Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 220 din 27 mai 2004 privind Ordinul Meritul pentru Învăţământ şi Medalia Meritul pentru Învăţământ
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 9 iunie 2004 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 220 din 27 mai 2004privind Ordinul Meritul pentru Învăţământ şi Medalia Meritul pentru Învăţământ Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 9 iunie 2004

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1Ordinul Meritul pentru Învăţământ şi Medalia Meritul pentru Învăţământ, prevăzute la art. 7 lit. A şi B din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare, fac parte din categoria decoraţiilor civile pe domenii de activitate. Articolul 2 (1) Ordinul Meritul pentru Învăţământ este o decoraţie care se poate acorda cetăţenilor români sau străini, personal didactic, de cercetare ştiinţifică şi alte categorii de personal, care au merite deosebite în dezvoltarea învăţământului de diferite tipuri, niveluri şi forme de organizare şi în cercetarea ştiinţifică sau au contribuit la strângerea legăturilor dintre instituţiile de învăţământ din străinătate şi cele din România. (2) Medalia Meritul pentru Învăţământ este o decoraţie ce se acordă cetăţenilor români sau străini, personal didactic şi alte categorii de personal, pentru rezultate meritorii în promovarea învăţământului de diferite tipuri, niveluri şi forme de organizare şi în asigurarea condiţiilor optime pentru buna desfăşurare a procesului de învăţământ. (3) Instituţiile şi unităţile de învăţământ de prestigiu din ţară sau din străinătate, care au o vechime de cel puţin 50 de ani, pot fi decorate, în mod excepţional, cu Ordinul Meritul pentru Învăţământ. Articolul 3 (1) Ordinul Meritul pentru Învăţământ se prezintă sub două forme de valoare ierarhică egală: însemnul şi rozeta. (2) Însemnul Ordinului Meritul pentru Învăţământ este o cruce cu braţele egale, confecţionată din argint, emailată alb, având aplicată în centru o torţă aprinsă, iar printre braţe are petrecută o cunună din frunze de laur. Articolul 4 (1) Medalia Meritul pentru Învăţământ se prezintă sub o singură formă: însemnul. (2) Însemnul Medaliei Meritul pentru Învăţământ este o piesă circulară, confecţionată din tombac, pe care sunt redate, în centru, în basorelief, o torţă aprinsă, iar pe margini, o cunună deschisă din frunze de laur. Articolul 5Regulamentele privind descrierea şi modul de acordare a Ordinului Meritul pentru Învăţământ şi a Medaliei Meritul pentru Învăţământ, pentru fiecare grad sau clasă, precum şi modelele desenate sunt prevăzute în anexele nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezenta lege. Articolul 6 (1) Ordinul Meritul pentru Învăţământ şi Medalia Meritul pentru Învăţământ se conferă de către Preşedintele României prin decret, în baza propunerilor de decorare individuale formulate, potrivit art. 4 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 29/2000, cu modificările şi completările ulterioare, de către ministrul de resort pentru persoanele din domeniul său de activitate. (2) Propunerile nominale pentru conferirea Ordinului Meritul pentru Învăţământ şi a Medaliei Meritul pentru Învăţământ sunt avizate de Cancelaria Ordinelor, în conformitate cu art. 5 din Legea nr. 29/2000, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Preşedintele României poate să confere Ordinul Meritul pentru Învăţământ şi Medalia Meritul pentru Învăţământ şi din proprie iniţiativă, în proporţie de 1% din numărul total stabilit prin lege pentru fiecare grad sau clasă a fiecărei decoraţii, cu excepţia gradului de Mare Ofiţer, în conformitate cu art. 4 alin. (3) din Legea nr. 29/2000, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 7 (1) Repartiţia numărului maxim de decoraţii privind Ordinul Meritul pentru Învăţământ şi Medalia Meritul pentru Învăţământ, care se acordă anual, se realizează de către Cancelaria Ordinelor, în limitele locurilor vacante. (2) Pentru primul an de la intrarea în vigoare a prezentei legi se pot conferi maximum 15% din numărul decoraţiilor prevăzute pentru fiecare grad şi clasă. Articolul 8 (1) Ordinul Meritul pentru Învăţământ este limitat la maximum 12.000 de membri. (2) Instituţiile şi unităţile de învăţământ cărora li s-a conferit Ordinul Meritul pentru Învăţământ nu intră în numărul prevăzut la alin. (1). (3) Cetăţenii străini sau instituţiile şi unităţile de învăţământ din străinătate cărora li s-a conferit Ordinul Meritul pentru Învăţământ nu intră în numărul prevăzut la alin. (1). Articolul 9Ordinul Meritul pentru Învăţământ cuprinde 4 grade. Ierarhia în ordine descrescătoare, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) pct. II.4 din Legea nr. 29/2000, cu modificările şi completările ulterioare, este următoarea: a) Mare Ofiţer; b) Comandor; c) Ofiţer; d) Cavaler. Articolul 10Medalia Meritul pentru Învăţământ cuprinde 3 clase. Ierarhia în ordine descrescătoare, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) pct. VI.4 din Legea nr. 29/2000, cu modificările şi completările ulterioare, este următoarea: a) clasa I; b) clasa a II-a; c) clasa a III-a. Articolul 11 (1) Medalia Meritul pentru Învăţământ se poate acorda nelimitat pentru clasele a III-a şi a II-a şi este limitată la 6.000 de membri pentru clasa I. (2) Medalia Meritul pentru Învăţământ clasa I, conferită cetăţenilor străini, nu intră în numărul prevăzut la alin. (1). Articolul 12 (1) Atestarea Ordinului Meritul pentru Învăţământ şi a Medaliei Meritul pentru Învăţământ se face printr-un brevet, în conformitate cu art. 24 din Legea nr. 29/2000, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Brevetele pentru Ordinul Meritul pentru Învăţământ sunt validate, pentru gradele de Cavaler şi Ofiţer, prin parafa Preşedintelui României, iar pentru gradele de Comandor şi Mare Ofiţer, prin semnătura autografă a Preşedintelui României. Brevetele pentru toate gradele sunt contrasemnate autograf de ministrul de resort şi de cancelarul ordinelor, în conformitate cu art. 26 lit. b) din Legea nr. 29/2000, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Brevetele pentru Medalia Meritul pentru Învăţământ sunt validate, pentru clasele a III-a şi a II-a, prin parafa ministrului de resort şi semnătura cancelarului ordinelor, iar pentru clasa I, prin semnătura ministrului de resort şi semnătura cancelarului ordinelor, în conformitate cu art. 28 din Legea nr. 29/2000, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 13Membrii Ordinului Meritul pentru Învăţământ, indiferent de gradul pe care îl au, sunt numiţi "Cavaleri ai Ordinului Meritul pentru Învăţământ". Articolul 14 (1) Ziua Ordinului Meritul pentru Învăţământ se sărbătoreşte la data de 3 octombrie, data primei instituiri a ordinului în anul 1898. (2) Cu prilejul Zilei Ordinului Meritul pentru Învăţământ, ministerul de resort şi celelalte instituţii publice abilitate să facă propuneri de decorare organizează, cu sprijinul Cancelariei Ordinelor, întrunirea Cavalerilor Ordinului Meritul pentru Învăţământ. Articolul 15Persoanele decorate cu Ordinul Meritul pentru Învăţământ gradele de Comandor şi Mare Ofiţer, în cazul în care decernarea ordinului nu a fost făcută direct de şeful statului, pot solicita, prin Cancelaria Ordinelor, dreptul de a fi primite în audienţă la Preşedintele României pentru a-i mulţumi personal. În funcţie de programul Preşedintelui României, Cancelaria Ordinelor va organiza audienţa personală sau în grup a celor decoraţi. Articolul 16 (1) Calitatea de membru al Ordinului Meritul pentru Învăţământ se poate pierde în condiţiile prevăzute la art. 52 din Legea nr. 29/2000, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Pentru judecarea faptelor dezonorante, care aduc prejudicii morale membrilor Ordinului Meritul pentru Învăţământ, altele decât cele ce au dus la condamnarea membrilor ordinului la o pedeapsă privativă de libertate prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, se constituie un consiliu de onoare, în conformitate cu art. 53 din Legea nr. 29/2000, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 17 (1) Consiliul de onoare al Ordinului Meritul pentru Învăţământ este compus din 5 membri, astfel: un membru din gradele de Cavaler, Ofiţer şi Comandor şi 2 membri din gradul de Mare Ofiţer. Preşedinte al Consiliului de onoare va fi, de regulă, cel mai în vârstă membru din gradul de Mare Ofiţer. (2) Consiliul de onoare se alege cu prilejul Zilei Ordinului Meritul pentru Învăţământ, pe termen de 5 ani, de către cavalerii acestui ordin. (3) Pot fi realeşi pentru o nouă perioadă 3 dintre membrii Consiliului de onoare, dintre care cel puţin unul din gradele inferioare. (4) Ministerul de resort va pune la dispoziţie spaţii adecvate desfăşurării activităţii Consiliului de onoare. Articolul 18 (1) Cavalerii Ordinului Meritul pentru Învăţământ pot semnala Consiliului de onoare fapte comise de alţi membri ai ordinului, considerate că aduc prejudicii morale acestora. (2) Ca urmare a semnalării se convoacă Consiliul de onoare şi persoana învinuită în termen de maximum 30 de zile de la sesizare. (3) Cavalerii Ordinului Meritul pentru Învăţământ pot semnala şi direct Cancelariei Ordinelor fapte comise de alţi membri ai ordinului, considerate că aduc prejudicii morale acestora. Ca urmare a sesizării Cancelaria Ordinelor convoacă Consiliul de onoare şi persoana învinuită în termen de maximum 45 de zile de la sesizare. (4) În cazul în care persoana învinuită nu se prezintă la termenul fixat, Consiliul de onoare o convoacă la alt termen, iar în cazul neprezentării şi a doua oară, cazul va fi judecat în lipsă. (5) Consiliul de onoare deliberează şi decide după cercetarea cazului, dar nu mai târziu de 60 de zile de la prima întrunire pentru cazul respectiv. Dacă faptele aduse la cunoştinţă sunt întemeiate, Consiliul de onoare poate propune Cancelariei Ordinelor retragerea decoraţiei. (6) Retragerea decoraţiilor se face prin decret semnat de Preşedintele României, la propunerea Cancelariei Ordinelor, cu aplicarea prevederilor art. 59 din Legea nr. 29/2000, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 19Consiliul de onoare al Ordinului Meritul pentru Învăţământ judecă şi faptele socotite dezonorante ale persoanelor decorate cu Medalia Meritul pentru Învăţământ. În acest caz, în Consiliul de onoare sunt cooptaţi pentru cauza în speţă şi 2 titulari ai medaliei, care vor avea drept de vot deliberativ, conform prevederilor art. 55 alin. (1) din Legea nr. 29/2000, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 20Sumele necesare confecţionării însemnelor, rozetelor, etuiurilor brevetelor şi cutiilor decoraţiilor Ordinului Meritul pentru Învăţământ şi ale Medaliei Meritul pentru Învăţământ sunt asigurate din bugetul aprobat anual Administraţiei Prezidenţiale.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 1 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 4 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 27 mai 2004.Nr. 220. Anexa 1REGULAMENT 27/05/2004 Anexa 2REGULAMENT 27/05/2004 Anexa 3 Anexa 4-----

Noutăți

 • LEGE nr. 126 din 14 decembrie 1994 pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului emise în temeiul Legii nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 10 octombrie 2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului şi pădurilor
 • LEGE nr. 184 din 24 octombrie 2012 pentru retragerea declaraţiei prevăzute prin Legea nr. 309/2007 privind declararea neaplicării Regulilor uniforme privind Contractul de utilizare a infrastructurii în traficul internaţional feroviar (CUI), a Regulilor uniforme privind validarea normelor tehnice şi adoptarea prescripţiilor tehnice uniforme aplicabile materialului feroviar destinat a fi utilizat în trafic internaţional (APTU) şi a Regulilor uniforme privind admiterea tehnică a materialului feroviar destinat a fi utilizat în trafic internaţional (ATMF), cuprinse în apendicele E, F şi, respectiv, G la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980, şi pentru ratificarea acestor anexe, astfel cum au fost ele aprobate la cea de-a 24-a sesiune a Comitetului de Revizuire (Berna 2009)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 170 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • LEGE nr. 125 din 26 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 şi unele măsuri financiare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 122 din 1 septembrie 2005 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 28 iulie 2005 şi la Paris la 1 august 2005
 • LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 23 decembrie 1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 85 din 8 aprilie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene
 • LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 legea apelor
 • CODUL COMERCIAL din 10 mai 1887
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 29 iunie 2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2004 privind finalizarea investiţiei "Turnătoria de tuburi de presiune din fontă ductilă" pe platforma Sidermet Călan şi stabilirea unor măsuri pentru finalizarea proiectului Donasid Călăraşi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 17 martie 2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului din învăţământ, salarizat potrivit Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului şi Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 196/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anii 2003 şi 2004 personalului din învăţământ, salarizat potrivit Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (*republicată*) privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*)
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 388 din 19 octombrie 2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului "Iniţiativa Copiii Străzii", semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2005 şi la Paris la 5 decembrie 2005
 • LEGE nr. 301 din 11 iulie 2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 262 din 7 decembrie 2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale
 • LEGE nr. 2 din 16 ianuarie 1992 privind acordarea de indemnizaţii membrilor Academiei Române
 • LEGE nr. 195 din 28 iunie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente
 • LEGE nr. 356 din 18 decembrie 2013 bugetului de stat pe anul 2014
 • LEGE nr. 574 din 22 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2001 privind unele măsuri în domeniile culturii şi artei, cultelor, cinematografiei şi dreptului de autor
 • CONSTITUŢIE din 22 decembrie 1992 a Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor*)
 • LEGE nr. 176 din 7 octombrie 2016 pentru modificarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
 • LEGE nr. 51 din 2 martie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/1997 privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a salariaţilor în cazul transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor sau părţilor sociale ale societăţilor comerciale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 91 din 29 iunie 2000 privind organizarea sistemului naţional de formare a personalului din învăţământul preuniversitar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 186 din 20 decembrie 2001 privind instituirea sistemului de declaraţii de livrare a tutunului brut
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 273 din 15 mai 2002 pentru respingerea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 135/2001 privind înfiinţarea Universităţii "Constantin Brâncoveanu" din Piteşti
 • LEGE nr. 126 din 27 decembrie 1995 (*republicată*) privind regimul materiilor explozive*)
 • LEGE nr. 170 din 31 mai 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • LEGE nr. 174 din 14 octombrie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 24 februarie 2005 pentru abrogarea alin. (2) al art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
 • LEGE nr. 527 din 9 octombrie 2001 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţionala a Drumurilor (AND) pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000*)
 • LEGE nr. 391 din 16 decembrie 2005 pentru exceptarea de la plata taxei pentru ocuparea definitivă a unui teren din Fondul forestier naţional, din proprietatea comunei Gălăuţaş, judeţul Harghita
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 27 iunie 2001 privind frontiera de stat a României
 • LEGE nr. 10 din 1 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe cuprinse în "lista interzisă"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 97 din 29 iunie 2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit
 • LEGE nr. 356 din 11 iulie 2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 39 din 17 noiembrie 1998 privind regimul premiilor anuale sau al altor sume de aceasta natura, suportate din fondul de salarii, pentru activitatea anului 1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 30 ianuarie 2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 97 din 29 iunie 2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit
 • LEGE nr. 46 din 13 martie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 137 din 12 iulie 2019 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcţionare a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, semnat la Abu Dhabi la 17 octombrie 2018
 • LEGE nr. 174 din 4 noiembrie 1997 pentru ratificarea Convenţiei privind securitatea personalului Naţiunilor Unite şi a celui asociat, adoptată la New York la 9 decembrie 1994
 • LEGE nr. 26 din 22 mai 1993 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Corpului gardienilor publici
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 5 octombrie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe
 • LEGE nr. 177 din 30 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
 • LEGE nr. 495 din 12 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 19 februarie 2014 pentru stabilirea mecanismului financiar necesar punerii în aplicare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, şi a protocolului adiţional la acesta, semnat la Chişinău la 23 septembrie 2010, şi a celui de-al doilea Protocol adiţional la Acord, semnat la Bucureşti la 10 august 2011 şi la Chişinău la 16 august 2011
 • LEGE nr. 155 din 24 iunie 1930 pentru deschiderea de credite suplimentare
 • LEGE nr. 38 din 24 iunie 1993 privind împrumutul de stat pentru finanţarea deficitului bugetului de stat pe anul 1992 şi refinanţarea ratei scadente în anul 1992 la împrumutul de stat contractat pentru finanţarea deficitului bugetului de stat înregistrat în anul 1991
 • LEGE nr. 191 din 25 octombrie 2019 pentru completarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 179/2002 privind demilitarizarea unităţilor aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne şi a structurilor subordonate acestuia
 • LEGE nr. 430 din 27 octombrie 2003 pentru aderarea României la Acordul privind înfiinţarea Organizaţiei Internaţionale pentru Dreptul Dezvoltării (IDLO), adoptat la Roma la 5 februarie 1988, aşa cum a fost modificat la 1 iulie 2002
 • LEGE nr. 204 din 22 mai 2006 privind pensiile facultative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 29 iunie 2011 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020