Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 1 din 30 iunie 1990 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor Preşedinţiei României
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 2 iulie 1990 -
LEGE nr. 1 din 30 iunie 1990privind organizarea şi functionarea serviciilor Presedintiei României Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 2 iulie 1990

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Pe data prezentei legi se organizeaza serviciile necesare institutiei prezidentiale în vederea indeplinirii de către Preşedintele României a prerogativelor ce-i sînt conferite prin lege. Articolul 2La Presedintia României funcţionează urmatoarele compartimente: a) Departamentul de analiza politica; b) Secretariatul general; c) Cabinetul Presedintelui; d) Directia de protocol; e) Directia de documentare şi informare. Articolul 3Departamentul de analiza politica este condus de un sef de departament, cu rang de ministru, şi are în componenta sa: a) Directia pentru politica interna; b) Directia pentru politica externa; c) Directia pentru stiinta, invatamint, cultura; d) Directia pentru probleme militare şi ordine publică; e) Directia juridica; f) Directia de presa. Purtatori de cuvint.Directiile din structura Departamentului de analiza politica sînt conduse de consilieri prezidentiali, cu rang de prim-adjunct al ministrului. Articolul 4Secretariatul general al Presedintiei, condus de un secretar general cu rang de prim-adjunct al ministrului, are în componenta sa: a) Directia acte prezidentiale; b) Grupul de analize şi investigatii; relatii cu publicul; c) Directia economica şi administrativa.Compartimentele din cadrul Secretariatului general sînt conduse de directori. Articolul 5Cabinetul Presedintelui este condus de un director general, ajutat de un director şi doi şefi de cabinet. Articolul 6Directia de protocol este condusa de un sef de protocol, cu rang de ambasador. Articolul 7Directia de documentare şi informare este condusa de un director. Articolul 8Atribuţiile, organizarea şi functionarea compartimentelor din structura Presedintiei României se stabilesc prin regulament aprobat de Preşedintele României. Articolul 9Statul de functii, condiţiile de studii şi nivelul de salarizare al functiilor pentru personalul din cadrul Presedintiei României sînt prevăzute în anexa la prezenta lege.Numărul de posturi necesare funcţionarii Presedintiei şi repartizarea acestora pe compartimente se stabilesc de Preşedintele României în cadrul prevederilor bugetului Presedintiei. Articolul 10Numirea şi eliberarea din functie a sefului Departamentului de analiza politica, a secretarului general, a directorului general al Cabinetului Presedintelui, a sefului Directiei de protocol şi a directorului Directiei de documentare şi informare se fac de Preşedintele României.Numirea şi eliberarea din functie a consilierilor prezidentiali se fac de Preşedintele României, la propunerea sefului Departamentului de analiza politica.Numirea şi eliberarea din functie a personalului din compartimentele functionale ale Presedintiei României se fac de către sefii acestor compartimente. Articolul 11Pentru asigurarea securitatii Presedintelui României, precum şi pentru paza sediului Presedintiei, funcţionează Unitatea speciala de paza şi protocol, în subordinea directa a Presedintelui.Regulamentul de organizare şi functionare a acestei unităţi se va aproba de Preşedintele României. Articolul 12Presedintia României are personalitate juridica şi se finanţează din bugetul Presedintiei, aprobat prin lege.Presedintia României are sediul în municipiul Bucureşti, în latura noua şi anexele din incinta a Palatului Cotroceni. Muzeul Cotroceni va functiona ca institutie distincta subordonata Ministerului Culturii.Administratia şi întreţinerea intregului complex al Palatului Cotroceni, inclusiv muzeul, se vor asigura în mod unitar de către guvern. Directorul general al complexului se va afla în subordinea Presedintiei.Presedintia României va dispune şi de alte spatii de protocol care se afla în subordinea şi administratia guvernului.Această lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 27 iunie 1990.PRESEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BIRLADEANUAceastă lege a fost adoptata de Adunarea Deputatilor în sedinta din 27 iunie 1990.PRESEDINTELE ADUNARII DEPUTATILORMARTIAN DANÎn temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Presedintelui României,promulgam această lege şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial.PRESEDINTELE ROMÂNIEIION ILIESCU Anexa STATUL DE FUNCTIIpentru serviciile Presedintiei României
           
  Nr. crt.Denumirea funcţieiCondiţii de studii şi vechimeSalariul tarifar lei/ lunar
  minimmaxim
  1.Consilier; director generalstudii superioare800010000
  2.Expertstudii superioare65008000
  3.Directorstudii superioare60008000
  4.Şef de cabinet Istudii superioare 5 ani în specialitate45006000
  5.Şef de cabinet IIstudii medii 5 ani în specialitate35005000
  6.Secretar de cabinetstudii medii 5 ani în specialitate29003700
  7.Consultant (documentarist, analist programator) de specialitate      
    - gradul Istudii superioare 10 ani în specialitate49006300
    - gradul IIstudii superioare 8 ani în specialitate47006000
    - gradul IIIstudii superioare 6 ani în specialitate38005500
  8.Economist (inginer)      
    - gradul 1studii superioare 10 ani în specialitate49006300
    - gradul IIstudii superioare 8 ani în specialitate47006000
    - gradul IIIstudii superioare 6 ani în specialitate38005500
  9.Contabil şefstudii superioare 10 ani în specialitate49006300
  10.Contabil, merceolog, statistician, casierstudii medii 10 ani în specialitate35004500
  11.Revizor contabilstudii superioare 8 ani în specialitate40005500
  12.Revizor contabilstudii medii 10 ani în specialitate30004000
  13.Translator, traducătorstudii superioare 6 ani în specialitate46006000
  14.Stenodactilograf  secretar-dactilografstudii medii 3 ani în specialitate3000 28004000 3500
  15.Funcţionar      
    - gradul Istudii medii 5 ani în specialitate30004000
    - gradul IIstudii medii 3 ani în specialitate29003500
    - gradul IIIstudii medii28003300
  16.Bibliotecarstudii superioare 3 ani în specialitate38004500
  17.Arhivarstudii medii 3 ani în specialitate29003500
  18.Administratorstudii medii 5 ani în specialitate35004500
  19.Curierstudii medii25003300
  20.Portar   25003000
  21.Îngrijitor   25003000
  22.Muncitor      
    - înaltă calificare Istudii medii35004000
    - înaltă calificare IIstudii medii33003800
    - specialiststudii medii38004500
  23.Şofer   33004500
  24.Bufetier   35004500
    ajutor bufetier   25003000
  25.Manipulant bunuri   25003500
NOTĂ:1. Persoanele incadrate în functiile prevăzute în prezenta anexa beneficiaza şi de sporul de vechime neintrerupta prevăzut de lege.2. Persoanele care coordonează activitatea unor compartimente, cu excepţia demnitarilor, primesc o indemnizatie de conducere între 500 şi 2.000 lei.3. Persoanele incadrate cu titlu de colaboratori permanenti vor primi lunar o indemnizatie între 1.500 - 3.000 lei, neimpozabila; dacă aceste persoane sînt din provincie, au dreptul în plus la decontarea cheltuielilor de transport şi la o indemnizatie de cazare, în limita sumei de 80 lei pe zi în toata perioada cit îşi desfăşoară activitatea la Presedintie.4. Pentru orele efectuate peste durata normala a zilei de muncă, personalului de execuţie, de specialitate şi administrativ i se poate acorda un spor la salariu de pînă la 1.000 lei lunar, în functie de muncă prestata. Sporul nu este impozabil.Munca prestata în zilele nelucratoare se plateste cu un spor de 100% la salariul tarifar.5. La dispoziţia Presedintelui se va afla un fond de premiere în limite stabilite prin buget.6. Incadrarea unităţii de garda prezidentiala se aproba de Preşedintele României, la propunerea ministrului apararii naţionale şi a directorului Serviciului Roman de Informaţii.----

Noutăți

 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 84 din 18 septembrie 2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România"
 • LEGE nr. 200 din 16 iulie 2015 pentru modificarea art. 47 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001
 • LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • LEGE nr. 194 din 30 octombrie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2012 privind acordarea unui împrumut Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. în scopul achitării obligaţiilor de plată datorate furnizorilor de energie electrică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 27 iunie 2007 privind datoria publică
 • LEGE nr. 431 din 27 iunie 2002 privind înfiinţarea comunei Vulcana-Pandele, judeţul Dâmboviţa
 • LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (*republicată*) privind calitatea în construcţii*)
 • LEGE nr. 169 din 27 octombrie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 23 februarie 2011 privind unele măsuri temporare pentru continuarea activităţii Consiliului Superior al Magistraturii
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 28 decembrie 1998 privind energia electrică şi termica
 • LEGE nr. 110 din 15 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2010 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2010
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 29 iunie 2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor
 • LEGE nr. 67 din 21 martie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2006 pentru modificarea Legii tinerilor nr. 350/2006
 • LEGE nr. 254 din 10 iunie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 149/2002 privind unele măsuri pentru finalizarea construcţiilor începute înainte de data de 1 ianuarie 1990 şi neterminate până la data de 1 iulie 2002
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • LEGE nr. 459 din 9 iulie 2002 privind Ordinul Virtutea Militară şi Medalia Virtutea Militară
 • LEGE nr. 208 din 15 decembrie 1997 privind cantinele de ajutor social
 • LEGE nr. 146 din 20 iunie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2018 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • LEGE nr. 171 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 205 din 28 decembrie 2002 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi a gazelor naturale pentru populaţie
 • LEGE nr. 13 din 23 noiembrie 1972 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor
 • LEGE nr. 228 din 6 octombrie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2014 privind modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004
 • LEGE nr. 45 din 4 iulie 1991 privind modificarea unor dispoziţii referitoare la activitatea de judecată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 8 mai 2019 pentru modificarea art. 3^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 348 din 11 noiembrie 2009 pentru ratificarea Acordului de garanţie semnat între statele membre ale Uniunii Europene şi Banca Europeană de Investiţii privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investiţii pentru proiectele de investiţii din statele din Africa, Caraibe şi Pacific şi din ţările şi teritoriile de peste mări, precum şi a Acordului privind administrarea arieratelor semnat între statele membre ale Uniunii Europene şi Banca Europeană de Investiţii privind procedurile de plată şi rambursare în cadrul garanţiilor statelor membre în favoarea Băncii Europene de Investiţii, semnate de România la Luxemburg la 21 octombrie 2008
 • LEGE nr. 386 din 16 decembrie 2005 pentru înfiinţarea comunei Estelnic prin reorganizarea comunei Poian, judeţul Covasna
 • LEGE nr. 385 din 30 septembrie 2003 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la regimul juridic al adopţiei
 • LEGE nr. 171 din 10 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 165/2000 pentru completarea art. 5 din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 174 din 9 octombrie 2012 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind dobândirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2011
 • LEGE nr. 147 din 27 iulie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/1998 cu privire la modificarea şi completarea unor reglementări referitoare la accize şi la taxa pe valoarea adăugată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 155 din 19 decembrie 2007 pentru modificarea alin. (4) şi (5) ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 428 din 22 noiembrie 2006 pentru modificarea alin. (3) al art. 176 din Legea învăţământului nr. 84/1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 31 august 2011 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate
 • LEGE nr. 640 din 7 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 18 februarie 2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate
 • LEGEA nr. 16 din 2 aprilie 1996 (*republicată*) privind Arhivelor Naţionale
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 346 din 21 iulie 2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării
 • LEGE nr. 453 din 18 iulie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor
 • LEGE nr. 164 din 1 iunie 2005 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
 • LEGE nr. 118 din 4 iulie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2012 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 173 din 2 octombrie 1998 pentru acceptarea Protocolului adiţional nr. 6 la Acordul central european de comerţ liber (CEFTA), semnat la Varşovia la 19 decembrie 1997
 • LEGE nr. 37 din 13 ianuarie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2002 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 • LEGE nr. 92 din 10 aprilie 2007 serviciilor de transport public local
 • LEGE nr. 165 din 15 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. şi instrumentele specifice de susţinere a comerţului exterior
 • LEGE nr. 18 din 8 aprilie 1994 pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital
 • LEGE nr. 179 din 17 mai 2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor
 • LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 27 noiembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • LEGE nr. 184 din 9 octombrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/1998 privind modificarea accizelor la produsele petroliere
 • LEGE nr. 230 din 6 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
 • LEGE nr. 176 din 25 noiembrie 1999 pentru ratificarea Acordului comercial dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite Mexicane, semnat la Ciudad de Mexico la 3 septembrie 1998
 • LEGE nr. 300 din 13 noiembrie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2007 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii în administraţia publică centrală
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021