Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 363 din 21 septembrie 2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea I - Reţele de transport
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 26 septembrie 2006 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 363 din 21 septembrie 2006privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 26 septembrie 2006

  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1(1) Se aprobă Planul de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport, care cuprinde direcțiile de dezvoltare a infrastructurii de transport, prevăzute în anexele nr. 1-10.(2) Lucrările care fac obiectul prezentei legi sunt de interes național și constituie cauză de utilitate publică. Articolul 2Semnificația principalilor termeni utilizați în prezenta lege este cea prevăzută în anexa nr. 11. Articolul 3(1) Lucrările de realizare a proiectelor aferente direcțiilor de dezvoltare din Planul de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport se cuprind în listele de investiții anexă la bugetele ordonatorilor principali de credite, pe bază de studii de fezabilitate elaborate și aprobate potrivit legii.(2) Lucrările pot fi finanțate, total sau parțial, din sumele alocate anual cu această destinație de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, din credite externe, fonduri externe nerambursabile și din alte surse legal constituite, pe bază de documentații tehnico-economice aprobate conform legislației în vigoare.(3) Realizarea unor noi lucrări, considerate prioritare și necuprinse în liniile directoare prevăzute prin prezenta lege, se aprobă prin hotărâre a Guvernului.(4) Programele privind executarea lucrărilor aferente direcțiilor de dezvoltare prevăzute în prezenta lege, conform proiectelor aprobate în condițiile legii, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Articolul 4(1) Prevederile Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport sunt obligatorii și se aplică în amenajarea teritoriului județelor, municipiilor, orașelor sau comunelor, după caz.(2) Delimitarea terenurilor, a culoarelor și a amplasamentelor necesare pentru rețele de transport se stabilește prin documentații de urbanism și/sau de amenajare a teritoriului și prin studii de fezabilitate, aprobate potrivit legii.(3) Exproprierea pentru cauză de utilitate publică, ocuparea terenurilor și scoaterea din circuitul agricol și din circuitul silvic se fac potrivit legii.(4) Pe terenurile rezervate dezvoltării rețelelor de transport stabilite prin documentațiile de amenajare a teritoriului, prevăzute la art. 1, se interzice autorizarea executării construcțiilor definitive, fără avizul conform al organului de specialitate al administrației publice centrale, care stabilește politica în domeniul transporturilor. Articolul 5Autoritățile administrației publice centrale, județene și locale cooperează pentru asigurarea aplicării prevederilor prezentei legi. Articolul 6Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 71/1996 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Căi de comunicație, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 29 iulie 1996, se abrogă. Articolul 7Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 21 septembrie 2006.Nr. 363. Anexa nr. 1
  DIRECȚII DE DEZVOLTARE
  prevăzute în Planul de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport
  A. Rețeaua de căi rutiere1. Autostrăzi:1.01. Nădlac*)-Arad-Timișoara-Lugoj-Deva-Sibiu-Pitești-București-Lehliu-FeteștiCernavodă-Constanța;1.02. Sibiu-Făgăraș-Brașov-Ploiești-București;1.03. Timișoara-Stamora Moravița*);1.04. Zalău-Cluj-Napoca-Turda-Alba Iulia-Sebeș;1.05. Lugoj-Caransebeș- Drobeta-Turnu Severin-Filiași-Craiova-Calafat*);1.06. Siret*)-Suceava-Bacău-Mărășești-Tișița;1.07. Albița*)-Huși-Tecuci-Tișița-Buzău;1.08. București-Giurgiu*);1.09. Buzău-Ploiești;1.10. Centura București;1.11. Centura Constanța;1.12. Borș*)-Marghita-Zalău;1.13. Turda-Târgu Mureș-Sighișoara-Făgăraș;1.14. Petea*)-Satu Mare-Baia Mare-Mireșu Mare-Dej-Bistrița-Vatra Dornei-Suceava;1.15. Mireșu Mare-Zalău;1.16. Târgu Mureș-Piatra-Neamț-Roman-Târgu Frumos-Iași-Sculeni*);1.17. Craiova-București;1.18. Halmeu*)-Seini;1.19. Arad-Deva;1.20. Oradea-Chișineu-Criș-Arad;1.21. Vărșand*)-Chișineu-Criș;1.22. Giurgiulești*)-Galați-Brăila-Slobozia-Călărași*).2. Drumuri expres sau cu 4 benzi:2.01. Nădlac-Timișoara;2.02. Halmeu-Satu Mare-Zalău;2.03. Borș*)-Oradea-Zalău;2.04. Drobeta-Turnu Severin-Calafat;2.05. Simeria-Hațeg-Petroșani-Filiași;2.06. Craiova-Alexandria-București;2.07. Buzău-București;2.08. Bâldana-Târgoviște-Moroieni-Sinaia;2.09. Rădăuți-Prut-Ștefănești.Coridorul paneuropean de transport multimodal IV - pct. 1.01 și 1.05Coridorul paneuropean de transport intermodal IX - pct. 1.07, 1.08 și 2.072.10. Ploiești-Buzău-Râmnicu Sărat;2.11. Satu Mare-Carei-Valea lui Mihai-Oradea;2.12. Baia Mare-Cavnic-Budești-Borșa-Iacobeni-Vatra Dornei-Piatra-Neamț-Bacău;2.13. Sighetu Marmației*)-Budești;2.14. Moisei-Năsăud-Bistrița-Reghin-Târgu Mureș;2.15. Dej-Cluj-Napoca-Turda;2.16. Reghin-Miercurea-Ciuc-Târgu Secuiesc;2.17. Suceava-Botoșani-Ștefănești*);2.18. Botoșani-Târgu Frumos;2.19. Chișineu-Criș-Beiuș-Cluj-Napoca;2.20. Oradea-Beiuș-Deva;2.21. Sibiu-Mediaș-Sighișoara-Odorheiu Secuiesc-Miercurea-Ciuc;2.22. Bacău-Târgu Secuiesc-Brașov-Pitești-Slatina-Craiova;2.23. Bacău-Vaslui-Crasna;2.24. Târgu Secuiesc-Focșani-Brăila-Tulcea;2.25. Cenad*)-Timișoara;2.26. Voiteg-Reșița-Caransebeș;2.27. Socol*)-Baziaș-Moldova Nouă-Drobeta-Turnu Severin;2.28. Filiași-Craiova;2.29. Drobeta-Turnu Severin-Târgu Jiu-Râmnicu Vâlcea-Curtea de Argeș;2.30. Craiova-Bechet*);2.31. Pitești-Târgoviște-Ploiești;2.32. Pitești-Costești-Roșiori de Vede-Turnu Măgurele*);2.33. Turnu Măgurele-Alexandria;2.34. București-Giurgiu*);2.35. Buzău-Brăila;2.36. Râmnicu Sărat-Hârșova-Constanța;2.37. Slobozia-Hârșova-Tulcea;2.38. Tulcea-Constanța-Vama Veche*).3. Poduri noi:3.01. pe Dunăre la: Calafat, Bechet, Turnu Măgurele, Giurgiu, Călărași și Brăila;3.02. pe râul Prut la: Galați-Giurgiulești, Fălciu, Ungheni și Ștefănești;3.03. pe râul Tisa la Sighetu Marmației;3.04. pe râul Siret la Cosmești.*) Cuprinde și secțiunea dintre ultima localitate și frontiera de stat.
  Anexa nr. 2 Anexa nr. 3
  DIRECȚII DE DEZVOLTARE
  prevăzute în Planul de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport
  B. Rețeaua de căi feroviare1. Linii de cale ferată convenționale, cu viteza până la 160 km/h pe trasee existente reabilitate:1.01. Curtici*)-Arad-Simeria-Vințu de Jos-Alba Iulia-Coșlariu - Copșa Mică - Brașov - Ploiești - București - Fetești - Medgidia - Constanța;1.02. Vințu de Jos-Sibiu-Râmnicu Vâlcea-Vâlcele-Pitești-București;1.03. Arad-Timișoara-Caransebeș-Drobeta-Turnu Severin-Strehaia-Craiova-Calafat*);1.04. Craiova-Roșiori-Videle-București/Giurgiu;1.05. Cristești Jijia*)-Iași-Pașcani-Bacău-Adjud-Mărășești-Focșani-Buzău-Ploiești-bucurești-Giurgiu*).Coridorul paneuropean de transport multimodal IV - pct. 1.01 și 1.03Coridorul paneuropean de transport intermodal IX - pct. 1.051.06. Vicșani*)-Suceava-Pașcani;1.07. Buzău-Făurei-Brăila-Galați*);1.08. Oradea-Episcopia Bihor*);1.09. Halmeu*)-Satu Mare-Oradea-Poieni-Cluj-Napoca-Apahida-Coșlariu;1.10. Timișoara-Stamora Moravița*);1.11. Oradea-Arad;1.12. Constanța-Mangalia;1.13. Medgidia-Negru Vodă*);1.14. București-Urziceni-Făurei;1.15. Satu Mare-Baia Mare-Dej-Apahida;1.16. Dej-Beclean pe Someș-Suceava;1.17. Brașov-Ciceu-Deda-Beclean pe Someș;1.18. Simeria-Filiași.2. Linii de cale ferată cu viteza peste 250 km/h:2.01. Linii noi: Rețeaua feroviară de mare viteză va fi realizată în funcție de înțelegerile cu țările vecine și în urma unui studiu care va stabili numărul punctelor de secționare și traseul pe direcția Constanța-București, cu ieșire spre frontiera vestică a României.3. Linii de cale ferată de interes local, pe trasee noi:3.01. Zalău-Cehu Silvaniei;3.02. Dej-Târgu Lăpuș;3.03. Motru-Baia de Aramă;3.04. Strehaia-Vânju Mare;3.05. Târgu Mureș-Sighișoara;3.06. Bicaz-Gheorgheni;3.07. Bacău-Moinești;3.08. Brăila-Măcin-Tulcea;3.09. țăndărei -Giurgeni;3.10. Calafat*)-Vânju Mare-Drobeta-Turnu Severin;3.11. Zalău-Huedin;3.12. Craiova-Porțile de Fier II*);3.13. Baia Mare-Sighetu Marmației;3.14. Satu Mare-Petea*).4. Poduri noi:4.01. pe Dunăre la: Calafat, Giurgiu și Brăila;4.02. pe râul Prut la: Galați-Giurgiulești și Fălciu.*) Cuprinde și secțiunea dintre ultima stație de cale ferată și frontiera de stat.
  Anexa nr. 4 Anexa nr. 5
  DIRECȚII DE DEZVOLTARE
  prevăzute în Planul de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport
  C. Rețeaua de căi navigabile interioare și porturi1. Căi navigabile la care se vor executa lucrări de amenajare:1.01. Dunărea (Baziaș-portul Cernavodă-portul Brăila-portul Sulina):– sectorul intrarea în țară la gura Nerei, amonte de Baziaș-Porțile de Fier II;– sectorul Porțile de Fier II-Călărași;– sectorul Călărași-Cernavodă-Brăila;– sectorul Brăila-Ceatalul Ismailului;– sectorul Tulcea - între Ceatalul Ismailului și Ceatalul Sfântu Gheorghe;– canalul Sulina, sectorul Ceatalul Sfântu Gheorghe - Marea Neagră;1.02. Canalul Dunăre-Marea Neagră;1.03. Canalul Poarta Albă-Midia-Năvodari;1.04. Dunărea (brațul Chilia).Coridorul paneuropean de transport VII - de la pct. 1.01 la pct. 1.04.1.05. Canalul de legătură dintre Dunăre-Borcea și Combinatul Călărași;1.06. Brațele navigabile ale Dunării: Tatanir, Sfântu Gheorghe, Măcin, Arapu, Caleia, Vâlciu, Borcea, Bala, Gogoșu;1.07. Râul Prut între Dunăre și nodul hidrotehnic Stânca-Costești;1.08. Râul Siret între Dunăre și Adjud;1.09. Canalul magistral Siret-Bărăgan între Adjud și Dridu;1.10. Râul Ialomița între Dunăre și Dridu;1.11. Râul Argeș între Dunăre și Mihăilești;1.12. Râul Dâmbovița între Budești-București (Glina);1.13. Râul Olt între Dunăre-Slatina și Râmnicu Vâlcea;1.14. Râul Jiu între Dunăre și Craiova;1.15. Canalul Bega pe sectorul Timișoara-frontieră;1.16. Râul Mureș de la frontieră până la Alba Iulia;1.17. Râul Someș între frontieră și Dej.2. Puncte de traversare cu bacul și de acostare pentru nave de pasageri, la care se vor executa lucrări de modernizare:2.01. Portul Sulina;2.02. Portul Tulcea;2.03. Portul Galați;2.04. Portul Brăila;2.05. Portul Cernavodă;2.06. Portul Călărași;2.07. Portul Oltenița;2.08. Portul Giurgiu;2.09. Portul Calafat;2.10. Portul Drobeta-Turnu Severin;2.11. Portul Moldova Veche;2.12. Portul Chilia Veche;2.13. Portul Periprava;2.14. Portul Sfântu Gheorghe;2.15. Portul Isaccea;2.16. Portul Hârșova;2.17. Portul Zimnicea;2.18. Portul Turnu Măgurele;2.19. Portul Corabia;2.20. Portul Bechet;2.21. Portul Rast;2.22. Portul Cetate;2.23. Portul Orșova;2.24. Portul Șvinița.3. Puncte de trafic RO - RO noi:3.01. Portul Tulcea;3.02. Portul Galați;3.03. Portul Brăila;3.04. Portul Călărași;3.05. Portul Oltenița;3.06. Portul Giurgiu;3.07. Portul Calafat;3.08. Portul Drobeta-Turnu Severin;3.09. Portul Moldova Veche;3.10. Portul Isaccea;3.11. Portul Turnu Măgurele;3.12. Portul Corabia;3.13. Portul Bechet.4. Porturi la care se vor executa lucrări de modernizare:4.01. Portul Constanța;4.02. Portul Sulina;4.03. Portul Tulcea;4.04. Portul Medgidia;4.05. Portul Galați;4.06. Portul Brăila;4.07. Portul Cernavodă;4.08. Portul Călărași;4.09. Portul Oltenița;4.10. Portul Giurgiu;4.11. Portul Calafat;4.12. Portul Drobeta-Turnu Severin;4.13. Portul Moldova Veche;4.14. Portul Mangalia;4.15. Portul Midia;4.16. Portul Chilia Veche;4.17. Portul Mahmudia;4.18. Portul Isaccea;4.19. Portul Hârșova;4.20. Portul Basarabi - pe Canalul Dunăre-Marea Neagră;4.21. Portul Ovidiu - pe Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari;4.22. Portul Luminița - pe Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari;4.23. Portul Pârjoaia;4.24. Portul Zimnicea;4.25. Portul Turnu Măgurele;4.26. Portul Corabia;4.27. Portul Bechet;4.28. Portul Cetate;4.29. Portul Orșova;4.30. Portul Șvinița;4.31. Portul Baziaș.5. Porturi noi:5.01. Pe râul Prut la: Oancea, Fălciu, Risești, Prisăcani;5.02. Pe râul Siret la: Adjud Sud, Doaga și Independența;5.03. Pe canalul Siret-Bărăgan la: Mărășești, Focșani, Râmnicu Sărat, Buzău și Dridu;5.04. Pe râul Ialomița la Slobozia;5.05. Pe râul Dâmbovița la București (Glina);5.06. Pe râul Argeș la Oltenița (confluență cu Dunărea) și la 1 Decembrie;5.07. Pe râul Olt la Izlaz (confluență cu Dunărea), la Slatina și la Râmnicu Vâlcea Sud (Govora);5.08. Pe râul Jiu la Craiova;5.09. Pe canalul Bega la Timișoara;5.10. Pe râul Mureș la: Arad, Deva și Alba Iulia;5.11. Pe râul Someș la: Satu Mare, Jibou și Dej.6. Porturi turistice și debarcadere pentru nave de pasageri:6.01. Portul Sulina;6.02. Portul Tulcea;6.03. Portul Galați;6.04. Portul Brăila;6.05. Portul Cernavodă;6.06. Portul Oltenița;6.07. Portul Giurgiu;6.08. Portul Mangalia (2 Mai);6.09. Portul Belona (Eforie);6.10. Portul Tomis (Constanța);6.11. Portul Chilia;6.12. Portul Sf. Gheorghe;6.13. Portul Orșova.
  Anexa nr. 6 Anexa nr. 7
  DIRECȚII DE DEZVOLTARE
  prevăzute în Planul de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport
  D. Rețeaua de aeroporturi1. Aeroporturi existente la care se vor executa lucrări de modernizare:1.01. Aeroportul Arad;1.02. Aeroportul București Băneasa;1.03. Aeroportul București Henri Coandă;1.04. Aeroportul Bacău;1.05. Aeroportul Cluj-Napoca;1.06. Aeroportul Constanța;1.07. Aeroportul Iași;1.08. Aeroportul Oradea;1.09. Aeroportul Sibiu;1.10. Aeroportul Suceava;1.11. Aeroportul Timișoara;1.12. Aeroportul Baia Mare;1.13. Aeroportul Târgu Mureș;1.14. Aeroportul Caransebeș;1.15. Aeroportul Craiova;1.16. Aeroportul Satu Mare;1.17. Aeroportul Tulcea.2. Aeroporturi noi:2.01. în zona Brașov-Ghimbav-Prejmer;2.02. în zona Brăila-Galați-Tulucești;2.03. în zona Alba Iulia-Aurel Vlaicu;2.04. în zona municipiului Bistrița.
  Anexa nr. 8 Anexa nr. 9
  DIRECȚII DE DEZVOLTARE
  prevăzute în Planul de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport
  E. Rețeaua de transport combinat1. Terminale de transport combinat existente, la care urmează să se execute lucrări de modernizare:1.01. Terminalul Alba Iulia;1.02. Terminalul Bacău;1.03. Terminalul Baia Mare;1.04. Terminalul Bistrița Nord;1.05. Terminalul Bradu de Sus (Pitești);1.06. Terminalul Brașov Triaj;1.07. Terminalul Bucureștii Noi;1.08. Terminalul Buzău Sud;1.09. Terminalul Cluj-Napoca Est;1.10. Terminalul Constanța Mărfuri;1.11. Terminalul Craiova;1.12. Terminalul Deva;1.13. Terminalul Galați Mărfuri;1.14. Terminalul Glogovăț (Arad);1.15. Terminalul Mediaș;1.16. Terminalul Oradea Est;1.17. Terminalul Ploiești Crâng;1.18. Terminalul Petea - Satu Mare;1.19. Terminalul Semenic (Timișoara Sud);1.20. Terminalul Socola Mărfuri;1.21. Terminalul Suceava;1.22. Terminalul Titan (București Sud);1.23. Terminalul Tulcea Mărfuri;1.24. Terminalul Port Constanța.2. Terminale de transport combinat noi:2.01. Terminalul Giurgiu Port;2.02. Terminalul Dej.
  Anexa nr. 10 Anexa nr. 11
  DEFINIREA
  principalilor termeni utilizați
  Pentru aplicarea prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:1. drum național– drumul care aparține proprietății publice a statului, este de interes național, asigură legătura capitalei țării cu reședințele de județe, cu obiectivele de interes strategic național, între ele, precum și cu țările vecine.Drumurile naționale pot fi:– autostrăzi;– drumuri expres;– drumuri naționale europene (E);– drumuri naționale principale;– drumuri naționale secundare;2. autostradă– drumul național de mare capacitate și viteză, rezervat exclusiv circulației autovehiculelor, care nu deservește proprietăți riverane, prevăzut cu două căi unidirecționale separate printr-o zonă mediană, având cel puțin două benzi de circulație pe sens și bandă de staționare de urgență, intersecții denivelate și accese limitate, intrarea și ieșirea autovehiculelor fiind permise numai în locuri special amenajate;3. drum expres– drumul național accesibil numai prin noduri sau intersecții reglementate, rezervat exclusiv circulației autovehiculelor, se desfășoară în afara localităților și pe care oprirea și staționarea pe partea carosabilă sunt interzise;4. drum cu 4 benzi– drumul național cu 4 benzi de circulație, accesibil prin intersecții reglementate, cu traseu care poate traversa localități și pe care oprirea și staționarea pe partea carosabilă sunt interzise;5. infrastructură feroviara interoperabila– partea infrastructurii feroviare publice sau private a statului, aferentă traficului național și internațional, administrată în concordanță cu prevederile legislației privind liberul acces al operatorilor de transport feroviar și care se dezvoltă în conformitate cu normele tehnice de interoperabilitate adoptate pe plan european și preluate în legislația din România;6. infrastructură feroviara neinteroperabila– partea infrastructurii feroviare publice sau private a statului, aferentă traficului local, conectată ori nu la infrastructura feroviară interoperabilă și care este administrată și se dezvoltă pe baza unor reglementări specifice interne;7. linii de cale ferată convenționale– linii de cale ferată cu viteza sub 200 km/h;8. rețea de transport combinat– rețeaua de transport internațional combinat este constituită din linii de cale ferată, precum și din terminale de transport combinat, puncte de trecere a frontierei, stații de schimbare a ecartamentului și porturi sau legături cu nave feribot care au importanță deosebită pentru transportul internațional combinat;9. terminal de transport combinat– locul echipat pentru transbordarea și stocarea UTI (unități de transport intermodal);10. punct de trecere a frontierei– orice loc organizat și autorizat de Guvernul României pentru trecerea frontierei de stat;11. Coridorul paneuropean de transport multimodal IV-Dresda/Nurenberg-Praga-Viena/Bratislava-Budapesta-Arad-București-Constanța/Craiova-Sofia-Salonic/Plovdiv-Istanbul înseamnă traseul rutier, traseul feroviar și punctele de legătură de transport naval, aerian, maritim și combinat, incluzând instalații auxiliare ca: semnalizări, instalații necesare pentru dirijarea traficului, drumuri de acces, puncte de trecere a frontierei, stații de service, terminale pentru mărfuri și călători, depozite, aflate pe traseul coridorului;12. Coridorul paneuropean de transport VII– Dunărea navigabilă, Canalul Dunăre-Marea Neagră, Brațele Dunării Chilia și Sulina, legăturile navigabile dintre Marea Neagră și Dunăre, Canalul Dunăre-Sava, Canalul Dunăre-Tisa și infrastructurile portuare importante situate pe aceste căi navigabile;13. Coridorul paneuropean de transport intermodal IX– Helsinki-St. Petersburg-Moscova/Pscov-Vitebsk-Kiev-Ljubasvika Chișinău-București-Dimitrovgrad înseamnă traseul rutier, traseul feroviar și infrastructurile de transport combinat, incluzând instalații auxiliare ca: drumuri de acces, puncte de trecere a frontierei, stații de service, terminale pentru mărfuri și călători, depozite și instalații necesare pentru dirijarea traficului, aflate pe traseul coridorului, precum și legăturile lor cu toate nodurile de infrastructuri de transport aflate pe coridor;14. Rețea TEN-R– Rețea transeuropeană de transport rutier;15. Rețea TEN-F– Rețea transeuropeană de transport feroviar.
  -----

  Noutăți

 • LEGE nr. 108 din 19 mai 2017 pentru modificarea alin. (2) al art. 800 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 222 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 180/2001 privind unele măsuri de redresare financiară la Societatea Naţională "Tutunul Românesc" - S.A.
 • LEGE nr. 54 din 18 decembrie 1970 pentru aprobarea Decretului nr. 503/1970 privind instituirea stemelor judeţelor şi municipiilor
 • LEGE nr. 447 din 8 iulie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 178/2001 pentru completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 aprilie 2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009
 • LEGE nr. 287 din 17 iulie 2009*) (*republicată*) privind Codul civil
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 189 din 12 decembrie 2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala
 • LEGE nr. 145 din 26 iunie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
 • LEGEA nr. 185 din 25 iunie 2013 (*republicată*) privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate
 • LEGE nr. 114 din 24 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2011 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon
 • LEGE nr. 211 din 5 iulie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2005 privind desemnarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe să realizeze lucrări de construire şi/sau de reabilitare a caselor de locuit din zonele calamitate
 • LEGE nr. 648 din 7 decembrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 64/2002 pentru completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 7 martie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
 • LEGE nr. 93 din 19 aprilie 2018 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) privind privilegiile şi imunităţile OIAC, semnat la Haga la 6 septembrie 2017
 • LEGE nr. 4 din 30 iunie 1977 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale membrilor cooperativelor agricole de producţie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 23 iunie 2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 29 noiembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 57 din 18 decembrie 1970 pentru aprobarea Decretului nr. 506/1970 pentru modificarea Decretului nr. 784/1969, aprobat prin Legea nr. 69/1969, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, completat prin Decretul nr. 126/1970, aprobat prin Legea nr. 23/1970
 • LEGE nr. 400 din 17 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea şi completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 18/1991, republicată
 • LEGE nr. 577 din 14 decembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii cinematografiei nr. 630/2002
 • LEGE nr. 13 din 9 decembrie 1982 privind aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 400/1981 pentru instituirea unor reguli privind exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor, întărirea ordinii şi disciplinei în munca în unităţile cu foc continuu sau care au instalaţii cu grad ridicat de pericol în exploatare, astfel cum a fost completat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 16/1982
 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 31 din 13 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2002 privind unele măsuri pentru dezafectarea macaralelor-turn abandonate pe şantierele de construcţii
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGEA nr. 156 din 26 iulie 2000 (*republicată*) privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 30 iunie 2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile
 • LEGE nr. 279 din 5 octombrie 2005 (*republicată*) privind ucenicia la locul de muncă
 • LEGE nr. 72 din 17 iulie 1992 pentru ratificarea Acordului internaţional privind utilizarea staţiilor de sol "INMARSAT" de navă în porturi şi în limitele mărilor teritoriale, încheiat la Londra la 16 octombrie 1985
 • LEGE nr. 2.388 din 18 aprilie 1912 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 1726 din 17 martie 1912 pentru trecerea în proprietatea Statului a moşiilor stăpânite de persoane juridice cu caracter de utilitate publică
 • LEGE nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 4 din 10 martie 1998 privind reglementarea amortizării activelor corporale pentru anul 1998
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 298 din 7 iunie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 28 februarie 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 40 din 8 aprilie 1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe
 • LEGE nr. 196 din 17 noiembrie 1997 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/1997 pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei nr. 114/1996
 • LEGE nr. 252 din 13 decembrie 2017 pentru aderarea României la Convenţia privind garanţiile internaţionale în materie de echipamente mobile şi la Protocolul la Convenţia privind garanţiile internaţionale în materie de echipamente mobile privind aspecte specifice ale echipamentelor aeronavelor, adoptate la Cape Town la 16 noiembrie 2001
 • LEGE nr. 227 din 7 iunie 2006 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 27 iunie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sanitar
 • LEGE nr. 242 din 31 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2008 privind autorizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative de a încheia angajamente legale pentru unele acţiuni prioritare
 • LEGE nr. 192 din 23 iunie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2005 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii - Programul de dezvoltare a infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii din România (SAMTID), faza I, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005
 • LEGE nr. 42 din 8 martie 2013 pentru abrogarea art. 1 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 9 februarie 2006 pentru modificarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 128 din 10 septembrie 1999 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
 • LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 91 din 25 mai 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/1998 privind acordarea de către stat, prin intermediul Ministerului Finanţelor, de garanţii pentru emisiuni de obligaţiuni pe pieţele financiare externe
 • LEGE nr. 54 din 30 martie 2016 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal
 • LEGE nr. 287 din 14 noiembrie 2008 pentru ratificarea Acordului maritim dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia, semnat la Bucureşti la 3 martie 2008
 • LEGE nr. 33 din 11 martie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2003 privind unele măsuri de întărire a pazei pădurilor proprietatea persoanelor fizice şi pentru modificarea art. 31 din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 90 din 5 aprilie 2004 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
 • LEGE nr. 269 din 17 iunie 2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României
 • LEGE nr. 315 din 12 iulie 2006 privind stimularea achiziţionării de cărţi sau de programe educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, în învăţământul preuniversitar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 71 din 9 iunie 2000 privind aprobarea efectuării unei donaţii către Muzeul "Memorial pour la Paix" din Caen, Franţa
 • LEGEA nr. 270 din 22 decembrie 2017 prevenirii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 26 iunie 2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 96 din 2 iunie 2000 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021