Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 158 din 14 mai 2004 privind declararea ca abrogate a unor acte normative în aplicarea prevederilor art. 154 din Constituţia României, republicată, în vederea eliminării din legislaţia României a actelor normative care contravin Constituţiei, sunt contrare noii ordini de drept sau au devenit anacronice,
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 25 mai 2004 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 158 din 14 mai 2004privind declararea ca abrogate a unor acte normative în aplicarea prevederilor art. 154 din Constituţia României, republicată, în vederea eliminării din legislaţia României a actelor normative care contravin Constituţiei, sunt contrare noii ordini de drept sau au devenit anacronice, Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 25 mai 2004

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul UNICSunt şi rămân abrogate actele normative prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 15 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DAN MIRCEA POPESCUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCBucureşti, 14 mai 2004.Nr. 158. Anexa ACTELE NORMATIVEcare sunt şi rămân abrogateI. Legi:1. Legea nr. 122 (Decretul nr. 1.612)/1937 privind organizarea şi funcţionarea Muzeului Militar Naţional, publicată în Monitorul Oficial nr. 76 din 1 aprilie 1937;2. Legea nr. 306 (Decretul nr. 2.772)/1938 privind executarea imobiliară şi abrogarea Legii nr. 230 din 11 iunie 1930 pentru unificarea unor dispoziţii referitoare la executarea silită, publicată în Monitorul Oficial nr. 179 din 5 august 1938, cu modificările ulterioare;3. Legea nr. 744 (Decretul nr. 3.627)/1940 privind înfiinţarea şi organizarea staţiunilor columbofile civile, publicată în Monitorul Oficial nr. 257 din 2 noiembrie 1940;4. Legea nr. 289 (Decretul nr. 1.714)/1947 privind desfiinţarea şi interzicerea organizaţiilor de tip fascist, profascist sau terorist, politice, militare sau paramilitare, publicată în Monitorul Oficial nr. 189 din 18 august 1947;5. Legea nr. 29/1967 privind dezvoltarea activităţii de educaţie fizică şi sport, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 114 din 29 decembrie 1967, cu modificările ulterioare;6. Legea nr. 3/1971 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Demografie, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 35 din 18 martie 1971, cu modificările ulterioare;7. Legea nr. 42/1975 privind producţia bunurilor alimentare, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 135 din 26 decembrie 1975;8. Legea nr. 6/1990 privind reorganizarea ministerelor şi salarizarea funcţiilor din Guvernul României şi a unor funcţii de nivel guvernamental, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 20 iulie 1990, cu modificările ulterioare;9. Legea nr. 9/1990 privind interzicerea temporară a înstrăinării terenurilor prin acte între vii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 1 august 1990, cu modificările ulterioare.II. Decrete ale Consiliului de Stat:1. Decretul nr. 772/1924 privind Regulamentul de aplicare a dispoziţiilor Legii pentru persoanele juridice (Asociaţii şi Fundaţii), publicat în Monitorul Oficial nr. 87 din 19 aprilie 1924;2. Decretul nr. 71/1951 privind prevenirea şi combaterea turbării la câini, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 60 din 31 mai 1951, cu modificările ulterioare;3. Decretul nr. 307/1953 privind reglementarea executării silite a hotărârilor judecătoreşti prin decontare bancară, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 27 din 29 august 1953;4. Decretul nr. 575/1953 privind aprobarea Regulamentului privind caracteristicile şi modul de purtare a medaliei jubiliare "10 ani de la înfiinţarea primelor unităţi ale Armatei", publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 4 din 18 ianuarie 1954;5. Decretul nr. 95/1955 privind organizarea şi funcţionarea Fondului de arhitectură, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 6 din 4 aprilie 1955;6. Decretul nr. 409/1955 privind reglementarea transmiterii bunurilor proprietatea statului, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 26 din 23 septembrie 1955, cu modificările ulterioare;7. Decretul nr. 697/1956 privind protecţia plantelor cultivate şi a pădurilor, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 1 din 9 ianuarie 1957;8. Decretul nr. 217/1957 privind stabilirea modului de acordare a asistenţei sanitare veterinare şi a materialelor de uz veterinar, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 15 din 15 iunie 1957;9. Decretul nr. 246/1958 privind reglementarea acordării asistenţei medicale şi a medicamentelor, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 24 din 2 iunie 1958, cu modificările ulterioare;10. Decretul nr. 283/1958 privind reglementarea transformării adopţiilor încuviinţate înainte de intrarea în vigoare a Codului familiei în înfiere cu toate efectele unei filiaţii fireşti, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 26 din 21 iunie 1958;11. Decretul nr. 210/1960 privind regimul mijloacelor de plată străine, metalelor preţioase şi pietrelor preţioase, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 8 din 17 iunie 1960, cu modificările ulterioare;12. Decretul nr. 787/1964 privind stabilirea premiilor Academiei, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 21 din 22 decembrie 1964;13. Decretul nr. 329 (Legea nr. 15)/1966 privind sancţionarea unor contravenţii la regulile de călătorie cu trenul, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 21 din 3 mai 1966;14. Decretul nr. 201 (Legea nr. 19)/1969 privind modalitatea de calcul a fracţiunilor de leu la încasarea chiriilor, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 29 din 11 martie 1969;15. Decretul nr. 871 (Legea nr. 8/1970)/1969 privind acordarea unor drepturi pensionarilor invalizi şi accidentaţi de război, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 155 din 30 decembrie 1969;16. Decretul nr. 122 (Legea nr. 19)/1970 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 22 din 18 martie 1970, cu modificările ulterioare;17. Decretul nr. 134/1970 privind înfiinţarea Ambasadei României în Republica Africa Centrală, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 20 din 17 martie 1970;18. Decretul nr. 457/1970 privind înfiinţarea Ambasadei României în Republica Populară Congo, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 128 din 3 noiembrie 1970;19. Decretul nr. 341/1971 privind înfiinţarea Ambasadei României în Republica Zambia, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 124 din 13 octombrie 1971;20. Decretul nr. 224/1973 privind înfiinţarea Ambasadei României în Republica Gabon, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 53 din 16 aprilie 1973;21. Decretul nr. 267/1973 privind înfiinţarea Consulatului general al României în Canada, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 72 din 21 mai 1973;22. Decretul nr. 451 (Legea nr. 121)/1973 privind pregătirea personalului aeronautic necesar aviaţiei civile, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 125 din 14 august 1973;23. Decretul nr. 30/1974 privind ridicarea Consulatului României în Republica San Marino la rangul de consulat general, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 77 din 25 mai 1974;24. Decretul nr. 94/1974 privind înfiinţarea Consulatului general al României la Zagreb - Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 55 din 7 aprilie 1974;25. Decretul nr. 102/1974 privind înfiinţarea Ambasadei României în Republica Burundi, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 59 din 11 aprilie 1974;26. Decretul nr. 103/1974 privind înfiinţarea Ambasadei României în Republica Malgaşă, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 59 din 11 aprilie 1974;27. Decretul nr. 71 (Legea nr. 30)/1975 privind înfiinţarea Institutului naţional de motoare termice, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 66 din 25 iunie 1975, cu modificările ulterioare;28. Decretul nr. 167 (Legea nr. 8/1976)/1975 privind majorarea duratei concediului de odihnă şi a alocaţiei de hrană ale militarilor în termen, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 138 din 29 decembrie 1975;29. Decretul nr. 94/1976 privind înfiinţarea şi organizarea Facultăţii de medicină militară, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 38 din 27 aprilie 1976;30. Decretul nr. 170/1976 privind organizarea şi funcţionarea Institutului central de cercetare, proiectare şi directivare în construcţii, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 55 din 16 iunie 1976, cu modificările ulterioare;31. Decretul nr. 334/1976 privind organizarea, în cadrul Spitalului clinic Fundeni din Bucureşti, a activităţii de asistenţă medicală în domeniul bolilor cardiovasculare, precum şi trecerea sa din subordinea Consiliului popular al municipiului Bucureşti în subordinea Ministerului Sănătăţii, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 85 din 25 septembrie 1976;32. Decretul nr. 41/1977 privind trecerea Institutului de cercetări pentru viticultură şi vinificaţie "Valea Călugărească" şi a staţiunilor de cercetări viticole din subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice în subordinea Centralei viei şi vinului, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 16 din 23 februarie 1977, cu modificările ulterioare;33. Decretul nr. 330 (Legea nr. 63)/1977 privind unele măsuri pentru atragerea personalului la locurile de muncă productive din subteran, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 100 din 19 septembrie 1977, cu modificările ulterioare;34. Decretul nr. 252 (Legea nr. 42)/1978 pentru aprobarea normelor privind condiţiile în care se poate efectua tăierea animalelor în situaţii speciale, clasarea pentru tăiere a femelelor de bovine şi ovine, precum şi cu privire la aplicarea unor măsuri sanitare veterinare speciale pentru prevenirea difuzării epizootiilor şi acordarea unor despăgubiri celor care au suferit pagube prin aplicarea acestor măsuri, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 62 din 15 iulie 1978;35. Decretul nr. 270 (Legea nr. 23)/1979 privind termenele de plată a retribuţiilor, alocaţiilor de stat pentru copii, altor drepturi băneşti cuvenite personalului muncitor, precum şi a pensiilor şi burselor, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 62 din 18 iulie 1979, cu modificările ulterioare;36. Decretul nr. 413 (Legea nr. 38)/1979 privind aprobarea Statutului personalului din aviaţia civilă a României, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 94 din 6 decembrie 1979, cu modificările ulterioare;37. Decretul nr. 415 (Legea nr. 40)/1979 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor socialiste militarizate în timp de război, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 95 din 7 decembrie 1979, cu modificările ulterioare;38. Decretul nr. 146 (Legea nr. 23)/1980 privind unele măsuri de îmbunătăţire a circulaţiei, utilizării şi recuperării ambalajelor pentru mărfurile ce se desfac prin comerţul cu amănuntul, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 37 din 7 mai 1980;39. Decretul nr. 403/1980 privind înfiinţarea Consulatului General al României cu sediul în Montreal - Canada, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 119 din 30 decembrie 1980;40. Decretul nr. 50/1982 privind aprobarea normelor de furajare, pe specii, categorii de animale şi păsări şi pe unitate de produs, pentru unităţile agricole socialiste, precum şi unele măsuri pentru utilizarea eficientă şi raţională a furajelor, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 19 din 16 februarie 1982;41. Decretul nr. 386/1982 privind organizarea şi funcţionarea Institutului de cercetare-proiectare şi inginerie tehnologică pentru maşini şi utilaje agricole Băneasa-Bucureşti, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 94 din 29 octombrie 1982;42. Decretul nr. 86/1983 privind stabilirea obiectivelor şi instalaţiilor nucleare cărora li se aplică prevederile Legii nr. 6/1982 privind asigurarea calităţii obiectivelor şi instalaţiilor nucleare, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 16 din 28 martie 1983;43. Decretul nr. 148 (Legea nr. 12)/1984 privind regimul de utilizare, recondiţionare şi valorificare după exploatare a anvelopelor de autovehicule, benzilor transportoare, articolelor tehnice şi bunurilor de consum din cauciuc, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 38 din 3 mai 1984;44. Decretul nr. 323/1984 privind stabilirea emblemei de marcare a aeronavelor, tehnicii de blindate, automobile şi tractoare, care aparţin forţelor armate ale României, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 73 din 17 septembrie 1984;45. Decretul nr. 164/1986 privind îmbunătăţirea activităţii în domeniul industriei miniere, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 29 din 13 mai 1986;46. Decretul nr. 328 (Legea nr. 29)/1986 privind transmiterea unor păduri şi terenuri forestiere şi a unor plantaţii şi perdele forestiere în administrarea directă a unităţilor silvice din subordinea Ministerului Silviculturii, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 59 din 16 octombrie 1986;47. Decretul nr. 428/1986 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de transport auto în bazinele carbonifere, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 80 din 27 decembrie 1986;48. Decretul nr. 75/1987 privind îmbunătăţirea activităţii de montaj şi reparaţii capitale pentru excavatoare cu rotor şi maşini de haldat, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 10 din 21 martie 1987;49. Decretul nr. 171/1987 privind îmbunătăţirea activităţii Combinatului siderurgic Galaţi, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 29 din 4 iulie 1987;50. Decretul nr. 294/1987 privind înfiinţarea Şantierului naval Hârşova, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 56 din 4 decembrie 1987;51. Decretul nr. 144/1988 privind îmbunătăţirea activităţii organizatorice a unor unităţi industriale din sistemul Ministerului Industriei Uşoare, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 28 din 31 mai 1988;52. Decretul nr. 149/1988 privind îmbunătăţirea activităţi de montă şi fătare la bovine, ovine şi porcine, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 29 din 3 iunie 1988;53. Decretul nr. 369/1988 privind înfiinţarea Trustului "Plafar", publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 63 din 8 decembrie 1988.III. Decrete ale Consiliului de Stat - nepublicate:1. Decretul nr. 321 din 13 septembrie 1952 privind păstrarea şi evidenţa dosarelor de anchetă clasate şi a persoanelor care apar în aceste dosare;2. Decretul nr. 416 din 6 august 1956 privind reglementarea raporturilor dintre Sfaturile populare şi organele locale de miliţie;3. Decretul nr. 141 din 19 mai 1976 privind unele măsuri de organizare la Combinatul siderurgic Galaţi şi Întreprinderea de construcţii şi montaje siderurgice Galaţi;4. Decretul nr. 240 din 27 iulie 1977 privind activitatea Centrului de scafandri, cu modificările ulterioare;5. Decretul nr. 309 din 11 august 1978 privind unele măsuri pentru asigurarea derulării ritmice şi operative a mărfurilor de comerţ exterior prin porturile maritime româneşti;6. Decretul nr. 84 din 2 martie 1979 privind acordarea materialelor igienico-sanitare, cu modificările ulterioare;7. Decretul nr. 127 din 2 aprilie 1979 privind stabilirea procentelor sau cantităţilor de predare a mijloacelor de transport auto, navale şi aeriene, a instalaţiilor şi tehnicii de aerodrom, a tehnicii de construcţii, precum şi a altor bunuri din economia naţională, care pot fi rechiziţionate;8. Decretul nr. 453 din 24 decembrie 1979 privind înfiinţarea unor centre teritoriale de calcul electronic;9. Decretul nr. 67 din 5 martie 1980 privind organizarea activităţii de producere, livrare şi montare a echipamentelor pentru centralele nuclearo-electrice;10. Decretul nr. 70 din 5 martie 1980 privind regimul de hrănire şi echipare, pe timp de război, a efectivelor Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului de Interne;11. Decretul nr. 203 din 13 iulie 1985 privind constituirea ca rezervă de stat în cadrul Comitetului pentru Energia Nucleară a produsului "Combustibil nuclear" pentru centrale nuclearo-electrice.IV. Decrete prezidenţiale:1. Decretul prezidenţial nr. 12/1974 privind înfiinţarea Ambasadei României în Republica Coasta de Fildeş, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 61 din 15 aprilie 1974;2. Decretul prezidenţial nr. 49/1974 privind înfiinţarea Ambasadei României în Republica Liberia, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 77 din 25 mai 1974;3. Decretul prezidenţial nr. 227/1974 privind înfiinţarea Consulatului general al României în Suedia, cu sediul în G`f6teborg, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 151 din 4 decembrie 1974;4. Decretul prezidenţial nr. 241/1974 privind înfiinţarea Ambasadei României în Republica Sierra Leone, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 146 din 20 noiembrie 1974;5. Decretul prezidenţial nr. 54/1975 privind înfiinţarea Consulatului general al României în Elveţia, cu sediul în Z`8arich, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 40 din 24 aprilie 1975;6. Decretul prezidenţial nr. 84/1975 privind înfiinţarea Ambasadei României în Mozambic, la LourenĂo Marques, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 48 din 23 mai 1975;7. Decretul prezidenţial nr. 188/1975 privind înfiinţarea Ambasadei României în Republica Sri Lanka, la Colombo, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 44 din 11 mai 1976;8. Decretul prezidenţial nr. 191/1977 privind aprobarea reţelei liceelor, a planurilor de şcolarizare pentru învăţământul liceal, şcolile profesionale şi şcolile de maiştri, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 67 din 12 iulie 1977, cu modificările ulterioare;9. Decretul prezidenţial nr. 151/1979 privind măsuri pentru rentabilizarea unor bunuri de consum alimentare, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 46 din 14 mai 1979;10. Decretul prezidenţial nr. 48/1982 privind înfiinţarea Ambasadei României în Republica Populară Benin, la Cotonou, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 25 din 5 martie 1982.V. Decrete-lege:1. Decretul-lege nr. 40/1990 privind Imnul de stat al României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 25 ianuarie 1990;2. Decretul-lege nr. 43/1990 privind unele măsuri pentru stimularea ţărănimii şi activităţii economice a unităţilor agricole cooperatiste şi de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 30 ianuarie 1990, cu modificările ulterioare;3. Decretul-lege nr. 65/1990 privind aprobarea normelor de constituire a compartimentelor funcţionale din ministere, celelalte organe centrale, centrale industriale, întreprinderi, fabrici, uzine, exploatări şi alte unităţi de stat similare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 9 februarie 1990, cu modificările ulterioare;4. Decretul-lege nr. 68/1990 pentru înlăturarea unor inechităţi în salarizarea personalului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 9 februarie 1990;5. Decretul-lege nr. 79/1990 privind modificarea şi completarea unor prevederi referitoare la salarizare şi alte drepturi ale personalului trimis în străinătate pentru realizarea de obiective şi lucrări, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 din 10 februarie 1990;6. Decretul-lege nr. 88/1990 privind unele măsuri de ocrotire a organelor de stat, a instituţiilor publice, a sediilor partidelor şi formaţiunilor politice, a liniştii cetăţenilor şi a ordinii de drept, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 26 februarie 1990;7. Decretul-lege nr. 95/1990 privind trecerea la săptămâna de lucru de 5 zile în unităţile de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 19 martie 1990.-----------------

Noutăți

 • LEGE nr. 75 din 23 martie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 169/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2004 privind aprobarea Programului de dezvoltare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale pentru alimentarea cu gaze naturale a unor localităţi în perioada mai 2004 - noiembrie 2005
 • LEGE nr. 238 din 5 decembrie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2017 pentru modificarea Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 189 din 12 decembrie 2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 55 din 11 aprilie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări
 • LEGE nr. 69 din 26 noiembrie 1991 LEGEA administraţiei publice locale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 186 din 20 decembrie 2001 privind instituirea sistemului de declaraţii de livrare a tutunului brut
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 111 din 23 august 2001 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 6 iulie 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 9 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • LEGE nr. 156 din 3 decembrie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2014 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene
 • LEGE nr. 184 din 29 decembrie 2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 137 din 29 decembrie 1995*) (*republicată*) privind protecţia mediului
 • LEGE nr. 6 din 29 martie 1974 privind principalele atribuţii ale consiliilor populare în domeniul agriculturii
 • LEGE nr. 133 din 28 octombrie 1996 pentru transformarea Fondurilor Proprietăţii Private în societăţi de investiţii financiare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 30 august 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 86 din 20 iunie 2002 privind înfiinţarea Ghişeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României
 • LEGE nr. 93 din 10 mai 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/1999 pentru organizarea şi finanţarea aniversării a 10 ani de la Revoluţia anticomunistă română
 • LEGE nr. 181 din 12 iunie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane
 • LEGE nr. 9 din 8 ianuarie 1998*) (*republicată*) privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
 • LEGE nr. 457 din 6 decembrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006
 • LEGE nr. 1 din 16 februarie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 115 din 24 octombrie 2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Roman" - S.A. Braşov şi constituirea parcului industrial pe platforma Societăţii Comerciale "Roman" - S.A.
 • LEGE nr. 28 din 19 decembrie 1969 privind organizarea activităţii de cercetare ştiinţifică în Republica Socialistă România
 • LEGE nr. 65 din 23 martie 2005 privind acceptarea Codului de siguranţă pentru nave cu destinaţie specială (Codul SPS), adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.534 (13) la Londra la 17 noiembrie 1983, precum şi a amendamentelor din 1996 referitoare la acesta
 • LEGE nr. 149 din 22 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale
 • LEGE nr. 176 din 13 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2009 privind aprobarea unor măsuri economico-financiare şi organizatorice pentru desfăşurarea activităţii unităţilor sanitare în cadrul procesului de reformă şi operaţionalizare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 7 mai 2008 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 161 din 20 noiembrie 2002 pentru modificarea art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului
 • LEGE nr. 76 din 6 iulie 1995 pentru declararea localităţilor Ip şi Treznea, judeţul Sălaj, localităţi-martir, precum şi pentru declararea satului Treznea comuna Treznea
 • LEGE nr. 118 din 15 martie 2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit
 • LEGE nr. 245 din 2 noiembrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea şi completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 288 din 19 noiembrie 2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
 • LEGE nr. 203 din 2 iulie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţa naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 8 din 1 iulie 1977 privind asigurarea durabilităţii, siguranţei în exploatare, functionalitatii şi calităţii construcţiilor
 • LEGE nr. 84 din 28 aprilie 2017 pentru aprobarea Contractului-cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru creştere 2014-2020), semnat la Bucureşti la 15 iulie 2016
 • LEGE nr. 266 din 7 noiembrie 2008 (*republicată*)  farmaciei
 • LEGE nr. 146 din 17 mai 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 191 din 21 decembrie 2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor pentru situaţii de urgenţă
 • LEGE nr. 50 din 19 martie 2010 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2009 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public
 • LEGE nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 363 din 21 decembrie 2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor
 • LEGE nr. 381 din 24 decembrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2013 privind acordarea de drepturi unor membri ai Corpului diplomatic şi consular al României
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 199 din 12 octombrie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2017 pentru modificarea art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 52 din 29 mai 1992 privind depunerea unor sume în contul "Moldova"
 • ORDONANŢA URG. nr. 49 din 22 aprilie 1999 privind administrarea companiilor/societăţilor naţionale, a societăţilor comerciale, la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, precum şi a regiilor autonome
 • LEGE nr. 348 din 11 noiembrie 2009 pentru ratificarea Acordului de garanţie semnat între statele membre ale Uniunii Europene şi Banca Europeană de Investiţii privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investiţii pentru proiectele de investiţii din statele din Africa, Caraibe şi Pacific şi din ţările şi teritoriile de peste mări, precum şi a Acordului privind administrarea arieratelor semnat între statele membre ale Uniunii Europene şi Banca Europeană de Investiţii privind procedurile de plată şi rambursare în cadrul garanţiilor statelor membre în favoarea Băncii Europene de Investiţii, semnate de România la Luxemburg la 21 octombrie 2008
 • LEGE nr. 246 din 29 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/1999 pentru modificarea Legii bancare nr. 58/1998
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 263 din 7 decembrie 2000 privind majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale "C.U.G." - S.A. Cluj-Napoca
 • LEGE nr. 443 din 12 noiembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2003 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre România şi Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar de acţiune în domeniul sănătăţii publice (2003-2008), semnat la Bucureşti la 11 februarie 2003 şi la Bruxelles la 3 aprilie 2003
 • LEGE nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 27 ianuarie 2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 240 din 14 decembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/1998 privind instituirea unor taxe pentru prestaţii vamale
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 160 din 3 noiembrie 1999 pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor şi certificatelor de studii eliberate de instituţii de învăţământ şi a titlurilor ştiinţifice din cele doua state, semnată la Bucureşti la 22 ianuarie 1999
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021