Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 577 din 14 decembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii cinematografiei nr. 630/2002
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.250 din 24 decembrie 2004 -
LEGE nr. 577 din 14 decembrie 2004pentru modificarea şi completarea Legii cinematografiei nr. 630/2002 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.250 din 24 decembrie 2004

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul ILegea cinematografiei nr. 630/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 din 9 decembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 11, după litera b) se introduce litera b^1) cu următorul cuprins:"b^1) materialele documentare, precum: scenariile şi partiturile muzicale care au stat la baza realizării filmelor româneşti, fotografiile din filmele româneşti, precum şi cele realizate în timpul turnării filmelor, împreună cu negativele acestora, afişele, pliantele cinematografice etc., jurnalele cinematografice de actualităţi, precum şi materialele cinematografice nemontate (imagine şi sunet) obţinute în cadrul filmărilor de cinecronică sau de letopiseţ cinematografic şi al filmărilor unor evenimente deosebite sau în cadrul filmărilor unor activităţi ale protocolului de stat, realizate înainte de anul 1990 cu finanţare integrală de la bugetul de stat sau de la bugetele unor unităţi cinematografice de stat;".2. La articolul 12, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Bunurile din patrimoniul cinematografiei naţionale, enumerate la art. 11 lit. d), precum şi cele prevăzute în anexa nr. 1 se află în proprietatea privată a statului şi în administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor «Româniafilm»."3. La articolul 12, după alineatul (3) se introduc alineatele (4), (5) şi (6) cu următorul cuprins:"(4) Sălile şi grădinile de cinematograf prevăzute în anexa nr. 1 nu îşi pot schimba destinaţia, respectiv utilizarea lor pentru exploatarea filmelor cinematografice, prin organizarea şi desfăşurarea de proiecţii zilnice destinate publicului spectator. (5) Bunurile din patrimoniul cinematografiei naţionale, prevăzute în anexa nr. 2, se află în proprietatea publică a statului şi în administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei. (6) Bunurile din patrimoniul cinematografiei naţionale, prevăzute la art. 11 lit. g), se află în proprietatea privată a statului şi în administrarea, după caz, a Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor «Româniafilm», a Studioului Cinematografic «Sahia Film» - S.A., a Studioului Cinematografic «Rofilm» - S.A. sau a Studioului Cinematografic «Animafilm» - S.A." Articolul II (1) în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Regia Autonomă de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "Româniafilm" se reorganizează, prin hotărâre a Guvernului, în Societatea Comercială "Româniafilm" - S.A., cu capital integral de stat, având ca obiect de activitate distribuţia şi exploatarea filmelor cinematografice. (2) La data reorganizării bunurile proprietate privată a statului şi terenurile în folosinţă administrate de Regia Autonomă de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "Româniafilm" devin proprietatea Societăţii Comerciale "Româniafilm" - S.A. Articolul IIIAnexa la Legea nr. 630/2002 se înlocuieşte cu anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 14 decembrie 2004.Nr. 577. Anexa 1 SĂLILE ŞI GRĂDINILE DE SPECTACOL CINEMATOGRAFICcare se află în proprietatea privată a statului şi în administrareaRegiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "Româniafilm"
         
  Nr. crt.AdresaDenumireaNumăr de locuri
  0123
  1Judeţul Alba, Municipiul Alba Iulia, Str. Zorilor nr. 8COLUMNA500
  2Judeţul Alba, Municipiul Alba Iulia, Str. M. Viteazul nr. 31Cinematograful - grădină CETATE750
  3Judeţul Alba, Municipiul Aiud, Str. Băilor nr. 42PROGRESUL350
  4Judeţul Alba, Oraşul Cugir, Str. Al. Sahia nr. 24PATRIA399
  5Judeţul Alba, Oraşul Zlatna, Str. Avram Iancu nr. 6MUNCITORUL241
  6Judeţul Alba, Oraşul Teiuş, Str. Clujului nr. 90VICTORIA219
  7Judeţul Alba, Municipiul Alba Iulia, Bd. Victoriei nr. 25DACIA500
  8Judeţul Arad, Municipiul Arad, Str. Vasile Alecsandri nr. 2ARTA - complex cinemat. cu 2 săli250+60
  9Judeţul Arad, Municipiul Arad, Str. Vasile Goldiş nr. 1-3STUDIO587
  10Judeţul Arad, Municipiul Arad, Bd. Revoluţiei nr. 98MUREŞUL465
  11Judeţul Arad, Municipiul Arad, Str. P. Rareş nr. 25GRĂDIŞTE310
  12Judeţul Arad, Municipiul Arad, Str. Calea Timişorii nr. 32PROGRESUL232
  13Judeţul Arad, Municipiul Arad, Str. Codrului nr. 1SOLIDARITATEA261
  14Judeţul Arad, Oraşul Chişineu-Criş, Str. Înfrăţirii nr. 66POPULAR200
  15Judeţul Arad, Oraşul Nădlac, Str. Victoriei nr. 32NĂDLAC280
  16Judeţul Arad, Comuna Pecica, Str. Bella Breiner nr. 16DACIA279
  17Judeţul Arad, Oraşul Sântana, Str. Muncii nr. 58POPULAR220
  18Judeţul Arad, Comuna Ghioroc nr. 86GHIOROC186
  19Judeţul Arad, Oraşul Lipova, Str. N. Titulescu nr. 10MUREŞUL374
  20Judeţul Arad, Municipiul Arad, Str. V. Alecsandri nr. 2Grădina de vară ARTA445
  21Judeţul Arad, Oraşul Chişineu-Criş, Str. Înfrăţirii nr. 66Grădina de vară POPULAR300
  22Judeţul Argeş, Municipiul Piteşti, Calea Bucureşti nr. 2BUCUREŞTI459
  23Judeţul Argeş, Municipiul Piteşti, Str. Victoriei nr. 20MODERN351
  24Judeţul Argeş, Municipiul Câmpulung, Cartier Vişoi IIIBALADA150
  25Judeţul Argeş, Municipiul Piteşti, Cartier CraioveiDACIA501
  26Judeţul Argeş, Municipiul Piteşti, Bd. N. Bălcescu nr. 141LUMINA382
  27Judeţul Argeş, Municipiul Câmpulung, Str. D.I. Berechet nr. 1MUSCELUL315
  28Judeţul Argeş, Municipiul Câmpulung, Str. D.I. Berechet nr. 1Grădina de vară MUSCELUL150
  29Judeţul Bacău, Municipiul Bacău, Str. Mărăşeşti nr. 165ORIZONT500
  30Judeţul Bacău, Municipiul Bacău, Str. Mărăşeşti nr. 4FORUM410
  31Judeţul Bacău, Municipiul Oneşti, Str. Poştei nr. 3CAPITOL457
  32Judeţul Bacău, Municipiul Bacău, Str. M. Eminescu nr. 33ORION419
  33Judeţul Bacău, Municipiul Oneşti, Bd. Oituz nr. 25OITUZ353
  34Judeţul Bacău, Oraşul Tg. Ocna, Str. C. Dionisie nr. 1URANUS285
  35Judeţul Bihor, Municipiul Oradea, Str. Independenţei nr. 1LIBERTATEA - complex cinemat. cu 3 săli961
  36Judeţul Bihor, Municipiul Oradea, P-ţa Regele Ferdinand nr. 2TRANSILVANIA399
  37Judeţul Bihor, Municipiul Oradea, Str. Transilvaniei nr. 4PATRIA652
  38Judeţul Bihor, Municipiul Oradea, Str. Republicii nr. 77CRIŞANA450
  39Judeţul Bihor, Oraşul Aleşd, Str. Bobâlna nr. 10Cabina de proiecţie cinema PACEA-
  40Judeţul Bihor, Municipiul Beiuş, Str. Andrei Şaguna nr. 2BIHORUL501
  41Judeţul Bihor, Municipiul Salonta, P-ţa Libertăţii nr. 14VICTORIA325
  42Judeţul Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Bd. Decebal nr. 3-5DACIA - complex cinemat. cu 3 săli383+207+150
  43Judeţul Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Str. Republicii nr. 39BULEVARD200
  44Judeţul Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Str. Gh. Şincai nr. 22TINERETULUI150
  45Judeţul Bistriţa-Năsăud, Oraşul Năsăud, Str. Grănicerului nr. 24FLACĂRA331
  46Judeţul Bistriţa-Năsăud, Comuna Prundu Bârgăului, Str. Principală nr. 35TIHUŢA161
  47Judeţul Botoşani, Municipiul Botoşani, Str. Unirii nr. 24UNIREA500
  48Judeţul Botoşani, Municipiul Botoşani, Str. Dobrogeanu Gherea nr. 3LUCEAFĂRUL150
  49Judeţul Botoşani, Municipiul Dorohoi, Str. A.I. Cuza nr. 22MELODIA355
  50Judeţul Botoşani, Municipiul Dorohoi, Str. D-tru Furtună nr. 3CULTURAL355
  51Judeţul Botoşani, Oraşul Săveni, Str. Centrală nr. 12PATRIA300
  52Judeţul Botoşani, Oraşul ŞtefăneştiPRUTUL309
  53Judeţul Brăila, Municipiul Brăila, Str. Cojocari nr. 21LIRA - complex cinemat. cu 2 săli399+79
  54Judeţul Brăila, Municipiul Brăila, Calea Galaţi nr. 10CENTRAL656
  55Judeţul Brăila, Municipiul Brăila, Bd. Independenţei nr. 57BULEVARD754
  56Judeţul Brăila, Municipiul Brăila, Str. Aleea Cinematografului nr. 5UNIREA336
  57Judeţul Brăila, Municipiul Brăila, Calea Galaţi nr. 5Grădina de vară CENTRAL1000
  58Judeţul Brăila, Municipiul Brăila, Cartier Viziru IPESCĂRUŞ355
  59Judeţul Braşov, Municipiul Braşov, Bd. 15 Noiembrie nr. 50PATRIA789
  60Judeţul Braşov, Municipiul Braşov, Str. Griviţei nr. 47MODERN - complex cinemat. cu 3 săli705
  61Judeţul Braşov, Municipiul Făgăraş, Str. 13 Decembrie bloc 100TRANSILVANIA350
  62Judeţul Braşov, Municipiul Braşov, Str. Uranus nr. 1COSMOS500
  63Judeţul Braşov, Municipiul Braşov, Str. Mureşenilor nr. 7ROYAL510
  64Judeţul Braşov, Municipiul Braşov, Str. Lungă nr. 1ASTRA505
  65Judeţul Braşov, Municipiul Făgăraş, Str. Republicii nr. 21NEGOIUL501
  66Judeţul Braşov, Municipiul Codlea, Str. Lungă nr. 131MĂGURA311
  67Judeţul Braşov, Oraşul Rupea, Str. Republicii nr. 143POPULAR346
  68Municipiul Bucureşti, sectorul 1, Bd. Gh. Magheru nr. 12-14PATRIA1387
  69Municipiul Bucureşti, sectorul 1, Bd. Ion Mihalache nr. 174EXCELSIOR801
  70Municipiul Bucureşti, sectorul 2, Str. S.V. Rahmaninov nr. 2FLOREASCA150
  71Municipiul Bucureşti, sectorul 3, Bd. I.C. Brătianu nr. 6LUCEAFĂRUL802
  72Municipiul Bucureşti, sectorul 3, Aleea Bucovina nr. 7GLORIA652
  73Municipiul Bucureşti, sectorul 3, Aleea Stănilă nr. 2Grădina de vară GLORIA - TITAN150
  74Municipiul Bucureşti, sectorul 4, Bd. Libertăţii nr. 1 AMODERN150
  75Municipiul Bucureşti, sectorul 4, Şos. Giurgiului nr. 119FLAMURA900
  76Municipiul Bucureşti, sectorul 4, Bd. Al. Obregia nr. 31CULTURAL525
  77Municipiul Bucureşti, sectorul 5, Bd. Regina Elisabeta nr. 26BUCUREŞTI1015
  78Municipiul Bucureşti, sectorul 5, Bd. Regina Elisabeta nr. 34FESTIVAL817
  79Municipiul Bucureşti, sectorul 5, Bd. Regina Elisabeta nr. 27CORSO150
  80Municipiul Bucureşti, sectorul 6, Drumul Taberei nr. 24AFAVORIT944
  81Municipiul Bucureşti, sectorul 1, Calea Griviţei nr. 137DACIA150
  82Municipiul Bucureşti, sectorul 1, Calea Griviţei nr. 166GRIVIŢA150
  83Municipiul Bucureşti, sectorul 2, Şos. Ştefan cel Mare nr. 131MELODIA150
  84Municipiul Bucureşti, sectorul 2, Calea Moşilor nr. 127EUROPA (MIORIŢA)536
  85Municipiul Bucureşti, sectorul 2, Str. Mătăsari nr. 31POPULAR150
  86Municipiul Bucureşti, sectorul 3, Şos. Mihai Bravu nr. 221MUNCA150
  87Municipiul Bucureşti, sectorul 2, Şos. Pantelimon nr. 357ACOSMOS150
  88Municipiul Bucureşti, sectorul 3, Str. Doamnei nr. 9DOINA150
  89Municipiul Bucureşti, sectorul 3, Str. Doamnei nr. 9Grădina de vară DOINA150
  90Municipiul Bucureşti, sectorul 4, Str. 11 Iunie nr. 79Grădina de vară MODERN150
  91Municipiul Bucureşti, sectorul 5, Bd. Regina Elisabeta nr. 36CAPITOL150
  92Municipiul Bucureşti, sectorul 5, Bd. Regina Elisabeta nr. 36Grădina de vară CAPITOL150
  93Municipiul Bucureşti, sectorul 5, Bd. Regina Elisabeta nr. 32LUMINA500
  94Municipiul Bucureşti, sectorul 5, Calea 13 Septembrie nr. 196LIRA150
  95Municipiul Bucureşti, sectorul 5, Calea 13 Septembrie nr. 196Grădina de vară LIRA150
  96Municipiul Bucureşti, sectorul 6, Drumul Sării nr. 8DRUMUL SĂRII150
  97Municipiul Bucureşti, sectorul 1, Şos. Cotroceni nr. 9COTROCENI150
  98Municipiul Bucureşti, sectorul 1, Calea Giuleşti nr. 56 AGIULEŞTI350
  99Municipiul Bucureşti, sectorul 1, Calea Griviţei nr. 80FEROVIAR800
  100Municipiul Bucureşti, sectorul 1, Bd. Poligrafiei nr. 1Grădina PARC150
  101Judeţul Buzău, Municipiul Buzău, Piaţa Daciei nr. 1DACIA642
  102Judeţul Buzău, Municipiul Rm. Sărat, Str. N. Bălcescu nr. 2 bisGrădină de vară150
  103Judeţul Buzău, Municipiul Rm. Sărat, Str. Victoriei nr. 36PROGRESUL320
  104Judeţul Buzău, Municipiul Buzău, Str. N. Bălcescu nr. 36TINERETULUI454
  105Judeţul Buzău, Municipiul Buzău, Str. N. Bălcescu nr. 36Grădina de vară TINERETULUI150
  106Judeţul Buzău, Sat Monteoru, Comuna MereiMONTEORU250
  107Judeţul Buzău, Sat Monteoru, Comuna MereiGrădina de vară MONTEORU150
  108Judeţul Călăraşi, Municipiul Călăraşi, Str. Prelungirii Bucureşti nr. 2ORIZONT450
  109Judeţul Călăraşi, Municipiul Călăraşi, Bd. 1 Mai nr. 2VICTORIA150
  110Judeţul Călăraşi, Municipiul Olteniţa, Bd. Republicii nr. 154FLACĂRA150
  111Judeţul Călăraşi, Municipiul Olteniţa, Str. Flacăra nr. 1Grădina de vară FLACĂRA150
  112Judeţul Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, P-ţa 1 Decembrie 1918 nr. 5CULTURAL242
  113Judeţul Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, Str. Republicii nr. 15DACIA634
  114Judeţul Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, P-ţa Revoluţiei nr. 2TINERETULUI522
  115Judeţul Caraş-Severin, Oraşul Băile Herculane, Str. 1 Mai nr. 5HERCULES453
  116Judeţul Caraş-Severin, Oraşul Bocşa, Str. 1 Decembrie nr. 24ASTRA300
  117Judeţul Caraş-Severin, Oraşul Oraviţa, Str. 1 Decembrie nr. 57CARAŞ302
  118Judeţul Caraş-Severin, Localitatea Moldova Veche, Str. Coşbuc F.N.DANUBIUS350
  119Judeţul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Bd. Eroilor nr. 51VICTORIA464
  120Judeţul Cluj, Municipiul Turda, Str. Castanilor nr. 1FOX255
  121Judeţul Cluj, Municipiul Dej, P-ţa 16 Februarie nr. 3ARTA500
  122Judeţul Cluj, Municipiul Gherla, P-ţa Ştefan cel Mare nr. 1PACEA300
  123Judeţul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. Universităţii nr. 3ARTA300
  124Judeţul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. Horea nr. 4-6FAVORIT294
  125Judeţul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. Ploieşti nr. 51CAPITOL300
  126Judeţul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, P-ţa Unirii nr. 24TIMPURI NOI280
  127Judeţul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. Lingurari F.N.DACIA - complex cinemat. cu 2 săli400+250
  128Judeţul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. Aurel Vlaicu F.N.MĂRĂŞTI - complex cinemat. cu 2 săli350+150
  129Judeţul Cluj, Municipiul Turda, Str. Tineretului nr. 1TINERETULUI - complex cinemat. cu 2 săli350+150
  130Judeţul Cluj, Municipiul Turda, Str. Republicii nr. 38Grădina de vară PACEA150
  131Judeţul Cluj, Municipiul Turda, Str. Augustin Bunea nr. 2PACEA332
  132Judeţul Cluj, Municipiul Dej, Str. Mioriţei nr. 1BOBÂLNA300
  133Judeţul Constanţa, Municipiul Constanţa, Bd. Ferdinand nr. 56REPUBLICA1000
  134Judeţul Constanţa, Municipiul Constanţa, Bd. Tomis nr. 46STUDIO (POPULAR)465
  135Judeţul Constanţa, Municipiul Constanţa, Bd. Tomis nr. 235DACIA650
  136Judeţul Constanţa, Municipiul Constanţa, Bd. Ferdinand nr. 9AGrădina de vară TOMIS2527
  137Judeţul Constanţa, Municipiul Medgidia, Str. Republicii nr. 14DOBROGEA503
  138Judeţul Constanţa, Localitatea Eforie Sud, Str. T. Vladimirescu nr. 2Grădina de vară EFORIE SUD1513
  139Judeţul Constanţa, Municipiul Mangalia, Str. Rozelor nr. 1 APESCĂRUŞ300
  140Judeţul Constanţa, Municipiul Mangalia, Str. Mihai ViteazulGrădina de vară FARUL1142
  141Judeţul Constanţa, Municipiul Mangalia, Staţiune VenusGrădina de vară VENUS1258
  142Judeţul Constanţa, Municipiul Mangalia, Staţiune SaturnGrădina de vară SATURN954
  143Judeţul Constanţa, Municipiul Mangalia, Staţiune JupiterGrădina de vară JUPITER1077
  144Judeţul Constanţa, Localitatea Eforie NordGrădina de vară NEON1682
  145Judeţul Constanţa, Localitatea Eforie NordGrădina de vară PERLA1694
  146Judeţul Constanţa, Localitatea Mamaia, Bd. Mamaia nr. 1Grădina de vară ALBATROS1625
  147Judeţul Constanţa, Municipiul Constanţa, Bd. Mamaia nr. 169ABULEVARD257
  148Judeţul Constanţa, Oraşul Negru Vodă, Str. Constanţei nr. 34LUMINA299
  149Judeţul Constanţa, Localitatea Eforie Sud, Bd. Republicii nr. 41EFORIE SUD188
  150Judeţul Covasna, Municipiul Covasna, Str. Gh. Doja nr. 1VICTORIA300
  151Judeţul Covasna, Municipiul Sf. Gheorghe, Str. Korosi Cs. Şandor nr. 10ARTA500
  152Judeţul Covasna, Municipiul Sf. Gheorghe, Str. Kossuth Lajos nr. 3LUX300
  153Judeţul Covasna, Municipiul Tg. Secuiesc, Str. Kossuth Lajos nr. 2PETOFI300
  154Judeţul Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, Str. Independenţei nr. 2INDEPENDENŢA668
  155Judeţul Dâmboviţa, Oraşul Găeşti, Str. 13 Decembrie 1918 nr. 6GLORIA300
  156Judeţul Dâmboviţa, Oraşul Moreni, Str. Lct. Pantea Ion nr. 8MUNCA350
  157Judeţul Dolj, Municipiul Craiova, Str. Unirii nr. 82Grădina de vară PATRIA950
  158Judeţul Dolj, Municipiul Craiova, Str. Madona Dudu nr. 3-5MODERN520
  159Judeţul Dolj, Municipiul Craiova, Str. A.I. Cuza nr. 3JEAN NEGULESCU382
  160Judeţul Dolj, Municipiul Craiova, Str. M. Kogălniceanu nr. 2-4Grădina de vară JEAN NEGULESCU150
  161Judeţul Dolj, Municipiul Craiova, Bd. OlteniaCRAIOVIŢA504
  162Judeţul Dolj, Municipiul Craiova, Str. Drumul Jiului nr. 2LUMINA248
  163Judeţul Dolj, Oraşul Filiaşi, Str. Stadionului nr. 2INDEPENDENŢA500
  164Judeţul Galaţi, Municipiul Galaţi, Str. Brăilei nr. 165TIGLINA800
  165Judeţul Galaţi, Municipiul Galaţi, Str. Gh. Asachi nr. 60DOINA600
  166Judeţul Galaţi, Municipiul Galaţi, Str. Lahovary nr. 4Grădina de vară CENTRAL2000
  167Judeţul Galaţi, Municipiul Galaţi, Str. Oţelarilor nr. 11DACIA500
  168Judeţul Galaţi, Municipiul Tecuci, Str. Ion Petrovici nr. 1ARTA370
  169Judeţul Galaţi, Municipiul Galaţi, Str. Domnească nr. 35REPUBLICA851
  170Judeţul Galaţi, Municipiul Galaţi, Bd. Henri Coandă nr. 7FLACĂRA500
  171Judeţul Giurgiu, Municipiul Giurgiu, Str. Mircea cel Bătrân nr. 16BUCUREŞTI420
  172Judeţul Giurgiu, Municipiul Giurgiu, Str. Mircea cel Bătrân nr. 16Grădina de vară BUCUREŞTI200
  173Judeţul Gorj, Municipiul Tg. Jiu, Str. Siretului nr. 8AVICTORIA440
  174Judeţul Gorj, Municipiul Motru, Str. Trandafirilor nr. 16MINERUL500
  175Judeţul Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc, Str. Majlath Gustav nr. 2TRANSILVANIA501
  176Judeţul Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc, Str. Petofi Şandor nr. 38HARGHITA150
  177Judeţul Harghita, Municipiul Topliţa, Str. N. Bălcescu nr. 35CĂLIMAN302
  178Judeţul Harghita, Municipiul Gheorghieni, Str. Libertăţii nr. 22MIORIŢA400
  179Judeţul Harghita, Municipiul Od. Secuiesc, Str. Rakoczi Ferencz nr. 3STUDIO501
  180Judeţul Harghita, Oraşul Cristuru Secuiesc, P-ţa Libertăţii nr. 35ARTA355
  181Judeţul Harghita, Comuna Ciumani, Str. Principală nr. 256CULTURAL300
  182Judeţul Hunedoara, Municipiul Deva, Bd. 1 Decembrie nr. 5PATRIA482
  183Judeţul Hunedoara, Municipiul Hunedoara, Bd. Dacia nr. 5FLACĂRA421
  184Judeţul Hunedoara, Municipiul Petroşani, Aleea Poporului nr. 1PARÂNGUL500
  185Judeţul Hunedoara, Municipiul Lupeni, Str. T. Vladimirescu nr. 1CULTURAL501
  186Judeţul Hunedoara, Municipiul Hunedoara, Str. Arenei nr. 3MODERN500
  187Judeţul Hunedoara, Oraşul Haţeg, Str. T. Vladimirescu nr. 3DACIA353
  188Judeţul Hunedoara, Municipiul Orăştie, Str. N. Bălcescu nr. 5PATRIA485
  189Judeţul Hunedoara, Municipiul Brad, Str. Moţilor nr. 13ZARAND623
  190Judeţul Hunedoara, Municipiul Petroşani, Str. 1 Decembrie nr. 89VICTORIA546
  191Judeţul Hunedoara, Municipiul Petroşani, Str. Aviatorilor nr. 2UNIREA350
  192Judeţul Hunedoara, Municipiul Vulcan, Str. M. Viteazul nr. 18LUCEAFĂRUL355
  193Judeţul Hunedoara, Oraşul Uricani, Str. Muncii nr. 19RETEZATUL355
  194Judeţul Hunedoara, Comuna Ilia, Str. Libertăţii nr. 10LUMINA300
  195Judeţul Hunedoara, Oraşul Lonea, Str. Republicii nr. 22MINERUL300
  196Judeţul Ialomiţa, Municipiul Slobozia, Bd. Unirii nr. 19GALAX500
  197Judeţul Ialomiţa, Municipiul Slobozia, Str. M. Basarab nr. 132IALOMIŢA360
  198Judeţul Ialomiţa, Municipiul Slobozia, Str. M. Basarab nr. 132Grădina de vară AMFITEATRU600
  199Judeţul Ialomiţa, Oraşul AmaraGrădina de vară AMARA1000
  200Judeţul Ialomiţa, Municipiul Urziceni, Str. Bucureşti nr. 27PACEA250
  201Judeţul Iaşi, Municipiul Iaşi, Bd. Copou nr. 48COPOU500
  202Judeţul Iaşi, Municipiul Iaşi, P-ţa Voievozilor nr. 14DACIA500
  203Judeţul Iaşi, Municipiul Iaşi, Str. Al. Lăpuşneanu nr. 18TINERETULUI150
  204Judeţul Iaşi, Municipiul Iaşi, Str. Al. Lăpuşneanu nr. 12REPUBLICA858
  205Judeţul Iaşi, Oraşul Hârlău, Str. Bogdan Vodă nr. 21 MAI392
  206Judeţul Agricol Ilfov, Oraşul Buftea, Şos. Bucureşti-Târgovişte nr. 123LIBERTĂŢII150
  207Judeţul Maramureş, Municipiul Baia Mare, P-ţa Revoluţiei nr. 7DACIA800
  208Judeţul Maramureş, Municipiul Baia Mare, P-ţa Libertăţii nr. 7MINERUL549
  209Judeţul Maramureş, Municipiul Sighetul Marmaţiei, Str. Bogdan Vodă nr. A1UNIREA350
  210Judeţul Maramureş, Municipiul Sighetul Marmaţiei, Str. Libertăţii nr. 1MUNCITORESC497
  211Judeţul Maramureş, Comuna Câmpulung la Tisa, Str. Principală nr. 852TISA200
  212Judeţul Maramureş, Oraşul Baia Sprie, Str. Sasar nr. 4MINERUL298
  213Judeţul Maramureş, Oraşul Somcuta Mare, Str. Ioan Buteanu nr. 1CHIOARUL298
  214Judeţul Mehedinţi, Municipiul Drobeta Tr. Severin, Calea Traian nr. 65PORŢILE DE FIER483
  215Judeţul Mehedinţi, Municipiul Orşova, Centrul Civic nr. 52DUNĂREA345
  216Judeţul Mehedinţi, Municipiul Drobeta Tr. Severin, Bd. Carol nr. 7Grădina de vară PORŢILE DE FIER1200
  217Judeţul Mehedinţi, Municipiul Drobeta Tr. Severin, Bd. Revoluţiei nr. 22FLACĂRA150
  218Judeţul Mureş, Municipiul Reghin, Str. Petru Maior nr. 58PATRIA500
  219Judeţul Mureş, Municipiul Tg. Mureş, P-ţa Trandafirilor nr. 49SELECT300
  220Judeţul Mureş, Municipiul Tg. Mureş, P-ţa Trandafirilor nr. 13TINERETULUI200
  221Judeţul Mureş, Municipiul Târnăveni, Str. Republicii nr. 49MELODIA cu Grădină300
  222Judeţul Mureş, Oraşul Sovata, Str. M. Eminescu nr. 10DOINA328
  223Judeţul Mureş, Oraşul Luduş, Str. Republicii nr. 14FLACĂRA300
  224Judeţul Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, Str. Ştefan cel Mare nr. 14DACIA650
  225Judeţul Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 7COZLA - complex cinemat. cu 2 săli350+150
  226Judeţul Neamţ, Municipiul Roman, Str. N. Titulescu nr. 4UNIREA500
  227Judeţul Neamţ, Oraşul Tg. Neamţ, Str. M. Kogălniceanu nr. 2OZANA351
  228Judeţul Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, P-ţa M. Kogălniceanu nr. 4PIETRICICA500
  229Judeţul Neamţ, Municipiul Roman, Str. Ştefan cel Mare nr. 211FLACĂRA390
  230Judeţul Olt, Municipiul Slatina, Bd. A.I. Cuza nr. 28ALUTUS612
  231Judeţul Olt, Municipiul Caracal, Str. Victoriei nr. 8CENTRAL299
  232Judeţul Olt, Municipiul Slatina, Str. Dinu Lipatti nr. 30LUMINA300
  233Judeţul Olt, Municipiul Slatina, Str. Lipscani nr. 42VICTORIA150
  234Judeţul Olt, Municipiul Caracal, Str. Antonius Caracalla nr. 5FLACĂRA501
  235Judeţul Olt, Oraşul Corabia, Str. Carpaţi nr. 112DUNĂREA150
  236Judeţul Olt, Oraşul Balş, Str. N. Bălcescu nr. 2MODERN500
  237Judeţul Prahova, Municipiul Ploieşti, P-ţa Victoriei nr. 4PATRIA1000
  238Judeţul Prahova, Municipiul Ploieşti, Str. Inelului nr. 3MODERN - complex cinemat. cu 2 săli + gr.400+269
  239Judeţul Prahova, Municipiul Câmpina, Bd. Carol nr. 69CENTRAL469
  240Judeţul Prahova, Municipiul Ploieşti, Str. Tolstoi nr. 1SCALA367
  241Judeţul Prahova, Municipiul Ploieşti, Str. Romană nr. 32ARO cu Grădină271
  242Judeţul Prahova, Municipiul Ploieşti, Str. Ştefan cel Mare nr. 8TINERETULUI227
  243Judeţul Prahova, Oraşul Sinaia, Str. Carol I nr. 25PERLA - complex cinemat. cu 2 săli250+270
  244Judeţul Prahova, Oraşul Azuga, Str. Postăvăriei nr. 1CONCORDIA223
  245Judeţul Prahova, Oraşul Mizil, Str. M. Bravu nr. 108FAVORIT300
  246Judeţul Prahova, Oraşul Slănic, Str. Slănicului nr. 13UNIREA300
  247Judeţul Sălaj, Municipiul Zalău, Str. Simion Bărnuţiu nr. 1SCALA500
  248Judeţul Sălaj, Oraşul Şimleul Silvaniei, P-ţa Iuliu Maniu nr. 1MĂGURA300
  249Judeţul Sălaj, Oraşul Cehu-Silvaniei, Str. Gh. Pop de Băseşti nr. 1SILVANIA327
  250Judeţul Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Bd. L. Blaga nr. 1LUCEAFĂRUL500
  251Judeţul Satu Mare, Municipiul Satu Mare, P-ţa Păcii nr. 1VICTORIA337
  252Judeţul Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Str. Ştefan cel Mare nr. 18POPULAR150
  253Judeţul Satu Mare, Municipiul Carei, Str. 25 Octombrie nr. 1ARTA160
  254Judeţul Sibiu, Municipiul Sibiu, Str. N. Bălcescu nr. 29PACEA634
  255Judeţul Sibiu, Oraşul Cisnădie, Str. Cetăţii nr. 15POPULAR453
  256Judeţul Sibiu, Municipiul Mediaş, Str. I.G. Duca nr. 11PROGRESUL567
  257Judeţul Sibiu, Municipiul Sibiu, Piaţa Aurel Vlaicu nr. 1ARTA150
  258Judeţul Suceava, Municipiul Suceava, Str. Petru Rareş nr. 1MODERN501
  259Judeţul Suceava, Municipiul Suceava, Str. Gh. Doja nr. 5ARTA150
  260Judeţul Suceava, Municipiul Fălticeni, Str. Republicii nr. 276DOINA450
  261Judeţul Suceava, Municipiul Vatra Dornei, Str. Mihai Eminescu nr. 36DORNA300
  262Judeţul Suceava, Oraşul Gura Humorului, P-ţa. Republicii nr. 15LUMINA150
  263Judeţul Suceava, Municipiul Câmpulung Mold., Cal. Transilvaniei nr. 35MOLDOVA298
  264Judeţul Suceava, Municipiul Câmpulung Mold., Cal. Transilvaniei nr. 2LUCEAFĂRUL150
  265Judeţul Suceava, Comuna Vama, Sat VamaVAMA150
  266Judeţul Teleorman, Municipiul Turnu Măgurele, Str. Vlad Ţepeş bloc 32TURRIS500
  267Judeţul Teleorman, Municipiul Roşiori de Vede, Str. Carpaţi nr. 10MODERN480
  268Judeţul Teleorman, Oraşul Zimnicea, Str. Mihai Viteazul nr. 1UNIREA150
  269Judeţul Timiş, Municipiul Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 2Grădina de vară CAPITOL2500
  270Judeţul Timiş, Municipiul Timişoara, Str. Zborului nr. 7DACIA500
  271Judeţul Timiş, Municipiul Timişoara, Str. Lenau nr. 2STUDIO708
  272Judeţul Timiş, Municipiul Lugoj, Str. Alex. Mocioni nr. 5VICTORIA331
  273Judeţul Timiş, Municipiul Timişoara, Bd. Revoluţiei nr. 7TIMIŞ770
  274Judeţul Timiş, Municipiul Timişoara, Str. Porumbescu nr. 2VICTORIA355
  275Judeţul Timiş, Municipiul Timişoara, Str. Văcărescu nr. 18ARTA400
  276Judeţul Timiş, Municipiul Timişoara, Str. Văcărescu nr. 18Grădina de vară ARTA150
  277Judeţul Timiş, Municipiul Timişoara, Str. Mureş nr. 3UNIREA350
  278Judeţul Timiş, Municipiul Timişoara, Str. Izlaz nr. 40FRATELIA288
  279Judeţul Timiş, Municipiul Timişoara, Str. N. Andreescu nr. 97FREIDORF330
  280Judeţul Timiş, Oraşul Sânnicolau Mare, Str. V. Babeş nr. 8Grădina de vară SELECT150
  281Judeţul Timiş, Oraşul Jimbolia, Str. Republicii nr. 37URANIA511
  282Judeţul Timiş, Oraşul Jimbolia, Str. Republicii nr. 37Grădina de vară URANIA150
  283Judeţul Timiş, Comuna Cărpiniş, Str. Principală nr. 96MARA316
  284Judeţul Timiş, Comuna Varias, Str. Principală nr. 29 ASTEAUA324
  285Judeţul Timiş, Comuna PeriamMUNCITORESC274
  286Judeţul Timiş, Comuna PeriamGrădina de vară MUNCITORESC150
  287Judeţul Timiş, Oraşul Recaş, Str. Crişan nr. 113AMFORA258
  288Judeţul Timiş, Comuna Dudeştii VechiLIBERTATEA296
  289Judeţul Timiş, Comuna CenadCULTURAL423
  290Judeţul Timiş, Sat GrabatiROMANŢA268
  291Judeţul Timiş, Sat GottlobGOTTLOB180
  292Judeţul Timiş, Sat Tomnatic1 MAI235
  293Judeţul Timiş, Comuna Teramia MareLUCEAFĂRUL396
  294Judeţul Tulcea, Municipiul Tulcea, Str. Isaccei nr. 16Grădina de vară DACIA1121
  295Judeţul Tulcea, Municipiul Tulcea, Str. Isaccei nr. 6 ASELECT - complex cinemat. cu 2 săli380+55
  296Judeţul Tulcea, Municipiul Tulcea, Str. Babadag nr. 4 ATINERETULUI350
  297Judeţul Tulcea, Oraşul Măcin, Str. Florilor nr. 4REPUBLICA300
  298Judeţul Tulcea, Oraşul Babadag, Str. Mihai Viteazul nr. 82HERACLEEA350
  299Judeţul Vâlcea, Municipiul Rm. Vâlcea, Str. Tineretului nr. 1FLACĂRA362
  300Judeţul Vâlcea, Localitatea Căciulata, Str. Calea lui Traian nr. 782COZIA266
  301Judeţul Vâlcea, Oraşul Olăneşti, Str. Băilor nr. 4DACIA261
  302Judeţul Vâlcea, Oraşul Olăneşti, Str. T. VladimirescuGrădina de vară DACIA670
  303Judeţul Vâlcea, Oraşul Călimăneşti, Str. Calea lui TraianOLTUL281
  304Judeţul Vâlcea, Oraşul Horezu, Str. T. Vladimirescu nr. 45MIORIŢA290
  305Judeţul Vâlcea, Municipiul Drăgăşani, Str. Gib Mihăescu nr. 31PROGRESUL298
  306Judeţul Vâlcea, Oraşul Govora Băi, Str. ParculuiPARC320
  307Judeţul Vâlcea, Oraşul BălceştiOLTEŢUL200
  308Judeţul Vaslui, Municipiul Vaslui, Str. Victoriei nr. 100INDEPENDENŢA650
  309Judeţul Vaslui, Municipiul Vaslui, Str. Ing. Badea Romeo nr. 80MODERN501
  310Judeţul Vaslui, Municipiul Bârlad, Str. Republicii nr. 250VICTORIA397
  311Judeţul Vaslui, Municipiul Huşi, Str. G-ral Teleman nr. 15DACIA - complex cinemat. cu 2 săli311+151
  312Judeţul Vaslui, Municipiul Bârlad, Str. Republicii nr. 83BÂRLADUL450
  313Judeţul Vrancea, Municipiul Focşani, Str. Republicii nr. 18UNIREA100
  314Judeţul Vrancea, Municipiul Focşani, Parc N. Bălcescu nr. 1Grădină de vară1350
  315Judeţul Vrancea, Municipiul Focşani, Bd. Unirii nr. 36BALADA650
  316Judeţul Vrancea, Municipiul Adjud, Str. V. Alecsandri nr. 1DOINA300
  317Judeţul Vrancea, Oraşul Panciu, Bd. Independenţei nr. 1REPUBLICA350
  318Judeţul Vrancea, Oraşul Mărăşeşti, Str. Republicii nr. 1VICTORIA350
Anexa 2 SĂLILE ŞI GRĂDINILE DE SPECTACOL CINEMATOGRAFICcare se află în proprietatea publică a statului şiîn administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei
         
  Nr. crt.AdresaDenumireaNumărul de locuri
  1.Judeţul Arad, Municipiul Arad, Bulevardul Revoluţiei nr. 49-53Sala cinematograf DACIA741 locuri
  2.Judeţul Bacău, Municipiul Bacău, Str. Nicolae Bălcescu nr. 12Sala cinematograf CENTRAL650 locuri
  3.Judeţul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Piaţa Mihai Viteazul nr. 11Sala cinematograf REPUBLICA1.010 locuri
  4.Judeţul Dolj, Municipiul Craiova, Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 19Sala cinematograf PATRIA950 locuri
  5.Judeţul Iaşi, Municipiul Iaşi, Piaţa Unirii nr. 5Sala cinematograf VICTORIA902 locuri
  6.Judeţul Mureş, Municipiul Târgu Mureş, Piaţa Trandafirilor nr. 35-37Sala cinematograf ARTA742 locuri
  7.Judeţul Timiş, Municipiul Timişoara, Bulevardul Constantin Loga Diaconovici nr. 2Sala cinematograf CAPITOL1.079 locuri
  8.Municipiul Bucureşti, Sectorul 1, Bulevardul Magheru nr. 2-4Sala cinematograf SCALA900 locuri
  9.Municipiul Bucureşti, Sectorul 1, Str. Ion Câmpineanu nr. 21Sala cinematograf UNION300 locuri
  10.Municipiul Bucureşti, Sectorul 5, Pasaj Eforie nr. 5Sala cinematograf CINEMATECA ROMÂNĂ (EFORIE)450 locuri
  11.Municipiul Bucureşti, Sectorul 1, Bulevardul Magheru nr. 29Sala cinematograf STUDIO380 locuri
------

Noutăți

 • LEGE nr. 29 din 5 martie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2008 privind înfiinţarea organizaţiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 27 iunie 2007 privind regimul veniturilor încasate de autorităţile contractante pe parcursul licitării şi implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA şi PHARE finanţate de Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011 (*republicată*) privind regimul deşeurilor*)
 • LEGE nr. 38 din 11 martie 2015 pentru completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 551 din 17 octombrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2000 privind unele măsuri pentru aprobarea şi implementarea Programului special de reabilitare a unor zone miniere defavorizate şi a altor zone cu dezechilibre economice şi sociale
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 130 din 16 septembrie 1999 pentru completarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială
 • LEGE nr. 270 din 15 octombrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 10 februarie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 68 din 29 decembrie 1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1997 privind unele măsuri de protecţie ce se acordă personalului din industria miniera şi din activităţile de prospecţiuni şi explorări geologice
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 50 din 11 mai 2000 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/1999 privind unele măsuri pentru dezvoltarea activităţii economice
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 4 martie 2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
 • LEGE nr. 174 din 16 mai 2006 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului disponibilizat din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, prin concedieri colective, ca urmare a restituirii pădurilor către foştii proprietari
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • LEGE nr. 193 din 6 noiembrie 2000 (*republicată*) privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori
 • LEGE nr. 322 din 10 noiembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2005 privind acordarea unui sprijin direct al statului producătorilor agricoli pentru înfiinţarea culturilor în toamna anului 2005
 • LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 (*republicată*) privind protejarea monumentelor istorice*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 67 din 3 mai 2001 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 137/2000 privind modul de acordare a sumelor de bani reprezentând ajutoare şi plăti compensatorii de care beneficiază, potrivit legii, cadrele militare trecute în rezerva sau direct în retragere
 • LEGE nr. 267 din 7 noiembrie 2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat, precum şi pentru efectuarea recepţiei în fază unică a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora la obiectivul de investiţii Palatul Parlamentului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 26 februarie 2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
 • LEGE nr. 139 din 17 mai 2005 privind înfiinţarea Institutului Teologic Baptist din Bucureşti
 • LEGE nr. 689 din 28 noiembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/1998 privind prelungirea duratei de valabilitate a licenţei N.M.T. şi stabilirea taxei aferente
 • LEGE nr. 285 din 24 octombrie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2006 privind suspendarea executării silite a creanţelor fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală faţă de Societatea Naţională "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A.
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 69 din 13 iunie 2002 pentru modificarea art. 45 lit. a) din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997
 • LEGE nr. 230 din 6 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
 • LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 345 din 27 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
 • LEGE nr. 174 din 16 mai 2006 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului disponibilizat din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, prin concedieri colective, ca urmare a restituirii pădurilor către foştii proprietari
 • LEGE nr. 98 din 9 mai 2017 pentru ratificarea Protocolului semnat la Bucureşti, la 4 iulie 2016, de modificare a Convenţiei dintre România şi Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 6 iunie 1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 14 noiembrie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 252 din 19 iulie 2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune
 • LEGE nr. 102 din 8 iulie 2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare
 • LEGE nr. 144 din 21 octombrie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 476 din 24 septembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 141/2000 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 111 şi 112 din Ordonanţa Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 2 din 28 mai 1996 privind completarea sprijinului acordat de stat producătorilor agricoli pentru rezolvarea unor probleme urgente apărute în campania agricolă din primăvara anului 1996
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 292 din 29 decembrie 2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului
 • LEGE nr. 224 din 29 noiembrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probaţiune
 • LEGE nr. 86 din 13 mai 2010 pentru înfiinţarea comunei Racşa, judeţul Satu Mare, prin reorganizarea comunei Oraşu Nou
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 29 din 14 aprilie 2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte
 • LEGE nr. 200 din 25 mai 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
 • LEGE nr. 110 din 15 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2010 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2010
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGEA nr. 202 din 9 noiembrie 1998(*republicată*) privind organizarea Monitorului Oficial al României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 145 din 19 decembrie 2007 pentru modificarea alin. (4) al art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 14 mai 2019 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 184 din 14 decembrie 2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare băneşti populaţiei cu venituri reduse care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinţei, în vederea creşterii eficienţei consumului, siguranţei şi calităţii vieţii
 • LEGE nr. 583 din 24 octombrie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României, Guvernul Republicii Slovace, Cabinetul de Miniştri al Ucrainei şi Guvernul Republicii Ungare privind înfiinţarea Batalionului multinaţional de geniu, semnat la Budapesta la 18 ianuarie 2002
 • LEGE nr. 174 din 16 mai 2006 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului disponibilizat din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, prin concedieri colective, ca urmare a restituirii pădurilor către foştii proprietari
 • LEGE nr. 121 din 18 iulie 2014 privind eficienţa energetică
 • LEGE nr. 102 din 16 noiembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1995 cu privire la bonificarea dobânzii la creditele acordate pentru constituirea stocurilor de produse agricole, agroalimentare şi hortiviticole din recolta anului 1995
 • LEGE nr. 438 din 27 iunie 2002 pentru ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Arabă Egipt privind asistenţa judiciară în materie penală, transferul condamnaţilor şi extrădarea, semnată la Cairo la 28 iunie 2001
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 682 din 19 decembrie 2002 (*republicată*) privind protecţia martorilor*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 9 mai 2007 privind modificarea Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 110 din 20 decembrie 2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 11 aprilie 2001 privind reglementarea rambursării ratelor scadente, precum şi plata altor costuri aferente unor împrumuturi externe
 • LEGE nr. 143 din 12 iulie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2015 privind dreptul absolvenţilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate şi sancţionarea instituţiilor de învăţământ care şcolarizează fără autorizare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021