Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 219 din 4 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi salarizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 6 iulie 2007 -
LEGE nr. 219 din 4 iulie 2007pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi salarizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 6 iulie 2007

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 27 din 31 ianuarie 2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi salarizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000, adoptată în temeiul art. 1 pct. III. 4 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 2 februarie 2007, cu următoarele modificări şi completări:1. Titlul ordonanţei se modifică şi va avea următorul cuprins:"ORDONANŢAprivind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 la Curtea de Conturi a României"2. După articolul 3 se introduc două noi articole, articolele 3^1 şi 3^2, cu urmatorul cuprins:"Art. 3^1. - (1) Controlorii financiari, pentru activitatea desfăşurată neîntrerupt în cadrul Curţii de Conturi, beneficiază de o majorare a indemnizaţiei cuprinsă între 10% şi 30%, stabilită prin hotărâre a Plenului Curţii de Conturi. (2) Pentru activitatea privind analiza şi examinarea rapoartelor asupra conturilor ordonatorilor principali de credite, a actelor şi documentelor care stau la baza rapoartelor, precum şi a măsurilor pronunţate, consilierii de conturi au dreptul, pe lânga indemnizaţia de bază aferentă, la o sumă de pâna la 25% din salariul personalului de specialitate, stabilită prin hotărâre a Plenului Curţii de Conturi. (3) Indemnizaţia de încadrare brută lunară se ia în calcul la stabilirea pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale, precum şi a oricăror alte drepturi şi obligaţii ce se determină pe baza veniturilor salariale.Art. 3^2. - (1) Pentru vechimea în munca, controlorii financiari şi consilierii de conturi beneficiază de un spor de vechime în muncă, calculat la indemnizaţia de încadrare brută lunară, corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel:- de la 3 la 5 ani - 5%;- de la 5 la 10 ani - 10%;- de la 10 la 15 ani - 15%;- de la 15 la 20 ani - 20%;- peste 20 ani - 25%. (2) Sporul de vechime în muncă se plăteşte cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în munca şi se ia în calcul la acordarea, recalcularea şi actualizarea pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale, precum şi a oricăror alte drepturi ce se determină pe baza veniturilor salariale."3. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Controlorii financiari care s-au aflat în concediu plătit pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârsta de pâna la 2 ani, respectiv 7 ani în cazul copilului cu handicap, precum şi controlorii financiari ale caror contracte individuale de muncă au fost suspendate din alte cauze, potrivit legii, şi care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni, la reluarea activitaţii, vor fi reîncadraţi în clasa şi gradul profesional avute anterior."4. Anexele nr. I, II şi III se modifică şi vor avea următorul cuprins:"ANEXA Nr. 1────────────Perioada ianuarie-martie 2007Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile de controlori financiari din cadrul Curţii de Conturi*)                                       Valoarea de referinţă sectoriala 282 lei┌──────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───────────────┐│ │Ni │ │ │Coeficientul de││ │ve │ │ │ multiplicare ││ │lul│ │ ├───────┬───────┤│ │stu│ │ │Apara- │Camere-││ │dii│ │ │tul cen│le de ││ │lor│ │ │tral, │conturi││ │ │ │ │Camera │jude- ││ │ │C │ G │ de │tene şi││ │ │l │ r │Conturi│unita- ││ Denumirea functiei │ │a │ a │ a │tile ││ │ │s │ d │Munici-│din ││ │ │a │ │piului │struc- ││ │ │ │ │Bucu- │tura ││ │ │ │ │resti │terito-││ │ │ │ │ şi │riala a││ │ │ │ │apara- │Autori-││ │ │ │ │tul │tatii ││ │ │ │ │central│ de ││ │ │ │ │ al │audit ││ │ │ │ │Autori-│ ││ │ │ │ │tatii │ ││ │ │ │ │ de │ ││ │ │ │ │audit │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───────┼───────┤│Controlor financiar │ │ │ 1 │14,438 │ 13,650││ │ │ ├───┼───────┼───────┤│- cu vechimea minimă în specialitate de 12-14 ani │S │ I │ 2 │14,175 │ 13,388││ │ │ ├───┼───────┼───────┤│ │ │ │ 3 │13,650 │ 13,125│├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───────┼───────┤│Controlor financiar │ │ │ 1 │13,125 │ 12,600││ │ │ ├───┼───────┼───────┤│- cu vechimea minimă în specialitate de 9-11 ani │S │II │ 2 │12,600 │ 12,075││ │ │ ├───┼───────┼───────┤│ │ │ │ 3 │12,338 │ 11,813│├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───────┼───────┤│Controlor financiar │ │ │ 1 │12,075 │ 11,550││ │ │ ├───┼───────┼───────┤│- cu vechimea minimă în specialitate de 7-8 ani │S │III│ 2 │11,550 │ 11,288││ │ │ ├───┼───────┼───────┤│ │ │ │3 │11,288 │ 11,025│├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───────┼───────┤│Controlor financiar asistent │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ ││- cu vechimea minimă în specialitate de 5-6 ani │S │ │ 1 │ 8,400 │ 7,875│├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───────┼───────┤│- cu vechimea minimă în specialitate de 3-4 ani │S │ │ 2 │ 7,875 │ 6,300│├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───────┼───────┤│- cu vechimea minimă în specialitate de până │ │ │ │ │ ││ la 2 ani │S │ │ 3 │ 5,775 │ 4,725│├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───────┼───────┤│Director │ │ │ 1 │16,538 │ 14,700││ │ │ ├───┼───────┼───────┤│- cu vechimea minimă în specialitate de 10 ani │S │ │ 2 │16,275 │ 13,650││ │ │ ├───┼───────┼───────┤│ │ │ │ 3 │15,750 │ 13,125│├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───────┼───────┤│Director adjunct │ │ │ │ │ ││- cu vechimea minimă în specialitate de 8 ani │S │ │ 1 │15,488 │ 14,438│├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───────┼───────┤│Şef serviciu │ │ │ │ │ ││- cu vechimea minimă în specialitate de 7 ani │S │ │ 1 │15,225 │ 14,175│├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───────┼───────┤│Şef birou │ │ │ │ │ ││- cu vechimea minimă în specialitate de 6 ani │S │ │ 1 │14,700 │ 13,913│└──────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───────┴───────┘_________ Notă *) Coeficienţii de multiplicare din prezenta anexă sunt majoraţi cu 5% începând cu luna ianuarie 2007, faţă de nivelul din luna decembrie 2006.1. Prin vechime în specialitate se înţelege vechimea în funcţii economice sau asimilate acestora, precum şi de alta specialitate decât profil economic în cazul Autorităţii de audit, cu studii superioare. Pentru ocuparea funcţiilor de conducere în cadrul Autorităţii de audit, inclusiv la nivelul structurilor sale regionale, este necesară o vechime minima de 5 ani în funcţii de control financiar.2. La stabilirea vechimii în specialitate se va lua în calcul şi 1/2 din vechimea avută în funcţii economice prevăzute cu studii medii, postliceale sau superioare de scurtă durată.Anexa Nr. II───────────Perioada aprilie-septembrie 2007Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile de controlori financiari din cadrul Curţii de Conturi*)                                    Valoarea de referinţă sectorială 282 lei┌──────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───────────────┐│ │Ni-│ │ │Coeficientul de││ │ve-│ │ │ multiplicare ││ │lul│ │ ├───────┬───────┤│ │stu│ │ │Apara- │Camere-││ │dii│ │ │tul cen│le de ││ │lor│ │ │tral, │conturi││ │ │ │ │Camera │jude- ││ │ │C │ G │ de │tene şi││ │ │l │ r │Conturi│unită- ││ Denumirea functiei │ │a │ a │ a │tile ││ │ │s │ d │Munici-│din ││ │ │a │ │piului │struc- ││ │ │ │ │Bucu- │tura ││ │ │ │ │resti │terito-││ │ │ │ │ şi │rială a││ │ │ │ │apara- │Autori-││ │ │ │ │tul │tăţii ││ │ │ │ │central│ de ││ │ │ │ │ al │audit ││ │ │ │ │Autori-│ ││ │ │ │ │tăţii │ ││ │ │ │ │ de │ ││ │ │ │ │audit │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───────┼───────┤│Controlor financiar │ │ │ 1 │ 14,726│ 13,923││ │ │ ├───┼───────┼───────┤│- cu vechimea minimă în specialitate de 12-14 ani │ S │ I│ 2 │ 14,459│ 13,655││ │ │ ├───┼───────┼───────┤│ │ │ │ 3 │ 13,923│ 13,388│├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───────┼───────┤│Controlor financiar │ │ │ 1 │ 13,388│ 12,852││ │ │ ├───┼───────┼───────┤│- cu vechimea minimă în specialitate de 9-11 ani │ S │ II│ 2 │ 12,852│ 12,317││ │ │ ├───┼───────┼───────┤│ │ │ │ 3 │ 12,584│ 12,049│├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───────┼───────┤│Controlor financiar │ │ │ 1 │ 12,317│ 11,781││ │ │ ├───┼───────┼───────┤│- cu vechimea minimă în specialitate de 7-8 ani │ S │III│ 2 │ 11,781│ 11,513││ │ │ ├───┼───────┼───────┤│ │ │ │ 3 │ 11,513│ 11,246│├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───────┼───────┤│Controlor financiar asistent │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ ││- cu vechimea minimă în specialitate de 5-6 ani │ S │ │ 1 │ 8,568│ 8,033│├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───────┼───────┤│- cu vechimea minimă în specialitate de 3-4 ani │ S │ │ 2 │ 8,033│ 6,426│├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───────┼───────┤│- cu vechimea minimă în specialitate de pâna la │ S │ │ 3 │ 5,891│ 4,820││2 ani │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───────┼───────┤│Director │ │ │ │ │ ││- cu vechimea minimă în specialitate de 10 ani │ S │ │ 1 │ 16,868│ 14,994││ │ │ ├───┼───────┼───────┤│ │ │ │ 2 │ 16,601│ 13,923││ │ │ ├───┼───────┼───────┤│ │ │ │ 3 │ 16,065│ 13,388│├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───────┼───────┤│Director adjunct │ │ │ │ │ ││- cu vechimea minimă în specialitate de 8 ani │ S │ │ 1 │ 15,797│ 14,726│├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───────┼───────┤│Şef serviciu │ │ │ │ │ ││- cu vechimea minimă în specialitate de 7 ani │ S │ │ 1 │ 15,530│ 14,459│├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───────┼───────┤│Şef birou │ │ │ │ │ ││- cu vechimea minimă în specialitate de 6 ani │ S │ │ 1 │ 14,994│ 14,191│└──────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───────┴───────┘________ Notă *) Coeficienţii de multiplicare din prezenta anexă sunt majoraţi cu 2% începând cu luna aprilie 2007, faţă de nivelul din luna martie 2007.1. Prin vechime în specialitate se înţelege vechimea în funcţii economice sau asimilate acestora, precum şi de altă specialitate decât profil economic în cazul Autorităţii de audit, cu studii superioare. Pentru ocuparea funcţiilor de conducere în cadrul Autorităţii de audit, inclusiv la nivelul structurilor sale regionale, este necesară o vechime minima de 5 ani în funcţii de control financiar.2. La stabilirea vechimii în specialitate se va lua în calcul şi 1/2 din vechimea avută în funcţii economice prevăzute cu studii medii, postliceale sau superioare de scurtă durată.Anexa Nr. III─────────────Perioada octombrie-decembrie 2007Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile de controlori financiari din cadrul Curţii de Conturi*)                                      Valoarea de referinţă sectorială 282 lei┌──────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───────────────┐│ │Ni-│ │ │Coeficientul de││ │ve-│ │ │ multiplicare ││ │lul│ │ ├───────┬───────┤│ │stu│ │ │Apara- │Camere-││ │dii│ │ │tul cen│le de ││ │lor│ │ │tral, │conturi││ │ │ │ │Camera │jude- ││ │ │C │ G │ de │tene şi││ │ │l │ r │Conturi│unita- ││ Denumirea funcţiei │ │a │ a │ a │tile ││ │ │s │ d │Munici-│din ││ │ │a │ │piului │struc- ││ │ │ │ │Bucu- │tura ││ │ │ │ │resti │terito-││ │ │ │ │ şi │riala a││ │ │ │ │apara- │Autori-││ │ │ │ │tul │tatii ││ │ │ │ │central│ de ││ │ │ │ │ al │audit ││ │ │ │ │Autori-│ ││ │ │ │ │tatii │ ││ │ │ │ │ de │ ││ │ │ │ │audit │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───────┼───────┤│Controlor financiar │ │ │ 1 │ 16,346│ 15,455││ │ │ ├───┼───────┼───────┤│- cu vechimea minimă în specialitate de 12-14 ani │ S │ I│ 2 │ 16,049│ 15,157││ │ │ ├───┼───────┼───────┤│ │ │ │ 3 │ 15,455│ 14,860│├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───────┼───────┤│Controlor financiar │ │ │ 1 │ 14,860│ 14,266││ │ │ ├───┼───────┼───────┤│- cu vechimea minimă în specialitate de 9-11 ani │ S │ II│ 2 │ 14,266│ 13,671││ │ │ ├───┼───────┼───────┤│ │ │ │ 3 │ 13,969│ 13,374│├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───────┼───────┤│Controlor financiar │ │ │ 1 │ 13,671│ 13,077││ │ │ ├───┼───────┼───────┤│- cu vechimea minimă în specialitate de 7-8 ani │ S │III│ 2 │ 13,077│ 12,780││ │ │ ├───┼───────┼───────┤│ │ │ │ 3 │ 12,780│ 12,483│├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───────┼───────┤│Controlor financiar asistent │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ ││- cu vechimea minimă în specialitate de 5-6 ani │ S │ │ 1 │ 9,510│ 8,916│├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───────┼───────┤│- cu vechimea minimă în specialitate de 3-4 ani │ S │ │ 2 │ 8,916│ 7,133│├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───────┼───────┤│- cu vechimea minimă în specialitate de pâna la │ │ │ │ │ ││ 2 ani │ S │ │ 3 │ 6,538│ 5,350│├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───────┼───────┤│Director │ │ │ 1 │ 18,724│ 16,643││ │ │ ├───┼───────┼───────┤│- cu vechimea minimă în specialitate de 10 ani │ S │ │ 2 │ 18,427│ 15,455││ │ │ ├───┼───────┼───────┤│ │ │ │ 3 │ 17,832│ 14,860│├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───────┼───────┤│Director adjunct │ │ │ │ │ ││- cu vechimea minimă în specialitate de 8 ani │ S │ │ 1 │ 17,535│ 16,346│├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───────┼───────┤│Şef serviciu │ │ │ │ │ ││- cu vechimea minimă în specialitate de 7 ani │ S │ │ 1 │ 17,238│ 16,049│├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───────┼───────┤│Şef birou │ │ │ │ │ ││- cu vechimea minimă în specialitate de 6 ani │ S │ │ 1 │ 16,643│ 15,752│└──────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───────┴───────┘___________ Notă *) Coeficienţii de multiplicare din prezenta anexă sunt majoraţi cu 11% începând cu luna octombrie 2007, faţă de nivelul din luna septembrie 2007.1. Prin vechime în specialitate se înţelege vechimea în funcţii economice sau asimilate acestora, precum şi de altă specialitate decât profil economic în cazul Autorităţii de audit, cu studii superioare. Pentru ocuparea funcţiilor de conducere în cadrul Autorităţii de audit, inclusiv la nivelul structurilor sale regionale, este necesară o vechime minima de 5 ani în funcţii de control financiar.2. La stabilirea vechimii în specialitate se va lua în calcul şi 1/2 din vechimea avută în funcţii economice prevăzute cu studii medii, postliceale sau superioare de scurtă durată".Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 4 iulie 2007.Nr. 219.________

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 16 din 26 ianuarie 2001 (*republicată*) privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 16 februarie 2006 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru operatorii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului pe anul 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 14 iulie 2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 20 septembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 3 aprilie 2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009 - 2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009 - 2014
 • LEGE nr. 344 din 19 iulie 2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 179 din 11 noiembrie 1999 privind modificarea şi completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească
 • LEGE nr. 119 din 20 iunie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2017 privind asistenţa medicală comunitară
 • LEGE nr. 463 din 12 noiembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 67/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale
 • LEGE nr. 146 din 1 aprilie 2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti şi al Fundaţiei Naţionale pentru Tineret
 • LEGE nr. 34 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 62/1971 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Radioteleviziunii Române
 • LEGE nr. 111 din 18 aprilie 2013 pentru ratificarea Acordului privind RACVIAC - Centrul pentru Cooperare în Domeniul Securităţii, adoptat la Budva la 14 aprilie 2010 şi semnat de România la 18 februarie 2011 la Zagreb
 • LEGEA nr. 102 din 3 mai 2005 (republicată) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 • LEGE nr. 334 din 17 iulie 2006 (*republicată*) privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale*)
 • LEGE nr. 233 din 29 noiembrie 2017 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 222 din 29 noiembrie 2011 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2010 pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale
 • LEGE nr. 10 din 1 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe cuprinse în "lista interzisă"
 • LEGE nr. 87 din 12 iulie 1996 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/1996 privind actualizarea taxelor de avizare şi atestare, precum şi întărirea disciplinei financiare în activitatea jocurilor de noroc
 • LEGE nr. 298 din 14 noiembrie 2013 privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Naţional Filatelic
 • LEGE nr. 100 din 10 mai 2017 pentru ratificarea Acordului de parteneriat şi cooperare consolidat dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Kazahstan, pe de altă parte, semnat la Astana la 21 decembrie 2015
 • LEGE nr. 66 din 7 octombrie 1993 legea contractului de management
 • LEGE nr. 193 din 13 mai 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 6 septembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 72 din 13 iunie 2002 pentru modificarea art. 42 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 31 martie 2010 privind valorificarea surplusului de unităţi ale cantităţii atribuite României prin Protocolul de la Kyoto
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 52 din 25 aprilie 2002 privind amânarea plăţii în vamă a taxei pe valoarea adăugată aferente importurilor de bunuri efectuate de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., precum şi amânarea exigibilităţii taxei pe valoarea adăugată aferente livrărilor de bunuri şi/sau prestării de servicii efectuate de persoane juridice române pentru realizarea Proiectului de modernizare şi reparaţie generală a 100 vagoane de călători de către firma "Alstom - De Dietrich Feroviaire" din Franţa, finanţat din credit de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Banca "Paribas" - Franţa, contractat cu garanţia statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 13 iunie 2018 privind stabilirea calculului tarifului lunar al chiriei pe mp care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 75 din 1 iunie 1999 (*republicată*) privind activitatea de audit financiar*)
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 112 din 7 aprilie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 93/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • LEGE nr. 88 din 5 aprilie 2004 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R.
 • LEGE nr. 118 din 5 iunie 1998 pentru ratificarea Tratatului dintre România şi Republica Populara Chineza privind extrădarea, semnat la Bucureşti la 1 iulie 1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 29 martie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 11 mai 2016 pentru completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, precum şi alte măsuri
 • LEGE nr. 343 din 27 decembrie 2018 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituţia Prefectului, judeţul Olt, în domeniul public al judeţului Olt şi pentru declararea unui bun de interes naţional şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituţia Prefectului, judeţul Olt
 • LEGE nr. 268 din 28 mai 2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 25 din 15 ianuarie 2018 pentru completarea anexei nr. 1 la Legea pomiculturii nr. 348/2003
 • LEGE nr. 498 din 26 noiembrie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Africa de Sud privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Pretoria la 7 mai 2003
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 155 din 12 iulie 2010 poliţiei locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 20 iunie 2007 privind trecerea obiectivului de investiţii "Spitalul Municipal Bacău" din subordinea Autorităţii de Sănătate Publică a Judeţului Bacău în subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău şi continuarea investiţiei la obiectivul "Spitalul Municipal Bacău"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 130 din 21 decembrie 2006 privind Inspecţia Socială
 • LEGE nr. 59 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 276/1971 pentru modificarea Decretului nr. 535/1966 privind dreptul la pensie al membrilor cooperativelor agricole de producţie, aprobat prin Legea nr. 22/1966
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 308 din 25 octombrie 2005 pentru aprobarea Deciziei Comitetului mixt România-Turcia nr. 12/2005 referitoare la decizia de amendare a Protocolului D privind definirea noţiunii de produse originare şi metodele de cooperare administrativă, în cadrul Acordului de comerţ liber dintre România şi Turcia, semnat la Ankara la 29 aprilie 1997
 • LEGEA MINELOR nr. 85 din 18 martie 2003
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 4 din 3 februarie 2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat
 • LEGE nr. 314 din 12 octombrie 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 40 din 20 mai 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 1 noiembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă
 • LEGE nr. 95 din 1 iulie 2014 pentru modificarea art. 86 din Legea audiovizualului nr. 504/2002
 • LEGE nr. 178 din 17 mai 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
 • LEGE nr. 147 din 14 aprilie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Modernizarea sistemului de apa potabilă şi a celui al apelor uzate în oraşul Paşcani, România", semnat la Bucureşti la 17 aprilie 2002 şi la Bruxelles la 18 decembrie 2001
 • LEGE nr. 199 din 13 noiembrie 2000 privind utilizarea eficienta a energiei
 • LEGE nr. 602 din 6 noiembrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2002 pentru instituirea unor măsuri privind importul autovehiculelor
 • LEGE nr. 31 din 6 mai 1996 privind regimul monopolului de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 14 iulie 2005 (*republicată*) privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021