Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 271 din 7 iulie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului "Schi în România"
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009 -
LEGE nr. 271 din 7 iulie 2009pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2008 privind modificarea și completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului ”Schi în România”
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009

  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 3 din 30 ianuarie 2008 privind modificarea și completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului ”Schi în România”, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.1 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 31 ianuarie 2008, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 1, litera a) a articolului 3 se modifică și va avea următorul cuprins:a) realizarea studiilor de prefezabilitate privind dezvoltarea turismului, pentru practicarea schiului și a altor sporturi de iarnă, de către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism, la solicitarea administrației publice locale și centrale;2. La articolul I punctul 2, litera a^1) a articolului 3 se modifică și va avea următorul cuprins:a^1) avizarea de către Ministerul Turismului a studiilor de prefezabilitate, fezabilitate sau a proiectelor tehnice privind dezvoltarea turismului, pentru practicarea schiului și a altor sporturi de iarnă, realizate de către administrațiile publice locale;3. La articolul I, punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 4(1) Beneficiarii scoaterii definitive din fondul forestier a terenurilor prevăzute la art. 3 lit. b), destinate realizării pârtiilor pentru practicarea schiului sau a altor sporturi de iarnă, precum și realizării instalațiilor de transport pe cablu aferente acestora, sunt exceptați de la plata obligațiilor bănești prevăzute la art. 41 alin. (1) lit. c) și e) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare.(2) În cazul în care beneficiarul scoaterii definitive din fondul forestier prevăzute la alin. (1) este autoritatea publică locală, iar terenul respectiv este în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, a statului sau a administratorului pădurilor proprietate publică a statului, după caz, aceasta este exceptată de la plata obligațiilor bănești prevăzute la art. 41 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 46/2008, cu modificările și completările ulterioare.(3) În mod identic cu prevederile alin. (1) și (2), beneficiarii scoaterii definitive din fondul forestier sunt exceptați de la plata obligațiilor bănești prevăzute la art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(4) În cazurile prevăzute la alin. (2), scoaterea definitivă din fondul forestier se realizează prin transfer din proprietatea publică respectivă în proprietatea publică a autorității publice locale beneficiare. Pentru celelalte cazuri, scoaterea definitivă din fondul forestier se realizează prin compensare cu terenuri echivalente ca suprafață și bonitate.(5) Pentru toate cazurile prevăzute la alin. (4), scoaterea definitivă din fondul forestier, precum și transferurile sau compensările se realizează prin hotărâre a Guvernului, cu derogările corespunzătoare de la art. 37 și 38 din Legea nr. 46/2008, cu modificările și completările ulterioare.(6) Lucrările de amenajare a zonelor pentru practicarea schiului și a altor sporturi de iarnă, realizate din fonduri publice, sunt declarate de utilitate publică și vor fi realizate în conformitate cu legislația în vigoare.(7) Terenurile situate în ariile naturale protejate, declarate conform prevederilor legale specifice, nu fac obiectul prezentei legi, cu excepția cazului în care acestea sunt amplasate în zonele de dezvoltare durabilă ale ariilor naturale protejate de interes național, desemnate prin planurile de amenajare și urbanism aprobate.4. La articolul I, punctul 4 se abrogă.5. La articolul I punctul 5, articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 5(1) Scoaterea din fondul forestier național a terenurilor prevăzute la art. 4 alin. (1) se aprobă numai după realizarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate sau a proiectelor tehnice privind dezvoltarea turismului pentru practicarea schiului și a altor sporturi de iarnă.(2) Finanțarea studiilor de prefezabilitate pentru suprafețele de teren din zonele incluse în program se realizează de către Ministerul Turismului, în funcție de fondurile disponibile și de prioritățile din punct de vedere al dezvoltării turistice. Autoritățile administrației publice locale sau centrale implicate în program pot hotărî, în condițiile legii, participarea cu resurse financiare din bugetele proprii.6. La articolul I, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 6, cu următorul cuprins:6. Anexa se modifică și va avea următorul cuprins:ANEXĂ
  LISTA
  zonelor identificate pentru dezvoltarea domeniului
  schiului și practicarea altor sporturi de iarnă, cuprinse în
  cadrul Programului național de dezvoltare a turismului ”Schiul în România”
  Județul Alba: Abrud, Arieșeni, Baia de Arieș, Poarta Raiului (Șureanu), ZlatnaJudețul Argeș: Cumpăna, Iezer-Portăreasa (Albeștii de Muscel), zona Leaota, Moliviș, Piscul Negru, Valea Caprei, Valea Dâmboviței (Pecineagu)Județul Bacău: Slănic-Moldova, Ghimeș, Palanca, Agăș, Asău, BrusturoasaJudețul Bihor: Padiș, Stâna de Vale, NucetJudețul Bistrița-Năsăud: Colibița, Leșu, Tihuța, Țibleș (Fiad), Valea VinuluiJudețul Brașov: zona Bran-Moeciu, Fundata, Poiana Brașov, zona Predeal-Râșnov-Zărnești, zona Tărlungeni-Vama Buzăului, zona Poiana Mărului, Șinca Nouă, Șinca, Hârseni, Lisa, Voila, Sâmbăta de Sus, Drăguș, Viștea, Victoria, SăceleJudețul Caraș-Severin: Muntele Mic, Semenic-Crivaia, Valea Olteana (Țarcu)Județul Cluj: Băișoara, Fântânele-Beliș, Lunca Vișagului (Vlădeasa), Măguri-Răcătău, Rogojel (Vlădeasa), Valea Ierii, zona MărișelJudețul Covasna: Comandău, Șugaș-Băi, Malnaș-Băi, Virghiș, Bixad, Balvanyos, Oituz, Zagon, CovasnaJudețul Dâmbovița: zona Padina-Peștera-Valea IalomițeiJudețul Gorj: Rânca (Novaci, Baia de Fier)Județul Harghita: Borsec, Bucin, Harghita-Băi, Harghita Mădăraș, Izvoru Mureșului, Lacul Roșu, Valea Strâmbă, Tușnad, Vărșag/Vlăhița, Mierești/CăpâlnițaJudețul Hunedoara: Baleia, Câmpușel-Oslea, Clopotiva, Groapa Seacă, Parâng, Râul Șes (Godeanu), Râușor, Straja-Pasul VulcanJudețul Maramureș: Borșa, Cavnic, Izvoarele, Mogoșa-Șuior, Poienile de sub Munte, Valea Vaserului, Târgu Lăpuș, Băiuț, Groșii ȚibleșuluiJudețul Mureș: Lăpușna, SovataJudețul Neamț: Borca, Durău, Piatra-Neamț, Valea Tarcăului, Bicaz-Chei, Bicazu ArdeleanJudețul Prahova: Azuga, Bușteni, Sinaia, zona Valea Doftanei, zona Valea Superioară a Teleajenului-CheiaJudețul Satu Mare: Luna ȘesJudețul Sibiu: Bâlea-Lac, Gâtu Berbecului, Jina, Păltiniș, Valea Avrigului, Poiana NeamțuluiJudețul Suceava: Broșteni, Câmpulung Moldovenesc, Crucea, Gura Haitii, Gura Humorului, Pojorâta, Sucevița, Vatra Dornei, Cârlibaba, Dorna Candrenilor, Șaru Dornei, CiocăneștiJudețul Vâlcea: Horezu, Malaia, Obârșia Lotrului, Valea Latoriței-Petrimanu, VidraJudețul Vrancea: Lepșa, Soveja
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALEXANDRU PEREȘ
  București, 7 iulie 2009.Nr. 271.-----------

  Noutăți

 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 20 noiembrie 2012 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii publice centralizată
 • LEGE nr. 626 din 19 noiembrie 2002 pentru ratificarea Acordului privind înfiinţarea Organizaţiei Internaţionale pentru Dezvoltarea Sectorului Piscicol în Europa Centrala şi de Est (EUROFISH), adoptat la Copenhaga la 23 mai 2000
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 175 din 17 mai 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
 • LEGE nr. 74 din 23 martie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 173/2005 pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 29 martie 2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei
 • LEGE nr. 525 din 9 octombrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 168/2000 privind unele măsuri de restructurare a activităţii regiilor autonome prin vânzarea unor active aflate în patrimoniul acestora
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 18 iunie 2008 privind stabilirea competenţei supravegherii executării obligaţiei minorului de a presta o activitate neremunerată într-o instituţie de interes public, prevăzută la art. 103 alin. 3 lit. c) din Codul penal
 • LEGEA nr. 28 din 7 noiembrie 1990 pentru modificarea Decretului nr. 251/1978 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor
 • LEGEA MINELOR nr. 85 din 18 martie 2003
 • LEGE nr. 134 din 3 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 208/2000 privind scutirea de taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 211/2000 privind garantarea de către Ministerul Finanţelor a unor împrumuturi externe pentru Ministerul Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 321 din 15 octombrie 2009 (*republicată*) privind comercializarea produselor alimentare
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 150 din 31 octombrie 2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
 • LEGE nr. 648 din 19 noiembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Program pentru managementul deşeurilor în Piatra-Neamţ, România", semnat la Bruxelles la 23 octombrie 2000 şi la Bucureşti la 22 decembrie 2000
 • LEGE nr. 190 din 2 iulie 2015 privind modificarea şi completarea Legii nr. 240/2013 pentru realizarea capabilităţii operaţionale aeriene cuprinse în Faza 1 a Etapei de tranziţie iniţială a Concepţiei de realizare graduală a capabilităţii de apărare aeriană în cadrul programului "Avion multirol al Forţelor Aeriene"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 12 iunie 2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investiţiilor
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • ORDONANŢA URGENŢĂ nr. 24 din 5 iunie 1997 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/1996 privind acordarea licenţelor de instalare şi operare a reţelelor GSM şi stabilirea taxei de licenţă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 13 iunie 2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 591 din 31 octombrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2000 privind prelungirea termenului pentru atribuirea în gestiune a fondurilor de vânătoare, potrivit Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996
 • LEGE nr. 267 din 13 iunie 2003 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora şi a art. 13 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 16 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 41 din 8 martie 2006 pentru ratificarea Protocolului adiţional privind privilegiile şi imunităţile Organizaţiei Cooperării Economice a Mării Negre, semnat la Tbilisi la 30 aprilie 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • LEGE nr. 248 din 5 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor
 • LEGE nr. 112 din 27 mai 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare
 • LEGE nr. 236 din 9 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical
 • LEGE nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1990 *** Republicată privind registrul comerţului
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • LEGE nr. 560 din 16 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Facilitatea suplimentară pentru investiţii 2001 (partea a doua) - RO 0101, semnat la Bucureşti la 4 decembrie 2001
 • LEGE nr. 171 din 16 iulie 2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice
 • LEGE nr. 92 din 10 aprilie 2007 serviciilor de transport public local
 • LEGE nr. 407 din 9 noiembrie 2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 14 iunie 2001 privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie
 • LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • LEGE nr. 185 din 27 octombrie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 204/1999 privind ratificarea Protocolului adiţional nr. 8 la Acordul central european de comerţ liber (CEFTA), semnat la Budapesta la 20 octombrie 1999
 • LEGE nr. 69 din 2 aprilie 2015 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
 • LEGE nr. 309 din 3 decembrie 2015 pentru ratificarea Acordului interimar în vederea încheierii unui acord de parteneriat economic între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi partea "Africa Centrală", pe de altă parte, semnat la Yaounde la 15 ianuarie 2009 şi la Bruxelles la 22 ianuarie 2009
 • LEGE nr. 306 din 21 noiembrie 2013 pentru aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a Convenţiei privind crearea Organizaţiei internaţionale pentru colaborare economică şi tehnico-ştiinţifică în domeniul industriei electrotehnice "INTERELECTRO" în relaţie cu România
 • LEGE nr. 148 din 24 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală
 • LEGE nr. 257 din 21 septembrie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Japoniei pentru Cooperare Internaţională privind Proiectul de reducere a poluării la Termocentrala Turceni, semnat la Bucureşti la 31 martie 2005
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 42 din 15 martie 2001 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2001 personalului din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 161 din 21 iulie 2016 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Insulei Man privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal, semnat la Londra la 4 noiembrie 2015
 • LEGE nr. 184 din 21 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale
 • LEGE nr. 91 din 23 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • LEGE nr. 264 din 16 iunie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale
 • LEGE nr. 246 din 12 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României
 • LEGE nr. 191 din 2 noiembrie 2000 privind declararea oraşului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, municipiu
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 19 februarie 2019 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce priveşte instituirea Parchetului European (EPPO)
 • LEGE nr. 57 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 261/1971 pentru modificarea Decretului nr. 1171/1968 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Învăţămîntului astfel cum a fost modificat prin Decretul nr. 700/1969
 • LEGE nr. 124 din 7 iulie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021