Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 233 din 6 iulie 2007 pentru modificarea anexelor la unele acte normative din domeniul sistemului naţional de decoraţii
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 23 iulie 2007 -
LEGE nr. 233 din 6 iulie 2007pentru modificarea anexelor la unele acte normative din domeniul sistemului național de decorații
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 23 iulie 2007

  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul IAnexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/1998 pentru reinstituirea Ordinului național Steaua României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 14 iunie 1999, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul 6 se abrogă.2. La articolul 3, liniuța a 3-a se abrogă.3. La articolul 4, alineatul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:Panglica gradului este lată de 45 mm cu dungile marginale interioare albastru închis, late de 4 mm și de 3 mm - cele exterioare; lungimea ei este egală cu circumferința gâtului.4. La articolul 5, alineatul 4 se abrogă.5. La articolul 6, alineatul 10 se abrogă.6. La articolul 7, alineatul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:Însemnul gradului este identic cu însemnul gradului de Mare Cruce. Nu există modele diferite pentru civili, militari și de război.7. Modelele desenate Funda (papion) doamne cavaler și Funda (papion) doamne ofițer se abrogă. Articolul IIUrmătoarele dispoziții legale referitoare la însemnele decorațiilor ce se conferă persoanelor de sex feminin se abrogă:1. art. 8 alin. (10), art. 9 liniuța a 3-a, art. 10 alin. (10), art. 11 alin. (4) și modelele desenate Funda (papion) doamne cavaler și Funda (papion) doamne ofițer din anexa nr. 1, precum și art. 6 alin. (4) din anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 104/2000 privind reinstituirea Ordinului și Medaliei Naționale Pentru Merit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 10 iulie 2000, aprobată prin Legea nr. 542/2001;2. art. 8 alin. (8), art. 9 liniuța a 3-a, art. 11 alin. (4), art. 12 alin. (11) și modelele desenate Funda (papion) doamne cavaler și Funda (papion) doamne ofițer din anexa nr. 1, precum și art. 9 alin. (7) și art. 25 din anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2000 privind reinstituirea Ordinului, Crucii și Medaliei Naționale Serviciul Credincios, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 10 iulie 2000, aprobată prin Legea nr. 543/2001;3. art. 3 alin. (7), art. 5 lit. e), art. 7 alin. (9) din anexa nr. 1, precum și modelele desenate Funda (papion) doamne cavaler și Funda (papion) doamne ofițer din anexa nr. 3 la Legea nr. 459/2002 privind Ordinul Virtutea Militară și Medalia Virtutea Militară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 31 iulie 2002;4. art. 3 alin. (6), art. 5 lit. e) și art. 7 alin. (9) din anexa nr. 1, precum și modelele desenate Funda (papion) doamne cavaler și Funda (papion) doamne ofițer din anexa nr. 3 la Legea nr. 460/2002 privind Ordinul Virtutea Aeronautică și Medalia Virtutea Aeronautică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 564 din 31 iulie 2002;5. art. 3 alin. (6), art. 5 lit. e) și art. 7 alin. (9) din anexa nr. 1, precum și modelele desenate Funda (papion) doamne cavaler și Funda (papion) doamne ofițer din anexa nr. 3 la Legea nr. 461/2002 privind Ordinul Virtutea Maritimă și Medalia Virtutea Maritimă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 31 iulie 2002;6. art. 3 alin. (6), art. 4 lit. d) din anexa nr. 1, art. 3 alin. (6) din anexa nr. 2, precum și modelele desenate Funda pentru persoanele de sex feminin categoria F din anexa nr. 3 și Funda pentru persoanele de sex feminin categoria F din anexa nr. 4 la Legea nr. 8/2003 privind Ordinul Meritul Cultural și Medalia Meritul Cultural, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 6 februarie 2003, cu modificările ulterioare;7. art. 3 alin. (6) din anexa nr. 1, art. 3 alin. (6) din anexa nr. 2, precum și modelele desenate Funda pentru persoanele de sex feminin din anexa nr. 3 și Funda pentru persoanele de sex feminin din anexa nr. 4 la Legea nr. 9/2003 privind Ordinul Meritul Sportiv și Medalia Meritul Sportiv, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 5 februarie 2003;8. art. 3 alin. (7) din anexa nr. 1, precum și modelul desenat Funda pentru persoanele civile de sex feminin din anexa nr. 2 la Legea nr. 528/2003 privind Medalia Bărbăție și Credință, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 23 decembrie 2003;9. art. 3 alin. (6), art. 4 lit. d) din anexa nr. 1, art. 3 alin. (6) din anexa nr. 2, precum și modelele desenate Funda pentru persoanele de sex feminin, gradul de Cavaler, Funda pentru persoanele de sex feminin, gradul de Ofițer din anexa nr. 3 și Funda pentru persoanele de sex feminin din anexa nr. 4 la Legea nr. 539/2003 privind Ordinul Meritul Sanitar și Medalia Meritul Sanitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 23 decembrie 2003, cu modificările ulterioare;10. art. 3 alin. (6) și art. 4 lit. d) din anexa nr. 1, art. 3 alin. (6) din anexa nr. 2, precum și modelele desenate Funda pentru persoanele de sex feminin, gradul de Cavaler, Funda pentru persoanele de sex feminin, gradul de Ofițer din anexa nr. 3 și Funda pentru persoanele de sex feminin din anexa nr. 4 la Legea nr. 220/2004 privind Ordinul Meritul pentru Învățământ și Medalia Meritul pentru Învățământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 518 din 9 iunie 2004;11. art. 3 alin. (6), art. 4 lit. d) și art. 5 alin. (6) din anexa nr. 1, precum și modelele desenate Funda pentru persoanele de sex feminin, gradul de Cavaler și Funda pentru persoanele de sex feminin, gradul de Ofițer, din anexa nr. 2 la Legea nr. 221/2004 privind Semnul onorific Vulturul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 10 iunie 2004;12. art. 3 alin. (7) și art. 4 lit. d) din anexa nr. 1, art. 3 alin. (6) din anexa nr. 2, precum și modelele desenate Funda pentru persoanele de sex feminin, gradul de Cavaler, Funda pentru persoanele de sex feminin, gradul de Ofițer din anexa nr. 3 și Funda pentru persoanele de sex feminin la Medalia Meritul Agricol din anexa nr. 4 la Legea nr. 267/2004 privind Ordinul Meritul Agricol și Medalia Meritul Agricol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 6 iulie 2004;13. art. 3 alin. (6) din anexa nr. 1, precum și modelul desenat Funda pentru persoanele de sex feminin din anexa nr. 2 la Legea nr. 391/2004 privind Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 921 din 11 octombrie 2004;14. art. 3 alin. (7) și art. 4 lit. d) din anexa nr. 1, art. 3 alin. (6) din anexa nr. 2, precum și modelele desenate Funda pentru persoanele de sex feminin, gradul de Cavaler, Funda pentru persoanele de sex feminin, gradul de Ofițer din anexa nr. 3 și Funda pentru persoanele de sex feminin la Medalia Meritul Industrial și Comercial din anexa nr. 4 la Legea nr. 392/2004 privind Ordinul Meritul Industrial și Comercial și Medalia Meritul Industrial și Comercial, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 921 din 11 octombrie 2004;15. art. 3 alin. (8), art. 4 lit. e) și art. 5 alin. (2) lit. g) din anexa nr. 1, precum și modelele desenate Funda pentru persoanele civile de sex feminin, gradul de Cavaler și Funda pentru persoane civile de sex feminin, gradul de Ofițer din anexa nr. 2 la Legea nr. 413/2004 privind Ordinul Bărbăție și Credință, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.003 din 1 noiembrie 2004;16. art. 3 alin. (6) și art. 4 lit. d) din anexa nr. 1, art. 3 alin. (6) din anexa nr. 2, precum și modelele desenate Funda pentru persoanele de sex feminin, gradul de Cavaler, Funda pentru persoanele de sex feminin, gradul de Ofițer din anexa nr. 3 și Funda pentru persoanele de sex feminin la Medalia Meritul Diplomatic din anexa nr. 4 la Legea nr. 572/2004 privind Ordinul Meritul Diplomatic și Medalia Meritul Diplomatic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.264 din 29 decembrie 2004;17. art. 3 alin. (6) din anexa nr. 1, precum și modelul desenat Funda pentru persoanele de sex feminin din anexa nr. 2 la Legea nr. 573/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofițeri și funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.267 din 29 decembrie 2004;18. art. 3 alin. (6) din anexa nr. 1, precum și modelul desenat Funda pentru persoanele de sex feminin din anexa nr. 2 la Legea nr. 574/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiștri militari, subofițeri și pentru funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.267 din 29 decembrie 2004;19. orice alte dispoziții legale referitoare la însemnele decorațiilor ce se conferă persoanelor de sex feminin, din actele normative cu incidență asupra sistemului național de decorații.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 6 iulie 2007.Nr. 233._________

  Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • LEGE nr. 421 din 22 noiembrie 2006 privind aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a unor tratate internaţionale în domeniul comerţului şi cooperării economice
 • LEGE nr. 230 din 23 mai 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere şi eliberarea cărţii de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 183 din 19 iunie 2013 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2012 pentru modificarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
 • LEGE nr. 248 din 29 decembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/1996 privind angajarea de împrumuturi guvernamentale prin emisiunea de obligaţiuni de stat în valută de pe piaţa internă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 30 martie 2017 privind plata cotizaţiilor restante ale României pentru participarea la lucrările unor comitete din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • LEGE nr. 21 din 1 martie 1991 (*republicată*) cetăţeniei române nr. 21/1991*)
 • LEGE nr. 128 din 29 aprilie 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România
 • LEGE nr. 284 din 26 iunie 2003 pentru ratificarea Convenţiei consulare dintre România şi Republica Macedonia, semnată la Skopje la 6 noiembrie 2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 18 martie 2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (*republicată*) privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*)
 • LEGE nr. 31 din 3 aprilie 2000 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 98 din 24 iunie 1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
 • LEGE nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995*)
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 62 din 22 septembrie 1993 pentru modificarea articolului 43 alineatul (1) din Legea audiovizualului nr. 48/1992
 • LEGE nr. 54 din 19 martie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat
 • LEGE nr. 181 din 29 decembrie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 16 februarie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 102 din 7 mai 2015 privind instituirea Zilei Naţionale a Costumului Tradiţional din România
 • LEGE nr. 15 din 10 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2001 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2000 privind salarizarea personalului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, precum şi indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 142 din 21 septembrie 2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultura şi dezvoltare rurală
 • LEGE nr. 208 din 28 noiembrie 2000 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Irlanda pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe câştigurile de capital, semnată la Bucureşti la 21 octombrie 1999
 • LEGE nr. 201 din 4 noiembrie 2016 privind stabilirea condiţiilor pentru fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe şi de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
 • LEGE nr. 16 din 5 aprilie 1994 Legea arendării
 • LEGE nr. 129 din 11 aprilie 2003 privind modificarea art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 120/1998 pentru ratificarea de către România a Convenţiei-cadru europene privind cooperarea transfrontaliera a colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale, adoptată la Madrid la 21 mai 1980
 • LEGE nr. 264 din 15 mai 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România
 • LEGE nr. 133 din 31 mai 2017 pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
 • LEGE nr. 238 din 7 iunie 2004 a petrolului
 • LEGE nr. 139 din 24 iulie 2000 (*republicată*) privind activitatea de meteorologie*)
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 374 din 19 decembrie 2013 privind utilizarea sistemelor destinate blocării şi întreruperii radiocomunicaţiilor în perimetrele unităţilor din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
 • LEGE nr. 40 din 9 martie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 12 decembrie 2012 pentru modificarea alin. (1^3) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 19 mai 2004 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa - Caucaz - Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998, şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • LEGE nr. 88 din 6 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (Legea nr. 287/2009)
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 5 septembrie 2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
 • LEGE nr. 280 din 24 iunie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere
 • LEGE nr. 204 din 7 noiembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante şi a Legii nr. 186/2000 privind aderarea României la Convenţia internaţională pentru protecţia noilor soiuri de plante din 2 decembrie 1961, revizuită la Geneva la 10 noiembrie 1972, la 23 octombrie 1978 şi la 19 martie 1991
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 31 din 27 decembrie 1967 pentru aprobarea Decretului nr. 884/1967 privind inventiile, inovatiile şi rationalizarile
 • LEGE nr. 122 din 4 mai 2006 privind azilul în România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 28 iunie 2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • LEGE nr. 360 din 2 septembrie 2003 (*republicată*) privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 162 din 12 noiembrie 2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 150 din 10 noiembrie 2005 pentru aderarea României la Convenţia privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987
 • LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • LEGE nr. 62 din 12 aprilie 2016 pentru completarea art. 75 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 169 din 27 noiembrie 2002 pentru completarea art. 58 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 182 din 17 octombrie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
 • LEGE nr. 188 din 14 octombrie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2007 pentru modificarea alin. (4) şi (5) ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 458 din 6 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România
 • LEGE nr. 42 din 7 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 177 din 26 octombrie 2000 pentru completarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021