Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 235 din 13 iulie 2005 privind declararea zonei de amplasare a monumentelor istorice din nordul Moldovei ca obiectiv de interes naţional
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 26 iulie 2005 -
LEGE nr. 235 din 13 iulie 2005privind declararea zonei de amplasare a monumentelor istorice din nordul Moldovei ca obiectiv de interes naţional Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 26 iulie 2005

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Se declara ca obiectiv de interes naţional zona de amplasare a monumentelor istorice din nordul Moldovei, potrivit anexelor nr. 1-8 la prezenta lege, pentru lucrările de restaurare, consolidare, conservare şi punere în valoare a acestora, precum şi pentru lucrările publice de reabilitare a construcţiilor, echipamentelor şi a infrastructurii. Articolul 2 (1) Se constituie Comitetul Nordul Moldovei, structura fără personalitate juridică, cu rol consultativ. Acesta este format din reprezentanţi ai Regiunii de Dezvoltare Nord-Est, ai Ministerului Culturii şi Cultelor, Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, consiliilor judeţene şi prefecturilor Suceava, Botosani, Neamt şi Iaşi, precum şi ai consiliilor locale ale localităţilor prevăzute în anexele la prezenta lege. În derularea programelor privind restaurarea lacasurilor de cult, reprezentanţii Comitetului Nordul Moldovei colaborează cu reprezentanţii cultelor religioase implicate. (2) Comitetul Nordul Moldovei are rolul de a coordona acţiunile întreprinse de autorităţile pe care le reprezintă pentru realizarea lucrărilor prevăzute la art. 1 şi de a propune Guvernului măsuri prin care să fie aplicată strategia de dezvoltare a zonei. (3) Comitetul Nordul Moldovei propune autorităţilor administraţiei publice competente, pentru unităţile administrativ-teritoriale prevăzute în anexele nr. 1-8, măsuri necesare îndeplinirii obiectivelor pe termen scurt, mediu şi lung şi urmăreşte realizarea coordonata a acestora, avându-se în vedere, cu precădere: a) reabilitarea construcţiilor, echipamentelor şi infrastructurii, precum: dezvoltarea şi modernizarea aeroporturilor, modernizarea drumurilor naţionale, judeţene şi comunale cuprinse în zonele stabilite în anexele nr. 1-8, rectificarea şi modernizarea căilor de rulare a căilor ferate, construirea unor şosele de centura, asfaltarea căilor de acces în zonele turistice, dezvoltarea reţelelor de apa, canal, gaze, curent electric, telefonie în întreaga zona, realizarea unor sisteme de colectare a apelor care să protejeze monumentele istorice, asfaltarea şi modernizarea strazilor din interiorul localităţilor zonei şi a întregii infrastructuri; b) reabilitarea obiectivelor turistice din zona; c) restaurarea şi introducerea monumentelor istorice în circuitul turistic. (4) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi se aproba, prin ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului culturii şi cultelor, cu consultarea structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, regulamentul de organizare şi funcţionare a Comitetului Nordul Moldovei. Articolul 3Pentru finanţarea lucrărilor prevăzute la art. 1 se utilizează: a) sume alocate cu aceasta destinaţie de la bugetul de stat şi de la bugetele judeţene, municipale, orăşeneşti sau comunale, după caz; b) sume alocate din Fondul naţional de dezvoltare regionala, precum şi din alte fonduri constituite potrivit legii; c) sume alocate de organisme internaţionale, precum şi de organizaţii neguvernamentale; d) sume provenite din sponsorizări, donaţii şi alte liberalităţi, potrivit legii; e) sume provenite din alte surse, constituite potrivit legii. Articolul 4Sumele prevăzute la art. 3 lit. b) şi c) şi, după caz, cele prevăzute la lit. d) vor fi repartizate unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexele nr. 1-8, în funcţie de programul stabilit, şi vor fi cuprinse în bugetele acestora, urmând a fi utilizate exclusiv pentru finanţarea lucrărilor prevăzute în program. Articolul 5Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta lege. Articolul 6Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASEPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 13 iulie 2005.Nr. 235. Anexa 1DELIMITAREA TERITORIALĂa zonei în care vor fi efectuate lucrări derestaurare, consolidare, conservare şi punere în valoarea monumentelor istorice, respectiv de reabilitarea construcţiilor, echipamentelor şi infrastructurii Anexa 2LISTAunităţilor administrativ-teritoriale în care vor fi efectuate,cu precădere, lucrări de reabilitare a obiectivelor turistice,introducere în circuitul turistic a unor monumenteistorice şi reabilitare a zonelor rurale din judeţul Suceava1. Arbore2. Baia3. Botosana4. Cacica5. Cajvana6. Ciprian Porumbescu7. Cornu Luncii8. Dolhasca (Probota)9. Dolhesti10. Falticeni11. Gura Humorului (Voronet)12. Marginea13. Malini14. Manastirea Humorului15. Mitocu Dragomirnei (Dragomirna)16. Moldovita17. Preutesti18. Putna19. Radaseni20. Radauti21. Salcea22. Slatina23. Solca24. Suceava25. Sucevita26. Vatra Moldoviţei Anexa 3Harta Judeţului Iaşi Anexa 4LISTAunităţilor administrativ-teritoriale în care vor fi efectuate,cu precădere, lucrări de reabilitare a obiectivelor turistice,introducere în circuitul turistic a unor monumenteistorice şi reabilitare a zonelor rurale din judeţul Iaşi1. Aroneanu2. Barnova3. Ceplenita4. Cotnari5. Cucuteni6. Deleni7. Dobrovat8. Dolhesti9. Harlau10. Iaşi11. Mircesti12. Mosna13. Ruginoasa14. Targu Frumos15. Scobinti16. ţibăneşti Anexa 5Harta Judeţului Neamt Anexa 6LISTAunităţilor administrativ-teritoriale în care se efectuează,cu precădere, lucrări de reabilitare a obiectivelor turistice,introducere în circuitul turistic a unor monumenteistorice şi reabilitare a zonelor rurale din judeţul Neamt1. Agapia2. Bicaz3. Ceahlau4. Piatra-Neamt5. Pangarati6. Razboieni7. Roman8. Tarcau9. Tazlau10. Targu-Neamt11. Vânători-Neamt12. Viisoara Anexa 7Harta Judeţului Botosani Anexa 8LISTAlucrărilor administrativ-teritoriale în care seefectuează, cu precădere, lucrări dereabilitare a obiectivelor turistice, introducere în circuitul turistic aunor monumente istorice şi reabilitare a zonelor rurale din judeţul Botosani1. Botosani2. Braesti3. Copalau4. Cosula5. Curtesti - satul Agafton6. Dorohoi7. Havarna8. Hiliseu-Horia - satul Hiliseu-Crisan9. Roma - satul Cotargaci10. Stefanesti11. Văculeşti12. Vorniceni13. Vorona---------

Noutăți

 • LEGE nr. 196 din 13 mai 2003 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea pornografiei*)
 • LEGE nr. 193 din 21 octombrie 1998 privind restituirea sumelor reţinute cu titlu de garanţie de 10% din valoarea utilajelor, echipamentelor, aparatajului şi construcţiilor metalice livrate pentru Combinatul minier de îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi-Rog - Ucraina şi compensarea cu aceste sume a obligaţiilor de plată ale societăţilor comerciale furnizoare către bugetul de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
 • LEGE nr. 142 din 12 iulie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv
 • LEGE nr. 280 din 26 noiembrie 2018 pentru completarea menţiunii privind transpunerea normelor Uniunii Europene din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative
 • LEGE nr. 17 din 9 ianuarie 2007 privind educaţia tinerilor supradotaţi, capabili de performanţă înaltă
 • LEGE nr. 325 din 8 iulie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2004 pentru aprobarea suplimentării cu suma de 1.215 miliarde lei a programului "Dezvoltarea durabilă a zootehniei şi a eficienţei sectorului de producţie animalieră, precum şi reabilitarea sectorului piscicol din România"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • LEGE nr. 112 din 18 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2013 pentru abrogarea art. II din Legea nr. 211/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 344 din 12 iulie 2004 pentru modificarea art. 27 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
 • LEGE nr. 129 din 20 decembrie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 55 din 19 august 1994 privind majorarea limitelor minime şi maxime ale amenzilor contravenţionale stabilite prin acte normative aflate în vigoare la 1 iunie 1994
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 217 din 24 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
 • LEGE nr. 165 din 22 iulie 2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore
 • LEGE nr. 43 din 4 aprilie 2011 pentru ratificarea Protocolului dintre România şi Bosnia şi Herţegovina, semnat la Sarajevo la 18 iunie 2010, privind amendamentele la Acordul dintre România şi Bosnia şi Herţegovina privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Sarajevo la 20 februarie 2001
 • LEGE nr. 497 din 20 noiembrie 2003 privind ratificarea Acordului de modificare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene pentru reglementarea definitivă a compensării contribuţiilor de asigurări sociale ale refugiaţilor politici greci repatriaţi din România, semnat la Atena la 23 februarie 1996, ratificat prin Legea nr. 63/1997, semnat la Bucureşti la 30 iunie 2003
 • LEGE nr. 220 din 28 noiembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 22 noiembrie 2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 27 iunie 2001 privind frontiera de stat a României
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 25 din 5 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 203/1999 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri, din cadrul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei
 • LEGE nr. 238 din 12 iulie 2007 pentru modificarea art. 26 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
 • LEGE nr. 190 din 24 mai 2004 privind stimularea privatizării şi dezvoltării societăţilor comerciale din domeniul agriculturii
 • LEGE nr. 114 din 24 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2008 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Apărării al Republicii Bulgaria, Ministerul Apărării al Republicii Cehe, Ministerul Apărării al Republicii Estonia, Ministerul Apărării al Republicii Finlanda, Guvernul Republicii Ungare, Ministerul Apărării al Republicii Italiene, Ministerul Apărării al Republicii Letonia, Ministerul Apărării al Republicii Lituania, ministrul apărării al Regatului Ţărilor de Jos, Ministerul Apărării al Regatului Norvegiei, ministrul apărării naţionale al Republicii Polone, Guvernul României, Ministerul Apărării al Republicii Slovenia, Guvernul Regatului Suediei şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind Capabilitatea de transport strategic aerian (SAC), deschis spre semnare la Luxemburg la 14 februarie 2008, şi a Scrisorii de confirmare între participanţii la SAC MoU cu privire la suspendarea şi reducerea unor costuri ale Programului privind
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 16 mai 2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • LEGE nr. 180 din 13 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 186/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008
 • LEGE nr. 64 din 19 decembrie 1969 aprobarea Decretului nr. 724/1969 privind protejarea şi păstrarea bunurilor de interes naţional ce reprezintă valori artistice, istorice sau documentare, precum şi a unor obiecte conţinînd metale preţioase şi pietre preţioase de valoare deosebită
 • LEGE nr. 86 din 15 septembrie 1995 privind declararea ca municipiu a oraşului Brad
 • LEGE nr. 99 din 16 aprilie 2007 privind acceptarea Convenţiei asupra protecţiei patrimoniului cultural subacvatic, adoptată la Paris la 2 noiembrie 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 27 mai 2009 privind stabilirea unor măsuri temporare în domeniul gazelor naturale
 • LEGE nr. 126 din 27 decembrie 1995 (*republicată*) privind regimul materiilor explozive*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 129 din 18 octombrie 2001 privind înfiinţarea Institutului Teologic Româno-Catolic din Bucureşti
 • LEGE nr. 274 din 3 octombrie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
 • LEGE nr. 8 din 11 ianuarie 2006 (*republicată*) privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică*)
 • LEGE nr. 37 din 22 martie 2016 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2015 privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • LEGE nr. 297 din 15 mai 2002 pentru ratificarea Acordului privind crearea Organizaţiei Internaţionale a Viei şi Vinului, adoptat la Paris la 3 aprilie 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 5 februarie 2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie
 • LEGE nr. 82 din 21 iulie 1992 *** Republicată privind rezervele de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 48 din 18 aprilie 2002 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor
 • LEGE nr. 382 din 28 decembrie 2007 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 34/2007 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.
 • LEGE nr. 231 din 5 decembrie 2011 privind transmiterea unor suprafeţe de teren aflate în domeniul public al statului din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţii "Autostrada Arad-Timişoara-Lugoj - Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă", respectiv a obiectivului de investiţii "Autostrada Nădlac-Arad"
 • LEGE nr. 428 din 20 octombrie 2003 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
 • LEGE nr. 155 din 26 iulie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2000 privind ratificarea unor convenţii adoptate de Organizaţia Internaţionala a Muncii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 28 mai 2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare
 • LEGE nr. 99 din 26 mai 1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice
 • LEGE nr. 248 din 29 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2001 pentru modificarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 34 din 17 aprilie 2000 privind produsele agroalimentare ecologice
 • LEGE nr. 213 din 27 mai 2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România
 • LEGE nr. 89 din 8 aprilie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 17 din 3 martie 1992 privind aderarea României la Protocolul asupra privilegiilor şi imunităţilor Organizaţiei Europene de Telecomunicaţii prin Satelit "Eutelsat"
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 474 din 9 iulie 2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea tehnologiei de epurare a apelor uzate şi modernizarea reţelei de canalizare în oraşul Timişoara, România", semnat la Bruxelles la 4 decembrie 2001 şi la Bucureşti la 22 februarie 2002
 • LEGE nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 673 din 20 noiembrie 2001 pentru ratificarea Acordului comercial de cooperare economică şi de plăti dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene, semnat la Bucureşti la 19 octombrie 2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 180 din 14 decembrie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea proiectului "Economia bazată pe cunoaştere", semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005
 • LEGE nr. 181 din 13 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020