Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 84 din 5 aprilie 2004 pentru înfiinţarea unor comune
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 7 aprilie 2004 -
LEGE nr. 84 din 5 aprilie 2004pentru înfiinţarea unor comune Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 7 aprilie 2004

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1 (1) Se aprobă înfiinţarea unor comune în judeţele Alba, Arad, Argeş, Bacău, Botoşani, Braşov, Constanţa, Covasna, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Harghita, Ialomiţa, Iaşi, Maramureş, Mehedinţi, Mureş, Neamţ, Olt, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiş, Vaslui, Vâlcea şi Vrancea. (2) Componenţa şi satele reşedinţe ale comunelor înfiinţate potrivit alin. (1) sunt cele prevăzute în anexa nr. 1. (3) Componenţa şi satele reşedinţe ale comunelor existente, ca urmare a reorganizării acestora conform alin. (1), sunt cele prevăzute în anexa nr. 2. Articolul 2 (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităţilor administraţiei publice locale în comunele înfiinţate conform art. 1, gestionarea activităţilor curente se asigură de câte doi delegaţi, numiţi prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar şi viceprimar, precum şi de câte un secretar numit de prefect, în condiţiile legii. (2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunelor înfiinţate. Articolul 3 (1) Consiliile judeţene şi delegaţii împuterniciţi conform prevederilor art. 2 alin. (1), împreună cu direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi consiliile locale ale comunelor şi oraşelor reorganizate, repartizează veniturile şi cheltuielile actualelor bugete ale acestora între localităţile nou-înfiinţate şi cele reorganizate conform art. 1 alin. (2). (2) Veniturile şi cheltuielile care, în condiţiile legii, revin de drept comunelor înfiinţate se administrează şi se gestionează prin autorităţile locale delegate ale acestora, iar echilibrarea bugetelor locale se realizează pe seama sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, în limita creditelor bugetare aprobate, în anul 2004, pentru judeţul din care fac parte. (3) Bugetul pe anul 2004 al fiecărei comune înfiinţate se elaborează de către delegaţii prevăzuţi la art. 2 alin. (1), cu avizul direcţiei generale a finanţelor publice a judeţului respectiv. (4) Operaţiunile de predare-primire a patrimoniului comunelor nou-înfiinţate se fac pe bază de protocoale încheiate între fiecare dintre primarii comunelor şi oraşelor care se reorganizează şi delegatul, desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar al comunei înfiinţate. Articolul 4Până la noile alegeri locale, autorităţile administraţiei publice locale din comunele şi oraşele care se reorganizează vor funcţiona în componenţa avută la intrarea în vigoare a prezentei legi. Articolul 5 (1) Comunei reorganizate Ciprian Porumbescu, judeţul Suceava, i se atribuie denumirea Ilişeşti. (2) Comunei reorganizate Târgu Frumos, judeţul Iaşi, i se atribuie denumirea Ion Neculce. (3) Comunei înfiinţate prin preluarea satului Vităneşti de la comuna Optaşi-Măgura, judeţul Olt, i se atribuie denumirea Sârbii-Măgura. (4) Comunei reorganizate Brusturi-Drăgăneşti, judeţul Neamţ, i se atribuie denumirea Brusturi. (5) Denumirea comunei Izvoarele, judeţul Giurgiu, se schimbă în Isvoarele. Articolul 6Satul Beteşti din componenţa comunei Mugeni, judeţul Harghita, trece în componenţa oraşului Cristuru Secuiesc, judeţul Harghita, ca localitate componentă. Articolul 7Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege. Articolul 8Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 24 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 5 aprilie 2004.Nr. 84. Anexa 1 COMUNELE ÎNFIINŢATE
  JudeţulComuna înfiinţatăComuna sau oraşul de unde provin
  Denumirea   Satele componente
  12   34
  ALBACut1.CutCâlnic
  ARADDorobanţi1.DorobanţiCurtici
    Frumuşeni1.FrumuşeniFântânele
      2.Aluniş  
    Zădăreni1.ZădăreniFelnac
      2.Bodrogu Nou  
  ARGEŞBughea de Sus1.Bughea de SusAlbeştii de Muscel
  BACĂUSărata1.SărataNicolae Bălcescu
  BOTOŞANI   2.Bălţata  
  Blândeşti1.BlândeştiSuliţa
      2.Cerchejeni  
      3.Şoldăneşti  
  BRAŞOVDrăguş1.DrăguşViştea
  CONSTANŢACuza Vodă1.Cuza VodăCastelu
    Saligny1.SalignyMircea Vodă
      2.Făclia  
      3.Ştefan cel Mare  
  COVASNABixad1.BixadMalnaş
    Micfalău1.MicfalăuMalnaş
  DOLJCatane1.CataneNegoi
      2.Catanele Noi  
    Cârcea1.CârceaCoşoveni
    Cârna1.CârnaGoicea
    Coţofenii din Faţă1.Coţofenii din FaţăAlmăj
      2.Beharca  
    Dobroteşti1.DobroteştiAmărăştii de Sus
      2.Nisipuri  
    Galiciuica1.GaliciuicaGiubega
    Ghidici1.GhidiciPiscu Vechi
    Ghindeni1.GhindeniMalu Mare
    Întorsura1.ÎntorsuraRadovan
    Pleşoi1.PleşoiPredeşti
      2.Cârstovani  
      3.Frasin  
      4.Milovan  
    Rojişte1.RojişteBratovoeşti
      2.Tâmbureşti  
    Tălpaş1.TălpaşFărcaş
      2.Mofleşti  
      3.Nistoi  
      4.Puţinei  
      5.Soceni  
  GALAŢINegrileşti1.NegrileştiMunteni
      2.Slobozia Blăneasa  
    Poiana1.PoianaNicoreşti
      2.Vişina  
  GIURGIUCosoba1.CosobaJoiţa
    Herăşti1.HerăştiHotarele
      2.Miloşeşti  
    Izvoarele1.IzvoareleHotarele
      2.Teiuşu  
    Săbăreni1.SăbăreniJoiţa
  HARGHITACiceu1.CiceuSiculeni
      2.Ciaracio  
    Leliceni1.LeliceniSâncrăieni
      2.Fitod  
      3.Hosasău  
      4.Misentea  
    Porumbeni1.Porumbenii MariMugeni
      2.Porumbenii Mici  
    Racu1.RacuSiculeni
      2.Satu Nou  
    Satu Mare1.Satu MareBrădeşti
    Sântimbru1.SântimbruSâncrăieni
      2.Sântimbru-Băi  
  IALOMIŢABorăneşti1.BorăneştiCoşereni
      2.Sinteşti  
    Bueşti1.BueştiAlbeşti
    Maia1.MaiaBrazii
    Ograda1.OgradaBucu
    Roşiori1.RoşioriMoviliţa
  IAŞIBalş1.BalşTârgu Frumos
      2.Boureni  
      3.Coasta Măgurii  
    Costeşti1.CosteştiTârgu Frumos
      2.Giurgeşti  
    Drăguşeni1.DrăguşeniŞcheia
      2.Frenciugi  
    Fântânele1.FântâneleFocuri
    Hărmăneşti1.Hărmăneştii VechiTodireşti
      2.Boldeşti  
      3.Hărmăneştii Noi  
    Răchiteni1.RăchiteniMirceşti
      2.Izvoarele  
      3.Ursăreşti  
    Roşcani1.RădeniTrifeşti
      2.Roşcani  
    Valea Lupului1.Valea LupuluiRediu
  MARAMUREŞCoaş1.CoaşSăcălăşeni
      2.Întrerâuri  
    Coltău1.ColtăuSăcălăşeni
      2.Cătălina  
    Gârdani1.GârdaniSălsig
    Onceşti1.OnceştiBârsana
  MEHEDINŢIBraniştea1.BranişteaVânători
      2.Goanţa  
    Vrata1.VrataGârla Mare
  MUREŞCorunca1.CoruncaLivezeni
      2.Bozeni  
    Sărăţeni1.SărăţeniSovata*)
  NEAMŢDrăgăneşti1.DrăgăneştiBrusturi-Drăgăneşti
      2.Orţăşti  
      3.Râşca  
      4.Şoimăreşti  
    Pânceşti1.PânceştiPoienari
      2.Ciurea  
      3.Holm  
      4.Tălpălăi  
      5.Patricheni  
    Gâdinţi1.GâdinţiSagna
  OLTCălui1.CăluiOboga
      2.Gura Căluiu  
    Găvăneşti1.GăvăneştiBaldovineşti
      2.Băleasa  
      3.Broşteni  
      4.Dâmburile  
    Ghimpeţeni1.GhimpeţeniNicolae Titulescu
      2.Ghimpeţenii Noi  
    Grădinile1.GrădinileStudina
      2.Arvăteasca  
      3.Plăviceanca  
    Gura Padinii1.Gura PadiniiOrlea
      2.Satu Nou  
    Ipoteşti1.IpoteştiMilcov
    Osica de Jos1.Osica de JosDobrun
      2.Bobu  
    Sârbii-Măgura1.VităneştiOptaşi-Măgura
    Vişina Nouă1.Vişina NouăVădastra
  PRAHOVACocorăştii Colţ1.Cocorăştii ColţMăneşti
      2.Cheşnoiu  
      3.Cocorăştii Grind  
      4.Colţu de Jos  
      5.Ghioldum  
      6.Perşunari  
      7.Piatra  
      8.Satu de Sus  
    Olari1.OlariGherghiţa
      2.Fânari  
      3.Olarii Vechi  
    Vadu Săpat1.Vadu SăpatFântânele
      2.Ghinoaica  
      3.Ungureni  
  SATU MAREAgriş1.AgrişBotiz
      2.Ciuperceni  
    Ciumeşti1.CiumeştiSanislău
      2.Berea  
      3.Viişoara  
  SIBIUBoiţa1.BoiţaTălmaciu*)
      2.Lazaret  
      3.Lotrioara  
      4.Paltin  
  SUCEAVABălăceana1.BălăceanaCiprian Porumbescu
    Ciprian Porumbescu1.Ciprian PorumbescuCiprian Porumbescu
    Hârtop1.HârtopPreuteşti
    Voitinel1.VoitinelGălăneşti
  TELEORMANBeciu1.BeciuPlopii-Slăviteşti
      2.Bârseştii de Jos  
      3.Smârdan  
    Beuca1.BeucaDrăcşenei
      2.Plopi  
    Dracea1.DraceaCrângu
      2.Florica  
      3.Zlata  
    Fântânele1.FântâneleSuhaia
    Frăsinet1.FrăsinetBăbăiţa
      2.Clăniţa  
    Purani1.Puranii de SusSiliştea
      2.Purani  
    Saelele1.SaeleleLunca
      2.Pleaşov  
    Uda-Clocociov1.Uda-ClocociovSlobozia Mândra
      2.Uda-Paciurea  
  TIMIŞBirda1.BirdaGătaia
      2.Berecuţa  
      3.Mânăstire  
      4.Sângeorge  
    Checea1.CheceaCenei
    Dudeştii Noi1.Dudeştii NoiBecicherecu Mic
    Fibiş1.FibişMaşloc
    Ghilad1.GhiladCiacova
      2.Gad  
    Gottlob1.GottlobLovrin
      2.Vizejdia  
    Iecea Mare1.Iecea MareCărpiniş
    Parţa1.ParţaŞag
    Pădureni1.PădureniJebel
    Saravale1.SaravaleSânpetru Mare
    Şandra1.ŞandraBiled
      2.Uihei  
    Tomnatic1.TomnaticLovrin
  VASLUICiocani1.CiocaniPerieni
      2.Crâng  
      3.Crângu Nou  
      4.Podu Petriş  
    Cozmeşti1.BăleştiDeleşti
      2.Cozmeşti  
      3.Fâstâci  
      4.Hordileşti  
    Dodeşti1.DodeştiViişoara
      2.Urdeşti  
    Fereşti1.FereştiVăleni
    Muntenii de Sus1.Muntenii de SusTanacu
      2.Satu Nou  
    Pochidia1.PochidiaTutova
      2.Borodeşti  
      3.Satu Nou  
      4.Sălceni  
    Puşcaşi1.PuşcaşiLaza
      2.Poiana lui Alexa  
      3.Teişoru  
      4.Valea Târgului  
  VÂLCEADiculeşti1.Băbeni-OlteţuFăureşti
      2.Budeşti  
      3.Colelia  
      4.Diculeşti  
    Lăcusteni1.ConteaZătreni
      2.Găneşti  
      3.Lăcusteni  
      4.Lăcustenii de Jos  
      5.Lăcustenii de Sus  
  VRANCEABilieşti1.BilieştiSuraia
    Gologanu1.GologanuMilcovul
    Obrejiţa1.ObrejiţaTâmboeşti
    Răstoaca1.RăstoacaMilcovul
--------- Notă *) Oraşe din care se desprind unele comune.
Anexa 2 COMUNELE REORGANIZATE
           
  JudeţulComuna reorganizatăComuna înfiinţată prin reorganizare
  Denumirea   Satele componente
  12   34
  ALBACâlnic1.CâlnicCut
      2.Deal  
  ARADFântânele1.FântâneleFrumuşeni
      2.Tisa Nouă  
    Felnac1.FelnacZădăreni
      2.Călugăreni  
  ARGEŞAlbeştii de Muscel1.AlbeştiBughea de Sus
      2.Cândeşti  
  BACĂUNicolae Bălcescu1.Nicolae BălcescuSărata
      2.Buchila  
      3.Galbeni  
      4.Lărguţa  
      5.Valea Seacă  
  BRAŞOVViştea1.Viştea de JosDrăguş
      2.Olteţ  
      3.Rucăr  
      4.Viştea de Sus  
      5.Viştişoara  
  BOTOŞANISuliţa1.SuliţaBlândeşti
      2.Cheliş  
      3.Dracşani  
  CONSTANŢACastelu1.CasteluCuza Vodă
      2.Nisipari  
    Mircea Vodă1.Mircea VodăSaligny
      2.Gherghina  
      3.Satu Nou  
      4.Ţibrinu  
  COVASNAMalnaş1.MalnaşBixad
      2.Malnaş-Băi  
      3.Valea ZălanuluiMicfalău
  DOLJAlmăj1.AlmăjCoţofenii din Faţă
      2.Bogea  
      3.Moşneni  
      4.Şitoaia  
    Amărăştii de Sus1.Amărăştii de SusDobroteşti
      2.Zvorsca  
    Bratovoeşti1.BratovoeştiRojişte
      2.Bădoşi  
      3.Georocu Mare  
      4.Prunet  
    Coşoveni1.CoşoveniCârcea
    Fărcaş1.FărcaşTălpaş
      2.Amărăşti  
      3.Golumbelu  
      4.Golumbu  
      5.Plopu-Amărăşti  
    Giubega1.GiubegaGaliciuica
    Goicea1.GoiceaCârna
    Malu Mare1.Malu MareGhindeni
      2.Preajba  
    Negoi1.NegoiCatane
    Piscu Vechi1.Piscu VechiGhidici
      2.Pisculeţ  
    Predeşti1.PredeştiPleşoi
      2.Bucicani  
      3.Predeştii Mici  
    Radovan1.RadovanÎntorsura
      2.Fântânele  
      3.Târnava  
  GALAŢIMunteni1.MunteniNegrileşti
      2.Frunzeasca  
      3.Ţigăneşti  
      4.Ungureni  
    Nicoreşti1.NicoreştiPoiana
      2.Braniştea  
      3.Coasta Lupei  
      4.Dobrineşti  
      5.Fântâni  
      6.Grozăveşti  
      7.Ionăşeşti  
      8.Mălureni  
      9.Piscu Corbului  
      10.Sârbi  
  GIURGIUHotarele1.HotareleHerăşti
          Isvoarele
    Joiţa1.JoiţaCosoba
      2.BâcuSăbăreni
  HARGHITABrădeşti1.BrădeştiSatu Mare
      2.Târnoviţa  
    Mugeni1.MugeniPorumbeni
      2.Aluniş  
      3.Beta  
      4.Dejuţiu  
      5.Dobeni  
      6.Lutiţa  
      7.Mătişeni  
      8.Tăietura  
    Sâncrăieni1.SâncrăieniLeliceni
          Sântimbru
    Siculeni1.SiculeniCiceu
          Racu
  IALOMIŢAAlbeşti1.AlbeştiBueşti
      2.Bataluri  
      3.Marsilieni  
    Brazii1.BraziiMaia
      2.Movileanca  
      3.Răsimnicea  
    Bucu1.BucuOgrada
    Coşereni1.CoşereniBorăneşti
    Moviliţa1.MoviliţaRoşiori
      2.Biţina-Pământeni  
      3.Biţina-Ungureni  
  IAŞIFocuri1.FocuriFântânele
    Mirceşti1.MirceştiRăchiteni
      2.Iugani  
    Rediu1.RediuValea Lupului
      2.Breazu  
      3.Horleşti  
      4.Tăuteşti  
    Şcheia1.ŞcheiaDrăguşeni
      2.Căueşti  
      3.Cioca-Boca  
      4.Poiana Şcheii  
      5.Satu Nou  
    Târgu Frumos*)1.BuzneaBalş
      2.DădeştiCosteşti
      3.Găneşti  
      4.Ion Neculce  
      5.Prigoreni  
      6.Războieni  
    Todireşti1.TodireştiHărmăneşti
      2.Băiceni  
      3.Stroeşti  
    Trifeşti1.TrifeştiRoşcani
      2.Hermeziu  
      3.Vladomira  
      4.Zaboloteni  
  MARAMUREŞBârsana1.BârsanaOnceşti
      2.Năneşti  
    Săcălăşeni1.SăcălăşeniCoaş
      2.CoruiaColtău
      3.Culcea  
    Sălsig1.SălsigGârdani
  MEHEDINŢIGârla Mare1.Gârla MareVrata
    Vânători1.VânătoriBraniştea
      2.Roşiori  
  MUREŞLivezeni1.LivezeniCorunca
      2.Bozeni  
      3.Ivăneşti  
      4.Poieniţa  
      5.Sânişor  
    Sovata**)   Sovata**)Sărăţeni
  NEAMŢPoienari1.PoienariPânceşti
      2.Bunghi  
      3.Săcăleni  
    Sagna1.SagnaGâdinţi
      2.Luţca  
      3.Vulpăşeşti  
    Brusturi-Drăgăneşti1.BrusturiDrăgăneşti
      2.Groşi  
      3.Poiana  
      4.Târzia  
  OLTBaldovineşti1.BaldovineştiGăvăneşti
      2.Gubandru  
      3.Pietriş  
    Dobrun1.DobrunOsica de Jos
      2.Chilii  
      3.Roşienii Mari  
      4.Roşienii Mici  
      5.Ulmet  
    Milcov1.UlmiIpoteşti
      2.Milcovu din Deal  
      3.Milcovu din Vale  
      4.Stejaru  
    Nicolae Titulescu1.Nicolae TitulescuGhimpeţeni
    Oboga1.ObogaCălui
    Optaşi-Măgura1.OptaşiSârbii-Măgura
    Orlea1.OrleaGura Padinii
      2.Orlea Nouă  
    Studina1.StudinaGrădinile
      2.Studiniţa  
    Vădastra1.VădastraVişina Nouă
  PRAHOVAFântânele1.FântâneleVadu Săpat
      2.Bozieni  
    Gherghiţa1.GherghiţaOlari
      2.Independenţa  
      3.Malamuc  
      4.Ungureni  
    Măneşti1.MăneştiCocorăştii Colţ
      2.Băltiţa  
      3.Coada Izvorului  
      4.Gura Crivăţului  
      5.Zalhanaua  
  SATU MAREBotiz1.BotizAgriş
    Sanislău1.SanislăuCiumeşti
      2.Horea  
      3.Marna Nouă  
  SIBIUTălmaciu**)   Tălmaciu**)Boiţa
  SUCEAVAGălăneşti1.GălăneştiVoitinel
      2.Hurjuieni  
    Ciprian Porumbescu1.IlişeştiBălăceana
      2.BraşcaCiprian
          Porumbescu
    Preuteşti1.PreuteştiHârtop
      2.Arghira  
      3.Basarabi  
      4.Bahna Arin  
      5.Huşi  
      6.Leucuşeşti  
  TELEORMANBăbăiţa1.BăbăiţaFrăsinet
      2.Merişani  
    Crângu1.CrânguDracea
      2.Secara  
    Drăcşenei1.DrăcşeneiBeuca
      2.Drăcşani  
      3.Odobeasca  
      4.Satul Vechi  
    Plopii-Slăviteşti1.Plopii-SlăviteştiBeciu
      2.Brâncoveanca  
      3.Dudu  
    Lunca1.LuncaSaelele
      2.Prundu  
    Siliştea1.SilişteaPurani
      2.Buteşti  
      3.Siliştea Mică  
    Slobozia Mândra1.Slobozia MândraUda-Clocociov
    Suhaia1.SuhaiaFântânele
  TIMIŞBecicherecu Mic1.Becicherecu MicDudeştii Noi
    Biled1.BiledŞandra
    Cărpiniş1.CărpinişIecea Mare
      2.Iecea Mică  
    Cenei1.CeneiChecea
      2.Bobda  
    Ciacova1.CiacovaGhilad
      2.Cebza  
      3.Macedonia  
      4.Obad  
      5.Petroman  
    Gătaia1.GătaiaBirda
      2.Butin  
      3.Percosova  
      4.Sculia  
      5.Şemlacu Mare  
      6.Şemlacu Mic  
    Jebel1.JebelPădureni
    Lovrin1.LovrinGottlob
          Tomnatic
    Maşloc1.MaşlocFibiş
      2.Alioş  
      3.Remetea Mică  
    Sânpetru Mare1.Sânpetru MareSaravale
      2.Igriş  
    Şag1.ŞagParţa
  VASLUIDeleşti1.DeleştiCozmeşti
      2.Albeşti  
      3.Fundătura  
      4.Hârsova  
      5.Mânăstirea  
      6.Răduieşti  
    Laza1.LazaPuşcaşi
      2.Bejeneşti  
      3.Râşniţa  
      4.Sauca  
    Tanacu1.TanacuMuntenii de Sus
      2.Beneşti  
    Perieni1.PerieniCiocani
    Tutova1.TutovaPochidia
      2.Bădeana  
      3.Ciortolom  
      4.Coroiu  
      5.Criveşti  
      6.Vizureni  
    Văleni1.VăleniFereşti
      2.Moara Domnească  
    Viişoara1.ViişoaraDodeşti
      2.Halta Dodeşti  
      3.Văleni  
      4.Viltoteşti  
  VÂLCEAFăureşti1.MileştiDiculeşti
      2.Bungeţani  
      3.Făureşti  
      4.Găineşti  
      5.Mărcuşu  
    Zătreni1.ZătreniLăcusteni
      2.Butanu  
      3.Ciorteşti  
      4.Dealu Glămeia  
      5.Dealu Văleni  
      6.Făureşti  
      7.Mănicea  
      8.Mecea  
      9.Olteţu  
      10.Săşcioara  
      11.Stanomiru  
      12.Valea Văleni  
      13.Văleni  
      14.Zătrenii de Sus  
  VRANCEAMilcovul1.MilcovulRăstoaca
      2.LămoteştiGologanu
    Suraia1.SuraiaBilieşti
    Tâmboeşti1.TâmboeştiObrejiţa
      2.Pădureni  
      3.Pietroasa  
      4.Slimnic  
      5.Trestieni
----------- Notă *) Reşedinţa comunei Târgu Frumos este în oraşul Târgu Frumos. Notă **) Oraşe din care se desprind unele comune. --------------

Noutăți

 • LEGE nr. 188 din 1 octombrie 2000 (*republicată*) privind executorii judecătoreşti
 • LEGE nr. 59 din 22 iunie 1992 pentru ratificarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Londra la 27 februarie 1992
 • LEGE nr. 130 din 16 octombrie 1996 *** Republicată privind contractul colectiv de muncă
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • LEGE nr. 139 din 20 iulie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/1999 privind finanţarea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare din venituri extrabugetare
 • LEGE nr. 63 din 28 decembrie 1972 pentru aprobarea Decretului nr. 386/1972 pentru modificarea Legii nr. 27/1966 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi pensia suplimentară
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 8 din 27 februarie 2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • LEGE nr. 176 din 18 octombrie 2000 (*republicată*) privind dispozitivele medicale
 • LEGE nr. 56 din 4 martie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 68/1994 privind protejarea patrimoniului cultural naţional, aprobată prin Legea nr. 41/1995
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 26 din 9 octombrie 1998 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului din sectorul producţiei de apărare
 • LEGE nr. 312 din 21 noiembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2013 pentru ratificarea amendamentelor convenite între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 1 martie 2012 şi la Paris la 1 august 2011 şi la 26 martie 2012, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006, precum şi pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 301/2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006
 • LEGE nr. 391 din 30 octombrie 2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
 • LEGE nr. 187 din 7 decembrie 1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politica
 • LEGE nr. 210 din 24 mai 2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005
 • LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 (*republicată*) privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 30 iunie 2009 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 9 alin. (1) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 281 din 7 noiembrie 2008 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005, precum şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2005
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 194 din 9 decembrie 1999 (*republicată*) privind instituirea medaliei comemorative "150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu"
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 53 din 29 martie 2001 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. privind finanţarea Proiectului pentru Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., semnat la Luxemburg la 5 decembrie 2000 şi la Bucureşti la 8 decembrie 2000
 • LEGE nr. 42 din 17 martie 2005 pentru aderarea României la Tratatul internaţional privind resursele genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură, adoptat la Roma la 3 noiembrie 2001
 • LEGE nr. 193 din 6 noiembrie 2000 (*republicată*) privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori
 • LEGE nr. 234 din 5 decembrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru anul 2011
 • LEGE nr. 356 din 27 decembrie 2018 privind unele măsuri sancţionatorii în domeniul radiocomunicaţiilor
 • LEGE nr. 178 din 1 octombrie 2010 parteneriatului public-privat
 • LEGE nr. 2.908 din 4 iulie 1921 pentru infranarea vagabondajului şi cersetoriei şi pentru protectiunea copiilor
 • LEGE nr. 55 din 20 martie 2019 pentru ratificarea Protocolului privind transportul durabil, semnat la Mikulov la 26 septembrie 2014, la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 7 iunie 2001 privind aprobarea achiziţiei unui imobil de către Regia Autonomă "Monitorul Oficial"
 • LEGE nr. 334 din 17 iulie 2006 (*republicată*) privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale*)
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 15 martie 2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 196 din 9 noiembrie 2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol
 • LEGE nr. 571 din 14 decembrie 2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii
 • LEGE nr. 264 din 7 noiembrie 2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
 • LEGE nr. 301 din 18 noiembrie 2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind readmisia persoanelor, semnat la Zurich la 13 iunie 2008
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 66 din 29 decembrie 1998 privind regularizarea unor credite acordate Băncii Agricole - S.A. în conformitate cu prevederile Legii nr. 20/1996 şi a dobânzilor aferente acestor credite
 • LEGE nr. 83 din 21 iulie 1992 privind procedura urgenta de urmărire şi judecare pentru unele infracţiuni de corupţie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 iunie 2014 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil
 • LEGE nr. 189 din 9 decembrie 1999 (*republicată*) privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni
 • LEGE nr. 307 din 8 iulie 2003 pentru completarea art. 24 din Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 97 din 6 iunie 2011 pentru aprobarea majorării capitalului deţinut de România la Banca pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre
 • LEGE nr. 193 din 28 octombrie 2016 pentru completarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • LEGE nr. 19 din 29 februarie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului
 • LEGE nr. 30 din 22 martie 1991 privind organizarea şi funcţionarea controlului financiar şi a Gărzii financiare
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • LEGE nr. 157 din 12 iulie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite
 • LEGE nr. 164 din 1 octombrie 2008 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Bucureşti la 9 noiembrie 2007 şi la Stockholm la 20 noiembrie 2007
 • LEGE nr. 59 din 1 mai 1934 asupra CECULUI
 • LEGE nr. 82 din 24 iunie 2014 pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 458 din 12 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România
 • LEGE nr. 154 din 24 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
 • LEGE nr. 197 din 4 noiembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile
 • LEGE nr. 79 din 9 aprilie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei
 • LEGE nr. 394 din 31 martie 1864 pentru comunele urbane si rurale
 • LEGE nr. 255 din 30 decembrie 1998 (*republicată*) privind protecţia noilor soiuri de plante*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 35 din 26 februarie 2001 privind abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/1999 pentru modificarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2000 privind modificarea şi completarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996, precum şi pentru modificarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021