Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 421 din 22 noiembrie 2006 privind aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a unor tratate internaţionale în domeniul comerţului şi cooperării economice
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 994 din 13 decembrie 2006 -
LEGE nr. 421 din 22 noiembrie 2006privind aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a unor tratate internaţionale în domeniul comerţului şi cooperării economice Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 994 din 13 decembrie 2006

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1Se aprobă încetarea valabilităţii, prin denunţare, a tratatelor internaţionale prevăzute în anexa nr. 1 "Acorduri comerciale" şi în anexa nr. 2 "Acorduri de cooperare economică". Articolul 2Ministerul Afacerilor Externe va face cunoscută, prin publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu art. 34 alin. (5) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, data la care fiecare tratat prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 îşi încetează valabilitatea. Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 22 noiembrie 2006.Nr. 421. Anexa 1 ACORDURI COMERCIALE1. Acordul comercial dintre Republica Socialistă România şi Canada, semnat la Ottawa la 16 iulie 1971, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 318/1971, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 118 din 3 octombrie 1971;2. Acordul comercial dintre Republica Socialistă România şi Republica Volta Superioară, semnat la Bruxelles la 1 septembrie 1970, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 20/1971, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 12 din 29 ianuarie 1971;3. Acordul comercial de cooperare economică şi de plăţi dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene, semnat la Bucureşti la 19 octombrie 2000, ratificat prin Legea nr. 673/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775 din 5 decembrie 2001;4. Acordul comercial dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Columbia, semnat la Bucureşti la 31 iulie 1997, ratificat prin Legea nr. 104/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 29 mai 1998;5. Acordul comercial dintre Republica Socialistă România şi Republica Zair, semnat la Bucureşti la 8 august 1978, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 432/1978, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 104 din 16 noiembrie 1978;6. Acordul comercial dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Gaboneze, semnat la Bucureşti la 26 iunie 1975, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 121/1975, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 116 din 5 noiembrie 1975;7. Acordul comercial pe termen lung dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Jamahiria Arabă Libiană Populară Socialistă, încheiat la Benghazi la 9 aprilie 1979, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 418/1979, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 97 din 8 decembrie 1979;8. Acordul comercial pe termen lung dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Mali, semnat la Bamako la 24 mai 1977, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 389/1977, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 118 din 17 noiembrie 1977;9. Acordul comercial între Republica Socialistă România şi Republica Islamică Mauritania, încheiat la Nouakchott la 12 aprilie 1967, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 892/1967, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 82 din 15 septembrie 1967;10. Acordul comercial dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite Mexicane, semnat la Ciudad de Mexico la 3 septembrie 1998, ratificat prin Legea nr. 176/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 586 din 2 decembrie 1999;11. Acordul comercial dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Mozambic, semnat la Bucureşti la 18 septembrie 1996, ratificat prin Legea nr. 99/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 30 iunie 1997;12. Acordul comercial şi de plăţi dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Majestăţii sale a Nepalului, semnat la Kathmandu la 12 ianuarie 1984, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 215/1984, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 51 din 29 iunie 1984;13. Acordul comercial dintre Republica Socialistă România şi Republica Niger, încheiat la Niamey la 5 mai 1967, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 891/1967, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 82 din 15 septembrie 1967;14. Acordul comercial şi de cooperare economică, industrială şi tehnică pe termen lung dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Noii Zeelande, semnat la Wellington la 15 mai 1979, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 350/1979, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 80 din 9 octombrie 1979;15. Acordul comercial între Republica Socialistă România şi Republica Singapore, semnat la Singapore la 31 ianuarie 1967, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 384/1967, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 36 din 24 aprilie 1967;16. Acordul comercial dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Thailandei, semnat la Bangkok la 29 aprilie 1997, ratificat prin Legea nr. 170/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 6 octombrie 1998;17. Acordul comercial dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului, semnat la Bucureşti la 31 mai 1996, ratificat prin Legea nr. 54/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 18 aprilie 1997;18. Acordul comercial şi de cooperare economică dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Venezuela, semnat la Bucureşti la 4 iulie 1996, ratificat prin Legea nr. 114/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 16 iunie 1998;19. Acordul comercial dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Zimbabwe, semnat la Bucureşti la 11 iunie 1996, ratificat prin Legea nr. 101/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 24 iunie 1997;20. Protocolul de aderare a României la Protocolul de negocieri comerciale între ţări în curs de dezvoltare, încheiat la Geneva la 3 martie 1978, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 255/1978, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 64 din 17 iulie 1978;21. Acordul privind sistemul global de preferinţe comerciale între ţările în curs de dezvoltare, încheiat la Belgrad la 13 aprilie 1988, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 383/1988, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 66 din 20 decembrie 1988;22. Acordul de comerţ liber dintre România şi Republica Moldova, încheiat la Bucureşti la 15 februarie 1994, ratificat prin Legea nr. 94/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 8 decembrie 1994;23. Acordul prin care s-a convenit aderarea României la Acordul central european de comerţ liber (C.E.F.T.A.), Cracovia, 21 decembrie 1992, semnat la Bucureşti la 12 aprilie 1997, ratificat prin Legea nr. 90/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 30 mai 1997;24. Acordul de comerţ liber dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel, semnat la Bucureşti la 30 ianuarie 2001, ratificat prin Legea nr. 271/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 din 30 mai 2001;25. Acordul dintre România şi statele Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.), semnat la Geneva la 10 decembrie 1992, ratificat prin Legea nr. 19/1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 16 aprilie 1993. Anexa 2 ACORDURI DE COOPERARE ECONOMICĂ1. Acordul general dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind cooperarea în domeniile economic, comercial, investiţional, tehnico-ştiinţific, cultural, sportiv şi de tineret, semnat la Riad la 3 iunie 2002, ratificat prin Legea nr. 176/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 15 mai 2003;2. Acordul de cooperare dintre România şi Republica Africa de Sud, încheiat la Pretoria la 20 octombrie 1993, ratificat prin Legea nr. 25/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 12 mai 1994;3. Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Australiei privind comerţul şi cooperarea economică, încheiat la Bucureşti la 8 noiembrie 1995, ratificat prin Legea nr. 13/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 11 februarie 1997;4. Acordul-Program de cooperare economică şi tehnico-ştiinţifică pe termen lung dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Bangladesh, semnat la Dhaka la 13 martie 1987, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 116/1987, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 17 din 29 aprilie 1987;5. Acordul comercial şi de cooperare economică dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bolivia, semnat la Bucureşti la 9 octombrie 1995, ratificat prin Legea nr. 36/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 30 mai 1996;6. Acordul de cooperare economică şi tehnică dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Botswana, semnat la Bucureşti la 9 septembrie 1983, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 482/1983, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 106 din 27 decembrie 1983;7. Acordul-Program privind dezvoltarea pe termen lung a cooperării economice şi a schimburilor comerciale între Republica Socialistă România şi Republica Burkina Faso, semnat la Neptun la 26 iulie 1984, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 350/1984;8. Acordul general de cooperare economică şi tehnică dintre Republica Socialistă România şi Republica Unită Camerun, semnat la Yaoundι la 26 noiembrie 1975, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 97/1976, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 39 din 30 aprilie 1976;9. Acordul cadru de cooperare economică dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Africa Centrală, semnat la Bucureşti la 13 septembrie 1968, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 418/1973, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 115 din 30 iulie 1973;10. Acordul de cooperare economică şi tehnică dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Coasta de Fildeş, semnat la Abidjan la 4 decembrie 1975, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 98/1976, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 40 din 3 mai 1976;11. Acordul-Program privind dezvoltarea pe termen lung a cooperării economice şi tehnice şi a schimburilor comerciale dintre Republica Socialistă România şi Republica Populară Congo, semnat la Bucureşti la 20 mai 1985, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 193/1985, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 32 din 4 iulie 1985;12. Acordul comercial şi de cooperare economică dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cuba, semnat la Havana la 5 februarie 1995, ratificat prin Legea nr. 11/1996, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 28 martie 1996;13. Acordul de cooperare economică şi tehnică dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Benin, semnat la Cotonou la 22 noiembrie 1975, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 96/1976, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 39 din 30 aprilie 1976;14. Acordul general de cooperare economică şi tehnică dintre Republica Socialistă România şi Republica Gaboneză, semnat la Bucureşti la 26 iunie 1975, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 121/1975, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 116 din 5 noiembrie 1975;15. Acordul general de cooperare economică şi tehnică pe termen lung dintre Republica Socialistă România şi Republica Ghana, semnat la Bucureşti la 25 mai 1981, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 342/1981, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 94 din 28 noiembrie 1981;16. Acordul de cooperare economică, tehnică şi industrială pe termen lung dintre Republica Socialistă România şi Republica Guineea-Bissau, încheiat la Bucureşti la 9 aprilie 1976, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 211/1976, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 68 din 12 iulie 1976;17. Acordul privind dezvoltarea pe termen lung a cooperării tehnico-economice şi a schimburilor comerciale dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Irak, semnat la Bagdad la 17 iunie 1982, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 404/1982, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 99 din 2 noiembrie 1982;18. Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Imperial al Iranului pentru cooperare economică, tehnică şi ştiinţifică pe termen lung, semnat la Bucureşti la 3 iunie 1973, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 453/1973, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 139 din 15 septembrie 1973;19. Acordul privind colaborarea economică şi tehnică între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Imperial al Iranului, semnat la Teheran la 25 octombrie 1965, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 110/1966, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 7 din 4 martie 1966;20. Acordul-Program privind dezvoltarea pe termen lung a cooperării economice şi tehnice şi a schimburilor comerciale dintre Republica Socialistă România şi Republica Kenya, semnat la Bucureşti la 9 septembrie 1987, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 288/1987, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 55 din 28 noiembrie 1987;21. Acordul de cooperare economică şi tehnică dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Statului Kuwait, semnat la Bucureşti la 30 iulie 1974, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 216/1974, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 144 din 16 noiembrie 1974;22. Acordul de cooperare economică, industrială şi tehnică dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Regatului Lesotho, semnat la Bucureşti la 27 mai 1983, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 482/1983, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 106 din 27 decembrie 1983;23. Acordul comercial şi de cooperare economică dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Liban, semnat la Bucureşti la 18 octombrie 1994, ratificat prin Legea nr. 37/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 30 mai 1996;24. Acordul pe termen lung privind dezvoltarea cooperării economice şi tehnice şi a schimburilor comerciale între Republica Socialistă România şi Republica Liberia, semnat la Bucureşti la 18 octombrie 1986, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 421/1986, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 79 din 25 decembrie 1986;25. Acordul general de cooperare economică, ştiinţifică şi tehnică dintre Republica Socialistă România şi Jamahiria Arabă Libiană Populară Socialistă, semnat la Tripoli la 6 martie 1985, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 149/1985, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 27 din 25 mai 1985;26. Acordul de cooperare economică şi tehnică dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Regatului Maroc, semnat la Bucureşti la 28 iunie 1978, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 432/1978, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 104 din 16 noiembrie 1978;27. Acordul de cooperare economică şi tehnică dintre Republica Socialistă România şi Republica Islamică a Mauritaniei, semnat la Bucureşti la 25 iunie 1974, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 236/1974, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 169 din 30 decembrie 1974;28. Acordul-Program privind dezvoltarea cooperării economice şi tehnice şi a schimburilor comerciale între Republica Socialistă România şi Republica Islamică Mauritania, semnat la Bucureşti la 19 noiembrie 1983, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 29/1984;29. Acordul de cooperare economică şi tehnico-ştiinţifică pe termen lung dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Mozambic, semnat la Maputo la 17 noiembrie 1978, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 11/1979, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 7 din 17 ianuarie 1979;30. Acordul de cooperare economică şi tehnică dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Mozambic, semnat la Bucureşti la 18 septembrie 1996, ratificat prin Legea nr. 124/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 15 iulie 1997;31. Acordul comercial şi de cooperare economică dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Paraguay, semnat la Asuncion la 21 mai 1994, ratificat prin Legea nr. 13/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 28 martie 1996;32. Acordul de cooperare economico-comercială dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Peru, semnat la Lima la 16 mai 1994, ratificat prin Legea nr. 14/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 28 martie 1996;33. Acordul de cooperare economică, comercială şi tehnică dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar, semnat la Bucureşti la 6 iunie 1996, ratificat prin Legea nr. 100/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 25 iunie 1997;34. Acordul de cooperare economică, industrială şi tehnică dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Democratice Sao Tome şi Principe, semnat la Bucureşti la 20 decembrie 1975, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 99/1976, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 40 din 3 mai 1976;35. Acordul de cooperare economică, tehnică şi ştiinţifică dintre Republica Socialistă România şi Republica Senegal, încheiat la Bucureşti la 24 aprilie 1976, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 212/1976, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 69 din 13 iulie 1976;36. Acordul-program privind dezvoltarea pe termen lung a cooperării economice şi tehnice şi a schimburilor comerciale între Republica Socialistă România şi Republica Arabă Siriană, semnat la Bucureşti la 1 decembrie 1987, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 15/1988;37. Acordul general de colaborare dintre Republica Socialistă România şi Republica Sierra Leone, semnat la Bucureşti la 23 iulie 1974, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 237/1974, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 169 din 30 decembrie 1974;38. Acordul de cooperare economică, ştiinţifică şi tehnică dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Siriene, semnat la Bucureşti la 20 ianuarie 1998, ratificat prin Legea nr. 201/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 11 noiembrie 1998;39. Acordul-program privind dezvoltarea pe termen lung a cooperării economice şi tehnice şi a schimburilor comerciale între Republica Socialistă România şi Republica Democratică Sudan, semnat la Bucureşti la 6 august 1982, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 369/1982;40. Acordul general privind cooperarea economică şi tehnică dintre Republica Socialistă România şi Republica Unită Tanzania, semnat la Dar Es Salaam la 8 septembrie 1988, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 383/1988, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 66 din 20 decembrie 1988;41. Acordul-program privind dezvoltarea pe termen lung a cooperării economice şi a schimburilor comerciale între Republica Socialistă România şi Republica Togo, semnat la Bucureşti la 25 mai 1984, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 255/1984;42. Acordul de cooperare economică, ştiinţifică şi tehnică dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Tunisiene, semnat la Tunis la 16 octombrie 1995, ratificat prin Legea nr. 60/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 17 aprilie 1997;43. Acordul de cooperare economică, ştiinţifică şi tehnică dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Togoleze, semnat la Lome la 17 noiembrie 1975, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 95/1976, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 39 din 30 aprilie 1976;44. Acordul de cooperare economică şi tehnică pe termen lung dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Zimbabwe, semnat la Bucureşti la 23 septembrie 1980, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 67/1981, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 19 din 27 martie 1981._________

Noutăți

 • LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 (*republicată*) privind protejarea monumentelor istorice*)
 • LEGE nr. 447 din 1 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2004 pentru ratificarea amendamentelor convenite între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 6 mai 2004 şi la Paris la 17 mai 2004, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 şi la Bucureşti la 20 august 2001
 • LEGE nr. 282 din 5 iunie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 77/1994 privind asociaţiile salariaţilor şi membrilor conducerii societăţilor comerciale care se privatizează
 • LEGE nr. 57 din 1 aprilie 2009 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 136/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului din învăţământ în anul 2008
 • LEGE nr. 487 din 25 septembrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 73/2000 privind organizarea în universităţi a unor formaţiuni de studiu complet în limbi moderne de mare circulaţie internaţionala
 • LEGE nr. 80 din 23 decembrie 1991 privind decontarea prin compensare a plăţilor restante din economie
 • LEGE nr. 68 din 28 aprilie 1999 pentru ratificarea Cartei Organizaţiei Cooperării Economice a Marii Negre, semnată la Yalta la 5 iunie 1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 135 din 22 decembrie 2006 privind majorarea capitalului social al Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A.
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 242 din 28 noiembrie 2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
 • LEGE nr. 56 din 4 iunie 1992 privind frontiera de stat a României
 • LEGE nr. 467 din 9 iulie 2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1992 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii
 • LEGE nr. 21 din 27 februarie 2009 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării şi înlăturării efectelor dezastrelor, semnat la Bucureşti la 25 octombrie 2007
 • LEGE nr. 118 din 7 iulie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 35/1999 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale pentru finanţarea unor acţiuni destinate sărbătoririi în România a Anului internaţional al vârstnicilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 19 decembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 1 septembrie 2005 privind operaţionalizarea Direcţiei generale anticorupţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • LEGE nr. 58 din 26 martie 2015 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2013 pentru desemnarea entităţii publice care exercită, în numele statului, calitatea de acţionar la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 14 iulie 2005 (*republicată*) privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 3 din 1 februarie 1999 pentru completarea alin. (1) al art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 40 din 2 martie 2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006
 • LEGE nr. 458 din 8 iulie 2002 (*republicată*) privind calitatea apei potabile
 • LEGE nr. 13 din 17 martie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
 • LEGE nr. 5 din 3 februarie 1997 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 1994
 • LEGE nr. 192 din 21 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene
 • LEGE nr. 11 din 17 februarie 2009 pentru ratificarea Protocolului adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Maroc, semnat la Rabat la 26 ianuarie 2008, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Maroc privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Rabat la 28 ianuarie 1994
 • LEGE nr. 142 din 1 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 171/2001 pentru aprobarea modificării denumirii şi clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României, precum şi a taxelor vamale de baza aferente acestora
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 18 iunie 2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • LEGE nr. 124 din 29 mai 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 351 din 27 decembrie 2018 privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate
 • LEGE nr. 69 din 2 aprilie 1998 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/1997 pentru abrogarea punctului 3 al literei A din anexa nr. 1 la Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
 • LEGE nr. 389 din 28 septembrie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbru
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 192 din 27 decembrie 2001 pentru ratificarea Protocolului referitor la definirea noţiunii de "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă, anexa la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 30 martie 2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil
 • LEGE nr. 8 din 9 ianuarie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 73/2006 pentru prorogarea termenului de aplicare a dispoziţiilor art. 70 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 2 aprilie 2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 193 din 12 decembrie 2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
 • LEGE nr. 97 din 2 iunie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/1999 privind asigurarea unor facilităţi furnizorilor de îngrăşăminte chimice şi de uz fitosanitar
 • LEGE nr. 166 din 14 iulie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2010 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
 • LEGE nr. 525 din 17 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiţii financiare şi pieţele reglementate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 27 iunie 2007 privind datoria publică
 • LEGE nr. 567 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 208 din 15 noiembrie 2000 privind scutirea de taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 211/2000 privind garantarea de către Ministerul Finanţelor a unor împrumuturi externe pentru Ministerul Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 51 din 2 martie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/1997 privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a salariaţilor în cazul transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor sau părţilor sociale ale societăţilor comerciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 18 martie 2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 459 din 1 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2004 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 296/2002 privind acordarea asistenţei medicale în România cetăţenilor străini în baza acordurilor, înţelegerilor, convenţiilor sau protocoalelor internaţionale de reciprocitate în domeniul sănătăţii, la care România este parte
 • LEGE nr. 179 din 17 mai 2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor
 • LEGE nr. 230 din 13 iulie 2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 110 din 12 octombrie 2009 privind acordarea unor ajutoare de stat operatorilor economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat către populaţie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 14 iulie 2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială
 • LEGE nr. 503 din 17 noiembrie 2004 (*republicată*) privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 februarie 2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 50 din 30 martie 2016 pentru modificarea art. 12 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003
 • LEGE nr. 56 din 1 august 1991 pentru modificarea Legii nr. 36/1990 privind autorizarea Guvernului de a stabili sau modifica taxe şi impozite
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 7 din 9 ianuarie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2013 privind unele măsuri speciale pentru compensarea şi decontarea unor creanţe reciproce rezultate din contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiat între Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului şi Ford Motor Company, precum şi pentru prorogarea unui termen
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 13 decembrie 2006 (*republicată*) privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021