Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 271 din 7 iulie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului "Schi în România"
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009 -
LEGE nr. 271 din 7 iulie 2009pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2008 privind modificarea și completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului ”Schi în România”
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009

  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 3 din 30 ianuarie 2008 privind modificarea și completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului ”Schi în România”, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.1 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 31 ianuarie 2008, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 1, litera a) a articolului 3 se modifică și va avea următorul cuprins:a) realizarea studiilor de prefezabilitate privind dezvoltarea turismului, pentru practicarea schiului și a altor sporturi de iarnă, de către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism, la solicitarea administrației publice locale și centrale;2. La articolul I punctul 2, litera a^1) a articolului 3 se modifică și va avea următorul cuprins:a^1) avizarea de către Ministerul Turismului a studiilor de prefezabilitate, fezabilitate sau a proiectelor tehnice privind dezvoltarea turismului, pentru practicarea schiului și a altor sporturi de iarnă, realizate de către administrațiile publice locale;3. La articolul I, punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 4(1) Beneficiarii scoaterii definitive din fondul forestier a terenurilor prevăzute la art. 3 lit. b), destinate realizării pârtiilor pentru practicarea schiului sau a altor sporturi de iarnă, precum și realizării instalațiilor de transport pe cablu aferente acestora, sunt exceptați de la plata obligațiilor bănești prevăzute la art. 41 alin. (1) lit. c) și e) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare.(2) În cazul în care beneficiarul scoaterii definitive din fondul forestier prevăzute la alin. (1) este autoritatea publică locală, iar terenul respectiv este în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, a statului sau a administratorului pădurilor proprietate publică a statului, după caz, aceasta este exceptată de la plata obligațiilor bănești prevăzute la art. 41 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 46/2008, cu modificările și completările ulterioare.(3) În mod identic cu prevederile alin. (1) și (2), beneficiarii scoaterii definitive din fondul forestier sunt exceptați de la plata obligațiilor bănești prevăzute la art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(4) În cazurile prevăzute la alin. (2), scoaterea definitivă din fondul forestier se realizează prin transfer din proprietatea publică respectivă în proprietatea publică a autorității publice locale beneficiare. Pentru celelalte cazuri, scoaterea definitivă din fondul forestier se realizează prin compensare cu terenuri echivalente ca suprafață și bonitate.(5) Pentru toate cazurile prevăzute la alin. (4), scoaterea definitivă din fondul forestier, precum și transferurile sau compensările se realizează prin hotărâre a Guvernului, cu derogările corespunzătoare de la art. 37 și 38 din Legea nr. 46/2008, cu modificările și completările ulterioare.(6) Lucrările de amenajare a zonelor pentru practicarea schiului și a altor sporturi de iarnă, realizate din fonduri publice, sunt declarate de utilitate publică și vor fi realizate în conformitate cu legislația în vigoare.(7) Terenurile situate în ariile naturale protejate, declarate conform prevederilor legale specifice, nu fac obiectul prezentei legi, cu excepția cazului în care acestea sunt amplasate în zonele de dezvoltare durabilă ale ariilor naturale protejate de interes național, desemnate prin planurile de amenajare și urbanism aprobate.4. La articolul I, punctul 4 se abrogă.5. La articolul I punctul 5, articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 5(1) Scoaterea din fondul forestier național a terenurilor prevăzute la art. 4 alin. (1) se aprobă numai după realizarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate sau a proiectelor tehnice privind dezvoltarea turismului pentru practicarea schiului și a altor sporturi de iarnă.(2) Finanțarea studiilor de prefezabilitate pentru suprafețele de teren din zonele incluse în program se realizează de către Ministerul Turismului, în funcție de fondurile disponibile și de prioritățile din punct de vedere al dezvoltării turistice. Autoritățile administrației publice locale sau centrale implicate în program pot hotărî, în condițiile legii, participarea cu resurse financiare din bugetele proprii.6. La articolul I, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 6, cu următorul cuprins:6. Anexa se modifică și va avea următorul cuprins:ANEXĂ
  LISTA
  zonelor identificate pentru dezvoltarea domeniului
  schiului și practicarea altor sporturi de iarnă, cuprinse în
  cadrul Programului național de dezvoltare a turismului ”Schiul în România”
  Județul Alba: Abrud, Arieșeni, Baia de Arieș, Poarta Raiului (Șureanu), ZlatnaJudețul Argeș: Cumpăna, Iezer-Portăreasa (Albeștii de Muscel), zona Leaota, Moliviș, Piscul Negru, Valea Caprei, Valea Dâmboviței (Pecineagu)Județul Bacău: Slănic-Moldova, Ghimeș, Palanca, Agăș, Asău, BrusturoasaJudețul Bihor: Padiș, Stâna de Vale, NucetJudețul Bistrița-Năsăud: Colibița, Leșu, Tihuța, Țibleș (Fiad), Valea VinuluiJudețul Brașov: zona Bran-Moeciu, Fundata, Poiana Brașov, zona Predeal-Râșnov-Zărnești, zona Tărlungeni-Vama Buzăului, zona Poiana Mărului, Șinca Nouă, Șinca, Hârseni, Lisa, Voila, Sâmbăta de Sus, Drăguș, Viștea, Victoria, SăceleJudețul Caraș-Severin: Muntele Mic, Semenic-Crivaia, Valea Olteana (Țarcu)Județul Cluj: Băișoara, Fântânele-Beliș, Lunca Vișagului (Vlădeasa), Măguri-Răcătău, Rogojel (Vlădeasa), Valea Ierii, zona MărișelJudețul Covasna: Comandău, Șugaș-Băi, Malnaș-Băi, Virghiș, Bixad, Balvanyos, Oituz, Zagon, CovasnaJudețul Dâmbovița: zona Padina-Peștera-Valea IalomițeiJudețul Gorj: Rânca (Novaci, Baia de Fier)Județul Harghita: Borsec, Bucin, Harghita-Băi, Harghita Mădăraș, Izvoru Mureșului, Lacul Roșu, Valea Strâmbă, Tușnad, Vărșag/Vlăhița, Mierești/CăpâlnițaJudețul Hunedoara: Baleia, Câmpușel-Oslea, Clopotiva, Groapa Seacă, Parâng, Râul Șes (Godeanu), Râușor, Straja-Pasul VulcanJudețul Maramureș: Borșa, Cavnic, Izvoarele, Mogoșa-Șuior, Poienile de sub Munte, Valea Vaserului, Târgu Lăpuș, Băiuț, Groșii ȚibleșuluiJudețul Mureș: Lăpușna, SovataJudețul Neamț: Borca, Durău, Piatra-Neamț, Valea Tarcăului, Bicaz-Chei, Bicazu ArdeleanJudețul Prahova: Azuga, Bușteni, Sinaia, zona Valea Doftanei, zona Valea Superioară a Teleajenului-CheiaJudețul Satu Mare: Luna ȘesJudețul Sibiu: Bâlea-Lac, Gâtu Berbecului, Jina, Păltiniș, Valea Avrigului, Poiana NeamțuluiJudețul Suceava: Broșteni, Câmpulung Moldovenesc, Crucea, Gura Haitii, Gura Humorului, Pojorâta, Sucevița, Vatra Dornei, Cârlibaba, Dorna Candrenilor, Șaru Dornei, CiocăneștiJudețul Vâlcea: Horezu, Malaia, Obârșia Lotrului, Valea Latoriței-Petrimanu, VidraJudețul Vrancea: Lepșa, Soveja
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALEXANDRU PEREȘ
  București, 7 iulie 2009.Nr. 271.-----------

  Noutăți

 • LEGE nr. 139 din 29 decembrie 1995 Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România
 • LEGE nr. 218 din 17 noiembrie 2016 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă
 • LEGE nr. 67 din 20 aprilie 2012 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind înfiinţarea şi funcţionarea Centrului comun de contact Galaţi, semnat la Galaţi la 31 mai 2011
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 20 noiembrie 2006 pentru modificarea şi completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum şi unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal
 • LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • LEGE nr. 270 din 18 iunie 2003 spitalelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 13 din 13 martie 2000 pentru modificarea art. 5 din Legea apărării naţionale a României nr. 45/1994
 • LEGE nr. 232 din 22 noiembrie 2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 65 din 16 ianuarie 2002 pentru modificarea Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 12 aprilie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 6 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 679 din 21 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2001 pentru ratificarea Addendumului la Memorandumul de finanţare PHARE RO9916 dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la participarea la cel de-al cincilea Program-cadru în domeniul cercetării şi dezvoltării tehnologice, semnat la Bucureşti la 27 iulie 2000
 • LEGE nr. 104 din 14 mai 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • LEGE nr. 226 din 5 iunie 2009 organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România
 • LEGE nr. 177 din 13 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2009 privind unele măsuri fiscale în domeniul taxelor consulare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 15 aprilie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991
 • LEGE nr. 88 din 3 mai 2016 privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum şi a produselor lactate
 • LEGE nr. 45 din 1 iulie 1994 Legea apărării naţionale a României
 • LEGE nr. 67 din 25 martie 2004 (*republicată*) pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale*)
 • LEGE nr. 8 din 11 ianuarie 2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică
 • LEGE nr. 293 din 24 octombrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2005 privind modificarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 247 din 30 noiembrie 2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a importurilor necesare pentru "Reparaţia capitala cu modernizare pentru creşterea siguranţei şi capacităţii Centralei Hidroelectrice Porţile de Fier I"
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 30 din 15 ianuarie 2018 pentru completarea art. 30 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 336 din 18 decembrie 2015 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Albania în domeniul securităţii sociale, semnat la Bucureşti la 27 februarie 2015
 • LEGE nr. 1 din 12 ianuarie 1994 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1992 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor
 • LEGE nr. 276 din 23 iunie 2003 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finanţarea, în sistem descentralizat, în domeniul ştiinţei, tehnologiei şi inovării
 • LEGE nr. 24 din 9 decembrie 1982 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 240/1982 privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea judicioasă şi reducerea în continuare a consumului de energie electrică, energie termica, gaze naturale şi alţi combustibili
 • LEGE nr. 6 din 21 februarie 2013 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013
 • LEGE nr. 151 din 23 iulie 2012 pentru ratificarea amendamentului aprobat la cea de a 13-a Reuniune anuală a Consiliului Guvernatorilor, prin Rezoluţia nr. 131, adoptată la Tirana la 19 iunie 2011, la Acordul de înfiinţare a Băncii pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre, semnat la Atena la 30 decembrie 1994
 • LEGE nr. 352 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 62/2000 privind echivalări ale examenului de capacitate pentru promoţiile anterioare anului 1999
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 170 din 12 noiembrie 2008 pentru modificarea Legii nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952, precum şi pentru modificarea art. 213 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 207 din 18 decembrie 2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului diplomatic salarizat potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea unor categorii de diplomaţi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 18 iunie 2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 65 din 30 mai 2002 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 126 din 27 decembrie 2011 privind echipamentele sub presiune transportabile
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • LEGE nr. 84 din 12 iulie 1996 a îmbunătăţirilor funciare
 • LEGE nr. 336 din 29 noiembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 102 din 26 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2000 pentru modificarea unor reglementări în domeniul serviciilor publice de transport local de călători
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 35 din 17 mai 2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor
 • LEGE nr. 293 din 3 decembrie 2018 privind reducerea emisiilor naţionale de anumiţi poluanţi atmosferici
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 4 martie 2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 4 septembrie 2013 privind unele măsuri în vederea contractării serviciilor de consultanţă pentru privatizarea Societăţii Comerciale "Romtelecom" - S.A.
 • LEGE nr. 212 din 13 noiembrie 1998 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 602 din 31 octombrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2000 privind modificarea şi completarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996
 • LEGE nr. 102 din 27 martie 2003 pentru înfiinţarea comunei Sannicolau Roman, judeţul Bihor, prin reorganizarea comunei Cefa
 • LEGE nr. 67 din 25 martie 2004 (*republicată*) pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 113 din 30 iunie 1999 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 23 iunie 2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale
 • LEGE nr. 121 din 16 octombrie 1996 privind organizarea şi funcţionarea Corpului Pompierilor Militari
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021