Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 242 din 22 iunie 2006 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004, precum şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2004
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iunie 2006 -
LEGE nr. 242 din 22 iunie 2006pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004, precum şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2004 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iunie 2006

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1 (1) Se aprobă contul general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004, cuprinzând venituri în sumă de 161.719,4 miliarde lei, cheltuieli în sumă de 161.665,0 miliarde lei şi un excedent în sumă de 54,4 miliarde lei. (2) Structura contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 este prevăzută în anexa nr. 1. Articolul 2 (1) Se aprobă contul general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2004, cuprinzând venituri în sumă de 19.035,2 miliarde lei, cheltuieli în sumă de 16.583,0 miliarde lei şi un excedent în sumă de 2.452,2 miliarde lei. (2) Structura contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2004 este prevăzută în anexa nr. 2. Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 22 iunie 2006.Nr. 242. Anexa 1 Anexa 1/01MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEIEXECUTIA BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT31 decembrie 2004- SINTEZA -
*Font 7*
                                                                                                          - mii lei -
Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Ti- tlu/ arti- col Ali- neat Denumire indicatori Prevederi Bugetare Initiale Prevederi Bugetare Definitive Încasări Realizate/ Plati Efectuate 3/2 %
A B 1 2 3 4
0001 04 0002 0003 0004 0904 02 03 07 08 1104 01 02 03 1900 04 2204 13 30 3700 04 3704 04 5004 01 02 20 38 39 40 49 70 84 85 01 02 5700 04 01 20 38 39 40 6004 01 20 21 38 40 05 09 80 6004 22 23 24 26 27 28 29 31 6104 01 38 39 17 6104 10 7100 04 01 02 20 70 84 85 01 02 7304 01 02 10 11 12 13 14 01 02 16 20 21 22 23 01 02 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 07 70 72 84 85 01 02 7304 03 50 8800 04 8904 01 49 51 02 8904 02 9804 VENITURI - TOTAL I. VENITURI CURENTE A. VENITURI FISCALE A1. IMPOZITE DIRECTE CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI SOCIALE Contribuţii pentru asigurări sociale datorate de angajatori Contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de salariati şi alte persoane asimilate Contribuţii pentru asigurări sociale datorate de alte persoane asigurate Contribuţii pentru asigurări sociale datorate de persoanele aflate în şomaj CONTRIBUTII DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA ŞI BOLI PROFESIONALE Contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate de angajatori Contribuţii de asigurare pentru: accidente de muncă şi boli profesionale datorate de alte persoane fizice care incheie asigurare Contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pentru şomeri pe durata practicii profesionale B. VENITURI NEFISCALE DIVERSE VENITURI Contribuţii pentru bilete de tratament şi odihna Încasări din alte surse VI. SUBVENTII SUBVENTII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT Subventii primite de bugetul asigurarilor sociale de stat BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT CHELTUIELI CURENTE CHELTUIELI DE PERSONAL CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII TRANSFERURI Transferuri consolidabile Transferuri neconsolidabile DOBANZI CHELTUIELI DE CAPITAL RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE Rambursari de credite externe şi plati de dobanzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursari de credite externe Plati de dobanzi şi comisioane Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE CHELTUIELI CURENTE CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII TRANSFERURI Transferuri consolidabile Transferuri neconsolidabile ASISTENŢA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZATII CHELTUIELI CURENTE CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII Drepturi cu caracter social TRANSFERURI Transferuri neconsolidabile Pensii de asigurări sociale Alte ajutoare, alocatii şi indemnizatii Alte transferuri Pensii de asigurări sociale Indemnizatii pentru incapacitate temporara de muncă din cauza de boala sau accident Indemnizatii pentru concedii de maternitate şi ingrijirea copiilor Ajutoare acordate asiguratilor pentru decese şi proteze Ajutoare acordate pensionarilor pentru decese şi proteze Tratament balnear şi odihnă Concediu platit pentru cresterea copiilor până la 2 ani Compensatii pentru pensiile refugiatilor greci repatriati ALTE CHELTUIELI SOCIALE CHELTUIELI CURENTE TRANSFERURI Transferuri consolidabile Transferuri din bugetul asigurarilor sociale de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate reprezentand contribuţia persoanelor aflate în concediu medical, concediu medical pentru sarcina şi lehuzie sau concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav în vârsta de până la 7 ani Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu medical, concediu medical pentru sarcina şi lehuzie sau în concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav în vârsta de până la 7 ani Partea a VI-a ALTE ACTIUNI CHELTUIELI CURENTE CHELTUIELI DE PERSONAL CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE Rambursari de credite externe şi plati de dobanzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursari de credite externe Plati de dobanzi şi comisioane CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI CHELTUIELI CURENTE CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli cu salariile Contribuţii pentru asigurări sociale de stat Contribuţii pentru asigurarile de şomaj Contribuţii pentru asigurarile sociale de sănătate Deplasari, detasari, transferari - deplasari, detasari, transferari în tara - deplasari, detasari, transferari în strainatate Contribuţii pentru asigurarile de accidente de muncă şi boli profesionale CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII Drepturi cu caracter social Hrana Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodarie Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata şi echipament Reparatii curente Reparatii capitale Cărţi şi publicatii Alte cheltuieli Calificarea, perfectionarea şi specializarea profesionala a salariatilor Protocol Protectia muncii Transmiterea drepturilor Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale CHELTUIELI DE CAPITAL Investitii ale instituţiilor publice RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE Rambursari de credite externe şi plati de dobanzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursari de credite externe Plati de dobanzi şi comisioane Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor Alte cheltuieli Partea a XIII-a PLATI DE DOBANZI ŞI ALTE CHELTUIELI PLATI DE DOBANZI CHELTUIELI CURENTE DOBANZI PLATI DE DOBANZI Dobânda datorata trezoreriei statului Dobânda datorata trezoreriei statului EXCEDENT 152.382.996.110 138.422.032.123 137.303.044.623 137.303.044.623 137.303.044.623 92.748.911.849 40.729.625.147 1.533.204.288 2.291.303.339 1.118.987.500 1.118.987.500 688.987.500 430.000.000 13.960.963.987 13.960.963.987 13.960.963.987 150.308.266.510 149.938.896.170 512.172.900 4.749.966.474 144.140.944.400 274.266.000 143.866.678.400 535.812.396 300.000.000 69.370.340 69.370.340 32.303.340 37.067.000 146.855.444.400 146.855.444.400 2.714.500.000 144.140.944.400 274.266.000 143.866.678.400 146.581.178.400 146.581.178.400 2.714.500.000 2.714.500.000 143.866.678.400 143.866.678.400 136.005.400.000 7.696.128.400 165.150.000 136.005.400.000 1.339.885.000 1.032.604.000 80.661.000 1.854.475.000 2.714.500.000 3.388.503.400 165.150.000 274.266.000 274.266.000 274.266.000 274.266.000 274.266.000 274.266.000 2.917.009.714 2.547.639.374 512.172.900 2.035.466.474 300.000.000 69.370.340 69.370.340 32.303.340 37.067.000 2.917.009.714 2.547.639.374 512.172.900 382.772.000 86.123.700 11.483.160 26.794.040 5.000.000 3.500.000 1.500.000 2.035.466.474 2.100.000 4.660.000 4.530.000 2.530.000 2.000.000 108.022.222 1.689.950 4.053.500 38.741.715 9.445.735 990.000 1.861.233.352 1.110.000 100.000 100.000 1.836.072.900 23.850.452 300.000.000 300.000.000 69.370.340 69.370.340 32.303.340 37.067.000 1.836.072.900 1.080.936.814 535.812.396 535.812.396 535.812.396 535.812.396 535.812.396 535.812.396 535.812.396 2.074.729.600 164.331.875.208 146.628.684.761 145.540.389.761 145.540.389.761 143.776.480.082 100.208.035.218 39.458.371.131 1.799.400.394 2.310.673.339 1.763.909.679 1.737.172.479 26.107.200 630.000 1.088.295.000 1.088.295.000 666.882.500 421.412.500 17.703.190.447 17.703.190.447 17.703.190.447 162.450.670.529 162.245.997.189 609.805.323 4.176.643.176 156.923.736.294 447.748.617 156.475.987.677 535.812.396 150.000.000 54.673.340 54.673.340 23.436.840 31.236.500 159.053.148.448 159.053.148.448 2.129.412.154 156.923.736.294 447.748.617 156.475.987.677 158.605.399.831 158.605.399.831 2.129.412.154 2.129.412.154 156.475.987.677 156.475.987.677 143.925.805.671 12.409.632.006 140.550.000 143.925.805.671 2.498.886.804 1.350.926.829 67.923.820 1.854.475.000 2.129.412.154 6.637.419.553 140.550.000 447.748.617 447.748.617 447.748.617 447.748.617 447.748.617 447.748.617 2.861.709.685 2.657.036.345 609.805.323 2.047.231.022 150.000.000 54.673.340 54.673.340 23.436.840 31.236.500 2.861.709.685 2.657.036.345 609.805.323 454.030.244 100.151.055 13.621.007 31.518.017 8.215.000 6.000.000 2.215.000 2.270.000 2.047.231.022 2.100.000 4.660.000 4.530.000 2.530.000 2.000.000 144.396.770 1.689.950 17.053.500 29.711.715 30.445.735 990.000 1.811.653.352 1.600.000 80.000 50.000 1.766.072.900 43.850.452 150.000.000 150.000.000 54.673.340 54.673.340 23.436.840 31.236.500 1.766.072.900 1.095.636.785 535.812.396 535.812.396 535.812.396 535.812.396 535.812.396 535.812.396 535.812.396 1.881.204.679 161.719.422.448 144.116.232.001 142.540.396.944 142.540.396.944 140.306.650.858 96.784.511.776 40.632.093.692 1.219.832.713 1.670.212.677 2.233.746.086 257.018.680 1.976.726.231 1.175 1.575.835.057 1.575.335.057 541.835.997 1.033.999.060 17.603.190.447 17.603.190.447 17.603.190.447 161.665.062.946 161.490.917.243 608.650.826 4.167.324.928 156.179.129.093 447.748.617 155.731.380.476 535.812.396 144.367.041 29.778.662 29.778.662 9.909.247 19.869.415 158.307.729.093 158.307.729.093 2.128.600.000 156.179.129.093 447.748.617 155.731.380.476 157.859.980.476 157.859.980.476 2.128.600.000 2.128.600.000 155.731.380.476 155.731.380.476 143.432.262.505 12.158.580.360 140.537.611 143.432.262.505 2.490.746.526 1.350.926.829 54.024.860 1.625.462.591 2.128.600.000 6.637.419.554 140.537.611 447.748.617 447.748.617 447.748.617 447.748.617 447.748.617 447.748.617 2.821.521.457 2.647.375.754 608.650.826 2.038.724.928 144.367.041 29.778.662 29.778.662 9.909.247 19.869.415 2.821.521.457 2.647.375.754 608.650.826 453.951.341 101.081.216 13.408.935 31.436.196 6.871.466 5.887.751 983.715 1.901.672 2.038.724.928 355.543 2.721.753 3.798.139 1.955.878 1.842.261 144.272.415 1.689.950 17.053.500 29.643.311 30.342.007 988.832 1.807.859.478 1.395.003 69.515 12.623 1.764.069.405 42.312.932 144.367.041 144.367.041 29.778.662 29.778.662 9.909.247 19.869.415 1.764.069.405 1.057.452.052 535.812.396 535.812.396 535.812.396 535.812.396 535.812.396 535.812.396 535.812.396 54.359.502 98,4 98,2 97,9 97,9 97,5 96,5 102,9 67,7 72,2 126,6 14,7 0,1 144,7 144,7 81,2 245,3 99,4 99,4 99,4 99,5 99,5 99,8 99,7 99,5 100,0 99,5 100,0 96,2 54,4 54,4 42,2 63,6 99,5 99,5 99,9 99,5 100,0 99,5 99,5 99,5 99,9 99,9 99,5 99,5 99,6 97,9 99,9 99,6 99,6 100,0 79,5 87,6 99,9 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,5 99,6 99,8 99,5 96,2 54,4 54,4 42,2 63,6 98,5 99,6 99,8 99,9 100,9 98,4 99,7 83,6 98,1 44,4 83,7 99,5 16,9 58,4 83,8 77,3 92,1 99,9 100,0 100,0 99,7 99,6 99,8 99,7 87,1 86,8 25,2 99,8 96,4 96,2 96,2 54,4 54,4 42,2 63,6 99,8 96,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2,8
Anexa 1/02MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEISINTEZAcheltuielilor pe surse de finanţare, capitole, subcapitole,titluri de cheltuieli la 31 decembrie 2004
*Font 7*
                                                                                                       - mii lei -
Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Ti- tlu/ arti- col Ali- neat Denumire indicatori Prevederi Bugetare Initiale Prevederi Bugetare Definitive Plati Efectuate 3/2 %
A B 1 2 3 4
5000 01 02 20 38 49 70 84 85 01 02 5004 01 02 20 38 49 70 84 85 01 02 6004 01 20 38 6004 22 23 24 26 27 28 29 31 6104 01 38 6104 10 7304 01 02 20 70 84 85 01 02 7304 03 50 8904 01 49 8904 02 5014 01 02 20 70 7314 01 02 20 70 7314 50 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE CHELTUIELI DE PERSONAL CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII TRANSFERURI DOBANZI CHELTUiELI DE CAPITAL RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE Rambursari de credite externe şi plati de dobanzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursari de credite externe Plati de dobanzi şi comisioane BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT CHELTUIELI CURENTE CHELTUIELI DE PERSONAL CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII TRANSFERURI DOBANZI CHELTUIELI DE CAPITAL RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE Rambursari de credite externe şi plati de dobanzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursari de credite externe Plati de dobanzi şi comisioane ASISTENŢA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZATII CHELTUIELI CURENTE CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII TRANSFERURI Pensii de asigurări sociale Indemnizatii pentru incapacitate temporara de muncă din cauza de boala sau accident Indemnizatii pentru concedii de maternitate şi ingrijirea copiilor Ajutoare acordate asiguratilor pentru decese şi proteze Ajutoare acordate pensionarilor pentru decese şi proteze Tratament balnear şi odihnă Concediu platit pentru cresterea copiilor până la 2 ani Compensatii pentru pensiile refugiatilor greci repatriati ALTE CHELTUIELI SOCIALE CHELTUIELI CURENTE TRANSFERURI Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu medical, concediu medical pentru sarcina şi lehuzie sau în concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav în vârsta de până la 7 ani CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI CHELTUIELI CURENTE CHELTUIELI DE PERSONAL CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE Rambursari de credite externe şi plati de dobanzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursari de credite externe Plati de dobanzi şi comisioane Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor Alte cheltuieli PLATI DE DOBANZI CHELTUIELI CURENTE DOBANZI Dobânda datorata trezoreriei statului CREDITE EXTERNE CHELTUIELI CURENTE CHELTUIELI DE PERSONAL CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI CHELTUIELI CURENTE CHELTUIELI DE PERSONAL CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL Alte cheltuieli 150.604.066.510 149.991.377.170 527.440.100 4.787.180.274 144.140.944.400 535.812.396 543.319.000 69.370.340 69.370.340 32.303.340 37.067.000 150.308.266.510 149.938.896.170 512.172.900 4.749.966.474 144.140.944.400 535.812.396 300.000.000 69.370.340 69.370.340 32.303.340 37.067.000 146.581.178.400 146.581.178.400 2.714.500.000 143.866.678.400 136.005.400.000 1.339.885.000 1.032.604.000 80.661.000 1.854.475.000 2.714.500.000 3.388.503.400 165.150.000 274.266.000 274.266.000 274.266.000 274.266.000 2.917.009.714 2.547.639.374 512.172.900 2.035.466.474 300.000.000 69.370.340 69.370.340 32.303.340 37.067.000 1.836.072.900 1.080.936.814 535.812.396 535.812.396 535.812.396 535.812.396 295.800.000 52.481.000 15.267.200 37.213.800 243.319.000 295.800.000 52.481.000 15.267.200 37.213.800 243.319.000 295.800.000 162.676.170.529 162.251.178.189 609.805.323 4.181.824.176 156.923.736.294 535.812.396 370.319.000 54.673.340 54.673.340 23.436.840 31.236.500 162.450.670.529 162.245.997.189 609.805.323 4.176.643.176 156.923.736.294 535.812.396 150.000.000 54.673.340 54.673.340 23.436.840 31.236.500 158.605.399.831 158.605.399.831 2.129.412.154 156.475.987.677 143.925.805.671 2.498.886.804 1.350.926.829 67.923.820 1.854.475.000 2.129.412.154 6.637.419.553 140.550.000 447.748.617 447.748.617 447.748.617 447.748.617 2.861.709.685 2.657.036.345 609.805.323 2.047.231.022 150.000.000 54.673.340 54.673.340 23.436.840 31.236.500 1.766.072.900 1.095.636.785 535.812.396 535.812.396 535.812.396 535.812.396 225.500.000 5.181.000 5.181.000 220.319.000 225.500.000 5.181.000 5.181.000 220.319.000 225.500.000 161.820.839.600 161.493.636.439 608.650.826 4.170.044.124 156.179.129.093 535.812.396 297.424.499 29.778.662 29.778.662 9.909.247 19.869.415 161.665.062.946 161.490.917.243 608.650.826 4.167.324.928 156.179.129.093 535.812.396 144.367.041 29.778.662 29.778.662 9.909.247 19.869.415 157.859.980.476 157.859.980.476 2.128.600.000 155.731.380.476 143.432.262.505 2.490.746.526 1.350.926.829 54.024.860 1.625.462.591 2.128.600.000 6.637.419.554 140.537.611 447.748.617 447.748.617 447.748.617 447.748.617 2.821.521.457 2.647.375.754 608.650.826 2.038.724.928 144.367.041 29.778.662 29.778.662 9.909.247 19.869.415 1.764.069.405 1.057.452.052 535.812.396 535.812.396 535.812.396 535.812.396 155.776.654 2.719.196 2.719.196 153.057.458 155.776.654 2.719.196 2.719.196 153.057.458 155.776.654 99,4 99,5 99,8 99,7 99,5 100,0 80,3 54,4 54,4 42,2 63,6 99,5 99,5 99,8 99,7 99,5 100,0 96,2 54,4 54,4 42,2 63,6 99,5 99,5 99,9 99,5 99,6 99,6 100,0 79,5 87,6 99,9 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 98,5 99,6 99,8 99,5 96,2 54,4 54,4 42,2 63,6 99,8 96,5 100,0 100,0 100,0 100,0 69,0 52,4 52,4 69,4 69,0 52,4 52,4 69,4 69,0
Anexa 1/03MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEISINTEZAfondurilor alocate pe surse şi titluri de cheltuielila 31 decembrie 2004
*Font 7*
                                                                                                   - mii lei -
Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Ti- tlu/ arti- col Ali- neat Denumire indicatori Prevederi Bugetare Initiale Prevederi Bugetare Definitive Plati Efectuate 3/2 %
A B 1 2 3 4
5000 01 02 20 38 49 70 84 85 01 02 5004 01 02 20 38 49 70 84 85 01 02 5014 01 02 20 70 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE CHELTUIELI DE PERSONAL CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII TRANSFERURI DOBANZI CHELTUIELI DE CAPITAL RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE Rambursari de credite externe şi plati de dobanzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursari de credite externe Plati de dobanzi şi comisioane BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT CHELTUIELI CURENTE CHELTUIELI DE PERSONAL CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII TRANSFERURI DOBANZI CHELTUIELI DE CAPITAL RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE Rambursari de credite externe şi plati de dobanzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursari de credite externe Plati de dobanzi şi comisioane CREDITE EXTERNE CHELTUIELI CURENTE CHELTUIELI DE PERSONAL CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL 150.604.066.510 149.991.377.170 527.440.100 4.787.180.274 144.140.944.400 535.812.396 543.319.000 69.370.340 69.370.340 32.303.340 37.067.000 150.308.266.510 149.938.896.170 512.172.900 4.749.966.474 144.140.944.400 535.812.396 300.000.000 69.370.340 69.370.340 32.303.340 37.067.000 295.800.000 52.481.000 15.267.200 37.213.800 243.319.000 162.676.170.529 162.251.178.189 609.805.323 4.181.824.176 156.923.736.294 535.812.396 370.319.000 54.673.340 54.673.340 23.436.840 31.236.500 162.450.670.529 162.245.997.189 609.805.323 4.176.643.176 156.923.736.294 535.812.396 150.000.000 54.673.340 54.673.340 23.436.840 31.236.500 225.500.000 5.181.000 5.181.000 220.319.000 161.820.839.600 161.493.636.439 608.650.826 4.170.044.124 156.179.129.093 535.812.396 297.424.499 29.778.662 29.778.662 9.909.247 19.869.415 161.665.062.946 161.490.917.243 608.650.826 4.167.324.928 156.179.129.093 535.812.396 144.367.041 29.778.662 29.778.662 9.909.247 19.869.415 155.776.654 2.719.196 2.719.196 153.057.458 99,4 99,5 99,8 99,7 99,5 100,0 80,3 54,4 54,4 42,2 63,6 99,5 99,5 99,8 99,7 99,5 100,0 96,2 54,4 54,4 42,2 63,6 69,0 52,4 52,4 69,4
Anexa 1/04MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEISINTEZAbugetului pe capitole, titluri de cheltuieli şi subcapitolela 31 decembrie 2004(sume alocate de la bugetul asigurarilor sociale de stat)
*Font 7*
                                                                                          - mii lei -
Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Ti- tlu/ arti- col Ali- neat Denumire indicatori Prevederi Bugetare initiale Prevederi Bugetare Definitive Plati Efectuate 3/2 %
A B 1 2 3 4
5004 01 02 20 38 39 40 49 70 84 85 01 02 5700 04 01 20 38 39 40 6004 01 20 38 40 6004 22 23 24 26 27 28 29 31 6104 01 38 39 6104 10 7100 04 01 02 20 70 84 85 01 02 7304 01 02 20 70 84 85 01 02 7304 03 50 8800 04 8904 01 49 8904 02 BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT CHELTUIELI CURENTE CHELTUIELI DE PERSONAL CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII TRANSFERURI Transferuri consolidabile Transferuri neconsolidabile DOBANZI CHELTUIELI DE CAPITAL RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE Rambursari de credite externe şi plati de dobanzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursari de credite externe Plati de dobanzi şi comisioane Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE CHELTUIELI CURENTE CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII TRANSFERURI Transferuri consolidabile Transferuri neconsolidabile ASISTENŢA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZATII CHELTUIELI CURENTE CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII TRANSFERURI Transferuri neconsolidabile Pensii de asigurări sociale Indemnizatii pentru incapacitate temporara de muncă din cauza de boala sau accident Indemnizatii pentru concedii de maternitate şi ingrijirea copiilor Ajutoare acordate asiguratilor pentru decese şi proteze Ajutoare acordate pensionarilor pentru decese şi proteze Tratament balnear şi odihnă Concediu platit pentru cresterea copiilor până la 2 ani Compensatii pentru pensiile refugiatilor greci repatriati ALTE CHELTUIELI SOCIALE CHELTUIELI CURENTE TRANSFERURI Transferuri consolidabile Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu medical, concediu medical pentru sarcina şi lehuzie sau în concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav în vârsta de până la 7 ani Partea a VI-a ALTE ACTIUNI CHELTUIELI CURENTE CHELTUIELI DE PERSONAL CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE Rambursari de credite externe şi plati de dobanzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursari de credite externe Plati de dobanzi şi comisioane CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI CHELTUIELI CURENTE CHELTUIELI DE PERSONAL CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE Rambursari de credite externe şi plati de dobanzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursari de credite externe Plati de dobanzi şi comisioane Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor Alte cheltuieli Partea a XIII-a PLATI DE DOBANZI ŞI ALTE CHELTUIELI PLATI DE DOBANZI CHELTUIELI CURENTE DOBANZI Dobânda datorata trezoreriei statului 150.308.266.510 149.938.896.170 512.172.900 4.749.966.474 144.140.944.400 274.266.000 143.866.678.400 535.812.396 300.000.000 69.370.340 69.370.340 32.303.340 37.067.000 146.855.444.400 146.855.444.400 2.714.500.000 144.140.944.400 274.266.000 143.866.678.400 146.581.178.400 146.581.178.400 2.714.500.000 143.866.678.400 143.866.678.400 136.005.400.000 1.339.885.000 1.032.604.000 80.661.000 1.854.475.000 2.714.500.000 3.388.503.400 165.150.000 274.266.000 274.266.000 274.266.000 274.266.000 274.266.000 2.917.009.714 2.547.639.374 512.172.900 2.035.466.474 300.000.000 69.370.340 69.370.340 32.303.340 37.067.000 2.917.009.714 2.547.639.374 512.172.900 2.035.466.474 300.000.000 69.370.340 69.370.340 32.303.340 37.067.000 1.836.072.900 1.080.936.814 535.812.396 535.812.396 535.812.396 535.812.396 535.812.396 162.450.670.529 162.245.997.189 609.805.323 4.176.643.176 156.923.736.294 447.748.617 156.475.987.677 535.812.396 150.000.000 54.673.340 54.673.340 23.436.840 31.236.500 159.053.148.448 159.053.148.448 2.129.412.154 156.923.736.294 447.748.617 156.475.987.677 158.605.399.831 158.605.399.831 2.129.412.154 156.475.987.677 156.475.987.677 143.925.805.671 2.498.886.804 1.350.926.829 67.923.820 1.854.475.000 2.129.412.154 6.637.419.553 140.550.000 447.748.617 447.748.617 447.748.617 447.748.617 447.748.617 2.861.709.685 2.657.036.345 609.805.323 2.047.231.022 150.000.000 54.673.340 54.673.340 23.436.840 31.236.500 2.861.709.685 2.657.036.345 609.805.323 2.047.231.022 150.000.000 54.673.340 54.673.340 23.436.840 31.236.500 1.766.072.900 1.095.636.785 535.812.396 535.812.396 535.812.396 535.812.396 535.812.396 161.665.062.946 161.490.917.243 608.650.826 4.167.324.928 156.179.129.093 447.748.617 155.731.380.476 535.812.396 144.367.041 29.778.662 29.778.662 9.909.247 19.869.415 158.307.729.093 158.307.729.093 2.128.600.000 156.179.129.093 447.748.617 155.731.380.476 157.859.980.476 157.859.980.476 2.128.600.000 155.731.380.476 155.731.380.476 143.432.262.505 2.490.746.526 1.350.926.829 54.024.860 1.625.462.591 2.128.600.000 6.637.419.554 140.537.611 447.748.617 447.748.617 447.748.617 447.748.617 447.748.617 2.821.521.457 2.647.375.754 608.650.826 2.038.724.928 144.367.041 29.778.662 29.778.662 9.909.247 19.869.415 2.821.521.457 2.647.375.754 608.650.826 2.038.724.928 144.367.041 29.778.662 29.778.662 9.909.247 19.869.415 1.764.069.405 1.057.452.052 535.812.396 535.812.396 535.812.396 535.812.396 535.812.396 99,5 99,5 99,8 99,7 99,5 100,0 99,5 100,0 96,2 54,4 54,4 42,2 63,6 99,5 99,5 99,9 99,5 100,0 99,5 99,5 99,5 99,9 99,5 99,5 99,6 99,6 100,0 79,5 87,6 99,9 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,5 99,6 99,8 99,5 96,2 54,4 54,4 42,2 63,6 98,5 99,6 99,8 99,5 96,2 54,4 54,4 42,2 63,6 99,8 96,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Anexa 1/05MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEIEXECUTIA BUGETULUIpe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole şi alineatela 31 decembrie 2004(sume alocate de la bugetul asigurarilor sociale de stat)
*Font 7*
                                                                                                      - mii lei -
Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Ti- tlu/ arti- col Ali- neat Denumire indicatori Credite Bugetare Initiale Credite Bugetare Definitive Plati Efectuate 3/2 %
A B 1 2 3 4
5004 01 02 20 38 39 40 49 70 84 85 01 02 5700 04 01 20 38 39 40 6004 01 20 21 38 40 05 09 80 6004 22 23 24 26 27 28 29 31 6104 01 38 39 17 6104 10 7100 04 01 02 20 70 84 85 01 02 7304 01 02 10 11 12 13 14 01 02 16 20 21 22 23 01 02 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 07 70 72 84 85 01 02 7304 03 50 8800 04 8904 01 49 51 02 8904 02 BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT CHELTUIELI CURENTE CHELTUIELI DE PERSONAL CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII TRANSFERURI Transferuri consolidabile Transferuri neconsolidabile DOBANZI CHELTUIELI DE CAPITAL RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE Rambursari de credite externe şi plati de dobanzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursari de credite externe Plati de dobanzi şi comisioane Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE CHELTUIELI CURENTE CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII TRANSFERURI Transferuri consolidabile Transferuri neconsolidabile ASISTENŢA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZATII CHELTUIELI CURENTE CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII Drepturi cu caracter social TRANSFERURI Transferuri neconsolidabile Pensii de asigurări sociale Alte ajutoare, alocatii şi indemnizatii Alte transferuri Pensii de asigurări sociale Indemnizatii pentru incapacitate temporara de muncă din cauza de boala sau accident Indemnizatii pentru concedii de maternitate şi ingrijirea copiilor Ajutoare acordate asiguratilor pentru decese şi proteza Ajutoare acordate pensionarilor pentru decese şi proteze Tratament balnear şi odihnă Concediu platit pentru cresterea copiilor până la 2 ani Compensatii pentru pensiile refugiatilor greci repatriati ALTE CHELTUIELI SOCIALE CHELTUIELI CURENTE TRANSFERURI Transferuri consolidabile Transferuri din bugetul asigurarilor sociale de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate reprezentand contribuţia persoanelor aflate în concediu medical, concediu medical pentru sarcina şi lehuzie sau concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav în vârsta de până la 7 ani Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu medical, concediu medical pentru sarcina şi lehuzie sau în concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav în vârsta de până la 7 ani Partea a VI-a ALTE ACTIUNI CHELTUIELI CURENTE CHELTUIELI DE PERSONAL CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE Rambursari de credite externe şi plati de dobanzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursari de credite externe Plati de dobanzi şi comisioane CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI CHELTUIELI CURENTE CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli cu salariile Contribuţii pentru asigurări sociale de stat Contribuţii pentru asigurarile de şomaj Contribuţii pentru asigurarile sociale de sănătate Deplasari, detasari, transferari - deplasari, detasari, transferari în tara - deplasari, detasari, transferari în strainatate Contribuţii pentru asigurarile de accidente de muncă şi boli profesionale CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII Drepturi cu caracter social Hrana Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodarie Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata şi echipament Reparatii curente Reparatii capitale Cărţi şi publicatii Alte cheltuieli Calificarea, perfectionarea şi specializarea profesionala a salariatilor Protocol Protectia muncii Transmiterea drepturilor Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale CHELTUIELI DE CAPITAL Investitii ale instituţiilor publice RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE Rambursari de credite externe şi plati de dobanzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursari de credite externe Plati de dobanzi şi comisioane Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor Alte cheltuieli Partea a XIII-a PLATI DE DOBANZI ŞI ALTE CHELTUIELI PLATI DE DOBANZI CHELTUIELI CURENTE DOBANZI PLATI DE DOBANZI Dobânda datorata trezoreriei statului Dobânda datorata trezoreriei statului 150.308.266.510 149.938.896.170 512.172.900 4.749.966.474 144.140.944.400 274.266.000 143.866.678.400 535.812.396 300.000.000 69.370.340 69.370.340 32.303.340 37.067.000 146.855.444.400 146.855.444.400 2.714.500.000 144.140.944.400 274.266.000 143.866.678.400 146.581.178.400 146.581.178.400 2.714.500.000 2.714.500.000 143.866.678.400 143.866.678.400 136.005.400.000 7.696.128.400 165.150.000 136.005.400.000 1.339.885.000 1.032.604.000 80.661.000 1.854.475.000 2.714.500.000 3.388.503.400 165.150.000 274.266.000 274.266.000 274.266.000 274.266.000 274.266.000 274.266.000 2.917.009.714 2.547.639.374 512.172.900 2.035.466.474 300.000.000 69.370.340 69.370.340 32.303.340 37.067.000 2.917.009.714 2.547.639.374 512.172.900 382.772.000 86.123.700 11.483.160 26.794.040 5.000.000 3.500.000 1.500.000 2.035.466.474 2.100.000 4.660.000 4.530.000 2.530.000 2.000.000 108.022.222 1.689.950 4.053.500 38.741.715 9.445.735 990.000 1.861.233.352 1.110.000 100.000 100.000 1.836.072.900 23.850.452 300.000.000 300.000.000 69.370.340 69.370.340 32.303.340 37.067.000 1.836.072.900 1.080.936.814 535.812.396 535.812.396 535.812.396 535.812.396 535.812.396 535.812.396 535.812.396 162.450.670.529 162.245.997.189 609.805.323 4.176.643.176 156.923.736.294 447.748.617 156.475.987.677 535.812.396 150.000.000 54.673.340 54.673.340 23.436.840 31.236.500 159.053.148.448 159.053.148.448 2.129.412.154 156.923.736.294 447.748.617 156.475.987.677 158.605.399.831 158.605.399.831 2.129.412.154 2.129.412.154 156.475.987.677 156.475.987.677 143.925.805.671 12.409.632.006 140.550.000 143.925.805.671 2.498.886.804 1.350.926.829 67.923.820 1.854.475.000 2.129.412.154 6.637.419.553 140.550.000 447.748.617 447.748.617 447.748.617 447.748.617 447.748.617 447.748.617 2.861.709.685 2.657.036.345 609.805.323 2.047.231.022 150.000.000 54.673.340 54.673.340 23.436.840 31.236.500 2.861.709.685 2.657.036.345 609.805.323 454.030.244 100.151.055 13.621.007 31.518.017 8.215.000 6.000.000 2.215.000 2.270.000 2.047.231.022 2.100.000 4.660.000 4.530.000 2.530.000 2.000.000 144.396.770 1.689.950 17.053.500 29.711.715 30.445.735 990.000 1.811.653.352 1.600.000 80.000 50.000 1.766.072.900 43.850.452 150.000.000 150.000.000 54.673.340 54.673.340 23.436.840 31.236.500 1.766.072.900 1.095.636.785 535.812.396 535.812.396 535.812.396 535.812.396 535.812.396 535.812.396 535.812.396 161.665.062.946 161.490.917.243 608.650.826 4.167.324.928 156.179.129.093 447.748.617 155.731.380.476 535.812.396 144.367.041 29.778.662 29.778.662 9.909.247 19.869.415 158.307.729.093 158.307.729.093 2.128.600.000 156.179.129.093 447.748.617 155.731.380.476 157.859.980.476 157.859.980.476 2.128.600.000 2.128.600.000 155.731.380.476 155.731.380.476 143.432.262.505 12.158.580.360 140.537.611 143.432.262.505 2.490.746.526 1.350.926.829 54.024.860 1.625.462.591 2.128.600.000 6.637.419.554 140.537.611 447.748.617 447.748.617 447.748.617 447.748.617 447.748.617 447.748.617 2.821.521.457 2.647.375.754 608.650.826 2.038.724.928 144.367.041 29.778.662 29.778.662 9.909.247 19.869.415 2.821.521.457 2.647.375.754 608.650.826 453.951.341 101.081.216 13.408.935 31.436.196 6.871.466 5.887.751 983.715 1.901.672 2.038.724.928 355.543 2.721.753 3.798.139 1.955.878 1.842.261 144.272.415 1.689.950 17.053.500 29.643.311 30.342.007 988.832 1.807.859.478 1.395.003 69.515 12.623 1.764.069.405 42.312.932 144.367.041 144.367.041 29.778.662 29.778.662 9.909.247 19.869.415 1.764.069.405 1.057.452.052 535.812.396 535.812.396 535.812.396 535.812.396 535.812.396 535.812.396 535.812.396 99,5 99,5 99,8 99,7 99,5 100,0 99,5 100,0 96,2 54,4 54,4 42,2 63,6 99,5 99,5 99,9 99,5 100,0 99,5 99,5 99,5 99,9 99,9 99,5 99,5 99,6 97,9 99,9 99,6 99,6 100,0 79,5 87,6 99,9 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,5 99,6 99,8 99,5 96,2 54,4 54,4 42,2 63,6 98,5 99,6 99,8 99,9 100,9 98,4 99,7 83,6 98,1 44,4 83,7 99,5 16,9 58,4 83,8 77,3 92,1 99,9 100,0 100,0 99,7 99,6 99,8 99,7 87,1 86,8 25,2 99,8 96,4 96,2 96,2 54,4 54,4 42,2 63,6 99,8 96,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Anexa 1/06MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEISINTEZAbugetului pe capitole, titluri de cheltuieli şi subcapitolela 31 decembrie 2004(sume alocate din credite externe)
   
  - mii lei -
                       
  Ca- pi- tolSub- ca- pi- tolTi- tlu/ arti- colA- li- ne- atDenumire indicatoriINTRĂRI DE CREDITE EXTERNE3/2 %
  Credite Bugetare IniţialeCredite Bugetare DefinitiveCHELTUIELI DIN CREDITE EXTERNE
  Total PlăţiDin trageri curenteDin disponibil din sold
  AB123456
  5014       CREDITE EXTERNE            
          ---------------295.800.000225.500.000155.776.654155.776.654   69,0
      01   CHELTUIELI CURENTE52.481.0005.181.0002.719.1962.719.196   52,4
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL15.267.200          
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII37.213.8005.181.0002.719.1962.719.196   52,4
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL243.319.000220.319.000153.057.458153.057.458   69,4
  7314       CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI295.800.000225.500.000155.776.654155.776.654   69,0
      01   CHELTUIELI CURENTE52.481.0005.181.0002.719.1962.719.196   52,4
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL15.267.200          
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII37.213.8005.181.0002.719.1962.719.196   52,4
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL243.319.000220.319.000153.057.458153.057.458   69,4
  731450     Alte cheltuieli295.800.000225.500.000155.776.654155.776.654   69,0
Anexa 1/06MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEIEXECUTIA BUGETULUIpe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli,articole şi alineate la 31 decembrie 2004(sume alocate din credite externe)
   
  - mii lei -
                       
  Ca- pi- tolSub- ca- pi- tolTi- tlu/ arti- colA- li- ne- atDenumire indicatoriINTRĂRI DE CREDITE EXTERNE3/2 %
  Credite Bugetare IniţialeCredite Bugetare DefinitiveCHELTUIELI DIN CREDITE EXTERNE
  Total PlăţiDin trageri curenteDin disponibil din sold
  AB123456
  5014       CREDITE EXTERNE            
          ---------------295.800.000225.500.000155.776.654155.776.654   69,0
      01   CHELTUIELI CURENTE52.481.0005.181.0002.719.1962.719.196   52,4
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL15.267.200          
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII37.213.8005.181.0002.719.1962.719.196   52,4
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL243.319.000220.319.000153.057.458153.057.458   69,4
  7314       CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI295.800.000225.500.000155.776.654155.776.654   69,0
      01   CHELTUIELI CURENTE52.481.0005.181.0002.719.1962.719.196   52,4
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL15.267.200          
      14   Deplasări, detaşări, transferări15.267.200          
      1401- deplasări, detaşări, transferări în ţară            
      140112.331.200          
      1402- deplasări, detaşări, transferări în străinătate            
      14022.936.000          
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII37.213.8005.181.0002.719.1962.719.196   52,4
      26   Obiecte de inventar de mică            
      26   valoare sau scurtă durată şi echipament12.845.0002.345.0001.320.1251.320.125   56,2
      30   Alte cheltuieli24.368.8002.836.0001.399.0711.399.071   49,3
      3007Alte cheltuieli autorizate prin            
      3007dispoziţii legale24.368.8002.836.0001.399.0711.399.071   49,3
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL243.319.000220.319.000153.057.458153.057.458   69,4
      72   Investiţii ale instituţiilor publice243.319.000220.319.000153.057.458153.057.458   69,4
  731450     Alte cheltuieli295.800.000225.500.000155.776.654155.776.654   69,0
Anexa 2 Anexa 2/01MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEIEXECUTIA BUGETULUI ASIGURARILOR PENTRU SOMAJla 31 decembrie 2004- SINTEZA -
*Font 7*
                                                                                                    - mii lei -
Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Titlu/ ar- ticol Ali- neat Denumire indicatori Prevederi Bugetare Initiale Prevederi Bugetare Definitive Încasări Realizate/ Plati Efectuate 3/2 %
A B 1 2 3 4
0001 06 0002 0003 0004 1006 01 02 03 1900 06 2206 30 4200 06 4206 06 4700 4806 01 02 5006 01 02 20 38 39 40 70 79 84 85 01 02 5700 06 01 02 20 38 39 40 70 5706 01 02 10 11 12 13 14 01 20 21 24 25 26 27 28 29 30 38 40 09 70 72 5706 20 50 6006 01 38 40 07 09 15 6006 32 33 34 35 39 40 46 49 6106 01 38 39 22 26 6106 11 12 7100 06 01 02 20 38 39 40 70 84 85 01 02 7206 01 20 30 38 39 27 40 11 65 7206 09 18 21 50 7306 01 02 10 11 12 13 14 01 02 20 24 25 26 27 28 29 30 70 72 84 85 01 02 7306 03 50 8600 06 8606 79 80 03 8606 04 13 9806 VENITURI - TOTAL I. VENITURI CURENTE A. VENITURI FISCALE A1. IMPOZITE DIRECTE CONTRIBUTII LA BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ Contribuţii ale angajatorilor şi ale persoanelor juridice asimilate angajatorului Contribuţii individuale Contribuţii datorate de persoanele care incheie contract de asigurare pentru şomaj B. VENITURI NEFISCALE DIVERSE VENITURI Încasări din alte surse VIII. INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE Încasări din rambursarea imprumuturilor acordate pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii X. SUME DE LA FONDUL DE REDISTRIBUIRE RESURSE PENTRU FINANTAREA PLATILOR COMPENSATORII ŞI A SERVICIILOR DE PRECONCEDIERE COLECTIVA Cota din contribuţii de la agentii economici Alte surse financiare BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ CHELTUIELI CURENTE CHELTUIELI DE PERSONAL CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII TRANSFERURI Transferuri consolidabile Transferuri neconsolidabile CHELTUIELI DE CAPITAL IMPRUMUTURI ACORDATE RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE Rambursari de credite externe şi plati de dobanzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursari de credite externe Plati de dobanzi şi comisioane Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE CHELTUIELI CURENTE CHELTUIELI DE PERSONAL CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII TRANSFERURI Transferuri consolidabile Transferuri neconsolidabile CHELTUIELI DE CAPITAL INVATAMANT CHELTUIELI CURENTE CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli cu salariile Contribuţii pentru asigurări sociale de stat Contribuţii pentru asigurarile de şomaj Contribuţii pentru asigurarile sociale de sănătate Deplasari, detasari, transferari - deplasari, detasari, transferari în tara CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII Drepturi cu caracter social Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodarie Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata şi echipament Reparatii curente Reparatii capitale Cărţi şi publicatii Alte cheltuieli TRANSFERURI Transferuri neconsolidabile Alte ajutoare, alocatii şi indemnizatii CHELTUIELI DE CAPITAL Investitii ale instituţiilor publice Centre de calificare şi recalificare Alte institutii şi acţiuni de invatamant ASISTENŢA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZATII CHELTUIELI CURENTE TRANSFERURI Transferuri neconsolidabile Indemnizatia de şomaj Alte ajutoare, alocatii şi indemnizatii Plati compensatorii Plati pentru stimularea mobilitatii forţei de munca Indemnizatii de şomaj Alocatii de sprijin Indemnizatii de şomaj pentru absolventi Plati pentru stimularea angajatorilor care încadrează absolventi Plati compensatorii Plati pentru stimularea angajatorilor care încadrează şomeri aparţinând unor categorii defavorizate Plati pentru stimularea somerilor care se angajează înainte de expirarea perioadei de şomaj ALTE CHELTUIELI SOCIALE CHELTUIELI CURENTE TRANSFERURI Transferuri consolidabile Transferuri din bugetul asigurarilor pentru şomaj către bugetul asigurarilor sociale de stat Transferuri din bugetul asigurarilor pentru şomaj către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate Contribuţia pentru asigurări sociale de stat pentru şomeri Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate pentru şomeri Partea a VI-a ALTE ACTIUNI CHELTUIELI CURENTE CHELTUIELI DE PERSONAL CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII TRANSFERURI Transferuri consolidabile Transferuri neconsolidabile CHELTUIELI DE CAPITAL RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE Rambursari de credite externe şi plati de dobanzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursari de credite externe Plati de dobanzi şi comisioane ALTE ACTIUNI CHELTUIELI CURENTE CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII Alte cheltuieli TRANSFERURI Transferuri consolidabile Transferuri din bugetul asigurarilor pentru şomaj către bugetele locale pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a forţei de muncă Transferuri neconsolidabile Contribuţii şi cotizatii la organisme internationale Plati pentru stimularea crearii de locuri de munca Programe pentru ocuparea temporara a forţei de muncă Măsuri active pentru combaterea somajului Servicii de preconcediere colectiva Alte cheltuieli CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI CHELTUIELI CURENTE CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli cu salariile Contribuţii pentru asigurări sociale de stat Contribuţii pentru asigurarile de şomaj Contribuţii pentru asigurarile sociale de sănătate Deplasari, detasari, transferari - deplasari, detasari, transferari în tara - deplasari, detasari, transferari în strainatate CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodarie Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata şi echipament Reparatii curente Reparatii capitale Cărţi şi publicatii Alte cheltuieli CHELTUIELI DE CAPITAL Investitii ale instituţiilor publice RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE Rambursari de credite externe şi plati de dobanzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursari de credite externe Plati de dobanzi şi comisioane Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor Alte cheltuieli Partea a XII-a IMPRUMUTURI ACORDATE IMPRUMUTURI Imprumuturi acordate Imprumuturi Imprumuturi din bugetul asigurarilor pentru şomaj Imprumuturi acordate pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii Imprumuturi acordate de agentiile guvernamentale şi administrate prin agentii de credit EXCEDENT/DEFICIT 19.239.788.963 18.389.788.963 17.640.672.614 17.640.672.614 17.640.672.614 13.642.486.848 3.932.128.166 66.057.600 749.116.349 749.116.349 749.116.349 850.000.000 850.000.000 850.000.000 1.068.368.393 1.068.368.393 663.087.318 405.281.075 17.837.458.436 16.070.657.586 517.705.505 523.644.040 15.029.308.041 3.570.226.173 11.459.081.868 121.835.850 1.505.505.000 139.460.000 139.460.000 58.353.000 81.107.000 14.363.104.394 14.333.104.394 18.715.253 151.521.100 14.162.868.041 2.767.536.173 11.395.331.868 30.000.000 207.890.099 177.890.099 18.715.253 13.898.304 3.127.119 416.949 972.881 300.000 300.000 151.521.100 7.752.000 12.100.000 88.300.000 3.702.600 2.468.400 35.000.000 617.100 1.581.000 7.653.746 7.653.746 7.653.746 30.000.000 30.000.000 81.149.400 126.740.699 11.387.678.122 11.337.678.122 11.387.678.122 11.387.678.122 8.007.699.272 2.316.101.976 1.063.876.874 67.200.000 8.007.699.272 60.658.992 537.600.000 661.920.000 1.063.876.874 648.522.984 340.200.000 2.767.536.173 2.767.536.173 2.767.536.173 2.767.536.173 2.291.303.339 476.232.834 2.291.303.339 476.232.834 1.968.849.042 1.737.553.192 498.990.252 372.122.940 866.440.000 802.690.000 63.750.000 91.835.850 139.460.000 139.460.000 58.353.000 81.107.000 920.458.997 920.458.997 54.018.997 54.018.997 866.440.000 802.690.000 802.690.000 63.750.000 5.000.000 58.750.000 802.690.000 58.750.000 4.491.519 54.527.478 1.048.390.045 817.094.195 498.990.252 370.128.696 83.278.956 11.103.861 25.909.009 8.569.730 7.757.730 812.000 318.103.943 100.000.000 28.000.000 9.817.900 10.000.000 10.000.000 4.259.850 156.026.193 91.835.850 91.835.850 139.460.000 139.460.000 58.353.000 81.107.000 116.180.437 932.209.608 1.505.505.000 1.505.505.000 1.505.505.000 1.505.505.000 1.505.505.000 1.500.000.000 5.505.000 1.402.330.527 18.291.521.443 17.441.521.443 16.692.405.094 16.692.405.094 16.692.405.094 12.732.309.686 3.899.615.408 60.480.000 749.116.349 749.116.349 749.116.349 850.000.000 850.000.000 850.000.000 1.574.264.987 1.574.264.987 1.574.264.987 17.285.324.959 16.516.349.109 535.003.505 462.989.040 15.518.356.564 3.594.226.173 11.924.130.391 102.835.850 570.000.000 96.140.000 96.140.000 54.438.000 41.702.000 14.875.790.917 14.843.790.917 16.013.253 127.021.100 14.700.756.564 2.791.536.173 11.909.220.391 32.000.000 182.688.099 150.688.099 16.013.253 11.696.304 2.727.119 416.949 872.881 300.000 300.000 127.021.100 8.620.600 13.576.000 68.631.400 3.702.600 6.373.400 23.095.000 617.100 2.405.000 7.653.746 7.653.746 7.653.746 32.000.000 32.000.000 77.449.400 105.238.699 11.901.566.645 11.901.566.645 11.901.566.645 11.901.566.645 8.238.026.841 2.093.766.336 1.569.773.468 68.206.062 8.238.026.841 2.685.405 569.466.156 489.482.697 1.569.773.468 622.988.820 340.937.196 2.791.536.173 2.791.536.173 2.791.536.173 2.791.536.173 2.311.303.339 480.232.834 2.311.303.339 480.232.834 1.839.534.042 1.672.558.192 518.990.252 335.967.940 817.600.000 802.690.000 14.910.000 70.835.850 96.140.000 96.140.000 54.438.000 41.702.000 841.328.997 841.328.997 23.728.997 23.728.997 817.600.000 802.690.000 802.690.000 14.910.000 5.000.000 9.910.000 802.690.000 9.910.000 4.491.519 24.237.478 998.205.045 831.229.195 518.990.252 382.334.850 84.457.000 11.695.000 27.552.000 12.951.402 11.639.402 1.312.000 312.238.943 115.000.000 32.872.745 9.945.155 10.000.000 10.000.000 4.259.850 130.161.193 70.835.850 70.835.850 96.140.000 96.140.000 54.438.000 41.702.000 116.180.437 882.024.608 570.000.000 570.000.000 570.000.000 570.000.000 570.000.000 570.000.000 1.006.196.484 19.035.168.183 17.914.957.712 16.605.560.649 16.605.560.649 16.605.560.649 13.114.468.507 3.477.659.400 13.432.742 1.309.397.063 1.309.397.063 1.309.397.063 1.120.210.471 1.120.210.471 1.120.210.471 1.572.294.522 1.572.294.522 1.572.294.522 16.582.959.157 15.881.909.039 532.770.381 417.055.181 14.932.083.477 3.009.470.387 11.922.613.090 73.646.701 535.000.000 92.403.417 92.403.417 52.155.889 40.247.528 14.371.080.675 14.339.510.160 15.516.489 101.809.732 14.222.183.939 2.309.523.705 11.912.660.234 31.570.515 156.549.475 124.978.960 15.516.489 11.471.973 2.668.986 342.194 836.540 196.796 196.796 101.809.732 6.108.161 11.280.491 57.806.372 2.756.017 5.389.415 16.093.152 414.747 1.961.377 7.652.739 7.652.739 7.652.739 31.570.515 31.570.515 66.294.950 90.254.525 11.905.007.495 11.905.007.495 11.905.007.495 11.905.007.495 8.241.429.563 2.093.804.464 1.569.773.468 68.206.062 8.241.429.563 2.685.405 569.466.156 489.482.697 1.569.773.468 623.026.948 340.937.196 2.309.523.705 2.309.523.705 2.309.523.705 2.309.523.705 1.913.502.947 396.020.758 1.913.502.947 396.020.758 1.676.878.482 1.542.398.879 517.253.892 315.245.449 709.899.538 699.946.682 9.952.856 42.076.186 92.403.417 92.403.417 52.155.889 40.247.528 724.652.741 724.652.741 14.753.203 14.753.203 709.899.538 699.946.682 699.946.682 9.952.856 90.795 9.862.061 699.946.682 9.862.061 2.521.054 12.322.944 952.225.741 817.746.138 517.253.892 381.879.036 84.456.204 11.690.668 27.547.281 11.680.703 10.863.755 816.948 300.492.246 112.041.808 30.178.743 9.926.703 9.477.622 8.566.028 954.959 129.346.383 42.076.186 42.076.186 92.403.417 92.403.417 52.155.889 40.247.528 103.412.259 848.813.482 535.000.000 535.000.000 535.000.000 535.000.000 535.000.000 535.000.000 2.452.209.026 104,0 102,7 99,4 99,4 99,4 103,0 89,1 22,2 174,7 174,7 174,7 131,7 131,7 131,7 99,8 99,8 99,8 95,9 96,1 99,5 90,0 96,2 83,7 99,9 71,6 93,8 96,1 96,1 95,8 96,5 96,6 96,6 96,8 80,1 96,7 82,7 100,0 98,6 85,6 82,9 96,8 98,0 97,8 82,0 95,8 65,5 65,5 80,1 70,8 83,0 84,2 74,4 84,5 69,6 67,2 81,5 99,9 99,9 99,9 98,6 98,6 85,5 85,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 82,7 82,7 82,7 82,7 82,7 82,4 82,7 82,4 91,1 92,2 99,6 93,8 86,8 87,2 66,7 59,3 96,1 96,1 95,8 96,5 86,1 86,1 62,1 62,1 86,8 87,2 87,2 66,7 1,8 99,5 87,2 99,5 56,1 50,8 95,3 98,3 99,6 99,8 99,9 99,9 99,9 90,1 93,3 62,2 96,2 97,4 91,8 99,8 94,7 85,6 22,4 99,3 59,3 59,3 96,1 96,1 95,8 96,5 89,0 96,2 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 243,7
Anexa 2/02MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEISINTEZAcheltuielilor pe surse de finanţare, capitole, subcapitole,titluri de cheltuieli la 31 decembrie 2004
*Font 7*
                                                                                                       - mii lei -
Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Titlu/ ar- ticol Ali- neat Denumire indicatori Credite Bugetare Initiale Credite Bugetare Definitive Plati Efectuate 3/2 %
A B 1 2 3 4
5000 01 02 20 38 70 79 84 85 01 02 5006 01 02 20 38 70 79 84 85 01 02 5706 01 02 20 38 70 5706 20 50 6006 01 38 6006 32 33 34 35 39 40 46 49 6106 01 38 6106 11 12 7206 01 20 38 7206 09 18 21 50 7306 01 02 20 70 84 85 01 02 7306 03 50 8606 79 8606 04 13 85 01 02 5014 01 02 20 70 79 7214 01 20 7214 18 7314 01 02 20 70 7314 50 8614 79 8614 13 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE CHELTUIELI DE PERSONAL CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII TRANSFERURI CHELTUIELI DE CAPITAL IMPRUMUTURI ACORDATE RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE Rambursari de credite externe şi plati de dobanzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursari de credite externe Plati de dobanzi şi comisioane BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ CHELTUIELI CURENTE CHELTUIELI DE PERSONAL CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII TRANSFERURI CHELTUIELI DE CAPITAL IMPRUMUTURI ACORDATE RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE Rambursari de credite externe şi plati de dobanzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursari de credite externe Plati de dobanzi şi comisioane INVATAMANT CHELTUIELI CURENTE CHELTUIELI DE PERSONAL CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII TRANSFERURI CHELTUIELI DE CAPITAL Centre de calificare şi recalificare Alte institutii şi acţiuni de invatamant ASISTENŢA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZATII CHELTUIELI CURENTE TRANSFERURI Plati pentru stimularea mobilitatii forţei de munca Indemnizatii de şomaj Alocatii de sprijin Indemnizatii de şomaj pentru absolventi Plati pentru stimularea angajatorilor care încadrează absolventi Plati compensatorii Plati pentru stimularea angajatorilor care încadrează şomeri aparţinând unor categorii defavorizate Plati pentru stimularea somerilor care se angajează înainte de expirarea perioadei de şomaj ALTE CHELTUIELI SOCIALE CHELTUIELI CURENTE TRANSFERURI Contribuţia pentru asigurări sociale de stat pentru şomeri Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate pentru şomeri ALTE ACTIUNI CHELTUIELI CURENTE CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII TRANSFERURI Programe pentru ocuparea temporara a forţei de muncă Măsuri active pentru combaterea somajului Servicii de preconcediere colectiva Alte cheltuieli CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI CHELTUIELI CURENTE CHELTUIELI DE PERSONAL CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE Rambursari de credite externe şi plati de dobanzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursari de credite externe Plati de dobanzi şi comisioane Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor Alte cheltuieli IMPRUMUTURI IMPRUMUTURI ACORDATE Imprumuturi acordate pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii Imprumuturi acordate de agentiile guvernamentale şi administrate prin agentii de credit Rambursari de credite externe Plati de dobanzi şi comisioane CREDITE EXTERNE CHELTUIELI CURENTE CHELTUIELI DE PERSONAL CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL IMPRUMUTURI ACORDATE ALTE ACTIUNI CHELTUIELI CURENTE CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII Măsuri active pentru combaterea somajului CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI CHELTUIELI CURENTE CHELTUIELI DE PERSONAL CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL Alte cheltuieli IMPRUMUTURI ACORDATE Imprumuturi acordate Imprumuturi acordate de agentiile guvernamentale şi administrate prin agentii de credit 18.223.909.436 16.260.763.586 529.082.505 702.373.040 15.029.308.041 226.430.850 1.597.255.000 139.460.000 139.460.000 58.353.000 81.107.000 17.837.458.436 16.070.657.586 517.705.505 523.644.040 15.029.308.041 121.835.850 1.505.505.000 139.460.000 139.460.000 58.353.000 81.107.000 207.890.099 177.890.099 18.715.253 151.521.100 7.653.746 30.000.000 81.149.400 126.740.699 11.387.678.122 11.387.678.122 11.387.678.122 67.200.000 8.007.699.272 60.658.992 537.600.000 661.920.000 1.063.876.874 648.522.984 340.200.000 2.767.536.173 2.767.536.173 2.767.536.173 2.291.303.339 476.232.834 920.458.997 920.458.997 54.018.997 866.440.000 802.690.000 58.750.000 4.491.519 54.527.478 1.048.390.045 817.094.195 498.990.252 318.103.943 91.835.850 139.460.000 139.460.000 58.353.000 81.107.000 116.180.437 932.209.608 1.505.505.000 1.505.505.000 1.500.000.000 5.505.000 58.353.000 81.107.000 386.451.000 190.106.000 11.377.000 178.729.000 104.595.000 91.750.000 73.400.000 73.400.000 73.400.000 73.400.000 221.301.000 116.706.000 11.377.000 105.329.000 104.595.000 221.301.000 91.750.000 91.750.000 91.750.000 17.394.075.959 16.610.073.109 538.803.505 552.913.040 15.518.356.564 117.812.850 570.050.000 96.140.000 96.140.000 54.438.000 41.702.000 17.285.324.959 16.516.349.109 535.003.505 462.989.040 15.518.356.564 102.835.850 570.000.000 96.140.000 96.140.000 54.438.000 41.702.000 182.688.099 150.688.099 16.013.253 127.021.100 7.653.746 32.000.000 77.449.400 105.238.699 11.901.566.645 11.901.566.645 11.901.566.645 68.206.062 8.238.026.841 2.685.405 569.466.156 489.482.697 1.569.773.468 622.988.820 340.937.196 2.791.536.173 2.791.536.173 2.791.536.173 2.311.303.339 480.232.834 841.328.997 841.328.997 23.728.997 817.600.000 802.690.000 9.910.000 4.491.519 24.237.478 998.205.045 831.229.195 518.990.252 312.238.943 70.835.850 96.140.000 96.140.000 54.438.000 41.702.000 116.180.437 882.024.608 570.000.000 570.000.000 570.000.000 54.438.000 41.702.000 108.751.000 93.724.000 3.800.000 89.924.000 14.977.000 50.000 22.800.000 22.800.000 22.800.000 22.800.000 85.901.000 70.924.000 3.800.000 67.124.000 14.977.000 85.901.000 50.000 50.000 50.000 16.657.212.956 15.948.989.351 535.416.162 481.489.712 14.932.083.477 80.820.188 535.000.000 92.403.417 92.403.417 52.155.889 40.247.528 16.582.959.157 15.881.909.039 532.770.381 417.055.181 14.932.083.477 73.646.701 535.000.000 92.403.417 92.403.417 52.155.889 40.247.528 156.549.475 124.978.960 15.516.489 101.809.732 7.652.739 31.570.515 66.294.950 90.254.525 11.905.007.495 11.905.007.495 11.905.007.495 68.206.062 8.241.429.563 2.685.405 569.466.156 489.482.697 1.569.773.468 623.026.948 340.937.196 2.309.523.705 2.309.523.705 2.309.523.705 1.913.502.947 396.020.758 724.652.741 724.652.741 14.753.203 709.899.538 699.946.682 9.862.061 2.521.054 12.322.944 952.225.741 817.746.138 517.253.892 300.492.246 42.076.186 92.403.417 92.403.417 52.155.889 40.247.528 103.412.259 848.813.482 535.000.000 535.000.000 535.000.000 52.155.889 40.247.528 74.253.799 67.080.312 2.645.781 64.434.531 7.173.487 22.610.094 22.610.094 22.610.094 22.610.094 51.643.705 44.470.218 2.645.781 41.824.437 7.173.487 51.643.705 95,7 96,0 99,3 87,0 96,2 68,6 93,8 96,1 96,1 95,8 96,5 95,9 96,1 99,5 90,0 96,2 71,6 93,8 96,1 96,1 95,8 96,5 85,6 82,9 96,8 80,1 99,9 98,6 85,5 85,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 82,7 82,7 82,7 82,7 82,4 86,1 86,1 62,1 86,8 87,2 99,5 56,1 50,8 95,3 98,3 99,6 96,2 59,3 96,1 96,1 95,8 96,5 89,0 96,2 93,8 93,8 93,8 95,8 96,5 68,2 71,5 69,6 71,6 47,8 99,1 99,1 99,1 99,1 60,1 62,7 69,6 62,3 47,8 60,1
Anexa 2/03MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEISINTEZAfondurilor alocate pe surse şi pe titluri de cheltuielila 31 decembrie 2004
*Font 7*
                                                                                                      - mii lei -
Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Titlu/ ar- ticol Ali- neat Denumire indicatori Credite Bugetare Initiale Credite Bugetare Definitive Plati Efectuate 3/2 %
A B 1 2 3 4
5000 01 02 20 38 70 79 84 85 01 02 5006 01 02 20 38 70 79 84 85 01 02 5014 01 02 20 70 79 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE CHELTUIELI DE PERSONAL CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII TRANSFERURI CHELTUIELI DE CAPITAL IMPRUMUTURI ACORDATE RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE Rambursari de credite externe şi plati de dobanzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursari de credite externe Plati de dobanzi şi comisioane BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ CHELTUIELI CURENTE CHELTUIELI DE PERSONAL CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII TRANSFERURI CHELTUIELI DE CAPITAL IMPRUMUTURI ACORDATE RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE Rambursari de credite externe şi plati de dobanzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursari de credite externe Plati de dobanzi şi comisioane CREDITE EXTERNE CHELTUIELI CURENTE CHELTUIELI DE PERSONAL CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL IMPRUMUTURI ACORDATE 18.223.909.436 16.260.763.586 529.082.505 702.373.040 15.029.308.041 226.430.850 1.597.255.000 139.460.000 139.460.000 58.353.000 81.107.000 17.837.458.436 16.070.657.586 517.705.505 523.644.040 15.029.308.041 121.835.850 1.505.505.000 139.460.000 139.460.000 58.353.000 81.107.000 386.451.000 190.106.000 11.377.000 178.729.000 104.595.000 91.750.000 17.394.075.959 16.610.073.109 538.803.505 552.913.040 15.518.356.564 117.812.850 570.050.000 96.140.000 96.140.000 54.438.000 41.702.000 17.285.324.959 16.516.349.109 535.003.505 462.989.040 15.518.356.564 102.835.850 570.000.000 96.140.000 96.140.000 54.438.000 41.702.000 108.751.000 93.724.000 3.800.000 89.924.000 14.977.000 50.000 16.657.212.956 15.948.989.351 535.416.162 481.489.712 14.932.083.477 80.820.188 535.000.000 92.403.417 92.403.417 52.155.889 40.247.528 16.582.959.157 15.881.909.039 532.770.381 417.055.181 14.932.083.477 73.646.701 535.000.000 92.403.417 92.403.417 52.155.889 40.247.528 74.253.799 67.080.312 2.645.781 64.434.531 7.173.487 95,7 96,0 99,3 87,0 96,2 68,6 93,8 96,1 96,1 95,8 96,5 95,9 96,1 99,5 90,0 96,2 71,6 93,8 96,1 96,1 95,8 96,5 68,2 71,5 69,6 71,6 47,8
Anexa 2/04MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEISINTEZAbugetului pe capitole, titluri de cheltuieli şi subcapitolela 31 decembrie 2004(sume alocate de la bugetul asigurarilor pentru şomaj)
*Font 7*
                                                                                                        - mii lei -
Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Titlu/ ar- ticol Ali- neat Denumire indicatori Credite Bugetare Initiale Credite Bugetare Definitive Plati Efectuate 3/2 %
A B 1 2 3 4
5006 01 02 20 38 39 40 70 79 84 85 01 02 5700 06 01 02 20 38 39 40 70 5706 01 02 20 38 40 70 5706 20 50 6006 01 38 40 6006 32 33 34 35 39 40 46 49 6106 01 38 39 6106 11 12 7100 06 01 02 20 36 39 40 70 84 85 01 02 7206 01 20 38 39 40 7206 09 18 21 50 7306 01 02 20 70 84 85 01 02 7306 03 50 8600 06 8606 79 8606 04 13 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ CHELTUIELI CURENTE CHELTUIELI DE PERSONAL CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII TRANSFERURI Transferuri consolidabile Transferuri neconsolidabile CHELTUIELI DE CAPITAL IMPRUMUTURI ACORDATE RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE Rambursari de credite externe şi plati de dobanzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursari de credite externe Plati de dobanzi şi comisioane Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE CHELTUIELI CURENTE CHELTUIELI DE PERSONAL CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII TRANSFERURI Transferuri consolidabile Transferuri neconsolidabile CHELTUIELI DE CAPITAL INVATAMANT CHELTUIELI CURENTE CHELTUIELI DE PERSONAL CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII TRANSFERURI Transferuri neconsolidabile CHELTUIELI DE CAPITAL Centre de calificare şi recalificare Alte institutii şi acţiuni de invatamant ASISTENŢA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZATII CHELTUIELI CURENTE TRANSFERURI Transferuri neconsolidabile Plati pentru stimularea mobilitatii forţei de muncă Indemnizatii de şomaj Alocatii de sprijin Indemnizatii de şomaj pentru absolventi Plati pentru stimularea angajatorilor care încadrează absolventi Plati compensatorii Plati pentru stimularea angajatorilor care încadrează şomeri aparţinând unor categorii defavorizate Plati pentru stimularea somerilor care se angajează înainte de expirarea perioadei de şomaj ALTE CHELTUIELI SOCIALE CHELTUIELI CURENTE TRANSFERURI Transferuri consolidabile Contribuţia pentru asigurări sociale de stat pentru şomeri Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate pentru şomeri Partea a VI-a ALTE ACTIUNI CHELTUIELI CURENTE CHELTUIELI DE PERSONAL CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII TRANSFERURI Transferuri consolidabile Transferuri neconsolidabile CHELTUIELI DE CAPITAL RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE Rambursari de credite externe şi plati de dobanzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursari de credite externe Plati de dobanzi şi comisioane ALTE ACTIUNI CHELTUIELI CURENTE CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII TRANSFERURI Transferuri consolidabile Transferuri neconsolidabile Programe pentru ocuparea temporara a forţei de muncă Măsuri active pentru combaterea somajului Servicii de preconcediere colectiva Alte cheltuieli CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI CHELTUIELI CURENTE CHELTUIELI DE PERSONAL CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE Rambursari de credite externe şi plati de dobanzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursari de credite externe Plati de dobanzi şi comisioane Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor Alte cheltuieli Partea a XII-a IMPRUMUTURI ACORDATE IMPRUMUTURI Imprumuturi acordate Imprumuturi acordate pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii Imprumuturi acordate de agentiile guvernamentale şi administrate prin agentii de credit 17.837.458.436 16.070.657.586 517.705.505 523.644.040 15.029.308.041 3.570.226.173 11.459.081.868 121.835.850 1.505.505.000 139.460.000 139.460.000 58.353.000 81.107.000 14.363.104.394 14.333.104.394 18.715.253 151.521.100 14.162.868.041 2.767.536.173 11.395.331.868 30.000.000 207.890.099 177.890.099 18.715.253 151.521.100 7.653.746 7.653.746 30.000.000 81.149.400 126.740.699 11.387.678.122 11.387.678.122 11.387.678.122 11.387.678.122 67.200.000 8.007.699.272 60.658.992 537.600.000 661.920.000 1.063.876.874 648.522.984 340.200.000 2.767.536.173 2.767.536.173 2.767.536.173 2.767.536.173 2.291.303.339 476.232.834 1.968.849.042 1.737.553.192 498.990.252 372.122.940 866.440.000 802.690.000 63.750.000 91.835.850 139.460.000 139.460.000 58.353.000 81.107.000 920.458.997 920.458.997 54.018.997 866.440.000 802.690.000 63.750.000 802.690.000 58.750.000 4.491.519 54.527.478 1.048.390.045 817.094.195 498.990.252 318.103.943 91.835.850 139.460.000 139.460.000 58.353.000 81.107.000 116.180.437 932.209.608 1.505.505.000 1.505.505.000 1.505.505.000 1.500.000.000 5.505.000 17.285.324.959 16.516.349.109 535.003.505 462.989.040 15.518.356.564 3.594.226.173 11.924.130.391 102.835.850 570.000.000 96.140.000 96.140.000 54.438.000 41.702.000 14.875.790.917 14.843.790.917 16.013.253 127.021.100 14.700.756.564 2.791.536.173 11.909.220.391 32.000.000 182.688.099 150.688.099 16.013.253 127.021.100 7.653.746 7.653.746 32.000.000 77.449.400 105.238.699 11.901.566.645 11.901.566.645 11.901.566.645 11.901.566.645 68.206.062 8.238.026.841 2.685.405 569.466.156 489.482.697 1.569.773.468 622.988.820 340.937.196 2.791.536.173 2.791.536.173 2.791.536.173 2.791.536.173 2.311.303.339 480.232.834 1.839.534.042 1.672.558.192 518.990.252 335.967.940 817.600.000 802.690.000 14.910.000 70.835.850 96.140.000 96.140.000 54.438.000 41.702.000 841.328.997 841.328.997 23.728.997 817.600.000 802.690.000 14.910.000 802.690.000 9.910.000 4.491.519 24.237.478 998.205.045 831.229.195 518.990.252 312.238.943 70.835.850 96.140.000 96.140.000 54.438.000 41.702.000 116.180.437 882.024.608 570.000.000 570.000.000 570.000.000 570.000.000 16.582.959.157 15.881.909.039 532.770.381 417.055.181 14.932.083.477 3.009.470.387 11.922.613.090 73.646.701 535.000.000 92.403.417 92.403.417 52.155.889 40.247.528 14.371.080.675 14.339.510.160 15.516.489 101.809.732 14.222.183.939 2.309.523.705 11.912.660.234 31.570.515 156.549.475 124.978.960 15.516.489 101.809.732 7.652.739 7.652.739 31.570.515 66.294.950 90.254.525 11.905.007.495 11.905.007.495 11.905.007.495 11.905.007.495 68.206.062 8.241.429.563 2.685.405 569.466.156 489.482.697 1.569.773.468 623.026.948 340.937.196 2.309.523.705 2.309.523.705 2.309.523.705 2.309.523.705 1.913.502.947 396.020.758 1.676.878.482 1.542.398.879 517.253.892 315.245.449 709.899.538 699.946.682 9.952.856 42.076.186 92.403.417 92.403.417 52.155.889 40.247.528 724.652.741 724.652.741 14.753.203 709.899.538 699.946.682 9.952.856 699.946.682 9.862.061 2.521.054 12.322.944 952.225.741 817.746.138 517.253.892 300.492.246 42.076.186 92.403.417 92.403.417 52.155.889 40.247.528 103.412.259 848.813.482 535.000.000 535.000.000 535.000.000 535.000.000 95,9 96,1 99,5 90,0 96,2 83,7 99,9 71,6 93,8 96,1 96,1 95,8 96,5 96,6 96,6 96,8 80,1 96,7 82,7 100,0 98,6 85,6 82,9 96,8 80,1 99,9 99,9 98,6 85,5 85,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 82,7 82,7 82,7 82,7 82,7 82,4 91,1 92,2 99,6 93,8 86,8 87,2 66,7 59,3 96,1 96,1 95,8 96,5 86,1 86,1 62,1 86,8 87,2 66,7 87,2 99,5 56,1 50,8 95,3 98,3 99,6 96,2 59,3 96,1 96,1 95,8 96,5 89,0 96,2 93,8 93,8 93,8 93,8
Anexa 2/05MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEIEXECUTIA BUGETULUIpe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole şi alineatela 31 decembrie 2004(sume alocate de la bugetul asigurarilor pentru şomaj)
*Font 7*
                                                                                                       - mii lei -
Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Titlu/ arti- col Ali- neat Denumire indicatori Credite Bugetare Initiale Credite Bugetare Definitive Plati Efectuate 3/2 %
A B 1 2 3 4
5006 01 02 20 38 39 40 70 79 84 85 01 02 5700 06 01 02 20 38 39 40 70 5706 01 02 10 11 12 13 14 01 20 21 24 25 26 27 28 29 30 38 40 09 70 72 5706 20 50 6006 01 38 40 07 09 15 6006 32 33 34 35 39 40 46 49 6106 01 38 39 22 26 6106 11 12 7100 06 01 02 20 38 39 40 70 84 85 01 02 7206 01 20 30 38 39 27 40 11 65 7206 09 18 21 50 7306 01 02 10 11 12 13 14 01 02 20 24 25 26 27 28 29 30 70 72 84 85 01 02 7306 03 50 8600 06 8606 79 80 03 8606 04 13 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ CHELTUIELI CURENTE CHELTUIELI DE PERSONAL CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII TRANSFERURI Transferuri consolidabile Transferuri neconsolidabile CHELTUIELI DE CAPITAL IMPRUMUTURI ACORDATE RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE Rambursari de credite externe şi plati de dobanzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursari de credite externe Plati de dobanzi şi comisioane Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE CHELTUIELI CURENTE CHELTUIELI DE PERSONAL CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII TRANSFERURI Transferuri consolidabile Transferuri neconsolidabile CHELTUIELI DE CAPITAL INVATAMANT CHELTUIELI CURENTE CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli cu salariile Contribuţii pentru asigurări sociale de stat Contribuţii pentru asigurarile de şomaj Contribuţii pentru asigurarile sociale de sănătate Deplasari, detasari, transferari - deplasari, detasari, transferari în tara CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII Drepturi cu caracter social Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodarie Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata şi echipament Reparatii curente Reparatii capitale Cărţi şi publicatii Alte cheltuieli TRANSFERURI Transferuri neconsolidabile Alte ajutoare, alocatii şi indemnizatii CHELTUIELI DE CAPITAL Investitii ale instituţiilor publice Centre de calificare şi recalificare Alte institutii şi acţiuni de invatamant ASISTENŢA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZATII CHELTUIELI CURENTE TRANSFERURI Transferuri neconsolidabile Indemnizatia de şomaj Alte ajutoare, alocatii şi indemnizatii Plati compensatorii Plati pentru stimularea mobilitatii forţei de munca Indemnizatii de şomaj Alocatii de sprijin Indemnizatii de şomaj pentru absolventi Plati pentru stimularea angajatorilor care încadrează absolventi Plati compensatorii Plati pentru stimularea angajatorilor care încadrează şomeri aparţinând unor categorii defavorizate Plati pentru stimularea somerilor care se angajează înainte de expirarea perioadei de şomaj ALTE CHELTUIELI SOCIALE CHELTUIELI CURENTE TRANSFERURI Transferuri consolidabile Transferuri din bugetul asigurarilor pentru şomaj către bugetul asigurarilor sociale de stat Transferuri din bugetul asigurarilor pentru şomaj către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate Contribuţia pentru asigurări sociale de stat pentru şomeri Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate pentru şomeri Partea a VI-a ALTE ACTIUNI CHELTUIELI CURENTE CHELTUIELI DE PERSONAL CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII TRANSFERURI Transferuri consolidabile Transferuri neconsolidabile CHELTUIELI DE CAPITAL RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE Rambursari de credite externe şi plati de dobanzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursari de credite externe Plati de dobanzi şi comisioane ALTE ACTIUNI CHELTUIELI CURENTE CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII Alte cheltuieli TRANSFERURI Transferuri consolidabile Transferuri din bugetul asigurarilor pentru şomaj către bugetele locale pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a forţei de muncă Transferuri neconsolidabile Contribuţii şi cotizatii la organisme internationale Plati pentru stimularea crearii de locuri de munca Programe pentru ocuparea temporara a forţei de munca Măsuri active pentru combaterea somajului Servicii de preconcediere colectiva Alte cheltuieli CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI CHELTUIELI CURENTE CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli cu salariile Contribuţii pentru asigurări sociale de stat Contribuţii pentru asigurarile de şomaj Contribuţii pentru asigurarile sociale de sănătate Deplasari, detasari, transferari - deplasari, detasari, transferari în tara - deplasari, detasari, transferari în strainatate CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodarie Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata şi echipament Reparatii curente Reparatii capitale Cărţi şi publicatii Alte cheltuieli CHELTUIELI DE CAPITAL Investitii ale instituţiilor publice RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE Rambursari de credite externe şi plati de dobanzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursari de credite externe Plati de dobanzi şi comisioane Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor Alte cheltuieli Partea a XII-a IMPRUMUTURI ACORDATE IMPRUMUTURI IMPRUMUTURI ACORDATE Imprumuturi Imprumuturi din bugetul asigurarilor pentru şomaj Imprumuturi acordate pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii Imprumuturi acordate de agentiile guvernamentale şi administrate prin agentii de credit 17.837.458.436 16.070.657.586 517.705.505 523.644.040 15.029.308.041 3.570.226.173 11.459.081.868 121.835.850 1.505.505.000 139.460.000 139.460.000 58.353.000 81.107.000 14.363.104.394 14.333.104.394 18.715.253 151.521.100 14.162.868.041 2.767.536.173 11.395.331.868 30.000.000 207.890.099 177.890.099 18.715.253 13.898.304 3.127.119 416.949 972.881 300.000 300.000 151.521.100 7.752.000 12.100.000 88.300.000 3.702.600 2.468.400 35.000.000 617.100 1.581.000 7.653.746 7.653.746 7.653.746 30.000.000 30.000.000 81.149.400 126.740.699 11.387.678.122 11.387.678.122 11.387.678.122 11.387.678.122 8.007.699.272 2.316.101.976 1.063.876.874 67.200.000 8.007.699.272 60.658.992 537.600.000 661.920.000 1.063.876.874 648.522.984 340.200.000 2.767.536.173 2.767.536.173 2.767.536.173 2.767.536.173 2.291.303.339 476.232.834 2.291.303.339 476.232.834 1.968.849.042 1.737.553.192 498.990.252 372.122.940 866.440.000 802.690.000 63.750.000 91.835.850 139.460.000 139.460.000 58.353.000 81.107.000 920.458.997 920.458.997 54.018.997 54.018.997 866.440.000 802.690.000 802.690.000 63.750.000 5.000.000 58.750.000 802.690.000 58.750.000 4.491.519 54.527.478 1.048.390.045 817.094.195 498.990.252 370.128.696 83.278.956 11.103.861 25.909.009 8.569.730 7.757.730 812.000 318.103.943 100.000.000 28.000.000 9.817.900 10.000.000 10.000.000 4.259.850 156.026.193 91.835.850 91.835.850 139.460.000 139.460.000 58.353.000 81.107.000 116.180.437 932.209.608 1.505.505.000 1.505.505.000 1.505.505.000 1.505.505.000 1.505.505.000 1.500.000.000 5.505.000 17.285.324.959 16.516.349.109 535.003.505 462.989.040 15.518.356.564 3.594.226.173 11.924.130.391 102.835.850 570.000.000 96.140.000 96.140.000 54.438.000 41.702.000 14.875.790.917 14.843.790.917 16.013.253 127.021.100 14.700.756.564 2.791.536.173 11.909.220.391 32.000.000 182.688.099 150.688.099 16.013.253 11.696.304 2.727.119 416.949 872.881 300.000 300.000 127.021.100 8.620.600 13.576.000 68.631.400 3.702.600 6.373.400 23.095.000 617.100 2.405.000 7.653.746 7.653.746 7.653.746 32.000.000 32.000.000 77.449.400 105.238.699 11.901.566.645 11.901.566.645 11.901.566.645 11.901.566.645 8.238.026.841 2.093.766.336 1.569.773.468 68.206.062 8.238.026.841 2.685.405 569.466.156 489.482.697 1.569.773.468 622.988.820 340.937.196 2.791.536.173 2.791.536.173 2.791.536.173 2.791.536.173 2.311.303.339 480.232.834 2.311.303.339 480.232.834 1.839.534.042 1.672.558.192 518.990.252 335.967.940 817.600.000 802.690.000 14.910.000 70.835.850 96.140.000 96.140.000 54.438.000 41.702.000 841.328.997 841.328.997 23.728.997 23.728.997 817.600.000 802.690.000 802.690.000 14.910.000 5.000.000 9.910.000 802.690.000 9.910.000 4.491.519 24.237.478 998.205.045 831.229.195 518.990.252 382.334.850 84.457.000 11.695.000 27.552.000 12.951.402 11.639.402 1.312.000 312.238.943 115.000.000 32.872.745 9.945.155 10.000.000 10.000.000 4.259.850 130.161.193 70.835.850 70.835.850 96.140.000 96.140.000 54.438.000 41.702.000 116.180.437 882.024.608 570.000.000 570.000.000 570.000.000 570.000.000 570.000.000 570.000.000 16.582.959.157 15.881.909.039 532.770.381 417.055.181 14.932.083.477 3.009.470.387 11.922.613.090 73.646.701 535.000.000 92.403.417 92.403.417 52.155.889 40.247.528 14.371.080.675 14.339.510.160 15.516.489 101.809.732 14.222.183.939 2.309.523.705 11.912.660.234 31.570.515 156.549.475 124.978.960 15.516.489 11.471.973 2.668.986 342.194 836.540 196.796 196.796 101.809.732 6.108.161 11.280.491 57.806.372 2.756.017 5.389.415 16.093.152 414.747 1.961.377 7.652.739 7.652.739 7.652.739 31.570.515 31.570.515 66.294.950 90.254.525 11.905.007.495 11.905.007.495 11.905.007.495 11.905.007.495 8.241.429.563 2.093.804.464 1.569.773.468 68.206.062 8.241.429.563 2.685.405 569.466.156 489.482.697 1.569.773.468 623.026.948 340.937.196 2.309.523.705 2.309.523.705 2.309.523.705 2.309.523.705 1.913.502.947 396.020.758 1.913.502.947 396.020.758 1.676.878.482 1.542.398.879 517.253.892 315.245.449 709.899.538 699.946.682 9.952.856 42.076.186 92.403.417 92.403.417 52.155.889 40.247.528 724.652.741 724.652.741 14.753.203 14.753.203 709.899.538 699.946.682 699.946.682 9.952.856 90.795 9.862.061 699.946.682 9.862.061 2.521.054 12.322.944 952.225.741 817.746.138 517.253.892 381.879.036 84.456.204 11.690.668 27.547.281 11.680.703 10.863.755 816.948 300.492.246 112.041.808 30.178.743 9.926.703 9.477.622 8.566.028 954.959 129.346.383 42.076.186 42.076.186 92.403.417 92.403.417 52.155.889 40.247.528 103.412.259 848.813.482 535.000.000 535.000.000 535.000.000 535.000.000 535.000.000 535.000.000 95,9 96,1 99,5 90,0 96,2 83,7 99,9 71,6 93,8 96,1 96,1 95,8 96,5 96,6 96,6 96,8 80,1 96,7 82,7 100,0 98,6 85,6 82,9 96,8 98,0 97,8 82,0 95,8 65,5 65,5 80,1 70,8 83,0 84,2 74,4 84,5 69,6 67,2 81,5 99,9 99,9 99,9 98,6 98,6 85,5 85,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 82,7 82,7 82,7 82,7 82,7 82,4 82,7 82,4 91,1 92,2 99,6 93,8 86,8 87,2 66,7 59,3 96,1 96,1 95,8 96,5 86,1 86,1 62,1 62,1 86,8 87,2 87,2 66,7 1,8 99,5 87,2 99,5 56,1 50,8 95,3 98,3 99,6 99,8 99,9 99,9 99,9 90,1 93,3 62,2 96,2 97,4 91,8 99,8 94,7 85,6 22,4 99,3 59,3 59,3 96,1 96,1 95,8 96,5 89,0 96,2 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8
Anexa 2/06MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEISINTEZAbugetului pe capitole, titluri de cheltuieli şi subcapitolela 31 decembrie 2004(sume alocate din credite externe)
   
  - mii lei -
                       
  Ca- pi- tolSub- ca- pi tolTi- tlu/ ar- ti- colAli- neatDenumire indicatoriINTRĂRI DE CREDITE EXTERNE3/2 %
  Credite Bugetare IniţialeCredite Bugetare DefinitiveCHELTUIELI DIN CREDITE EXTERNE
  Total PlăţiDin trageri curenteDin disponibil din sold
  AB123456
  5014       CREDITE EXTERNE            
          ---------------386.451.000108.751.00074.253.79973.204.2671.049.53268,2
      01   CHELTUIELI CURENTE190.106.00093.724.00067.080.31266.030.7801.049.53271,5
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL11.377.0003.800.0002.645.7812.645.781   69,6
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII178.729.00089.924.00064.434.53163.384.9991.049.53271,6
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL104.595.00014.977.0007.173.4877.173.487   47,8
      79   ÎMPRUMUTURI ACORDATE91.750.00050.000        
  7214       ALTE ACŢIUNI73.400.00022.800.00022.610.09422.110.094500.00099,1
      01   CHELTUIELI CURENTE73.400.00022.800.00022.610.09422.110.094500.00099,1
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII73.400.00022.800.00022.610.09422.110.094500.00099,1
  721418     Măsuri active pentru combaterea şomajului73.400.00022.800.00022.610.09422.110.094500.00099,1
  7314       CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI221.301.00085.901.00051.643.70551.094.173549.53260,1
      01   CHELTUIELI CURENTE116.706.00070.924.00044.470.21843.920.686549.53262,7
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL11.377.0003.800.0002.645.7812.645.781   69,6
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII105.329.00067.124.00041.824.43741.274.905549.53262,3
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL104.595.00014.977.0007.173.4877.173.487   47,8
  731450     Alte cheltuieli221.301.00085.901.00051.643.70551.094.173549.53260,1
  8614       ÎMPRUMUTURI ACORDATE91.750.00050.000        
      79   Împrumuturi acordate91.750.00050.000        
  861413     Împrumuturi acordate de agenţiile guvernamentale şi administrate prin agenţii de credit91.750.00050.000        
Anexa 2/06MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEIEXECUTIA BUGETULUIpe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole şi alineatela 31 decembrie 2004(sume alocate din credite externe)
   
  - mii lei -
                       
  Ca- pi- tolSub- ca- pi- tolTi- tlu/ ar- ti- colAli- neatDenumire indicatoriINTRĂRI DE CREDITE EXTERNE3/2 %
  Credite Bugetare IniţialeCredite Bugetare DefinitiveCHELTUIELI DIN CREDITE EXTERNE
  Total PlăţiDin trageri curenteDin disponibil din sold
  AB123456
  5014       CREDITE EXTERNE            
          ---------------386.451.000108.751.00074.253.79973.204.2671.049.53268,2
      01   CHELTUIELI CURENTE190.106.00093.724.00067.080.31266.030.7801.049.53271,5
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL11.377.0003.800.0002.645.7812.645.781   69,6
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII178.729.00089.924.00064.434.53163.384.9991.049.53271,6
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL104.595.00014.977.0007.173.4877.173.487   47,8
      79   ÎMPRUMUTURI ACORDATE91.750.00050.000        
  7214       ALTE ACŢIUNI73.400.00022.800.00022.610.09422.110.094500.00099,1
      01   CHELTUIELI CURENTE73.400.00022.800.00022.610.09422.110.094500.00099,1
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII73.400.00022.800.00022.610.09422.110.094500.00099,1
      30   Alte cheltuieli73.400.00022.800.00022.610.09422.110.094500.00099,1
  721418     Măsuri active pentru combaterea şomajului73.400.00022.800.00022.610.09422.110.094500.00099,1
  7314       CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI221.301.00085.901.00051.643.70551.094.173549.53260,1
      01   CHELTUIELI CURENTE116.706.00070.924.00044.470.21843.920.686549.53262,7
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL11.377.0003.800.0002.645.7812.645.781   69,6
      14   Deplasări, detaşări, transferări11.377.0003.800.0002.645.7812.645.781   69,6
      1401- deplasări, detaşări, transferări în ţară            
      14019.175.0003.500.0002.494.0382.494.038   71,2
      1402- deplasări, detaşări, transferări în străinătate            
      14022.202.000300.000151.743151.743   50,5
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII105.329.00067.124.00041.824.43741.274.905549.53262,3
      26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament            
      26   25.690.0004.000.0002.268.1622.268.162   56,7
      29   Cărţi şi publicaţii16.515.000          
      30   Alte cheltuieli63.124.00063.124.00039.556.27539.006.743549.53262,6
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL104.595.00014.977.0007.173.4877.173.487   47,8
      72   Investiţii ale instituţiilor publice104.595.00014.977.0007.173.4877.173.487   47,8
  731450     Alte cheltuieli221.301.00085.901.00051.643.70551.094.173549.53260,1
  8614       ÎMPRUMUTURI ACORDATE91.750.00050.000        
      79   Împrumuturi acordate91.750.00050.000        
      80   Împrumuturi91.750.00050.000        
      8012Împrumuturi acordate de agenţiile guvernamentale şi administrate prin agenţii de credit            
      8012            
      801291.750.00050.000        
  861413     Împrumuturi acordate de agenţiile guvernamentale şi administrate prin agenţii de credit91.750.00050.000        
──────────────

Noutăți

 • LEGE nr. 127 din 20 iunie 2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică
 • LEGEA MINELOR nr. 85 din 18 martie 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului
 • LEGE nr. 151 din 23 iulie 2012 pentru ratificarea amendamentului aprobat la cea de a 13-a Reuniune anuală a Consiliului Guvernatorilor, prin Rezoluţia nr. 131, adoptată la Tirana la 19 iunie 2011, la Acordul de înfiinţare a Băncii pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre, semnat la Atena la 30 decembrie 1994
 • LEGE nr. 45 din 1 iulie 1993 pentru modificarea şi completarea Codului de procedura penală
 • LEGE nr. 311 din 3 iulie 2003 (*republicată*) muzeelor şi a colecţiilor publice
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 22 din 20 februarie 2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind participarea României la programul RO-0008, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2000
 • LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • LEGE nr. 44 din 6 martie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 189/2003 privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială
 • LEGE nr. 231 din 13 iulie 2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură
 • LEGE nr. 368 din 10 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 3/2001 pentru modificarea Legii nr. 95/1993 privind continuarea participării României la construirea Combinatului minier de îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina şi asigurarea resurselor de finanţare necesare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • LEGE nr. 722 din 4 decembrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/1999 privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 28 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează identificarea şi înregistrarea ecvinelor şi constituirea unei baze de date pentru acestea
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 15 iunie 2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populaţiei, pentru încălzirea locuinţei şi prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică
 • LEGE nr. 67 din 10 mai 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul alocării fondurilor în agricultură
 • LEGE nr. 4 din 9 ianuarie 2007 pentru modificarea art. 1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 122 din 4 decembrie 2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Roman" - S.A. Braşov şi constituirea parcului industrial pe platforma Societăţii Comerciale "Roman" - S.A.
 • LEGE nr. 95 din 10 iunie 1997 privind declararea complexului "Memorialul victimelor comunismului şi al rezistentei Sighet" ca ansamblu de interes naţional
 • LEGE nr. 546 din 14 octombrie 2002 (*republicată*) privind graţierea şi procedura acordării graţierii*)
 • LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 (*republicată*) privind protejarea monumentelor istorice*)
 • LEGE nr. 101 din 12 noiembrie 1994 pentru aderarea României la Acordul european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaţionale (A.E.T.R.), inclusiv la anexele acestuia, încheiat la Geneva la 1 iulie 1970
 • LEGE nr. 524 din 9 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/1999 privind alocarea în anul 1999 a sumei de 50 miliarde lei Serviciului de Informaţii Externe
 • LEGE nr. 164 din 14 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 123/2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 26 din 30 martie 2000 privind autorizarea Băncii Naţionale a României de a acorda un credit pentru acoperirea cererilor populaţiei de retragere a depozitelor constituite la Banca "Renaşterea Creditului Românesc" - S.A. - Credit Bank
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 30 iunie 2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 131 din 30 iunie 2000 pentru reglementarea situaţiei patrimoniale a Băncii Comerciale Române - S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfăşurata de Banca Română de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. până la data radierii acesteia din registrul comerţului
 • LEGE nr. 218 din 5 iulie 2005*) (*republicată*) privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
 • LEGE nr. 41 din 22 decembrie 1978 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 251/1978 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor
 • LEGE nr. 186 din 9 mai 2003 (*republicată*) privind susţinerea şi promovarea culturii scrise*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 iulie 1998 (*republicată*) privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 24 noiembrie 2004 privind suplimentarea numărului de posturi aprobat Ministerului Public
 • LEGE nr. 182 din 17 mai 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 4/2004 pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 41 din 11 martie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală
 • LEGE nr. 557 din 18 decembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a unor creanţe bugetare în vederea încasării şi virării lor la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 186 din 29 decembrie 2014 bugetului de stat pe anul 2015
 • LEGE nr. 33 din 27 mai 1994 (*republicată*) privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
 • LEGE nr. 382 din 24 decembrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 6 noiembrie 2012 privind modificarea art. 55 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 10 din 5 februarie 1992 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor
 • LEGE nr. 275 din 4 iulie 2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 30 iunie 2009 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 9 alin. (1) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 30 martie 2017 privind plata cotizaţiilor restante ale României pentru participarea la lucrările unor comitete din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 26 martie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin
 • LEGE nr. 86 din 14 decembrie 1993 pentru ratificarea înţelegerii, prin schimb de scrisori, pentru modificarea anexei nr. 1 la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind livrarea de către partea chineză de mărfuri pe credit părţii române, semnat la 8 iulie 1991
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 113 din 10 septembrie 2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 29 iunie 2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agenţiei Domeniilor Statului de către partenerii contractuali
 • LEGE nr. 114 din 18 noiembrie 1992 referitoare la unele ordonanţe ale Guvernului, emise în baza Legii nr. 81/1992 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe
 • LEGE nr. 218 din 14 noiembrie 2019 pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Japonia, pe de altă parte, semnat la 17 iulie 2018 la Tokyo
 • LEGE nr. 411 din 18 octombrie 2004 (*republicată*) privind fondurile de pensii administrate privat
 • LEGE nr. 32 din 1 martie 2006 privind obligaţiunile ipotecare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 14 mai 2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 323 din 27 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 173/2001 privind majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene - TAROM" - S.A. prin conversia în acţiuni a creanţelor unor unităţi de aviaţie civilă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 27 februarie 2013 pentru plata eşalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum şi ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belg
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021