000 7.000 5.000 1.721.000 1.607.000 5.000 2.000 70.000 11.000 9.000 15.000 20.000 1.325.000 150.000 10.000 23.000 23.000 15.000 15.000 1.005 5.000 2.000 56.000 50.000 6.000 50.000 50.000 50.000 2.472.000 2.472.000 701.000 541.000 313.000 15.000 22.000 70.000 10.000 10.000 55.000 17.000 29.000 160.000 95.000 15.000 38.000 7.000 5.000 1.721.000 1.607.000 5.000 2.000 70.000 11.000 9.000 15.000 20.000 1.325.000 150.000 10.000 23.000 23.000 15.000 15.000 3.000 5.000 2.000 56.000 50.000 6.000 50.000 50.000 50.000 2.374.000 2.374.000 98.000 2.083.725 194.825 194.825 194.825 194.825 1.888.900 1.888.900 1.888.900 2.083.969 2.083.969 502.669 396.276 284.604 589 21.369 54.437 5.657 22.648 2.366 4.606 106.393 79.741 1.962 20.476 1.225 2.989 1.531.886 1.455.915 3.144 1.859 57.750 6.593 8.010 3.885 14.979 1.217.179 142.516 10.000 7.657 7.657 9.662 9.662 33,5 285 47.362 45.786 1.576 49.414 49.414 49.414 2.083.969 2.083.969 502.669 396.276 284.604 589 21.369 54.437 5.657 22.648 2.366 4.606 106.393 79.741 1.962 20.476 1.225 2.989 1.531.886 1.455.915 3.144 1.859 57.750 6.593 8.010 3.885 14.979 1.217.179 142.516 10.000 7.657 7.657 9.662 9.662 1.005 285 47.362 45.786 1.576 49.414 49.414 49.414 2.015.946 2.015.946 68.023 84,2 34,0 34,0 34,0 34,0 99,4 99,4 99,4 84,3 84,3 71,7 73,2 90,9 3,9 97,1 77,7 56,5 41,1 13,9 15,8 66,4 83,9 13,0 53,8 17,5 59,7 89,0 90,5 62,8 92,9 82,5 59,9 89,0 25,9 74,8 91,8 95,0 100,0 33,2 33,2 64,4 64,4 14,2 84,5 91,5 26,2 98,8 98,8 98,8 84,3 84,3 71,7 73,2 90,9 3,9 97,1 77,7 56,5 41,1 13,9 15,8 66,4 83,9 13,0 53,8 17,5 59,7 89,0 90,5 62,8 92,9 82,5 59,9 89,0 25,9 74,8 91,8 95,0 100,0 33,2 33,2 64,4 64,4 33,5 14,2 84,5 91,5 26,2 98,8 98,8 98,8 84,9 84,9 69,4
Anexa 6/04/04MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALECENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR DOLJCONTUL DE EXECUŢIEa bugetului instituţiilor publice finanţate parţialdin venituri proprii pe anul 2009
*Font 7*
                                                                                                                    - lei -
Capi- tol Sub- capi- tol Para- graf Grupa/ Titlu Arti- col Ali- neat Denumire indicator Prevederi/ Credite bugetare iniţiale Prevederi/ Credite bugetare definitive Încasări realizate / Plăţi efectuate 3/2 %
A B 1 2 3
0001 10 0002 10 3300 3310 3310 50 4300 10 4310 09 5010 5010 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04 10 01 06 10 01 07 10 01 08 10 01 13 10 01 30 10 03 10 03 01 5010 10 03 02 10 03 03 5010 10 03 04 5010 10 03 06 5010 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 5010 20 01 05 20 01 06 20 01 08 5010 20 01 09 5010 20 01 30 5010 20 05 20 05 30 20 06 20 06 01 20 11 5010 20 13 20 14 20 30 20 30 04 20 30 30 57 57 02 57 02 02 70 71 71 01 71 01 02 6510 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04 10 01 06 10 01 07 10 01 08 10 01 13 10 01 30 10 03 6510 10 03 02 10 03 03 6510 10 03 04 6510 10 03 06 6510 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 20 01 05 20 01 06 20 01 08 6510 20 01 09 6510 20 01 30 6510 20 05 20 05 30 20 06 20 06 01 20 11 6510 20 13 20 14 20 30 20 30 04 20 30 30 57 57 02 57 02 02 70 71 71 01 71 01 02 6510 07 01 6510 50 VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI ------------------------------ I. VENITURI CURENTE C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi IV. SUBVENŢII SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII Subvenţii pentru instituţii publice VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit iluminat şi forţă motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Pregătire profesională Protecţia muncii Alte cheltuieli Chirii Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ Ajutoare sociale Ajutoare sociale în natură CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport ÎNVĂŢĂMÂNT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURi ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţă motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Pregătire profesională Protecţia muncii Alte cheltuieli Chirii Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ Ajutoare sociale Ajutoare sociale în natură CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport Învăţământ nedefinibil prin nivel Centre de specializare, perfecţionare, calificare şi recalificare Alte cheltuieli în domeniul învăţământului 1.925.000 350.000 350.000 350.000 350.000 1.575.000 1.575.000 1.575.000 1.925.000 1.895.000 700.000 527.000 425.000 1.000 18.000 40.000 1.000 10.000 24.000 3.000 5.000 173.000 100.000 6.000 59.000 5.000 3.000 1.105.000 983.000 10.000 1.000 45.000 7.000 15.000 10.000 25.000 800.000 70.000 25.000 25.000 15.000 15.000 8.000 10.000 5.000 59.000 50.000 9.000 90.000 90.000 90.000 30.000 30.000 30.000 30.000 1.925.000 1.895.000 700.000 527.000 425.000 1.000 18.000 40.000 1.000 10.000 24.000 3.000 5.000 173.000 6.000 59.000 5.000 3.000 1.105.000 983.000 10.000 1.000 45.000 7.000 15.000 10.000 25.000 800.000 70.000 25.000 25.000 15.000 15.000 8.000 10.000 5.000 59.000 50.000 9.000 90.000 90.000 90.000 30.000 30.000 30.000 30.000 1.772.000 1.772.000 153.000 2.044.000 562.000 562.000 562.000 562.000 1.482.000 1.482.000 1.482.000 2.044.000 2.044.000 835.000 632.000 528.000 1.000 22.000 48.000 1.000 24.000 3.000 5.000 203.000 122.000 7.000 64.000 6.000 4.000 1.138.000 1.016.000 10.000 1.000 45.000 7.000 15.000 10.000 25.000 833.000 70.000 25.000 25.000 15.000 15.000 8.000 10.000 5.000 59.000 50.000 9.000 71.000 71.000 71.000 2.044.000 2.044,000 835.000 632.000 528.000 1.000 22.000 48.000 1.000 24.000 3.000 5.000 203.000 7.000 64.000 6.000 4.000 1.138.000 1.016.000 10.000 1.000 45.000 7.000 15.000 10.000 25.000 833.000 70.000 25.000 25.000 15.000 15.000 8.000 10.000 5.000 59.000 50.000 9.000 71.000 71.000 71.000 1.910.000 1.910.000 134.000 1.582.251 110.651 110.651 110.651 110.651 1.471.600 1.471.600 1.471.600 1.576.063 1.576.063 620.142 494.727 406.480 20.903 46.432 18.438 104 2.370 125.415 97.105 2.219 24.769 1.322 885.209 883.103 1.968 38.068 5.187 6.013 8.380 15.878 757.819 49.790 606 606 1.500 1.500 70.712 70.712 70.712 1.576.063 1.576.063 620.142 494.727 406.480 20.903 46.432 18.438 104 2.370 125.415 2.219 24.769 1.322 885.209 883.103 1.968 38.068 5.187 6.013 8.380 15.878 757.819 49.790 606 606 1.500 1.500 70.712 70.712 70.712 1.504.745 1.504.745 71.318 77,4 19,6 19,6 19,6 19,6 99,2 99,2 99,2 77,1 77,1 74,2 78,2 76,9 95,0 96,7 76,8 3,4 47,4 61,7 79,5 31,7 38,7 22,0 77,7 86,9 19,6 84,5 74,1 40,0 83,8 63,5 90,9 71,1 4,0 4,0 2,5 3,0 99,5 99,5 99,5 77,1 77,1 74,2 78,2 76,9 95,0 96,7 76,8 3,4 47,4 61,7 31,7 38,7 22,0 77,7 86,9 19,6 84,5 74,1 40,0 83,8 63,5 90,9 71,1 4,0 4,0 2,5 3,0 99,5 99,5 99,5 78,7 78,7 53,2
Anexa 6/04/05MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALECENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR TELEORMANCONTUL DE EXECUŢIEa bugetului instituţiilor publice finanţate parţialdin venituri proprii pe anul 2009
*Font 7*
                                                                                                                    - lei -
Capi- tol Sub- capi- tol Para- graf Grupa/ Titlu Arti- col Ali- neat Denumire indicator Prevederi/ Credite bugetare iniţiale Prevederi/ Credite bugetare definitive Încasări realizate/ Plăţi efectuate 3/2 %
A B 1 2 3
0001 10 0002 10 3300 3310 3310 50 4300 10 4310 09 5010 5010 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04 10 01 06 10 01 07 10 01 08 10 01 13 10 03 10 03 01 5010 10 03 02 10 03 03 5010 10 03 04 5010 10 03 06 5010 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 20 01 05 5010 20 01 06 20 01 08 5010 20 01 09 5010 20 01 30 5010 20 05 20 05 30 20 06 20 06 01 20 11 5010 20 13 20 14 20 30 20 30 04 56 5010 56 02 57 57 02 57 02 02 70 71 71 01 71 01 02 6510 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04 10 01 06 10 01 07 10 01 08 10 01 13 6510 10 03 10 03 01 6510 10 03 02 10 03 03 6510 10 03 04 6510 10 03 06 6510 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 20 01 05 20 01 06 20 01 08 6510 20 01 09 6510 20 01 30 6510 20 05 20 05 30 20 06 20 06 01 20 11 6510 20 13 20 14 20 30 20 30 04 56 6510 56 02 57 57 02 57 02 02 6510 70 71 71 01 71 01 02 6510 07 01 6510 50 VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI 1.941.000 I. VENITURI CURENTE C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTlVlTATl Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi IV. SUBVENŢII SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII Subvenţii pentru instituţii publice VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI 1.941.000 CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Indemnizaţii de delegare Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţă motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Pregătire profesională Protecţia muncii Alte cheltuieli Chirii TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul Social European (FSE) 100.000 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ Ajutoare sociale Ajutoare sociale în natură CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport ÎNVĂŢĂMÂNT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Indemnizaţii de delegare Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţă motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Pregătire profesională Protecţia muncii Alte cheltuieli Chirii TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul Social European (FSE) TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ Ajutoare sociale Ajutoare sociale în natură CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport Învăţământ nedefinibil prin nivel Centre de specializare, perfecţionare, calificare şi recalificare Alte cheltuieli în domeniul învăţământului 1.898.000 350.000 350.000 350.000 350.000 1.591.000 1.591.000 1.591.000 1.898.000 1.911.000 750.000 582.000 397.000 10.000 25.000 85.000 6.000 13.000 40.000 6.000 168.000 110.000 10.000 32.000 6.000 10.000 1.011.000 926.000 6.000 3.000 40.000 7.000 14.000 16.000 20.000 800.000 20.000 3.000 3.000 15.000 15.000 10.000 5.000 2.000 50.000 50.000 100.000 50.000 50.000 50.000 30.000 30.000 30.000 30.000 1.941.000 1.911.000 750.000 582.000 397.000 10.000 25.000 85.000 6.000 13.000 40.000 6.000 168.000 110.000 10.000 32.000 6.000 10.000 1.011.000 926.000 6.000 3.000 40.000 7.000 14.000 16.000 20.000 800.000 20.000 3.000 3.000 15.000 15.000 10.000 5.000 2.000 50.000 50.000 100.000 100.000 50.000 50.000 50.000 30.000 30.000 30.000 30.000 1.756.000 1.756.000 185.000 1.653.678 277.000 277.000 277.000 277.000 1.621.000 1.621.000 1.621.000 1.653.664 1.898.000 747.000 579.000 405.000 1.000 25.000 85.000 6.000 13.000 38.000 6.000 168.000 110.000 10.000 32.000 6.000 10.000 1.127.000 1.055.000 6.000 3.000 40.000 11.000 14.000 16.000 20.000 920.000 25.000 15.000 15.000 5.000 2.000 50.000 50.000 24.000 24.000 24.000 1.898.000 1.898.000 747.000 579.000 405.000 1.000 25.000 85.000 6.000 13.000 38.000 6.000 168.000 110.000 10.000 32.000 6.000 10.000 1.127.000 1.055.000 6.000 3.000 40.000 11.000 14.000 16.000 20.000 920.000 25.000 15.000 15.000 5.000 2.000 50.000 50.000 24.000 24.000 24.000 1.852.000 1.852.000 46.000 87,1 42.678 42.678 42.678 42.678 1.611.000 1.611.000 1.611.000 87,1 1.653.664 630.802 501.139 361.269 887 23.241 78.842 3.545 30.454 2.901 129.663 99.535 2.437 25.398 1.695 598 999.335 947.411 5.649 1.152 28.987 5.376 8.750 15.719 15.868 843.260 22.650 1.972 1.972 3.400 1.838 44.714 44.714 23.527 23.527 23.527 1.653.664 1.653.664 630.802 501.139 361.269 887 23.241 78.842 3.545 30.454 2.901 129.663 99.535 2.437 25.398 1.695 598 999.335 947.411 5.649 1.152 28.987 5.376 8.750 15.719 15.868 843.260 22.650 1.972 1.972 3.400 1.838 44.714 44.714 23.527 23.527 23.527 1.622.927 1.622.927 30.737 15,4 15,4 15,4 15,4 99,3 99,3 99,3 87,1 84,4 86,5 89,2 88,7 92,9 92,7 59,0 80,1 48,3 77,1 90,4 24,3 79,3 28,2 5,9 88,6 89,8 94,1 38,4 72,4 48,8 62,5 98,2 79,3 91,6 90,6 13,1 13,1 68,0 91,9 89,4 89,4 98,0 98,0 98,0 87,1 87,1 84,4 86,5 89,2 88,7 92,9 92,7 59,0 80,1 48,3 77,1 90,4 24,3 79,3 28,2 5,9 88,6 89,8 94,1 38,4 72,4 48,8 62,5 98,2 79,3 91,6 90,6 13,1 13,1 68,0 91,9 89,4 89,4 98,0 98,0 98,0 87,6 87,6 66,8
Anexa 6/04/06MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALECENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR VÂLCEACONTUL DE EXECUŢIEa bugetului instituţiilor publice finanţate parţialdin venituri proprii pe anul 2009
*Font 7*
                                                                                                                    - lei -
Capi- tol Sub- capi- tol Para- graf Grupa/ Titlu Arti- col Ali- neat Denumire indicator Prevederi/ Credite bugetare iniţiale Prevederi/ Credite bugetare definitive Încasări realizate/ Plăţi efectuate 3/2 %
A B 1 2 3
0001 10 0002 10 3300 3310 3310 50 4300 10 4310 09 5010 5010 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04 10 01 06 10 01 07 10 01 08 10 01 13 10 01 30 10 03 10 03 01 5010 10 03 02 10 03 03 5010 10 03 04 5010 10 03 06 5010 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 5010 20 01 05 20 01 06 20 01 08 5010 20 01 09 5010 20 01 30 5010 20 02 20 05 20 05 30 20 06 20 06 01 20 11 5010 20 13 20 14 20 30 20 30 04 56 5010 56 02 57 57 02 57 02 02 70 71 71 01 71 01 02 6510 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04 10 01 06 10 01 07 6510 10 01 08 10 01 13 10 01 30 10 03 10 03 01 6510 10 03 02 10 03 03 6510 10 03 04 6510 10 03 06 6510 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 20 01 05 20 01 06 20 01 08 6510 20 01 09 6510 20 01 30 6510 20 02 20 05 20 05 30 20 06 20 06 01 20 11 6510 20 13 20 14 20 30 20 30 04 56 6510 56 02 57 57 02 57 02 02 70 71 71 01 71 01 02 6510 07 01 6510 50 VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI 2.474.000 I. VENITURI CURENTE C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi IV. SUBVENŢII SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII Subvenţii pentru instituţii publice VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI 2.474.000 CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţă motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Pregătire profesională Proiecţia muncii Alte cheltuieli Chirii TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul Social European (FSE) 150.000 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ Ajutoare sociale Ajutoare sociale în natură CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport ÎNVĂŢĂMÂNT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Incălzit, iluminat şi forţă motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Pregătire profesională Protecţia muncii Alte cheltuieli Chirii TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul Social European (FSE) TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ Ajutoare sociale Ajutoare sociale în natură CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport Învăţământ nedefinibil prin nivel Centre de specializare, perfecţionare Calificare şi recalificare Alte cheltuieli în domeniul învăţământului 2.385.000 466.000 466.000 466.000 466.000 2.008.000 2.008.000 2.008.000 2.385.000 2.444.000 750.000 577.000 362.000 10.000 29.000 85.000 5.000 36.000 38.000 10.000 2.000 173.000 110.000 18.000 31.000 7.000 7.000 1.474.000 1.326.000 8.000 10.000 90.000 7.000 28.000 8.000 15.000 1.000.000 160.000 20.000 40.000 40.000 15.000 15.000 10.000 5.000 3.000 55.000 55.000 150.000 70.000 70.000 70.000 30.000 30.000 30.000 30.000 2.474.000 2.444.000 750.000 577.000 362.000 10.000 29.000 85.000 5.000 36.000 38.000 10.000 2.000 173.000 110.000 18.000 31.000 7.000 7.000 1.474.000 1.326.000 8.000 10.000 90.000 7.000 28.000 8.000 15.000 1.000.000 160.000 20.000 40.000 40.000 15.000 15.000 10.000 5.000 3.000 55.000 55.000 150.000 150.000 70.000 70.000 70.000 30.000 30.000 30.000 30.000 2.181.000 2.181.000 293.000 2.081.694 522.000 522.000 522.000 522.000 1.863.000 1.863.000 1.863.000 2.081.694 2.385.000 756.000 585.000 370.000 10.000 29.000 85.000 5.000 36.000 38.000 10.000 2.000 171.000 110.000 18.000 29.000 7.000 7.000 1.568.000 1.390.000 8.000 10.000 90.000 11.000 28.000 8.000 15.000 1.060.000 160.000 20.000 40.000 40.000 15.000 15.000 10.000 5.000 3.000 85.000 85.000 61.000 61.000 61.000 2.385.000 2.385.000 756.000 585.000 370.000 10.000 29.000 85.000 5.000 36.000 38.000 10.000 2.000 171.000 110.000 18.000 29.000 7.000 7.000 1.568.000 1.390.000 8.000 10.000 90.000 11.000 28.000 8.000 15.000 1.060.000 160.000 20.000 40.000 40.000 15.000 15.000 10.000 5.000 3.000 85.000 85.000 61.000 61.000 61.000 2.251.000 2.251.000 134.000 87,2 229.437 229.437 229.437 229.437 1.852.257 1.852.257 1.852.257 87,2 2.081.694 618.332 495.857 369.736 233 23.356 68.009 1.525 26.979 6.019 122.475 93.834 2.315 24.005 1.449 872 1.403.054 1.262.686 4.255 9.944 74.375 10.014 22.853 4.963 12.151 990.619 133.512 19.850 38.847 38.847 4.249 4.249 9.273 2.850 65.299 65.299 60.308 60.308 60.308 2.081.694 2.081.694 618.332 495.857 369.736 233 23.356 68.009 1.525 26.979 6.019 122.475 93.834 2.315 24.005 1.449 872 1.403.054 1.262.686 4.255 9.944 74.375 10.014 22.853 4.963 12.151 990.619 133.512 19.850 38.847 38.847 4.249 4.249 9.273 2.850 65.299 65.299 60.308 60.308 60.308 1.966.167 1.966.167 115.527 43,9 43,9 43,9 43,9 99,4 99,4 99,4 87,2 81,7 84,7 99,9 2,3 80,5 80,0 30,5 70,9 60,1 71,6 85,3 12,8 82,7 20,7 12,4 89,4 90,8 53,1 99,4 82,6 91,0 81,6 62,0 81,0 93,4 83,4 99,2 97,1 97,1 28,3 28,3 92,7 57,0 76,8 76,8 98,8 98,8 98,8 87,2 87,2 81,7 84,7 99,9 2,3 80,5 80,0 30,5 70,9 60,1 71,6 85,3 12,8 82.7 20,7 12,4 89,4 90,8 53,1 99,4 82,6 91,0 81,6 62,0 81,0 93,4 83,4 99,2 97,1 97,1 28,3 28,3 92,7 57,0 76,8 76,8 98,8 98,8 98,8 87,3 87,3 86,2
Anexa 6/04/07MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALECENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR MUREŞCONTUL DE EXECUŢIEa bugetului instituţiilor publice finanţate parţialdin venituri proprii pe anul 2009
*Font 7*
                                                                                                                    - lei -
Capi- tol Sub- capi- tol Para- graf Grupa/ Titlu Arti- col Ali- neat Denumire indicator Prevederi/ Credite bugetare iniţiale Prevederi/ Credite bugetare definitive Încasări realizate/ Plăţi efectuate 3/2 %
A B 1 2 3
0001 10 0002 10 3300 3310 3310 50 4300 10 4310 09 5010 5010 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04 10 01 06 10 01 07 10 01 08 10 01 13 10 01 30 10 03 10 03 01 5010 10 03 02 10 03 03 5010 10 03 04 5010 10 03 06 5010 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 5010 20 01 05 20 01 08 5010 20 01 09 5010 20 01 30 5010 20 05 20 05 30 20 06 20 06 01 20 30 20 30 04 20 30 30 70 71 71 01 71 01 02 6510 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04 10 01 06 10 01 07 10 01 08 10 01 13 10 01 30 10 03 10 03 01 6510 10 03 02 10 03 03 6510 10 03 04 6510 10 03 06 6510 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 20 01 05 20 01 08 6510 20 01 09 6510 20 01 30 6510 20 05 20 05 30 20 06 20 06 01 20 30 20 30 04 20 30 30 70 71 71 01 71 01 02 6510 07 01 6510 50 VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI 798.000 I. VENITURI CURENTE C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVlTĂŢI Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi IV. SUBVENŢII SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII Subvenţii pentru instituţii publice VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI 798.000 CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţă motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Alte cheltuieli Chirii Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport ÎNVĂŢĂMÂNT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit iluminat şi forţă motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Alte cheltuieli Chirii Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport Învăţământ nedefinibil prin nivel Centre de specializare, perfecţionare, calificare şi recalificare Alte cheltuieli în domeniul învăţământului 171.000 350.000 350.000 350.000 350.000 448.000 448.000 448.000 171.000 768.000 600.000 455.000 346.000 6.000 15.000 35.000 3.000 15.000 25.000 5.000 5.000 145.000 90.000 10.000 30.000 10.000 5.000 168.000 107.000 10.000 2.000 30.000 5.000 10.000 20.000 10.000 20.000 3.000 3.000 5.000 5.000 53.000 50.000 3.000 30.000 30.000 30.000 30.000 798.000 768.000 600.000 455.000 346.000 6.000 15.000 35.000 3.000 15.000 25.000 5.000 5.000 145.000 90.000 10.000 30.000 10.000 5.000 168.000 107.000 10.000 2.000 30.000 5.000 10.000 20.000 10.000 20.000 3.000 3.000 5.000 5.000 53.000 50.000 3.000 30.000 30.000 30.000 30.000 790.000 790.000 8.000 161.825 9.000 9.000 9.000 9.000 162.000 162.000 162.000 161.800 171.000 124.000 96.000 70.000 10.000 12.000 3.000 1.000 28.000 20.000 1.000 5.000 1.000 1.000 47.000 43.000 4.000 1.000 2.000 32.000 4.000 2.000 2.000 2.000 2.000 171.000 171.000 124.000 96.000 70.000 10.000 12.000 3.000 1.000 28.000 20.000 1.000 5.000 1.000 1.000 47.000 43.000 4.000 1.000 2.000 32.000 4.000 2.000 2.000 2.000 2.000 167.000 167.000 4.000 94,6 26 26 26 26 161.799 161.799 161.799 94,6 161.800 118.579 93.179 69.256 9.482 11.711 2.340 390 25.400 19.045 463 4.822 281 789 43.221 39.619 3.238 168 1.253 31.668 3.292 2.000 2.000 1.602 1.602 161.800 161.800 118.579 93.179 69.256 9.482 11.711 2.340 390 25.400 19.045 463 4.822 281 789 43.221 39.619 3.238 168 1.253 31.668 3.292 2.000 2.000 1.602 1.602 158.198 158.198 3.602 0,2 0,2 0,2 0,2 99,8 99,8 99,8 94,6 95,6 97,0 98,9 94,8 97,5 78,0 39,0 90,7 95,2 46,3 96,4 28,1 78,9 91,9 92,1 80,9 16,8 62,6 98,9 82,3 100,0 100,0 80,1 80,1 94,6 94,6 95,6 97,0 98,9 94,8 97,5 78,0 39,0 90,7 95,2 46,3 96,4 28,1 78,9 91,9 92,1 80,9 16,8 62,6 98,9 82,3 100,0 100,0 80,1 80,1 94,7 94,7 90,0
Anexa 6/04/08MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALECENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR MEHEDINŢICONTUL DE EXECUŢIEa bugetului instituţiilor publice finanţate parţialdin venituri proprii pe anul 2009
*Font 7*
                                                                                                                    - lei -
Capi- tol Sub- capi- tol Para- graf Grupa/ Titlu Arti- col Ali- neat Denumire indicator Prevederi/ Credite bugetare iniţiale Prevederi- Credite bugetare definitive Încasări realizate/ Plăţi efectuate 3/2 %
A B 1 2 3
0001 10 0002 10 3300 3310 3310 50 4300 10 4310 09 5010 5010 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04 10 01 06 10 01 07 10 01 08 10 01 13 10 01 30 10 03 10 03 01 5010 10 03 02 10 03 03 5010 10 03 04 5010 10 03 06 5010 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 5010 20 01 05 20 01 06 20 01 08 5010 20 01 09 5010 20 01 30 5010 20 02 20 05 20 05 30 20 06 20 06 01 20 30 20 30 04 20 30 30 70 71 71 01 71 01 02 5010 71 03 6510 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04 10 01 06 10 01 07 10 01 08 10 01 13 10 01 30 10 03 10 03 01 6510 10 03 02 10 03 03 6510 10 03 04 6510 10 03 06 6510 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 20 01 05 20 01 06 20 01 08 6510 20 01 09 6510 20 01 30 6510 20 02 20 05 20 05 30 20 06 20 06 01 20 30 20 30 04 20 30 30 70 71 71 01 71 01 02 6510 71 03 6510 07 01 6510 50 VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI 1.438.000 I. VENITURI CURENTE C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi IV. SUBVENŢII SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII Subvenţii pentru instituţii publice VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI 1.438.000 CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţă motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Alte cheltuieli Chirii Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii CHELTUIELI DL CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport Reparaţii capitale aferente activelor fixe ÎNVĂŢĂMÂNT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţă motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasari interne, detaşări, transferări Alte cheltuieli Chirii Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTiVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport Reparaţii capitale aferente activelor fixe Învăţământ nedefinibil prin nivel Centre de specializare, perfecţionare, calificare şi recalificare Alte cheltuieli în domeniul învăţământului 384.000 350.000 350.000 350.000 350.000 1.088.000 1.088.000 1.088.000 384.000 913.000 600.000 460.000 324.000 14.000 24.000 30.000 6.000 22.000 25.000 5.000 10.000 140.000 90.000 10.000 25.000 10.000 5.000 313.000 230.000 5.000 5.000 10.000 15.000 25.000 20.000 50.000 50.000 50.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 53.000 50.000 3.000 525.000 525.000 25.000 25.000 500.000 1.438.000 913.000 600.000 460.000 324.000 14.000 24.000 30.000 6.000 22.000 25.000 5.000 10.000 140.000 90.000 10.000 25.000 10.000 5.000 313.000 230.000 5.000 5.000 10.000 15.000 25.000 20.000 50.000 50.000 50.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 53.000 50.000 3.000 525.000 525.000 25.000 25.000 500.000 1.418.000 1.418.000 20.000 354.447 24.000 24.000 24.000 24.000 360.000 360.000 360.000 350.088 256.000 153.000 122.000 79.000 11.000 12.000 5.000 5.000 10.000 31.000 22.000 1.000 6.000 1.000 1.000 103.000 95.000 5.000 1.000 2.000 82.000 5.000 2.000 2.000 6.000 3.000 3.000 128.000 128.000 128.000 384.000 256.000 153.000 122.000 79.000 11.000 12.000 5.000 5.000 10.000 31.000 22.000 1.000 6.000 1.000 1.000 103.000 95.000 5.000 1.000 2.000 82.000 5.000 2.000 2.000 6.000 3.000 3.000 128.000 128.000 128.000 382.000 382.000 2.000 92,3 3.027 3.027 3.027 3.027 351.420 351.420 351.420 91,1 222.142 131.565 102.831 78.394 10.588 11.053 2.796 28.734 21.654 515 5.342 347 876 90.577 87.985 4.283 210 1.802 81.690 1.355 1.355 1.237 1.237 127.946 127.946 127.946 350.088 222.142 131.565 102.831 78.394 10.588 11.053 2.796 28.734 21.654 515 5.342 347 876 90.577 87.985 4.283 210 1.802 81.690 1.355 1.355 1.237 1.237 127.946 127.946 127.946 348.733 348.733 1.355 12,6 12,6 12,6 12,6 97,6 97,6 97,6 86,7 85,9 84,2 99,2 96,2 92,1 55,9 92,6 98,4 51,5 89,0 34,7 87,6 87,9 92,6 85,6 21,0 90,1 99,6 67,7 67,7 20,6 41,2 99,9 99,9 99,9 91,1 86,7 85,9 84,2 99,2 96,2 92,1 55,9 92,6 98,4 51,5 89,0 34,7 87,6 87,9 92,6 85,6 21,0 90,1 99,6 67,7 67,7 20,6 41,2 99,9 99,9 99,9 91,2 91,2 67,7
---------------

Noutăți

 • LEGE nr. 139 din 3 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000
 • LEGE nr. 9 din 18 ianuarie 2016 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia europeană pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane faţă de aplicaţiile biologiei şi medicinei, referitor la transplantul de organe şi ţesuturi de origine umană, semnat la Strasbourg la 20 februarie 2015
 • LEGE nr. 278 din 15 mai 2002 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Lituania pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi a Protocolului-anexa, semnate la Vilnius la 26 noiembrie 2001
 • LEGE nr. 510 din 4 octombrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/1997 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată
 • LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 100 din 29 august 2002 pentru ratificarea Addendumului, semnat la Bucureşti la 24 iulie 2002, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova referitor la împrumutul pe termen lung, în valoare de 20 miliarde lei, semnat la Bucureşti la 1 septembrie 1993, modificat prin Addendumul semnat la Bucureşti la 17 ianuarie 2000
 • LEGE nr. 982 din 4 iulie 1865 pentru organizarea judecătorească
 • LEGE nr. 205 din 28 decembrie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/1999 privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la colaborarea în domeniul şcolar, semnat la Bucureşti la 15 martie 1996
 • LEGE nr. 341 din 22 decembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 118 din 15 martie 2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit
 • LEGE nr. 160 din 30 iulie 1998 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar*)
 • LEGE nr. 325 din 14 iulie 2006 serviciului public de alimentare cu energie termică
 • LEGE nr. 355 din 2 decembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2005 privind modificarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pe anul 2005, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004
 • LEGE nr. 20 din 21 martie 2000 privind restituirea sumelor cu titlu de penalizări de 2% pentru nerealizarea parametrilor garantaţi şi de 5% garanţie de buna execuţie pentru blocul energetic nr. 1 la Centrala termoelectrica de 2x330 MW Pucheng - Republica Populara Chineza
 • CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (Legea nr. 287/2009)
 • LEGE nr. 27 din 28 decembrie 1966 (*republicată*) privind pensiile de asigurări sociale de stat şi pensia suplimentară
 • LEGE nr. 176 din 18 octombrie 2000 (*republicată*) privind dispozitivele medicale
 • LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 (*republicată*) privind apărarea împotriva incendiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 14 mai 2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 23 decembrie 1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 150 din 1 aprilie 2002 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 83/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 5 din 20 februarie 2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 142 din 12 iulie 2016 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 185 din 26 mai 2009 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2008 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 119 din 21 decembrie 2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 217 din 22 mai 2003 (*republicată*) pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie*)
 • LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1990 *** Republicată privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 477 din 24 septembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 186/2000 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 111 şi 112 din Ordonanţa Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 188 din 21 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2008 pentru completarea art. 5 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 166 din 24 noiembrie 2005 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de carburanţi şi lubrifianţi, care vor fi acordate, în mod gratuit, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii
 • LEGE nr. 266 din 7 noiembrie 2008 (*republicată*)  farmaciei
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2002 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 17 din 8 ianuarie 1998 pentru completarea pct. II al anexei nr. V/1 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994 privind stabilirea unor coeficienţi de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 6 mai 2009 pentru modificarea Codului de procedură civilă
 • LEGE nr. 14 din 8 februarie 1991 LEGEA salarizării
 • LEGE nr. 3.472 din 23 iulie 1921 pentru organizarea Dobrogei Noua
 • LEGE nr. 207 din 11 noiembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din România
 • LEGE nr. 111 din 10 octombrie 1996 (*republicată*) privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
 • LEGE nr. 290 din 27 iunie 2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 205 din 22 decembrie 2005 pentru modificarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 38 din 16 ianuarie 2002 pentru modificarea art. 30 din Legea apărării naţionale a României nr. 45/1994
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 29 martie 2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 88 din 8 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi a altor acte normative incidente
 • LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă
 • LEGE nr. 329 din 5 noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
 • LEGE nr. 176 din 18 octombrie 2000 privind dispozitivele medicale
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 40 din 8 aprilie 1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 85 din 20 martie 2001 privind ratificarea Acordului dintre România şi Australia pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi a Protocolului anexat, semnate la Canberra la 2 februarie 2000
 • LEGE nr. 415 din 27 iunie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tarii
 • LEGEA nr. 3 din 3 ianuarie 2018 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018
 • LEGE nr. 83 din 29 aprilie 2016 pentru completarea Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică
 • LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021